انتخابات آزاد یا انتخاب آزاد

انتخابات آزاد یا انتخاب آزاد

 همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، بیستم می 2017:…  حال قبل از اینکه شما دنبال ازادی وانتخابات ازاد باشید به فکر انتخاب ازاد باشید بگذارید اسیرانی که در بند واسارت شما هستند خودشان راه وسرنوشت خودشان را انتخاب کنند نه برایشان انتخاب کنید اگر در مرحله اول شما به این کوچشکترین خواسته جواب مثب داده اید اوقت میتوانید دم از انتخابات ازاد بزنید. برای مثال ان زمان در اشرف هم خودتان همه چیز را انتخاب میکردید همه چیز تمام شده وسر جایش … 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشمشکل مریم رجوی با کلمه “انتخابات” است. خواه در سازمان مجاهدین باشد، خواه در ایران و یا آلبانی

لینک به منبع

انتخابات آزاد یا انتخاب آزاد

این روزها در انتخابات فرانسه مریم رجوی برای رد گم کردن .اینکه از جنایات خودش شانه خالی کند ودر برود در جمع تعدادی از فرانسوی ها مهمانی تشکیل داد وشروع به همان حرفهای قبلی کرد که در ایران چه میشود وچه میکنند وچنان است وچنان نیست

هرچند که همگان میدانند که انتخابات ایران هیچ ربطی به این سازمان ندارد زیرا کسی در ایران وحتی ایرانیانی که در خارج از کشور هستند روی دیدن این سازمان را ندارند

حال ببینید که برای خود شیرین کردن وبالا بردن خود چگونه خودش را به فرانسه میخواهد نشان بدهد اری شما مردم فرانسه برای سرنوشت کشور خود ازادانه تصمیم میگیرید ولی در ایران اینطور نیست حال گیریم که اصلا در ایران بدتر از این هم باشد البته این کار این سازمان است مگر در امورات داخلی عراق هم دخالت نکردند مگر انجا را هم اشوب جنگهای داخلی وادار نکردند تصمیم گیری ودخالت در کشور دیگر جرم است وبه کسی ربطی ندارد

حال قبل از اینکه شما دنبال ازادی وانتخابات ازاد باشید به فکر انتخاب ازاد باشید بگذارید اسیرانی که در بند واسارت شما هستند خودشان راه وسرنوشت خودشان را انتخاب کنند نه برایشان انتخاب کنید اگر در مرحله اول شما به این کوچشکترین خواسته جواب مثب داده اید اوقت میتوانید دم از انتخابات ازاد بزنید

برای مثال ان زمان در اشرف هم خودتان همه چیز را انتخاب میکردید همه چیز تمام شده وسر جایش میگذاشتید وبعد در یک جلسه دست ساز اعضای پایین را دور هم جمع میکردید که چه کسی را انتخاب کنند البته این کار وروش که چه کسی چه بگوید وچه کسی از چه کسی اسم ببرد را به همگان یعنی رده های بالای سازمان یاداوری میکرید برای مثال یکی از رده های بالاکه متنی دست ساز را در اختیارش میگذاشتید بلند میشد واسمی را که شما گفته بودید وانتخاب کرده بودید را به زبان می اورد به این معنی که بله شما هم این اسم را انتخاب کنید پشت سر ان نفرات دیگر بلند میشدند وهمان ریل را تکرار میکردند ودر نهایت از ترس واینکه فردا مارک بریده ومزدور وقطب بودن را نخورد مجبور بود همان نفری را انتخاب کند که خودتان از قبل انتخاب کرده بودید

این در همه جا بوده وهست بجای این کارها لطف کنید به اسیرانی که حق انتخاب ندارند حق حرف زدن ونفس کشیدن را ندارند این انتخاب را بدهید وبگویید ماندن یا رفتن در اختیار خودتان ات ان موقع خواهید فهمید انتخاب ازاد یعنی چه فعلا از درون خود این اقدام را جاری کنید تا بتوانید به دیگران هم این انتقاد یا هر حرفی که هست بزنید ایا به نظر شما همان فرانسوی هایی که شما در میان انها حرف میزدید به این نکته اگاه نیستند ایا فکر میکنید انها نمیدانند که اشرف ولیبرتی والبانی یک زندان ویک تعبید گاهی بیش نیست پس بهتر است اول انتخاب ازاد را از خودتان شروع کنید بعد به دنبال انتخابات ازاد باشید

همایون کهزادی

*** 

انتخابات ریاست جمهوری ایران مجاهدین خلق فرقه رجویباز هم سرفصل انتخابات (نامه وارده، تیرانا، آلبانی)ا

Albania’s Anti-Trafficking Coordinator Elona Gjebrea praises Maryam Rajavi for keeping modern slaves in Tirana

Elona Gjebrea përgëzon Marjam Raxhavin për mbajtjen e skllevërve modernë në Tiranë

هم

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=29277

تهدید وشکنجه واذیت و آزار جدا شدگان 

همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، پنجم می ۲۰۱۷:… سندهایی که در سایت های این سازمان درج میشود فقط وفقط برای ترس ودلهره اعضای باقی مانده است که بگویند ما از همه چیز خبر دار هستیم ودست از پا خطا کنید بعنوان مزدور وخائن در سایتها معرفی میکنیم پس هیچ ترسی به دلتان راه ندهید زیرا همگان از وضعیت این سازمان خبر دار هستند ومیدانند خائن اصلی خودشان هستند که عمری برای صدام حسین خبر چینی و … 

اخاذی از مردم و جداشدگان توسط سازمان تروریستی مجاهدین خلق فرقه رجوی در آلبانیدرخواست کمک مالی فرقه رجوی از جداشدگان در آلبانی

mek_albania_June2013مشکلات جدا شده ها در آلبانی

لینک به منبع

تهدید وشکنجه واذیت و آزار جدا شدگان

سازمان مجاهدین برای جلوگیری از ریزش نیروهایش دست به اقدامات جدیدی زده است که بتواند جلوی نیروهایی که دیگر قصد ندارند در این سازمان بمانند را بگیرد وبا تهدید واذیت وازار وشکنجه روحی وجسمی مانع خروج انها شود فرماندهان وسران سازمان با حیله ای جدید وسند سازی برای ترساندن اسیرانی که قصد دارند از انها جدا شوند تعدادی از نیروهای عجین شده خود را به نوشتن سندهایی میکند که بتواند از این این طریق مانع ریزش اسیران شود زیرا این روزها تعداد ریزش در این سازمان به اندازه ای شده است که دیگر نمیشود جمع وجور کرد ومجبور شده است که دست به حیله ای جدید زده که بتواند نیروهایش را کنترل کند در یکی از سایتهای مربوط به سازمان چند سند جدید درج شده است که با دست خط خودشان اعلام کرده اند که از طریق شخص دیگری فریب خورده والان از این کار پشیمان هستند هرچند که دیگر کسانی که در البانی هستند اگاه شده ومیدانند تا به امروز فریب خورده وعمر وجوانی خود را بیخودی برای این سازمان طلف کرده است وهمه قول وقرارهای این سازمان دروغی بیش نبوده است

اما امروزه این سازمان دست به حیله ای جدید برای جلوگیری از این ریزش داده است که شاید بتواند چند روز بیشتر انها را در چنگالهای خود نگاه دارد سندهای درج شده به خوبی مشخص است که هیچکدام واقعیت ندارد زیرا البانی دیگر اشرف نیست که بتوانند انها را زندانی وشکنجه کنند وکسی هم خبر دار نشود البته برای کسانی که هنوز از انها جدا نشده است اما کسانی که جدا شده اند به میل وبا اراده خود شده شده اند ودیگر راه بازگشت ندارند ونیازی نیست که بخواهند این حرفهای کلیشه ای را دوباره به سازمان گزارش کنند وبگویند که از کرده خود پشیمان هستیم وفریب خورده بودیم زیرا اگر میخواستند دوباره به سازمان برگردنند همان روز اول فکر همه همه چیز را کرده بودند پس بدانید وفریب این حرفهای الکی ودروغین را نخورید

سندهایی که در سایت های این سازمان درج میشود فقط وفقط برای ترس ودلهره اعضای باقی مانده است که بگویند ما از همه چیز خبر دار هستیم ودست از پا خطا کنید بعنوان مزدور وخائن در سایتها معرفی میکنیم پس هیچ ترسی به دلتان راه ندهید

زیرا همگان از وضعیت این سازمان خبر دار هستند ومیدانند خائن اصلی خودشان هستند که عمری برای صدام حسین خبر چینی ووطن فروشی کردند وامروز میخواهند حق گرفتن انتخاب ازاد را هم از شما بگیرند

همایون کهزادی

*** 

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult Flaqsgrooming Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult) in Tirana part of bigger agenda for Albania

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28931

باز این حیله گر، حیله جدید رو کرد 

همایون کهزادی، یاران ایران، پنجم آوریل ۲۰۱۷:… نمیدانم تا چه اندازه از حیله گری و دروغ فریب این مجاهدین خبردار هستید از روزی که این سازمان به عراق فرار کردند و تا همین امروز که تقریبا سی چهل سال است هر سال این حرفهای مریم ومسعود برای سرکار گذاشتن وفریب اسیران تکرار شده است هر بار به نوعی هم سر خود وهم سر اسیرانش را کلاه گذاشته است … 

احسان بیدی سیاوش رستارنجات یافتگان در آلبانی اقدامات تروریستی مجاهدین در تیرانا را محکوم می کنند

لینک به منبع

باز این حیله گر،حیله جدید رو کرد

نمیدانم تا چه اندازه از حیله گری و دروغ فریب این مجاهدین خبردار هستید از روزی که این سازمان به عراق فرار کردند و تا همین امروز که تقریبا سی چهل سال است هر سال این حرفهای مریم ومسعود برای سرکار گذاشتن وفریب اسیران تکرار شده است هر بار به نوعی هم سر خود وهم سر اسیرانش را کلاه گذاشته است اما کلاه ودروغ وحیله امروز مریم رجوی چیز دیگری است یعنی اخر حیله گری را رو کرد به قسمتهایی که مریم خودش در گردهمایی میلیاردی که خرج کرده بود گفته است

اشرف سه ۳

سال گذشته، چه فرخنده سالی بود که بهارآفرینان ملت ایران، زنان و مردان اشرفی، دام‌ها و محاصره‌های طولانی را درهم شکستند و کارزار بزرگ خود برای انتقال امن و سالم در هیأت جمعی و سازمانی‌شان را به‌پیروزی رساندند

این در حالی بود که سران رجوی برای خروج از عراق خودشان را به اب واتیش میزدند اما بعد از اینکه دولت عراق تصمیم خود را گرفت اینگونه وارونه میکنند

و خوشا مجاهدین که در دوران جدید، برای برپایی سازمان کار و تشکیلاتی نوین به‌پا خاسته‌اند و بهار انسانی تازه‌یی در روابط میان خود شکوفا کرده‌اند،
حال شاید کسانی باشند که از البانی خبر نداشته باشند واین چیزها را باور کنند اما در البانی بجز تعداد انگشت شماری وانهم از سران مجاهدین که دست در خون مردم ایران دارند کسی دیگری نیست وهمه از این فرقه جدا شده اند اگر سایتهای مربوط به جداشدگان را مطالعه کنید انوقت خواهید فهمید که حرفهای مریم رجوی خطاب به چه کسانی بوده است ایا کسی جز این تعداد که انهم سالخورده وپیر وافتاده کسی مانده است یا خیر
اما جالب تر از همه این است که مریم رجوی چگونه برای مردم ایران دعا میکند

مریم رجوی

باشد که پایان زمستان، امسال بشارت‌دهنده شکست اشغالگری و جنگ‌افروزی در ایران باشد این هم دعای سال نو برای خلق قهرمانی که به قول خودشان این فرقه دارند برای انها مبارزه میکنند نمیدانیم به دم خروس باور کنیم یا به قسم حضرت عباس این فرقه نه به اینکه میگویید ما برای خلق قهرمان مبارزه میکنیم نه به این دعایی که جز نفرین چیزی دیده نمیشود ونه به ان تبریک سال نو

گذشته از همه اینها تعدادی از شخصیتهای البانی که به این مهمانی دعوت شده بودند دعوت انها را رد کرده بودند ودر جواب گفته بودند که البانی هم مثل عراق اشغال ارام میشود به دست این سازمان وبدون شک جای تاخت وتاز این سازمان میشود

اما نکته بیسار جالب وشاید خنده دار این است که این جابجایی را مریم رجوی یک پیروزی میداند وبه انها نوید پیروزی وامادگی با تمام قوا به خانه سالمندان میدهد که برای پیروزی نزدیک اماده باشند حال نمیدانیم که سرخود را شیره میمالند یا واقعا در غار به سر میبرند.

همایون کهزادی انجمن یاران ایران

پاریس

*** 

Anne Singleton: Key to de-radicalization of MEK hostages in Albania are their families

IMPAKT 55 – Muxhahedinet iraniane ne Shqiperi. Interviste eksluzive me Anne Singleton
https://youtu.be/8v-Q7UWfN3M

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28785

آلبانی مثل عراق نا امن اعلام شد 

 همایون کهزادی، یاران ایران، سیزدهم مارس ۲۰۱۷:…  ما نمیخواهیم کشورمان مثل عراق غده چرکی شود نمیخواهیم خواهران وبرادرانمان مثل کشور عراق بازیچه دست اینها شوند هرچند که افرادی را که به اینجا دعوت شده اند همگی بازنشسته ویا قبلا سمتی داشته اند ولی باید این اجازه را به انها نمیدادند. البته دولت البانی هم حق دارد و تجربه عراق را دارند که … 

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

زهره قائمی فرمانده ترور صیاد شیرازیBBC: Who are the Iranian dissident group MEK? (Mojahedin Khalq, MKO, PMOI, …) 

لینک به منبع

آلبانی مثل عراق نا امن اعلام شد

همایون کهزادی

بعد از کنفرانس مجاهدین بخاطر روز زن در تیرانا البانی را به عراق تشبح کرده واین کشور را مثل عراق نا امن اعلام کردند

یکی از سایتهای البانی این نوشته را به چاپ رساند که بعد از این کنفرانس آلبانی وارد یک ناامنی مثال عراق میشود زیرا مجاهدین در هر جایی پا بگذارند بدون شک نا امن میشود

این سایت نوشت از راه های دور ونزدیک سازمان مجاهدین تعدادی را دور هم جمع کرده اند که از حقوق زنان دفاع کنند در صورتی که بالغ بر هزار زن در اردوگاه تیرانا در اتاقهای دبسته نگهداری میشوند که از مریم رجوی اطاعت میکنند واجازه خروج از این اردوگاه را ندارند

این خود میتواند گردهمایی را زیر علامت سوال برده و هدفی غیر از این داشته اند زیرا تجربه هایی که در عراق شاهد ان بودیم درست ۱۸۰ درجه عکس ان را نشان میداد

ما نمیخواهیم کشورمان مثل عراق غده چرکی شود نمیخواهیم خواهران وبرادرانمان مثل کشور عراق بازیچه دست اینها شوند

هرچند که افرادی را که به اینجا دعوت شده اند همگی بازنشسته ویا قبلا سمتی داشته اند ولی باید این اجازه را به انها نمیدادند

البته دولت البانی هم حق دارد و تجربه عراق را دارند که در امور داخلی عراق دخالت میکردند نمیخواهند تجربه انها را تکرار کنند راستی کسی نبود بقول این سایت البانی به مریم رجوی بگوید که اگر دنبال حق وحقوق زنان هستی چگونه است که خودتان تعدادی را در این اردوگاه اسیر کرده اید چطور شده است که برای حقوق زنان خود را به اب واتش میزند ولی انهایی که در چنگال خودتان اسیر هستند نمیتوانند از این اردوگاه بیرون بروند نمیتوانند عقیده وحرفهای خودشان را بیان کنند

وکسی نبود که بگوید خانم رجوی برای دعوت از سویس واسپانیا وفرانسه والبانی چند میلیون دلار هزینه کرده اید بایت هر دقیقه چند هزار دلار پرداخت میکردید هزینه سالن را چند هزار دلار اجاره کرده بودید هرچند که کسانی را که به این گردهمایی دعوت کرده بودید به قول سایت البانی کاره ای نبودند وهمه افرادی بودند که قبلا سمتی داشته بودند والان یا بازنشسته هستند ویا خانم خانه دار هستند چرا کسی به این خانم نمیگوید خوب از درون خودتان شروع کنید اول اسیران خود را ازاد کنید اجازه نفس کشیدن به انها بدهید بعد در بیرون از خود دنبال حق وحقوق زنان باشید البته این کارها دیگر نمیتواند سازمان را به ۱۰ سال قبل برگرداند البته این حرفها باعث نمیشود که البانی هم مثل صدام حسین اشرفی با تمام تجهیزات در اختیارتان بگذارد زیرا هر چیزی تاریخی دارد وبه نظر میرسد تاریخ این سازمان هم به اتمام رسیده

همایون کهزادیانجمن یاران ایران

پاریس

*** 

camp liberty mojahedin khalq rajavi cultWhat does it mean when we say ISIS operates as a mind control cult?

Council of Foreign Relations, 2014: Mujahadeen-e-Khalq (MEK). Backgrounders

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28682

آنچه که این روزها اسیران آلبانی باید بدانند 

 ashraf-najonbadهمایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، چهارم مارس ۲۰۱۷:… اما باید به اسیران بگوییم که از زمان پیدایش اشرف این بحث سرنگونی هر دوسال یکبار با همه شد وهر دوسال یکبار تمدید کردند وخودتان هم میدانید که امکان پذیر نیست فقط برای سرگرم کردن وماندگار کردن شما میباشد پس فریب این حرفها را نخورید زیرا خود میدانید وحتی مسعود در نشستهای خودش همیشه … 

مجاهدین خلق فرقه رجوی آلبانی تیراناتبخیرشدگان فرقه رجوی در آلبانی

کمپ بدنان اشرف تعطیل شداین مسیر رجوی به بدتر ازناکجا آباد منتهی شد!

لینک به منبع

آنچه که این روزها اسیران البانی باید بدانند

 همگی به یاد دارید که در اشرف مسعود رجوی از جابرزاده بعنوان ستون سازمان نام میبرد واو تنها کسی بود که خط وخطوط سازمان را مشخص میکرد اگر به یاد داشته باشید هر جایی که مسعود به گیر وپیچ میخورد از جابرزاده کمک میگرفت یعنی در واقع عصای دست مسعود بود

مرگ جابرزاده بواقع یکی از شدیدترین ضربه های سیاسی تشکیلاتی در سه دهه اخیر بر پیکر پوسیده فرقۀ رجوی می باشد. جابرزاده از اعضای قدیمی دفتر سیاسی این فرقه  و در تمامی این سالیان دست راست رجوی  بود و حرف اول را در رابطه با مسائل و خطوط و مواضع سیاسی فرقه می زد و در تمامی سالهایی که مریم قجر چه در سالهای ۷۲ و یا بعد از آن در دهۀ هشتاد در فرانسه اقامت کرد همراه وی در این کشور بود

ایا برای شما سوال نشده است که چرا مسعود رجوی در این باره هیچ پیام یا تسلیت یا حرف نزد از یک طرف سران فرقه میگوییند که حرفهای ترکی فیصل اشتباه بوده واز طرف دیگر اتفاق به این مهمی برای سازمان افتاده ولی خبری از مسعود نیست وحتی  پیام تسلیت را مریم از طرف مسعود می دهد چرا؟

اگر مرحوم شده پس چرا به اعضای و پاره تن هایش نمی گویند؟ اگر هم زنده است که بدتر چرا پیام تسلیت نزدیکترین یارش را خودش نمی دهد؟

باید گفت یا مسعود رجوی زنده نیست ویا کاسه ای زیر نیم کاسه هست که او را پنهان میکنند البته باید به دوشکل در این باره نظر داد

یا سران فرقه وشخص رجوی میداند که زمان حسابرسی به مردم ایران وخلق قهرمان به قول خودشان فرا رسیده ویا حرفهای ترکی فیصل را باید تایید کنند که تا کنون متاسفانه هیچکدام صورت نگرفته است

گذشته از ان همیشه در سر فصلها خود مسعود نشست ها را اداره میکرد حتی به صورت پیام تا تلفنی اما چرا این روزها مریم رجوی میخواهد بحث سرنگونی وتعهدات دوران ترامپ را خودش برای اسیران البانی باز کند البته قرار است که این نشستها توسط خودم مریم در البانی گذاشته شود وهمه اعضای ناراضی باید در این رابطه تعهدات خود را مشخص ویصورت کتبی تحویل دهند
اما باید به اسیران بگوییم که از زمان پیدایش اشرف این بحث سرنگونی هر دوسال یکبار با همه شد وهر دوسال یکبار تمدید کردند وخودتان هم میدانید که امکان پذیر نیست فقط برای سرگرم کردن وماندگار کردن شما میباشد پس فریب این حرفها را نخورید زیرا خود میدانید وحتی مسعود در نشستهای خودش همیشه این را میگفت که امریکا تحت هیچ شرایطی نمیتواند به ایران حمله کند به چند دلیل مشخص که اصلی ترین ان نداشتن مرز با ایران وطبیعت ایران چنین امکانی را به امریکا نمیدهد گذشته از همه اینها حتی اگر امریکا هم این کار را بکند که در توانش نیست ایا فکر میکنید مجاهدین در این زمینه به حساب می ایند ایا امریکا انها را قبول دارد ایا در داخل ایران کسی هست که از اینها حمایت کند پس فریب حیله گریهای انها را نخورید وخودتان را از ان جهنم که بزرودی جهنمی مثل اشرف میشود خود را نجات دهید زیرا تاریخ این سازمان تمام شده واگر دیده باشید خیلی از سران سازمان که روزی بازوی این سازمان بودند الان کسی انها را در هیچ جایی ندیده وهیچ فعالیتی ندارند

همایون کهزادی انجمن یاران ایران

پاریس

*** 

MEK member arrested in Tirana Albaniaعنصر مجاهد خلق در آلبانی. از دزدیدن غذا و قاچاق تا بچه بازی و آزار و اذیت زنان در خیابانها

مریم رجوی عراق صدام حسینایرج شکری: توّهم بی پایان .

Linda-Chavez-Ingrid-Betancourt-Mojahedin_Khalq_MEK_terrorists

Rajavi resorts to bargain basement speakers in Albania (Ingrid Betancourt, Linda Chavez, Wesley Martin …)

لیندا چاوز، اینگرید بتانکورت ولزلی مارتین مواجب بگیران دست سوم فرقه تروریستی رجوی

The MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

Wesley Martin Mojahedin Khalq Rajavi cult 2Wesley Martin at a paid gathering of Mojahedin Khalq Rajavi cult promoting Saddam’s Private Army

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28554

راز ونیازهای این روزهای فرقه رجوی (آماده باش علیه خانواده ها، مترسک سازی از ترامپ برای اسرای آلبانی)ا

 Maryam Rajavi Mojahedin Khalq Terror group Parisهمایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، بیست و دوم فوریه ۲۰۱۷:… امریکا که سرود ترانه هایشان بر ضد امپریالیسم بود اما امروز چه شده است که طرفدار سرسخت ان شده اند وحتی خود مریم به البانی رفته تا توجیهات لازم به عمل اورد و با بالا گرفتن تنش در لایه‌های مختلف فرقه سرکرده این فرقه با سفر به آلبانی، نشست‌های لایه‌ای برگزار می‌کند تا اعضا وفاداری … 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشبازخوانی “استراتژی تغار” ده سال بعد، نوشته آقای قاسم قزی، نروژ، سال ۲۰۰۷

Wesley Martin Mojahedin Khalq Rajavi cult 3از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

لینک به منبع

راز ونیازهای این روزهای فرقه رجوی

همه کسانی که در اشرف یا لیبرتی بودند یادشان هست که همیشه مریم ومسعود از اما حسین وکربلا خدا میگفتند

ساعتها نماز شب خلاصه از این راز ونیازها که بتوانند سرنگون کنند واز طرف دیگر خودشان را با دین وایمان جلوه دهند اما امروز به نظر میرسد گذشته از سمت فلش مجاهدین سمت وسو خدا پرستیشان هم عوض شده است این روزها بیشتر دعاها بر سر دولت امریکا دور شدن بلا از برادر هم خون وهم دین فرقه اقای ترامپ هست

حال کمی به عقب برمیگردیم زمانی که میخواستند نوری مالکی را انتخاب کنند در مرحله اول یکی از طرفداران سرسخت نوری مالکی همین مجاهدین بودند وسنگ اورا به سینه میزدند از او حمایت کردند فکر کردند که نوری مالکی هم میتواند برادر دینی انها مثل صدام حسین باشد چرا که فکر میکردند با ایران رابطه خوبی نخواهد داشت بعد از گذشت چند ماه یکی از سرسخت ترین دشمنان ومحالفان مالکی همین مجاهدین بودند چون دزد ناشی به کاهدان زده بود واقای مالکی هم بعد از به قدرت رسیدن اولین چیزی که در دستور کارش قرار داد اخراج انها بود وهمین کار را هم انجام داد وانها را از از اشرف به لیبرتی واز انجا هم به البانی

حال برمیگردیم به جریان دولت امریکا وحمایت این سازمان از ترامپ ودولت امریکا مریم با فرستادن سران فرقه به البانی وتوجیح کردن انها که یادتان هست برادر گفته بود که روزی همین امپریالیسم دست به دامن مجاهدین میشود برای سرنگون کردن رژیم ایران امروز همان روز است وحرفهای برادر درست از اب در امد وباید از این دولت حمایت کنیم اما باز این چندمین بار است که این فرقه به کاهدان میزنند چند وقت پیش حامی سرسخت صدام وبعد مالکی وبعد عربستان والان هم دولت امریکا همان دولتی که همین مجاهدین برای نابودیش جشن ها بر پا میکردند همان امریکا که اسم انها را در لیست تروریستی قرار داد همان امریکا که سرود ترانه هایشان بر ضد امپریالیسم بود اما امروز چه شده است که طرفدار سرسخت ان شده اند وحتی خود مریم به البانی رفته تا توجیهات لازم به عمل اورد و با بالا گرفتن تنش در لایه‌های مختلف فرقه سرکرده این فرقه با سفر به آلبانی، نشست‌های لایه‌ای برگزار می‌کند تا اعضا وفاداری خود به فرقه را از دست ندهند وبا دادن وعده های تو خالی که سرنگونی با امدن ترامپ بسیار نزدیک است انها را برای چند هزارمین بار فریب دهند وبه همین خیال خواهان وطرفدار امریکا شده هرچند که این نشست وسفرها به منظور دیگری هم بود که برای جلوگیری از حضور احتمالی خانواده‌های اعضا در آلبانی در حال برنامه ریزی هستند تا به هر طریق ممکن مانع این امر شوند که مبادا حرفهای ترامپ واقعیت داشته باشد وما از قافله عقب بمانیم از این رو برای فریب انها مدتهای زیادی فکر کرده ودست به دامن امریکا شده

همایون کهزادی.انجمن یاران ایران

پاریس

*** 

مریم رجوی در حال مزخرف گوییسخن های پریشان از سر هول

Wesley Martin Mojahedin Khalq Rajavi cult 2Wesley Martin at a paid gathering of Mojahedin Khalq Rajavi cult promoting Saddam’s Private Army

NEW YORK, NY - JANUARY 11: President-elect Donald Trump speaks at a news cenference at Trump Tower on January 11, 2017 in New York City. This is Trump's first official news conference since the November elections. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

Trump Is At War With Iran, Not ISIS
Trump clearly has no intention of defeating terrorism.

2016-06-30-1467308500-6000440-download.jpgMaryam Rajavi — MEK Propaganda Queen — Advertises Her Serives For Iran’s Enemies

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28423

بده در راه خدا ، تا کنم خرج دیگران 

 Albani Mojahedin Khalq terrorism mafia politiciansهمایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، دوازدهم فوریه ۲۰۱۷:… هرچند ماه یکبار سازمان مجاهدین شروع به گدایی میکند از پیر وجوان تا بچه خردسال تو خیابانهای اروپا وامریکا کاسه گدایی را دست گرفته وبده در راه خدا وبا عکس کشته شده ها وخلاصه یک سری عکس بچه های کوچیک که یعنی اینها بی سرپرست هستند وبرای کمک به انهاست هرچند که همه میدانند این … 

تروریسم مجاهدین خلق مافیای مواد مخدر در آلبانیشروع دخالت های گروه تروریستی مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در امور داخلی کشور آلبانی با سوء استفاده از فساد داخلی و همکاری گروههای مافیایی در بالکان

مزدور پرویز خزایی مجاهدین خلق ارتش خصوصی صدام حسیناعضای ” شورای ملی مقاومت ” بدانند که چه نانی می خورند؟

لینک به منبع

بده در راه خدا ، تا کنم خرج دیگران

هرچند ماه یکبار سازمان مجاهدین شروع به گدایی میکند از پیر وجوان تا بچه خردسال تو خیابانهای اروپا وامریکا کاسه گدایی را دست گرفته وبده در راه خدا وبا عکس کشته شده ها وخلاصه یک سری عکس بچه های کوچیک که یعنی اینها بی سرپرست هستند وبرای کمک به انهاست هرچند که همه میدانند این فقط خالی بازی و رد گم کردن اصل جریان است اما گذشته ازهمه اینها این متن را درسایت ایرانیان انگلستان دیدم وگفتم که همه بدانند

صدای فرانسه می نویسد : خبرگزاری “آسوشیتدپرس”، “فاکس نیوز” و بسیاری از رسانه‌های آمریکایی، امروز یکشنبه ۱۷ بهمن/ ۵ فوریه گزارش دادند که یکی از وزرای دولت ترامپ و چند تن از مشاوران و نزدیکان وی به خاطر سخنرانی در محافل و اجتماعات سازمان مجاهدین خلق، مبالغ قابل توجهی از این گروه پول دریافت کرده‌اند؛ “رودی جولیانی” و “نیوت گینگریچ” از جمله مشاوران و نزدیکان ترامپ هستند که برای سخنرانی علیه ایران از سخاوتمندی‌های سازمان مجاهدین خلق سود جسته‌اند. “الین چائو” وزیر حمل و نقل کابینه دونالد ترامپ، اعلام کرده که سازمان مجاهدین خلق برای ایراد فقط یک سخنرانی ۵ دقیقه‌ای، به او مبلغ ۵۰ هزار دلار پرداخت کرده است.

“جان گامبرل” گزارشگر “آسوشیتدپرس”، در گزارشی بر موارد بسیار زیادی از دریافت‌های مقامات دولت ترامپ و همچنین مقامات پیشین جمهوری‌خواه و دموکرات، نمایندگان و سناتورهای آمریکایی، انگشت گذاشته است که همگی آنان از سخاوتمندی‌های سازمان مجاهدین خلق بهره برده‌اند.

“الین چائو” وزیر حمل و نقل دولت ترامپ که چند روز پیش از سوی مجلس سنا تأیید صلاحیت شد، گفته که برای یک سخنرانی ۵ دقیقه‌ای در سال ۲۰١۵ در یکی از مجالس سازمان مجاهدین خلق، رقمی بالغ بر۵۰ هزار دلار دریافت کرده است.

“رودی جولیانی” شهردار سابق نیویورک و از افراد نزدیک به دونالد ترامپ و از مشاوران حلقه درونی وی برای ایراد چندین سخنرانی در محافل و مجالس سازمان مجاهدین خلق، مبالغ هنگفتی دریافت کرده است؛ او که یکی از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی ایران است دریافت پول از این سازمان را رد نمی کند و با توجه به اینکه از سال ۲۰۰۸ هنوز دریافت‌های خود را رسماً به اداره مالیات گزارش نداده است، میزان دقیق دریافتی او از این سازمان مشخص نیست.

دراین گزارش آمده است که تعدادی از مقامات پیشین سنا و دولت ایالات متحده آمریکا از جمله سخنگوی سابق کاخ سفید و مشاور کنونی ترامپ یعنی “نیوت گینگریچ”، برای سازمان مجاهدین خلق سخنرانی کرده‌اند که رقم‌های دریافتی برخی از آن‌ها برای این سخنرانی اعلام شده است؛ اما بسیاری نیز از اعلام مبالغ دریافتی در ازای این سخنرانی‌ها خودداری کرده‌اند حال خودتان قضاوت کنید اولا حتی بقول خودشان گلریزان درست واین پولها را از کمکهای مالی اجتماعی جمع میکنید چرا این پولها که به اسم شهید وبی سرپرست از مردم میگیرید خرج سیاستمداران وکسانی که برای شما سخنرانی میکنند واز شما حمایت میکنند میکنید

دوم اینکه پس خرج و مخارج البانی وخودتان را چه کسی میدهد شما که همه پولها را بعنوان دستمزد سخنرانی از دست میدهید پس بفرمایید شما با هوا زنده هستین

همایون کهزادی انجمن یاران ایران

پاریس

*** 

تعلیم دیدگان صدام مجاهدین خلق رجوی از عراق تا آلبانیرضا تقی زاده، کیهان لندن: تمرین مجاهدین نوحه‌خوان و سینه‌زن برای رقص «تانگو» با «عمو ترامپ»!ا

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=28390

جهت عوض کردن فرقه رجوی با باد های عربستانی و آمریکایی 

 Maryam Rajavi Rudi Giuliani Elaine Chao terroristsهمایون کهزادی، یاران ایران، نهم فوریه ۲۰۱۷:…   “رودی جولیانی” و “نیوت گینگریچ” از جمله مشاوران و نزدیکان ترامپ هستند که برای سخنرانی علیه ایران از سخاوتمندی‌های سازمان مجاهدین خلق سود جسته‌اند. “الین چائو” وزیر حمل و نقل کابینه دونالد ترامپ، اعلام کرده که سازمان مجاهدین خلق برای ایراد فقط یک سخنرانی ۵ دقیقه‌ای، به او مبلغ ۵۰ هزار … 

Trump’s MEK version of events won’t secure victory against Iran, lets ISIS off the hook

لینک به منبع

جهت عوض کردن فرقه رجوی با باد های عربستانی و آمریکایی

 تا دیروز این فرقه سنگ عربستان را به سینه میزدند اب از لب ولوچه همه اویزان شده بود دعوت بازی ومهمانی خلاصه شب نشینی از این حرفها با عربستان خلاصه یک وضعی بود اما نمیدونم چطور شد که یه دفعه همان کسانی که روزی برای فروریختن برجهای دوقلو جریان ۱۱ سپتامبر  در امریکا جشن وپایکوبی کردند امروز طرفدار سر سخت امریکا شده اند بقول اعضای شورای ملی مقاومت ما به ترامپ سلام عرض میکنیم جریان همانکه گفته بود بوی کباب میاد طرف بهش گفته بود چیزی نیست خر داغ کردند خوب به طور واقعی عربستان عددی نیست تا وقتی که امریکا هست  جریان دوستی با عربستان فقط به لحاظ سنخیت بود چون هر دو طرفدار وحامی تروریست هستند اما به خیال خام این فرقه با امدن رئیس جمهور جدید وتهدید واخراج پناهنده ها فکر میکند ابی گرم میشود خلاصه همه سر تعظیم فرو اورده وبه دست بوسی میروند هرچند که بیشتر کابینه ترامپ حقوق  بگیر این فرقه هستند متنی که در یکی از سایتها نوشته بود را در زیر میبینید

“رودی جولیانی” و “نیوت گینگریچ” از جمله مشاوران و نزدیکان ترامپ هستند که برای سخنرانی علیه ایران از سخاوتمندی‌های سازمان مجاهدین خلق سود جسته‌اند. “الین چائو” وزیر حمل و نقل کابینه دونالد ترامپ، اعلام کرده که سازمان مجاهدین خلق برای ایراد فقط یک سخنرانی ۵ دقیقه‌ای، به او مبلغ ۵۰ هزار دلار پرداخت کرده است.

“جان گامبرل” گزارشگر “آسوشیتدپرس”، در گزارشی بر موارد بسیار زیادی از دریافت‌های مقامات دولت ترامپ و همچنین مقامات پیشین جمهوری‌خواه و دموکرات، نمایندگان و سناتورهای آمریکایی، انگشت گذاشته است که همگی آنان از سخاوتمندی‌های سازمان مجاهدین خلق بهره برده‌اند.

“الین چائو” وزیر حمل و نقل دولت ترامپ که چند روز پیش از سوی مجلس سنا تأیید صلاحیت شد، گفته که برای یک سخنرانی ۵ دقیقه‌ای در سال ۲۰١۵ در یکی از مجالس سازمان مجاهدین خلق، رقمی بالغ بر۵۰ هزار دلار دریافت کرده است.

“رودی جولیانی” شهردار سابق نیویورک و از افراد نزدیک به دونالد ترامپ و از مشاوران حلقه درونی وی برای ایراد چندین سخنرانی در محافل و مجالس سازمان مجاهدین خلق، مبالغ هنگفتی دریافت کرده است؛ او که یکی از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی ایران است دریافت پول از این سازمان را رد نمی کند و با توجه به اینکه از سال ۲۰۰۸ هنوز دریافت‌های خود را رسماً به اداره مالیات گزارش نداده است، میزان دقیق دریافتی او از این سازمان مشخص نیست

اما سازمان به خیال خود فکر میکند که تهدید های دولت امریکا جدی است وفردا میتواند با وطن فروشی چیزی زمان صدام حسین را برای خود دست وپا کنند اما شتر در خواب بیند

همایون کهزادی انجمن یاران ایران

پاریس 

(تصحیح: الین چائو بعنوان نامزد وزارت حمل و نقل معرفی شده ولی هنوز به تایید سنای امریکا نرسیده است – ایران اینترلینک)

*** 

همچنین:

تبریک به دوستان عزیزم که عراق را به قصد البانی ترک کردند

همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، سی ام ژانویه ۲۰۱۵:… شاید درنگاه اول فکر کنید این نامردی هستش یا خیانت یا رفیق نیمه راه بودن ولی باید از خود پرسید ایا این فکرها که میکنم در رابطه با سران مجاهدین هم هست یا وقتی که به همه قضیه نگاه کنید میبیند که راستی اگر رفیق نیمه راه وخیانت ونامردی باشه پس چرا مارا تنها در
 –
همایون کهزادی، یاران ایران، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۵:… دولت عراق ومردم عراق از دست این سازمان شاکی هستند ولی باز این سازمان درکشورهای اروپایی به دنبال مسلح کردن لیبرتی است حکایت این است که به مرگ میگیرد تا به تب راضی شود شما اول به فکر این باشید که دولت عراق شما را قبول کند وبه زور شما را بیرون نکند بعد درخواس
 –
همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، سیزدهم نوامبر ۲۰۱۴:…  کسانی که دم از ازادی ودمکراسی وحقوق بشر میزنند باید خودشان رکورد دار باشن نه بانی نغض حقوق بشر نه اسیرو شکنجه نه زور وسلول. ایا در میان این شرکت کنندگان کسی نبود به شما بگویید راستی چرا اسیران در لیبرتی هنوز زیر فشار وشکنجه هستند ایا کسی نبود به شما بگو
 –
همایون کهزادی، یاران ایران، پاریس، چهاردهم ژوئیه ۲۰۱۴: … مجاهدین خلق اگر چه پس از سقوط صدام می دانستن جای در عراق ندارد ولی تا به امروز حاضر نشده است که از امکانات مالی و دست بالایش در انتقال نیرو به اروپا برای انتقال نیروها در عراق استفاده کند( مجاهدین در جنگ اول خلیج بیش از ۱۰۰۰ کودک و نوجوان را در کمتر از