انتخابات در ایران و چهل سال خیانت مجاهدین خلق

Follow Share on Tumblrارسال –  کریم غلامی، ایران فانوس، بیست و چهارم آوریل 2017:… مجاهدین یک فرقه ایدئولوژیک بسیار خطرناکی هستند که برای بدست گرفتن قدرت، از هر گونه خیانت و جنایت فروگذار نمی کنند. طرح مجاهدین برای ایران آینده آمیخته ای از نوع حکومت کره شمالی و حکومت پل پوت(خمرهای سرخ) در کامبوج است. مهدی … Continue reading انتخابات در ایران و چهل سال خیانت مجاهدین خلق