انتصاب تحت عنوان مسئول اول سازمان چگونه شگل میگیرد؟

انتصاب تحت عنوان مسئول اول سازمان چگونه شگل میگیرد؟

مسئول اول سازمانزهرا معینی، کاننون زنان ایرانی علیه فرقه گرایی، یازدهم اکتبر 2021:… شرف ابریشمچی در نشستها و یا برنامه های جمعی و یا بقول خودشان نشستهای رسمی که دارند، اشرف ابریشمچی در ردیف اول خودش را هم سطح و هم تراز قدیمترین مسئولین قرار میدهد . مثل عذرعلوی طالقانی ،زهره اخیانی ،مهوش سپهری و ….در صورتیکه به لحاظ سنی بجای بچه های انها هستند . اشرف اکثرا هم درگیر مد لباس و برند وسایل ارایشی هست .  این زنان که بعنوان مسئول اول یا همردیف انتصاب شدند اول خود را رها کنند و از ان پوشش مسخره بیرون بیایند انانی که ادعای رهایی برای زنان ایران را شعار میدهند .خودشان به شدت بنیادگرا هستند . انتصاب تحت عنوان مسئول اول سازمان چگونه شگل میگیرد؟ 

زهرا معینی 2021از خانم و آقای رجوی باید پرسید: خائن کیست و خیانت چیست ؟

1- انتصاب تحت عنوان مسئول اول سازمان چگونه شگل میگیرد؟ قسمت اول

رای گیری به دو شیوه انجام میشود: اول بصورت نوشتاری و یا مثلا رای مخفی است که در این رای گیری افراد باید با یگان خود باشدند و جا دیگری نروند . رای که مینویسند افراد روی کاغذ باید اول اسم خودش را مینویسند بعد اسم اون خانم  که معرفی شده است .صندوقی وجود ندارد که افراد مستقیم رای را به صندوق بیاندازد .بلکه رای خود را باید به سر تیم یا فرمانده واحد خود بدهد، فرمانده یگان رای ها را  چک می کند و اگر رای ایرادی نداشته باشد  او رای را به فرمانده ستاد میدهد

خانم زهرا معینی * 6 اکتبر 2021

انتصاب تحت عنوان مسئول اول سازمان چگونه شگل میگیرد؟

چرا مسعود رجوی این موضوع را باب کرد در صورتی که خودش از داخل زندان در زمان پهلوی بعداز اعدام بنیانگداران سازمان (محمد حنیف نژاد ،سعید محسن ، علی اصغربدیع زادگان ) هدایت سازمان را تا سال 1368 غصب کرد . بخاطر روشن شدن این بحث مسئول اول باید کمی  به عقب برگردیم به سال 1367 بعداز شکست عملیات فروغ جاویدان بعد از عملیات که تمامی نفرات باقیمانده برگشتن به عراق اولین نشستی که برگذار شد تحت عنوان نشست جمع بندی که پنج روز به طول انجامید در این نشست پنج روزه اکثر افراد نارضایی و مخالف سران نشکیلات و شخص مسعود رجوی بودند . بطوریکه تعدادی از افراد بخصوص کسانیکه ارتشی بودن (در ارتش کلاسیک خدمت کرده بودن ) خواهان محاکمه سران تشکیلات بخصوص شخص مسعود رجوی بودند و بارها مطرح کردن که باید دادگاه صحرایی تشکیل شود و این نارضایتی در نشست باعث شده بود که ما بقیه ای افراد هم به این نارضایتی بپیوندند .

از آنجایکه شمع سیاسی قوی داشت متوجه شد که اکثرا برعلیه او و سازمان شورش میکنند. کنترل سازمان از دستش خارج می شود . این نارضایتی باعث شد که این نشست پنج روزه تعطیل بشود و برای اینکه بتوانند سرپوش روی مسئله شکست فروغ جاویدان بگذارد و بحث را کاملا ایدلوژیک کرد. خودش را بعنوان رهبر ایدلوژیک جا زد وشکست رابا بهانه اینکه شما ها خوب نجنگیدید و دنبال همسرانتان بودید بر گردن نیروها انداخت . بعد از ان بود که  دنبال این مسله بود که کس دیگری مسئول اول سازمان باشد و هرچه خرابکاری می شود .فرد دیگری مسئول باشد و خودش رهبر عقیدتی بشود .

از جامعه بی طبقه توحیدی تا مزدور پروری

دقیقا کپی برداری از روی حکومت جمهوری اسلامی که در بحث رهبر عقیدتی تیز این مسله را توضیح میداد می نوشت رجوی یک دستگاه و خمینی یک دستگاه دیگر  و زیر مجموعه هاش انها را مقیایسه میکرد و در ادامه همین نشستها تنگه و توحید (خودش را با مسیح مقیایسه میکرد ) و میگفت هرکی پیرو من هست باید صلیبش را برداره بیاید و اشاره میکرد به باب های انجیل مثلا میگفت هرکسی پدر و مادرش را بیشتر از من دوست بدارد لایق من نباشد .

و شاخص خوددش بود و تمام این باب های انجیل در مورد مسیح بود را به خودش میچسباند، در ادامه به بحث های امام زمان رسید که مدعی بود امام زمان هست و مستقیم با خدا در ارتباط و به کسی پاسخگو نیست بجز خدا

در ادامه ای این بحث ها  بود که مریم قجر عضدانلو را بعنوان مسئول اول انتصاب کرد

ریل انتصاب کردن مسئول اول به چه شگلی انجام می شود ؟

اولین انتصاب خود مسعودرجوی در سال 1357  انجام داد در حالی که خیلی از زنان و مردانی بودن که صلاحیت مسئول اولی سازمان را داشتن  در اویل انقلاب اسلامی جامعه اینقدر باز و دمکراتیک بود که میتوانست انتخابات راه بیاندازد اما مسعود رجوی خودش را بعنوان مسئول اول انتصاب کرد وهمگی را مجبور کرد تا آن را بپذیرند

انتصاب دوم مریم قجر عضدانلو بود که بقیه  را مجبور به بیعت کردن کرد و مخالفین را به شدت سرکوب کرد ( داستان زندان های سال 1364 به بعد ،ارعاب و تهدید و سریع خلع رده کردن و تحت برخورد بردن نفرات ) وبه سکوت واداشت

و اما  در رابطه با انتصاب دیگر مسئولین اول چه ریلی اجرا میشود ؟

قبل از هرچیز مسعود رجوی و مریم قجرعضدانلو نفر را انتصاب میکنند و در جلسه ای سران مطرح میکنند که میخواهیم مسئول اول انتخاب کنیم که مثلا صالح ترین ،پاکترین،مسئول ترین ، و ….نظر شما در مورد خانم  ….    چی هست این خانم میتواند یک هویج یا یک بادمجان باشه و سران فرقه از آنجایی که ادمهای چاپلوسی هستند و هیچ کدام برخلاف  رجوی ها جرعت نمیکنند که صحبت کنند شروع به چاپلوسی میکنند . و تعریف و تمجید کردنها شروع می شود .

مسئول اول سازمان

بعد از لایه سران ، یک مدار پایین تر را در جریان قرار میدهند و باز همون ریل تکرار میشود . با این تقاوت که قبلی خود رجوی ها شرکت داشتن و دربازی این ریل نقش سران پررنگ تر است.

سپس در مدار سوم این نشست تشکیل میشود مثل ریل های قبلی اما در اینجا مسئولین و سران هستند که نقش بازی میکنند و در تملق گویی  بعد از این مرحله نشست عمومی برگذار میشود تحت عنوان انتصاب مسئول اول

که در اینجا مسئول اول قبلی یک گزارش در مورد مسئول جدید  ایراد میکند  به دورغ میگوید ما این مراحل را طی کردیم و صلاح ترین را انتخاب کردیم و بعد از آن از جمع میخواهند که بلند شوند و در مورد کاندیدای جدید نظر بدهند

سریعا از لای دوم و سوم شروع میکنند صف درست کردن از این خانم     تعریف و تمجید میکنند اما اگر کسی از اعضا ی رده پایین مخالف این باشد  را به نوعی سرکوب میکنند مثلا میگویند شما شناخت و ذوب شدگی حل تضاد ندارید و به نوعی حزب اللهی سازمان فضا را شلوغ میکنند که دیگران نتوانند نظر بدهند ، و بعد از آن شروع به رای گیری میکنند . 

رای گیری به دو شیوه انجام میشود: اول بصورت نوشتاری و یا مثلا رای مخفی است که در این رای گیری افراد باید با یگان خود باشدند و جا دیگری نروند . رای که مینویسند افراد روی کاغذ باید اول اسم خودش را مینویسند بعد اسم اون خانم  که معرفی شده است .صندوقی وجود ندارد که افراد مستقیم رای را به صندوق بیاندازد .بلکه رای خود را باید به سر تیم یا فرمانده واحد خود بدهد، فرمانده یگان رای ها را  چک می کند و اگر رای ایرادی نداشته باشد  او رای را به فرمانده ستاد میدهد و اما اگر رای برخلاف نطرات باشد ،با ان فرد برخورد میکنند که چرا نظر مخالف نوشتی بعد از یک خط و نشان و  دعوا و تهدید ، به او یک کاغد دیگر میدهند که حالا رای درست را بنویسد .

سپس برای افرادی که رای مخالف نوشتند نشست جداگانه میگذارند و در نشست مورد حسابرسی ، توهین ،و برخورد شدید قرار میگیرد . که معمولا ان فردرا مورد ضرب و شتم قرار میگیرد که چرا مخالف بیبنه مریم هستی

بعد از این رای گیری روی کاغذ یا به اصلاح رای مخفی یک رای حضوری هم هست (که معمولا این نمایش را قبلا مسعود رجوی اجرا میکرد در حال حاضر مریم قجرعضدانلو اجرا میکنند ) موافقین مسئول اولی خانم …دستها بالا بمدت یک دقیقه که دوربین ها صحنه را ثبت کنند برای تاریخ

بعد از آن میگوید کسانیکه رای ممتنه دارند ، دست ها بالا دوربین ها روی جمعیت که اون لحظه را ثبت کنند .

و در آخر میگویید حالا کسانیکه مخالف هستن دستها را بالا ببرند و باز دوربین روی جمعیت برای ثبت .

در این شرایط و در این سالن کسی جراعت ندارد که بخواهد دستش را بعنوان رای مخالف بالا ببرد

لینک به منبع

2- انتصاب تحت عنوان مسئول اول سازمان چگونه شگل میگیرد؟ قسمت دوم

مسئول اول شدن ومعاون و….از امتیازوامکانات ویژه ای برخوردار نیستند این در حالیست که در درون تشکیلات ما به عینه دیدیم که از فرماندهان متوسط به بالاتر هرچه سطح مسئولیت بالاتر میرود امکانات و امتیازت شان ویژه می شد ،که هزاران فاکت و نمونه میشود نام برد چه از لحاظ خورد وخوراک ، پوشاک ،لوازم آرایش ،تا محل خواب و …..اگر اینطور نیست چرا دختران جوان (خانم زادها ) که معرفی شدند هیچ کدامشان در آشپزخانه کار نکردن و صورتشان آفتاب نخورد ه است ، 

خانم زهرا معینی  *  11اکتبر 2021

انتصاب تحت عنوان مسئول اول سازمان چگونه شگل میگیرد؟ قسمت دوم

در سال 1368 تا 1370 که مریم قجر عضدانلو مسئول اول سازمان انتصاب شد کسی را بعنوان معاون مسئول اول معرفی نکردند .  سال 1370 تا 1372 که فهیمه اروانی مسئول اول سازمان انتصاب شد کسی را بعنوان معاون مسئول اول اعلام نکرد  از سال 1374 تا 1376 شهرزاد صدر مسئول اول انتصاب شد معاون داشت . معاون او ثریا شهری بود که خیلی وقت هست که هیچ خبری از او نیست  سال 1374 تا 1376 مهوش سپهری بود که او هم معاون نداشت .  از این زمان به بعد که بهشته شادرو مسئول اول انتصاب شد یک معاون وسه همردیف مسئول اول اعلام شد .  نقطه ای خیلی مهم و جالبی که وجود دارد از زمانی که  زهرا مریخی به عنوان مسئول اول ثبت شد . معاون و همردیف ها از دختر بچه ها هستند که هیچگونه فعالیت سیاسی نداشته اند که در آن پخته بشوند . دستاوردی مثبتی برای تشکیلات فرقه ندارند. و اکثرا خانم زادها هستن در ایران و حکومت اخوندها  آقا زاده و ژن برتر هستن و در فرقه ی رجوی خانم زادها 

مرگ سعیده شاهرخی و خاطره ای از زمان اسارت

اگر در ایران بقول مسعود رجوی هزار فامیل حکومت میکنند در تشکیلات فرقه مجددا میخواهند خاندان قاجار را برپا کنند .  مثلا  اشرف ابریشمچی  مادر مریم قجر عضدانلو پدر مهدی ابریشمچی  نرگس قجرعضدانلو  مادر شهزاد صدر  پدر محمود قجرعضدانلو برادر مریم قجر  آذر اکبر زادگان خواهر زاده مهدی ابریشمچی   قبل تر شهزاد صدر مسئول اول سازمان بوده ، از سران فرقه است ،محمود قجرعضدانلو از مسئولین قدیمی سازمان است  مهدی ابریشمچی که از سران فرقه است و همسر قبلی مریم قجرعضدانلو  علیرضا صدر از سران فرقه  کسانیکه بعنوان  معاون و همردیف  مسئول اول انتصاب شدند به خصوص در  پروسه ای اخیر هیچ کدام مطلقا قدرت کار تشکیلاتی و کار نیرویی ندارند  چونکه خودشان بچه هستند ، پروسه اجتماعی را نگذرانده اند سردی و گرمی تشکیلات را نچشیده اند .در ثانی همین همردیف های جدید ، تا بیست سال قبل به خیلی از این زنان و مردان که در تشکیلات هستند به اسم خاله و عمو صدامی کردند الان میخواهند نقش همردیف مسئول اولی را بازی کنند ؟ً!  بعنوان نمونه اشرف ابریشمچی در نشستها و یا برنامه های جمعی و یا بقول خودشان نشستهای رسمی که دارند، اشرف ابریشمچی در ردیف اول خودش را هم سطح و هم تراز قدیمترین مسئولین قرار میدهد . مثل عذرعلوی طالقانی ،زهره اخیانی ،مهوش سپهری و ….در صورتیکه به لحاظ سنی بجای بچه های انها هستند .

درخواست عمو علی (علی اکرامی) از اشرف ابریشمچی

اشرف اکثرا هم درگیر مد لباس و برند وسایل ارایشی هست .  این زنان که بعنوان مسئول اول یا همردیف انتصاب شدند اول خود را رها کنند و از ان پوشش مسخره بیرون بیایند انانی که ادعای رهایی برای زنان ایران را شعار میدهند .خودشان به شدت بنیادگرا هستند . که داعش نصبت به فرقه رجوی خیلی چپ هستند . این زنان راست میگویند مانند افراد عادی جامعه لباس برتن کنند ، نه این لباسها برتن کنند  که فقط صورت آنها پیداست اینها چطور میتوانند زنان ایران و زنان جهان را رها کنند. در حالی که خودشان بدتر از زنان داعشی در غل و زنجیر هستند . .  نکته ای مهمی که قابل توجه هست اینکه سازمان مجاهدین مسئول اول خود را معادل دبیرکل در سایر احزاب میدانند ، در صورتیکه در سایر احزاب این اعضا هستند که سلسله مراتب را از پایین به بالا انتخاب میکنند .در فرقه ای رجوی برعکس عمل میکند . این سلسله مراتب است که مسئولین و اعضا را انتصاب میکنند .  سازمان مجاهدین ادعا دارند که در درون تشکیلات جناح بندی اقلیت و یا اکثریت وجود ندارد و کاربرد فراکسیون خاصی را نمایندگی نمیکنند و زد وبند پشت پرده و شرط بندی وباند وقدرت وجود ندارد  اما واقعیت چیست ؟

اشرف ابریشمچی مسئول اول سازمان

اشرف ابریشمچی دختر مهدی ابریشمچی و مریم قجرعضدانلو (رجوی)

درفرقه ای رجوی (سازمان مجاهدین )چیزی به اسم جناح وجود ندارد که بخواهد اکثریت ،اقلیت داشته باشد از انجایکه تشکیلات مجاهدین یک فرقه ای قرون وسطایی است جناح بندی یا اقلیت اکثریت یا فراکسیون خاصی را بخواهد داشته باشد . اینها ماورای این موضوع هستن چونکه کماکان در غار زندگی میکنند و در دنیا هپرتوت فکر میکنند .در جایکه نشود به یک مدار بالاتر به مسئولین انتقاد و ایراد گرفت این تشکیلات نیست این یک فرقه است  مجاهدین ادعا دارند که صادق ترین ، فداکارترین ، پاکبازترین ….کسانی هستن که به هیچ وجه دنبال قدرت نیستند در حالی که اینها یک مشت شعر وشعار هست .

 مسئول اول سازمان

مجاهدین برای به قدرت رسیدن به هر جنایتی دست زدند مثلا در جنگ هشت ساله ایران و عراق همکاری با دیکتاتور وقت عراق و همچنین همکاری با اسرایئل برای ترور دانشمندن هسته ای فروختن و افشا اسناد ملی مملکت و در درون تشکیلاتشان هم فقط کینه و نفرت و ترویج دشمنی با یکدیگر  مجاهدین ادعا دارند که مسئول اول شدن ومعاون و….از امتیازوامکانات ویژه ای برخوردار نیستند این در حالیست که در درون تشکیلات ما به عینه دیدیم که از فرماندهان متوسط به بالاتر هرچه سطح مسئولیت بالاتر میرود امکانات و امتیازت شان ویژه می شد ،که هزاران فاکت و نمونه میشود نام برد چه از لحاظ خورد وخوراک ، پوشاک ،لوازم آرایش ،تا محل خواب و …..اگر اینطور نیست چرا دختران جوان (خانم زادها ) که معرفی شدند هیچ کدامشان در آشپزخانه کار نکردن و صورتشان آفتاب نخورد ه است ، در حالی که مریم قجر عضدانلو(رجوی) میگفت من عاشق زنانی هستم که در زیر کار در آفتاب صورتشان سوخته است  مجاهدین ادعا دارند که صلاحیت مسئول اول و همردیف های مسئول اول فرمی نیست و باید بتوانند تضادهای پیچیده ای تشکیلاتی به قدمت و عرض وطول مجاهدین را حل بنماید ، این نفرات خاندان قاجار را بعنوان همردیف معرفی کردند همه آنها فرمی هستند و قدرت حل تضاد و مشکلات دونفر را ندارند ، چونکه اکثرنفرات آنها را قبول ندارند و به دید بچه به انها نگاه میکنند. و مادون تضاد هستند .سیاسی بودنشان پیش کش انها باشد

قسمت پایانی 

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/انتصابات-اخیر-در-مجاهدین-زهرا-معینی/

زهرا معینی در مردم تی وی: انتصابات اخیر در مجاهدین

زهرا معینی در مردم تی وی: انتصابات اخیر در مجاهدینکانون آوا (مردم تی وی)، بیست و پنجم سپتامبر 2021:… خانم زهرا معینی  عضو جدا شده فرقه مجاهدین از کانون زنان  ایرانی در آلمان  دررابطه با “توضیحاتی در رابطه با انتصابات اخیر تعیین مسئول اول سازمان مجاهدین ”  صحبت کردند. مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند. ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا مسنجرفیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. زهرا معینی در مردم تی وی: انتصابات اخیر در مجاهدین 

Qajar Replaces Rajavi DynastyQajar Replaces Rajavi Dynasty

زهرا معینی در مردم تی وی: انتصابات اخیر در مجاهدین

زهرا معینی در مردم تی وی: انتصابات اخیر در مجاهدین

خانم زهرا معینی ، آلمان

خانم معینی دربرنامه زنده این هفته کانون آوا درتلویزیون مردم

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین در تلویزیون MardomTv.com

روزجمعه 24 سپتامبر2021 برابر با دوم مهرماه 1400 ساعت 12 ظهربوقت نیویورک، ساعت 18 بوقت آلمان و ساعت 20:30 بوقت ایران خانم زهرا معینی  عضو جدا شده فرقه مجاهدین از کانون زنان  ایرانی در آلمان  دررابطه با “توضیحاتی در رابطه با انتصابات اخیر تعیین مسئول اول سازمان مجاهدین ”  صحبت کردند.

مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند. ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن، ایمیل و یا مسنجرفیسبوک با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

لینک به منبع

زهرا معینی در مردم تی وی: انتصابات اخیر در مجاهدین

***

اشرف ابریشمچیدرخواست عمو علی (علی اکرامی) از اشرف ابریشمچی

After Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in TehranTectonic Shift In World Order After Unforced Error By Trump
After Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in Tehran

The Life of Camp Ashraf. Mojahedin-e Khalq Anne Khodabandeh (Singleton) Massoud KhodabandehThe Life of Camp Ashraf. Mojahedin-e Khalq – Victims of Many Masters
By Anne Khodabandeh (Singleton) and Massoud Khodabandeh

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/فوت-اعظم-طالقانی-و-سکوت-مریم-رجوی/

فوت اعظم طالقانی و سکوت مریم رجوی

فوت اعظم طالقانی و سکوت مریم رجویزهرا معینی، زنان ایران، دهم نوامبر 2019:… اگر دقت کرده باشید مریم رجوی وقتی کسانی مثل ملک عبدالله ، جان مک کین ، موگنز کامره، و …وقتی فوت کردن به سرعت برای خانواده های آن‌ها پیام تسلیت فرستاد، برای کشته شدگان در سوریه و عراق پیام تسلیت میفرسته اما سؤال من از خانم مریم رجوی این است که چرا بعد ازشنیدن خبر فوت مرحومه اعظم طالقانی سکوت اختیار کرده و برای خانواده ایشون یک پیام ساده هم نفرستاد مگر این خانم دختر پدر طالقانی نبود. فرقه رجوی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش بسیاری کرد تا آیت‌الله طالقانی را جذب خودشان کنند و از آن به بعد ایشان را «پدر طالقانی» خطاب کردند تا ایشان را به عنوان پدر معنوی و سیاسی خود جلوه دهند. فوت اعظم طالقانی و سکوت مریم رجوی 

مریم رجوی عذرا علوی طالقانیعذراعلوی طالقانی و مریم رجوی . هیچکدام از  سوابق طالقانی در کارنامه مریم رجوی یافت نمیشود

چرا مریم رجوی پیام تسلیت برای خانواده مرحومه اعظم طالقانی نفرستاد

خانم زهرا معینی، زنان ایران، آلمان 10.11.2019

اگر دقت کرده باشید مریم رجوی وقتی کسانی مثل ملک عبدالله ، جان مک کین ، موگنز کامره، و …وقتی فوت کردن به سرعت برای خانواده های آن‌ها پیام تسلیت فرستاد، برای کشته شدگان در سوریه و عراق پیام تسلیت میفرسته اما سؤال من از خانم مریم رجوی این است که چرا بعد ازشنیدن خبر فوت مرحومه اعظم طالقانی سکوت اختیار کرده و برای خانواده ایشون یک پیام ساده هم نفرستاد مگر این خانم دختر پدر طالقانی نبود.

فوت اعظم طالقانی و سکوت مریم رجوی

فرقه رجوی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش بسیاری کرد تا آیت‌الله طالقانی را جذب خودشان کنند و از آن به بعد ایشان را «پدر طالقانی» خطاب کردند تا ایشان را به عنوان پدر معنوی و سیاسی خود جلوه دهند.

 با توجه به اینکه عذرا علوی طالقانی( خواهر اعظم ) زمانی جانشین ( مسعود رجوی ) فرمانده کل قوا بود آیا این سکوت شما نشان از آن نداره که به شدت بخاطر بعضی از موضعگیرهای پدر طالقانی زاویه داشتید تا چه برسد به خانم اعظم طالقانی که خیلی نسبت به شما موضع داشت و شما شهامت این را نداشتید که یکبار به او انتقاد کنید.

 حالا هم که فوت کرده نمیتوانید پیام تسلیت به خانواده‌ای او بدهید بله خانم رجوی کسانی مثل جان مک کین و موگنزکامره را میتوانید با پول بخرید چون آن‌ها از ماهیت واقعی شما را نمیدانند به ملک عبدالله پادشاه فقید هم پیام تسلیت فرستادید برای او هم مثل دیکتاتور عراق مزدوری میکردید.

زهرا معینی آلمان

خانم زهرا معینی آلمان

 سران سازمان مجاهدین که برای ادامه خیانتهای خود نیاز به آیت الله طالقانی داشتند وبر آن شدند تا از حسن نیت وی سوء استفاده نموده و سعی در به انحصار کشیدن ایشان در راستای منافع حزبی و گروهی خود کنند که البته آیت الله طالقانی با درایتی که داشتند این موضوع را فهمیده و حتی در خطبه های نماز عیدسعیدفطر تهران بی محابا فریاد زدند که” من خودم را برای اینها (سازمان مجاهدین خلق) داشتم فدا میکردم. حتی بعضی از تنگ نظرها و اندک بین ها مرا متهم میکردند

طالقانی پدر ملت بود و مصادره شدنی نبود و سران فرقه ای رجوی در اویل انقلاب ضد سلطنتی می خواستند بگویند برای ماست و به همین دلیل به او میگفتید پدر طالقانی اعظم طالقانی معترض همیشگی به رجال سیاسی بود و از او چهره یک زن سیاستمدار مسلمان آزادیخواه را ساخت او منتقد شما بود او با شما مخالف بود و زاویه داشت به همین دلیل تا زمانیکه او زنده بود شما نتوانستید انتقادی کنید و حالا هم که دارفانی را وداع کرد نتوانستید یک پیام تسلیت ساده به خانواده ی او بکنید

زهرا معینی، آلمان

09.11.2019

چرا مریم رجوی پیام تسلیت برای خانواده مرحومه اعظم طالقانی نفرستاد

***

نگاهی به زندگی عذرا علوی طالقانیطلاق های اجباری درفرقه رجوی و ریزشی که همچنان ادامه دارد ـ نگاهی به زندگی عذرا علوی طالقانی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/حماقت-و-خیانت-مسعود-رجوی-در-عملیات-فروغ/

حماقت و خیانت مسعود رجوی در عملیات فروغ جاویدان

حماقت و خیانت مسعود رجوی در عملیات فروغ جاویدانزهرا معینی، زنان ایران، هفتم اوت 2019:… بعد از 31 سال از عملیات فروغ جاویدان که مسعود رجوی آن را بیمه کرده بود و بودن در عراق را شرط سرنگونی رژیم فعالی آخوندها میدانست،  از اون ارتش آزادیبخش و انبوه جنگ افزارها چه برجا مانده؟ بجز 1500تا 1700 نفر که افرادیکه از میانسالی گذاشتند و هر کدامشان هم با مشگلات و بیمارهای مختلف دست وپنجه نرم میکنند.  مسعود رجوی هیچگاه جسارت نداشت قبول کند علت شکست خودش بوده است همیشه تمام اعضا باید تاوان میدادند و شکست را به گردن میگرفتند . حماقت و خیانت مسعود رجوی در عملیات فروغ جاویدان

حماقت و خیانت مسعود رجوی در عملیات فروغ جاویدانسلام آفتاب به مسعود . کوله پشتی های سحر در تابوت شب

حماقت و خیانت مسعود رجوی در عملیات فروغ جاویدان

خانم زهرا معینی، زنان ایران، آلمان 06.08.2019

زهرا-معینی-پارلمان-اروپا

زهرا معینی پارلمان اروپا

هر ساله در چنین روزهایی فرقه رجوی برای سرپوش گداشتن بر خفت و خواری، مراسم وگفتگوهایی را تشکیل میدهد تا شکست فروغ جاویدان را به پیروزی وانمود کند. فروغ جاویدان یکی از بزرگترین حماقت مسعود رجوی به ایران و ایرانی و همینطور به تمام اعضای سازمان مجاهدین بود که مسعود ادعای رهبری آنان را داشت.

مسعود رجوی هیچگاه جسارت نداشت قبول کند علت شکست خودش بوده است همیشه تمام اعضا باید تاوان میدادند و شکست را به گردن میگرفتند چرا میگویم حماقت و خیانت همانطورکه میدانید 31سال از آن روزها گذشته خیلی حرفهای ناگفته مانده و خیلی زوایا هنوز بخوبی آشکار نشده افرادی همانند من که بعدا لب به سخن خواهند گشودند و تاریخ که همه چیز را روشن خواهد کرد.

اما هر چه بیشتر از این حمله مرگبار بگوئیم بیشتر جنایت رجویها آشکار می شود. بر می گردم به مدتی قبل از این عملیات موسوم به فروغ جاویدان سازمان با سوء استفاده از جنگ بین ایران و عراق که بعدها مشخص شد متجاور صدام بوده است و حتی دیدیم که صدام بعد از ایران هم یکشبه به کویت حمله کرد و قصد تصرف این کشور را داشت که منجر به پادرمیانی آمریکا و هم پیمانانش و جنگ خلیج فارس شد.

 در آن ایام سازمان با همکاری ارتش صدام حملاتی را به خاک ایران و سربازان انجام می داد وسازمان شبانه روز به ما تلقین می کرد که این حملات آزاد سازی ا ست تا ما را وادار به همکاری کند از فروردین تا مرداد 1367 و پذیرفتن قطعنامه 598 شورای امنیت توسط ایران سازمان مجاهدین خلق دو حمله به خاک ایران به اسمهای آفتاب و چلچراغ با همکاری دولت صدام ترتیب داده بود.

ایران قطعنامه 598 را پذیرفت وما در شرایطی غیر آماده و در حالیکه هنوز حمله قبلی جمع بندی نشده بود به ناگهان روال معمول برنامه روزانه متوقف شد. و در آماده باش اضطراری قرار گرفتیم برای حمله مجدد و از نظر رجوی نهائی چون که فکر می کنم رجوی فهمید که فرصت هر گونه حمله به خاک ایران و بدست آوردن قدرت و رهبری در حال از دست رفتن است با فرستادن همه ماها به کام مرگ سعی کرد که آخرین شانس خود را به هر قیمت برای بدست آوردن کرسی رهبری ایران انجام بدهد.

 در همین ایام که ما در حال آماده سازی برای یک حمله گسترده بویدیم در کمال تعجب به من گفتند که روسری قرمز بپوشید، باید جائی برویم وقتی به سالن مورد نظر رسیدیم گفتند که امشب عروسی است در اون شب سازمان 120 نفر را عقد و عروس و داماد کرد.

یکی از سوآلاتی ا ست که هنوز بی پاسخ مانده است که چرا واقعا کسانی که معلوم نیست زنده برگردند یا نه باید وارد  ین ازدواج دوساعته می شدند فکر می کنم اینگونه با احساسات و عواطفشان بازی شد البته من از مسئولم همان موقع سوآل کردم و او گفت: به قول برادر مسعود ما به امام حسین اقتدار کرده ایم ما تشکیل خانواده می دهیم، جنگ می کنیم می کشیم و کشته می شویم این قانون است و حرفهای فرمانده ام برای من قانع کننده نبود و در ذهنم جا نمی گرفت.

 بعدها البته باز هم این سوال اضافه شد که پس چگونه بعد از همین عملیات فروغ جاویدان به دستور رهبری می بایست همه زنها و مردها از یکدیگر طلاق می گرفتند، به راستی رجوی خودش را چه تصور می کرد که اینگونه با همه احساسات و عواطف ما بازی میکرد. هنوز برای من ابعاد این حمله مشخص نبود فقط خیلی در کارها عجله بود و به ما گفتند که نشست توجیهی داریم و ما به سالن اجتماعات رفتیم.

رجویها آمدند گفتند ما قلب ا یران را نشانه گرفتیم و هدف ما تهران است و چون همه نیروهای رزمی ایران در حالتی غیر آماده هستند و خسته شده اند از جنگ و هوای عقب نشینی و بازگشت به خانه و زندگی دارند ما باید از ا ین غفلت آنها استفاده کنیم و برق آسا حمله کنیم تا فتح تهران پیش می رویم.

وقتی کرمانشاه سقوط کند بعد هم تهران سقوط خواهد کرد. رجوی گفت: با این حمله ما بیمه می کنیم ارتش آزادیبخش را و نتیجه اش هر چی که باشد پیشاپیش تبریک می گوئیم به خلق قهرمان ایران. بعد از نشست به همه گفتند که برای خداحافظی همینجا امشب وقت دارید.

منظورش این بود که خانواده ها و فامیل با هم خداحافظی کنند بعلت آماده سازی ها و اینکه برای حمله ای باید آماده می شدیم همگی ما کمبود خواب شدید داشتیم، آماده کردن کوله و پر کردن و بارگیری مهمات، آذوقه بندی، نشست و توجیه مسیر، ورزش و بدنسازی و از طرف دیگر هیجان رفتن به راهی مرگبار خواب را از همه ربوده بود و فکر می کنم برای همین آنهمه کشته شد.

ستون درمنطقه خانقین به خط شد و روانه حمله شدیم، آتش تهیه توسط سیستم آتش باری و پشتیبانی ارتش عراق روی مرز انجام شد تا ما بتوانیم از آن منقطقه عبور کنیم شب وقتی به دشت حسن آباد رسیدیم آتش باری و حمله به ما بصورتی گسترده انجام شد و فرمانده ما وقتی دید که توقف طولانی شد و امکان پیشروی نبود به ما دستور داد پیاده شویم و بصورت آماده در کانالها سنگر بگیریم من از شدت بیخوابی در کانالی تا ساعت 10:30 روز بعد خوابیده بودم.

صبح فرمانده مان ما را بیدار کرد و گفت بچه ها در یال چپ مهمات ندارند و دسته ما حرکت کرد که مهمات به آنها برسانیم به محض اینکه چند متر جلو رفتم نزدیکی ما خمپاره خورد و ترکش آن به بازوی دست چپم خورد و مجروح و بعد من را به ماشین جیب که نفر امدادگر و چند مجروح دیگر داخل آن بود تحویل دادند تا به عقب ببرند و من بخاطری خونریزی بیهوش شدم دوباره به هوش آمدم و متوجه شدم دکتر همان منطقه اسلام آباد بالای سرم بود و به پرستار ایرانی می گفت که نگذارید بخوابد و بیدار بماند و بعد گفته شد که پاسدارها دارند اون محل را آتش می زنند و ما باید همه مجروحان را از اونجا بیرون بیاوریم من مجددا از هوش رفتم و در مسیر به هوش آمدم و می شنیدم که توسط ماشین اهالی بومی بعد من را با کامیون به منطقه مرزی می بردند بعد با هلی کوپتر به بیمارستان ارتش عراق و بعد با آمبولانس به بیمارستان بغداد منتقل کردند.

اینکه بعد از 31 سال از عملیات فروغ جاویدان که مسعود رجوی آن را بیمه کرده بود و بودن در عراق را شرط سرنگونی رژیم فعالی آخوندها میدانست از اون ارتش آزادیبخش و انبوه جنگ افزارها چه برجا مانده بجز 1500تا 1700 نفر که افرادیکه از میانسالی گذاشتند و هر کدامشان هم با مشگلات و بیمارهای مختلف دست وپنجه نرم میکنند.

 آن زمان در 70 کیلومتری خاک ایران بودند و حالا در 1200کیلومتری از خاک ایران در کشور نیمه اروپایی به سر میبرند و اینکه یک زمانی سران فرقه ای رجوی میگفتند در میان مردم چه درداخل ایران و چه در خارج ایران پایگاه و جایگاه دارند امروزه شاهد این هستیم مهمترین پایگاه مریم رجوی در اور سور واز فرانسه نیز در محدودیت قرار گرفته و اجازه هرگونه فعالیت آن‌ها را ازشان گرفته شده.

 واقعا اگر مسعود رجوی آن را بیمه کرده بود باید دلسوز مردم ایران میبودند و برای آزادی و رفاه مردم ایران تلاش میکردند و نه اینکه از درد ورنج مردمی که کمرشان زیر بار تحریم ها خم شده شاد باشند و هیزم آتش جنگ آمریکا و ایران را شعله‌ور تر کنند سران فرقه به تنها چیزی که آنها در ایران فکر میکنند فقط رسیدن به قدرت و حاکمیت هست و به دنبال آن انتقام از مردم ایران.

زهرا معینی، آلمان

06.08.2019

حماقت و خیانت مسعود رجوی در عملیات فروغ جاویدان

لینک به منبع

*** 

همچنین: