انتصاب مسئول اول فرقه رجوی

انتصاب مسئول اول فرقه رجوی

انتصاب مسئول اول فرقه رجویخلیل انصاریان، نجات یافتگان در آلبانی، پانزدهم سپتامبر 2021:… همچنین باید از رجویها سوال کرد چرا رای گیری شما با دست بلند کردن است اگر راست می گويید مانند رای گیری متعارف به نفرات برگه بدهید تا اگر خواستند رای بدهند چرا رجوی ( یا کسانی بنیابت از او)از بالای سن فریاد می زند أیا  این کاندید موافق هستید؟ هر کس موافق است دستش را بالا ببرد!  باید از أقای رجوی سوال کرد مگر کسی جرئت دارد که دستش را بالا نبرد چون می داند چه عواقبی دارد باید جساب پس بدهد که چرا چیزی برخلاف حرف رهبری بذهنش خطور کرده است! بنابراین حتی اگر صوری هم شده عضو مورد نظر باید دستش را بعنوان تائید بلند کند. بله هموطنان اینست سازمان دمکراتیک که دم از أزادی و برابری زن و مرد می کند این أزادی برای آنهاست که با دست باز اعضاء را بفریبد و نه مردم ایران! انتصاب مسئول اول فرقه رجوی 

انتصاب مسئول اول فرقه رجوینمایش “مسئول اول” در سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی)!ا

فکاهی انتصاب مسئول اول فرقه رجوی

خلیل انصاریان، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 14.09.2021

خلیل انصاریان

آقای خلیل انصاریان

در فرقه رجوی طبق معمول هر دو سال یکبار )البته در شرایط بقول خودشان معمول باشد وگرنه هرچند وقت یکبار و بنا به مصلحت و از ترس بهم ریختگی همان منتصب قبلی را ابقاء می کنند و رجوی با یک عوامفریبی مختص خودش می گوید بدلیل شرایطی که درآن هستیم ما می خواهیم مسئول اولی خواهرمان ؟ را تمدید کنیم) رجوی مسئول اول فرقه را انتصاب می کند  اما امسال مسئول اولی زهرا مریخی را با کلی تعریف و تمجید تمدید کرد واعضا نگون بخت را مجبورکردند که بیایید شور و فطور کنید و مسئول اولی برایتان آوردیم انتخاب کنید و دهانتان را شیرین کنید.

ممکن است بعضی ها این سازمان را نشناخته اند و ممکن است بذهن بزند که چقدر این سازمان خوب است و چقدر دمکراتیک است ولی بعنوان کسی که سالها در بین آنها بودم و چندین سری از این نمایشات را پشت سر گذاشتم باید بگویم این نمایش مانند دیگر انتخابات معمول نیست و بالای سازمان یعنی مسعود خودش یک نفر را منتصب می کند سپس به رده بالاها و مسئولین معرفی می کند و می گوید انتخاب من اینست و لا غی.

بنابر این انتخاب شما هم همین و گزینه دیگری نیست و هیچ کاندیدی و رقابتی در کار نیست !!! در ضمن همینجا هم باید بگویم که در ابتدای رای گیری خود مسعود(آنزمان که بو د) بالای سن می ایستاد  و می گفت: مخالف نداریم؟

ممتنع نداریم ؟

یکبار در اشرف رجوی گفت ما در سازمان نمی توانیم مانند بیرون رای گیری داشته باشیم چون ما یک سازمان انقلابی هستیم و تشکیلات ما پولادین است ونیازی نیست انتخابات مانند بیرون داشته باشیم چرا که ما آگاهانه در این راه وارد شدیم و خودمان انتخاب کرده ایم !!

شعبده انتصابات نمایشی مسئول اول در درون فرقه رجوی . بازی با زهرا مریخی برای دو سال دیگر

همچنین بدلیل خراب بودن وضعیت داخل مناسبات و مسئله دار بودن اعضای بیچاره ٬ این فرقه شرایط را که به تحلیل خودش بحرانی می داند نفر قبلی را ابقاو جرات  تغییر حتی با  همان نمایش خودشان را هم ندارد و بعدش به اعضاء می گوید؛ اینکار به نفع سازمان و رزمندگان و اعضا می باشد بنابر این همه باید فعال باشند و شرایطی که در آن هستیم را در نظربگیرند!!!

البته باید به رجویها گفت دیگر حنایتان برای مردم ایران رنگی ندارد و دستتان رو شده است هر چقدر می توانید روی اعضا نگون بخت فشار بیاورید ولی روزی خواهد رسید که همین اعضا یقه شما آقایان را گرفته و باید حساب این همه شالاتانیزم سیاسی را پس بدهید.

همچنین باید از رجویها سوال کرد چرا رای گیری شما با دست بلند کردن است اگر راست می گويید مانند رای گیری متعارف به نفرات برگه بدهید تا اگر خواستند رای بدهند چرا رجوی ( یا کسانی بنیابت از او)از بالای سن فریاد می زند أیا  این کاندید موافق هستید؟ هر کس موافق است دستش را بالا ببرد!  باید از أقای رجوی سوال کرد مگر کسی جرئت دارد که دستش را بالا نبرد چون می داند چه عواقبی دارد باید جساب پس بدهد که چرا چیزی برخلاف حرف رهبری بذهنش خطور کرده است! بنابراین حتی اگر صوری هم شده عضو مورد نظر باید دستش را بعنوان تائید بلند کند.

زهرا مریخی: باید به خودمان شک کنیم (+ ملاقاتهای مریم رجوی در هتل اینترنشنال تیرانا و مرگ یکی دیگر از اعضای فرقه مجاهدین)ا

بله هموطنان اینست سازمان دمکراتیک که دم از أزادی و برابری زن و مرد می کند این أزادی برای آنهاست که با دست باز اعضاء را بفریبد و نه مردم ایران!

درپایان باید گفت انتصاب زهرا مریخی نشان از اینست که چند صباحی صورت خود را سرخ نگه دارند و اعضا را مشغول بکنند و باید گفت استیصال و درماندگی وضعیت اسفبار تشکیلات فرقه رجوی آنهم در بالاترین سطوح می باشد. باید به رجویها گفت با این شعبده بازیها نمی توانید افراد را با زور نگه دارید و این نشانی از اضمحلال و اشفته بازار رجوی است که باید منتظر ریزش زیاد نیرو در روزهای آینده باشیم .

لینک به منبع

فکاهی انتصاب مسئول اول فرقه رجوی

*** 

مجاهدین خلق فرقه رجوی زهرا مریخیانتصاب زهرا مریخی بعنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق چگونه و با چه روندی؟ 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مسئول-اول-مجاهدین-خلق-چکاره-است/

بازی مسخره رجوی بنام انتخابات – مسئول اول مجاهدین خلق چکاره است

مسئول اول مجاهدین خلق زهرا مریخیادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، نهم سپتامبر 2021:… یک پرسش اساسی پیش میاید آنهم اینکه مسئول اول امروز در فرقه رجوی به چه کاری میاید و اساسآ برای چیست؟ زمانی که رجوی در پاریس مستقر بود و هنوز به پابوسی صدام نرفته بود همین پست امروزی خانم مریخی را به عهده داشت، با رسانه ها مصاحبه می کرد و در جلساتی در پاریس شرکت می کرد و به هر حال تحرکی داشت و به قولی کار سیاسی می کرد، اما امروزه فرقه رجوی در گوشه ای از آلبانی و در انزوا و رانده شده از اروپای غربی که کانون فعالیت های سیاسی برای احزاب است مسئول اول چه نقشی در روابط خارجی این گروه بی سر می تواند داشته باشد؟ مسئول اول مجاهدین خلق چکاره است؟ 

ادوارد ترمادو اسیر جنگی صدام و رجویادوارد ترمادو اسیر جنگی صدام و رجوی

مسئول اول مجاهدین خلق چکاره است؟ بازی مسخره رجوی بنام انتخابات

وبلاگ ادوارد 08 سپتامبر 2021

در تمام دنیا انتخابات  قابل قبول یک شکل است و معمولآ انتخاب مخفی است، حتی در سیستم هایی که انتخابات را دستکاری و مهندسی می کنند، در فرقه رجوی انتخابات نه تنها معنی و مفهومی ندارد بلکه رای دهندگان توسط رهبر فرقه به سخره گرفته می شوند و البته کسی رای دلخواه رجوی را تآیید کند یا نکند اصلآ مهم نیست، که البته کسی جرآت چنین کاری را ندارد.

رجوی ها هیچگونه اعتقادی به انتخابات نداشته و ندارند، همانگونه که به هیچ عنوان به آزادی و دمکراسی معتقد نیستند و تنها برای فریب مردم و امروز مقامات غربی شعارش را سر می دهند، در فرقه رجوی انتصاب از اولویت برخوردار است و هر کسی را که رجوی ها پسندیدند به افراد غالب می کنند آنهم با شارلاتان بازی که تنها از دست همین گروه ضد مردم و ضد ایرانی و رهبر فراری اش بر میاید.

چندی روز پیش هم خانم زهرا مریخی را در یک مبارزه بسیار فشرده و در یک انتخابات کاملآ دمکراتیک و آزاد در رقابت با خودش دوباره به تخت مسئول اولی فرقه نشاندند، سیستم انتخابات در فرقه رجوی در سالن و با دست بلند کردن انجام می شود که هیچ کسی جرآت نداشته باشد دستش را بالا نبرد حتی این نوع از انتخابات را به شورای کذایی ملی خود هم تحمیل کرده و به همین دلیل هم گفتم رجوی ها رای دهندگان که اکثرآ اعضای نگون بخت خودش هم هستند را به سخره می گیرد و این یعنی آش کشک خالته بخوری پاته نخوری پاته.

مسئول اول مجاهدین خلق زهرا مریخی

مسئول اول مجاهدین خلق زهرا مریخی

از این موضوع که بگذریم یک پرسش اساسی پیش میاید آنهم اینکه مسئول اول امروز در فرقه رجوی به چه کاری میاید و اساسآ برای چیست؟ زمانی که رجوی در پاریس مستقر بود و هنوز به پابوسی صدام نرفته بود همین پست امروزی خانم مریخی را به عهده داشت، با رسانه ها مصاحبه می کرد و در جلساتی در پاریس شرکت می کرد و به هر حال تحرکی داشت و به قولی کار سیاسی می کرد، اما امروزه فرقه رجوی در گوشه ای از آلبانی و در انزوا و رانده شده از اروپای غربی که کانون فعالیت های سیاسی برای احزاب است مسئول اول چه نقشی در روابط خارجی این گروه بی سر می تواند داشته باشد؟

واقعیت این است که هیچ، مسئول اول درعراق هم کاربرد بیرونی و سیاسی نداشت و تنها برای کنترل نیرو و پیشبرد انقلاب کذایی مریم که هدفش تنها سرویس دادن به فرد مسعود رجوی بود و دیگر برای سرکوبی منتقدین یا معترضین در تشکیلات بکار گرفته می شد به همین دلیل هم رجوی تلاش می کرد از میان زنان دور و برش زنی را برای این پست انتخاب کند که هار و پاچه گیرتر از دیگران باشد، مثل مهوش سپهری با نام مستعار (نسرین) که زنی درنده خو و بد دهان و بی عاطفه بود و اکثر اعضای سازمان هم از وی دوری می جستند و از وی متنفر بودند، شخصآ بارها و بارها در جمع بچه ها در درون تشکیلات شاهد بودم که چه الفاظ رکیکی نثار این زن وحشی می کردند، حالا هم در آلبانی همین بساط را هر دوسال یکبار تنها برای فریب دادن اعضای در بند و اسیر در اشرف سه پهن می کنند، تثبیت و تحمیل خانم مریخی دو دلیل دارد، یکی اینکه خانم رجوی کسی را که قابل اعتماد تر از خانم مریخی باشد ندارد و به قول معروف کف گیرش ته دیگ خورده که این هم متقابلآ نشانه ای است از بی اعتمادی دیگر زنان عضو نسبت به خانم رجوی و تشکیلات روبه زوالش و دیگر اینکه از نظر خانم رجوی خانم مریخی در فریب افراد و سرکوبی تشکیلاتی خوب عمل کرده و خانم رجوی مدال مسئول اولی را دوباره به گردن ایشان آویزان کرده که از نظر اینجانب اتفاقآ در این دوسال و در دورانی که خانم مریخی مسولیت مقام اول فرقه را برعهده داشته ریزش نیرو بیشتر بوده و امیدوارم که در دوسال آینده باز با همان سیاست قبلی باعث ریزش بیشتر نیرو شود تا افراد بیشتری به دنیای آزاد برسند.

لازم به ذکر است، پخش و اعلام بیرونی این انتخابات مضحک تنها به این دلیل است که به مردم بگویند ما در درون فرقه انتخابات آزاد داریم، اما این دکور ها و بازار گرمی هاهم کسی را نمی فریبد. بهتر بود که فیلم انتخابات را هم پخش می کردند تا مردم ببینند این انتخاب است با انتصاب و البته تمام ابن تلاش ها دست و پا زدن در لجنزار خودساخته ای است که مسعود رجوی در خودخواهی تمام نصیب اعضای نگون بخت کرد و سازمان مجاهدین را از سازمانی انقلابی به فرقه ای مخوف تبدیل کرد که امروز هم به زمین خورده و زمین گیر شده و هم اینکه برای سرپا نگهداشتن تشکیلاتش بایستی افراد خود را در یک زندان به نام اشرف سه در انزوا نگهدارد و هم اینکه دائم به مردم ایران دروغ بگوید و از ملاقات اعضای خود با خانواده هایشان در هراس باشد.

لینک به منبع

مسئول اول مجاهدین خلق چکاره است؟ بازی مسخره رجوی بنام انتخابات

*** 

زهرا مریخی در آلبانیزهرا مریخی قبل از فرار از عراق مسئول اول سازمان تروریستی مجاهدین خلق و  تحت الامر سیستم اطلاعاتی نظامی صدام حسین بود

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رمالی-جدید-رجوی-برای-در-بند-نگه-داشتن-اع/

رمالی جدید رجوی برای در بند نگه داشتن اعضاء

خلیل انصاریان - رمالی جدید رجویخلیل انصاریان، نجات یافتگان در آلبانی، بیست و هفتم ژوئیه 2021:… همین ترفتد را هم چندی پیش عملی کردند! عضو به ظاهر فاصله گرفته از تشکیلات  همراه با مامور فرقه مجاهدین خلق و یا بهتر بگویم مخبر فرقه چند ساعتی در خیابانهای تیرانا قدم می زنندتا مثلا بعضی او را ببینند و القاء شود که او از فرقه فاصله گرفته است وبه خانه بر می گردند. یکی از همین به ظاهر فاصله گرفته از فرقه رجوی که جدیدا این ریل را روی او اجرا و چک کردند خیلی تمایل داشت یک تماس با خانواده اش بگیرد ولی جاسوس فرقه به او اجازه تماس نمی دهد و می گوید اگر با خانواده ات  تماس بگیری من به دفتر اطلاع میدهم وبرایت بد وگران تمام میشود و ترس بازی خورده  از ترس اینکه در برگشت زیر انتقادو حسابرسی نرود از تماس منصرف می شود فردای آنروز یک خودرو وی را به قلعه مانز محل استقرار فرقه مجاهدین خلق بر می گرداند. رمالی جدید رجوی برای در بند نگه داشتن اعضاء 

خلیل انصاریان - رمالی جدید رجویخلیل انصاریان: افشای ماهیت مجاهدین خلق و وحشت مریم رجوی

رمالی جدید رجوی برای در بند نگه داشتن اعضاء

خلیل انصاریان اسیر جنگی رجوی و صدام

 آقای خلیل انصاریان اسیر جنگی رجوی و صدام

خلیل انصاریان ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 25.07.2021

طبعا همه از شیادی وحیله گری سران فرقه منحوس  رجوی مطلع هستیداما این یکی دیگر نوبراست و به عقل جن هم نمی رسید اما ببین این فرقه تا کجا رفته که شیطان راهم درس می دهد.

اما موضوع چیست ؟ در شرایط فعلی تعداد زیادی  از افراد درخواست جدایی از فرقه را داده اندو  رمالان فرقه بدنبال راه چاره و با شامورتی بازی و شیادی ودغل کاری تمام عیار ترفند جدیدی را از استین رمالی خویش بیرون کشیده اند.

طرح رمالی جدید بدینقرار است که  با یکی از اعضاء نگون بخت هماهنگ می کنند که بمدت یکروز از مناسبات خارج بشود وبه او می گویند: فردای روز بعد ما یک خودرو برایت می فرستیم که تو را به قرارگاه اشرف ۳ برگرداند . وقتی به قرارگاه برگشتی بگو که وضعیت بیرون خیلی خراب است ونفرات جدا شده دارند از گرسنگی آشغال گردی می کنند وما یحتاج روزانه خود را از سطلهای آشغال دانی کنار خیابان جمع آوری میکنند! زندگی بیرون تهوع آور است وبرای ما یک دقیقه قابل تحمل نیست. با تاکید بگو من ۲۴ ساعت زندگی خارج از مناسبات را چک کردم! هیچ جای دنیا مثل داخل مناسبات نیست. با این ترفتد یکسری چرندیات به خورد اعضای نگون بخت می دهند.

همچنین به عضو به ظاهر فاصله گرفته از تشکیلات هم گفته می شود حق خریدن گوشی را هم نداری ونباید با خانواده هم تماس بگیری. جل الخالق!

پس از توجیهات مفصل وکامل با سناریو از پیش تعیین شده عضو را بیرون می آورند و او را تحویل یکی ازجاسوسان دفتر میدهند که بتواند لحظه لحظه گزارش بدهد .

همین ترفتد را هم چندی پیش عملی کردند!

عضو به ظاهر فاصله گرفته از تشکیلات  همراه با مامور فرقه مجاهدین خلق و یا بهتر بگویم مخبر فرقه چند ساعتی در خیابانهای تیرانا قدم می زنندتا مثلا بعضی او را ببینند و القاء شود که او از فرقه فاصله گرفته است وبه خانه بر می گردند. یکی از همین به ظاهر فاصله گرفته از فرقه رجوی که جدیدا این ریل را روی او اجرا و چک کردند خیلی تمایل داشت یک تماس با خانواده اش بگیرد ولی جاسوس فرقه به او اجازه تماس نمی دهد و می گوید اگر با خانواده ات  تماس بگیری من به دفتر اطلاع میدهم وبرایت بد وگران تمام میشود و ترس بازی خورده  از ترس اینکه در برگشت زیر انتقادو حسابرسی نرود از تماس منصرف می شود فردای آنروز یک خودرو وی را به قلعه مانز محل استقرار فرقه مجاهدین خلق بر می گرداند.

پس از اینکه وارد قرارگاه می شود تعدادی از مسئولین ، او را به محلی دور از انظار دیگر نفرات می برند و بازهم بیشتر وبیشتر توجیه  می کنند( توجیه برخورد و ریل داستان سرایی برای اعضاء) و به او می گویند تو باید در یک نشست بزرگ صحبت کنی ودرک ودریافت هایت را از خارج مناسبات  طبق توجیهاتی که الان شدی  به نفرات منتقل کنی و نفرات مسئله دار را از جدا شدن منصرف کنی.  در این نشست ها بگو که همه جدا شده ها که در تیرانا هستند همه پشیمان هستند وچندین بار در خواست برگشت نوشته اند ولی سازمان موافقت نکرده است .

روز بعد از نشست بزرگی برگزار می شود وعضو برگشتی با سناریو از پیش تعیین شده برای نفرات صحبت می کند که بیرون فلان است وفلان است و کسی بفکر جدا شدن نباشد!

البته این حرفها بگوش هیچکس فرو نمی رود وهمه نفرات متوجه حیله گری وشالاتانیزم سیاسی مسئولین می شوند نتیجه گیری اینست که قبل از ویلپنت کسی از اعضاء بفکر جدا شدن نباشد وبا حقه وکلک ویا بازور هم که شده نفرات را چند صباحی در تشکیلات پوسیده فرقه نگه دارند.

رمالی جدید رجوی برای در بند نگه داشتن اعضاء 

***

Maryam Rajavi Albania EU Open Letter to the Negotiators for Albania’s Accession to the EU

علی جهانی - مؤسسان پنجم فیل جدید فرقه رجویموسسان پنجم مسعود رجوی چرا و چگونه؟

***

عاقبت اسفبار مجاهدین خلق . از صدام حسین تا بن سلمانعاقبت اسفبار مجاهدین خلق . از صدام حسین تا بن سلمان

***

همچنین: