اندر قضیۀ «مسلم فیلابی»، «دکتر کریم قصیم»، «دکتر محمدرضا روحانی» و «پدرخوانده» (موسوم به مهدی ابریشمچی)

اندر قضیۀ «مسلم فیلابی»، «دکتر کریم قصیم»، «دکتر محمدرضا روحانی» و «پدرخوانده» (موسوم به مهدی ابریشمچی)

کیانوش رشیدی قادی، پژواک ایران، بیست و چهارم اوت 2013: … دوطفلان مسلم که از”شورا” بیرون آمدند، هزارها دشنام اسلامی خوردند. از اوپرا خوانش، ناهید همت آبادی، تا رحمان کریمی که چپ را با قیچی برابر نموده است، از منوچ خان هزار خانی تا “مهدی”(چریک مسلمان فدایی خلق)، تا “ج.پ”(جمشید پیمان)، نان به نرخ روز خورده و شاعر شده، علیه این “دوطفلان مسلم: نوشتند. واپسین نوشته اما از “مسلم” است …

مهوع تر از« دستمال حریر»

روضه گردانی به رسم آمریکایی!

لینک به منبع

اکنون چند ماهی است که “دو طفلان” شورای ملی مقاومت، که مسعود رجوی، رهبری آن را هنوز و گویا به یدک می کشد، از “شورا” جدا شدند. “دو طفلانی” چون “دکتر کریم قصیم”(رییس کمیسیون محیط زیست شورای نامبرده) و “دکتر محمد رضا روحانی”(رییس کمیسیون ملیت های شورای نامبرده) می باشند.

هنوز جوهر نامۀ جدایی آنها از این “شورا” خشک نشده بود، که لشگرکشی ها شروع شد. انسانهای جعلی و حقیقی در زیر “نامه اکی” امضاء گذاشتند و این “دو طفلان” را خائن، “خبیث”، “خنجر از پشت زن” و… خواندند.

این “دو طفلان” نیز، همانند “احمدی نژاد” که همواره گفت:”بگم! بگم!”، یاران سابق شورایی خود را تهدید “شاملویی” و “مرضیه” ای کردند و گفتند” بگوییم با احمد شاملو چه کردید؟” ، “بگوییم با مرضیۀ عزیر چه کردید؟”(نقل به مضمون از “دوطفلان” جدا شده).

آقا! بگو!

از چه می ترسی؟

دیگر در شورا نیستی.

آقای روحانی!

این یعنی چه که “من هنوز همه چیز را نمی توانم بگویم، چون به امضای خود زیر قرارداد با شورا پای بندم!”(نقل به مضمون)

————————————–

دوطفلان مسلم که از”شورا” بیرون آمدند، هزارها دشنام اسلامی خوردند. از اوپرا خوانش، ناهید همت آبادی، تا رحمان کریمی که چپ را با قیچی برابر نموده است، از منوچ خان هزار خانی تا “مهدی”(چریک مسلمان فدایی خلق)، تا “ج.پ”(جمشید پیمان)، نان به نرخ روز خورده و شاعر شده، علیه این “دوطفلان مسلم: نوشتند.

واپسین نوشته اما از “مسلم” است.

“مسلم” “فیل” هوا کرده، هر آنچه درخور خود اوست به “طفلانش” نسبت داد تا ثابت کند”فیل آبی” است.

آقای مسلم!

در دستگاه یزید کار می کنی امروز!

آقای “مسلم”!

امروز به دستور پدرخوانده ات”مهدی ابریشمچی”، فرمان صادر می کنی.

آقای “مسلم”!

آیا با نشان ندادن ورزش بانوان در تلویزیون مجاهدین و در آینده موافقی؟

آقای مسلم!

آقای اسکندر(که همنامت ایران را در یورش به مام ما به آتش کشید)

یادت باشد:

دو فرزندت در آن سالها به”حارث” قاتل آینده شان گفتند:

“حارثا ما را مکُش!”

شرم کن مسلم!

“حارثا ما را مکُش”

ما ایرانی هستیم.

کیانوش رشیدی قادی

منبع:پژواک ایران

سقوط مجاهدین خلق فرقه رجوی

کدام آلترناتیو … نگاهی به حال و هوای این روزهای شورای ملی مقاومت

همچنین:

جواب را به آخرت موکول میکنم

مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، بیست و یکم اوت 2013: … مگر نه اینکه میتوانستند هر کس که خارج میشد به او یک تقدیر نامه رسانه ای بخاطر گذر و عمرو جوانی و همه چیز بدهند و تهمت و مارک و ناسزا و هزار انگ دیگر نزنند. راستی علت اینکه همه کسانی که از سازمان خارج میشوند مزدور سابق بودند چیست؟ راستی چرا آقای رجوی در این ایام در کنار یاران خاموش که منتظر خمپاره ای از سویی هستند که نمیدانند به کجا باید پناه ببرند نیست …

یادداشتی بر انتقاد اسماعیل وفا یغمایی

ایرج شکری، وبلاگ درفش، بیست و دوم اوت 2013: … انتقاد شما به آقای ابریشمچی  به خاطر سکوت دراین مورد(تهدید به بند از بند جدا کردن منتقدان در یک برنامه تلویزیونی) وارد نیست!اولا این نوع تفکر و این نوع حق به جانب بودن در انتقام گیری، از آموزشهای خود مسعود رجوی، از قرائت «زیارت عاشورا» سرچشمه می گیرد. کافی است که به یکی دو سخنرانی او در عاشورا گوش بکنید تا به یاد بیاورید که او چگونه خودش را حسین زمان …

مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در آستانه چهل و هشتمین سالگرد حیات

سقوط مجاهدین خلق فرقه رجویبهار ایرانی، مجاهدین دبلیو اس، بیست و دوم اوت 2013: … مجاهدین در آستانه چهل و هشتمین سالگرد تاسیس خود به درخت خشکیده ای می مانند با تک و توک میوه های پلاسیده و خشک شده که افتادن شان از درخت به نسیم و اشاره ای بند است. بر این وضعیت پیش از هر چیز سخنان رجوی در نشست موسوم به شب قدر خطاب به تشکیلات پراکنده اش تاکید دارد؛ وقتی با عصبانیت خطاب به اعضای سازمان اش می گوید اگر نمی توانید بمانید گورتان را …