انقلاب ضد سلطنتی و نقش مخرب رجوی

انقلاب ضد سلطنتی و نقش مخرب رجوی

انقلاب ضد سلطنتی و نقش مخرب رجویعلی جهانی، وبلاگ آیینه، چهاردهم فوریه 2022:… اینکه رجوی مفقودالاثر با سودای رهبری انقلاب مردم ایران و ایستادن رو در روی جریان انقلاب و مردم ایران و این اشتباهات تاریخی خودشان و تشکیلات پوسیده شان را نابود کرده و اکنون از این سازمان مجاهدین خلق ایران که روزی با هدف مبارزه با آمپریالیست جهانی به سرکردگی آمریکا و فرزند نامشروع آمپریالیست در منطقه خاورمیانه یعنی اسرائیل توسط بنیان گزاران تاسیس شده بود چیزی جز یک گروهک تروریستی و فرقه گرا باقی نمانده است که اکثریت اعضای آن هم مسن و سالخورده و بیمار هستند و الآن هم مریم عضدانلو که سرکرده فعلی گروه تروریستی رجوی مفقودالاثر هست مجبور هستند برای بقای بقایای تشکیلات پوسیده اش آویزان اسرائیل بشود.   نقش مخرب رجوی

انقلاب ضد سلطنتی و نقش مخرب رجویفرقه مخرب رجوی درست تر است

انقلاب ضد سلطنتی و نقش مخرب رجوی

علی جهانی 2021

آقای علی جهانی

در آستانه سالروز پیروزی انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران هستیم می خواستم مرروری داشته باشيم بر نقش مخرب فرقه تروریستی رجوی و  بطور خاص خود شخص رجوی بعنوان مسؤل این گروهک فرقه گرای تروریستی و خیانت ها و جنایات ایشان علیه مردم ایران و انقلاب شان و منافع ملی شان که در این سالیان مرتکب شده است. 

رجوی که قبل از پیروزی انقلاب در زندان علیه رهبری سازمان و علیه انقلاب با ساواک شاه همکاری می کرد خیانت ها و جنایت ها و ضدیت شان را با مردم و بنیان گزاران سازمان استارت زدند که منجر به اعدام بنیان گزاران توسط ساواک شاه شد و بعد هم بخاطر فقدان کادر های ورزیده  ایشان خودشان را  به عنوان رهبر سازمان به نیروهای سازمان قالب کردند.  و بعدش هم که در آستانه پیروزی انقلاب به همت مردم دلير درب زندان های رژیم شاه گشوده شد و زندانیان توسط مردم آزاد شدند رجوی هم آزاد شد ولی ایشان بجای تشکر از مردم ایران سودای رهبری انقلاب مردم ایران را در سر داشت و می خواست همانطور که رهبری سازمان را تصاحب کرده بود رهبری انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران بدزدد و با همين مطامع شیطانی با گشوده شدن درب پادگان ها توسط مردم نیروهای سازمان به دستور مسعود رجوی سلاح های پادگان ها را غارت کرده و به خانه های تیمی بردند و هیچگاه حاضر به تحویل اين سلاح ها به نیروهای قانونی نشدند و سعی می کردند با نمایش های مسخره مثل راه اندازی رژه ملیشیا و ملاقات با نمایندگان فلسطین در تهران خودشان را انقلابی و ضد امپریالیست وانمود کنند  رجوی خودش را کاندید ریاست جمهوری کرده بود ولی به دلیل مخالفت با قانون اساسی از حق کاندید شدن محروم شد و از این نقطه دیگر رجوی با سخنرانی های تحریک آمیز کاملا رو در روی مردم و انقلاب نوپای شان ایستاده و با شروع جنگ ایران و عراق ایشان به بهانه شرکت در جنگ نیروهای سازمان را برای جاسوسی به جبهه های جنگ ایران و عراق می فرستادند. و بعدش بعدش هم که شرایط را بر وفق مراد ندیده و به خواسته تصاحب رهبری انقلابش توسط مردم ایران دست رد زده شد و ایشان دیگر کاملا ناامید گشته و با اعلام مبارزه مسلحانه در سی خرداد سال شصت آشکارا رو در روی مردم ایستاده و بعدش هم فرار کرده و به پاریس رفت تا از آنجا به کمک سرویس‌های اطلاعاتی غربی بقول خودشان شش ماهه انقلاب ضد سلطنتی را سرنگون کنند و این اعلام مبارزه مسلحانه و برگزیدن استراتژی ترور و خشونت اولین اشتباه بزرگ رجوی بود و بعد هم که به عراق رفت و علیه مردم ایران در جنگ ایران و عراق شرکت کرده و عملا نوکری و مزدوری تمام عیار صدام حسین دیکتاتور سابق عراق را پذیرفت و به دستور صدام حسین ارتش به اصطلاح آزادی بخش را تاسیس کرد و مشغول سرباز کشی و کرد کشی و سرکوب شیعیان جنوب عراق شد تا مزدوری تمام عیاری خودش را به صدام حسین يا بقول رجوی صاحب خانه ثابت کند و این رفتن به عراق و آویزان شدن به صدام حسین و زندگی در شکاف جنگ ایران و عراق دومین اشتباه بزرگ رجوی خائن بود که علیه سازمان و مردم ایران مرتکب شد که نتیجه این اشتباه این بود که کلی از نیروهای سازمان را در اقدامات تروریستی تحت عنوان عملیات سرنگونی از دست داده که یک قلم در عملیات به اصطلاح فروغ جاویدان بیش از هزار و پانصد عضو سازمان کشته و یا مفقودالاثر شدند و همچنین در این مدتی که در عراق بودند بیش از هفده هزار از مردم ایران را اعم از سرباز و دستفروشان و غیره را تحت عنوان دروغین سرانگشتان رژیم ایران کشته است و بعد هم با برقراری آتش بس و توقف جنگ ایران و عراق طناب دار استراتژی ترور و خشونت سازمان مهیا گشته و نهایتا با سرنگونی رژیم صدام حسین توسط آمریکا و روی کار آمدن دولت جدید در عراق ارتش به اصطلاح آزادی بخش سازمان دیگه کارآیی نداشته و سازمان نهایتا مجبور به خروج مفتضحانه از عراق به کشور آلبانی گشت. و رجوی خودش هم ناپدید شد. 

اصرار رجوی بر ترور و خشونت ، استراژی به گل نشسته

 تشکیلات استالینی رجوی مفقودالاثر بعد از توقف جنگ ایران و عراق دچار فروپاشی گردیده و جریان مسئله داری و ریزش نیرویی به اوج رسید و ایشان راه چاره را در سرکوب شدید  و ایجاد سانسور و خفقان شديد در سازمان برای مهار نیروهای معترض دیده و با اهرمی تحت عنوان انقلاب کذایی ایدئولوژیک و راه اندازی طلاق های اجباری و راه اندازی زندان و شکنجه و اعدام سرکوب و نقض فاحش حقوق بشر را به اوج رساند و این سومین اشتباه بزرگ رجوی بود که منجر به تسریع فروپاشی کامل تشکیلات قرون وسطایی شان گشته است. 

خلاصه اینکه رجوی مفقودالاثر با سودای رهبری انقلاب مردم ایران و ایستادن رو در روی جریان انقلاب و مردم ایران و این اشتباهات تاریخی خودشان و تشکیلات پوسیده شان را نابود کرده و اکنون از این سازمان مجاهدین خلق ایران که روزی با هدف مبارزه با آمپریالیست جهانی به سرکردگی آمریکا و فرزند نامشروع آمپریالیست در منطقه خاورمیانه یعنی اسرائیل توسط بنیان گزاران تاسیس شده بود چیزی جز یک گروهک تروریستی و فرقه گرا باقی نمانده است که اکثریت اعضای آن هم مسن و سالخورده و بیمار هستند و الآن هم مریم عضدانلو که سرکرده فعلی گروه تروریستی رجوی مفقودالاثر هست مجبور هستند برای بقای بقایای تشکیلات پوسیده اش آویزان اسرائیل بشود و علنا به‌ این رویکرد افتخار کند که در نتیجه اکنون در آستانه سالروز پیروزی انقلاب ضد سلطنتی مردم این گروه تروریستی در لبه پرتگاه سقوط به ته دره نابودی ایستاده است و این نتیجه خیانت ها و جنایات رجوی خائن علیه مردم ایران و انقلاب شان بوده است که رجوی با نقش مخرب خودش گور خودشان و تشکیلات شان را کنده است. 

لینک به منبع

انقلاب ضد سلطنتی و نقش مخرب رجوی

***

مجاهدین خلق چه می‌کنند ؟ - از عراق تا آلبانیمجاهدین خلق: پایان سی سال حضور در عراق

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-دستبوس-اسرائیل-از-اردوگاههای/

مجاهدین دستبوس اسرائیل روزگاری در اردوگاههای فلسطین آموزش میدیدند

مجاهدین دستبوس اسرائیلعلی جهانی، وبلاگ آیینه، چهارم فوریه 2022:… به نظرم بعد از از دست دادن صدام حسین و حمایت شیوخ  مرتجع عربستان سعودی و نا امید شدن از دولت آمریکا و قرار گرفتن سازمان و تشکیلات پوسیده اش در آستانه فروپاشی کامل سرانش و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی به سیم آخر زده و مزدوری برای رژیم صهیونیستی را که بخاطر جنایات جنگی اش علیه مردم فلسطین مورد تنفر شدید ملت عرب هست را بر ملا کرده است و اینهم یکی از نشانه‌های به ته خط رسیدن سازمان و رهبری اش می باشد که روزی رجوی با افتخار از آموزش ديدن در اردوگاههای فلسطین و دیدارش با رهبران جنبش فلسطین یاد می کرد حالا به چه روزی رسیده است. مجاهدین دستبوس اسرائیل روزگاری در اردوگاههای فلسطین آموزش میدیدند .

تنفیذ رئیسی واکنش رجوی ، علی جهانیهرزه گویی های مجاهدین خلق

مجاهدین دستبوس اسرائیل روزگاری در اردوگاههای فلسطین آموزش میدیدند 

برملا شدن نوکری فرقه رجوی برای اسرائیل

مجاهدین دستبوس اسرائیل

سازمان مجاهدین خلق ایران که توسط بنیان گزاران سازمان با هدف مبارزه با آمپریالیست جهانی به سرکردگی آمریکا و فرزند نامشروع آمپریالیست در منطقه خاورمیانه یعنی اسرائیل تاسیس شده بود که با خیانت رجوی به بنیان گزاران آنها توسط ساواک شاه اعدام شدند و رجوی با شارلاتان بازی رهبری سازمان را تصاحب کرد ایشان ابتدا شعارهای ضد آمریکایی می داد و ژست های ضد آمپریالیستی اش با تشکیل ملیشیا بر کسی پوشیده نیست و همچنین ملاقات رجوی در تهران با ابوجهاد از رهبران جنبش فلسطین در اوایل انقلاب ضد سلطنتی را سازمان جزو افتخارات رجوی مفقودالاثر می دانست. ایشان همچنین در اوایل جنگ ایران و عراق مدعی بود که نیروهای سازمان در منطقه جنگی علیه نیروهای صدام حسین در حال جنگیدن هسنتد اما بعد از پیمان مزدوری رجوی با صدام حسین در بحبوحه جنگ ایران و عراق تحت عنوان کذایی پیمان صلح و رفتن رجوی به عراق و تشکیل ارتش به اصطلاح آزادی بخش و جنگیدن در جبهه صدام حسین علیه نیروهای ایران و کشتن سربازان ایرانی به دستور صدام حسین این دروغپردازی تبلیغاتی سازمان که در اوایل جنگ ایران و عراق در جبهه علیه ارتش عراق مشغول جنگ بوده است برملا شد و دست خیانت پیشه رجوی برای همگان عیان گشت. در عراق رجوی برای خود شیرینی و اثبات مزدوری اش به صدام صدام  حسین ابتدا شعارهای ضد آمریکایی اش را تکرار می کرد و همواره در نشست ها می گفت آمریکا غلط می کند که به صاحب خانه ما یعنی صدام حسین چپ نگاه کند و اگر علیه عراق وارد جنگ شود ما هم بسوی ایران می رویم و سرنگونی را محقق می کنیم  اما از فردای سقوط صدام حسین رجوی از ترس به سوراخ موش رفت و دستور داد که با آمریکا و ارتش آمریکا در عراق حرکت موازی داشته باشيم و سریع تن به خلع سلاح که روزی ناموس مجاهد خلق بود و لباس فرم و ترک اشرف این قلعه استراتژیکی و خروج از عراق تن داد و همچنین همکاری  با آمریکا و ارتش آمریکا در عراق و مزدوری برای آمریکا که روزی  از نظر سازمان سرکرده آمپریالیست جهانی بوده و سرود “سر کوچه کمینه  مجاهد پر کینه آمریکایی بیرون رو خونت روی زمينه ” را سروده بود برملا شد طوریکه سران سازمان علنا به این مزدوری برای آمریکا افتخار می کردند و با افراطی ترين جناحهای جنگ طلب حزب جمهوری خواه آمریکا نظیر جان بولتون و جان مکین و دولت ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا پیمان دوستی بسته و با سیاست های جنگ افروزانه و ضد ایرانی شان همسویی کامل داشته و بدان هم با وقاحت بی نظیر افتخار می کردند و مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی لیست کشته شدگان سازمان مجاهدین خلق را به جان مکین تقدیم کرده و ایشان در کمپ تیرانا در کشور آلبانی استقبال بی نظیر کردند. در زمانی هم که سازمان در عراق بسر می برد سران فرقه توسط شیوخ مرتجع عربستان سعودی هم حمایت می شدند که این حمایت تا سال های اخیر هم ادامه داشت ولی ظاهرا شیوخ مرتجع عربستان سعودی دیگر از این فرقه تروریستی دل کنده و حالا این گروه تروریستی کاملا روی آورده به مزدوری برای رژیم صهیونیستی اسرائیل البته این مزدوری برای کسی پوشیده نبود ولی اخیر سازمان و سرانش این مزدوری را کاملا بر ملا کردند. 

چند روز پیش چند شبکه تلویزیونی ایران مورد هک قرار گرفته و سازمان در دستگاه‌های دروغپردازی تبلیغاتی اش با آب و تاب آن را باز تاب داده و شاهین قبادی این دلقک سازمان تحت عنوان سخنگوی سازمان آنرا کار کانون های دروغین تحت عنوان کانون های شورشی دانسته که خود جوش اینکار رو کرده‌اند. باید به این ابله گفت اگر سازمان اینقدر قدرت دارد در ایران پس چرا تا حالا چنین کاری نکرده است و اصلا چرا تا حالا نتوانسته سرنگونی را محقق کند. البته مشخص است که اینکار از عهده این گروه تروریستی که در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفته بر نمی آید و کار کشور اسرائیل هست و در اینجا دم خروس فرقه رجوی زده بیرون و رابطه و مزدوری این گروه تروریستی برای رژیم صهیونیستی اسرائیل بر ملا می شود  و دروغپردازی این گروه تروریستی و سرانش و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی که خودشان را حامی حقوق مردم فلسطین و جنبش آزادی بخش فلسطین می دانند بر ملا شده است. 

همانطور که در بالا اشاره کردم رابطه سازمان با اسرائیل و مزدوری برای دولت صهیونیستی اسرائیل از مدتها پیش وجود داشته است سازمان جرات علنی کردن آنرا نداشت. ولی سوال اینجاست که چرا حالا سران سازمان تن به این بی آبرویی داده و مزدوری برای رژیم صهیونیستی اسرائیل را بر ملا کرده اند؟ 

به نظرم بعد از از دست دادن صدام حسین و حمایت شیوخ  مرتجع عربستان سعودی و نا امید شدن از دولت آمریکا و قرار گرفتن سازمان و تشکیلات پوسیده اش در آستانه فروپاشی کامل سرانش و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی به سیم آخر زده و مزدوری برای رژیم صهیونیستی را که بخاطر جنایات جنگی اش علیه مردم فلسطین مورد تنفر شدید ملت عرب هست را بر ملا کرده است و اینهم یکی از نشانه‌های به ته خط رسیدن سازمان و رهبری اش می باشد که روزی رجوی با افتخار از آموزش ديدن در اردوگاههای فلسطین و دیدارش با رهبران جنبش فلسطین یاد می کرد حالا به چه روزی رسیده است که با دشمن فلسطین یعنی رژیم صهیونیستی اسرائیل هم‌سو شده و بدان افتخار می کند و علنا مزدوری اش را برای رژیم صهیونیستی اسرائیل برملا ملا کرده است 

لینک به منبع

مجاهدین دستبوس اسرائیل روزگاری در اردوگاههای فلسطین آموزش میدیدند

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/بی-آیندگی-استراتژی/

بی آیندگی استراتژی

علی جهانی بی آیندگی استراتژی مجاهدین خلقعلی جهانی، وبلاگ آیینه، نوزدهم ژوئیه 2021:… لذا مجبور شدند اين استراتژی پوسیده شان را به‌ قدرت های خارجی و سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور های غربی آویزان کنند و يا اينکه اين استراتژی شکست خورده و پوسیده شان را به طناب های پوسیده ای نظیر صدام حسین و ترامپ و بن یامین نتانیاهو و شیوخ مرتجع عربستان سعودی گره بزنند که همگی اين طناب های پوسیده اکنون پاره شده اند و فرقه رجوی اکنون دچار سردرگمی شدید گشته است چرا که بی آیندگی اين استراتژی شکست خورده و پوسیده اکنون بیشتر نمایان گشته است . بی آیندگی استراتژی 

علی جهانی بی آیندگی استراتژی مجاهدین خلقموج سواری جدید مریم عضدانلو

بی آیندگی استراتژی

فرقه رجوی و بطور خاص شخص رجوی که اکنون مفقودالاثر هست بعد از خیانت به بنیان گزاران سازمان که منجر به اعدام شان شد سکان رهبری سازمان را تصاحب کرد ایشان در حالی که در اوج نادانی هست و يک کوتوله سیاسی بیش نیست همواره خودشان را علامه دهر می دانند و از همان فردای انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران قصد مصادره رهبری انقلاب مردم ایران را داشت اما جون زورش نرسید و مردم هم این سازمان را و بطور خاص رجوی را نمی خواستند لذا رجوی به استراتژی مبارزه مسلحانه يا بهتر بگوییم استراتژی ترور و خشونت روی آورده و بیش از دهها هزار نفر از مردم ایران را کشته و هزاران نفر از اعضای سازمان مجاهدین راه هم بخاطر قدرت طلبی ها و جاه طلبی های مفرط خودش به‌ کشتن داد. ایشان این استراتژی اش را سوار جنگ ایران و عراق کرد و هر روز وعده سرنگونی قریب الوقوع می دادند و درحالیکه به لحاظ سیاسی هیچی بارش نبود در همه زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران و جهان اظهار نظر کرده و انواع و اقسام تحلیل های آبکی ارائه می دادند و در این رابطه به وارونه جلوه دادن حقايق و واقعیت‌ها و دروغپردازی روی آورده و از آنجایی که بخاطر جنایات و خیانت های بی شمارش علیه مردم ایران نه تنها هیچ پایگاه اجتماعی ندارد بلکه به شدت مورد تنفر و انزجار آحاد مردم ایران قرار دارد  لذا مجبور شدند اين استراتژی پوسیده شان را به‌ قدرت های خارجی و سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور های غربی آویزان کنند و يا اينکه اين استراتژی شکست خورده و پوسیده شان را به طناب های پوسیده ای نظیر صدام حسین و ترامپ و بن یامین نتانیاهو و شیوخ مرتجع عربستان سعودی گره بزنند که همگی اين طناب های پوسیده اکنون پاره شده اند و فرقه رجوی اکنون دچار سردرگمی شدید گشته است چرا که بی آیندگی اين استراتژی شکست خورده و پوسیده اکنون بیشتر نمایان گشته است و از يک طرف باعث ریزش روز افزون نیرویی گشته است و از طرف دیگر حتی مقامات دولتی کشور آلبانی هم اینها را تحویل نمی گيرند

در کشورهای اروپایی و بطور خاص در کشور فرانسه هم مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی نمی تواند مانند گذشته جولان بدهد و رهبری سازمان هم سرنوشتی نامعلوم دارد و مفقودالاثر میباشد . و اینها همه از عوارض بارز شدن بی آیندگی استراتژی ترور و خشونت این سازمان فرقه گرا می باشد . که این بی آیندگی هم نتیجه عملکرد فرقه گرایانه سازمان و بطور خاص رجوی هست که سازمان را بخاطر این بی آیندگی دچار سردرگمی شدید کرده و تشکیلات پوسیده اش را در آستانه فروپاشی کامل قرار داده است. حالا با این اوصاف بخش خنده دار و مضحک ماجرا اینجاست که سران سازمان و بطور خاص مریم عضدانلو سرکرده فعلی این گروه تروریستی و فرقه گرا با فرافکنی و دروغپردازی مدعی است که رژیم ایران دچار بی آیندگی استراتژی شده و در آستانه سرنگونی قرار گرفته است حکایت آن دزدی هست ندای آی دزد آی دزد سر می دهد. اینان خودشان دچار بی آیندگی استراتژی شده اند بعد به دروغ مدعی هستند که رژیم ایران دچار بی آیندگی استراتژی هست آخر اگر این استراتژی ترور و خشونت آینده داشت چرا بعد از چهل سال که از اعلام آن می گذرد نه تنها هیچ دستاوردی نداشته بلکه سازمان را در ورطه نابودی کامل قرار داده و تشکیلات پوسیده و قرون وسطایی تان را در آستانه فروپاشی کامل قرار داده است؟ بنابراین سازماني که ادعا می کند که بر سر درش نوشته شده است ” فدا و صداقت ” واقعیت اینست که بر سر درش نوشته شده” دروغ و خیانت ” و رجوی با عملکرد فرقه گرایانه اش سازمان مجاهدين خلق ایران را به سازمان مزاحمین خلق ایران تبدیل کرده است.

لینک به منبع

بی آیندگی استراتژی 

*** 

زنان برده در کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویدر آستانه روز جهانی کارگر نگاهی به اراجیف تازه عباس داوری 

کسانیکه دست در خون کارگران ایرانی دارند لطفا دم از حقوق کارگر نزنند

همچنین: