انقلاب مریم رجوی ، آخر خط  فریب و جنایت

انقلاب مریم رجوی ، آخر خط  فریب و جنایت

انقلاب مریم رجویعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، شانزدهم ژانویه 2022:… مسعود رجوی انقلاب مریم رجوی که همان طلاق اجباری بود را مادام العمر می نامید و هرگونه شکاف، حتی ذهنی نسبت به آن خیانت به بحث سرنگونی می دانست و فرد خاطی از این امر مستوجب مجازات خیانت و محکوم به مرگ قلمداد می ‌کرد. رجوی در توصیف انقلاب مریم می گفت این بود و نبود مجاهدین است. اگر یک روز حتی یک نفر از این جماعت برادران مجاهد آن را نادیده بگیرد آن روز فاتحه سازمان باید خوانده شود چه برسد که یک خواهر مجاهد ضد انقلاب مریم شود! 

انقلاب مریم رجویمعترضین انقلاب ایدئولوژیک ، تئوری انقلاب ایدئولوژیک مریم (قسمت سی و چهارم)

انقلاب مریم رجوی ، آخر خط  فریب و جنایت

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 16.01.2022

مسعود رجوی تنها سیاست مداری است که هیچ پرنسیب اخلاقی و اصولی و انسانی بر نتابیده و به هر خیانت و جنایتی که بقاء او را ولو برای چند صباحی تضمین کند رو آورده است. جنایات تروریستی و بمب گذرای، کشت و کشتار مردم عادی تا مزدوری و وطن فروشی بر علیه مردم و کشور خود تا افتادن در دامان  شقی ترین دشمنان مردم ایران  از جمله یکی شدن با ارتش بعث عراق و سازمان اطلاعات آن که در حال جنگ با ایران بود تا دست به دامن شدن به سمت برخی از کشورهای مرتجع عربی و تا غلام زنجیر به گردن سازمان های جاسوسی از جمله سازمان سیا و موساد و استخبارات و غیره که خصومت‌هایی هیستریک با ملت ایران دارند رو آورد.

در درون تشکیلات هم برای همین امر دست به جنایتی به اسم انقلاب ایدئولوژیکی زد که بقاءاش تضمین شود که به صورت خلاصه به آن می پردازم تا چهره این شخص جانی بهتر شناخته شود.

مسعود رجوی، در سال ۱۳۶۴ دست به خیانتی زد که در عرف جامعه ایران مطرود بود و با فرهنگ و دین مردم ایران مطابقت نداشت. مسعود رجوی در این سال زن دوست صمیمی و همسنگر خود را تصاحب کرد و به اسم ازدواج ایدئولوژیک و رهبری نوین خود ساخته نامگذاری کرد. هدف از این کار تثبیت تدریجی قدرت مطلقه خود و حذف مخالفان سیاست هایش بود.

با این اهرم، رجوی با سیاست چماق هر نوع مخالفتی با کار و راه و روش و اعمال خود را به شدت سرکوب می ‌کرد و یک سال بعد از این عمل شنیع، رجوی که برای اکثر شورای مرکزی سازمان شوک باور کردنی نبود و همه در بُهت و ناباوری به سر می بردند، مسیر عراق که در حال جنگ با ایران بود را در پیش گرفت و این کار را سرنگونی قطعی ملاها در ایران می دانست و در پیام تودیع خود از پاریس نعره می زد که می خوام به عراق بروم تا آتش برفروزم در کوهستان ها!

و با این کار خیانت اصلی خود را به اجرا گذاشت و راهی عراق شد و با خود فروشی بی نظیرش خود را در دل ارتش و سازمان استخبارات عراق جای داد و یک سپر حفاظتی محکم برای سرکوب مخالفینش به دور خود قرار داد و با مشت آهنین از این پس مخالفین اش را درون سازمان منزوی و مطرود می ‌کرد.

رجوی برای محقق شدن نقشه خود، سال ۱۳۶۸ با معرفی مریم رجوی بعنوان مسئول اول سازمان و بحث طلاق در لایه شورای مرکزی میخ تثبیت خود در رأس سازمان و بعنوان رهبر عقیدتی مادام العمر را کوبید و بعد از آن سرکوب مخالفینش را شدت بخشید.

سال ۱۳۷۰ که بحث طلاق همگانی شد و بالاجبار باید همه با زن و زندگی خداحافظی کرده حتی کسانی که مجرد بودند باید در ذهن خود هر گونه زن و شوهر را طلاق می دادند، رجوی هدف تثبیت از اریکه قدرت و ولایت مطلقه خود را به کرسی می نشاند. در این دوره رجوی نیت پلید خود را عملی کرد و با این کار غیر عرفی اولا زن‌ها را در اختیار خود گرفت، کلیه مردان مسئول سازمان که تا چندی پیش همردیف و در کنار مسعود رجوی بحث تداوم مبارزه را پیش می بردند به یکباره از کرسی مسئولیت خلع کرد و زنان را جای آنان بر کرسی نشاند. این کار رجوی که به اسم انقلاب ایدئولوژیکی مریم رجوی نام گذاشته بود در بندهای مختلفی و یکی بعد از دیگری در تکمیل هدف پلید خود و سرکوب بیشتر و دیکتاتوری مطلق و حذف مخالفین زیر حمایت استخبارات عراق جنایاتی در درون تشکیلات مرتکب می‌ شد و سرکوبی بی مانند پیش میبرد که زبان از گفتن آن ها قاصر است.

با این انقلاب و مشت آهنین رجوی در لوای اجرای تک به تک بندهای آن، یک فرقه به تمام معنا خبیث و شیطانی به وجود آورد که با سرکوب و زندانی کردن و کشتن و سربه نیست کردن افراد تشکیلات رقم خورد. مردان را گوشه نشین و بی اختیار و بی هویت کرد و زنان را در اختیار خود گرفت، حرمسرا ساخت و به آن ها فرماندهی و مسئولیت پوشالی داد اما از طرف دیگر آن ها را رباط  دست ساز خود کرد و به استثمار مضاعف کشاند.

هدف صفر تا صد رجوی از این کار استمرار ولایت مطلقه خود بر تشکیلات بود و تا سرنگونی اربابش صدام از آن به خوبی ارتزاق می کرد.

مسعود رجوی انقلاب مریم که همان طلاق اجباری بود را مادام العمر می نامید و هرگونه شکاف، حتی ذهنی نسبت به آن خیانت به بحث سرنگونی می دانست و فرد خاطی از این امر مستوجب مجازات خیانت و محکوم به مرگ قلمداد می ‌کرد.

رجوی در توصیف انقلاب مریم می گفت این بود و نبود مجاهدین است. اگر یک روز حتی یک نفر از این جماعت برادران مجاهد آن را نادیده بگیرد آن روز فاتحه سازمان باید خوانده شود چه برسد که یک خواهر مجاهد ضد انقلاب مریم شود!

سوختن در آتش مریم رجوی . گذری بر سالروز 17 ژوئن

اما رجوی امروز کجاست که ببیند چگونه انقلاب کذایی مریم رجوی سوراخ سوراخ شده است و قریب به اتفاق نفراتی که از سازمان جدا شده به زندگی و زن بچه رو آورده و در دنیای آزاد به ریش رجوی خندیده و به راه و مسیر او تف می ‌کنند.

رجوی کجاست ببیند که زن شورای رهبریش چگونه لگد به انقلاب مریم زده و در دنیای آزاد سخت به زندگی چسپیده است.

رجوی کجاست که ببیند در کشور آلبانی و در همسایگی قلعه مانز، جدا شده ها چگونه با تشکیل خانواده و زن و بچه به ریش رجوی می خندند.

رجوی کجاست که ببیند تشکیلاتش در قلعه مانز آلبانی، چگونه انقلاب مریم را سوراخ سوراخ کرده و هر کدام به عنوان جزیره جداگانه‌ای در مقابل مریم رجوی قد علم کرده و بر ریش نداشته اش  می خندند و تره برای مریم و فرمانده هان جانی اش خورد نمی کنند.

حال با انقلاب مریم، «مساوی بود و نبود » مجاهدین خودتان قضاوت کنید که چه از تشکیلات رجوی باقیمانده است جز اذعان عجوزه پیر و شیطان هزار چهره به فروپاشی فرقه در قلعه مانز آلبانی.

در آستانه تصویب برجام و ارتباط دیپلماتیک ایران و عربستان قرار داریم و این خود پتکی است بر فرق عجوزه پیر و حیله گر هزار چهره یعنی مریم رجوی که دیگر دست از ادا و اطوار بوزینه گونه ات بردار و دوران نمایش و تبلیغات ات سر رسیده است. بنابراین، در گوشه ای بتمرگ و به فکر حسابرسی از خودت باش.

„پایان“

لینک به منبع

انقلاب مریم رجوی ، آخر خط  فریب و جنایت

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/وضعیت-تشکیلات-رجوی-در-آلبانی/

 مذاکرات اتمی و وضعیت تشکیلات رجوی در آلبانی

 وضعیت تشکیلات رجوی در آلبانیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیستم دسامبر 2021:… واقعیت این است که وضعیت تشکیلاتی در قلعه ماینز آلبانی به نقطه انفجار یا به عبارتی دیگر به ته خط رسیده است. روند رو به فزونی جدایی و پشت پا زدن به ایدئولوژی رجوی به اوج خود از بدو تأسیس سازمان مجاهدین تا به امروز رسیده است. بحران شقه این سازمان در سال ۵۴ و تغییر ایدئولوژی آن را هم نمی توان با بحران کنونی که مریم رجوی در آلبانی با آن دست به گریبانگیر است مقایسه نمود. در آن بحران، برون رفت وجود داشت اما بحران کنونی که رجوی با آن دست و پنجه نرم می ‌کند قابل علاج و درمان نیست و ‌باید لاجرم رجوی به همین زودی به انحلال و از هم پاشی تشکیلاتش در آلبانی اذعان کند.  مذاکرات اتمی و وضعیت تشکیلات رجوی در آلبانی 

 وضعیت تشکیلات رجوی در آلبانینجات‌یافته در مقابل نجات‌یافته + مسئولیت انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی

مذاکرات اتمی و وضعیت تشکیلات رجوی در آلبانی

عبدالکریم ابراهیمی

آقای عبدالکریم ابراهیمی

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 19.12.2021

شروع مذاکرات اتمی ایران تیری زهرآگین بر قلب سران کودک کش اسرائیل و نوچه های ضد ایرانی آن یعنی فرقه منحوس و تروریست رجویست.

این دو تفکر هم پیمان که بویی از انسانیت نبرده اند چنان از موفقیت مردم ایران به جنون هیستریک وار می افتند که فنا و نابودی تام و تمامشان را در این واقعیت می بینند و بر این اساس افسار پاره کرده و در آستانه توافق  اتمی، تحرکات موذیانه آن ها بر ضد انجام آن شدت حداکثری پیدا کرده است که این از نشانه ضعف و پایان این دو تفکر بر ضد ملت ایران حکایت دارد و بس.

داستان رژیم کودک کش صهیونیسم، بحثش با مردم منطقه و مقاومت ضد این رژیم است و جنایاتش بر کسی پوشیده نیست. اما من می خواهم به وضعیت فرقه ضد مردمی و ضد میهنی رجوی بپردازم که این روزها از درون پوک شده و نعره های بیرونی آن گوش فلک را کر کرده است که با این شیوه به بیرون از خود بقبولاند که سر پا است و می ‌شود روی او حساب باز کرد.

واقعیت این است که وضعیت تشکیلاتی در قلعه ماینز آلبانی به نقطه انفجار یا به عبارتی دیگر به ته خط رسیده است. روند رو به فزونی جدایی و پشت پا زدن به ایدئولوژی رجوی به اوج خود از بدو تأسیس سازمان مجاهدین تا به امروز رسیده است. بحران شقه این سازمان در سال ۵۴ و تغییر ایدئولوژی آن را هم نمی توان با بحران کنونی که مریم رجوی در آلبانی با آن دست به گریبانگیر است مقایسه نمود. در آن بحران، برون رفت وجود داشت اما بحران کنونی که رجوی با آن دست و پنجه نرم می ‌کند قابل علاج و درمان نیست و ‌باید لاجرم رجوی به همین زودی به انحلال و از هم پاشی تشکیلاتش در آلبانی اذعان کند.

رجوی بعد از سرنگونی اربابش صدام و خلع سلاح شدن، چون چیزی در چنته نداشت که ادامه مبارزه با ایران را برای افراد اسیرش در تشکیلات توجیه کند، به ترفندی روی آورد که آن ها را سرگرم نماید، لذا افراد مستعد هنری را آموزش داد و به تشکیل گروه کُر و نمایش نامه های طنز روی آورد و عنقریب جوانان اسیر را در قالب ارکستر و خواننده و طنز پرداز، سازماندهی کرد و روی آن مانورهای تبلیغاتی زیادی نمود و در اذهان جا انداخت که بعد از سلاح، ما می ‌توانیم با هنر خود سرنگونی را محقق کنیم.

در این راستا یک سری هم ملیجک خود کرده بود و با هزینه های هنگفت جلوی جدایی این افراد را می گرفت و مانع جدا شدن شان از تشکیلات می ‌شد.

بعد از مرگ مسعود هنرپیشه اصلی پیک به اصطلاح شادی، روند جدایی بقیه افراد خواننده و نوازنده و طنز پرداز در آلبانی به شدت رو به فزونی گذاشت و شاخص ترین این افراد یکی بعد از دیگری از تشکیلات جدا شده و از قلعه ماینز خارج شده اند.

تأثیر این جدایی ها روی بقیه بی نهایت زیاد بوده و مکانیزم های یأس و ناامیدی درون تشکیلات از یک طرف و اخبار پیشرفت های مردم ایران از طرف دیگر بر موج این جدائی ها افزوده است به نحوی که الان به قطع یقین می ‌توان گفت که تشکیلات باقی مانده در چنگ مریم رجوی در قلعه ماینز آلبانی، از هم پاشیده شده است و سرنوشتی جز این ندارد و نخواهد داشت.

نعره های مسعود و مریم رجوی هم بر ضد منافع ایران در همسویی با رژیم کودک کش اسرائیل بر ضد مذاکرات هسته ای ایران، خود گواه این واقعیت است که رجوی طناب مرگ خود را در توافق برجام می بیند و از همین رو  پاچه دامن خود را به کمر بسته و با نخست وزیر رژیم غاصب اسرائیل، یک کاسه شده است  و این آخرین تیر رجوی در کمانش است که بر ضد مردم و منافع ایران به کار می بندد و شکی نیست که با تدبیر مذاکره کننده های ایرانی این دور از مذاکرات به فرجام نیک خود خواهد رسید و رجوی و نخست وزیر اسرائیل خواهند بود که بازنده اصلی هستند و آینده ای برای خود متصور نمی ببنند و هیستریک و دیوانه وار به شانتاژ و دروغ رو می آورند. اما دنیای واقعیت است که خودش را نشان خواهد داد و با تزویر و دروغ نمی ‌شود به اهداف پلید رسید و واقعیات را کتمان کرد.

در انتها باید به مریم رجوی یاد آور شد که از وضعیت موجود در آلبانی دقمرگ شو و به فکر مرثیه فروپاشی تشکلات ات باش و به تمامی دوستان و هنرمندانی که فرقه رجوی را ترک کردند و به دنیای آزاد قدم گذاشتند، تبریک و شادباش می گویم. به دوست عزیزم آقا بیژن و خانم گرامی شان، وصلت و ازدواج بلافاصله بعد از خارج شدن از قلعه آلبانی را شادباش و تبریک می گویم و این که این کار تیری زهراگین بر قلب ایدئولوژی منحط مریم رجوی است و اوست که در درون می سوزد و آب می‌شود. پیوندتان مبارک و فرخنده باد. به امید سربلندی مردم ایران عزیز.

„پایان“

لینک به منبع

انقلاب مریم رجوی

***

 مسعود خدابنده ترور و حقوق بشر با انتخابات ایرانرابطه تجزیه طلبی ، مبارزه مسلحانه ، ترور و حقوق بشر با انتخابات ایران

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سیرک-اسرائیلی-مجاهدین-خلق/

سیرک اسرائیلی مجاهدین خلق

سیرک اسرائیلی مجاهدین خلقایران فانوس، آلمان، هجدهم دسامبر 2021:…  به همین خاطر، تنها گروهی را که می توانستند در این رابطه و با شعار “اتمی آخوندی ضد خلق ایران است” و “با اتمی بی اتمی حکومت آخوندی سرنگون، سرنگون” به میدان بفرستند، تعدادی از اعضای ورشکسته و ساندیس خور مجاهدین خلق هستند و هیچ یک از ایرانیان برون مرز حاضر نشدند تا در چنین پروژه کثیفی که مقاصد اسراییل علیه ایران را برملا می کند، شرکت داشته باشند. این سیرک اسراییلی که مرتباً ادامه دارد، آخرین بار دیروز بیست و ششم آذرماه در وین اتریش، برگزار شد. سیرک اسرائیلی مجاهدین خلق 

کمپ بدنام اشرف تعطیل شداین مسیر رجوی به بدتر ازناکجا آباد منتهی شد!

سیرک اسرائیلی مجاهدین خلق و انقلاب مریم رجوی

ایران فانوس، 18.12.2021

این روزها که برای احیای مجدد برجام مابین ایران و پنج قدرت دیگر در وین اتریش، چالشی بر پاست بیشتر از هر زمان دیگر بحث سلاح های اتمی و نابودی آن بر سر زبان هاست. به همین خاطر، تنها گروهی را که می توانستند در این رابطه و با شعار “اتمی آخوندی ضد خلق ایران است” و “با اتمی بی اتمی حکومت آخوندی سرنگون، سرنگون” به میدان بفرستند، تعدادی از اعضای ورشکسته و ساندیس خور مجاهدین خلق هستند و هیچ یک از ایرانیان برون مرز حاضر نشدند تا در چنین پروژه کثیفی که مقاصد اسراییل علیه ایران را برملا می کند، شرکت داشته باشند. این سیرک اسراییلی که مرتباً ادامه دارد، آخرین بار دیروز بیست و ششم آذرماه در وین اتریش، برگزار شد.

سیرک اسرائیلی مجاهدین خلق

https://www.hambastegimeli.com/106324_تظاهرات-در-وین-همزمان-با-اجلاس-اتمی

این ها در حالی است که رهبران ایران بارها سلاح اتمی را خلاف شرع شمرده و در حین جنگ و دفاع از خود کشتار غیر نظامیان را توسط سلاح اتمی حرام دانسته اند.

اما در این دعوا که مجاهدین خلق از جانب ارباب شان به این ماموریت غیر ممکن گمارده شدند، جمهوری اسلامی و حقوق بشر و تروریسم و سلاح اتمی، بهانه است و هدف، پتانسیل و اقتدار ایرانی است که باید به زعم دشمنان ایران، نابود و یا ضعیف نگهداشته شود. چرا پتانسیل ایرانی هدف و مد نظر است، به دلایل زیر؛

ایران کشوری است که طی سه هزار سال اخیر هزار تا هزار و پانصد سال در جنگ با دشمنانش بوده و در مجموع حدود ده جنگ را پیروز و مابقی را باخته و در این رابطه امپراطوری و عظمت و سرزمین و هژمونی خود را از دست داده و به همین میزان فعلی که باقی مانده، بسنده کرده و مدت های مدیدی توسط دشمنان از غرب تا شرق در عصر قاجار و پهلوی، مورد تحقیر و استثمار قرار گرفته است با این وجود دشمنان همچنان دست از سر ایران و پتانسیل اش که همان آب و خاک و منابع و فرهنگ و تمدن و تاریخ و زبانش، باشد که هر آن می تواند به خودباوری و گذشته خود قیام کند، برنداشته اند. از دشمنان دوردست که استثمار و زورگویی در ژن و خون شان نهفته است تا دشمنان نزدیک که در گذشته ای نه چندان دور جزو خاک و امپراطوری ایران بوده اند و هم اکنون دارند با دم شیر بازی می کنند.

خاورمیانه ای که بعد از جنگ جهانی دوم میدان جنگ و چالش های نظامی و سیاسی و ارضی و نفتی و مذهبی، بوده هر کجا کم آورده ایران را باعث و بانی دانسته است و نه اسراییل را، شاید از یاد برده است که اکثر کشورهای خاورمیانه پس از جنگ جهانی اول و طی قرارداد سایکس ـ پیکو و با خط کش از هم جدا و تبدیل به کشور شده اند. اسراییل و پاکستان، که به اندازه قدمت یک انسان عمر ندارند، خود دارای سلاح اتمی اند با این حال برای کشوری که طی قرن ها میان انبوه دشمنان دوام و قوام داشته و باصطلاح اورجینال محسوب می شود تعیین تکلیف می کنند که برای حفظ خود چه بدارند و چه ندارند. مگر کسی برای آمریکا، انگلستان و دیگران تعیین تکلیف می کند که در راستای دفاع از خود مجهز به چه سلاحی باشند و یا نباشند؟

همچنین، کشور ایران طی سه قرن اخیر به هیچ کشوری تعرض نکرده بلکه همواره مورد تهدید و تعرض دشمنان کوچک و بزرگ قرار داشته و با تجربه تاریخی و جنگ مابین ایران و عراق، به این دانش و بلوغ دفاعی رسیده که برای دفاع از پتانسیل و موجودیت ایران از چه سلاحی استفاده بکند یا نکند.

معلوم است که دشمن، کشور ایران را بی دفاع و بی سلاح می خواهد. معلوم است که دشمن، زبان دارد و نیاز به رله کردن پیامش توسط دشمنان داخلی نیست تا به بهانه حقوق بشر و تروریسم و سلاح اتمی و بعضاً آب و نان، پتانسیل ایرانی را نشانه گیری کنند.

اگرچه سلاح اتمی در جنگ جهانی دوم توسط آمریکا بر علیه ژاپن، استفاده شد با این وصف این سلاح ماهیت دفاعی و پیشگیرانه دارد و به همین دلیل بعد از جنگ های سی ساله و جنگ مابین آلمان و فرانسه و جنگ جهانی اول و دوم، بیش از هفتاد و پنج سال است که اروپا در داخل خود جنگ نداشته است. در جنگ سرد مابین غرب و شرق که بعد از جنگ جهانی دوم، رخ داد این سلاح اتمی بود که از بروز جنگ جهانی سوم پیشگیری کرد. البته به جز سلاح اتمی همچنین آگاهی مردم و منافع ملی و منافع اقتصادی در هم تنیده کشورها و رسانه ها و شبکه های مجازی و منافع دیگر کشورها و مهاجرت مردم، زمینه ساز بازدارندگی از جنگ بوده اند با این وجود کشوری که در میان جهل و طمع همسایگان و غیر همسایگانش قرار دارد اتفاقاً می بایست به طور اخص و بیشتر از چیز دیگر به توان دفاعی اش اهمیت بدهد.

بیهوده نیست که دشمنان داخلی و خارجی، به هر بهانه ای که ظاهراً پشیزی ارزش و اعتبار ندارد، در خفاء موقعیت دفاعی و اقتدار ایران را نشانه گرفته و حرف حساب شان توان دفاعی ایران است و مابقی حرف و حدیث و نمایشی بیش نیست.

با این وصف به عنوانی کسانی که نزدیک به نیم قرن در عرصه سیاسی و نظامی ایران و با شاخص منافع ملی، فعالیت داشتیم و به موقعیت خطیر ایران از جانب دشمنان داخلی و خارجی، اشراف داریم می خواهیم به جملگی شان خاطرنشان کنیم که تجربه و توان دفاعی ایرانی، رو به پیش و از تاریخ و فرهنگ و زبان و تمدن و منابع و امپراطوری ایران نشئت گرفته و به این و یا آن حکومت وابسته نیست.

ماموریتی که دشمنان داخلی و خارجی در ارتباط با اقتدار و توان دفاعی ایران تحت پوشش حقوق بشر و تروریسم، در پیش گرفته اند در اصل ماموریتی غیر ممکن و از پیش شکست خورده است و ایران طی وفاق ملی و با شاخص منافع ملی، راه خود را همچنان به پیش خواهد رفت.

کانون سیاسی ـ فرهنگی ایران فانوس

لینک به منبع

انقلاب مریم رجوی

وضعیت تشکیلات رجوی در آلبانی

***

Mujahedin Khalq Saudi Mercenaries Grand Controversy as MEK can’t prove leader Massoud Rajavi is dead or alive

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/جنایات-رجوی-هرگز-از-ذهن-محو-نخواهد-شد/

جنایات رجوی هرگز از ذهن محو نخواهد شد

جنایات رجویعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، ششم دسامبر 2021:… جالب این جاست، رجوی که ادعای قانونمداری و احترام به قوانین اروپا و دول میزبان را روزانه نعره می کشد در کشور آلبانی به قاچاق انسان و فروش مواد مخدر ادامه می ‌دهد و بزرگ ‌ترین مافیای قاچاق انسان و ترانزیت مواد مخدر را در اختیار دارد اما با توجه به کشف و شبکه های رجوی در آلبانی با وساطت سفیر آمریکا در این کشور از پیگرد قانونی معاف شده و توان مقابله دولت آلبانی با مافیای قاچاق انسان و مواد مخدر توسط فرقه رجوی، عملا سلب شده است. جنایات رجوی هرگز از ذهن محو نخواهد شد 

جنایات رجویدستگیری اعضای گروهک منافقین به جرم قاچاق انسان و مواد مخدر در آلبانی

جنایات رجوی هرگز از ذهن محو نخواهد شد

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 05.12.2021

عبدالکریم ابراهیمی

عبدالکریم ابراهیمی ، آلمان

رجوی مظهر پلشتی، خودفروشی، خیانت و تروریسم در دوران معاصر کشور ما ایران عزیز است. عنصری که در ضدیت با مردم و کشور خود تا کنون همتایی در هیچ ادواری از تاریخ ایران با آن برابری نداشته است که اینقدر نسبت به مردم و کشورش شقاوت پیشه بوده باشد.

رجوی که صد درصد در خدمت دشمنان ملت ایران قرار گرفته و از هیچ رذالتی کوتاهی نمی کند تا نظر اربابانش را به خود جلب کرده و حامی و پشتیبانانی از ضد انسانی ترین افراد جنگ طلب در کیسه داشته باشد و ضد انسانی ترین اعمال و خلافکاری ها انجام دهد و زیر  حمایت آنان از پیگرد قانونی معاف شود.

جالب این جاست، رجوی که ادعای قانونمداری و احترام به قوانین اروپا و دول میزبان را روزانه نعره می کشد در کشور آلبانی به قاچاق انسان و فروش مواد مخدر ادامه می ‌دهد و بزرگ ‌ترین مافیای قاچاق انسان و ترانزیت مواد مخدر را در اختیار دارد اما با توجه به کشف و شبکه های رجوی در آلبانی با وساطت سفیر آمریکا در این کشور از پیگرد قانونی معاف شده و توان مقابله دولت آلبانی با مافیای قاچاق انسان و مواد مخدر توسط فرقه رجوی، عملا سلب شده است.

رجوی که نعره حقوق بشری و طرفداری از آزادی اش گوش فلک را کر کرده است خود اصلی ترین و ناقض ترین آن به شمار می‌رود و ضد انسانی ترین اعمال را در درون تشکیلات و در رابطه با مردم ایران انجام می ‌دهد ولی فریبکارانه با مظلوم نمایی چهره ضد انسانی خود را روتوش کرده و فکر می ‌کند نیت شیطانی و ضد انسانی و اعمال مخفیانه اش از دید پوشیده خواهد ماند.

برای من جدا شده از فرقه که ربع قرن عمرم را در اسارت اجباری و شکنجه روحی و روانی و سرکوب و زندان رجوی گذرانده ام خوب می دانم که رجوی چه موجود ضد انسانی و ضد آزادی است پس همین برایم کافی است که هیچ وقت دوستانی که از تشکیلات منحوس این فرقه جدا شده اند چه هم نظر من باشند و چه خلاف نظر من و یا حتی مخالف فردی من باشند، در ضدیت و ‌تعارض خود قرار ندهم و همان کار و خواسته رجوی را به هر بهانه ای به اجرا بگذارم و از جنایات رجوی در حق خود و دوستان مان غافل شده و تضاد را اصلی و فرعی نکنیم و به فرع تضادهایم بچسپم و با این کار ناآگاهانه رجوی را شاد و در سرکوب هر چه بیشتر دوستان دست او را بازتر کنم. این از شأن و وجدان و انسانیت فاصله دارد و باید دوستانی که به هر نحوی در باتلاق فردی گیر هستند با دوستان جدا شده خود از سر کینه و تسویه حساب فردی بر نیایند که هیچ عاقبت به خیری برای خود ندارد. فقط و فقط این کارها به کیسه رجوی خواهد ریخت و دست او را در سرکوب بیشتر بر ضد افراد اسیر و جدا شده بازتر خواهد کرد.

امروز شاهد هستیم دوستان جدا شده در آلبانی که زیر شدیدترین فشارها و دسیسه های رجوی قرار داشته و دارند با همت و همدلی خود دست به تشکیل انجمن حمایتی با پشتیبانی مردم انسان دوست آلبانی زده اند و در دولت آلبانی نیز ثبت قانونی شده است که خود تیری است بر قلب رجوی و برجسته کردن جنایات رجوی و نیز بستری برای حمایت از جدا شدگان از این فرقه در آلبانی است که این کار رجوی و سرانش را به مرز جنون رسانده و خوب می داند که معنی این کار چیست و از همین رو سعی در تفرق و جدایی بین جدا شده ها می ‌کند تا تأثیر این انجمن که رویارویی مستقیم با دیکتاتوری و قلدری رجوی است و در افشای جنایاتش در قلعه ماینز نقش اساسی دارد، کم نماید. اما رجوی بداند که هیچ ترفندی مانع فروپاشی تشکیلاتش در قلعه ماینز آلبانی نخواهد شد.

به نوبه خود تأسیس انجمن حمایتی ایرانی – آلبانیایی استیلا، را تبریک می گویم. انشاءالله از این پس شاهد روند رو به فزونی جدایی دوستان عزیز در بندمان از فرقه رجوی باشیم و همچنین زمینه دیدار خانواده ها با عزیزان شان فراهم شود.

به امید آزادی تمامی دوستان اسیرمان در چنگال رجوی

„پایان“

لینک به منبع 

وضعیت تشکیلات رجوی در آلبانی

***

همچنین: