اول قرارشان بود که “مبارزه مسلحانه” شان علیه “امپریالیسم” باشد

Follow Share on Tumblrارسال – بنیاد هابیلیان، تهران، مصاحبه با دکتر محمدصادق کوشکی، یست و دوم ژوئن 2015:… افکاری که تنها راه رهایی را جنگ مسلحانه می‌دانستند. البته قرار بود این جنگ رهایی‌بخش مسلحانه علیه امپریالیسم اتفاق بیفتد اما علیه مردم و حکومت قانونی ایران اتفاق افتاد. سران این گروهک با توجه‌ به مشی مسلحانه‌ای که … Continue reading اول قرارشان بود که “مبارزه مسلحانه” شان علیه “امپریالیسم” باشد