وقتی‌ اپوزیسیون قلابی برای مطرح ماندن هرکاری می‌کند

محمد سهیمی، صفحه فیسیبوک، سی و یکم دسامبر 2020:… خانم شادی صدر: از زمان خروج از ایران، خانم صدر روز به روز بدتر شد. کار به جایی‌ رسید که از اردوگاه فرقه مجاهدین در آلبانی نیز دیدن کرد، و مستقیم و غیر مستقیم از آنها حمایت می‌کند. از آخرین افاضات این خانم این است که “نوروز بر اعراب ایرانی به صورت خشونت باری تحمیل شده است.” این حرف بسیار بی‌ اساس، غلط، و دشمن شاد کن، بخصوص اعراب عربستان، است. اگر یک مرد ایرانی این صحبت را مطرح کرده بود، بسیاری به او انتقاد میکردند. ولی‌ گویا هرگونه انتقادی از خانم صدر به دلیل زن بودن ایشان مجاز نیست. چون به محض انتقاد از این حرف ضد میهنی ایشان، سیل فحش به طرف منتقدین سرازیر شد. وقتی‌ اپوزیسیون قلابی برای مطرح ماندن هرکاری می‌کند