اگر ماندلا زنده بود ….

اگر ماندلا زنده بود ….

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، یازدهم دسامبر 2013: …  در تاریخ ایران مریم قجرتنها زنی هست که بصورت بی شرمانه برای شوهر دوم خود حرمسرا درست کرده زنان دیگر را مجبور به رقص عریان نزد شوهر خود کرده و  برای خوش آیند رجوی رذل زنباره به شغل گواتی مشغول شده است ! حال مریم قجر با این مشخصات و با این اعمال کثیف خود و شوهر فراری و مفقود الاثرش برای حقوق بشرو ماندلا اشک تمساح می ریزد …

مریم رجوی مامور صدام قاتل اکراد عراق(Maryam Rajavi directly ordered the massacre of Kurdish people)

لینک به منبع

اگر ماندلا زنده بود ….

وقتی ادا اطوارهای حقوق بشری مریم قجر مادر خوانده فرقه مافیایی رجوی و ریئس خانم حرمسرای رجوی رذل زنباره را می بینیم نا خواسته یاد ان مثلی می افتم که می گوید :

از شتر پرسیدند از کجا می ایی گفت از حمام ! گفتند از چرک زانوهایت پیداست !

حال داستان بر پائی شوء حقوق بشرمریم قجر می ماند مثل از حمام شتر !

برای اطلاع هموطنان و روشن شدن افکار عمومی بهتر بصورت کوتاه به یک خاطره از نشستهای درونی فرقه مافیایی رجوی اشاره کنم که مریم قجر در ان نشست کنار شوهر مفقود الاثرش کلت اهدائی صدام ملعون به کمربسته بود و رجوی رذل زنباره از سوزش درونی خود به خاطر سفر ماندلا به ایران گفت :

ماندلا وزنه ای نیست این بابا ( ماندلا ) فقط نان زندان بودنش را می خورد و این وضعیت خراب رژیم نشان می دهد که ماندلا را به ایران دعوت می کند !

عرفات هم به ایران رفت به خاطر دریافت دلار !

حامد کرزای نوکر دست سوم امریکا هم به ایران سفر می کند و رژیم ایران به این افراد برای مشروعیت دادن به خودش نیاز دارد و به هر کسی که می خواهد به ایران سفر کند می گوییم دست خر کوتاه !

حال که ماندلا از این دنیا رفت مریم قجر در اوج شیادی در اوج بی شرمی از نام ماندلا سوء استفاده می کند دم از حقوق بشر می زند !

انهم مریم قجر مادر خوانده این فرقه جنایتکار که شخصآ دستور قتل و فرمان اتش صادر می کرد از عراق تیمهای تروریستی برای خمپاره زدن و ترور به داخل ایران اعزام میکرد .

درون تشکیلات فرقه مافیایی رجوی دستور قتل و زندانی کردن مخالفان را صادر می کرد و از اور سوراواز مقر فرقه رجوی در پاریس تروریستهای اموزش دیده فدائیان صدام برای ترور و ضرب و شتم جدا شده ها و مخالفان و منتقدان فرقه رجوی اعزام می کند و مستقیم در پولشویی و قاچاق انسان دست دارد .

سران فرقه مافیایی رجوی در وطن فروشی و جاسوسی مورد تنفر همه ایرانیان می باشد .

در تاریخ ایران مریم قجرتنها زنی هست که بصورت بی شرمانه برای شوهر دوم خود حرمسرا درست کرده زنان دیگر را مجبور به رقص عریان نزد شوهر خود کرده و برای خوش آیند رجوی رذل زنباره به شغل گواتی مشغول شده است !

حال مریم قجر با این مشخصات و با این اعمال کثیف خود و شوهر فراری و مفقود الاثرش برای حقوق بشرو ماندلا اشک تمساح می ریزد .

باید به حق از مریم قجر حرمسرا دار رجوی رذل زنباره پرسید که شما چه تشابهی و نقطه اشتراکی با ماندلا فقید دارید ؟

وقتی ماندلا زنده بود رجوی رذل زنباره وی بی ارزش و کسی که نان زندانی بودنش را می خورد تعریف می کرد حالا چه شده که ماندلا برای فرقه مافیایی رجوی عزیز شده؟

پس چرا زمانی که ماندلا زنده بود یک دنیا از قهرمانیها و گذشت ماندلا صحبت می کردند شما سکوت کرده بودید؟

ایا ماندلا بعد از مرگش قهرما ن ؛ حقوق بشری شد که شما بیل به هوا مثل مرده خورها یادتان افتاد؟

چرا رجوی رذل زنباره از سفر ماندلا به ایران چنان آشفته بود که در نشست درونی در مورد ماندلا بصورت بی شرمانه حرف می زد؟

واقعآ به این فکر کرده اید اگر ماندلا زنده بود و می دید سران یک فرقه جنایتکار از او تعریف تمجید می کنند چه می گفت؟

مطمئن هستم ماندلا اگر زنده بود به شما تف می کرد و اجازه نمی داد سران یک فرقه جنایتکار مثل شما از نام وی سوء استفاده کنید و به همین خاطر هم تا زمانی که ماندلا زنده بود شما جرات نکردید در طی سالهای گذشته این همه شوء بنامهای مختلف برگزار کردید یکبار هم شده عکس ماندلا را در شوهای مریم قجر نشان بدهید یا نامی از وی به زبان بیاورید ؟

این نمایش و ادا اطوارهای مریم قجر و سران فرقه جنایتکار رجوی رذل زنباره فقط برای شستن دستان خونینشان می باشد ودر دنیای ابلهانه خودشان فکر می کنند بعد از مرگ ماندلا و یا انسانهایی که در دنیا به نیکی از انها یاد می شود سران فرقه رجوی می توانند سوء استفاده کنند و اعمال ننگین و جنایتکارانه خودشان سرپوش بگذارند .

اما به سران فرقه جنایتکار رجوی می گویم اگر ماندلا گفت می بخشم اما فراموش نمی کنم .

من بعنوان قربانی فرقه جنایتکار رجوی می گویم نه می بخشم نه فراموش می کنم .

تا روزی که محاکمه سران فرقه جنایتکار رجوی در یک دادگاه عادلانه برگزار شود و مطمئن هستم ان زمان خواهد رسید .

و از این طریق شخصآ به سران فرقه رجوی خاص به رجوی رذل زنباره و مریم قجر گوات می گویم در زمان ولی نعمتتان صدام ملعون برای خاموش کردن وبه سکوت کشاندن مخالفان فرقه تان از شکنجه روحی دادن در نشستها ؛ زندانی کردن و شکنجه و کشتن ؛ تا فرستادن اعضائ ناراضی به میدان مینهای بین ایران و عراق تا فرستادن به زندان بد نام ابوغریب استفاده کردید ولی کار ساز نشد حالا با تهدید و فحش می خواهید ما را به سکوت بکشانید ؟!

البته می دانم تمامی این تهدیدها و فحش هایتان از سوزش می باشد بطور خاص من شخصا شاهد زنده از جنایات و پولشوئی مریم قجر و دیگر سران فرقه هستم و مطمئن باشید بزدوی در یک دادگاه عادلانه باید جوابگوی جنایتهایتان باشید .

پاریس : محمد رزاقی

Wondering at those Americans who stand under the flag of
Mojahedin Khalq (MKO, MEK, NCRI, Rajavi cult) only to
LOBBY for the murderers of their servicemen

همچنین:

ترس سران فرقه مافیایی رجوی از ارتباط اعضاء با یکدیگر در کمپ لیبرتی !

2013/12/07 by

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، هفتم دسامبر ۲۰۱۳: … بنا بر خبرهای موثق رسیده از درون کمپ لیبرتی حاکی از ان است که بعد از بسته شدن درب اردوگاه بد نام اشرف و اعتصاب غذای نمایشی که بیش از ۹۵ روز است ادامه دارد باعث یاس و نا امیدی بصورت خیلی جدی در کمپ لیبرتی […]

برادران اراذل ؛ اوباش اصلآ نگران آینده نباشند !

2013/12/04 by

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، چهارم دسامبر ۲۰۱۳: …  مریم قجر که بعنوان ریئس جمهور باسمه ای در بلاد فرنگ به عیش و نوش ؛ خوش گذرانی و کشیدن پوست صورت و پوشیدن انواع لباسهای فاخر و دادن میهمانی به یک مشت نماینده های سابق و البته زن بازی مثل گینگریچ مشغول هست طی پیامی […]

وحشت ؛ سر در گمی سران فرقه رجوی از شکستهای پی در پی !

2013/12/01 by

محمد رزاقی، وبلاگ رزاقی، پاریس، اول دسامبر ۲۰۱۳: … مریم قجر اموزش دیده های فدائیان و گارد ریاست جمهور صدام ملعون که قبلآ در عراق بودند را تحت نام پناهنده هایی که از ایران امده اند در کشورهای اروپایی مستقر کرده و به انها تائیدیه داده که گویا این نفرات در ایران هوادار فرقه رجوی […]