اگر مردم ایران تسلیم رژیم آخوندی نشده‌اند، چرا با آنها دشمنی میکنید؟

اگر مردم ایران تسلیم رژیم آخوندی نشده‌اند، چرا با آنها دشمنی میکنید؟

Paulo Casaca Struan Stevenson Alejo Vidal-Quadras - Rajavi cultصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، دوازدهم فوریه 2015:…  درد اصلی این بانوی اول؟! خیالی کشور بشرح زیر برزبان آمده است: ” بر دولت آمریکا و ملل‌متحد و اتحادیه اروپاست که طبق تعهدات و وظائف قانونی خود برای لغو محاصره لیبرتی به‌ویژه لغو محاصره پزشکی و اعلام آن به‌عنوان کمپ پناهندگی تحت نظر ملل‌متحد اقدام کنند. آمریکا باید حفاظت لیبرتی را تأمین و تضمین  …Paulo Casaca Struan Stevenson Alejo Vidal-Quadras - Rajavi cultPaulo Casaca, Struan Stevenson and Alejo Vidal-Quadras lost their seats as MEPs over support for terrorism
(پائولو کازاکا، آلجو ویدال کوادراس و استراون استیونسون هر سه بخاطر لابیگری برای تروریسم و رجوی کرسی هایشان در پارلمان اروپا را از دست داده اند)

(با تشکر از صابر دریافت شد – ایران اینترلینک)

اگر مردم ایران تسلیم رژیم آخوندی نشده‌اند، چرا با آنها دشمنی میکنید؟

22بهمن 1393

امروز واقعا ازته دل خندیدم وقتی که بیاد نوشته ای افتادم که درعنفوان جوانی از طنز پرداز ترک خوانده بودم وموضوع ازاین قرار بود که بانوی قهرمان داستان ، درهر فرصت ممکن از شوهرش میخواسته که بگوید که همواره زنم را دوست دارم و شوهر بیچاره قبول میکرده ودرغیاب زنش میگفته که همسرم حکم یک دولت فاسد را دارد که بجا ونابجا مدام ازمن تاید صلاحیت میخواهد!

باری!

کنفرانس ها، نشست ها، میتینگ ها، ملاقات ها و… خانم مریم رجوی سرباز ایستادن ندارد! شیوه ایست برگرفته ازدولت های فاسد به شرحی که رفت!

که مثلا برای انجام یک کار کوچک وحل یک مشکل جزئی، کمیته ها وسمینارهای پردنگ وفنگ تشکیل میدهند ووسعت و هزینه های این کمیته ها ونشست ها آنقدر بیشتر میشود که اصل موضوع در دایره ی وسیع بوروکراسی فراموش میشود ودوباره برای حل مشکلات این کمیته ها، مجامع دیگری بوجود میآید واین دور باطل تسلسل با شدت وضعف های معین به کار خود ادامه میدهد و مشکل اولیه را چندین برابر میکند و مجددا درابعاد وسیع تر – گرچه با تصاعداحتمالا حسابی ونه هندسی!- کارها براین روال پیش میرود والبته کسانی صاحب کسب پاداش و… شده ، دیگرانی هم اقلا آئین سخنوری را یاد میگیرند و …!

البته برای شخص من واضح نیست که خانم رجوی دربین کدام دسته ازاین متنفعین قراردارد؟ پاداشی ازجایی میگیرد یا حنجره اش را تقویت کرده و حرکات بدنی اش را موزون تر میکند ودرعوض پول های بدست آمده ازاربابان اعظم را به دوستان حقیر خود میبخشد ویا هردوگزینه به اندازه های متفاوت درمورد ایشان صدق میکند؟!

برابر اعلام وبسایت رسمی تشکیلات بانام بی مسمای ” سازمان مجاهدین خلق “، عنوان کنفرانس اخیر مریم رهائی! ” کنفرانس بین‌المللی «بنیادگرایی اسلامی، ریشه‌ها، راه‌حلها، نقش رژیم ایران» در پاریس – 18بهمن 93″

نام داشته که ازگزارش منتشره دراین مورد چنین میخوانیم:

“به‌رغم وحشیانه‌ترین سرکوبها‌ که در جهان امروز کمتر نظیر دارد مردم ایران هیچ‌گاه تسلیم رژیم آخوندی نشده‌اند. استراتژی رژیم آخوندی بر سر برنامه اتمی و صدور تروریزم و بنیادگرایی شکست خورده، نارضایتی اجتماعی و مقاومت سازمان‌یافته، آخوندها را به بن‌بست کشانده است “.

پس اگر مردم ایران تسلیم آخوندها نشده اند، دردت چیست؟ مگر شما عامل رژیم آخوندی هستید ؟!

اگر صدور بنیاد گرایی شکست خورده وبرنامه ی اتمی آخوندی ناموفق بودند، دیگر چه مشکلی داری ؟ میخواستی موفق بشوند؟

میبینی که نداشتن حرف حساب وموضعگیری – باری به هر جهت- وآوردن این مطالب برزبان، چگونه آدم را مفتضح میکند؟

آیا حرف نزنی وبقیه ی عمرت را هم به دلاله بازی وعیش ونوش صرف کمی، باصرفه تر نیست؟!

دراینجا حرف دل این خانم کمی روشنتر از پاراگراف بالاست که میگوید:

“بزرگترین شکست رژیم آخوندی، شکست حمله‌ها و توطئه‌های دامنه‌دارش برای انهدام مقاومت ایران و آسیب‌زدن به یکپارچگی و استحکام آن است. مقاومت ایران، با عبور از سخت‌ترین آزمایشها با برنامه و طرحها و بیش از سه دهه پشتوانه مبارزاتی یگانه راه‌حل دموکراتیک این رژیم است “.

من یکپارچگی واستحکامی در مقاومت ( بخوانید فرقه ی رجوی) نمیبینم واگر این حرف ها را مطرح میکنم، صرفا درراستای دفاع ازجان وجسم فرسوده ی حدود دوهزار نفر اسیری است که بعنوان گروگان های شما وشوهر فراری تان درکمپ ترانزیتی لیبرتی گرفتارند و سخنان من جنبه ی حقوق بشری قضیه را هدف قرار گرفته وبس!

شما رهبران فعلی سازمان مورد بحث، یک سازمان نسبتا انقلابی را به زوائد امپریالیزم وصهیونیزم تبدیل کرده اید ودموکراسی خواهی تان کشک صرف است وشاید کم ارزش تر از کشک!

عبور شما از آزمایش ها ، شرم آور بوده وبعنوان یک فرقه ی مستبد، خارج از مناسبات دموکراتیک مربوط به ایران قراردارید!

دوباره بخوانیم:

” رژیم ولایت‌فقیه، سرچشمه و تغذیه کننده اصلی تروریسم و بنیادگرایی در منطقه است. مهمترین و اولین قدم ضروری برای مقابله با افراطی‌گری تحت نام اسلام خلع‌ید از این رژیم به‌ویژه در عراق و سوریه است. هر گونه شرکت دادن رژیم در ائتلاف علیه داعش صدبار خطرناکتر از هر نوع بنیادگرایی اسلامی تحت عنوان شیعه و سنی است و باعث گسترش و تعمیق فاجعه کنونی است.

مواضع مماشاتگرانه دولتها‌ی غربی در مذاکرات اتمی این رژیم را در دستیابی به بمب هسته‌یی جری‌تر می‌کند. رژیم آخوندی باید به اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت توقف غنی‌سازی اورانیوم و پذیرش بازرسیهای سرزده در تمام سایتها و مراکز مشکوک وادار شود “.

شما بارها این ادعا را مطرح کرده و جواب جامعه ی روشنفکری ایران را درخصوص نحوه ی ایجاد بنیاد گرایی وعوامل آن که من حیث المجموع دردست امپراطوری آمریکا ومولود آن که تبدیل مردم به ثروتمندان قلیل و فقیران پرتعداد است، دریافته اید واززبان این جامعه ی بالنده ی روشنفکری داخل کشور شنیده اید که راه قطع تروریزم وافراط گرایی های متعدد، قطع سلطه ی این امپراطوری ازجهان ( علت العلل تمامی این حوادث) وبرقراری عدالت اجتماعی درخور انسان هاست وبنابراین آدرس عوضی دادن شما ها، طرفدارنی دراینجا نخواهد داشت و کسانی به سراغتان خواهند آمد که بهره ای ازخوان یغمای شما ببرند وعملا هم چنین شده است!

درزمان وموقعیتی که دو کشور شبه همسایه وهمسایه ی ما ( اسرائیل وپاکستان) مجبور به پاسخگویی به سلاح های هسته ای خود نیستند، این برخورد خشن کشورهای متروپل نسبت به ما که این سلاح را نداشته ونمیخواهیم هم داشته باشیم و صمیمی ترین همکاری موجود درجهان را با آزانس داریم، صحبت ازمماشات، حکم ایراد بهتان به آمریکا راداشته ودرجهت تحریک بیشتر آن برای زورگویی برعلیه ” خلق قهرمان ایران ” است!

درد اصلی این بانوی اول؟! خیالی کشور بشرح زیر برزبان آمده است:

” بر دولت آمریکا و ملل‌متحد و اتحادیه اروپاست که طبق تعهدات و وظائف قانونی خود برای لغو محاصره لیبرتی به‌ویژه لغو محاصره پزشکی و اعلام آن به‌عنوان کمپ پناهندگی تحت نظر ملل‌متحد اقدام کنند. آمریکا باید حفاظت لیبرتی را تأمین و تضمین کند”.

هدف ازاین محاصره های مدام تکرار شده، روشن نیست!

مثلا من میدانم که یک محاصره ی داخلی ازطرف گماشتگان رجوی وجود دارد که کسی براحتی نتواند به پلیس عراق یا نمایندگان کمیساریای عالی مراجعه کرده وقصد تماس با دنیای خارج را داشته باشند، مشکلاتش را مطرح کنند ویا – زبانم لال – بخواهد فرار کند و ضمن دست یافتن به آزادی نسبی، دری ازصندوقچه های اسرار رابازکنند!

دومین محاصره مربوط به اجرای وظایف پلیس عراق است که طبق مقررات ودرحد توان وقابلیت خود ، باید که دراطراف اردوگاه حضور داشته باشند و مواظب امنیت این ساکنان کمپ ترانزیتی باشند تا شما برابر توافقات چند جانبه ی انجام شده، این اردوگاه وعراق را ترک کنید که به تعویق انداخته اید!

شما مسلما محاصره ی نوع اول را قبول دارید که اگر نداشتید، برطرف میکردید!

درد تان عدم حضور پلیس عراق و عدم تمکین به قوانین کشور میزبان وگماردن نیروهای خارجی خودی است که شرایطی مانند نیروهای آمریکایی دراشرف داشته باشد و درمقابل کتک کاری، فحاشی وهتاکی شما نسبت به خانواده های مراحعه کننده ، لبخند بزنند واگر شخص مراجعه کننده مقاومت ومخالفتی ازخود نشان داد، تیربارهایشان را بطرف او گرفته وحمایت نرم افزاری ( خنده ی موافق)را به حمایت سخت افزارانه تبدیل کنند!

میخواهید با اسکورت های آمریکائی افراد گزیده ی خود را براحتی به اطراف واکناف عراق اعزام کنید وقرار ومدارهایی در ایجاد ناامنی بیشتر درعراق بگذارید!

میخواهید کنگره های آنچنانی ازعشایر انقلابی؟؟! ( که نهایتا بشکل داعش چهره نمود) برپا دارید و با حضور درحیات سیاسی- اجتماعی عراق، آن موقعیت خود را به ایران منتقل کنید وبه این سادگی؟؟!!

اما آن قاقالی را لو لو برد و بعید است تاریخ تکرار بشود!

وسرانجام اینکه:

” سخنرانان تأکید کردند که سکوت غرب به‌ویژه آمریکا در مقابل دخالتهای بنیادگرایانه و تروریستی این رژیم در منطقه و اشغال تجاوزکارانه عراق و سوریه و یمن و لبنان هم‌چنان‌که مماشات جامعه جهانی در مذاکرات اتمی، امنیت منطقه و جهان را به خطر انداخته و فاشیسم دینی حاکم بر ایران را به دستیابی به بمب اتمی نزدیک کرده است. اعمال قاطعیت در برابر این رژیم، که به‌خاطر بحرانهای فزاینده اقتصادی و اجتماعی و شدت یافتن بی‌سابقه جنگ قدرت در رأس رژیم آخوندی، فلج شده و در وضعیت شکننده‌یی قرار دارد، از هر زمان دیگر هم ضروری‌تر و هم مؤثرتر است “.

مگر قراربود که نقش کشاف حقیقت را بعهده داشته باشند و یافته های خودرا ازپشت تریبون اعلام کنند؟

مامور بودند ومعذور واگر اینطور نمیکردند ودروغ های تکرار شونده که سبب اشمئزاز خوانندگان وشنوندگان شده وتنها شما را خوش میآید که الکی خوش تشریف دارید، ازولیمه های روزها وهفته های بعد محروم میشدند که!

***

فرقه ی رجوی ، سرهنگ سناتور جان مک کین و حمایت از وجدان بشری؟!

پیام تسلیت داریم تا پیام تسلیت!

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=16004

باج خواهی مشکوک باند رجوی جان لیبرتی نشینان را بخطر میاندازد!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، سی و یکم ژانویه ۲۰۱۵:…  صرفنظر ازقلت جمعیت شرکت کننده دراین نوع تظاهرات ، از مسئولین آن دسته کشورها که براحتی اجازه ی این گونه تجمعات غیر متعارف را صادر میکنند، میباید پرسید که اگر شهروندان خودتان هم درکشور خودشان برای کسب سلاح تظاهرات نمایند، بی تفاوت خواهید بود وآن را جزو حقوق شهروندی آنها خواهید دانست؟ مسلما این مسئولین جوابی …

 خانواده ها: نفرت در نوشته های اخیر رجوی نگران ترمان می کند (نامه سرگشاده)

(با تشکر از صابر، دریافت شد. ایران اینترلینک)
https://iran-interlink.org

باج خواهی مشکوک باند رجوی چان لیبرتی نشینان را بخطر میاندازد!

۱۱بهمن ۱۳۹۳شمسی

خبر مندرجه ومدام تکرار شونده به شکل های مختلف ، این بار بشکل زیر در وبسایت باند خشونت طلب وفقوی رجوی بصورت زیر آمده است:

” تظاهرات هموطنان در ۸کشور جهان: ضرورت برگرداندن سلاحهای مجاهدان اشرفی در لیبرتی – اشرف نشانان، ایرانیان آزاده و پشتیبانان مقاومت ایران در هشت کشور جهان با برگزاری تظاهراتی خواستار لغو محاصره لیبرتی، و ضرورت برگرداندن سلاحهای مجاهدان اشرفی در لیبرتی شدند. سوئد آمریکا، کانادا، انگلستان، فرانسه، اتریش و دانمارک از جمله این کشورها هستند “.

صرفنظر ازقلت جمعیت شرکت کننده دراین نوع تظاهرات ، از مسئولین آن دسته کشورها که براحتی اجازه ی این گونه تجمعات غیر متعارف را صادر میکنند، میباید پرسید که اگر شهروندان خودتان هم درکشور خودشان برای کسب سلاح تظاهرات نمایند، بی تفاوت خواهید بود وآن را جزو حقوق شهروندی آنها خواهید دانست؟

مسلما این مسئولین جوابی نخواهند داد که اگر بدهند موجب میگردد که افکار عمومی ازنیات حداقل غیر دوستانه ی آنها- فعلا باحداکثراش کاری نداشته باشیم – برعلیه مردم ایران وعراق آگاه باشند!

مردم شرکت کننده در جنبش مدنی وال استریت و… ابدا درخواست سلاح نمیکردند وبا این وجود بطور موقت هم که شده با وارد میدان کردن زره پوش ها و… ، پراکنده ودرهم کوبیده شدند!

” بابی ساندز ” – مبارز افسانه ای ایرلندی- بااین درخواست که او و سایر مبارزین ایرلندی بعنوان زندانی سیاسی ونه جانیان عادی برسمیت شناخته شوند، در شکل کاملا صلح آمیز دست به اعتصاب غذا زد وبراثر سماجت بانو مارگارت تاچر نئولیبرال و همکار واستاد رونالد ریگان در شناسائی این حقوق ابتدائی، این سمبل مبارزاتی مردم ایرلند وجهان، درزندان درگذشت!

اونه سلاح میخواست ونه خواستار رهائی اززندان بود وبا این حال زندگی مشقت بار درزندان هم از او دریغ داشته شد و… وصدها نمونه ی دیگر که درحوصله ی این یادداشت کوتاه نیست!

درمورد درخواست مصرانه ی دریافت سلاح توسط گروه مافیایی رجوی این سئوال مطرح است که آیا اصولا این درخواست بشدت نامتعارف میتواند مورد اجابت قرار گیرد؟

چه کشور ونهادی وبموجب کدامین قانون میتواند این سلاح ها را دراختیار رجوی – بمثابه دادن شمشیر بدست زنگی مست- قرار دهد؟

طبیعی است که دولت عراق دیوانه نشده تا دست باین کار زده و درنقض اقتدار ضعیف ملی خود گام دیگری بردارد…

سازمان ملل متحد هم ازاین اختیارات برخوردار نیست و شورای امنیت هم که بلحاظ ترکیب اش ابدا این پیشنهاد را تصویب نمیکند وبنابراین انجام این وظیفه؟؟!! درعهده ی آمریکا یا ایران!! که به مشکلات عراق نزدیک ترند، قرار میگیرد!!

موضع ایران که مشخص است.

حالا مانده تنها دولت آمریکا که به درخواست رجوی ها باید سازمان را مسلح کند واگر بخواهد این کار را انجام دهد ، با دولت عراق ونیروهای امنیتی حول وحوش فرودگاه بین المللی عراق که کمپ لیبرتی هم درآنجا قراردارد، درگیر میشود وآیا درتحلیل سود وزیان این عمل، باین نتیجه می رسد که باید لیبرتی نشینان را مسلح کند؟

جواب درصورتی مثبت است که فرض کنیم مقامات آمریکا دیوانه شده اند!

باطرح وبررسی این مسئله بازهم این سئوال بصورت بی جواب باقی میماند که هدف ازاین سماجت سران فرقه ی رجوی چیست؟؟

واقعا روشن نیست ! چرا که حاصل تفکرات یکی دومغز علیل بوده ودرچهارچوب منطق انسانی وتحلیل درست قرار نمیگیرد!

اما جریان هرچه باشد، چه اینکه موضوع جدی ویاباهدف طولانی ترکردن مدت اقامت لیبرتی نشینان بیچاره باشد، درهرصورت سبب تحریک افراطیون درعراق وایضا درایران خواهد بود!

ما هنوز کسانی درایران داریم که به حکم بخشودگی آن دسته از اعضای مجاهدینی که درقتل، جاسوسی وبمب گذاری های موثر دست نداشته اند ، اعتراض داشته ومصرانه خواستار تحویل آنان ومجازات شدن شان میباشند!

قسمت مهم شیعیان عراق و کردها که اعضای خانواده هایشان بعد ازحنگ کویت بدست نیروهای سازمان مجاهدین خلق کشته شده اند ، وضعی بمراتب بدتر- بدتر ازنظر انتقام کشی- نسبت به ایرانیان ذکر شده دارند وبنابراین این درخواست سلاح ها باهرهدف ومقصود- اعم ازجدی یا تبلیغاتی- تنها موجب عصبانی تر شدن وتحریک آنها درمحیطی بنام عراق میباشد که ضرر اصلی اش خساراتی است که با شدت وضعف هنوز نامعلوم، میتواند برلیبرتی نشینان زده شود!

sarrafpour03012015برق موضعگیری سخنگوی مجاهدین!!!!! (اصرار رجوی بر مشروع کردن خون کهنسالان کمپ لیبرتی، چرا؟)

رجوی مجاهدین خلق اسرائیلIsraeli, Western agencies collaborated with Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult) to assassinate Iranian Scientists


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

همچنین:

حاج حمزه ونتیجه گیری های خیالی ازآرزوهای فضایی و بهتان های خود!

صابر از تبریز ( امضاء محفوظ)، نهم فوریه 2015:…  حرف های ناروائی مطرح کرده واتهام زنی میکنند وتوقع ساده لوحانه وخیالپردازانه ای هم دارند که تحلیل های ناشی ازاین بنای کج ، محقق گردد! حمید حاج حمزه از سینه چاکان اصلی باند رجوی است وخود را تحلیل گر هم میداند! نوشته ی او با عنوان ” وظیف

درمصداق هرکسی از ظن خود شد یارمن! (فرقه رجوی و توسعه ملی)

Paulo Casaca Struan Stevenson Alejo Vidal-Quadras - Rajavi cultصابر ازتبریز ( مضاء محفوظ)، سی ام ژانویه 2015:…  این رژیم آمریکای معبود شماست که امتیاز انحصاری استفاده ازبمب اتمی درمقابل ژاپن کاملا تسلیم شده را دارد وتجربه ی دیگری غیر ازآن دردنیای واقعیات وجود نداشته است! دیگر این

حرف های محمد اقبال ، بمنزله ی فتوای قتل لیبرتی نشینان است!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و نهم ژانویه 2015:…  اونخستین کسی در جلسات سازمان بود که به زیر میز رفت تا میزان شرمندگی خود را ازمریم ودیگران نشان دهد واین سنت زشت ومادون انسانی تحقیر شخصیت خود را درفرقه ی رجوی بنیان گذاشت ! همو بود که دریکی ازنشست های مسعود رجوی درصدد حمله به م

برای رفع مشکلات مطرح شده ، کمپ ترا نزیتی لیبرتی را ترک کنید!

صابر از تبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و هفتم ژانویه 2015:…  چرا این مشکلات را با نماینده ی کمیساریای عالی مستقر در لیبرتی مطرح نمی کنید وچگونه است که ازدرمانگاه وامکانات موجود در اختیار آنان استفاده نمیکنید؟؟!! درکشوری که شما حکم اسرای رجوی را دارید، چراباید این توقع را داشته باشید که ح