ایران مانند آمریکا مهمان ناخوانده وشروری نیست!ا

ایران مانند آمریکا مهمان ناخوانده وشروری نیست!ا

داعش رجوی تروریست 2صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، اول نوامبر 2017:…  واما بعد! چرا باند رجوی صلاحیت زدن مهر صحت بر این ادعای مقام آمریکائی مورد اشاره ندارد؟ اولا بعنوان زائده ی ارتش صدام که منحل شد ، باید که منحل میشد که نشد! ثانیا این باند شرور، درایام جاخوش کردن در خاک عراقی ها ، تا آنجا که میتوانست درامور عراق دخالت میکرد ، با برگزاری جلسات شیوخ درکمپ اشرف ، مقدمات پیدایش القاعده درعراق را … 

داعش رجوی تروریست 2ذوق زدگی منافقین (مجاهدین خلق) از تصرف موصل توسط داعش (مزدوران رجوی به القاعده پیوستند)

از قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویو

https://iran-interlink.org

ایران مانند آمریکا مهمان ناخوانده وشروری نیست!

09/08/1396

فرقه ی رجوی هرخبری را که توجیه گر جنایات واشغالگری های آمریکا باشد، با عجله وسعه ی صدر تمام منتشر میکند!

خبر زیر یکی از صدها نمونه ی اخباری است که باند رجوی در بازانتشار آنها دست وپا شکست :

“رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در ژنو به خبرنگاران گفت:‌ عراق باید در مقابل دخالت رژیم ایران بایستد. وی افزود:‌ چیزی که ما به عراقیها می‌گوییم این است که شما باید ظرفیت ایستادن در مقابل رژیم ایران را داشته باشید .تیلرسون گفت:‌ ایالات متحده کماکان در رابطه با درگیری ایجاد شده بین نیروهای امنیتی عراق و پیشمرگان کردستان بسیار نگران است. ..”.

حضور محدود وکاملا قانونی ایران درعراق ، محصول تجاوز آمریکا باین کشور بوده و این حضور، مقام وموقعیتی در سطح معلول دارد.

آیا این وزیر خارجه ی آمریکا و رجوی دخیل بسته باو، ازاین موضوع اطلاع ندارد ونمیداند که باید بدنبال علت ها گشت  ودانست که با رفع ورجوع علل ، معلول ها هم ازبین می روند!

درعرض چند دهه ای که عراق از امپراطوری عثمانی جدا شده وبه یک کشور مستقل تبدیل شده ، ایران هرگز حضوری نظامی درآنجا نداشته وبرعکس هر وقت دست داده ، به  سود آوری صنعت توریزم این کشور خدمات بی مثالی را هم کرده است!

وانگهی ، نیروهای نظامی ومستشاری ایران بادعوت رسمی دولت عراق دراین کشور حضور دارند و اینطور نیست که مثل آمریکا با ویران کردن زیر ساخت ها وکشتن مردم عراق ، باین کشور تجاوز کرده  ومستقر شود!

دولت عراق باین زودی نمیتواند فراموش کند که ارتش 25 میلیارد دلاری ساخته شده اش بدست آمریکا ، دربرابر داعشی که محصول مشترک آمریکا- اسرائیل بود ، شهر موصل را بدون درگیری تسلیم کرد!

وباز با چشمان خود دیده که این شهر براثر بمباران های بی رویه ی آمریکا مانندزمین سوخته ای تحویل دولت عراق شد وحال آنکه شهر حلب سوریه که این موقعیت وبلکه بدتر از آنرا داشت ، با کمترین تلفات ممکن آزاد گردیده وزندگی درآنجا شروع شد!

بلی دولت عراق بچه که نیست که این تفاوت ها را نبیند ونداند که بدون ورود نیروهای داوطلب غیر نظامی وکمک ایران ، قادر به  تحقق بخشیدن به این پیروزی ها نبود.

مسلم است برای ایرانی که احتیاج شدیدی به صرف تمام نیروی خود برای ارتقای علمی وصنعتی کشور دارد ، بزرگترین شانس این است که این درگیری های منطقه ای پایان یابد تا این منابع مالی وانسانی خود را باین سمت- داخل کشور-  برگرداند.

روابط صلح آمیز وتوام با کمک متقابل با همسایگان ، بهترین گزینه برای ایرانی است که برای ایجاد اشتغال ورفاه مردم، چاره ای جز توسعه ی پایدار ندارد.

واما بعد!

چرا باند رجوی صلاحیت زدن مهر صحت بر این ادعای مقام آمریکائی مورد اشاره ندارد؟

اولا بعنوان زائده ی ارتش صدام که منحل شد ، باید که منحل میشد که نشد!

ثانیا این باند شرور، درایام جاخوش کردن در خاک عراقی ها ، تا آنجا که میتوانست درامور عراق دخالت میکرد ، با برگزاری جلسات شیوخ درکمپ اشرف ، مقدمات پیدایش القاعده درعراق را فراهم میساخت !

تشکلی که به ” عشایر انقلابی= داعش ” تغییر نام یافت!

ثالثا ، درایام اقامت درلیبرتی مدام درخواست میکرد که نیروهای کلاه آبی آمریکائی در دورتا دور لیبرتی ( قسمتی ازخاک عراق ) مستقر شده و اهمیتی به استقلال عراق ندهند!

رابعا ، در زمانی که با تمام قوا برعلیه دولت عراق لجن پراکنی میکرد، با وقاحت تمام درخواست سلاح ومسلح شدن درخاک عراق را میداد!!

رو که نیست …

صابر

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31913

عشق یکجانبه به رجوی وخیانت همه جانبه به مردم ایران!ا 

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، سی ام اکتبر ۲۰۱۷:…  به شما یاد داده شده که عشقی بجز به رجوی نداشته باشید و بنابراین بر سر ملت ومیهن منت نگذارید وخود را بعنوان دروغگو مطرح نکنید! این ” مشعل ” ها فقط بخاطر رجوی و تمنیات قدرت طلبانه وحیوانی او شعله ور بود وارتباطش با مردم ایران تنها از بابت ترورهای کوری که کرده و انقلاب نوپای آنها را با مشکلات مواجه نموده وفضا را برآنها بست، میباشد … 

بیائید هم بر مرده ها وهم بر زنده های فرقه رجوی گریه کنیم .

https://iran-interlink.org

عشق یکجانبه به رجوی وخیانت همه جانبه به مردم ایران!

۰۶/۰۸/۱۳۹۶

مقاله ی بلندبالای سرمقاله نویس رجوی ها درمطلبی با عنوان ” نگاهی شتابان به روابط ایران و آمریکا در ۶۴سال گذشته ” درصدد ثبوت این مسئله است که سیستم آمریکائی یک سیستم دموکراتیک است وتنها از سر اشتباهات معرفتی وگاها مالی بوده که در برابر جمهوری اسلامی ایران ” مماشات ” کرده وبا این کار به تداوم حکومت ایران کمک کرده وتنها به یمن افشاگری های این باند مافیایی بوده که این اسوه ی سلطه وتجاوز ، بخود آمده ودر صدد کمک به مردم ایران برای کسب آزادی خود بر آمده است!

از زبان خودشان بشنویم :

” آزادی، معنایی است که هیچ مستبد و استثمارگری درک شوق‌آمیز و نیاز پرداخت بهای وصال به آن، در وجودش تفویض نگشته است. عشق یک‌جانبه به آزادی و عطش وصالش، سرمایه ملت و مقاومتی برابر مماشات تاجران سیاست با خون آزادی در نهفت و پتانسیل تاریخ سیاسی ـ اجتماعی ایران بوده و هست. این‌ها مشعل‌های فروزان مقاومت مردم ایران در دهه‌های ۷۰، ۸۰و ۹۰شمسی برای مصاف با زنجیرهای جهانی و سرکوب و تروریسم آخوندی بود و می‌باشد “.

بدین ترتیب ، رجوی هم که مستبد است واستثمارگرفیزیکی- جنسی نیز- شامل این قاعده میشود و این سرمقاله نویس یک ” گل بخودی ” جانانه ای زده است !

به شما یاد داده شده که عشقی بجز به رجوی نداشته باشید و بنابراین بر سر ملت ومیهن منت نگذارید وخود را بعنوان دروغگو مطرح نکنید!

این ” مشعل ” ها فقط بخاطر رجوی و تمنیات قدرت طلبانه وحیوانی او شعله ور بود وارتباطش با مردم ایران تنها از بابت ترورهای کوری که کرده و انقلاب نوپای آنها را با مشکلات مواجه نموده وفضا را برآنها بست، میباشد

ربط مهم دیگرش با مردم ایران ، اعضای خانواده هایی است که شما فرزندان آنها را با نشان دادن “در باغ سبز ” – جامعه ی بی طبقه ی زمینی و بهشت موعود آن جهانی- فریب داده ، به کشتن شان دادید ویا هم اکنون دراسارت خود دارید!

همینطور :

“این در حالی بود که آمریکا از ضربه ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱باید به هوش می‌آمد که خانه و لانه اصلی و تأمین کننده واقعی تئوری و ایدئولوژی بنیادگرایی در کجاست. با این حال به‌جای تشخیص درست تضاد، به شاخ و برگ‌های آن پرداخت. گویی باید به شوکی دچار می‌شد تا از غفلت استراتژیکی درآید. اما این به‌ظاهر بیدار شدن را به‌جای اتخاذ هوشیاری و روبه‌رو شدن با واقعیت، به تعبیر خواب پرداخت! خوابی که لابی‌های بین‌المللی آخوندها و خواب‌گزاران جاسوس ولایت فقیه برایش تعبیر کردند: حمله به عراق و اشغال آن کشور و سرنگون کردن حاکمیت آن با بهانه وجود سلاحهای کشتار جمعی و شیمیایی در عراق “!

البته آمریکا به هوش آمده بود ودستگاه های اطلاعاتی آن ازموضوع اطلاع داشتند و برای جهانخواری  درفرم جدید که نامش را مبارزه با تروریزم مینامیدند ، غمض عین کردند تا این جنایت بدست القاعده ای که عمد تا ازاهالی کشور ارباب شما- عربستان- بودند، انجام گرفته ودست هیئت حاکمه ی آمریکا را برای تجاوز به کشورهای اسلامی وساختن زندان ها وشکنجه گاه های مخفی در گوشه وکنار جهان باز بکند!

حادثه ی ملعون ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، مانند یک مائده ی آسمانی بود که برای هیئت حاکمه ی آمریکا ( مجتمع صنعتی- نظامی ) نازل شد!

درزمانی که هرازچند گاهی هیئت دولت آمریکا برای دوشیدن عربستان ، تهدید به افشای اوراقی ازاین پرونده ونشان دادن دست پاره ای از شاهزادگان عربستانی درماجرا میکند ، چگونه است که باند رجوی میخواهد ایران را  دراین ماجرا دخیل کند؟!

کاری که خود آمریکائی ها خجالت میکشند که انجام دهند؟!

درادامه :

” اگر اشرف بایستد، جهان خواهد ایستاد». این‌گونه بود که «اشرف» کانون امید و توجه و بخشی از سیاست منطقه و اروپا و آمریکا گردید “.

اشرف نایستاد و وتاثیری برحرکت جهان نکرد وبه کانون امیدی هم تبدیل نشد واروپا و آمریکا هم اینقدر ساده لوح نیستند که برسر حبابی که رجوی براه انداخته و آثار قبل ازترکیدگی این حباب ازهم اکنون هویداست، سرمایه گذاری کند!!

ونیز :

” آمریکایی ها‌ … برای اولین بار با یک مقاومت سازمانیافته و منسجم و هدفمند و دارای استراتژی و از همه مهمتر با یک نیروی مستقل دارای پرنسیپ‌های مترقی سیاسی و اجتماعی مواجه شدند. ..”.

یعنی موقع خلع سلاح شما توسط همین نظامیان امریکا ، ادوات نظامی ولجستیکی تان وهمینطور محل اقامت تان همه چیز را بر آنها نشان نداد وآنها نفهمیدند که با چه گروه تا خرخره وابسته ای مواجه هستند؟!

وانگهی اگر امریکا شما را نیروی مترقی میشناخت ،  بعنوان دشمن سرسخت هر نیروی مترقی، درتحویل تان به ایران یا ازبین بردن تان تردیدی بخود راه نمیداد !

آمریکا این کار را نکرد وفهمید که رجوی مانند عجوزه ایست عروس هزاران داماد ومنافع اش را درحفظ تشکیلات او و راندن خانواده ها ازدرب اشرف درک کرد !

این نیروهای آمریکائی با تمام توان کوشیدند که به برگزاری جلسات شیوخ عراق دراشرف کمک کرده و اختلافات قومی ومذهبی را برافروخته تر نماید!

درادامه :

“… طرف حساب مجاهدین در اشرف و عراق که لاجرم آمریکایی‌ها بودند، مواجه با نیرویی سازمانیافته شدند که هیچ سودایی جز آزادی میهن و مردمش را نداشته است. این هدف را هم با وقف و فدای عیال و خانمان در پای گوهر آزادی رقم زده و پیش رفته است. هیچ تعدی به حقوق سیاسی و شهروندی در هیچ کشور دیگری نداشته است. در سیاست و روابط اجتماعی هیچ دولت و ملتی دخالت نکرده و اساساً در پرنسیپ‌های سیاسی و اجتماعی و اعتقادی و فرهنگی‌شان نبوده و نیست. کادرها و اعضای این جنبش و مقاومت، فداکارترین نسلهای تاریخ معاصر ایران بوده‌اند که که همه چیز خود را وقف آزادی مردم و … نموده‌اند “.

اصالت وسازمان یافتگی مردمی یک نیرو در وجود دموکراسی درون تشکیلاتی روشن میشود و آمریکائی ها با دیدن اینکه همه ی اعضای این تشکیلات مجبور شده اند که تمام امور مادی  ومعنوی خود را بدست یک بوالهوس وجوجه دیکتاتوری بنام مسعود رجوی بسپارند، براحتی دریافتند که نه با یک سازمان سیاسی ، بلکه با یک فرقه ی منحط مواجه هستند وطبعا از این امر، خوشحال هم شدند وچرا؟

برای اینکه با دیدن کدخدا ( مسعود ویا جانشین اش ) دهی را بچاپند ومجبور به صبر کردن به نتایج تصمیمات جمعی ودموکراتیک نیستند!

ازهمین رو بود که دیدند میتوانند ازاین جریان فرقوی وتوطئه گر حمایت کرده و قسمتی ازاطلاعات عراق و … را از اینها کسب نمایند !

این امریکائی ها با روشنی تمام درک کردند که رجوی برای زندگی کوتاه خود ، حاضر است که درامور داخلی هرکشوری دخالت کند و  درموارد زیادی کار آنها را کمتر نماید!

آنها بخوبی دریافتند که وطن ومنافع ملی ای دراین تشکیلات مفهومی ندارد وآنچه که هست منافع حقیر وزبون رجوی است!

 وایضا:

” … دکترین اوباما درباره ایران، بر استمالت و مماشات مطلق با آخوندها و دست باز دادن به این حاکمیت جنایتکار در عراق و سوریه و نیز در منطقه بود، واضح بود که از این سیاست آبی برای مردم ایران گرم نخواهد شد. افتضاح سکوت مقابل سرکوب آخوندها و استمرار مماشات با آن‌ها، کار را به جایی کشاند که مردم ایران مستقیماً شخص اوباما را خطاب قرار می‌دادند و می‌پرسیدند: «اوباما اوباما! ــ با اونایی یا با ما “.

اوباما دربرخورد با ایران از سیاست شلاق شیرینی استفاده میکرد!

از طرفی بیشترین تحریم ها را برعلیه ایران اعمال میکرد وازطرف دیگر برای دشمن تراشی با روسیه ، میخواست که ازمهره ی ایران استفاده کند ودرمواردی ملایمت های محیلانه ای درمورد ایران بکار میبرد که با توجه به شناخت دقیقی که ایران وروسیه از آمریکا داشتند ، دردام اوباما نیافتادند!

اما ترامپ با مشاهده ی توان روبه ازدیاد قدرت نظامی روسیه ، صلاح خود را در عدم برخورد با روسیه  ودرعوض درتنگنا گذاشتن چین واروپا میداند وبنابراین فعلا در مبارزه با روسیه احتیاجی به استفاده ازکارت ایران نمی بیند وبخاطر آنست که شمشیر را اینگونه برعلیه ما از رو بسته است!

بعضی از دوستان درمورد شعار چند ده نفری تهرانی ها ( اوباما ..با اونایی …) اظهار نظر دقیقی کرده ومن احتیاج به تفسیر بیشتر آن ندیده وفقط خاطر نشان میسازم که همه ی خیزش وجنبش ها تفاله هایی دارند واین شعارها ازدهان این تفاله های غرب پرست بیرون آمد وطبعا که نتیجه واعتباری نداشت!

و درادامه :

” … ملایان، شصتشان خبردار شد که این مردم و فرهنگ و قدمت تمدن و مبارزاتش برای آزادی، بدون ارعاب و سرکوب عریان، به آنها سریر جولان ابدی نخواهند داد. از این رو بود که به موازات به راه‌انداختن چوبه‌های «دار» و اعدام در خیابانها و قتل‌عام در زندانها، تصمیم به ساختن و دستیابی به بمب اتم و هسته‌یی گرفتند. هدف، تضمین استمرار حکومت ولایت فقیه بود “.

بارها بشما تذکر داده شده که از سلاح اتمی برای سرکوب داخلی استفاده نمیکنند وتمام کشورهای دارنده ی این سلاح ، ازخصلت بازدارندگی آن  درمقابل دشمنان بهره میجویند. الا آمریکا که ازاین سلاح استفاده کرده وکلی هم طلبکاراست !

 درتحلیل نهائی ، سلاح اتمی قادر به استمرار هیچ حکومتی نیست و امنیت داخلی کشورها درنهایت با کسب رضلیت مندی مردم تامین میشود.

یک ادعای مسخره که تنها از رجوی ها واربابان مرتجع یا سلطه گر آنها میآید:

” … مولود جدید اشتباه استراتژیکی در عراق، شکل‌گیری «داعش» بود. این تروریسم به اروپا و آمریکا هم کشیده شد. ترورهای کور شهروندان بی‌گناه در معابر و اماکن عمومی، پدیده و نمود جدیدی بود که اروپا و آمریکا را به بازخوانی مسیر طی شده با آخوندها واداشت “.

داعش خود نتیجه ی القاعده است که قبل از اشغال عراق ودرافغانستان ودردرجه ی اول بدست آمریکا شکل گرفته بود والبته خود همین القاعده هم با برهم ریختن عراق به این کشور نفوذ کرد و شما ازاین برهم زنندگان اوضاع عراق توقع دارید که تشریف آورده وایران را بنفع شما تصاحب کنند!!

کسانی که به القاعده پروبال دادند و به ” عشایر انقلابی رجوی = داعش ” تبدیل کردند، خودمیبایست این روزها را هم درنظر می گرفتند!

وسرانجام اینکه :

“… سوریه نیز کانون دیگری برای گسترش ماشین ترور و کشتار ملایان علیه مردم منطقه گردید. در سرعت گرفتن این ماشین جنایت، بی‌عملی و مماشات باراک اوباما با ملایان تأثیر بسیار گذاشت. سوریه هم علاوه بر تهران و عراق، کانون صدور تروریسم به اروپا و آمریکا گردید “.

این ایران نبود که گروه های تکفیری را تاسیس کرده، تجهیزش نموده تا به سوریه اعزام دارد!

آمریکا درتدارک تغییر رژیم درسوریه بود که با همکاری امپریالیزم سه سر ، دست باین اقدام زد تا درصورت دست نیافتن به توفیق کافی ، خود نیز تمام قد وارد ماجرا شود که  حمله ی نظامی آمریکا به سوریه ، مورد تصویب اوباما هم قرار گرفت وتنها مخالفت سران پنتاگون وبرخی سازمان های اطلاعاتی – امنیتی آمریکا اوراازاین تصمیم خطرناک بازداشت!

ضمنا تروریزم صادر شده از سوریه ، مربوط به دولت سوریه نبوده ونتیجه ی اعمالی است که توسط اربابان ریز ودرشت باند رجوی انجام گرفته وپرواضح است که ممکن است نتیجه ی بادهای کاشته ی خود را بصورت توفان درو کنند!

صابر

*** 

عربستان سعودی مجاهدین خلق داعش و تروریسمماهیت متحدین مشترک باند رجوی وحکومت سعودی را بهتر درک درک کنیم!

مریم رجوی مزدور عربستان سعودی گردن زدن را تایید می کنداز «ضارب دختران» تا «اعدام ضدبشری یک زندانی»! نگاهی به مواضع متناقض مریم رجوی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31862

آقای محمد علی توحیدی چه میگوید و دیگران چه تحلیل هایی دارند!ا

 محمد حنیف نژادصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و پنجم اکتبر ۲۰۱۷:… اولا شورای امنیت باید نظر بدهد که ایران قطعنامه های اورا نقض کرده یانه ! ثانیا کلید ورود وخروج عضویت در جامعه ی جهانی را هیچ قانونی به آمریکا نسپرده که اینقدر قلدرانه سخن بگوید وآقای توحیدی ازاین قلدری آمریکا اظهار مسرت کند! ثالثا مگر اسرائیل ده ها بار توسط شورای امنیت بخاطر اشغال اراضی اعراب محکوم نشده وقطعنامه هایی … 

Alireza Jafarzadeh sitting with Americans instead of Maryam Rajaviآریو برزن پیروزنیا: برخی ذاتا خودفروش و برخی سواری دهنده و خودفروش نفهم. (بوقلمون مسخره شده)ا

مریم قجر عضدانلو ابریشمچی رجوی منفور ترین ایرانیگزارش تصویری از منفورترین شخصی که خود را ایرانی می نامد( مریم قجر عضدانلو – رجوی)ا

https://iran-interlink.org

آقای محمد علی توحیدی چه میگوید ودیگران چه تحلیل هایی دارند!

با وجودی که توصیه ی منطقی ما به اینها این بود که منتظر نتیجه ونظر دولت درسایه ی آمریکا بمانند واینقدر روی اسب نحیف ترامپ سرمایه گذاری ننمایند، ، مشکلات وبحران های تشکیلاتی نگذاشت دندان روی جگر گذاشته تا بوقت خود وگزیده تر حرف بزنند!

امثال توحیدی ها مجبورند که برای مدت کمی هم که شده ، اسرای رجوی را دلخوش سازند که بزودی همه چیز بدست توانای ؟! آمریکا حل شده وآنها با شادی وخوشی به ایران آمده ومصدر امور خواهند شد تا اینهمه فرار تشکیلاتی وجود نداشته باشد!

آقای مورد وصف ، مصاحبه ای با سیمای ضدملی ودشمن آزادی رجوی ، درقسمتی از سخنان خود به خانم نیکی هیل توسل جسته واز زبان این دشمن مردم ایران چنین نقل قول میکند :

“خانم نیکی هیلی: «هدف ما از بحث پیرامون خاورمیانه، کار بر روی صلح و امنیت و حقوق‌بشر برای این منطقه است. ما نمی‌توانیم در مورد ثبات در خاورمیانه صحبت کنیم، بدون این‌که در مورد ایران صحبت کنیم “.

یعنی این آقای توحیدی ما اینقدر کم اطلاع است که نمیداند آمریکا با برچیدن پایگاه های نظامی خود وعدم حمایت ازمرتجعین منطقه ، براحتی میتواند صلح را به خاورمیانه بازگردانده وسبب شود که مردم منطقه در صلح وصفا زندگی کند!

نماینده وسخنگوی کشور سلطه گری که نقشه ی ایجاد خاورمیانه ی بزرگ ( تکه پاره کردن کشورهای مسلمان نشین ) را درسر داشته ، چگونه میتواند برای ایجاد صلح وثبات درمنطقه تلاش کند؟!

وقتی این کشور ، درطول یک قرن زعامت خود برجهان به ۷۰ کشور حمله کرده ، کودتا درآنها نموده ، میلیون ها نفر را بقتل رسانده ، نمیتواند مدافع حقوق بشر باشد و به آقای توحیدی توصیه باید کرد تا تحقیق کرده وببیند چیزی که سیستم آمریکائی از آن دفاع میکند ، چیست!

درادامه :

” سفیر آمریکا گفت ما استراتژی جدیدمان را به‌عنوان ایالات متحده با وزنی که در صحنه بین‌المللی دارد، در مقابل رژیم اعلام کردیم. ..حرفش به‌طور خلاصه این است که اگر شما می‌خواهید این رژیم طرف معامله باشد یا عضوی از جامعه جهانی محسوب شود، باید با نقض مکرر قطعنامه‌های شورای امنیت و نیز قانون‌شکنی‌هایش مقابله کنید. دوران بازگذاشتن دست رژیم برای این‌که هر کاری بکند، و هر قطعنامه‌یی را نقض کند تمام شده است؛ حداقل ما که آمریکا هستیم دیگر نمی‌خواهیم این کار را بکنیم. می‌خواهیم جلویش بایستیم “.

 اولا شورای امنیت باید نظر بدهد که ایران قطعنامه های اورا نقض کرده یانه !

ثانیا کلید ورود وخروج عضویت در جامعه ی جهانی را هیچ قانونی به آمریکا نسپرده که اینقدر قلدرانه سخن بگوید وآقای توحیدی ازاین قلدری آمریکا اظهار مسرت کند!

ثالثا مگر اسرائیل ده ها بار توسط شورای امنیت بخاطر اشغال اراضی اعراب محکوم نشده وقطعنامه هایی دریافت نکرده ؟؟

پس چرا با این قانون شکنی ها مقابله ای نمیکند وبا  مسائل جهان ،استانداردهای دوگانه را رعایت میکند؟!

آیا خود آمریکا بخاطر کمک به اسرائیل که بتواند وقعی به دستورات  شورای امنیت سازمان ملل متحد ننهد، قابل تنبیه واخراج از ” جامعه ی جهانی ” نیست ؟

وآیا سقوط واستحاله ی سازمانی که سر کوچه کمین میکرد وبا آمریکا مبارزه مینمود مثلا! از صحبت های این آقا که سخنان مداخله گرایانه ی سخنگوی این رئیس سیستم سلطه وتابعیت را مانند آیه های قرآن نقل کرده وایرادی بر آن وارد نمیداند ، بخوبی نمایان نیست!

درهر صورت ، فرد دیگری هم طی مقاله ای به نتایج برخوردهای ایران و امریکا پرداخته و اینجانب برای تنوع هم که شده ، با عدم اعلام نظر موافق یا مخالف ، این نوشته را  هم ذیلا میآورم تا آقای توحیدی هم بدانند که امریکا در سال های اخیر ، قدرتی نبوده که به هرچیزی که دست زد ، طلا بشود وبلکه درمواردی بازی ها را به ایران باخته است :

” شرط های بازنده آمریکا بر علیه ایران – عماد آبشناس – بسیاری باور دارند که پس از انقلاب اسلامی در ایران یکی از مشکلات عمده ای که ایالات متحده در رویارویی با ایران دائما با آن مواجه بود همیشه شکست طرح ها و نقشه هایش بر علیه ایران و شکست طرح ها و نقشه هایش در منطقه توسط ایران بوده.

تقریبا طرحی نیست که ایالات متحده یا همپیمانانش در منطقه خاورمیانه پیاده کرده باشند که در نهایت به نفع ایران تمام نشده باشد.

از اشغال افغانستان گرفته تا اشغال عراق تا نقشه آمریکا برای تجزیه منطقه توسط القاعده و داعش تا طرح عربستان سعودی (که همپیمان امریکا است) برای اشغال یمن تا اشغال لبنان توسط اسرائیل تا… همه در نهایت به نفع ایران تمام شد.

افغان هایی که روزی پنج دیپلمات و خبرنگار ایرنا را درمزار شریف به قتل رساندند امروزه دولتی دارند که دوست ایران است.

در عراق که هشت سال جنگ خانمان سوز بر علیه ایران راه انداخته بود همپیمانان ایران به قدرت رسیدند.

در یمن علی عبد الله صالح که زمانی برای اینکه قسمش مبنی بر کمک به عراق در جنگ بر علیه ایران دروغ نباشد به عراق آمد و یک خشاب تیر به سمت ایرانی ها در کرد امروزه همراه با ارتش یمن در صف انصار الله و همپیمانان ایران قرار دارند.

در سوریه که نزدیک بود در دست داعش سقوط کند امروزه همپیمانان ایران قدرت را پس گرفته اند.

چرا؟

چرا همه طرح های ایالات متحده و همپیمانانش در مقابل ایران با شکست مواجه می شود و امروزه رئیس جمهوری آن مجبور است که بالا و پایین بپرد که نفوذ ایران در منطقه باید محدود شود؟

چون ارگان های امنیتی و اطلاعاتی ایران بسیار عمقی مسایل منطقه خاورمیانه را بررسی کرده اند در حالی که آمریکایی ها بصورت سطحی به خواسته های مردمان منطقه پرداخته اند.

چون طرح آمریکایی ها مبنی بر این بوده که منطقه با جنگ های بی پایان مواجه شود اما طرح ایران مبنی بر این بود که منطقه از جنگ های بی پایان در امان بماند.

در واقع چون آمریکایی ها طرح و نقشه ای برای بعد از اشغال افغانستان یا عراق و یا سرنگونی حکومت سوریه و یا اشغال یمن نداشتند در حالی که ایرانی ها راهکار و افراد مناسب را برای این کارها از قبل آماده کرده بودند ومثلا وقتی صدام حسین در عراق سقوط کرد چون ایرانی ها از قبل برای زمان سرنگونی صدام حسین برنامه ریزی کرده بودند همپیمانانشان به راحتی توانستند قدرت را در دست بگیرند.

هر وقت آمریکایی ها و همپیمانانشان اشتباه کوچکی را مرتکب شدند ایرانی ها منتظر بودند تا امتیاز را بگیرند و به آمریکایی ها و همپیمانانشان اجازه ندادند که امتیازی را از ایران بگیرند.

این اشتباه ایران نیست که مثلا عربستان سعودی و امارات و بحرین و مصر با هماهنگی ایالات متحده قطر را محاصره می کنند و این کشور مجبور می شود به ایران پناه ببرد.

بدیهی است که ایرانی ها هم فرصت سوزی نکنند و از این فرصت بهترین بهره را ببرند.

همین ماجرا در بسیاری از موارد تکرار شده و همه نشان می دهد که ایرانی ها برای رویارویی با سناریوهای مختلف در منطقه برای خود برنامه ریزی دارند در حالی که آمریکایی ها و همپیمانانشان بدون برنامه به دنبال رسیدن به اهداف خود هستند.

شاید بتوان جدید ترین مثال را ماجرای رفراندوم کردستان عراق عنوان کرد که اسرائیلی ها و آمریکایی ها و سعودی ها پشت آن بودند و تلاش داشتند که یک منطقه جدید برای ایجاد درگیری های بی نهایت در منطقه ایجاد کنند اما به یکباره شب خوابیدند صبح بیدار شدند دیدند که ایرانی ها همه نقشه های آنها را خنثی کرده اند.

اینجا تقصیر ایران نیست که از اشتباه های آمریکا و همپیمانانش برای امتیاز گیری استفاده می کند و نفوذ بیشتر پیدا می کند این آمریکا و همپیمانانش هستند که باید عینک های خود را عوض کنند و واقع بینانه تر نسبت به ماجراهای منطقه خاورمیانه تصمیم بگیرند.

بقول یکی از دوستان بوش پدر ایران را تهدید کرد افغانستان به چنگ دوستان ایران افتاد بوش پسر هم ایران را تهدید به حمله نظامی کرد عراق به دست همپیمانان ایران افتاد حال باید نشست و دید که تهدیدهای ترامپ منجر می شود کدام بخش منطقه خاورمیانه همپیمان ایران شود “.

صابر

(پایان)

*** 

محمد حنیف نژادسازمان مجاهدین خلق کنونی، فرقه ای ابتر که ربطی به آرمان آن بنیانگذاران ندارد (بجای تبریک تسلیت بگویید)ا

حواس پرتی برادر مجاهد جان بولتون

ترکی الفیصل مجاهدین خلق فرقه رجوی از “مراسم تدفین رجوی توسط شازده سعودی” تا “سیدالرئیس و ستون پنجمش”

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31774

این نیروهای دموکرات ، درکجا هستند!ا 

 Mojahedin_Khalq_MEK_Rajavi_Cult_Terror_Americans_Tehran_2صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، هجدهم اکتبر ۲۰۱۷:…  ممکن است که این وزیر خارجه و سخنگوی رجویایی آن اشاره کنند که چه منافعی دراین دلسوزی به مردم ایران دارند؟! استعمال واژه ی ” دوباره ” این است که گویا حکومت قبلا دردست مردم ایران بوده وحالا نیست! بازهم اجازه میدهید از شما بپرسم که این ایام فرخنده ای که حکومت دردست مردم ایران بود ، به کدام برهه ی تاریخی مربوط است که بی خبرانی مانند من … 

ترور افسران و کارمندان امریکایی توسط مجاهدین خلق در تهرانترور مهندسان آمریکایی کمپانی راکول اینترنشنال توسط سازمان مجاهدین خلق

https://iran-interlink.org

این نیروهای دموکرات ، درکجا هستند!

در رسانه های رجوی چنین آمده است :

” رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اعلام کرد که استراتژی جدید اعلام شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، حمایت از نیروهای دموکراسی خواه براى تغییر رژیم تهران است “.

همین ترامپ دردوران کارزار انتخاباتی اش گفته بود که تغییر رژیم ها کار دولت آمریکا نیست وبا این سخن ، آرای قابل توجهی بدست آورده بود وحالا که از قولش برگشته ، آیا نباید که به رای دهندگان خود توضیح دهد ؟!

واقعا مردم امریکا را کم شعور حساب کرده اید؟!

آقای تیلرسون هم  نام ونشان این نیروهای دموکرات را روشن نکرده وهم معلوم ننموده که سیستم آمریکائی درطول یک قرن سیادت خود برجهان ، درچه تاریخی وازچه نیروی دموکراتی حمایت کرده که این بار میخواهد درایران هم بکند؟!

کسی جز آمریکا بود که دولت های مردمی آلنده، دکتر مصق ، آربنز ، سوکارنو و … را برانداخت ودولت های مستبد وخونریز پینوشه ، محمد رضا شاه ، سوهارتو و… را  جایگزین آنها ساخت؟!

آیا باند رجوی از یک میلیون کشته ی کودتای اندونزی ، اطلاعی ندارد که اینگونه حرف های مزورانه ی تیلرسون ها را تبلیغ میکند؟!

آیا تیلرسون وسخنگوی آن – فرقه ی رجوی – نمیدانند که سالها بعد از سرنگونی دیکتاتور پینوشه – که آمریکا مانع محاکمه ی او شد – مادرانی وجود دارند که دنبال سرنوشت نامعلوم فرزندانشان دربازداشت گاه های پینوشه هستند و هیچ نشانی از آنها بدسنت نیآورده اند؟!

ونیز :

” تیلرسون در مصاحبه‌اى با شبکه ” سى ان ان” روز یکشنبه ۱۵ آکتبر ۲۰۱۷، گفت که استراتژی جدید ایالات متحده نه تنها مقابله با برنامه هسته‌ای است بلکه مقابله همه جانبه با همه تهدیدات ایران است “.

 اولا برنامه ی هسته ای ایران احتیاج به مقابله ندارد وهمه ی فعالیت های صلح آمیزآن ، زیر نظر آژانس است واین مرکز بین المللی همواره بر قانونی بودن فعالیت های ایران صحه گذاشته است.

ثانیا هم رجوی ها وهم تیلرسون سندی درمورد ” سایر تهدیدات ایران ” ارائه نمیدهند که درباره اش بحث واظهار نظر شود و اعتبار این ادعا درحد بادی است که ازدهان این پدر وپسر( تیلرسون ورجوی) خارج شده است!

درادامه :

” وی گفت: ” تلاش ما، حمایت از صداى مردم ایران برای آزادی و دمکراسی است و امیدواریم روزی دوباره کنترل حکومت‌شان را در دست گیرند “.

ممکن است که این وزیر خارجه و سخنگوی رجویایی آن اشاره کنند که چه منافعی دراین دلسوزی به مردم ایران دارند؟!

استعمال واژه ی ” دوباره ” این است که گویا حکومت قبلا دردست مردم ایران بوده وحالا نیست!

بازهم اجازه میدهید از شما بپرسم که این ایام فرخنده ای که حکومت دردست مردم ایران بود ، به کدام برهه ی تاریخی مربوط است که بی خبرانی مانند من، چیزی درباره اش نشنیده ، ندیده ونخوانده ایم ؟!

وسرانجام :

” تیلرسون در سخنانش همچنین به پشتیبانی تهران از شبه نظامیان حوثی در یمن، حمایت از رژیم بشار اسد در سوریه، تضعیف امنیت و ثبات و ادامه حمایت رژیم ایران از تروریسم در منطقه اشاره کرد “.

پس بتمرگید وحرف اصلی و نیات قلبی خود را بدون پرداختن به مسائلی که نقدش کرده ومفتضحتان کردم ، مطرح کنید و راست وپوست کنده بگویید که بشار اسد کنار برود و سوریه ی قطعه قطعه شده ، تحت نظارت عالی!! اسرائیل قرار گرفته تا نقشه ی خاور میانه ی بزرگ تان را سریعتر اجرا کنید!

چرا  در طرح اصل مطلب خود لالمانی میگیرید ما که باهم تعارف نداشتیم !

صابر

*** 

از قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویو

از کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجوی در تهرانحملات تروریستی داعش در تهران و سکوت مجاهدین خلق در فرانسه

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31749

سازندگان جامعه ی بی طبقه ی توحیدی یا یک منبع آمریکائی؟!ا 

 صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پانزدهم اکتبر ۲۰۱۷:…  جریانی که زمانی خود را بعنوان دشمن سرسخت امپریالیزم جهانی به سرکردگی آمریکا معرفی میکرد وصفحات زیادی را درتوصیف این خصلت خود سیاه کرده وسرودهایی خلق کرده بود ، چگونه میتواند قبول کند که اجازه داده است که این مقام امریکائی معتقد به تحریم گسترده تر ایران ، با او ” کار” کند؟ دلیلش غیر ازاین است که دیگر سازمان مجاهدین اولیه نبوده واین … 

Alireza Jafarzadeh sitting with Americans instead of Maryam Rajaviآریو برزن پیروزنیا: برخی ذاتا خودفروش و برخی سواری دهنده و خودفروش نفهم. (بوقلمون مسخره شده)ا

جعل رجوی اتمی مزدور مجاهدین خلقرجوی عکس صندوق نسوز را بجای تاسیسات اتمی به امریکایی ها قالب کرد

https://iran-interlink.org

سازندگان جامعه ی بی طبقه ی توحیدی یا یک منبع آمریکائی؟!

۲۴/۰۷/۱۳۹۶

خبر زیر که در چند پاراگراف نقد وبررسی میشود ، ازرسانه های باند رجوی برگرفته شده است :

” نیوت گینگریچ رئیس پیشین کنگره آمریکا در مصاحبه با فاکس‌ نیوز درباره انتشار کتاب و گزارشهای جدید مقاومت ایران درباره فعالیت‌های اتمی رژیم آخوندی، گفت: «(مقاومت ایران) بهترین منبع افشاگریهای اتمی از داخل ایران است “.

اینکه یک دشمن سرسخت ایران گواهی میدهد که سازمانی که درابتدا قرار بود درخدمت استقلال وآزادی کشور باشد واینک به یک ” منبع ” برای آنها تبدیل شده ، احتیاجی به بحث وتوضیح دیگر ندارد وتنها ازاین بابت به باند رجوی که سالها تلاش کرد این سازمان را استحاله کرده وبه ” منبع ” تبدیل کند ، قابل تامل است والبته میتوان این تغییر وجهش بزرگ را به رجویست ها تبریک گفت!!

ودر پاراگراف زیر :

” گینگریچ در پاسخ به این سؤال که گزارش جدید شورای ملی مقاومت که شما برای آن احترام قائلید و به خوبی آن‌را می‌شناسید، چه تأثیری بر تحولات مربوط به ضرب‌الاجل ۱۵اکتبر و تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا خواهد داشت، گفت: این گروهی است که من با آن در گذشته کار کرده‌ام، از همان زمان که سخنگوی (کنگره) بودم. آنها به اشتباه تمام توسط حکومت ایران و وزارت‌خارجه ما متهم بودند که یک گروه تروریستی هستند. و وجدان بوروکراتیک در دوران کلینتون، تصمیم گرفته بود به حکومت ایران گوش کند. واقعیت این است که آنها بهترین منبع از داخل ایران بوده‌اند. آنها شبکه‌های عظیمی از پرسنل و خانواده بزرگی دارند. پس احتمالاً درست می‌گویند. نمی‌دانم چه‌طور می‌شود تصور کرد که رئیس‌جمهور، با توجه به آنچه در ملل‌متحد و علناً گفته است، توافقی را تأیید کند که آن‌را بدترین توافق صورت‌گرفته می‌نامد…”.

جریانی که زمانی خود را بعنوان دشمن سرسخت امپریالیزم جهانی به سرکردگی آمریکا معرفی میکرد وصفحات زیادی را درتوصیف این خصلت خود سیاه کرده وسرودهایی خلق کرده بود ، چگونه میتواند قبول کند که اجازه داده است که این مقام امریکائی معتقد به تحریم گسترده تر ایران ، با او ” کار” کند؟

دلیلش غیر ازاین است که دیگر سازمان مجاهدین اولیه نبوده واین نماینده ی حافظ منافع یک درصدی های متنعم امریکا هم دیوانه نبوده که بخواهد با یک سازمان انقلابی ” کار ” کند ؟!

این کهنه کار آمریکائی تبدیل شدن سازمان مجاهدین خلق به باند رجوی را بخوبی دریافته ومصالح یک درصدی ها را درکار با این باند وطن فروش دانسته است !

ازنظر این کنگرس من ارشد آمریکائی ، باند رجوی منبعی بهتر از مثلا سلطنت طلب ها بوده واین امر میرساند که مسعود ومریم ، سازمان را به حضیض ذلت برده ودیگر نمیتوانند از استقلال وجامعه ی بی طبقه ی توحیدی سخن بگوید!

زندگی برای کسانی که براشتباهات وطمع ورزی های بزرگ خود پای می فشارند ، اینگونه واکنش نشان میدهد!

اما اینکه این باند ازپرسنل وخانواده ی بزرگی برخوردار باشند ، دروغ محض است!

چرا که رجوی دشمنان خود را دربین همین خانواده ها جستجو کرده واز انجام هر آزار واذیتی برعلیه آنها فروگذاری نمیکند!

زمانی که سرسخت ترین وخونریزترین دشمنان ایران و بشریت آزادند که در کمپ نیروهای رجوی به سخنرانی بپردازند ، خانواده های این کمپ نشینان ، قادر به تبادل نامه وبرقراری ارتباطات تلفنی واینترنتی و انجام یک ملاقات یک ساعته با عزیزان گرفتارخود نیستند ، این کنگرس من لابد که خانواده هایی را درنظر میگیرد که وجود زمینی ندارند ودر فضا زندگی میکنند!

درمقابل این حرف های رجوی شادکن ، دیگرانی هم ازهیئت حاکمه ی آمریکا وجود دارند که اتفاقا با دولت اصلی وپنهان آمریکا روابط نزدیکتری دارند و چیز دیگری میگویند:

” هیلاری کلینتون:سخنان ترامپ باعث تحقیر آمریکا شد –  به گزارش اسپوتنیک به نقل از «سی ان ان»، هیلاری کلینتون در گفتگویی با شبکه خبری سی ان ان اظهار داشت:« بی اعتمادی دونالد ترامپ به توافق هسته ای ایران مخرب و پایان اعتماد و اعتبار آمریکا در نزد جهانیان است. به نظر من کارهای ترامپ خطرناک است و بی اعتمادی به توافق هسته ای با وجود سفارش و نصیحت افراد به وی به دلایل مختلف اشتباه است. سخنان رئیس جمهوری آمریکا در باره این مساله نه تنها خطاست بلکه این پیام را به جهان می رساند که سخنان آمریکا مورد اعتماد نیست. ما روسای جمهورمختلفی داشتیم ولی معتقدم که این رئیس جمهور (دونالد ترامپ) اعتماد و اعتبار آمریکا را با سخنانش در رابطه با مهمترین مذاکراتی که باید آن را حفظ می کرد، به پایان رساند.  این امر موجب اهمیت دادن به ایران می شود و اگر ایران به توافق هسته ای پایبند باشد که همه نشانه ها حاکی از این مساله (پایبندی)است، در این صورت ما به جای این که ایران را منزوی کنیم این کشور را در معرض دید قرار خواهیم داد و در نتیجه ما کوچک و احمقانه به نظر می آییم و این همان چیزی است که به نفع ایران تمام می شود “.

بدین ترتیب است که باند رجوی فعلا نباید قولی به معده ی شریف خود بدهد !

صابر

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=31684

طنز گوئی رجوی ها، مثل تحلیل هایشان بی مزه است!ا 

 Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دوازدهم اکتبر ۲۰۱۷:…  هیچ کشوری با سلاح هسته ای خود ، قادر به کشتن مردم خود نیست وبنابراین این طایفه که ادعا دارد برای خلق  ایران مجاهده میکند ، از کشته شدن مردم  ایران با این سلاح های موهوم نگرانی ندارد . فلذا باید گشت وپیدا کرد که  رجوی ها ازجان مردم کدام کشور بیمناک است بخاطر وجود این سلاح ها که کارشناسان برجسته ی قدرت های سلطه گر معتقد بودند که ایران تا  … 

مسعود رجوی و موسی خیابانی در دیدار امام خمینیمجاهدین خلق از تأسیس تا احتضار

عبدالرضا نیک بینآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

https://iran-interlink.org

طنز گوئی رجوی ها، مثل تحلیل هایشان بی مزه است!

۲۰/۰۷/۱۳۹۶

توسل بازهم  به طناب دار است که ورد زبان رجوی هاست و چه بهتر که آنرا برپرچم  وعلائم تشکیلاتی خود اضافه کنند!

ظاهرا بنا نیست که این قوم کج اندیش ، زیبائی های زندگی را هم ببیند و زبانش را برای بیان جملات زیبا و دلنشین  هم بکار اندازند!

خشونت ، مرگ ، خون ونکبت تنها مقولاتی است که از دهان آنها بر میآید!

به قسمت هایی ازیک متن این جماعت تاریک اندیش که مثلا خواسته است در قالب طنز بنویسد ، توجه کنید :

” زمانی که مجاهدین و مقاومت ایران فعالیتهای مخفیانه رژیم را برای ساختن سلاح هسته ای افشا کردند، در واقع طناب دار را به گردن نظام ولایی و “عاقا” اندختند و حالا نکش، کی بکش “.

هیچ کشوری با سلاح هسته ای خود ، قادر به کشتن مردم خود نیست وبنابراین این طایفه که ادعا دارد برای خلق  ایران مجاهده میکند ، از کشته شدن مردم  ایران با این سلاح های موهوم نگرانی ندارد . فلذا باید گشت وپیدا کرد که  رجوی ها ازجان مردم کدام کشور بیمناک است بخاطر وجود این سلاح ها که کارشناسان برجسته ی قدرت های سلطه گر معتقد بودند که ایران تا ده ها سال قادر به تولید آن نیست وخود مقامات کشور هم داشتن چنین قصدی را منکر بودند وبرای اثبات این ادعای خود ، بیشترین تمهیدات را برای بازرسان انرژی اتمی فراهم کرده بودند ومیکنند؟!

ایران درباز گذاشتن دست بازرسان هسته ای ، رکود دار است وبدینوسیله ثابت میکند که ریگی درکفش ندارد.

دیگر اینکه جریان ریاکاری که ادعا میکند که با کشتار واعدام مخالف است ، چگونه ” طناب دار ” را دوست دارد و مدام آنرا تکرار میکند!!

همچنین :

” … بدشانسی! دست از سر عاقا بر نداشت. اوباما رفت و ترامپ آمد. خط مماشات امریکا عوض شد . برجام بی برجام. عاقا که انگار دیگر پشمی به کلاهش نمانده بود و توان رجزخانی برای امت همیشه در صحنه را نداشت، روحانی را فرستاد که رجز بخواند. حالا روحانی شروع کرده: آهای امریکائیا؛ “ده تا ترامپ هم که بیاد نمیتواند دستاوردهای ما را از برجام از بین ببرد”. البته چه خوب شد که نه به “قطعنامه دان” سازمان ملل حمله کرد و نه خط قرمزهای عاقا را یادآوری کرد “.

درتحلیل نهائی ، تاجایی که روشن شده ، سیاست های آمریکا درسطح کلان خود توسط  ” مجتمع نظامی – صنعتی  = دولت پنهان ” تعیین می شود وروسای جمهور در آخرین مرحله بدستورآنها عمل میکنند.

فعلا با تغییرات مداومی که در افراد کاخ سفید انجام میشود ، نبرد معروف  ” که بر که ” دردولت ترامپ به پایان نهائی خود نرسیده ونظر قطعی دولت درسایه کاملا روشن نشده است!

آن قسمت ازسیاستهای شخص ترامپ که روشن شده ، حساسیت او به پیشرفت غول آسای چین ووحشت شدید او از این بابت است که میکوشد با نا آرام کردن خلیج فارس وبستن راه انتقال انرژی ، درمقابل این پیشرفت سنگ اندازی کند وبه همراه آن، راه انرژی ارزان را به اروپا بسته وآنرا وابسته تر بخود نگهدارد!

مسئله ی برخورد او با برجام ، در زیر مجموعه ی این سیاست اصلی اش – عقب نگه داشتن چین واروپا- بوده والبته ما دراین مورد گناهی نداریم!

ترامپ سعی دارد که درگل آلود کردن خلیج فارس ، ما را هم وارد معرکه وجنگ کند که مسلما ایران درحد توان خود ، دراین بازی شرکت نخواهد کرد!

مگر اینکه این رئیس جمهور آمریکا بخواهد با جنگ جهانی با نتایج غیر قابل پیش بینی شده ، این نقشه های خود را اجرا کند که هنوز بریک تحلیل گر روشن بین ، ثابت نشده که دولت پنهان با این سیاست ها چقدر همخوانی دارد ودرنهایت کار آیا به ترامپ اجازه ی این بازی بشدت خطرناک را خواهد داد یانه؟!

درهرصورت ، ما ایرانی ها ، مسئول سیاست های جنون آمیز دیگران نخواهیم بود وبا توجه به آرایش قوای موجود ، بعید میدانم که آمریکا وارد معرکه ای گردد که نابودی جهانی را رقم میزند!

با این وصف ، بصلاح باند رجوی نیست که آرزوی نابودی جهانی را بکند که خود حضوری شکننده تر ازبقیه درآن دارد!

صابر

*** 

Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

تروریست ها شورای ملی مقاومت رجویطور دیگری هم می توان زیست

استراتژی جدید مریم قجر عضدانلو ( فاز تهاجم سیاسی ) این بار به دست یک امریکائی به ثمر رسید

بمب های خوشه ای در یمن توسط عربستان سعودی و مجاهدین خلق فرقه رجویسیاست های جهانی و باند رجوی را بهتر بشناسیم!ا

پنج بعلاوه یک ایران 2015Victory of Diplomacy over war disappointed the MKO (Mojahedin Khalq, Rajavi cult)

Israel Provided IAEA with Fake Documents on Iran’s Nuclear Program

مریم رجوی در حال مزخرف گوییزمین گیر شدن مریم رجوی در آلبانی و واکنشی از سر استیصال

Alireza Jafarzadeh sitting with Americans instead of Maryam Rajaviشما رجوی ها را دست انداخته اند ، باور کنید!ا

طناب صدامحامیان غربی صدام هنگام اعدام وی با طناب کشتی امریکایی کجا بودند؟ 

رجوی ویلپنت مجاهدین خلق اول ژوئیه 2014Which occasion is Maryam Rajavi celebrating in Paris? (letter to Emmanuel Macron)

Rajavi cult attack Peace association in Paris

http://youtu.be/Un-Y8sM9U70

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsMojahedin Khalq, Rajavi cult, Saddam’s Private Army, were trained by Mossad to assassinate Iranian scientists 

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

همچنین:

 •  Trump_Rouhani_Regime Change MEKصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و یکم سپتامبر ۲۰۱۷:… بدین ترتیب هم اشتباهات استراتژیک ، هم نیات واقعی اسرائیل روشن میشود وهم میزان وطن فروشی باند رجوی ، بیش از پیش چهره مینماید! بلی! تاریخ اجازه ی نشستن میان دوصندلی را به کسی نمیدهد وبخصوص اینکه این شخص وجریان ،  گروه زوار دررفته ا ی  بن

   پرویز خزایی صدام حسین مجاهدین خلق مزدوریصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هجدهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  این جمع بسیار اندک و درحاشیه قرار گرفته کیانند؟ به شخص بنده که برسیم ، درجوابت عرض می شود که من هرگز شاهد اقبال داخلی از شما نبوده ام که مثلا دچار حسادت گردم! اقبال خارجی تان البته که نشانه

  Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، شانزدهم سپتامبر ۲۰۱۷:… جالب است که درمراسم افتتاحیه ی این خیمه شب بازی ، اذانی با صدای مرضیه پخش شد و آن قسمت از اذان که مورد تایید غیر شیعیان نبود ، حذف شد ! این  نمایشکاری ها میتواند اهداف زیر را داشته باشد : ۱-  بگویند که حقوق زن در سازمان بیشتر از مردا

  Maryam Rajavi Baghdadi MEK ISIS terror Tehranصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، یازدهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  باند رجوی که احتمالا بعلت روابط تو درتوی خود با  بقایای ارتش صدام ، اطلاعاتی ازقضیه داشت ، با عجله وارد صحنه شد واعلام کرد که اشغالگران موصل ، کسانی جز ” عشایر انقلابی عراق ” نیستند وچه شادی ها در جریان این خاک پاشیدن بچشم مر

   Maryam_Rajavi_Massoud_Mojahedin_Khalq_MEK_fake_news_2صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  جامعه ی آرمانی خلق ایران دیگر چه صیغه ایست؟ چطور ممکن است که این جامعه ی آرمانی با مساعدت جان بولتن ها ، شاهزاده ترکی الفیصل ها ، جان مک کین ها و … ، محقق شود؟! آیا این یگانگی با برداشته شدن نظام سلطه وتابعیت بدست

   صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هفتم سپتامبر ۲۰۱۷:… اگر بفرض محال این کمیته ی مرکزی وجود داشته باشد ، شورای رهبری ۱۰۰۰نفره برای حداکثر ۳۰۰۰ عضو ، چه صیغه ایست دیگر ؟ آیا این شورای عریض وطویل  کاملا انتصابی – آنهم توسط یک نفر- برراس این ۲۰ همردیف  ( مثلا کمیته ی مرکزی ) قرار دار

  محمد حنیف نژادصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، ششم سپتامبر ۲۰۱۷:…  بنابراین چیزی بنام سازمان مجاهدین خلق با آرمان های بنیانگذارش وجود ندارد وآنچه که هست ، جریان ابتری است بنام باند رجویه با چرخش ۱۸۰درجه ای که از مواضع اولیه کرده واین سازمان را تبدیل به فرقه ای با عملکرد منحط وجنایتکارانه کرده و فدا وصدا

   forough_javidan_10صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، سی ام اوت ۲۰۱۷:… اگر شما رجوی ها با دادن مشروعیت آسمانی به حکومت مخالفید ، چرا رجوی را نائب امام زمان معرفی کرده و با داغ ودرفش القائات ذهنی وفیزیکی ، پذیرفته اید که ” رجوی بجز خدا ، پاسخگوی هیچکس نیست “!! مقامی که این بنیانگذار جمهوری اسلامی هرگز برای خود قایل نشد و حتی د

  Maryam_Rajavi_Massoud_Mojahedin_Khalq_MEK_fake_news_2صابر از تبریز، امضاء محفوظ، بیست و یکم اوت ۲۰۱۷:…  این تحریم ها برای چیست ؟ بخاطر مردم ایران و خوشبخت کردن آنها؟ چرا قرار است که هیئت حاکمه ی آمریکا برای مردم ایران دلسوزی کند؟! مگر در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، که امریکا وانگلستان به کمک ایادی درباری و ارتجاعی خو

  forough_javidan_10یکی از زندانیان دهه شصت، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، بیست و یکم اوت ۲۰۱۷:…  در موقع خود، این خانم منیره و شوهرش ، ازن ظر درخشش در تلویزیون و نثار بد وب یراه به رجوی ، زبانزد خاص وعام بودند! مهمتر اینکه منیره خانم درست قبل از عملیات فروغ جاویدان درمرخصی بود- مرخصی ای که به امثال من نمی د

  Cluster Munition Yemen MEK Rajavi Saudi Arabia3صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، نوزدهم اوت ۲۰۱۷:…  دولت عربستان به بهانه ی جلوگیری ازورود سلاح به یمن ، مانع رسیدن آذوقه ی کافی به مردم یمن بوده و هزاران نفر را براثر این محاصره ی سخت به مرگ محکوم کرده وکشته است ! هم اکنون صدها هزار نفر از کودکان  یمن به بیماری وبا مبتلا ه

  Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، شانزدهم اوت ۲۰۱۷:… درخضوص اعدام های سال ۱۳۶۷ نظر من این است که دفاع رجوی واربابان ازحقوق آنها ، حقوق احتمالا ضایع شده ی آنها را مورد تشکیک قرار خواهد داد و مریم خانم با این کارهایش ضمن اینکه سنگ را به ی

   American_delegation_Intergating_Maryam_Rajavi_Tirana_Albaniaصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، پانزدهم اوت ۲۰۱۷:… مثلا درزمانی که شما بطور وسیع تر ازگذشته ، بی شرمانه تر و آشکارتری با مهره های ریز ودرشت امپریالیزم نشست وبرخاست کرده وبدان افتخار هم میکنید ، به حکومت این مجال را میدهید که به مردم نشان دهد که چه اپوزیسیون حق

  صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، تبریز، سیزدهم اوت ۲۰۱۷:… شما که مدت های  دراز این مطلب را که قبول برجام بمنزله ی جام زهری است که درحلقوم سران حکومت ریخته شده ، تبلیغ میکردید ، چگونه در یک تغییر مسیر ۱۸۰ درجه ای اینگونه اظهار نظر میکنید ؟ آن موقع دروغ میگفتید یا حالا؟ حمله ی نظامی برعلیه ایران با برجام وبدون آن چنان

  طناب صدامصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، دهم اوت ۲۰۱۷:… مصاحبه ی اخیر آقای مهدی براعی که از فرماندهان درجه اول سازمان بوده ومیباشد ، نمونه ی بارزی ازصحت این ادعای ما ست : ” جنبش دادخواهی طناب دار سرنگونی را به گردن رژیم انداخته است “. این واژه ی خشن ( طناب دار ) یک واژه ی محبوب درادبیات رجویه است وبگونه ایست که گویا این

  Iran_President_Rohani_2017صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، هشتم اوت ۲۰۱۷:… یعنی مثل مراسم ” ویلپنتی ” شما فشفشه بازی وبادکنک هواکنی ورقص نور درکار نبود؟! یا برای این با شکوه نبود که دولت پولی را برای مجیزگویان کنار نگذاشته بود تا شاهنامه خوانی کرده و مقام وموقعیت این منتخب مردم را به عرش اع

   صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، دوم ژوئیه ۲۰۱۷:…  این فرقه ی مفلس کارش بدانجا رسیده که نقل قول از یک صهیونیست معروف را ، افتخاری برای خود میداند!  افتخار به صهیونیست غداری بنام ” جان بولتن ” که زمانی بصراحت گفته بود که سازمان ملل متحدمخل اقدامات آمریکا برای گسترش آزادی ها ؟! درجهان است و بهتر آنکه طبقات زیا

  مجاهدین خلق رجوی امام امریکاصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، سی و یکم ژوئیه ۲۰۱۷:…  آقای توحیدی میگوید :”… صورت مسأله اصلی در رابطه با محاصره بودن رژیم توسط یک مقاومتی است که در وجه سیاسی خطوطش در سطح بین‌المللی، از ۳۰سال پیش تأکید داشته که باید رژیم را تحریم و طرد کرد. منتها الآن دنیا هم دارد به همین نتیجه می‌رسد

  Saudi Israel Mojahedin Khalq Rajaviصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، بیست و نهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  این تحریم ها برعلیه هرچه هم که باشد، بخاطر حقوق بشر نیست که هم مریم خانم و هم هیئت حاکمه ی امریکا ، غم این یکی را ندارند! قانونی بودنش هم پیشکش مریم خانم که حکم دخالت عریان درامور داخلی کشورهای دیگر دارد وکاملا غیر قانونی است!! تو

  Kalkan_Nejat_against MEK Rajavi cult_3گروهی از خانواده های اسرای رجوی در آلبانی، ایران اینترلینک، تبریز، بیست و چهارم ژوئیه ۲۰۱۷:…  این باصطلاح رزمندگان ، مانند عروسک های خیمه شب بازی وفقط درزمانی که درجوار مرزهای کشور ودر کمپ اشرف بودند ، آلت دست کم وبیش موثر رجوی شمرده می شدند ،حال که با تلاش طاقت ف

  Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، بیست و سوم ژوئیه ۲۰۱۷:…  واقعا میخواهید باین مسئله افتخار کنید؟ سرود ” سرکوچه کمینه ” یادتان رفته یا دیگر جامعه ی بی طبقه را گور پدرش کرده اید؟! چرا باید جمهوری خواهان ودموکرات ها – یک حزب متعلق به ۵۰۰

  Mojahedin_Khalq_Paris_Carnaval_Terrorists_2ایران اینترلینک، ایران قلم و پیوند رهایی، تبریز، بیست دو دوم ژوئیه ۲۰۱۷:…  اینکه کسی بخواهد نام شوبازی را کهکشان مقاومت بنامد ، تحت تعقیب قانون نیست وسازمان براتعلی هم با استفاده ازاین خلآ قانونی ، میتواند چنین ادعایی بکند که باکی نیست! منهم درمقام و موقعیتی نیستم که به دولتهای فرانسه ا

  Camp Ashraf 90صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، هجدهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  ما این اطمینان قطعی را بشما میدهیم که خواب آخوندها به هردلیلی که آشفته شود ، بخاطر این نوشته ها وآن اقدامات سفیهانه وشوهای تهوع آور شما ، آشفته نمی شود. درعوض، خانواده های گرفتار شامل این ادعای شما هستند !! چرا که میبینند ، عزیزانشان در چه …

  Mojahedin_Khalq_MEK_Rajavi_Cult_Terror_Americans_Tehran_2صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، هفدهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  به فرقه ی رجوی که می رسیم ، باید گفت که شما ازاول همه کار را کردید که توافق برجام حاصل نشود وزمانی که موفق به جلوگیری آن نشدید ، آنرا بمنزله ی جام زهری برای حکومت دانستید وحالا که