ایلیر متا رئیس جمهورآلبانی – نامه سرگشاده

ایلیر متا رئیس جمهورآلبانی – نامه سرگشاده

ایلیر متا رئیس جمهورآلبانی - نامه سرگشادهداوود باقروند ارشد، نه به تروریسم و فرقه ها، هشتم اکتبر 2019:… هر فردی میتواند براحتی درک کند که چرا فرقه رجوی تحت هیچ شرایطی حاضر نیست اجازه بدهد اعضای آن که عمدتا دهه 50 و 60 عمرشان را طی میکنند با اعضای خانواده خود ملاقات کنند!!! تا مبادا تحت تاثیر خانوادهایشان که همانند همه ایرانیان از مجاهدین متنفرند از مجاهدین جدا شوند. که بیانگر عملکرد فرقه ای مجاهدین است. همینطور بود که آقای محمد رجوی فرزند مسعودرجوی که در این سازمان بدنیا آمده و در آنجا بزرگ شده است وقتی به آلبانی رسیدند توانست از اشرف 3 فرار کند و اعلام کرده است که جنایات سازمان مجاهدین علیه اعضا و کشورش را افشا خواهد کرد. ایلیر متا رئیس جمهورآلبانی – نامه سرگشاده 

ایلیر متا رئیس جمهورآلبانی - نامه سرگشادهI can buy Albanian President for a thousand dollars; Maryam Rajavi

ایلیر متا رئیس جمهورآلبانی – نامه سرگشاده

لینک به متن انگلیسی نامه

نامه سرگشاده به رئیس جمهور آلبانی دراعتراض به بازدیدش از فرقه مجاهدین

جناب آقای ایلیر متا رئیس جمهورآلبانی

داوود باقروند ارشد

داوود باقروند ارشد

اینجانب داود باقروند ارشد یک مهندس ایرانی تحصیل کرده انگلستان که در آلمان زندگی میکند هستم. با سابقه 30 ساله بعنوان عضو سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت. نماینده مجاهدین و شورا در پاکستان که با وزیر کشور پاکستان به اتفاقا عضو دیگر شورا آقای دکتر هدایت الله متین دفتری (نوه محمد مصدق نخست وزیر و رهبر تاریخی ایران که نفت را ملی کرد) با وزیر کشور پاکستان جهت پس گیری مبلغ تقریب 1.5 میلیون دلار که توسط سازمان مجاهدین قاچاق میشد و در فرودگاه کراچی کشف و ضبط شده بود مذاکره داشتیم. من زمانیکه در اشرف 1 خواستار خروج از سازمان مجاهدین شدم به دهسال زندان محکوم شدم. اما زمانیکه آمریکا عراق را اشغال کرد توانستم فرار کرده و خود را به نیروهای آمریکایی تسلیم کنم.

عالی جناب

کشور شما میزبان تعداد زیادی از خواهران و برادران و همسر من که بزور توسط آقای و خانم رجوی از هم جدا شدیم میباشد، و اینگونه آنها از تکه تکه شدن درعراق توسط خمپاره باران نجات یافتند. درصورتیکه خانم رجوی جنایتکارانه تاکید و اصرار میورزید که اعضای سازمان در عراق بمانند تا از مرگ (شهادت) آنها وسیله تبلیغاتی برای اهداف سیاسیش در شوهایی که در غرب به اجرا میگذارد استفاده کند. همانند آنکه در جریان بازدیدتان از اشرف 3 به شما نیز نمایش دادند. این سیاست وحشیانه و تبهکارانه خانم رجوی در قبال اعضای سازمان درست در راستای خط و خطوط آقای مسعود رجوی بوده است که بطور علنی نیز آنرا اعلام کرده است مبنی بر اینکه “هر 1000نفری که در دفاع از اشرف و لیبرتی کشته شوند مانند این است که من (مسعودرجوی) یکبار تهران را فتح کنم”!! چرا که دولت مجدانه عراق خواستار خروج مجاهدین از عراق بود.

MEK Terrorists in Albania Complicating Edi Rama’s EU Accession Talks

چنین سیاست فریبکارانه مبتنی بر قصد حقیقی آقا و خانم رجوی یعنی در قفل و زنجیر و قطع از جهان نگهداشتن اعضا در عراق بود. تا بدینگونه اولا آنها را ساکت نگهدارد در ثانی از کشته شدن آنها سوخت برای شوهای تبلیغاتی درغرب برای خود دست و پا کند. با همین سیاست شناعت بار بود که 100 تن از اعضا را بدون هیچ سلاح و حفاظتی در اشرف 1 رها کرده و بقیه به لیبرتی رفتند که 52 تن از آنها توسط نیروهای عراقی قتلعام شدند. اما چه باک، این تعداد کشته بهترین تصاویر برای شوها و راه انداختن جنجال توسط خانم مریم رجوی و سرمایه تبلیغی مورد استفاده او بودند. درصورتیکه بنابر تاکید کمیسیون عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و با ثروتی که خانم رجوی از عراق و عربستان بدست میآورد میتوانست براحتی اعضای سازمان مجاهدین را بصورت انفرادی به خارج عراق منتقل نماید.

با این اوصاف، هر فردی میتواند براحتی درک کند که چرا فرقه رجوی تحت هیچ شرایطی حاضر نیست اجازه بدهد اعضای آن که عمدتا دهه 50 و 60 عمرشان را طی میکنند با اعضای خانواده خود ملاقات کنند!!! تا مبادا تحت تاثیر خانوادهایشان که همانند همه ایرانیان از مجاهدین متنفرند از مجاهدین جدا شوند. که بیانگر عملکرد فرقه ای مجاهدین است. همینطور بود که آقای محمد رجوی فرزند مسعودرجوی که در این سازمان بدنیا آمده و در آنجا بزرگ شده است وقتی به آلبانی رسیدند توانست از اشرف 3 فرار کند و اعلام کرده است که جنایات سازمان مجاهدین علیه اعضا و کشورش را افشا خواهد کرد.

Ex MEK Member warns Albanian Government 

آقای رئیس جمهور

بعنوان رئیس جمهور آلبانی، یک عده آلبانیایی که با دشمنی که قسمتی از کشورتان را به اشغال در آورده است متحد شده و در پیشاپیش ارتش دشمن دست به قتل و کشتار سربازان میهن پرست آلبانیایی که در حال دفاع از کشورشان هستند میزنند و شهرهای آلبانی را به خمپاره میبندند و همزمان بطور سیستماتیک با جاسوسی اطلاعات ارتش آلبانی را به دشمن میدهند را چه مینامید؟

بنابراطلاعات دقیق اینجانب، ایرانیان داخل و خارج ایران و حتی ایرانیان مخالف رژیم ایران در خارج کشور، نه تنها آنها را علیرغم ادعایشان مبارز نمیخوانند، بلکه آنها را تروریستهایی میدانند که به میهن خود خیانت کرده و باید به محاکمه کشیده شوند.

من مطمئن هستم که جواب رئیس جمهور یک کشور و رهبر یک حزب سوسیالست یک “بله موافقم” خیلی بلند و برجسته بوده و باید باشد.

عالیجناب

اما سازمان مجاهدین در جنایاتش به این اقدامات فوق بسنده نکرده است. آنها با راه اندازی تیم های تروریستی از طریق بمب گذاری، خمپاره زدن و ترور دست به کشتار هر آنکس که بعد از روی کار آمدن رژیم جدید بعد از سرنگونی شاه سابق، به حمایت از دولت جدید میپرداخت زدند. رکورد مجاهدین در زمینه تروریسم در شهرها 17000 نفر است. البته رکورد خانم و آقای رجوی وقتی که آمار کشتارهایشان در میان سربازنی که در مرزها از کشور دفاع میکردند را نیز بدان اضافه کنید سر بفلک میزند.

سابقه تروریستی آقای و خانم رجوی محدود به دوره اخیر نیست. آنها سابقه بلندی در ترور مقامات ایرانی و مقامات خارجی در ایران را در زمان شاه سابق نیز در پرونده خود دارند. به همین خاطر نیز بود که تا همین اواخر در لیست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا و انگلستان قرار داشتند. آقای رجوی که خود را خلیفه مسلمین جهان، و نماینده خدا بر روی زمین  خوانده است حتی فتوای استفاده از کودکان 10 در جنگ علیه دشمنانش را نیز صادر کرده است که در نشریه مجاهد نیز بچاپ رسیده. (لطفا به سند ضمیمه مراجعه کنید)

Nobody Can Be “Comfortable” With Regime Change Involving MEK

آقای رئیس جمهور

بهمین دلیلی که خودتان نیز در بالا به آن “بله موافقم” میگفتید، ایرانیان هرگونه همراهی با جنایتکاران سازمان مجاهدین را محکوم میکنند. هیچ انسانی که به کشورش، به دمکراسی و آزادی عشق میورزد نمیتواند و نباید شعور و آگاهیش را از طریق فریب خوردن توسط خانم مریم رجوی و در نتیجه حمایت کردن و تبلیغ برای خیانت به کشور و تروریسم در معرض توهین  قرار بدهد.

یک سند حاوی بعضی مواضع رسمی آقا و خانم رجوی که در روزنامه ها و نشریات و سایتهای سازمان مجاهدین منتشر شده است بهمراه ترجمه انگلیسی آنها را به ضمیمه برایتان ارسال میکنم. امیدوارم که در رسیدن آن جناب به همان درک و فهمی که مردم ایران از سازمان مجاهدین دارند کمک کند.

اردتمند

داود باقروند ارشد

سوم اکتبر 2019

کپی :

دفتر ریاست جمهوری آلبانی

وزارت خارجه آلبانی

سفارت آلبانی در برلین

ایلیر متا رئیس جمهورآلبانی – نامه سرگشاده

لینک به منبع

***

European_Parliament_Against_Maryam_Rajavi_Mojahedin_Khalq_MEK_MKO_TerroristsMEPs discuss Mojahedine-E Khalq (MEK) Threat in #Albania

Sir David Amess MP, paid head lobby for Mojahedin khalq terrorists
(aka Maryam Rajavi cult, MKO, MEK, Saddam’s private army)
in British Parliament

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/چرا-هنوز-نزدیک-به-2000نفر-ایرانی-در-آلبانی/

چرا هنوز نزدیک به 2000نفر ایرانی در آلبانی در اسارت مانده اند

چرا هنوز نزدیک به 2000نفر ایرانی در آلبانی در اسارت مانده اندداوود باقروند ارشد، نه به تروریسم و فرقه ها، بیست و نهم اوت 2019:… مسعود و مریم رجوی به هر قیمت اجازه نمیدهند مجاهدین اسیر در آلبانی به آگاهی مستقلی برسند. اجازه نمیدهند که ارتباطی با بیرون داشته باشند. دنیای بیرونی که خود تا فرق سر در لجنزارتین نهاد های آن فرو رفته اند و از کثیفترین و خشن ترین و جنایتکارترین آنها با پرداخت صدها هزار دلار برای بزک و سرخ نگهداشتن کالبد مرده خود استفاده میکند را دنیای فاسد بورژوازی خوانده و مجاهدین را از تماس با آن منع میکنند و هر سه ماه یکبار رسما تعهد میگیرند که مبادا به دنیای بورژوازی قدم بگذارند . چرا هنوز نزدیک به 2000نفر ایرانی در آلبانی در اسارت مانده اند 

داوود باقروند ارشد: در پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق (+ یادی از علی زرکش)داوود باقروند ارشد: در پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق (+ یادی از علی زرکش)

چرا هنوز نزدیک به 2000نفر ایرانی در آلبانی در اسارت مانده اند

ﮔﻨﺎﻩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ. ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺁﻥﻫﺎ ﺍﯾﺪﻩﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ

چرا هنوز نزدیک به 2000نفر ایرانی در آلبانی در اسارت مانده اند

مجاهدین گناهکار! در صف انتظار پاک شدن از گناهان! در مقابل رهبر شیطانی فرقه، مسعود رجوی. شرمندگی و حقارت و گردن شکستگی را در تک تک آنها میتوان دید. محمد حیاتی با سابقه مبارزاتی همردیف محمد حنیف نژآد در صدر گناهکاران!!! نفردوم ایستاد از راست، این قلم نفر پنجم. چهار تن از این افراد تا این لحظه جانشان را در راه پاک شدن!!! از دست داده اند.

ﺧﻮﺭﺩﺕ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ، ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺁﻥﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ. ﺳﭙﺲ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽﺁﯾﺪ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻪﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩﺍﯼ. وحلقه اسارت و بندگی بر گردنت افتاده است.  ﮔﻨﺎﻩ ﺭﺍﺯ ﮐﺎﺳﺒﯽ ﻫﻤﻪ فرقه هاﺳﺖ.

ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﺎﻥ، ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﮕﺮﺍﯾﺎﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻗﺮﻭﻥ ﻭ ﺍﻋﺼﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﻨﺎﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﻨﺎﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﯾﮏ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺮﻩﮐﺸﯽ ﺍﺯ او. ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺪﻫﯽ، ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺮﺩﻩﯼ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪ و متحد ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ. ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ. مسعود رجوی که نمیتوانست به هدف جلو گیر از اتحاد (از نظر خودش محفل زدن) مجاهدین را با اینجا گناه  با مکانیزمهای درونی فرد بگیرد،دست به تهاجم از بیرون فرد زد و تیغ را برگلویتی مجاهدین گذاشته و اعلام کرد اگر هر دو مجاهدی با هم صحبت کنند به معنی ساختن یک شعبه سپاه پاسداران در درون تشکیلات است.

از همین اقدام سرکوبگرانه فرقه ای میتوان فهمید که آگاهی مجاهدین از اقدامات سرکوبگرانه  درونی و جمعی و علنی شدن سیاستهای ضد مردمی و خودفروشانه مسعودرجوی تا چه حد برای ادامه ننگین تشکیلات او حیاتی بوده است که آنرا با ضربه ورود نه یک پاسدار بلکه یک شعیه از سپاه پاسداران بدرون تشکیلات معادل میگرفت.!

از طرفی نیز بدﻟﯿﻞ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﻨﺎﻩ افراد ﻗﺎﺩﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﯽ میماندند.  ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﻨﺎﻩ ﺁﻧﺎﻥ و شرمندگی ناشی از آن، قدرت تفکرو خرد شخصی آنها کور و آنها را  ﺁﻣﺎﺩﻩ میکند ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻨﺪ. گذشته از آن فرد ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻫﺎﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﻨﺎﻩ! حاضر به انجام ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ بود، ﻫﺮ ﺁﯾﯿﻦ ﻭ ﺭﺳﻢ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻭﺭﺩ؛ از همین رو بود که مسعود رجوی با طرحی شیطانی ایجاد گناه در افراد تشکیلات را تبدیل به زنجیرهای خارداری تحت عنوان های عملیات جاری و غسل هفتگی و روزانه نموده و بر گردن مجاهدین انداخته بود تا مبادا لحظه ای بفکر سیاستهای ضد ملی، میهن فروشی به صدام، خودفروشی به جهانخواران، مرتجعین منطقه از یکطرف و ظلم و ستم های داخلی بیفتند. وی جهت رسیدن به این هدف هیچ حد و مرزی نمی شناخت. از نابودی انسانیت در درون مجاهدین تا قتلعام شدن آنها. همانگونه که در جلسه عمومی میگفت که “اگر هزار مجاهد در دفاع از اشرف کشته شوند مانند این است که رهبری عقیدتیشان (مسعود رجوی) یکبار تهران را فتح کرده است. و اگر هر سه هزار نفر در دفاع از اشرف کشته شوند انگار که او سه بار تهران را فتح کرده است!!!!! دیدیم که چگونه مجاهدین مملو از احساس گناه بدست سربازان عراقی و یا با رفتن زیر خودروهای آنها در دفاع!! از اشرفی که مسعودرجوی وقتی فیلش یاد کار سیاسی در اروپا افتاد رهایش کرد خود را به کشتن دادند. و یا هنگام دستگیری مریم رجوی خود را به آتش کشیدند تا از گناهان پاک شوند!!!

ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﺎﻥﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻗﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﻨﺎﻩ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ. ﻭﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺑﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﻨﺎﻩ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﻨﺎﻩ ﺗﻮ ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ، ﻣﯽﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎﺭﯼ: ﭘﺲ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﻤﮏ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺧﻄﺎﮐﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ. وقتی خود را غرق گناه میدانی و میبینی به ﺗﻮ احساس  ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺵ و حقیر بودن میدهد.آنوقت است که براحتی در مقابل کسی که این احساس را در تو بوجود میآورد، ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﻨﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ مانند مسعود رجوی که خود را نماینده خدا بر روی زمین، عاری از استثمار و امام زمان میخواند و بنابراین اوست که ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ است ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﯽ! ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ، ﺑﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﻬﺎﯾﺶ ﻭ به ﺷﻬﻮﺩﺵ باورداشته باشد.

ﺗﻮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻧﺖ ﻟﺮﺯﺍﻥ ﻭ ﻣﺘﺰﻟﺰﻝ ﻫﺴﺘﯽ؛ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯽ. ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﯽ، ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﯼ، ﺑﭽﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ، ﻫﺮﮔﺰ ﺭﺷﺪ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﮐﺮﺩ. ﺳﻦِ ﺫﻫﻨﯽ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﻮﺩﮎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻍ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺭﺳﯿﺪ، ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ. رجویها ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖد  ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﯽ. ﺍﮔﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻪ آنها ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺩﺍﺷﺖ؛ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ، ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻭ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ آنها ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻮﺩ!

بنابراین به همین جهت است که مسعود و مریم رجوی به هر قیمت اجازه نمیدهند مجاهدین اسیر در آلبانی به آگاهی مستقلی برسند. اجازه نمیدهند که ارتباطی با بیرون داشته باشند. دنیای بیرونی که خود تا فرق سر در لجنزارتین نهاد های آن فرو رفته اند و از کثیفترین و خشن ترین و جنایتکارترین آنها با پرداخت صدها هزار دلار برای بزک و سرخ نگهداشتن کالبد مرده خود استفاده میکند را دنیای فاسد بورژوازی خوانده و مجاهدین را از تماس با آن منع میکنند و هر سه ماه یکبار رسما تعهد میگیرند که مبادا به دنیای بورژوازی قدم بگذارند و…

داود باقروند ارشد

عضو سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت

ششم شهریور 1398

23 اوت 2019

چرا هنوز نزدیک به 2000نفر ایرانی در آلبانی در اسارت مانده اند

لینک به منبع

*** 

Nobody Can Be “Comfortable” With Regime Change Involving MEKNobody Can Be “Comfortable” With Regime Change Involving MEK

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/نقض-حقوق-بشر-در-مجاهدین-خلق-فرقه-رجوی/

نقض حقوق بشر توسط رجو ی (مجاهدین خلق) در ایران و اروپا

داوود باقروند ارشد، سایت نه به تروریسم و فرقه ها، سیزدهم دسامبر ۲۰۱۸:… در این ملاقات تاریخچه ای از وضعیت نقض شدید حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی از بدو تاسیس آن علیه مردم ایران و در مقاطع مختلف در دهه های اخیر، همچون ترورها  و بمبگذاری ها و عملیات انتحاری در ایران، ترور مستشاران خارجی در ایران، ارائه آمار قربانیان با بیش از۱۷۰۰۰ نفر قربانی با طیفی از زنان و کودکان و … 

Israel_MKO_MEK_Maryam_Rajavi_Cult_Mojahedin_Khalq_TerroristsIsraeli, agencies collaborated with Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult) to assassinate Iranian Scientists

تاریخچه نقض حقوق بشر توسط تروریسم فرقه رجوی در ایران و اروپا در دیدار آقای داود ارشد با آقای آلکساندر لمبزدورف نماینده مجلس فدرال آلمان

دسامبر ۱۲, ۲۰۱۸

داوود باقروند ارشد آلمانآقای آلکساندر گرف لمبزدورف عضو مجلس فدرال آلمان از سال ، عضو پارلمان اروپا ، و یکی از ۱۴معاون رئیس پارلمان اتحادیه اروپا در زمینه حقوق بشر و دمکراسی از سال میباشند.

در این دیدار که بیش از دو ساعت بطول کشید، گزارشی از نقض حقوق بشر در ایران، بعلاوه گزارش مبسوطی ازتاریخچه نقض حقوق بشر توسط گروههای تروریستی ایرانی که آقای داود باقروند ارشد بطور تخصصی دنبال میکند ارائه گردید.

در این ملاقات تاریخچه ای از وضعیت نقض شدید حقوق بشر در فرقه تروریستی رجوی از بدو تاسیس آن علیه مردم ایران و در مقاطع مختلف در دهه های اخیر، همچون ترورها  و بمبگذاری ها و عملیات انتحاری در ایران، ترور مستشاران خارجی در ایران، ارائه آمار قربانیان با بیش از۱۷۰۰۰ نفر قربانی با طیفی از زنان و کودکان و افراد سالخورده در میان آنها، بکارگیری کودکان در عملیات تروریستی، شرکت گسترده در سرکوب کردهای عراقی در عراق با حمایت از صدام دیکتاتور مخلوع آن کشور با استناد به گزارشات جدا شدگان و سازمانهای حقوق بشری، حمایت از جنایت ۱۱ سپتامبر، حمایت از داعش در عراق با استناد به اخبار منتشره در سایت رسمی این گروه تروریستی، پولشویی، قاچاق انسان و ایجاد ترور و وحشت در مرکز اتحادیه اروپا در پاریس و دیگر شهرهای اتحادیه اروپا از طریق خودسوزیهای فرقه ای جهت ایجاد وحشت در میان مردم اروپا، با ارائه عکس و گزارش روزنامه ها طبق اسناد منتشر شده توسط خود گروه و اسناد و مدارک معتبر بین المللی ارائه شد که بسیار مورد توجه قرار گفت.

The ‘political cult’ opposing the Iranian regime which has created a state within a state in AlbaniaThe ‘political cult’ opposing the Iranian regime which has created a state within a state in Albania

در بخش نقش شدید حقوق بشر در مناسبات درونی این فرقه تروریستی نیز گزارش مفصلی از تاریخچه نقض شدید حقوق بشر این گروه که به موازات عملیات تروریستی علیه شهروندان ایرانی و غیر ایرانی از اوایل تاسیس این گروه تا به امروز که توسط آمریکا در آلبانی استقرار داده شده اند ادامه داشته است ارائه گردید. از جمله ترور و سوزاندن اعضای گروه در زمان رژیم گذشته در ایران توسط شاخه ای از این گروه، دستگیری، شکنجه و سوزاندن افراد مضنون به نیروهای امنیتی در ایران توسط این گروه.

این تشکل تحت حمایت صدام حسین در عراق و بویژه بعد از زمانیکه در جریان جنگ خلیج با سرکوب کردهای عراق، حکومت صدام حسین را نجات داد، آزادانه و بدون هیچ پیگردی میتوانست دست به هر عملی علیه اعضای مخالف خود که قبلا بصورت مخفیانه صورت میگرفت با دست باز وحتی با کمک سیستمهای امنیتی صدام حسین همچون آموزش شکنجه، واقرار گیری اجباری و همکاری در تحویل گیری اعضای مخالف فرقه بعنوان زندانی و نگهداری و شکنجه در زندانهای عراق ، بزند از جمله:

The Mujahedin-e Khalq in Iraq, A Policy Conundrum – RAND, August 05, 2009The Mujahedin-e Khalq in Iraq, A Policy Conundrum – RAND, August 05, 2009

دستگیری و زندان و شکنجه ومحاکمات طولانی ۷۵۰ تن از اعضا و  قتل آنها،  در دو نوبت در سالهای ۱۹۸۴ و ۱۹۹۴ بجرم مخالفت با سیاستهای تروریستی رهبر فرقه، تحت اتهام همکاری با نیروهای امنیتی ایران، که هرگز هیچ نمونه ای کشف نشد. محاکمه و محکوم به مرگ شدن معاون و جانشین رهبر فرقه آقای علی زرکش به مرگ توسط رهبر فرقه آقای مسعود رجوی. محاکمه و محکوم بمرگ شدن بسیاری از اعضای رهبری مخالف به مرگ. حذف و از بین بردن اعضا بصورت قتلهای مشکوک تحت عنوان خود زنی، خود سوزی بویژه در میان کودکانی که برخلاف اراده شان در این فرقه گرفتار شده اند، غرق شدنهایی در عراق و حالا بصورت پی در پی در آلبانی که هیچگاه جسدی یافت نشده، ایست قلبی، قتل با خوراندن دارو و یا جلوگیر از مصرف داروهای حیاتی برای اعضای بیمار بطور خاص در میان زنان مخالف، زندانی کردن های طولانی اعضای مخالف در سلولهای انفرادی و حذف آنها از طریق سپردن زندانیان به زندانهای صدام حسین در زندان مخوف و معروف ابوغریب عراق.

No_Exit_Human_Rights_Watch_MKO_MEK_Mojahedin_KhalqStatement on Responses to Human Rights Watch Report on Abuses by 
the Mojahedin-e Khalq Organization (MKO, MEK, NCRI)

در مقابل سوال آقای لمبزدورف که در حال حاضر این فرقه در کجا و مشغول چه کاری است، آقای ارشد پاسخ دادند، متاسفانه این گروه علیرغم اینکه در سابقه تروریستی خود، ترور مستشاران آمریکایی را داراست، و سالیان در لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا بوده است، امروزه بعد از انتقال یکپارچه و با همان ترکیب فرقه ای و کنترلهای ضد بشری بر اعضا از عراق به آلبانی بعنوان پیش برنده سیاستهای آمریکا و متحدینش در منطقه علیه اتحادیه اروپا در ارتباط با ایران عمل میکند. و توانسته اند با همکاری سفارت آمریکا در آلبانی مقر بسیار وسیعی را باخرید زمینی بزرگ در شمال تیرانا بعنوان پایگاهی جهت ادامه فعلیتهایشان بسازند. تمرکز فعالیت بیرونی آنها با حمایت آمریکا و متحدینش بعنوان یک لابی که از پشتیبانی مالی بسیار قوی عربستان (علیرغم اینکه خود عربستان طبق سند ویکیلیکس گزارش نموده که این گروه در ایران هیچ پایگاهی ندارد) نیز برخوردار است، مخالفت با سیاستهای اتحادیه اروپاست. و آنرا توسط تماسهای سیاسی رهبرعلنی فرقه خانم مریم رجوی و اخیرا نیز آنگونه که روزنامه های آلبانیایی افشاء کردند، توسط ۱۷۰۰ کامپیوتر خریداری شده که امسال در پایگاه جدید خود در تیرانا مستقر کردند، بعنوان مرکز انتشار اخبار جعلی در حمایت از ترامپ و سیاستهای آن و علیه سیاستهای اتحادیه اروپا که خط دهنده اصلی آنها آقای جان بولتن و رودی جولیانی است بکار میگیرند پیاده میکنند.

Israel_MKO_MEK_Maryam_Rajavi_Cult_Mojahedin_Khalq_TerroristsIsraeli, agencies collaborated with Mojahedin Khalq (MEK, Rajavi cult) to assassinate Iranian Scientists

بلحاظ درونی نیز ادامه سرکوبهاست، که اخیرا اعضایی که موفق شده اند از این گروه با غلبه بر حصارهای فیزیکی و حصارهای ذهنیِ مغشویی فرار موفق انجام دهند، گزارشات هولناکی از قتلهای درونی، شکنجه فیزیکی، روانی، خوراندن داروهای تاریخ گذشته جهت تلاش برای حذف اعضای منتقد، قتل زنان عضو شورای رهبری با جلوگیری از مصرف داروها مورد نیاز، خارج  کردن رحم زنان عضو از بدن آنها جهت جلوگیری از خروج آنها از فرقه، جلوگیری از هرگونه تماس اعضای درون فرقه با جهان خارج، سرکوب و ضرب و شتم علنی و در ملآ عام و بدون هیچ نگرانی از پیگرد قانونی، خانواده هایی که برای نجات فرزندانشان به آلبانی میروند که تماما در آلبومی از انعکاسات آنها در روزنامه های آلبانیایی و اروپایی مشاهده میشود. طوری که تحرکات آنها موجب نگرانیهای مقامات امنیتی آلبانی که فعالیت این فرقه را با گروههای مافیایی مقایسه کرده اند را بر انگیخته است.  طوریکه شهروندان و تمامی رسانه های آلبانی ازروزنامه ها تا تلویزیونها و… نسبت به حضور یک تشکل تروریستی در کشورشان هشدار داده و مخالفت خود را با آن آشکار کرده اند. و عنوان کردند که شواهد نشان میدهد که احتمال دارد این گروه همچون عراق در آلبانی نیزدست به قتل اعضای مخالف خود بزند. بویژه که دسامبر سال گذشته دوتن از اعضای مخالف این فرقه که در کنفرانسی در پارلمان اروپا شرکت کرده بودند توسط محافظان خانم مریم رجوی رهبر علنی این گروه مورد ترور فیزیکی قرار گرفتند که مورد اعتراض شدید خانم آنا گومز از اعضای پارلمان اروپا در صحن مجلس و در حضور خانم موقرینی قرار گرفت.

من خود بعنوان یکی از اعضای با سابقه و عالیرتبه سابق آن که خود نیز بشدت مورد نقض حقوق بشر که به دهسال زندان بخاطر درخواست خروج ناشی از حمایت این گروه تروریستی از جنایت ۱۱ سپتامبر محکوم شده ام، بهمراه بسیاری از هموطنان ایرانی در اروپا و آمریکا و حتی ایرانیان در داخل ایران، طی همین ماه گذشته نسبت به یک گزارش کاملا مشکوک (به احتمال قوی با اعمال نفوذ سفارت آمریکا در تیرانا و پرداخت پول هنگفتی)، در یکی از تلویزیونهای آلبانی که تماما تبلیغ و سفید کاری جنایات این فرقه منعکس شده در تمامی رسانه های آلبانی را بنمایش میگذاشت نامه های متعددی به این تلویزیون، مدیر و مجری آن، به مقامات آلبانیایی نوشته و خلاف واقع بودن و جعلی بودن تمام محتوای آن اعتراض شد که تلویزیون مربوطه مجبور گردید تمامی انعکاسات این برنامه سراسر دروغ را از روی سایت خود وحتی یوتیوب بردارد.

در پایان آقای لمبزدورف از ارائه اطلاعات دقیق و اسناد بخوبی جمع آوری شده معتبر در زمینه نقض حقوق بشر در فرقه تروریستی تشکر کردند. آقای ارشد نیز ضمن تشکر از به حضور پذیرفته شدن، درخواست کردند با فعالیتهای یک گروه تروریستی و سابقه مشخص تروریسم و حضور در لیست تروریستی اتحادیه اروپا که گواه مسجلی از نقض حقوق بشر میباشد، بویژه که  تنها پاسخ آنها به تمامی اعمالشان مانند آنچه در مورد من و تمامی منتقدین مطرح میکنند، این استکه منقتدین تحت نفوذ رژیم ایران هستند. این اتهام را حتی علیه خانم آنا گومز نماینده پارلمان اروپا که نسبت به عمل تروریستی آنها در مقابل پارلمان اروپا اعتراض کرده بود عنوان کردند و آنرا همچون آنچه در مورد من نیز منتشر کرده اند در انبوه سایتهای اخبار جعلی که دارند منتشر میکنند. بنابراین درخواست جامعه انسانی و مدافعین حقوق بشر این است که تمامی فعالیتهای این گروه تروریستی در اتحادیه اروپا مورد پیگرد قرارگرفته و مریم رجوی را در مقابل اعمالش پاسخگو قرار دهند  و متوقف شود.

(پایان)

*** 

The Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud KhodabandehThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

همچنین: