اینها همان “عشایر انقلابی ” هستند که برای استتار داعش بکار رفت؟!

اینها همان “عشایر انقلابی ” هستند که برای استتار داعش بکار رفت؟!

رجوی داعش 5انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیست و دوم ژوئیه 2015:… استان دیالی از آن دسته از استان های عراق است که فرقه ی رجوی ، التفات خاصی بدان دارد. کمپ اسرار آمیز اشرف که سرانجام به عراقی های صاحب آن عودت داده شد، دراین استان قرار دارد ومیشود گفت که این منطقه جولانگاه اصلی مجاهدین رجوی بود. ازاین استان بود که رجوی ها به شیطنت های خود …

 رجوی داعش 5The Iranian Mojahedin-e Khalq (MEK) and Its Media Strategy: Methods of Information Manufacture

لینک به منبع

اینها همان “عشایر انقلابی ” هستند که برای استتار داعش بکار رفت؟!

استان دیالی از آن دسته از استان های عراق است که فرقه ی رجوی ، التفات خاصی بدان دارد.

کمپ اسرار آمیز اشرف که سرانجام به عراقی های صاحب آن عودت داده شد، دراین استان قرار دارد ومیشود گفت که این منطقه جولانگاه اصلی مجاهدین رجوی بود.

ازاین استان بود که رجوی ها به شیطنت های خود در جهت دخالت درامور داخلی عراق وانواع زد وبندها، ترددها ونشستها با گروه های تکفیری وتروریستی دست میزدند و خاطره ی شیرین ازآنجا دارند دربرابر خاطرات تلخ و سرنوشت های خونبار ویا مبهمی که اعضای ساده ومعترض سازمان از آن داشته و یا دارند!

رجوی که همواره از عناوین و امضاهای این عشایر سوء استفاده میکرد ، اکنون نیز بار دیگر بیاد آنها افتاده وخبری را با تیتر ” عشاير عراق ايران را متهم به جنايت جنگي در ليبرتي كردند ” بنام آنها انتشار داده است.

متن خبر دررسانه های مجازی رجوی بشرح زیر است:

” شوراي ملي عشاير عراق در ديالي رژيم ايران را متهم به افزايش فشار و محاصره ساكنان كمپ ليبرتي در خلال ايام عيد (فطر- م) و جلوگيري از ورود سوخت و غذا و دارو به اين كمپ طي روزهاي گذشته كرد, و اين اقدامات را ” جنايت جنگي غير قابل توجيه ” خواند . اين شورا در بيانيه اي كه اخيرا صادر كرد, از ملل متحد و دولت آمريكا خواستار دخالت براي پايان دادن فوري به اين بحران شد. در اين بيانيه آمده است ” هرگونه سكوت و بي ‌ عملي نسبت به اين جنايات, رژيم ايران و اياديش در عراق را براي ادامه اينگونه فشارها و محروميتها تشويق مي ‌كند ”.

جالب اینجاست که این دوستان واقعی یا تراشیده شده ی رجوی، در حمله ی داعش به درخانه هایشان غافلگیر؟! شده و منطقه ی خودشان را با بی عملی و حتی یا همکاری ضمنی و… بدست این خون آشامان دادند ودر مورد سرنوشت سرزمین آبا واجدادی خود بی غیرتی خاص ومشکوکی نشان دادند ویا بی اطلاع ماندند؟!!

درمقابل این بی عملی به تجاوز به خانه وکاشانه ی خود، این عشایر درمورد کمپ لیبرتی که فاصله ی قابل توجهی با محل زیست آنها دارد ، چگونه توانستند این اخبار رادریافت کرده ودرمقابل آن واکنش نشان دهند؟؟!!

اگر واقعا چنین محاصره ی غذایی و … برعلیه اسرای لیبرتی وجود دارد واگر رجوی ریگی به کفش ندارد ، چرا افراد خانواده های حاضر در مقابل این کمپ که قصد ملاقات عزیزان خود را دارند، درجریان امر قرار نمیدهد تا بخاطر فرزندانشان وارد مسئله شده و به این محاصره ی ادعایی پایان دهند؟!

آیا این عشایر دست ساز خود رجوی نیست و واقعاوجود خارجی دارد؟!

مگر رجوی ادعا ندارد که این کمپ ترازیتی بگونه ای تحت محاصره ی پلیس عراق است که پرنده ای هم نمیتواند در فضای آن وحوالی اش پربزند، پس چطور شد که منابع اطلاعاتی این عشایر درآنجا حاضر شده واین خبر رادریافت کردند؟ این کار عجیب نیست؟!

وحید

مسعود رجوی قبل از فرارمسعود رجوی یازده سال قبل  با نزدیک شدن سقوط ولینعمتش صدام حسین از قرارگاه اشرف فرار کرد و مخفی شد

کمپ اشرف فوریه 2015جشن ارتش و سپاه بدر در کمپ عراق جدید (سابقا اشرف) در پی پاکسازی استان دیالی از تروریستها

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=19818

با ریختن تمام تخم مرغ هایش در یک سبد: باند رجوی به خاک سیاه نشست!

طناب صدامصابر ازتبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پانزدهم ژوئیه ۲۰۱۵:… پرواضح است که باند رجوی و برادرهای بزرگ جهانی ومنطقه ای اش ، هزار حرف وحدیث درخواهند آورد که مثلا هنوز موانع زیادی میتوانند برسر اجرای توافق ایجاد کنند که ناظران تیزبین ازاین مسئله آگاهند ومیدانند که هرموفقیتی، هزینه ها ورنج های خاص خودش را هم خواهد داشت والکی خوش …

طناب صدامطناب دار ولینعمت سابق رجوی به حراج گذاشته شد – صلاح لیبرتی نشینان دریافت سلاح نیست!

https://iran-interlink.org

با ریختن تمام تخم مرغ هایش در یک سبد:

باند رجوی به خاک سیاه نشست!

۲۴/۰۴/۱۳۹۴

تلاش دوازده ساله وشبانه روزی فرقه ی رجوی برای گرفتن اطلاعات درست یا نادرست از سرویس های امنیتی حکومت راستگرا، متجاوز وخونخوار اسرائیل که طی آنها بارواج ” ایران هراسی ” و ” شیطان سازی ” بتواند بهانه های لازم را برای هرچه منزوی تر کردن ایران بدست اغیار دهد ، با توافق روز ۲۳ تیرماه جاری با شکست مفتصحانه ای مواجه شد!

هدف این تلاش های خائنانه ، تشدید تحریم های ظالمانه تا آن اندازه بود که مردم گرسنه را به خیابان ها ریخته و مسعود رجوی دراستفاده ازاین شورش های کور، بهمراه ارذل واوباش همزادش ، قدرت درایران را بدست گیرد!

هدف دوم این خیانت های شبانه روزی آن بود که بشکلی بشود یک ائتلاف نظامی برعلیه ایران تشکیل شده تا رجوی مجنون قدرت، درکنار توپ وتانک وهواپیماهای قدرتمندان متجاوز، وارد ایران شود!

آری!

حوادث عراق ، افغانستان ومخصوصا لیبی بد جوری زیر دندان رجوی مزه میکرد واشتهای سیری ناپذیرش را تحریک تا یکی ازاین گزینه ها عملی شود!

اما تقابل آرزوهای خام و دنیای واقعیت ها، بنفع این فرقه ی منحط نبود واین واقعیت ها بودند که باتیزچنگی تمام ، خود را برزندگی تحمیل کردند!

هنوز زود است که بتوان درباره ی تمامی دستآوردهای این توافق بزرگ قرن قضاوت کرد. کش وقوس ها وفراز وفرودهایی دربین خواهد بود، کارشکنان ریز ودرشت به فعایت خواهند پرداخت و…

اما آنچه که روشن است ، با این توافق سایه ی یک جنگ بی نظیرازسر ملت ایران ودیگران به کناری زده شد واین دستآورد به تنهایی، به دنیایی می ارزد!

برتضاد های موجود بین رژیم صهیونیستی و جناح معتدل تر حکومت آمریکا افزوده خواهد شد واین کار مسلما به نقشه ی ایجاد خاورمیانه ی بزرگ، صدمات سختی وارد خواهد ساخت وحتی بعید نیست که دولت فلسطین توسط کشورهای دیگر و شاید خود آمریکا برسمیت شناخته شده وتوازن نیرو درمنطقه وجهان بنفع صلح طلبان چرخش قابل ملاحظه ای پیدا کند!

پرواضح است که باند رجوی و برادرهای بزرگ جهانی ومنطقه ای اش ، هزار حرف وحدیث درخواهند آورد که مثلا هنوز موانع زیادی میتوانند برسر اجرای توافق ایجاد کنند که ناظران تیزبین ازاین مسئله آگاهند ومیدانند که هرموفقیتی، هزینه ها ورنج های خاص خودش را هم خواهد داشت والکی خوش بودن کار انسان های خردمند نیست!

ما بارها به این هموطن خائن خود- مسعود رجوی- توصیه کرده بودیم که نهادن تمامی تخم مرغ هایش دریک سبد- سبد اختلافات ایران با پاره ای ازقدرتمندان جهانی – شرط عقل نیست که نشنید و معلوم نیست که برای رفع آثار این سیاست های خائنانه ، چقدر باید به دروغگویی ها وارائه ی تفاسیر غیر علمی دست زند که دربندیان کمپ لیبرتی کماکان ساکت ومطیع نگه داشته شوند!

کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویاغلب افراد تحت سیطره فرقه مجاهدین در کمپ لیبرتی دچار بیماریهایی روحی و جسمی شده اند

گزارش کمپ لیبرتی 1Iran Interlink Fourth Report from Baghdad

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=16474

واین اتفاقات ابدا بنفع فرقه ی رجوی نیست!

طناب صدامصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، شانزدهم فوریه ۲۰۱۵:…  مشکل بزرگ مراجعه به رسانه های رجوی، تحمل تناقض گویی هایشان است که متاسفانه بدون رعایت جنبه های ژرونالیستی قضایا و برعکس نشان دادن این تناقضات بعنوان پیروزی برای خود وشکست محتوم برای حکومت ایران ویا هرکسی که زاویه ای با آن دارند، میبابشد. بموجب تحلیل های این رسانه ها، جریانات و …

(با تشکر از صابر دریافت شد – ایران اینترلینک)

واین اتفاقات ابدا بنفع فرقه ی رجوی نیست!

۲۷/۱۱/۱۳۹۳ خورشیدی

مشکل بزرگ مراجعه به رسانه های رجوی، تحمل تناقض گویی هایشان است که متاسفانه بدون رعایت جنبه های ژرونالیستی قضایا و برعکس نشان دادن این تناقضات بعنوان پیروزی برای خود وشکست محتوم برای حکومت ایران ویا هرکسی که زاویه ای با آن دارند، میبابشد.

بموجب تحلیل های این رسانه ها، جریانات و وقایع هرچه باشد- حتی درتضاد کامل با هم – درهرصورت بنحو رجوی است!

این نوع تحلیل وارائه ی مسائل چه چیزی را ثابت میکند:

۱- طرف دروغگو بوده ودرپی فریب جریان وافراد خاصی است که به ظن قریب به گمان من ، اسرای لیبرتی عراق ، هدف اصلی این فریب کاری ها میباشند!

۲- تحلیل کننده وعرضه دارنده ی خبر ، وابسته به شخص یا جریانی است که از بیماری خودشیفتگی- شیدائی شخص رهبر بلامنازع رنج میبرد واین خصیصه ضمن اینکه بطور فردی وجود داشته باشد و دارد، به خصوصیات اصلی ” سکتی – رها ازمردمی- فرقه گرایی ” تبدیل میگردد!

۳- البته حالت سوم میتواند ترکیبی از دوحالت اول ودوم باشد که نظر شخص من این است که تحلیل ها و نحوه ی خبر رسانی باند رجوی بیشتر شامل این مورد اخیر میشود وازنوع مرکب اش بشمار میآید!

یعنی هم فریبکاری مورد لحاظ است وهم بیماری روان پریشی درشکل ” افسردگی – شیدائی ” مسعود رجوی دراین موارد عمل کرد دارد والبته نحوه ی سازماندهی ومیزان پایبندی و برعکس آن به پرنسیب های سازمان های سیاسی هم نقش مهمی دراین مسئله بعهده دارند وما میدانیم که چیزی بنام حق انتخاب کردن وانتخاب شدن دراین مجموعه ای که سازمان مجاهدین اش مینامند وجود ندارد وچون اینگونه است ، باوجود عدم رغبت خود به فرقه انگاری این جریان مستبد وتمامی خواه که درشخص اینجانب وجود دارد ، حقیقت فرقوی بودن این جریان را نمیتوان بپوشاند که ازاین بابت مجددا اعلام تاسف میکنم !

باری!

یکی از سرمقاله های اخیر وبسایت رسمی رجوی ها که ” سخن روز” اش میخوانند، مطلبی تحت عنوان : ” دو راهی “افراط و تفریط و بن‌بست ضرب‌الاجل “ آورده است .

ماحصل صغری کبری چیدن های خاص این باند این است که شخصیت های درجه دومی درحکومت ایران که ابتدا با مذاکرات هسته ای مخالف بودند، اینک تغییر موضع داده وبه موافقان نسبی آن پیوسته اند و این نشان میدهد که حکومت خیلی ضعیف شده و دلیل آن هم این است که موضعگیری ها یک کاسه تر شده ورژیم را ازپا درخواهد آورد!

متاسفانه اثر عقل سلیم دراین ” تحلیل گونه” های باند رجوی وجود ندارد که مثلا درک کند که این تغییر مواضع ها ممکن است بنفع کشور ویا حداقل بنفع گروهی ازمردم باشد!

ظاهر امر نشان میدهد که این هموطنان اصحاب نشان ما ، هنوز اخبار تصمیمات بزرگی را نخوانده اند که درراس حکومت وبرای تمشیت هرچه بهتر امور گرفته شده است.

من برای اینکه متهم به دفاع ازاین وآن نگردم، دوخبر نمونه وار را از وبسایت های معروف اپوزیسیون در پشت سرهم میآورم تا خواننده ازعمق دل سوختگی این دشمنان وطن و ” خلق قهرمان” آگاه شده وبراهمیت مثبت وبزرگ تصمیماتی که بنظر رجوی ها «افراط و تفریط» و بن‌بست ضرب‌الاجل ” بنظر می رسد، واقف گردند.

با این توضیح مختصر که این تصمیمات که ذیلا شرح داده میشود، بیانگر آنست که رژیم تمامی تخم مرغ هایش را دریک سبد قرار نداده و فکری جدی هم برای موقعیتی که مذاکرات هسته ای ممکن است با کارشکنی ها ی زیاده طلبان وباج خواهان ، مطلوب نظر و منفعت ما ایرانی ها نباشد، اندیشیده شده ، به یادداشت مختصر خودم خاتمه میدهم!

صابر

رضائی در نماز جمعه تهران: نظارت مجمع مصلحت بر قوای سه گانه جمهوری اسلامی

محسن رضائی فرمانده سپاه در جنگ ایران و عراق و دبیر کنونی مجمع مصلحت نظام سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران بود. او دراین سخنرانی ادعائی را مطرح کرد که جنبه خبری دارد. رضائی گفت:

مجمع تشخیص مصلحت نظام از طرف رهبری مامور نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام است و دبیرخانه مجمع از سال آینده به صورت جدی این ماموریت را با تهیه گزارش‌هایی از عملکرد قوای سه گانه اجرا خواهد کرد. این گزارش ها در اختیار مقام رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و در صورت صلاحدید مردم گذاشته خواهد شد. مجلسی ها، دولتی ها و سایر مسئولان با این مسئله سیاسی برخورد نکنند. دیگر مثل گذشته نمی‌شود عمل کرد، نقشه راه کشور روشن است. نباید از چارچوب سند چشم ‌انداز و برنامه‌های پنج ساله خارج شویم.

ایران بعد از دوره صفویه به مدت سه قرن اقتدار خود را از دست داد و ضعیف شد اما در ۲۲ بهمن سال ۵۷ بار دیگر اقتدارش را به دست آورد و سایه‌هایش را در منطقه گسترانید “.

ونیز:

” قانون انتخابات در مجمع مصلحت : ممنوع شدن مداخله نظامی ها در مراحل مختلف انتخاباتی

مجمع مصلحت نظام در ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی انتخابات، روز گذشته (شنبه) ماده ای را به تصویب رساند که براساس آن افراد نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج در دسته بندی های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص، حق دخالت ندارند.

در همین جلسه هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به رویدادهای اخیر یمن گفت:

برخی کشورهای غربی در قبال پیروزی حوثی‌ها در کشور یمن سرگرم تحرکاتی منفی اند که چشم‌انداز روشنی را برای آینده این منطقه ترسیم نمی‌کند و نگران کننده است. منطقه دیگر تحمل تنش، خشونت و احتمالاً جنگ تحمیلی دیگری را ندارد و امیدواریم غربی‌ها عاقلانه رفتار کنند تا تشنّج و درگیری‌های جدید دیگری در منطقه ایجاد نشود.

در جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر رؤسای قوای مقننه و مجریه و اکثریت اعضاء، وزرای کشور، اطلاعات و دادگستری، رؤسای کمیسیون‌های شوراها و امور داخلی کشور و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یکی از حقوقدانان شورای نگهبان، معاون اجرایی شورای عالی امنیت ملی و برخی از کارشناسان مربوطه از دستگاه‌های ذیربط نیز حضور داشتند.

درباره قانون انتخابات، علاوه بر ماده جلوگیری از دخالت نظامی ها در امور انتخاباتی، این اصول نیز تصویب شد:

ـ حمایت از تشکیل اجتماعات و همایش‌های انتخاباتی و استفاده مناسب و عادلانه از امکانات دولتی و عمومی در تبلیغات توسط احزاب

ـ پذیرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان، اعضاء و طرفداران در مراجع قانونی

– پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد وصیانت از آراء مردم به عنوان حق الناس در قانونگذاری و رعایت کامل بی‌طرفی در نظارت و اجرا

– اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل “.

***

گزارش کمپ لیبرتی 6مجاهد خلق. متقاضیان سلاح از امریکا. حقوق بازنشستگی این افراد را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ (بخشی از گزارش چهارم ایران اینترلینک)

همچنین:

ماموریت “یزدان حاج حمزه” در پنهان سازی نام پیمان شکنان!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، اول مارس ۲۰۱۵:…  جرج بوش آمریکائی بود که هنوز ازحملات به عراق و افغانستان عبرت لازم را نگرفته بود، بجای استقبال از این موضع متعادل دولت وقت ایران، ایران را درکنار سوریه و کره شمالی محور شرارت نامید! شما چگونه است که این مسئله را بیاد دوستان واربابان

در نقد ” سرسخن ” رسانه رجوی: گرفتن مشروعیت از سناتورهای آمریکائی !

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)،  بیست و هشتم فوریه ۲۰۱۵:…  با این حساب شما این حرف ها را با ما ” خلق قهرمان” مطرح نمیکنید ویااگر میکنید درحکم تهدید ما ازآن استفاده میکنید و بیشترین کاربرد آن مصرف داخلی- طولانی تر کردن دوران اسارت لیبرتی نشینان – واستفاده ازآنها بعنوان گوشت دم توپ است! درپایین به قسم�

بازهم این دم روباه بود که شهادت داد!

صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و پنجم فوریه ۲۰۱۵:…  اما فرقه ی رجوی چرا عصای دست اینها میشود ، خود دلایلی دارد وسئوال زیر درمورد آن مطرح است که چرا یک سازمان سیاسی- نظامی دهه های ۴۰ و۵۰- بدون لحاظ کش و قوس های تشکیلاتی وایدئولوژی فراوانی که با خود حمل میکرد- این لکه ی ننگ غیر قابل �

آیا این صفت شامل آقای محمد قرایی هم هست یا او استثنائا بری ازآن است؟!

مریم رجوی علی صفوی تروریسمصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و یکم فوریه ۲۰۱۵:…  قسمت ناچیزی ازبودجه های جاری وسرمایه های ثابت شما راتشکیل میدهد و آیا برای تامین نقیصه ی موجود، به سراغ اربابانی مانند عربستان، کشورهای مرتجع دیگر و… نمیروید ویا مثلا درجریان جنایتی بنام ” نف