اینکه زنان فرقه این مشکلات را ندارند، جای شکر دارد!

اینکه زنان فرقه این مشکلات را ندارند، جای شکر دارد!

سایت فرقه ها، دهم فوریه 2015:…  بازهم جای شکر دارد که درمناسبات درونی سکت منسوبه ی شما ، خبری از این “موانعی که زنان درسراسر جهان با آن مواجه هستند” ، وجود ندارد؟؟!! مثلا زنها مجبور نبودند که ضمن یدک کشیدن عنوان پرطمطراق ” شورای رهبری” ، مجبور به کندن علف های هرز بادستان خود وآنهم درزیرباد و آفتاب گرم وسوزاننده ی بیابان های عراق باشند تا دستان زمخت مردانه و چهره ی …

شورای رهبری ، بهانه ایی برای شروع تجاوز (بتول سلطانی: سوء استفاده جنسی رجوی از زنان صدای دبیر دوم سفارت امریکا را هم در آورد)

قربانیان رجوی پاریساین عکس کسانی است که به دستور مریم رجوی خود را ناقص کردند

لینک به منبع

اینکه زنان فرقه این مشکلات را ندارند، جای شکر دارد!

Fergeha_دولت-نوروزی

خانم دولت نوروزی مشاطه ی دیگری است که در انگلستان سرگرم آرایش کردن چهره ی کریه فرقه ی رجوی است که وظیفه دارد با هرچه بلند تر کردن صدای ( آی دزد، آی دزد) خود ، برخورد غیر انسانی وبرده وارانه با زنان داخل مناسبات رجوی ها را به محاق فراموشی بسپارد.

درمورد کارهای فرقه ی رجوی وشخص خانم نوروزی من یاد یک جمله ی بیاد ماندنی ازبنیانگزار راحل جمهوری اسلامی افتادم که روزی گفتند :

” بعضی ها شوروی را مطرح میکنند که آمریکا منسی- فراموش- شود”

این خانم، حکم جیرجیرک ضعیف الجسه ای را دارد که دارای این استعداد است که صدای بلندی درآورد وعهده دار ایفای آن نقش رذیلانه ایست که قهرمان داستان ما بشرح زیر دارد:

” مرد فقیری درمحله ی ما زندگی میکرد واین فقر اینقدر زیاد بود که اورا تبدیل به به موجودی دروغگو ورذل کرده بود. کارش برای نیمه سیر کردن شکم خود شده بود ادای شهادت دروغین!

روزی یکی از هم محله های ما که مال مردم میخورد ، براثر شکایتی که ماموری برای تحقیق آمده بود، احتیاج به شهادت دروغین بنفع او درمقابل رد طلبکاری یک شاکی داشت، کارش باین مرد فقیر دروغگو افتاد وپسرش را به خانه ی او فرستاد. این پسر باین شاهد دروغگو گفت که پدرم میگوید بیا کاسه آشی درخانه ی ما بخور وبرعلیه اظهارات طرف مقابل ما شهادت بده! مرد رذل بدون اینکه موضوع شکایت را بداند، باخبرگی زیاد که حاصل ” کار نیکو کردن ازپرکردن بود”، گفت: آن یارو هنوز پول شما رانداده است!!! که پسرک جواب داد که عمو مسئله این نیست، او ادعای طلبکاری ازما کرده است! مرد رذل – که این تاکتیک!! ها را فوت آب بود بلافاصله گفت: پس این مرتیکه یکبار پولش راازشما گرفته ودوباره مدعی شده است؟ عجب آدم حرامخوری “!

باری!

برابر اعلام رسانه های رجوی ، این خانم با صفات مشابهی که شرح داده شد ، مصاحبه ای با موجود یا خبرنگار بی نام ونشان انجام داده که قسمتهای را ازان ملاحظه میفرمایید:

” مجمع پارلمانی شورای اروپا – مصاحبه با دولت نوروزی نماینده شورای ملی مقاومت در انگلستان- دولت نوروزى: اگر اجازه دهید علاوه‌ بر موانع عامی که زنان در سراسر جهان با آن مواجه هستند توضیح دهم، در ایران وضعیت بسیار بدتر است چون آنچه ما با آن مواجهیم یک دیکتاتوری مذهبی بسیار وحشی است که بر ایران حاکم است و سرکوب، ترور و به‌طور خاص تبعیض علیه زنان را تحت نام اسلام توجیه می‌کند. بنابراین روشن است که قانون شرعی و دیگر عناوینی که توسط آخوندها و دیکتاتوری مذهبی علیه زنان به‌کار گرفته می‌شوند هیچ ربطی به مذهب یا خدا ندارد، و مطلقاً با استانداردهای جهانی و به‌طور خاص کنوانسیونهای بین‌المللی همخوانی ندارد. بنابراین، آنچه ما خواهان آن هستیم این است که حقوق‌بشر دقیقاً همان حقوق زنان است و وضعیت زنان در ایران باید با به چالش کشیدن بنیادگرایی اسلامی و افراطگرایی که ریشه آن در ایران است مقابله شود. به‌طور خاص همه زنان قربانی اصلی این پدیده شوم بنیادگرایی اسلامی و سوء‌استفاده از مذهب برای توجیه سرکوب و دیکتاتوری هستند “.

درجواب این خانم میتوان بسادگی گفت که بازهم جای شکر دارد که درمناسبات درونی سکت منسوبه ی شما ، خبری از این “موانعی که زنان درسراسر جهان با آن مواجه هستند” ، وجود ندارد؟؟!!

مثلا زنها مجبور نبودند که ضمن یدک کشیدن عنوان پرطمطراق ” شورای رهبری” ، مجبور به کندن علف های هرز بادستان خود وآنهم درزیرباد و آفتاب گرم وسوزاننده ی بیابان های عراق باشند تا دستان زمخت مردانه و چهره ی سیاه وآفتاب سوخته داشته باشند و مهمتر اینکه بقیه ی آنها که هنوز رنگ ورویی ازآنها باقی مانده بود، مجبور نبودند به حرمسرای رجوی- مرد هوسران کوتاه قد وکوتوله ی سیاسی – انتقال داده شوند و همینطور مجبور نبودند که هم رزمان دوران ستمشاهی وهمردیفان فعلی مسعود رجوی را سرکوب کنند؟؟!!

برخلاف ادعای خانم نوروزی، همه ی این سرکوب ها وسوء استفاده از زنان، با نام اسلام و وبعنوان خواست نائب امام غایب ورهب عقیدتی – مسعود رجوی- انجام میشد وابدا درجایی نیآمده است که رجوی بعنوان یک مسیحی، یهودی و …، مبادرت به صدور واجرای این فرامین میکرد!

بدین ترتیب ، رهبری تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق درسوء استفاده از اسلام دارای رکوردی است که برای دیگران دست نیافتنی تر بشمار میرود!

درقسمت دیگر مصاحبه ی این مکرمه ی معظمه آمده است:

” با تشکر از شما به‌خاطر طرح این سؤال. چرا که فکر می‌کنم بسیار روشن است. نمی‌توان با بنیادگرایی اسلامی و افراط‌گرایی با یک فرهنگ ضداسلامی مقابله کرد. باید در واقع بردباری دموکراتیک و مسلمانهای کثرت‌گرا داشته باشید تا با آن مقابله کنید و واقعیت را بیان کنید، ما معتقدیم آنچه تحت نام افراط‌گرایی صورت می‌گیرد هیچ ربطی به مذهب ندارد.

در حالیکه حدود ۶۱ قطعنامه از جانب ارگانهای مختلف ملل‌متحد تا کنون تصویب شده که نقض حقوق‌بشر در ایران را محکوم می‌کند. زمان آن رسیده است که جامعه بین‌المللی تحریمهای بیشتری اعمال کرده و همچنین پرونده تخلفات و جنایات رژیم ایران را به شورای امنیت ملل‌متحد ارجاع دهند تا اقدامات مختلف اتخاذ کنند. یکی از این اقدامات در واقع قرار دادن مقامات رژیم ایران، که مسئول قتل‌عام و جنایات هستند، در برابر عدالت است. بنابراین ما معتقدیم جامعه بین‌المللی، به‌طور خاص اروپا، می‌تواند یک نقش بسیار مهم و تأثیرگذار در اعمال فشار به رژیم ایران در برابر استانداردهای جامعه جهانی ایفا کند، و همچنین تحریمهایی اعمال کرده و آن را در انزواء سیاسی قرار دهد. این به مردم ما کمک خواهد کرد تا علیه این رژیم برای تغییر، دموکراسی و حقوق‌بشر شتاب بگیرند.”

با این حساب افراط کاری ها وجنایات بعمل آمده درتشکیلات شما هم ربطی به اسلامی که لزوما باید بردبار و… باشد، ندارد!

اصلا بنیاد گرایی دردسترس! حاصل کار سلطه گرانی است که بر بسترعقب ماندگی وفقر مستولی شده برمردم جهان پیرامونی – که این عقب ماندگی دراصل عقب نگه داشته شدگی- ازطرف همین کشورهای سلطه گر متروپل تحمیل شده- بوجود آمده واین بنیاد گرایان- که البته نوع مسیحی ( فاشیزم) و یهودی ( صهیونیزم ) آنهم بشدت وجود دارد- خود درحکم یک معلول بوده و آنها درکنه قضیه ، خود قربانی این مناسبات سلطه وتابعیت جهانی بشمار میآیند!

قطع بنیاد گرایی ازهرنوعش ، با بریدن طمع سلطه ورزان ممکن است واین کار البته بغایت دشوار است وتا مردم سراسر جهان عدالت اجتماعی ولو نسبی را تجربه نکنند و این تضاد وحشتناک طبقاتی ، نژادی و… حل نشود، اقدامات ضد بنیاد گرایی این وآن ، حکم بریدن شاخه های درخت تنومند را دارد دراصل!

بنابراین خانم دولت نورزوزی!

ما ومخصوصا لیبرتی نشینان بیچاره ومفلوک را پی نخود سیاه نفرستید ودر کاری که انجامش درحد وشان ومخصوصا ماهیت وجودی شما نیست، دخالت نکنید!

عملی ترین راه شما برای زدودن لکه های بزرگ بنیادگرایی ازدامان تان ، تلاش مضاعف برای انتقال هرچه سریعتر این اسرای لیبرتی وپراکنده ساختن شان درکشورهای نسبتا امن است والا سنگ بزرگ بر میدارید که که نتیجه و مثلش معروف است!

تشریح ایدئولوژی ارتجاعی و التقاطی فرقه رجوی و تاریخچه انقلاب ایدئولوژی – قسمت پایانی

ابراهیمی نیکبخت صداقیزندگی ما در پادگان مخوف اشرف و زندگی مریم رجوی ! خود قضاوت کنید

ایدئولوژِیِ کرم خورده مجاهدین (فرقه رجوی)

مسعود رجوی در حال مبارزهچراغ خاموش کردن رجوی (امام حسین نه شب عاشورا غیبش زد و نه ده سال بعد از زیر قبای یزید نوار صوتی داد)


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=14091

رجوی به چه دلیل سینه زدن را در سال ۷۲ رواج داد ؟ (+چند خاطره)

فرقه هارها آذری زاده، سایت فرقه ها، سیزدهم نوامبر ۲۰۱۴:… رجوی حتی کتاب راه حسین را که از تالیفات یکی از بنیانگذاران سازمان بود و بعد از انقلاب به نیروها آموزش داده می شد ، را دراین اواخر ناقص می دانست چون به خودش ختم نمی شد !!. چون وی ازسال ۶۴ که خود را بعنوان رهبر ایدئولوژیکی فرقه به اعضا معرفی کرد و در راستای پیاده کردن تفکرات فرقه ای از آن تاریخ به بعد می بایست همه اعضا او را …

لینک به منبع

رجوی به چه دلیل سینه زدن را در سال ۷۲ رواج داد ؟

فرقه رجوی مجاهدین عاشورا

شیعیان سراسر جهان هر ساله با آغاز ماه محرم به سوگواری و عزاداری برای امام حسین (ع) می پردازند تا یاد وخاطره مظلومیت و تنهایی او در دفاع از دین اسلام را در برابر طوفانهایی که دشمنان آن برای نابودیش بپا کرده بودند بیاد آورند، و از طرف دیگر با یاد فداکاری و رشادت امام حسین (ع) و اهل بیت و یاران اندکش در واقعه عاشورا یکبار دیگر تعهد خود را برای پاسداری از دینی که امام حسین (ع) خون خود را برای پایداری آن نثار کرد بیاد بیاورند .

پس برپایی مراسم عزاداری حسینی جزیی از ارزشهای خدایی و دینی شیعیان است که همواره باید آن را زنده نگه داشت . اما فرقه رجوی که علیرغم داعیه پیروی از امام حسین (ع) اعتقاد به برپایی مراسم عزاداری حسینی را حرکتی ارتجاعی و مردود می دانست . رجوی بعدها به این فکر می افتد تا با برگزاری مراسم عزاداری حسینی از آن درجهت منافع فرقه اش سوء استفاده کند

تا قبل از دهه ۷۰ مراسم ماه محرم و عزاداری برای امام حسین (ع) در مناسبات فرقه براساس تفکر التقاطی رجوی اقدامی ارتجاعی و ممنوع بود . فقط خود و یا مسئولین فرقه در روز عاشورا نشست هایی برای اعضا می گذاشتند تا دیدگاه التقاطی خود را نسبت به قیام امام حسین و واقعه عاشورا را دراذهان آنها جا بیاندازند . مسئولین موظف بودند نتیجه سخنان خود در مورد قیام امام حسین (ع) را به نقطه ای برسانند، که رجوی را به امام حسین (ع) و فرار کلیت فرقه به عراق و شریک شدن در جنایات صدام را به عزیمت خاندان و یاران امام حسین (ع) از مدینه به کوفه برای جهاد در راه خدا تشبیه کنند!

رجوی هم اگر نشست عمومی می گذاشت با بیان داستان هایی از قیام عاشورایی امام حسین (ع) در نهایت اقدامات خیانت بار خود و فرقه اش را به حرکت امام حسین برای خلق حماسه عاشورا تشبیه می کرد.

رجوی وحشت داشت علنا خود را با امام حسین تشبیه کند. ولی بارها در سخنان خود بیان می کرد که پیروی از راه امام حسین (ع) منوط به پیروی از او و فرقه اش است و هر تفکری غیر از این را باطل و گمراه کننده به حساب می آورد!!

رجوی حتی کتاب راه حسین را که از تالیفات یکی از بنیانگذاران سازمان بود و بعد از انقلاب به نیروها آموزش داده می شد ، را دراین اواخر ناقص می دانست چون به خودش ختم نمی شد !!. چون وی ازسال ۶۴ که خود را بعنوان رهبر ایدئولوژیکی فرقه به اعضا معرفی کرد و در راستای پیاده کردن تفکرات فرقه ای از آن تاریخ به بعد می بایست همه اعضا او را رهبر عقیدتی و بعنوان واسط خود و خدا و ائمه اطهار قرار می دادند.

از سال ۷۱ به بعد رجوی یکباره خواب نما شد و پیام داد برای اینکه بتوانیم حربه عزاداری حسینی را از دست حکومت ایران بگیریم بایستی مراسم عزاداری حسینی را برگزار و آن را در سیمای سازمان نشان دهیم تا مردم بدانند مسلمان و شیعه واقعی، ما هستیم !

البته باید گفت که تمامی فیلمهای که در سیمایشان نشان میدهند همگی تبلیغاتی بیش نیست ؛ یادم میاید که اولین بار که مراسم عزاداری حسینی درذ اشرف داشتیم و برای اولین بار گفته بودند که سینه بایستی بزنیم همه متناقض بودند که تا کنون میگفتیم این یک عمل ارتجاعی است ؛ چه شده که حال باید سینه زد ؟؟

خلاصه از صبح که ما برای اینکار رفتیم تا ظهر ساعت ۳ فقط کارمان تنظیمات برای تبلیغات و فیلم برداری بود و وقتیکه فیلمبرداریشان تمام شد گفتند که دیگر بروید ؛ گفتیم که ادامه دهیم زود است برویم که گفتند که فیلمبرداری تمام شد .

هر چه ود برای تبلیغات بود و رجوی برای عزاداری سینه را رواج نداد بلکه برای ماشین تبلیغاتی خودش بود . که اینکار را هر سال میکرد . و توجیه اش هم اینبود که امام حسین ع ) مال ماست و نه رژیم ایران . البته که او خودش را پرچمدار عاشورای حسینی میداند و حجت خدا روی زمین . ولی کلاش و شارلاتانی بیش نیست .

رها آذری زاده

نفس کشیدن ممنوع… (خاطرات خانم رها آذری زاده)

رها آذری زاده، سایت فرقه ها، سیزدهم نوامبر ۲۰۱۴
لینک به منبع

مریم رجوی مجاهدین خلق فرقه ها

در ذیل گوشه ای از رنج ها و سختی هایی که در طول سالیان اسارت بر عزیزانم تحمیل شده است این بار از زبان یکی دیگر از قربانیان این فرقه شوم بیان شده است. از خانم آذری زاده جهت ارسال این مطلب به وبسایت فرقه ها کمال تشکر را داریم.

هر از گاه دقایقی به دورانی که در فرقه رجوی و در اشرف بودم فکر میکنم !

و گاه تعجب میکنم که با چه شیوه ای ما را سالها در چاردیواری نگه داشته بودند ولی خودمان احساس فشار نمیکردیم و دلمان برای شهر و گردش و دیدار خانواده تنگ نمیشد ! با اینکه زیاد هم در ماندن در عراق رضایتی نشان نمیدادیم ولی اعتراضی هم نمیکردیم !

یکروز در نشستی یکی از بچه های شیراز بلند شد و به مسئول نشست گفت : خواهر دلمان تنگ شده برای تفریح و جایی مثل شیراز و حافظ و سعدی و و و ! شاتید باورتان نشود ولی مدتی بعد در محیطی موسوم به پارک اشرف هم ماکت حافظ هم سعدی و هم دریاچه ای مصنوعی را ساختند تا باینصورت دلها را از دلتنگی و درخواستهای جدایی بعدی سد کنند !

ممنوعیت های اشرف و مناسبات در فرقه رجوی شامل :

ازدواج ممنوع ؛ داشتن ارتباط با خانواده ممنوع ؛ ارتباط با دنیای بیرون ممنوع ؛ داشتن خانه و زندگی ممنوع ؛ تردد به بیرون از اردوگاههای فرقه رجوی ممنوع ؛ در صورت مخالفت با سران فرقه رجوی اعضاء شکنجه روحی و جسمی می شوند ؛ هیچ کس حق تصمیم گیری در مورد سرنوشت و اینده خود ندارد و سران فرقه برای اعضائ تصمیم می گیرند ؛ ارتباط معمولی و انسانی زن و مرد با هم ممنوع ؛ گوش دادن به رادیو ؛ تلویزیون به جز انچه مال فرقه رجوی هست ممنوع ؛ داشتن دوست و هم صحبتی ممنوع ؛ نوشتن نامه و ایمیل و یا تماس تلفنی و یا اینترنتی با خانواده و دوستان ممنوع ؛ سران فرقه رجوی هر روز برای اعضاء جلسات سرکوب بنام عملیات جاری برگزار می کنند ؛ برگزاری جلسات اجباری بنام غسل هفتگی اعضاء فرقه مجبور هستند هر روز مسائل جنسی خود را بیان کنند و حتا خوابهایی که می بینند ؛ سوء استفاده سران فرقه خاص مریم قجر عضدانلو از اعضاء برای پولشویی ؛ هر کس بخواهد از فرقه رجوی جدا شود سران فرقه حکم مرگ صادر می کنند ؛ ترور شخصیت و فیزیکی اعضاء جدا شده و منتقدان فرقه رجوی به دستور شخص رجوی و مریم قجر در اروپا که اسناد و شاهدان ان موجود می باشد و …

علاوه بر اعمال ضد انسانی توسط سران فرقه رجوی در حق اعضا خود بطور خاص تجاوز به زنان و برپائی حرمسرا توسط شخص مسعود رجوی به بهانه محرمیت ایدئولوژیک یکی از جنایات و شقاوتهای بی نظیر مسعود رجوی در درون تشکیلات می باشد که خانمهایی که توانسته اند از دست این فرقه نجات پیدا کنند از این جنایت رجوی پرده برداشته اند .

در حقیقت سران فرقه رجوی اعضاء را فقط برای مردن در راه و مسیری که خودشان می خواهند در اسارت ذهنی و فیزیکی نگه داشته اند تا از انها برای اهداف کثیف خودشان استفاده کنند ! و جالب اینکه همه ما در ذهنمان اینبود که انقلاب ایدئولوزیک درونی ما را در خود و در رهبری ذوب کرده و ما انسانهای طراز مکتب شده ایم !

ولی واقعیت اصلی اینبود که ما را از خود بیگانه و از خود تهی کرده بودند در نشستهای مغز شویی صدها ساعته ! ما هیچگونه اختیاری از خود نداشتیم و مثل رباط شده بودیم !

هیچ تصمیمی را خودمان نمیتوانستیم برای انجام کاری بگیریم و حتما باید بهمان میگفتند و راهنماییمان میکردند !

این احساس را تا مدتها که بایران آمده بودم داشتم مثل بچه ها بودم و احسشاس میکردم از پس مشکلات در این دنیا و در زندگی آزاد فردی خودم برنمیایم ! مدتها طول کشید تا روی پای خودم ایستادم !

بامید روزی که همه اسرای دست رجوی در لیبرتی طعم زندگی و آزادی ذهن و فردی را حس کنند !

***

آینده مجاهدین خلق پس از عراق

مجاهدین خلق رجوی امام امریکامریم رجوی، «نمایشهای اروپایی» و «ریزش و رانش» چند ساله نیرو

همچنین:

بار سنگین مسئولیت بر دوش رجوی و سوء استفاده از زنان

فرقه هاسایت فرقه ها، بیست و دوم سپتامبر ۲۰۱۴: …  در این مورد مهدی ابریشمچی ( برادر شریف ) با حرارت و تهاجمی می گفت که بله این مدار بالای حل شدگی در رهبری است و هر کسی بدان نائل نخواهد شد. البته حق داشت ، مثل حل شدگی خودش که همسر خود ، را با یک دختر ۱۸ ساله عوض کرد. مهدی ابریشمچی اعلام کرد که «مخالفت با مشیت �

نشست های عملیات جاری+سند

فرقه هاسایت فرقه ها، هفدهم سپتامبر ۲۰۱۴: … عملیات جاری یک نوع تفتیش عقاید است و یک نوع زیر آب زنی علنی دیگران ، برای اینکه سازمان بفهمد که نیرویش الان در چه جایگاهی است و چگونه باید با او کار کند نشست های عملیات جاری ضامن حفظ تشکیلات بود و بدون ترتیب دادن چنین نشست های شستشوی مغزی ، سازمان مجاهدین از

بالاخره منافقین هم پیشرفت کردند… (پخش مستند در آغوش یاران در صدا و سیما)

مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسمسایت فرقه ها، تهارن، سیزدهم سپتامبر ۲۰۱۴: …  خانم م.ن که چند روز پیش توانسته است از پادگان لیبرتی بگریزد و خود را تسلیم دولت عراق نماید در اولین مصاحبه خود اظهار داشته است اخیرا مقامات ارشد سازمان برای اعضای خود دوره های آموزشی گذاشته اس

چشم طمع سازمان منافقین (فرقه رجوی) همچنان به بلوچستان + اسناد

سایت فرقه ها، نهم سپتامبر ۲۰۱۴: …  پیرو خبر چندی قبل این رسانه پیرامون فعالیت عناصر سازمان منافقین(مجاهدین خلق) در بلوچستان برخی از اسناد این رویداد منتشر می شود.  در این شرایط این سوال مطرح است که منافقینی که در کنار عناصر تکفیری در سوریه و عراق دست به جنایات فج

حرم سرای اشرف، روایتی از حضور زنان در سازمان منافقین (فرقه رجوی)

فرقه هاسایت فرقه ها، بیست و سوم ژوئیه ۲۰۱۴: …  وقتی با این زنان که از تشکیلات خارج شده‌اند صحبت می‌کنیم دروغ بودن این ادعا بر ما روشن می‌شود.  خالقی با اشاره به جزئیات ساخت این مستند بلند گفت: فیلمبرداری این مستند در تهران، مشهد و استانبول انجام شده است. همچنین از فیلم‌های آرشیوی هم استفاده کردیم و