این تحرکات باند رجوی ، ازسر استیصال است !

این تحرکات باند رجوی ، ازسر استیصال است !

این تحرکات باند رجوی، ازسر استیصال است !صابر تبریزی، ایران اینترلینک، سی ام ژوئیه 2019:… راستی دکتر جان! آیا هنوز هم مثل سال 1367که این مقاله ی مفصل را که دراصل برای دلخوشی دادن به رجوی نوشته ای،  به این مزخرفاتت ازته دل اعتقاد داری! اما دکتر هزارخوانی ، مقاله ی جدیدی هم در نشریات رجوی نوشته وطی آن حملات سختی به مهندس بازگان کرده که این کار ظاهرا توجیهی نداشت. اما باطنا داشت! برای اینکه هوادران اصیل مهندس بازرگان که یکی هم پسرش عبدالعلی بازرگان باشند با کارهای وطن فروشانه ای که کرده وایران را دعوت به تسلیم نموده اند ، قرب ومنزلتی بیشتر درنزد دولت آمریکا یافته اند واین مسئله سبب حسادت باند رجوی شده و به این دکتر بد اقبال دستور داده  شده که برای خالی کردن عقده ، بطور مفصل ، مهندس بازرگان را بکوبد! این تحرکات باند رجوی ، ازسر استیصال است !

منوچهر هزارخانی و شهر اشرف!؟منوچهر هزارخانی و شهر اشرف!؟

این تحرکات باند رجوی ، ازسر استیصال است !

8مرداد 1398

این تحرکات باند رجوی، ازسر استیصال است !

با فرارسیدن سالگرد عملیت کثیف وخائنانه ی فروغ جاویدان ، عده ای از فرزندان وطن موفق شدند که نوشته های متینی در این مورد بنویسند و رجوی های ناتوان از پاسخگویی باین نوشته ها ، دست به آستین دکتر منوچهر هزار خوانی زده ومقاله ی او با نام ” معنای سیاسی فروغ جاویدان ” که بلافاصله بعد از شکست این عملیات قلمی شده بود، منتشر کرده تا ما بچه های فاقد عناوین دکتر واستاد را بترساند!

سازمان رجوی فکر کرده که قحط الرجالی دراین مملکت رخ داده و استفاده ازنام هزارخوانی میتواند امثال مرا مرعوب کند تا سرجای خود بشینم!

غافل ازاینکه اگر دردوران نوجوانی ، احترامی باین شخص که درمیان نویسندگان معروف میلولید ، قائل بودیم، با بزرگ شدن وکسب تجربه و حضور دکتر هزارخوانی درصفوف ” ضد خلق ” ، اینک تره ای برای او خرد نمیکنیم!

با زخم های “فرهاد” در کوی “قصرشیرین” (عملیات فروغ جاویدان ، مرصاد)

باری!

دکتر منوچهر هزار خوانی که از بازندگان مهم دنیای سیاست است ، در رابطه با عملیات خائنانه و احمقانه ی فروغ جاویدان گفته است که تمامی گروه های ضدانقلاب؟! و حکومت سعی درناچیز جلوه دادن این عملیات دارند و …

” این واکنش هماهنگ، که از نظر کمّیت و شدّت بی سابقه است، مفهومی جز این ندارد که طیف رنگارنگ نیروهای ضدانقلابی در عملیات فروغ جاویدان، خطر واقعی، عاجل و مشترکی را احساس کرده بودند “.

منظور این نویسنده آنست که باند رجوی انقلابی است ودیگران که عملیات فروغ جاویدان را مورد تقبیح قرار داده اند، حتما ضدانقلابی هستند!

آیا او که هشتاد سال عمر دارد ودرزمان شاه هم زندگی مطبوعاتی وسیاسی را کم وبیش تجربه کرده ونویسنده هم بوده مثلا! ، تعریف کلاسیک انقلابی بودن را نمیداند ویا بخاطر تامین نان شب مجبور به دروغگویی است!

همطرازان او وحتی افراد بالاتر ازاو که درخارج زندگی میکنند ، با تاکسی رانی واین قبیل کارها، معاش خود را تامین میکنند و بدین خاطر است که برای زندگی راحت، مجبور به مجیزگویی رجوی نیستند!

بعبارت دیگر، راحت طلبی وشهرت خواهی هزارخوانی، اورا بدین حد از رذالت کشانده که دروغی این چنین صریح بگوید!

او حتما میداند که ضدانقلاب کسی است که برتعدیات دنیای فقر وغنا صحه بگذارد وجانب نیم درصدی های جهان رابگیرد که نزدیک نیمی ازثروت جهان دراختیار آنهاست وسیستم آمریکائی وبطور کلی مثلث سه سر امپریالیزم درخدمت آنان است !

بازهم او میداند که سازمان مجاهدین دراین خط وخطوط حرکت میکند و ضدانقلابی است !

اما او که  مجاهدین را انقلابی معرفی میکند، آگاهانه حقیقت را دروغ مینامد و نویسنده ی مردمی ونامی جهان- برتولت برشت- اینگونه آدم ها را تبهکار میداند!

او دراین نوشته ، بعد از سفسطه های چند نتیجه گیری کرده که هیچکدام ازقدرت ها وحتی صدام نیز مایل نبود که اارتش آزادیبخش ؟! به ایران حمله کند ، ازاین دروغپردازی های خود چنین نتیجه میگیرد :

“حال با روشن شدن معنای سیاسی عملیات فروغ جاویدان، باید گفت که دشمنان جنبش انقلابی ایران اگر ذرّه یی شرافت اخلاقی و انصاف می داشتند، می بایست پس از اجرای این عملیات به دروغ بودن ادّعاهای مکرّرشان درمورد وابستگی ارتش آزادیبخش اعتراف می کردند، زیرا نمایش درخشانی از استقلال عمل آن را به چشم دیده بودند “.

شهرکرند را که ارتش صدام گرفته وبه رجوی داده وراهش را برای ورود به ایران بازکرده بود آقای هزارخوانی!

اینهمه سلاح وسورسات را عمه یا خاله ی مرحوم من بوده که به رجوی داده بود؟!

با وجود پشتیبانی تمام عیار ارتش صدام که تا هنگام ورود به عمق خاک ایران ادامه داشت ، بازهم بهانه ای بدست میدهد که صحبت از عدم وابستگی کنی؟

اینها آمدند و کشتند وبه تله افتاده وکشته شدند.

با این وصف چه درخشندگی قابل عرضه دراین عملیات رسوا وخائنانه وجود دارد!

روزگار سیاه مجاهدین خلق . مزدوری از عراق تا آلبانی 

راستی دکتر جان!

آیا هنوز هم مثل سال 1367که این مقاله ی مفصل را که دراصل برای دلخوشی دادن به رجوی نوشته ای،  به این مزخرفاتت ازته دل اعتقاد داری!

اما دکتر هزارخوانی ، مقاله ی جدیدی هم در نشریات رجوی نوشته وطی آن حملات سختی به مهندس بازگان کرده که این کار ظاهرا توجیهی نداشت.

اما باطنا داشت!

برای اینکه هوادران اصیل مهندس بازرگان که یکی هم پسرش عبدالعلی بازرگان باشند با کارهای وطن فروشانه ای که کرده وایران را دعوت به تسلیم نموده اند ، قرب ومنزلتی بیشتر درنزد دولت آمریکا یافته اند واین مسئله سبب حسادت باند رجوی شده و به این دکتر بد اقبال دستور داده  شده که برای خالی کردن عقده ، بطور مفصل ، مهندس بازرگان را بکوبد!

صابر  تبریزی

این تحرکات باند رجوی ، ازسر استیصال است !

https://iran-interlink.org 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/خواست-مریم-رجوی-از-انگلستان-،-استفاده-ا/

خواست مریم رجوی از انگلستان ، استفاده از تروریسم فرقه مجاهدین و ورود به جنگ علیه ایرانیان

خواست مریم رجوی از انگلستان ، استفاده از تروریسم فرقه مجاهدین و ورود به جنگ علیه ایرانیانصابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و هشتم ژوئیه 2019:… مجددا : ” بالا بردن میزان و سطح غنی‌سازی اورانیوم و افزایش برد موشک‌های بالستیک در این رژیم راستی برای چیست “؟ براساس توافقات برجام وبرابر ماده 36 آن، ایران این حق را دارد که بتناسب بدعهدی دیگران، بعضی ازتعهدات خود را نقض کند واتفاقا میزان این نقض درحدی بود که اروپا آنرا خطرناک ندانسته و لازم ندید اقدامی برعلیه آن انجام دهد! اما مسئله ی موشک ها فرق میکند وچرا؟ نیروی هوایی ایران 4دهه است که تحت تحریم های شدید است ودرعوض همسایگان ایران، مدرنترین هواپیما ها را دریافت کرده وتوازن قوا را بشدت برعلیه ایران برهم میزنند! دراین صورت، ایران چاره ای جز استفاده ی کامل ازداشته هایش و برطرف کردن ضعف های دفاعی خود ندارد ! خواست مریم رجوی از انگلستان ، استفاده از تروریسم فرقه مجاهدین و ورود به جنگ علیه ایرانیان 

The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian governmentThe shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

 06/05/1398

خواست مریم رجوی از انگلستان ، استفاده از تروریسم فرقه مجاهدین و ورود به جنگ علیه ایرانیان

این روزها بازار مریم رجوی بشدت داغ است!

خواست مریم رجوی از انگلستان ، استفاده از تروریسم فرقه مجاهدین و ورود به جنگ علیه ایرانیان

روزهای خوبی برای اوست که هر روز به یکی از عشق هایش که سخنرانی کردن وپیام دادن باشد ، دست یافته است!

او اینقدر جاه طلب وخودنماست که انسان بدرستی درنمییابد که هدف اصلی این راهپیمایی ها که هزینه ی سنگینی هم دارد، واقعا بخاطر دشمنی با ایران است یا نشان دادن چهره وصدایش در تلویزیونها!!

گرچه دشمنی او با جمهوری اسلامی ایران هم ، بخاطر جاه طلبی ها وآرزوهای دور ودراز ودست نیافتنی اوست!

او درپیام تصویری خود به شرکت کنندگان درتظاهرات  انگلستانی علیه جمهوری اسلامی ایران- ودراصل مردم ایران ، چنین گفته است :

” حرف مردم ایران و یاران شورشگر اشرف نشان در همه جا یکی است: آزادی و ایران آزاد. آخوندها باید بروند. سرنگونی و سرنگونی… البته که با شما حتما به‌دست خواهد آمد. چرا؟ و به چه دلیل؟ به‌قول مسعود رجوی به‌خاطر وفای به پیمان با فدای بیکران در تاریخ ایران “.

لا اقل دراشرف ، لیبرتی وقلعه ی مانز آلبانی اینطوری نبوده ونیست !

مریم با آزادی خدمتگزاران بیچاره ی خود که همان اعضای مجاهدین باشند ، با تمام قدرت مخالفت میکند وازاین رو ، درک این نکته که چگونه میتواند درکنار سرکوب تمام عیار نزدیکان خود، برای دیگران آزادی بخواهد، غیر قابل باور است!

ضمنا باین ضعیفه ی متفرعن باید گفت که با سرنگونی حکومت ایران ، نمدی هم بدست تو نمیدهند تا به معشوق ات مسعود- برای مرده یا زنده اش – کلاهی تهیه کنی!

آری صف ” احمد چلبی ” های ایرانی بسیار طویل است و بسختی میتوان تصور کرد که چیزی هم دراین میان بشما برسد!

ضمنا ، مسعود هرچه گفته برای خودش گفته ودروغ هم گفته است!

دراین تشکیلات مافیایی ، چشم راست به چشم چپ دروغ میگوید ومقوله هایی مانند پیمان و وفا بعهد سه طلاقه شده اند واگر فداکاری ای درکار است، ارتباطی با مردم و میهن نداشته وهمگی بخاطر مسعود خود شیفته و مریم اسارت وجاه طلب بوده است!

درادامه ی این پیام چنین آمده است :

” زمانی که ایران در آتش جنگ ضدمیهنی خمینی می‌سوخت، ارتش صلح و آزادی برخاست و جام زهر آتش بس را به حلقوم رژیم ریخت. قیمت آن، حدود ۲ هزار شهید در نبردهای ارتش آزادیبخش، از فرزندان رشید مردم ایران بود. این از افتخارات مقاومت ماست “.

در زمانی که زمینه های صلح بقدر کافی مهیا بود ، شما با لشکر کشی به ایران و به کشتن دادن زیردستان خود و سربازانی که کار ووظیفه ای جز حفظ سرحدات و امنیت کشور نداشتند ، نشان دادید که چقدر ازپایان جنگ دلواپس اید واین غیر ازننگ، چیز دیگری برای شما نمیتواند در بر داشته باشد وازاینروست که باید بی خیال افتخارات باشید!

همچنطور :

” هم‌چنین افشاء بی‌امان برنامه بمب‌سازی اتمی و مقابله با جنگ‌افروزی آخوندها در منطقه “.

اولا ایران بطور رسمی اعلام کرده ومیکند که اعتقادی به تامین امنیت خود ازطریق بمب اتم سازی نداشته وندارد!

ثانیا ، عامل و تداوم دهنده ی تمامی جنگ های منطقه، نه ایران، بلکه اربابان شما که اسرائیل وآمریکا باشد ، میباشند و زشتی کار شما دراین افشاگری ها؟؟!! ، پاشیدن خاک بچشم مردم از سویی و ابراز ارادت تمام به دشمنان بشریت میباشد!

همچنین :

” مقاومت ما اثبات کرده است که صلح و آزادی در نبرد با رژیم ولایت فقیه به‌دست می‌آید “.

وشما باوجود دست زدن به هرچیز، این ادعا را نتوانسته اید ثابت کنید واین درزمانی درست بود که عملا موفق به سرنگونی میشدید و  صلح را درمنطقه برقرار مینمودید که هیچکدام محقق نشده تا ادعاهایتان محک تجربه بخورد!

خلاصه اینکه حرف مفت وغیر قابل اثباتی زده اید مریم خانم !!

سپس :

” صلح‌خواهی حقیقی که با آزادی و حقوق بشر محقق می‌شود “.

ازاین کلام شما بصورت منطقی میتوان نتیجه گرفت که بعنوان ناقضان بی همتای آزادی ، صلح خواهی کار شما نیست!

درادامه :

” راستی آیا چنگ انداختن امروز آخوندها و پاسدارانشان بر روی کشتی‌ها در خلیج فارس و بر‌روی امنیت منطقه‌یی و بین‌المللی با سیاست مماشات و با سرکوب مجاهدین و چشم بستن بر نقض حقوق بشر در معامله اتمی، ربطی دارد “؟

صحبت از خلیج فارس است وایران بطور ذاتی وظایفی بر نظارت بر آبهای سرزمین خود دارد ومقررات خود را که ناقض معاهدات بین المللی هم نیست ، اعمال نماید.

اساسا ، حفظ امنیت خلیج فارس بعهده ی کشورهای منطقه است وایران بارها آمادگی خود برای همکاری دراین راه را اعلام داشته است.

ضمنا سازمان ملل متحد ، این کارهای ایران را محکوم نکرده  وروسیه نیز گفته است لشکر کشی به منطقه لازم نیست و کشورهای منطقه خود میتوانند با همکاری سازمان ملل متحد، کنترل اوضاع را دردست داشته باشند!

راستی، مریم خانم چرا از اعزام اینهمه ناوگان به خلیج فارس حرفی بمیان نمیآورد؟!

آیا بدان معنی نیست که ریگی درکفش دارد و صلح طلبی کذائی اش ، بخاطر پنهان کردن این امیال کثیف اش میباشد؟!

دگر باره :

“راستی ممنوعه کردن مجاهدین در آن سالیان و خلع سلاح ارتش آزادیبخش و بمباران پایگاه‌های آن با کمک انگلستان، تعادل قوا در روی زمین را به سود چه کسی در هم ریخت‌؟ آیا در خدمت صلح و امنیت بود یا علیه آن “؟

برای اینکه به عراق حمله شده بود وهمه چیز دولت عراق درهم کوبیده میشد و باند رجوی هم بعنوان بخشی از دولت عراق ، مسلما که شامل این قاعده میشد واین امری طبیعی بود درمقابل امر غیر طبیعی حمله به عراق!

یعنی اگر نیروهای ائتلاف حمله وتصرف عراق را درست میدانستند ، برخوردشان بارجوی وتسلیم کردن او، ایرادی نداشت!

مجددا :

” بالا بردن میزان و سطح غنی‌سازی اورانیوم و افزایش برد موشک‌های بالستیک در این رژیم راستی برای چیست “؟

براساس توافقات برجام وبرابر ماده 36 آن، ایران این حق را دارد که بتناسب بدعهدی دیگران، بعضی ازتعهدات خود را نقض کند واتفاقا میزان این نقض درحدی بود که اروپا آنرا خطرناک ندانسته و لازم ندید اقدامی برعلیه آن انجام دهد!

اما مسئله ی موشک ها فرق میکند وچرا؟

نیروی هوایی ایران 4دهه است که تحت تحریم های شدید است ودرعوض همسایگان ایران، مدرنترین هواپیما ها را دریافت کرده وتوازن قوا را بشدت برعلیه ایران برهم میزنند!

دراین صورت، ایران چاره ای جز استفاده ی کامل ازداشته هایش و برطرف کردن ضعف های دفاعی خود ندارد !

صابر  تبریزی

خواست مریم رجوی از انگلستان ، استفاده از تروریسم فرقه مجاهدین و ورود به جنگ علیه ایرانیان

***

مواضع خائنانه فرقه رجوی در تنش ایران و امریکااز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

Sir_David_Amess_MP__Maryam_Rajavi_Cult_MEK_Mojahedin_Khalq_Saddam_TerrorismSir David Amess MP, paid head lobby for Mojahedin khalq terrorists
(aka Maryam Rajavi cult, MKO, MEK, Saddam’s private army)
in British Parliament

همچنین: