این تحرکات باند رجوی ، ازسر استیصال است !

Follow Share on Tumblrارسال – صابر تبریزی، ایران اینترلینک، سی ام ژوئیه 2019:… راستی دکتر جان! آیا هنوز هم مثل سال 1367که این مقاله ی مفصل را که دراصل برای دلخوشی دادن به رجوی نوشته ای،  به این مزخرفاتت ازته دل اعتقاد داری! اما دکتر هزارخوانی ، مقاله ی جدیدی هم در نشریات رجوی نوشته … Continue reading این تحرکات باند رجوی ، ازسر استیصال است !