این مادران به چه می اندیشند؟

این مادران به چه می اندیشند؟

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، هفدهم فوریه 2015:…  یادم میآید که بعد از قیام 29 بهمن 1356تبریز، شاه و مامورین اش درواکنشی مسخره آمیز گفتند” این شورشیان ازآن طرف مرز آمده وخارجی بودند” ! یک شاعر طنز پرداز تبریز درهمان موقع شعر بلند بالایی سروده وطی آن گفت : ” رجبعلی لن ، امید علی/ هاردان اولدولار خارجه لی= چطور میشود که رجبعلی وامیدعلی های (قیام کننده) خارجی …

خانواده ها: نفرت در نوشته های اخیر رجوی نگران ترمان می کند (نامه سرگشاده)

لینک به منبع

این مادران به چه می اندیشند؟

آقای رجوی ، رهبرفرقه مجاهدین!

کجای این مادران به مزدوری می خورد که شما آنها را با آن مشخصات تعریف میکنید؟

یادم میآید که بعد از قیام 29 بهمن 1356تبریز، شاه و مامورین اش درواکنشی مسخره آمیز گفتند” این شورشیان ازآن طرف مرز آمده وخارجی بودند” !

یک شاعر طنز پرداز تبریز درهمان موقع شعر بلند بالایی سروده وطی آن گفت : ” رجبعلی لن ، امید علی/ هاردان اولدولار خارجه لی= چطور میشود که رجبعلی وامیدعلی های (قیام کننده) خارجی باشند”!

مسئله بصورت ساده این بود که این مادران برای دیدار عزیزان خود به اشرف آمده بودند و درتصویر هم مشاهده میکنید مشغول ذکر ودعا بوده ابدا حرفی که مخصوصا حاوی کلمات رکیک باشد نمی زنند.

بلی اینها مادران غیور آذربایجانی هستند که اخلاف و همتاهایشان فرزندانی مانند ستارخان پرورش دادند!

اینها مادران مجید اشک خونی ، فیروز ساعدی ، حسن رهنما ، محمد رضا صدیق و ناصر سعیدی (که ناصر الان در آلبانی هست) می باشند.

آنها درکنار درب اشرف سابق نشسته اند که شاید فرجی شد وبرای لحظه ای فرزندانشان برای نگهبانی ، بهداری و … اعزام شدند و این جگر سوختگان شاید که توانستند آنها را ببینند!

آنها غافل ازآن بودند که سرکردگان پهلوان پنبه ای رجوی، هر عضوی را که خانواده اش در جلوی در منتظر ملاقات هستند، نمیگذارند که درآن ساعات ترددی از محل تجمع این خانواده ها ترددی داشته باشند!

این مادران در کنار آن درخت برای لحظه ملاقات می اندیشند که شما آن را از این مادران سلب کردید وبه جای عذرخواهی، آنها را درکتاب “خانواده ” ، دشمن اعضا ومزدور رژیم خواندید وهمه جا از این مادران مزدور نام می برید!

آیا این گفته شما خنده دار وبدتر که موذیانه نیست؟

جالب این جاست که هنوز هم از برای فریفتن وناامید کردن این مادران زجرکشیده ، فرزندان آنها را بر صحنه تلویزیون نشان میدهید ویا با نوشتن مقاله در سایت خود بنام آنها ، سعی میکنید خشم آنها را نسبت باین فرزندان خود بجوش آورده و این فرزندان را ازدل بستن به تنها تکیه گاه خود ناامید تر سازید!

آقای رجوی وخانم مریم رجوی که خود را درفرانسه مدافع حقوق زنان ایرانی می دانید چرا ازخود نمی پرسند که چرا این حقوق شامل این مادران نمیشود؟! مگر اینها محکومین به تقصیر هستند باین جرم که بزرگترین آرزوی زندگی شان دربغل گرفتن فرزند اسیرشان است؟

این زنانی که شما ادعای دفاع ازحقوق آنها رادارید، اگرامثال اینهایی که تصویرشان برصفحه رفته ، نیستند، پس کیستند ؟!

منظور دفاع از حقوق کدام طیف از زنان ایرانی است ؟

شما که عادت در بازی با کلمات دارید واین بازی را درباره آزادی زن مجاهد در اشرف بکار میبردید وما هم ساده لوحانه به آن آزادی مورد ادعای شما احترام گذاشته وبا خود میگفتیم که این خواهران شرایط سختی راکشیده اند، بگذارید به احترام این زحمات آنها این آزادی نصیب آنها شود ! ولی درآینده دیدیم که شما با استفاده از این صداقت ما، همان خواهران را که قراربود نمونه ای از یک زن آزاد را بنمایش بگذارند ، به عقد مسعود درآوردید که حتی حقوق عقد را هم شامل نمیشد !

زمانی مسعود می گفت فردای آن روزی که ایران توسط شما آزاد شد، اول نشست مریم با مادران خواهد شد چنانکه اشرف بعداز آزادی از زندان شاه با مادران نشست گذاشت!

چطور شده این قول ها از یادشما رفته وآن مادران را امروز رژیمی یا مزدور رژیم خطاب می کنید و حقوق آنان که سالها چشم به راه فرزندان خود دوخته اند را پایمال میکنید واز آنها طرفداری نمی کنید ؟!

خانم رجوی ومسعود خان!

زمان می گذرد وکف از روی آب وابر ازجلوی خورشید کنار می رود وروشن می شود که چه شخص وجریانی طرفدار این خلق واین زنان است!

تا امروز شما نتوانستید این را اثبات کنید که طرفدار واقعی این حقوق ها هستید . علاوه برآنکه این آزادی ، با تمام جزئیاتش وحتی درسطح نازل گوش دادن به رادیو ازخود ما اعضاء هم سلب میشد!

یادم است روزی خانم حقوق دان ایرانی جایزه صلح نوبل دریافت کرده بود وما در نشست ها برای آن جایزه با این نقطه ی نظر که این زن پاسدار است وشکنجه گر؟! موضع مخالف گرفتیم!!

گفتیم که این جایزه میبایست به خواهر مریم که یک زن حقوق بشری است ؟! داده میشد!

یادم است که من هم گفتم اگر آن جایزه به خانم حقوق دان مورد بحث داده شده، ازاین نظر که به عنوان یک زن ایرانی است، مثبت است ولی ما باید تلاش می کردیم تا به خواهر مریم می دادند که همه علیه من شوریدند که چرا این حرف را زدی باید می گفتی آن زن پاسدار و… است و با آقای خاتمی زد وبند کرده است .

با این اوصاف ، رجوی شکل تکامل یافته ی رهبر داعش است!

امروز که به اعدام های داعش نگاه می کنم متوجه می شوم که این دو رهبر در یک دیدگاه ( کشتن مخالفان) مشترکند ولی درشیوه عمل باهم درتضاد هستند وآن هم از سرکم تجربگی رهبر داعش است که نیآموخته بداند که مسعود توصیه میکند که خودت مستقیما اعدام نکن بلکه اینقدر فشار بیاورکه فرد مسئله دار خودکشی کنند و تو بعدا کشته سازی کرده و اشک تمساح جاری کن!

سعید

گزارش کمپ لیبرتی 6مسعود رجوی_ از گله وشکایت از ارباب جدید ( امریکا ) تا تقاضای اسلحه برای سالمندان لیبرتی ( ! )

کمپ لیبرتی ژوئیه 2014در سماجت برای به کشتن دادن اسرای لیبرتی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=16445

طومار امضاء شده خانواده ها به ارگانها وشخصیت ها در حاشیه همایش انجمن نجات آذربایجان شرقی

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، پانزدهم فوریه ۲۰۱۵:… غرض از مزاحمت، اعلام مکرر این موضوع است که فرزندان واعضای خانواده ی ما با وعده ی زندگی بهتر، دموکراتیک تر کردن جامعه ی ایران و… جذب سازمانی که چند دهه سابقه ی تروریستی دارد واین تروریزم را با بهانه ی واهی تحکیم حقوق بشر درایران توجیه میکرد ، گردیده اند! در زمان حکومت صدام حسین و شرایط کاملا مساعدی که بوجود …

خانواده ها: نفرت در نوشته های اخیر رجوی نگران ترمان می کند (نامه سرگشاده)

لینک به منبع

طومار امضاء شده خانواده ها به ارگانها وشخصیت ها در حاشیه همایش انجمن نجات آذربایجان شرقی

خدمت مسئول محترم صلیب سرخ جهانی

– خدمت جناب آقای العبادی نخست وزیر محترم عراق

– خدمت جناب آقای بانکی مون دبیر کل محترمسازمان ملل متحد

– خدمت مسئول محترم صلیب سرخ جهانی

رونوشت:

ریاست محترم هلال احمر جمهوری اسلامی ایران جهت استحضار ومساعدت لازم

غرض از مزاحمت، اعلام مکرر این موضوع است که فرزندان واعضای خانواده ی ما با وعده ی زندگی بهتر، دموکراتیک تر کردن جامعه ی ایران و… جذب سازمانی که چند دهه سابقه ی تروریستی دارد واین تروریزم را با بهانه ی واهی تحکیم حقوق بشر درایران توجیه میکرد ، گردیده اند! در زمان حکومت صدام حسین و شرایط کاملا مساعدی که بوجود آمده بود آقای مسعود رجوی و همسرش مریم رجوی بعنوان رهبران عقیدتی و اجرایی سازمان مجاهدین خلق موفق شدند که این گرفتار شدگان در سازمان و در خاک عراق را با موفقیت زیاد به برده جسمی و روحی خود تبدیل کرده و از آنها عناصری کاملا مطیع و فرمانبردار ساخته و تمامی حقوق اجتماعی و انسانی را از آنها سلب کنند …

 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15515

هجوم برنامه ریزی شده و سبعانه به خانواده های اسرا محکوم است! (به امضای جمعی از خانواده ها)

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، چهاردهم ژانویه ۲۰۱۵:…  بنظر میرسد که مشکلات درون گروهی بزرگی در کمپ لیبرتی وجود دارد واین تهدید کردن اعضای خانواده ها برای جلوگیری از سفر به عراق، درتلاش سرپوشی است که رهبران فرقه میکوشند براین فروپاشی های تشکیلاتی گذاشته ودرغیاب عدم حضور خانواده ها ، دست بازتری برای سرکوب ناراضیان داشته و حتی المقدور بتوانند دوران اقامت …

لینک به منبع

بیانیه ی جمعی از رها شدگان از اسارت فرقه ی رجوی درآذربایجان شرقی

هجوم برنامه ریزی شده و سبعانه به خانواده های اسرا محکوم است!

طی ماه های گذشته ، ازطرف رسانه های گروه مافیایی رجوی حملات تند وشرم آوری برعلیه خانواده های اسرای مناسبات این باند آغاز شده و روزبروز برابعاد آن افزوده میگردد!

ساکنان ” گروگانگه لیبرتی ” که بطور نابخردانه ای صفت ناچسب ” رزمگه لیبرتی ” را ازطرف فرقه ی رجوی یدک میکشد ، مجبور میشوند که درکنار دیگر اعضای مقیم خارج این فرقه ، چنگ به شخصیت خود انداخته وبا توسل به نقل قول هایی که شان بیان ویا نزول آنها به مقاطع خاص تاریخی واشخاص خاصی است ، اقدام به قرینه سازی تاریخی که کاری غیر علمی است بکنند و نتایج دلخواه مسعود رجوی را که همان قطع رابطه ی کامل باخانواده ها ، مزاحم تلقی کردن آنها و… ازنوشته هایشان استنباط میکنند!

زمانی نقل قول ازپیامبران میآورند و زمان دیگر سخن از تقلیدشان ازصوفیان کرده ومیگویند که مرید باید همه چیزش را به مراد خود بدهد!

این دست بقلم های مامور ومعذور وتحت اسارت فیزیکی ومعنوی مسعود رجوی وهمسرش ، در فرصت دیگر به منسوبیت اعضای این خانواده ها به وزارت اطلاعات اشاره میکنند وگاهی میگویند که خانواده ها حاضر نیستند که درداخل اسارت گاه با آنها دیدار کنند که دروغی است بزرگ و ما رها شدگان از نزدیک شاهد قبول کردن خانواده ها برای حضور درداخل اشرف بوده ایم!

بنظر میرسد که مشکلات درون گروهی بزرگی در کمپ لیبرتی وجود دارد واین تهدید کردن اعضای خانواده ها برای جلوگیری از سفر به عراق، درتلاش سرپوشی است که رهبران فرقه میکوشند براین فروپاشی های تشکیلاتی گذاشته ودرغیاب عدم حضور خانواده ها ، دست بازتری برای سرکوب ناراضیان داشته و حتی المقدور بتوانند دوران اقامت این اسرا را در لیبرتی طولانی تر کنند !

این کمپ حکم یک محل ترانزیتی برای انتقال دوستان ما در لیبرتی را دارد که رهبریت فرقه تلاش می کند ضمن اینکه آنرا به کمپ دائم تبدیل کند، خواستار مسلح شدن دراین کمپ ودریک کشور بیگانه هم هستند!

هموطنان عزیز، خانواده های گرامی ذینفع!

این تصمیمات رجوی ها کاری جز اسارت بیشتر دوستان ما وفرزندان شما درمناسبات اهریمنی رجوی نداشته و صرف درخواست سلاح بمنزله ی تحریک گروههای افراطی عراقی برای کشتار این دوستان سابق ما وفرزندان شما بوده و نقشه ی پلیدی است که رجوی برای لاپوشانی اسرار مگو وجنایاتی که درحق این فرزندان میهن ومردم عراق کرده ، کشیده و هدف دیگرش کشته سازی بیشتر واستفاده های تبلیغاتی ازاین جنایت است!

بنابراین ما با حمایت کامل از بیانیه ی اخیر گروهی ازخانواده های این اسرا درآذربایجان شرقی، همه ی شما را برای کمک به قطع وخنثی کردن نقشه های ضد بشری رجوی، فرا میخوانیم!

اکبر خباره

احد رسول پور

الله وردی رسول زاده

اکبر دولت نژاد

لطف اله محمدی

حسین همتی

سعید پاکدل

جمشید نظری

علی امانی

احمد حسین زاده

اسماعیل آقاپور

محمد رضا شمس

علی قنبر زاده

محمد رضا مبین

سیروس غضنفری

محمد جواد اسدی

جلال سلمانی

نادر چپ چاپ

حیدر ابوالحسنی

علیرضا مقدمی

مسعود تقی پوریان

جعفر فرج پور

مهدی پور قاسم

 ***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15391

خانواده ی وزارتی یا خانواده ی گروگان های رجوی!

صابر ( امضاء محفوظ)، تبریز، دهم ژانویه ۲۰۱۵:… اینکه خانواده ی وزارتی چه صیغه ایست ، برخواننده ی متن نمیتواند روشن باشد که برای این کار خود مدعیان باید ارائه ی توضیح وسپس سند نمایند که طبق عادت مالوف خود نکرده اند! دیگر اینکه بقول شما (آخوند ها )، جایی اعلام نکرده اند که رسالت مورد ادعای شما را دارند وشما طبق معمول دروغ میگویید وندانسته این آخوندها را بجای یک جریان حقوق بشری …

(با تشکر از صابر، دریافت شد. ایران اینترلینک)
https://iran-interlink.org

خانواده ی وزارتی یا خانواده ی گروگان های رجوی!

۲۰/۱۰/۱۳۹۳شمسی

بابک رهنورد فریب خورده ی دیگر باند رجوی است که ظاهرا در اسارتگاه لیبرتی وآنرا ” رزمگه لیبرتی ” معرفی میکند، ساکن است وماموریت یافته که بدنبال حملات سازمان یافته ی این گروه مافیایی برعلیه خانواده های این گروگان ها ، به سم پاشی روی آورده ومقاله گونه ای بنام ” خانواده وزارتی ترفند نخ نما شدة آخوندها ” درایران افشاگر این باند منتشر کرده که طی آن آمده است:

” … اما وقیحانه ترین و زدیلانه ترین توطئه آخوندها, داستان علم کردن خانواده مجاهدین آن هم از نوع وزراتی آن است. یعنی آخوندها که خود مسئول قتل و کشتار و حبس و تبعید بسیاری از خانواده های مجاهدین بوده و هستند و چه در زمان خود خمینی و چه در زمان رفسنجانی و چه خاتمی و چه احمدی نژاد و چه در زمان روحانی علیرغم هر جنگ و دعوای باندی که با هم داشتند و دارند, سر یک موضوع که آن هم شکنجه و کشتار مجاهدین است با هم در توافق کامل هستند و در این هماهنگی است که رسالت سنگین رساندن اعضا به خانواده هایشان و خانواده ها به عزیزان در بندشان! در اشرف و لیبرتی!! را به عهده گرفته اند “.

اینکه خانواده ی وزارتی چه صیغه ایست ، برخواننده ی متن نمیتواند روشن باشد که برای این کار خود مدعیان باید ارائه ی توضیح وسپس سند نمایند که طبق عادت مالوف خود نکرده اند!

دیگر اینکه بقول شما (آخوند ها )، جایی اعلام نکرده اند که رسالت مورد ادعای شما را دارند وشما طبق معمول دروغ میگویید وندانسته این آخوندها را بجای یک جریان حقوق بشری معرفی میکنید که موضوعی است که ازسر دستپاچگی واین سراسیمگی ناشی ازخوف و وحشتی است که سران فرقه ازحضور خانواده ها درکنار فرزندان خود دارند!

تعداد این خانواده های گروگان داده قابل توجه ودرحد سه هزار بوده ومسلم است که حکومت ایران نمیتواند دربرابر خواست آنها دایربر ایجاد تسهیلات وروادید ومخصوصا تامین امنیت شان درکشوری بنام عراق که ازمعدود کشورهای بشدت نا امن جهان بحساب میآید، بی تفاوت بماند و مجبور است گامی ولو کوچک درمساعدت باین خانواد ها بردارد وازنوع همان گام هایی که درعرصه های مختلف زندگی این خانواده ها برمیدارد.

مثلا دراینجا به کسی گفته نمیشود که توبخاطر داشتن قرد یاافرادی در مناسبات رجوی، ازحق وام مسکن، ازدواج ، تحصیل ، گذرنامه و… محروم هستی!

این خانواده ها درایرانی با حکومتی با این مشخصات زندگی میکنند وهرشخص راضی وناراضی حق مراجعه به تمامی ادارات دولتی و طرح مشکلات ش رادارد!

شما بانفی این بدیهیات ، دراصل میگویید که خانواده های شما درایران هرنوع رابطه ای رابا دولت وحکومت قطع کرده زندگی فضائی؟! داشته باشند که امری است محال و داشتن این توقع ازخانواده ها فقط درمخیله ی بیماران روانی ای مثل رجوی میتواند وجود داشته باشد!

رجز خوانی این نورسیده چنین ادامه مییابد:

” … اما اگر همین اعضا در لیبرتی باشند و قسم خورده باشند که بند از بند رژیم بگسلند, اینجاست که آخوندها کاراکتر عوض می کنند و یکباره محبت و عواطفشان گل می کند و وزارت اطلاعات تمام کارهای واجبش را ول می کند و بمثابة یک بنیاد خیریه عمل می کند تا این دیدارها انجام شود “.

اینکه دولت وزارت اطلاعات چه هدفی ازاین ملاقات ها دارند، ابدا ربطی به عواطف اعضای خانواده ها ندارد و درخواست این ملاقات ها جزو حقوق ابتدایی آنها بوده وخواهدبود!

اغلب این نکته مطرح میشود که این اسرا بطورداوطلبانه خواستار ملاقات با اعضای خانواد های خود نیستند که این ادعا مورد قبول خانواده ها قرار نمیگیرد وچرا؟

خانواده ها درعرض این مدت ده ساله ای که توانسته اند راهی به عراق داشته باشند، پی به واقعیات مناسبات درونی فرقه ی رجوی برده ، میدانند که حق اظهار نظر آزادانه وبیان احساسات واقعی از این اشخاص سلب شده ورسما اعلام شده که ” مال رجوی” هستند وبنابراین فرزندان خود را جزو صغار وکسانی که قادر به تصمیم گیری نیستند بحساب آورده و اعتقادی به اینکه اینها واقعا وازسر عقل وآزادی مخالف دیدار با خانواده های خود نیستند ، نداشته وبرانجام این ملاقات ها وتکرار آن برای کمک به بازسازی روحیه ی تسلیم شده ی این فرزندان اصرار مداوم دارند وحکومت ایران هم براین امر واقف است !

آقای رهنورد مینویسد:

” البته از آنجا که وزارت خودش را هم جزء خانواده ها می داند این شرط را اضافه کرده بود که این دیدارها نباید در داخل اشرف یا محل مجاهدین باشد یعنی اوجب آن است در محلی باشد که هم نیروهای نظامی مالکی و یا مزدوران عراقی حضور داشته باشند و هم نمایندة وزارت اطلاعات, تا این دیدار خانوادگی واقعاً دیدار خانوادگی باشد و در این جمع عضو مجاهدین بعد از سالها دوری بتواند طعم شیرین یک دیدار خانوادگی را در حضور مزدور اطلاعاتی و نفر مالکی یا مزدورعراقی رژیم احساس کند!! … سعی می کنند با تهدید سربریدن و به آتش کشیدن, این عواطف از یاد رفته را به عضو مجاهدین یادآوری کنند یعنی می گویند که آنقدر مشتاق دیدار هستند که اگر این دیدار انجام نشود او را خواهند کشت و آتش زده و قرارگاهشان را هم روی سرشان خراب می کنند. باورکنید ما مجاهدین سالهاست که مورد چنین مهر و محبتی از جانب آخوندها هستیم و به آن عادت داریم “.

این یک دروغ بزرگ است. خانواده ها باوجود اینکه میدانستند بجای دیدار باعزیزان خود باید با فرماندهان او به گفتگو نشسته وآزادی بیانی وجود نخواهند داشت ، بازهم حاضر میشدند به دنیای تاریک ومخوف اشرف وارد شوند و مورد تبیلغ هم قرار بگیرند وسرانجام وقتی رجوی مشاهده کرد که نمیتواند خانواده ها را سرکیسه کرده ویا آنها را هوادار خود نماید، دستور اکید قطع این ملاقات هارا صادر کرد ومخصوصا اگر این اسیر ملاقات کننده ی آگاهی داشت، که دراوایل کار هم ملاقاتی درکارنبود!

اکثریت بزرگی ازمردم ایران با درد دل خانواده ها درجلوی اشرف آشنا هستند و میدانند ابدا این فحاشی های ادعایی ازطرف آنها حقیقت نداشته وبرعکس ، این مامورین معذور رجوی بودند که بر علیه خانواده ها فحاشی میکردند!

تهدیدات این تازه بدوران رسیده اینطور بپایان می رسد:

” … مخاطبم کسانی هستند که خواسته و یا ناخواسته, اسباب این توطئه های کثیف می شوند. اگر آگاهانه است که شریک جرم پلیدترین دشمنان ایران و ایرانی هستند که بواسطه حکومت ننگینشان بسیاری از خانواده های ایرانی داغدار است و اگر هم نا آگاهانه است, خوب است به تجربیات مجاهدین که محصول یک رویایی و هماوردی خونین با آخوندهاست توجه کنند و خود را به لوث وجود این جانیان نیالایند. اما مجاهدین همواره به هر توطئه یی از جانب رژیم آخوندی بیابیا می گویند خوب است که در فردای ایران که روز حسابرسی خلق قهرمان ایران است که بالاترین شاخص حق بودن دوری و نزدیکی به این رژیم است همه روسفید باشند و در کارنامة اعمالشان, لکه ننگ همکاری با این رژیم یزیدی نباشد “.

چون اصل ادعا که بموجب آن دیدار شخصی با یکی ازاعضای خانواده اش توطئه ی کثیف شمرده شده، نادرست بوده بنابراین بقیه ی سخنان آقا بابک مسموع نیافتاده وتنها میتوان گفت که تضاد موجود بین رهبرشما با خانواده ها این است که خانواده ها براساس عواطف انسانی و مسئولیت خود عمل میکنند ورجوی تنها به بوالهوسی ها وقدرت طلبی هایش اهمیت میدهد که البته تضادی است آشتی ناپذیر و درضمن مردم ایران ومنجمله خانواده های شما ازاین تهدیداتی که زمینه ی عملی شدن اش اقلا تا دهه ها وجود ندارد ترسی به دل نداده واراده ی شان سست وعواطف شان نابود نمیشود!

گزارش کمپ لیبرتی 4گزارش چهارم ایران اینترلینک از بغداد،

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=15145

صلاح لیبرتی نشینان دریافت سلاح نیست!

گزارش کمپ لیبرتی 6صابر ( ایمیل وامضا محفوظ)، تبریز، اول ژانویه ۲۰۱۵:…  شما ازیک طرف از آمریکا میخواهید که با نقض حق حاکمیت یک دولت عضو رسمی سازمان ملل متحد درکنار شما حضور داشته باشد وازطرف دیگر میگوئید که چون کلاه آبی های آمریکا درگیر مسائل دیگرند ، پس خود ما را مسلح کنید! در رد این درخواست شما که حکم سرپیچی وعدم وفا بعهد درمورد قرارهایتان با دولت عراق ، سازمان ملل متحد و… داشته …

ابراهیم خدابنده دسامبر 2014فرقه رجوی و موضوع خانواده ها

(با تشکر از صابر، دریافت شد. ایران اینترلینک)
https://iran-interlink.org

صلاح لیبرتی نشینان دریافت سلاح نیست!

خانم ها وآقایان مسئولین فرقه ی رجوی!

ضرورت حضورتان در لیبرتی عراق چیست که محتاج کلاه آبی های آمریکائی ویا اعاده ی ۱۷ هزار سلاح انفرادی برای ۲۰۰۰نفر ! ساکن لیبرتی که به ادعای خودتان تعداد قابل توجهی ازآنان هم گرفتار بیماری های صعب العلاج هستند، باشید؟

چه اصراربزرگی برحضور آمریکا درحول وحوش خودتان دارید وآنهم درکشوری که متعلق بشما نیست وکمپی که خیلی زودتر ازاینها موظف بودید که تخلیه اش کنید؟

پس مسئله ی حق حاکمیت دولت عراق که با انجام انتخابات برسر کار است ، چگونه اعمال میشود؟

شما ازیک طرف از آمریکا میخواهید که با نقض حق حاکمیت یک دولت عضو رسمی سازمان ملل متحد درکنار شما حضور داشته باشد وازطرف دیگر میگوئید که چون کلاه آبی های آمریکا درگیر مسائل دیگرند ، پس خود ما را مسلح کنید!

در رد این درخواست شما که حکم سرپیچی وعدم وفا بعهد درمورد قرارهایتان با دولت عراق ، سازمان ملل متحد و… داشته وباهدف بسیار مشکوک نگهداری این اسرا درکمپ لیبرتی عراق صورت میگیرد باید گفت که شما واسرایتان درشکل وشمایل یک پناهنده وارد عراق نشده اید وتنها درزدوبند شفاهی با شخص صدام و برای کمک باو درجنگ ایران وعراق وارد عراق شده اید و جزو زواید ارتش صدام بحساب میِ آید !

اگر به این ادعای نگارنده اعتراض دارید، مدارک خود دال بر کسب حقوق پناهندگی ازعراق آن زمان راارائه دهید وآنگاه مدعی شوید که ازحقوق پناهندگی برخوردارید!

اگر شما واقعا دارای حق پناهندگی درعراق بودید ، چگونه افراد خارج شده ازسازمان میبایست بجرم ورود غیر مجاز به حاک عراق ، تحمل ۹سال زندان رژیم صدام را بنمایند؟ پس نداشته اید واین عدم تهیه ی مدارک سکونت درعراق بطور خائنانه ای دراین راستا بوده که اعضای تان جرات بیرون رفتن ازعراق وترک سازمان را نداشته باشند!

یعنی بموجب قانون نوشته یا ننوشته ای ، اعضای شما بدون آنکه بدانند، حق استغفا ازسازمان را نداشته اند !

چه اگر اینطور نبود، شما مثل سایر سازمان های سیاسی از خروج اعضای ناراضی وپرتردید خود استقبال میکردید تا مثلا صفوف خود را ازافراد ضعیف و مرددد پاک کنید وچاره ی این کار اخذ مجوز پناهندگی برای آنان بود که باتوجه به روابط بسیار نزدیک خود با صدام ، این کار براحتی برای شما میسر بود که نکردید!

شما عمدا این کار رانکردید وبه کمیت افراد اهمیت داده وکاری به کیفیت ومیزان خلوص آنها نداشتید وچرا؟

جواب ساده است:

شما ازاین انسان های مفلوک وفریب خورده بعنوان گوشت دم توپ استفاده میکردید- وحالا هم میخواهید بکنید- وچون شخصی غیر از مسعود رجوی حق اندیشیدن وتصمیم گیری را نداشته وندارد ، احتیاج به کیفیت نداشتید که هیچ ، بلکه آنرا برخلاف منویات کیش شخصیت وخود شیفتگی وخویشتن محور انگاری مسعود رجوی دانستید وبنابراین با گفتن زنده باد کمیت !، درصدد پایین آوردن هرچه بیشتر کیفیت بودید تا مبادا حضور افراد کیفی باعث اعتراضات غیر قابل کنترل به دیوانه بازی ها وشارلاتانیزم رجوی گردد!

پس اینهمه از کنوانسیون ژنو که ابدا شامل حال شما نبوده وتنها فشارهای آمریکا سبب طولانی شدن اقامت غیر قانونی تان درعراق گردیده ، صحبت نکنید!

شما موقعیتی جز زوائد ارتش شکست خورده ی صدام ندارید واگر اسیر جنگی شمرده میشوید که آمریکا و همکارانش بعنوان اشغالگران و فاتح جنگ آنجا راترک کرده ووظایف ؟؟!! خودرا به دولت عراق منتقل کرده اند که طبعا میتواند درداخل خود کمپ تردد همه جانبه داشته واجازه ی تشکل یابی واجرای سلسله مراتب تشکیلاتی وفرماندهی را بشما ندهد که عملا داده و شما که درانحصار طلبی شهره ی آفاق هستید وباوجود دخالت های وسیعی که درامور داخلی این کشور میکنید ، منت بزرگی برگردن شما بعنوان یک تشکیلات دارد!

اصلا در کدام برهه ازتاریخ وجغرافی دیده وشنیده اید که اسرای جنگی مانند شما ، خارج از اراده ی مسئولینی که ازطرف دولت ( صاحب خانه) انتخاب میشوند ، این حق را داشته باشند که ازیک فراری مجهول المکانی بنام مسعود رجوی که دشمن آن دولت نیز هست ، خط وربط گرفته وخارج ازکنترل سیاسی وامنیتی نیروهای دولتی مسئول کمپ باشند!

آیا افراد ارتش شکست خورده ی صدام که جزو شهروندان عراقی بشمار میروند ، درکشور متعلق به خودشان ازاین مزایا وامکاناتی برخوردار هستند که شما بعنوان خارجی های مورد مخالفت مردم ودولت عراق برخوردارید ودرمقابل اینهمه گلایه از آمریکا کرده وعملا به سازمان ملل متحد هم توهین میکنید؟

این درست است که آمریکا تاحدودی از وجود شما بعنوان اهرم فشار برعلیه ایران استفاده میکند ولی نمیدانید که ارزش شما درپیش حکومت آمریکا درحد واندازه ای نیست که تصور میکنید و بنابراین توقعات زیاده ای ازاو دارید!

بنظر میرسد که با تحلیل غلط مقام وجایگاه خود درپیش آمریکا ، ازکوپنی که درپیش آنها دارید ، بیشتر استفاده میکنید وبدتر اینکه در جنگ وجدل با واقعیات ، پارامتر مهم تری بنام دولت عراق را ازنظر میاندازید که کاری است سخت احمقانه!

شما درنوشته ای که باتیتر ” برق سلاح و…” انتشار داده اید، صحبت ازخوف و وحشت حکومتیان ایران بمیان آورده ونقل قولی هم از پاره ای وبسایت ها منتشر کرده اید!

آیا فکر نمیکنید مطالب این وبسایت ها ، قبل ازاینکه نشان ازخوف و وحشت رژیم باشد ، درجهت افشای نقشه ها ومنویات شما وآشکار کردن این امر که مردم ایران و دیگران بدانند که رژیم ایران با چه جریان وباکدامین طرز تفکر مواجه است که خود را تنها آلترناتیو واپوزیسیون میداند وآیا این نوشته ها بار بشدت ضد تبلیغی نداشته وگام موفقی در رسوا کردن ” تنها آلترناتیو” نیست که شما ساده لوحانه ویا بطور شیطنت آمیز باین قبیل نوشته ها متمسک شده و خود زنی میکنید؟!

نوشته ی ” ایران دیده بان” وسایرین، قبل ازآنکه نشانه ی وحشت حکومت ایران از مسلح شدن خیالی شما باشد، درحکم فرود ضربت مهلکی برشما بوده و ازمنظر منافع فرقوی شما منفی وضد تبلیغ است!

درپایان، من نیز مثل دیگران که بارها چاره ی واقعی حفظ جان این اسرای لیبرتی را تنها درانتقال آنان به کشورهای دیگر دانسته اند ، باردیگر این توصیه را بشما میکنم ولی میدانم که هدف شما هرچه هم که باشد، حفظ جان این گروگانهای رجوی درلیبرتی عراق نمیباشد!

***

همچنین:

انتقال واستعمال سلاح درایران و عراق باید با اذن رجوی ها باشد!

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsصابر (امضا محفوظ)، تبریز، بیست و هشتم دسامبر ۲۰۱۴:… آیا بهتر نیست بجای هدر دادن فرصتها و مشغول شدن نامتناسب باین موضوعاتی که در حد واندازه ی شما نیست، تمام انرژی و امکانات نسبتا بالای خود را صرف انتقال این اسرا به نقاط امن جهان بکنید ومجبور به موضعگیری هایی نب

از نظر مجاهدین جدا از خلق، حق با استرون استیونسون است!

Paulo Casaca Struan Stevenson Alejo Vidal-Quadras - Rajavi cultانجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، سیزدهم نوامبر ۲۰۱۴:…  جناب استرون استیونسون! بهتر نبود که شما اسامی این جان باختگان را از فرقه ی رجوی مطالبه میکردید وآنگاه دست به اعلام آن میزدید تا هم خدمتی بما کرده باشید وهم سخنان

نامه سرگشاده به آقای آلجئو ویدال کوادراس +ترجمه

Alejo Vidal-Quadras Mojahedin Khalq terrorist groupاحسان روشن ضمیر، ایران قلم، اسپانیا، پانزدهم سپتامبر ۲۰۱۴: …  مجاهدین در زندان لیبرتی باروت توپخانه مریم و مسعود رجوی برای بازیها و نمایشهای سیاسیشان درغرب میباشند تا اینگونه وانمود کنند که لیبرال و دمکرات هستند. هرچه آتش این بار�