این مبارزات ربطی به شما ندارد و یا برعلیه شماست! (+ اقتصاد مقاومتی و باند رجوی)

این مبارزات ربطی به شما ندارد و یا برعلیه شماست! (+ اقتصاد مقاومتی و باند رجوی)

 انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیستم می 2016:…  معنی این جمله این است که انسان هرچه درمحدودیت باشد، درک روشن تری ازاوضاع بدست میآورد و بطریق غیر مستقیم میشود ازآن نتیجه گیری کرد که مسعود رجوی ازاین تئوری طلایی؟! استفاده کرده وتمامی اعضای تشکیلات را دربند کرده تا درک و تحلیل درست تری از اوضاع داشته باشند و نگارنده ی این سطورهم اگر بخواهد به یک تحلیلگر تبدیل شود، باید کاری کند که … 

سایت کلمه: مجاهدین خلق ترور می‌کردند تا ماهیت «فتنه خاتمی» را روشن کنند

خسرو گلسرخیدغلکارانی که سلام خالی را به گلسرخی میدهند و هدایای مادی را به سناتورهای آمریکائی!

این مبارزات ربطی به شما ندارد و یا برعلیه شماست!

لینک به منبع

فروغ گلستان چهره ی دیگری ازباند رجوی است که مقاله ای بنام ” پایداری یک ملت برای آزادی ” نوشته وطی آن به اعتراضات کارگران و زندانیان اشاراتی داشته که ما این اخبار را درروزنامه های داخلی به وفور میبینیم و دراصل احتیاجی به خواندن مطالب تکراری این خانم نداریم وبا این حال، محض بررسی کوتاه چند کلام قصار این خانم ، مواردی از نوشته ی او را نقل میکنم:

” و… یقین دارم که زندانی درحصار، بیش از هر کس ضعف و درماندگی حاکم را می‌بیند “.

معنی این جمله این است که انسان هرچه درمحدودیت باشد، درک روشن تری ازاوضاع بدست میآورد و بطریق غیر مستقیم میشود ازآن نتیجه گیری کرد که مسعود رجوی ازاین تئوری طلایی؟! استفاده کرده وتمامی اعضای تشکیلات را دربند کرده تا درک و تحلیل درست تری از اوضاع داشته باشند و نگارنده ی این سطورهم اگر بخواهد به یک تحلیلگر تبدیل شود، باید کاری کند که به زندان برود و تا بعدها نانش توی روغن باشد!!!

دیگر اینکه بانوی گرامی!

اگر پایداری ای درملت باشد، این پایداری به ضرر فرقه ی رجوی تمام خواهد شد:

آنها آزادی فرزندانشان ازاسارت رجوی را طالب خواهند شد وبه مناسبات برده داری دراین تشکل اهریمنی پایان داده و رجوی را بی یار و یاور خواهند گذاشت و بنابراین این پایداری ها خرمن

وجود رجوی را آتش خواهد زد!!

ونیز:

” … ویکتور فرانکل، روانشناس اتریشی که سالها در اردوگاه آشویتس بود در کتابش به نام «انسان در جستجوی معنا»، در روایتی از زندان و زندانی مینویسد: (همه چیز را میتوان از یک فرد گرفت الا یک چیز، آخرین آزادی یعنی قدرت انتخاب) “.

حالا که نوبت عالم نمائی شد، باید ازاین خانم سئوال کرد که آیا آقای فرانکل ازسر داشتن ” قدرت انتخاب” بود که سر ازاردوگاه آشویتس برآورد یا اجباری درکار بود؟!
مسلما که اجباری در کار بود واستناد صرف این بانوی محترمه به یک نقل قول که بدون توجه به قانون نسبیت واوضاع موجود زمانی- مکانی بیان شده ، دارای پایه واساس چندان معتبری نیست!

ومنهم اگر بخواهم عالم نمایی کنم، به اظهار نظر فردی بمراتب بالاتر از فرانکل متوسل شده و باین هموطن کم سواد وکم تجربه میگویم که کجایی خواهر!  

“… بدون شک، انسان سرنوشت خود را خودش انتخاب میکند، اما نه لزوما طبق امیال خود! درانتخاب این سرنوشت، پارامترهای پیچیده ی انسانی و طبیعی مختلف عمل میکنند وانسان با تفکر کمتر توسعه یافته، فکر میکند که براستی هم قدرت انتخاب محض داشته ونمیتواند درک کند که اجبارهایی هم درانتخاب این راه برسر راهش بوده است “!!

سعید

اقتصاد مقاومتی و باند رجوی!

لینک به منبع

صحبت از اقتصاد است که مقوله ای است بسیار مهم و مقاومت که واژه ی شریفی بشمار میآید!

باند رجوی بعنوان نخود هرآش وارد این مقوله و واژه شده و نوشته ای با نام ” معنی ادعای روحانی: اقتصاد درون زا و برون گرا “؟ منتشر کرده وازجمله آورده است:

” …اما ادعای روحانی چه بود؟ ادعایی که تا کنون بارها آن را اعلام کرده است. در یک کلام حرفش این است: اقتصاد باید «درون زا و برون گرا» باشد. می‌گوید: این معنی واقعی اقتصاد مقاومتی است و مدعی است که این راه برون‌رفت رژیم از این اوضاع خراب است ..”.

من نیز باین مسئله ی مهم توجه کافی داشته وآنچه را که اززبان مسئولین و کارشناسان شنیده ودریافته ام، عبارت ازاین است که اقتصاد مقاومتی به آن روشی از مدیریت اقتصادی میگویند که تولید داخلی درارجحیت بوده وبا نظارت دقیق برگمرکات ، مانع ورود کالاهای غیر لازم- ودرراس همه ، کالاهای مصرفی – شده و تولید داخلی را تا سطح رسیدن به خودکفایی رونق میبخشند و ” درون زائی” باین راهکارها اطلاق میشود.

درون زائی ازاین سبب است که سرمایه گذاری وصدور ورود کالا براساس نیازهای واقعی کشور انجام میگیرد ودولت دراین مورد ، غم کسانی را نخواهد داشت که بدون توجه به منافع ملی، صرفا بخاطر سود شخصی خود اقدام به تجارت و … میکنند!!

برون گرا بمعنی این است که برای تحقق تولید بزرگ، به سرمایه گذاری های بزرگ احتیاج داریم که مسلما قسمتی ازاین سرمایه را راسا دراختیار نداریم وباید با تعامل با دنیای خارج و زدودن آثار زیانبار ایران هراسی ، تامین کنیم.

ما صنایع فولاد وذوب آهن، تراکتور سازی ، ماشین سازی و … را با همکاری دولت ها ویا شرکت های خارجی ایجاد کرده ایم و این کار درسراسر جهان رسم بوده وهست و خواهد بود.

من آرزو داشتم که ما باداشتن توان علمی درخور تحسین ونیروی انسانی کافی وماهر، خودمان به تنهایی این کارها را انجام میدادیم که جزئا عملی نیست و ازسر ناچاری و با رعایت منافع ملی ولحاظ احتیاط های لازم ، مجبور به قبول سرمایه های خارجی برای سرمایه گذاری درامر تولید هستیم واتفاقا آقای دکتر روحانی درملاقات با یکی ازهیئت های اقتصادی به آنها گفت ، با خودتان صنعت بیآورید و صرفا بخاطر صدور کالاهای مصرفی با ما به گفتگو ننشینید!!

در سایر نقاط جهان، ورود سرمایه های خارجی درامر تولید وکمک به خودکفایی کشور مفروض، مسبوق به سابقه است!

آمریکا برای استفاده ازکار ارزان به کشور مهمی مانند چین صدور سرمایه کرد واین صدور حتی به غلظتی بود که کارخانجات خود را برچیده ودر چین دایر کرد!!

درست است!

تعداد زیادی ازاین کارگران چینی درکارگاه های بزرگ عرق ریزی ، صدمه دیده و گاها هم درگذشتند که اگر چین اولیه دارای سرمایه وتکنولوژی لازم بود، مسلما که چنین نمیشد و چین مجبور به تحمل این هزینه ها نمی شد!!

اما حالا چی؟!

با رشد تولید ملی معجزه آسای چین، بالا رفتن دستمزدها و بیمه های کارگری دران کشور، آمریکا دیگر رغبتی به سرمایه گذاری درچین ندارد وچین نیز احتیاجی بدین کار احساس نکرده ومیگوید که تولید برای فروش داخلی وتامین رفاه شهروندان 5/1میلیاردی خود را کافی میداند و رفاه عمومی در سرلوحه ی کارش قرار گرفته ودیگر قربان صدقه ی آمریکا برای سرمایه گذاری درکشورش نمیرود!

پس سیاستمداران کشورها نه براساس رویاهای خود، که درتطابق با واقعیات عمل میکنند وچاره ای هم جز این ندارند!!

ژاپن وکره ی جنوبی برای علم کردنشان دربرابر شوروی سابق وکم وبیش چین، با حمایت زیاد غرب به خودکفایی وقدرت اقتصادی رسیدند و خود راسا قادر به انجام این کارها و کسب این ترقیات نبودند.

ژاپن برای این ژاپن شد که منابعی نداشت و قدرت های جهانی طمعی دراشغال آن نداشته و بجای آن صلاح دیدند که این کشور مخاصم را به متحد خود تبدیل کنند و تقویت اش کردند که مانعی دربرابر شوروی باشد و …

بنابراین دعوت ازسرمایه گذاری آنهم صرفا بر روی تولید، عرف متداولی است وسازمان مجاهدین رجوی، برای اینکه شیر فهم شده وبیخودی ننویسد، باید که ازاین مسائل بغرنج اجتماعی وواقعیات سر سخت اطلاع داشته باشد !

فرید

*** 

… 

تبریز جای رجوی ها نیست !

رضا اکبری نسبباند رجوی حق سوء استفاده از نام صمد بهرنگی را ندارد!! (+ اخراج از عراق و سکوت خفت بار رجوی)

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی: سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=16426

ازنظر فرقه ی رجوی ، اوباما ” مماشات گرتر از شورای امنیت است!

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، چهاردهم فوریه ۲۰۱۵:…  اما این صحبت توازن قوا بنفع اسرائیل که فوقا مطرح شده، ازاعتبار چندانی برخوردار نیست و اتفاقا برعکس ، نحوه ی روابط آمریکا با این ایالت خودمختارش! اخیر دچار شکرآب بدی شده که صحت این ادعای اینجانب با توجه به نوشته های نشریات مترقی کم تعداد ولی معتبر اروپا و… بثبوت میرسد. بلی ما تا به منابع آلترناتیو- ولو کم حجم وکم تعداد …

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsفرقه رجوی بی وقفه مزخرف میگوید و تناقض سر هم میکند و دراخبار خود بیان میکند!

(با تشکر از صابر دریافت شد – ایران اینترلینک)

با تاسی به واشنگتن پست صهیونیست ها:

ازنظر فرقه ی رجوی ، اوباما ” مماشات گرتر از شورای امنیت است!

۲۶/۱۱/۱۳۹۳

درسیر رسانه های مجازی به مطلبی از سایت فرقه ی رجوی برخوردم که ” اهمیت سرمقاله واشنگتن پست ” نام گرفته است.

درمقدمه این نوشته آمده است:

“فوروم ایرانیان، سرمقاله واشنگتن پست، بازتاب و جمع بندی نظرات و انتقادات بسیاری از سیاستمداران آمریکا، نسبت به سیاست های مماشات گرایانه اوباما با رژیم ایران، عقب نشینی مستمر در مذاکرات هسته ای و چشم بستن بروی سیاست های توسعه طلبانه رژیم در منطقه است. اوباما و لابی مماشات همواره تلاش کرده اند تا منتقدان خود را جنگ طلب و حامی اسرائیل معرفی کنند اما با ورود سیاستمداران سنگین وزن و معتدل آمریکا، بنظر میرسد که آرایش قوا در واشنگتن درحال تغییر است “.

اینکه این مطلب را واشنگتن پست – بعنوان یک رسانه ی معروف وقدرتمند صهیونیزم مندرج نموده وباند رجوی به رکلام آن پرداخته- ماهیت قضیه را کم وبیش روشن میکند!

اما برای بی جواب نگذاشتن این ابرازدشمنی ها که دراصل مردم ایران را هدف قرار داده ، خواستم که حرف هایی دراین مورد مطرح کنم!

اینکه اوباما ولابی مماشات؟؟ چه گذ شت هایی بنفع مردم ایران کرده، ابدا روشن نیست!

اواگر بیشتر از جرج بوش ایران را درمنگنه ی تحریم های ظالمانه قرارنداده، هیچ کوتاهی در ادامه راه او که دردوره ی ریگان و … عملی شد وتداوم یافت ، نکرده است!

بلی درست است که اوباما به ایران حمله ی نظامی نکرد ولی این حمله نکردن بدلیل ناتوانائی های موجود آمریکاست و ساده تر اینکه او به همان دلیل به ایران حمله نکرد که که جورج بوش نکرد!

اما این صحبت توازن قوا بنفع اسرائیل که فوقا مطرح شده، ازاعتبار چندانی برخوردار نیست و اتفاقا برعکس ، نحوه ی روابط آمریکا با این ایالت خودمختارش! اخیر دچار شکرآب بدی شده که صحت این ادعای اینجانب با توجه به نوشته های نشریات مترقی کم تعداد ولی معتبر اروپا و… بثبوت میرسد.

بلی ما تا به منابع آلترناتیو- ولو کم حجم وکم تعداد- توجهی نکرده وتنها به نشخوار اخبار وتحلیل های رسانه ای مسلط جهانی دلخوش باشیم، قادر به تشخیص سره ازناسره نبوده ومجبور به ارائه ی تحلیل هایی خواهیم شد که باند رجوی میدهد ونتایج هولناک این نوع تحلیل ها را درمورد سرنوشت خودشان وفرزندان فریب خورده ی خلق مشاهده کرده ایم!

——————————

دراصل خبر آمده است:

” واشنگتن پست، مجموعه انتقادات به سیاست های اوباما در رابطه با ایران و مذاکرات هسته ای را در سه محور اصلی تنظیم کرده است:

۱- هدف اولیه کاخ سفید و آنچه که ایالات متحده خواهان آن است، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای از طریق نابود کردن توان تولید هسته ای در ایران بوده است اما اوباما با عقب نشینی از مواضع قبلی و زیرپا گذاشتن قطعنامه های شورای امنیت، به غنی سازی در ابعاد گسترده در ایران رضایت داده است و گزینه جمهوری اسلامی با توان تولید سلاح هسته ای را پذیرفته و به چانه زنی در زمینه ابعاد این گزینه مشغول است “.

اولا اصل قضیه که ایران بمب اتمی میسازد صحت ندارد ونمیتوان به فرضیه سازی در باره ی موضوعی که صحت ندارد، پرداخت!

ثانیا اوباما چه کار کرده که ایران را که نمیخواهد وعزم ملی اش برآنست که بمب اتمی نداشته باشد، صاحب این سلاح کند؟ دلیلی آورده نشده وبنابراین هدفی غیر از آن – هدف سیاسی – درکار بوده است!

ثانیا قطعنامه های شورای امنیت درحد واندازه ای نیست که آمریکا عمل میکند و دنبال کار معروف ( بجای آوردن یک دست بریده، سربریده) است.

یادتان باشد که روسیه اعلام کرد درروابطش با ایران به آن قسمت ازتحریم های یکجانبه ی آمریکا که مورد تصویب شورای امنیت قرارنگرفته اهمیتی نخواهد داد واین یعنی چه؟

یعنی اینکه آمریکا اقدامات ظالمانه ی بیشتری را درحق ایران اعمال کرده که بعضی از اعضای شورای امنیت وازحمله روسیه آنرا برسمیت نمیشاسند!

۲- “در چند سال گذشته، اوباما هیچ مخالفتی با سیاست های توسعه طلبانه ایران نکرده است و حتی بنظر میرسد که اوباما نسبت به تغییر آرایش قوا در منطقه که متضمن بالا کشیدن موقعیت جمهوری اسلامی و عقب رانده شدن اسرائیل و متحدان منطقه ای آمریکاست، نظر مثبتی دارد “.

پس برای چه بر شدت تحریم ها افزوده است؟ شما برای چه منظوری ازاوباما میخواهید که دست به کاری زند که جورج بوش- و آنهم در زمانی که شکست قطعی اش در عراق وافعانستان باتمام نرسیده بود وهنوز دبدبه وکبکبه های جنگی نشان میداد- – نتوانست؟؟

ایران چند وجب ازخاک کشوری را اشعال کرد ویا چه محاصره ی اقتصادی برعلیه دیگران انجام داد که نمود توسعه طلبی اش باشد واوباما هم بخواهد ازاین امر دفاع کند؟

آخر اوباما چه خاکی برسرخود وشما بریزد که نمیتواند خواست اصلی افراطیون اسرائیل دائر به حمله ی عملا ناممکن به ایران را عملی کند؟

۳- اوباما برای دستیابی به سازش مورد نظر خود با ایران، آماده است تا رو در روی کنگره بایستد و مخالفت گسترده قانوگذاران با مواضع خود را نادیده بگیرد. این موضع اوباما، نه تنها نادرست است بلکه در عمل نیز به بن بست میرسد زیرا وی حداکثر میتواند به سازشی دست یابد که یکسال بعد توسط رئیس جمهور بعدی آمریکا لغو خواهد شد “.

اینکه چکار خواهند کرد ، خارج از اختیار .گاهی خارج ازتصور ماست ولی میدانیم که طی روزهای اخیر ، کنگره ازتند روی های معمول درایام انتخابات دست برداشته وبنظر میرسد که مسئله به تندی این نوشته ی واشنگتن پست نخواهد بود چنانکه در اکراین کم وبیش دیده ومیبینیم!

من بدرستی از سازش ومخصوصا ازکم وکیف آن بی اطلاعم ولی اینرا هم با توجه به توازن جدید قوای جهانی وتجربه ی لاکردار خود میدانم که رئیس جمهور بعدی معلوم نیست که در شرایطی باشد که بتواند یا نتواند!

دراین نوشته آمده است:

” اهمیت سرمقاله واشنگتن پست در آنجاست که طی بیش از یکسالی که از مذاکرات میگذرد، کاخ سفید و لابی مماشات تلاش کرده اند تا مخالفین اوباما را جنگ طلبان و نئوکان های آمریکا معرفی کنند. کاخ سفید همواره تلاش کرده است تا با تشدید تضاد با نتانیاهو، منتفدین به خود را در ارودگاه نخست وزیر اسرائیل قرار دهد و صحنه سیاسی را دعوائی بین جنگ طلبان و طرفدراران اسرائیل از یکطرف و کاخ سفید و طرفداران صلح و مذاکره از طرف دیگر جلوه دهد … میتوان نتیجه گرفت که گسترش این انتقادات و سرمقاله واشنگتن پست که بازتابی از آنست، نشانی از تغییر محسوس آرایش قوا در واشنگتن و تضعیف موقعیت اردوگاه مماشات میباشد. این تغییر شرائط در درجه اول محصول شکست مذاکرات در نوامبر گذشته در وین است. شکستی که عمدتا ناشی از مواضع سخت و غیر منعطفانه خامنه ای بود.“.

درجواب خیلی ساده باید گفت که آنها ازکجا میدانستند که نباید به سرهنگ سناتور خونخوار- جان مک کین – که قول داده بود ایران را بارئیس جمهور شدنش بمباران کند- نئوکان وجنگ طلب بگویند: ” من نه بیلیم قارقا خوش آوازمیش/ باقوشا بایقوش دئمک اولماز مئیش= ازکجا بدانم که کلاغ خوش آواز بوده ومن اجازه نداشتم که جغد را ( جغد ) خطاب کنم “!

درجواب قسمت اخیر هم باید گفت که سیر جریان برخلاف آرزوهای شماست واختلافات مدام تشدید شونده ی اروپا با همدیگر وبا آمریکا واسرائیل با آمریکا ، تایید کننده ی ” درباغ ” نبودن” شماست!

سرانجام اینکه:

” عامل دوم، تحولات منطقه ای و گسترش نفوذ نظامی رژیم در منطقه است که نگرانی از عقب نشینی اوباما و پذیرش توان تولید سلاح هسته ای توسط جمهوری اسلامی را هم در محافل سیاسی واشنگتن و هم در کشورهای منطقه افزایش داده است “.

واینجا هم برخلاف نظر شما تمامی این دست وپا زدن های اربابان نئوکان شما که درنوشته ی مورد بحث چهره نموده است ، برای کسب ثروت بیشتر وبازهم بیشتر- بعنوان درد همه ی این عوامل واشخاص- است وپاسخ دادن به بحران های لاعلاجی است که این بار میرود تا طومار نظام سلطه وتابعیت را درهم پیچد!

وقوع این حادثه ی مبارک، دیر یازود دارد ولی سوخت وسوزندارد والبته وصد متاسفانه بشریت ترقی خواه هم هزینه های لازم را مجبورند که بپردازند!

جعل مدرک علیه ایران کار مشترک اسرائیل و مزدورانش مجاهدین خلق بود
Israel gave fake Iran dossier to Mojahedin Khalq (Rajavi cult)

http://youtu.be/VqIfsnD8Ak4

رجوی داعش 5The Iranian Mojahedin-e Khalq (MEK) and Its Media Strategy: Methods of Information Manufacture

Israel Provided IAEA with Fake Documents on Iran’s Nuclear Program

2014-09-16-USIran.jpgMassoud Khodabandeh:
America Must Make Its Underlying Intentions Toward Iran Clear

Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) Our Men in Iran? (Seymour M. Hersh, The New Yorker, April 2012)

همچنین:

اگر مردم ایران تسلیم رژیم آخوندی نشده‌اند، چرا با آنها دشمنی میکنید؟

Paulo Casaca Struan Stevenson Alejo Vidal-Quadras - Rajavi cultصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، دوازدهم فوریه ۲۰۱۵:…  درد اصلی این بانوی اول؟! خیالی کشور بشرح زیر برزبان آمده است: ” بر دولت آمریکا و ملل‌متحد و اتحادیه اروپاست که طبق تعهدات و وظائف قانونی خود برای لغو محاصره لیبرتی به‌
صابر از تبریز ( امضاء محفوظ)، نهم فوریه ۲۰۱۵:…  حرف های ناروائی مطرح کرده واتهام زنی میکنند وتوقع ساده لوحانه وخیالپردازانه ای هم دارند که تحلیل های ناشی ازاین بنای کج ، محقق گردد! حمید حاج حمزه از سینه چاکان اصلی باند رجوی است وخود را تحلیل گر هم میداند! نوشته ی او با عنوان ” وظیف
صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، سی و یکم ژانویه ۲۰۱۵:…  صرفنظر ازقلت جمعیت شرکت کننده دراین نوع تظاهرات ، از مسئولین آن دسته کشورها که براحتی اجازه ی این گونه تجمعات غیر متعارف را صادر میکنند، میباید پرسید که اگر شهروندان خودتان هم درکشور خودشان برای کسب سلاح تظاهرات نمایند، بی تفاوت خواهید بود وآن را جزو حقوق
Paulo Casaca Struan Stevenson Alejo Vidal-Quadras - Rajavi cultصابر ازتبریز ( مضاء محفوظ)، سی ام ژانویه ۲۰۱۵:…  این رژیم آمریکای معبود شماست که امتیاز انحصاری استفاده ازبمب اتمی درمقابل ژاپن کاملا تسلیم شده را دارد وتجربه ی دیگری غیر ازآن دردنیای واقعیات وجود نداشته است! دیگر این
صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و نهم ژانویه ۲۰۱۵:…  اونخستین کسی در جلسات سازمان بود که به زیر میز رفت تا میزان شرمندگی خود را ازمریم ودیگران نشان دهد واین سنت زشت ومادون انسانی تحقیر شخصیت خود را درفرقه ی رجوی بنیان گذاشت ! همو بود که دریکی ازنشست های مسعود رجوی درصدد حمله به م