باخت ترامپ، عزادارى رجوى

باخت ترامپ، عزادارى رجوى

باخت ترامپ، عزادارى رجوىعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، نهم نوامبر 2020:… از این پس ديگر براى رجوي ها در اروپا و آمريكا خريدارى نيست و فشار حداكثرى كه ترامپ به لحاظ اقتصادى بر مردم ايران تحميل كرد الان همان فشار به لحاظ سياسى بر فرقه رجوى نازل خواهد شد و از اين پس شاهد پس دادن جنايت هاى خودشان خواهند بود. بعيد نيست كه در يك چارچوب درست حقوقى و بين المللى از اين پس جانيانى كه مرتكب جنايت عليه ملت ايران و عراق شده اند به دادگاه هاى قانونى معرفى شوند و حتى به كشورشان مسترد گردند. به همين دليل مريم رجوى سخت پريشان حال شده است و سران جانى اش از ترس، شلوار خود را خيس نموده و تشكيلات و افراد اسير و زير دست شان را به حال خود رها كنند.باخت ترامپ، عزادارى رجوى

باخت ترامپ، عزادارى رجوىاخراج رجوی از فرانسه . مریم رجوی به کشورهای اتحادیه اروپا، انگلیس و امریکا ممنوع الورود شد

باخت ترامپ، عزادارى رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 08.11.2020

 انتخابات آمريكا با تمام فراز و نشيبى كه به دنبال داشت تمام شد و قدرت از دست وحشى و جانى ترين رئيس جمهور تاريخ آمريكا، گرفته شد. همان رئيس جمهورى كه براى كسب ثروت، چنان جناياتى در جهان عليه ملت هاى مظلوم منطقه خاورميانه و ديگر كشورهاى مستقل مرتكب شد كه در تاريخ بي نظير بود.

تحريم ظالمانه ملت ايران كه نمي خواست زير يوغ استعماري غول ترامپيسم و صهيونيسم، قرار گيرد از آن جمله است.

رئيس جمهوري كه تمام عناصر كابينه و مشاورانش از رذل ترين و خونريزترين و جانى ترين آدم هاى  مكتب آمپرياليسم – صهيونيسم، بودند منجمله وزير خارجه اش جانى پمپئو، مشاورش جانى بولتون و….. كه تمام عيار در مقابل جهان و قوانين بين المللى ايستادند و به غارت سرمايه هاى ملت ها پرداخته و معاهده هاى به رسميت شناخته شده جهانى را زير پا گذاشتند و به هيچ اصول بين المللى و اخلاق جهانى پايبند نبودند، بلاخره توسط خود مردم كشورشان به زير كشيده شدند و براى هميشه اين تفكر محو و نابود شد.

اين تفكر و مكتب ترامپيسم – صهيونيسم، باعث شقه در درون مردم آمريكا شده است و اين روند قيام مردم و از هم گسيختگى ايالات متحده آمريكا ادامه خواهد يافت و سرنوشتش در نهايت همان شوروى گورباچف خواهد شد.

كشتار زن و بچه مردم فقير و مظلوم يمن و آه كودكان و زنان بيوه اين سرزمين يقه ترامپ و بن سلمان را گرفت و الان عزا و ماتم اين دو تفكر را شاهد هستيم. همچنين ايرانيان خودفروش حامى ترامپ و تحريم ملت ايران نيز سخت عزادار هستند.

از همه مهمتر فرقه رجوى و مشخصا شخص مسعود و مريم رجوى كه خود را گره اين دستگاه كرده بودند و سرنگونى مورد نظرشان را در اين تنبان مي جستند و از هر رذالتى در حق مردم ايران و خودفروشى و مزدروى براى هيأت حاكمه ترامپ، كم نگذاشتند و هستى خودشان را در گرو آن مي ديدند، بيش از خود ترامپ و دارو دسته اش عزادار، غمگين و ماتم زده هستند چون مي دانند كه ديگر جاى نفس كشيدن برايشان باقى نمانده است و تمام امال و آرزوهاى آن ها با رفتن ترامپ به خاك سپرده شده است.

چگونه دونالد ترامپ بازی را باخت

از این پس ديگر براى رجوي ها در اروپا و آمريكا خريدارى نيست و فشار حداكثرى كه ترامپ به لحاظ اقتصادى بر مردم ايران تحميل كرد الان همان فشار به لحاظ سياسى بر فرقه رجوى نازل خواهد شد و از اين پس شاهد پس دادن جنايت هاى خودشان خواهند بود. بعيد نيست كه در يك چارچوب درست حقوقى و بين المللى از اين پس جانيانى كه مرتكب جنايت عليه ملت ايران و عراق شده اند به دادگاه هاى قانونى معرفى شوند و حتى به كشورشان مسترد گردند.

به همين دليل مريم رجوى سخت پريشان حال شده است و سران جانى اش از ترس، شلوار خود را خيس نموده و تشكيلات و افراد اسير و زير دست شان را به حال خود رها كنند.

سخت ترين سناريو از بدو تأسيس تشكیلات فرقه تا الان، گريبانگير مسعود و مريم رجوى و سران تروريستش شده است و بعيد است بتوانند در اين بحران تشكيلات پوسيده خود را نگه دارند.

بايد از امروز به بعد شاهد روند هر چه بيشتر فرار و بريدگى در تشكيلات رجوى باشيم و در آينده هم افول جايگاه مريم رجوى در آلبانى و ديگر كشورهاى اروپايى رقم خواهد خورد.

در خود آمريكا ترامپ هم به اختلافات دامن خواهد زد و روند اضمحلال آمريكا سرعت بيشتري به خود خواهد گرفت و جايگاهى كه براى فرقه رجوى در آمريكا درست شده بود همراه با ترامپ و پمپئو، به گور سپرده مي شود.

اين تغيير روند بر همه ملل آزاده و ستمديده بخصوص ملت هاى مظلوم يمن، سوريه، عراق و ايران مبارك باد. همچنین، نابود باد تفكر تروريسم فرقه رجوى.

„پایان“

لینک به منبع

باخت ترامپ، عزادارى رجوى

***

Maryam Rajavi AlbaniaAlbania Accession TO EU – Open Letter to the Negotiators

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/هذيان-گويى-رجوى-در-دنياى-يأس-و-نااميدى/

هذيان گويى رجوى در دنياى يأس و نااميدى

هذيان گويى رجوى در دنياى يأس و نااميدىعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، اول نوامبر 2020:… رجوى و سردمدارانش در طى يك ماه گذشته تا الان بعد از اين كه عيان شد از ارباب( آمريكاى تراپيسم – بولتونيسم) بخارى براى نجات فرقه اش بر نخواهد خاست و تمام آمال و آرزوهاى خودشان را بر باد رفته مي بينند، طبق معمول رو به حيله گرى و دغل بازى و جفنگ گويى آورده اند تا شايد از فشارهاى درون تشكيلاتى ناشى از اين معضل بكاهند و چند صباحى به عمر فرقه وارفته شان اضافه كنند. هذيان گويى رجوى در دنياى يأس و نااميدى 

هذيان گويى رجوى در دنياى يأس و نااميدىمصاحبه عباس داوری و ابریشمچی برای چیست (خاطرات بهمن بازرگانی، چشم انداز ایران)

هذيان گويى رجوى در دنياى يأس و نااميدى

عبدالکریم ابراهیمی

آقای عبدالکریم ابراهیمی

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، 01.11.2020

رجوى و سردمدارانش در طى يك ماه گذشته تا الان بعد از اين كه عيان شد از ارباب( آمريكاى تراپيسم – بولتونيسم) بخارى براى نجات فرقه اش بر نخواهد خاست و تمام آمال و آرزوهاى خودشان را بر باد رفته مي بينند، طبق معمول رو به حيله گرى و دغل بازى و جفنگ گويى آورده اند تا شايد از فشارهاى درون تشكيلاتى ناشى از اين معضل بكاهند و چند صباحى به عمر فرقه وارفته شان اضافه كنند.

اول، برجسته كردن موضوع اعدام فردى به نام نويد افكارى و سلسله پيام هاى رجوى در حمايت از يك قاتل و ربط دادن آن به كانون هاى شورشى نداشته رجوى در داخل كشور كه جنگ مسلحانه راه بيندازند و رژيم را سرنگون كنند و نتيجه آن همه لشكر مسلح و كانون شورشى داخل كشور هم بعد از پيام اين رجوى مخ پوسيده و شياد، ديديم كه تك تك شهرهاى ميهن به تصرف كانون هاى شورشى رجوى درآمده و ارتش قيام فرودگاه تهران را براى تشريف فرمايى خانم و آقاى رجوى با جمبوجت شخصى مايك پمپئو آماده كرده اند و صف طولانى مستقبلين علياحضرت رجوي ها با وجود بحران كرونا قابل وصف كردن نيست.

واقعيت اين است كه رجوى با اين هياهوى تبليغاتى نه تنها ماهيت ضد انسانى و تروريستى خود را در اين قضيه هر چه عيان تر و برملاتر كرده بلكه پوچى و تهى بودن مسير و مشى در پيش گرفته اش هم به بن بست خورده است و راهى جز فروپاشى و از هم گسستگى تشكيلاتش ندارد و نخواهد داشت.

هر چه بر طبل دروغ كانون هاى شورشى بدمد، جز رسوايى بيشتر حاصلى برايش نخواهد داشت و اگر رجوى حتى صد نفر جنگجو در داخل كشور داشت با فضايى كه در ايران حاكم است حتما خودش را نشان مي داد و حتما رجوى بيش از اين با عملكرد آن مانور مي داد، پس هارت و پورت رجوى و دستگاه رباتيك تحت امرش بدانند با اين بازي ها ديگر نه مي توانند افكار بيرون از خودشان را قانع كنند و از همه مهمتر نه افكار درون تشكيلات را سمت و سو دهند و از اين سوغاتى جز ريزش نيرو و فروپاشى تشكيلاتى عايدى ديگر براى فرقه در گل نشسته رجوى نيست و نخواهد بود.

رجوى در پيام هاى مكرر اين روزها از سرنگونى با ترامپ و بدون ترامپ دم مي زند، وه چه وقيح! حال كه كشتى اش تا عرشه در گل نشسته و از ارباب هم برايش آبى گرم نشده و خود آمريكا در لبه پرتگاه جنگ قدرت داخلى قرار دارد و قدرت نظامى ايران شاخ ابرقدرتى اربابش را شكسته است، مدعى مي شود بدون ترامپ هم رژيم را سرنگون مي كنيم.

بايد به اين شياد گفت اين سى سال است كه نعره سرنگونى در عرض چند ماه سر مي دهيد و با اين دروغ ها سر نفرات خودت را شيره ماليده و بيشتر برده و بنده خود مي كرديد اما بترس و بترس از اينكه الان آن نعره هاى شياد صفتى سرنگونيت ديگر در تشكيلاتت هم خريدارى ندارد و صفت چوپان دروغگو به خود گرفته ايد. پس خودت بترس كه يك دفعه گرگ واقعى كه همان آگاهى نفرات تشكيلاتت از اين همه شياديت است به تشكيلات منفعل و پاسيو ات هجوم برده و نارضايتى و فرار و سرپيچى همه گير شود و فروپاشى تشكيلات تروريستى ات را رقم بزند و اين واقعى ترين چشم انداز آينده نزديك شماست.

دوم، جنگ با خانواده و مسئله اسراى جنگى است كه با فريب رجوى به مجاهدين پيوسته بودند.

واقعيت اين است كه خانواده اين افراد نگران سلامتى عزيزان خود هستند كه از اسارتگاهى به اساراتگاه ديگرى به مدت بيش از ٣٠ سال برده شده اند و رجوى لعنتى مانع ديدار آن ها با خانواده خود شده است.

الان كه خانواده اين افراد از مجامع بين المللى استمداد و كمك براى تماس و ديدار با عزيزانشان خواستار هستند رعشه بر اندام رجوى و تشكيلات نداشته اش افتاده است و با به صحنه آوردن مصاحبه هاى اجبارى و از پيش آماده شده توسط سران رجوى مي خواهند جلوى اين واقعيت كه منجر به سقوط و از هم پاشيدگى زودرس در تشكيلات رجوى مي شود را بگيرند، اما همين تشبثات مريم رجوى و سران تشكيلاتش، سنگدلى و بيرحمى غير قابل باورى كه از مريم رجوى و سرانش براى سركوب و در اختيار گرفتن جسم و روح افراد در اساراتشان را نشان مي دهد به نمايش مي گذارد و اثبات افشاگرى جدا شده ها از مجاهدين به عيان در معرض ديد قرار مي دهد.

سوم، بحث افشاگرى اتمى كه رجوى در آمريكا رسانه اى كرد.

اين مسئله هم بايد از دريوزگى رجوى دانست كه ديگر هيچ اميدى به نفس كشيدن ندارد و با وجود نااميدى از ارباب „آمريكا و اسرائيل“ فقط كمان بدون تير و خدنگ به سمت ميهن عزيز ايران نشانه رفت و در چنته رجوى و اربابش جز دروغ و ريا چيزى يافت نمي شود و اين فيل هوا كردن اتمى نه خريدارى داشت و نه كسى وقعى به آن نهاد فقط رجوى مي خواست خواست اربابش را اجرا كند كه براى خود و اربابش جز رسوايى هر چه بيشتر سودى نياورد.

نتيجه اين كه رجوى به آخر خط خود رسيده و تشكيلات پوسيده اش بيش از هر زمان ديگر منفعل و ناكارآمد شده است.

نارضايتى افراد، بيداد مي كند. انتخابات آمريكا و زوال قدرت اين شيطان هم روى روحيه افراد تأثير منفى بسيار خواهد گذاشت و از اين به بعد شاهد ريزش بيشتر نيروى تشكيلات و در نهايت فروپاشى تام و تمام تشكيلات رجوى خواهيم بود.

„پایان“

لینک به منبع

هذيان گويى رجوى در دنياى يأس و نااميدى

***

محمد حنیف نژادابراهیم خدابنده: تاریخچه ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/طلسم-اختناق-در-تشكيلات-رجوى-شكسته-ميشو/

طلسم اختناق در تشكيلات رجوى شكسته ميشود

طلسم اختناق در تشكيلات رجوى شكسته ميشودعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، سوم اوت 2020:… بنابر گفته دوستانى كه هنوز درون تشكيلات رجوى هستند و موفق به جدايى نشده اند ، وضعيت درون تشكيلاتى در پادگان اشرف ٣ به نقطه بحرانى رسيده است و محفل به شدت بين افراد رشد پيدا كرده و مثل گذشته رجوى نميتواند به اين دليل به سركوب مطلق رو بياورد بنابر اين از يك طرف پويش خانواده هاى اسيران و از طرفى مضحكه بودن نمايش تبليغاتى مريم رجوى چنان افراد را در مقابل مسئولين قرار داده است كه آشكارا يناى مخالفت گذاشته اند و فعلا مسئولين در لاك دفاعى هستند و عكس العمل سركوبگرانه نسبت به افراد ندارند. به چند نمونه از فاكتهايى كه افراد بعنوان اعتراض به مسئولين خود يادآور شده اند و در محفل ها مطرح ميشود توجه كنيد. طلسم اختناق در تشكيلات رجوى شكسته ميشود 

طلسم اختناق در تشكيلات رجوى شكسته ميشودشکست مریم رجوی در عرصه سیاسی – اجتماعی در سالروز فروغ جاویدان

طلسم اختناق در تشكيلات رجوى شكسته ميشود

مريم رجوى هميشه با فريب و رياكارى و برپايى “شوهاى ” خيمه شب بازى حمايت از مقاومت (منظور فرقه جانى و تروريست رجوى )  كه با پول هاى بادآورده از  مزد خيانت و مزدورى شخص مسعود و مريم رجوى براى اربابان منطقه اى و فرامنطقه اى بدست مياورد ، امسال هم كه به شدت زير فشار ريزش و نارضايتى نيروى پير و فرسوده خود در پادگان اشرف ٣ در كشور آلبانى بود سعى كرد با بكار گيرى حداكثر توان تشكيلاتى و خرج هاى نجومى ، عده اى از سياسيون بازنشسته و مزدبگير خود را در قالب يك ” شوى” كنفراسى از راه دور جمع كند . اين مراسم چنان رنگ و لعاب تبليغى براى فريب و نشاندادن و ابراز وجود به آن داده بودند كه در گذشته كمتر مشاهده شده است آن هم با هزينه سنگينى كه مريم رجوى براى آن در نظر گرفته بود .

جالب توجه اين بود كه حرفهاى تمام پيام دهندگان مراسم مريم رجوى كليشه اى و تكراري كه فقط و فقط براى بالا بردن روحيه به شدت پريشان و شكسته افراد تشكيلات برنامه ريزى شده بود و دستگاه فريب و شيطانسازى تبليغاتى رجوى تا چند هفته روى آن مانور ميداد و هر وقت اين شبكه را باز ميكردى همين “شو” پوچ و مضحك روى صحنه تلويزيون به اصطلاح سيماى آزادى تكرار  ميشد.

و فقط براى خورند داخل تشكيلات بوده كه بتواند ذهن افراد را از بحرانى كه با آن دست و پنجه نرم ميكنند دور نگه دارد و  بر بحران درونى سرپوش بگذارد  .

اما همين فريب مريم رجوى دوامى يك ماهه هم نياورد و با پويش خانواده اسرا جهت ديدار  عزيزان دربند شان و فشار به دولت آلبانى براى تحقق به حق اين خواسته ، ميز فريب تبليغاتى رجوى چپه كرد و چنان ولوله اى در بين اسراي گرفتار در چنگ رحوى اقتاده است كه كمتر كسى در تشكيلات رجوى است اين خيمه شب بازى مريم رجوى و ادعاى حمايتهاى سياسى و تبليغات و مانورى كه روى آن ميدهند به ريشخند و تمسخر نگيرند و به قول تشكيلاتى اين مضحكه محفل بين افراد شده است .

بنابر گفته دوستانى كه هنوز درون تشكيلات رجوى هستند و موفق به جدايى نشده اند ، وضعيت درون تشكيلاتى در پادگان اشرف ٣ به نقطه بحرانى رسيده است و محفل به شدت بين افراد رشد پيدا كرده و مثل گذشته رجوى نميتواند به اين دليل به سركوب مطلق رو بياورد بنابر اين از يك طرف پويش خانواده هاى اسيران و از طرفى مضحكه بودن نمايش تبليغاتى مريم رجوى چنان افراد را در مقابل مسئولين قرار داده است كه آشكارا يناى مخالفت گذاشته اند و فعلا مسئولين در لاك دفاعى هستند و عكس العمل سركوبگرانه نسبت به افراد ندارند.

به چند نمونه از فاكتهايى كه افراد بعنوان اعتراض به مسئولين خود يادآور شده اند و در محفل ها مطرح ميشود توجه كنيد :

بكى از دوستان با مسئول خودش مطرح ميكند كه شما زياد روى اين برنامه خواهر مريم مانور ميدهيد ولى هيچ محتوايى در آن وجود ندارد . آيا با حاضر حاضر گفتن ليبرمن براى ما ( منظور مجاهدين) سرنگونى محقق ميشود !؟

اين بيست سال بيشتر است كه چنين حرفهاى كليشه اى از زبان ديگران اما ديكته شده خودمان گفته ميشود ! چه سودى براى ما دارد جز سرگرم كردن خودمان به يك سرى توهمات پوچ و بى محتوا ، ما در اشرف با تانگ و توپ و تبليغات نتوانستيم رژيم را سرنگون كنيم الان كه فرسنگها دور شديم ميخواهيم با اين كارها رژيم را سرنگون كنيم !؟

مسئول مربوطه جوابى جز به انقلاب خواهر مريم بچسپ براى اين دوست نداشته و همين نشاندهند پاره شدن طلسم سركوب و اختناق در درون تشكيلات رجوى است.

نمونه ديگر :

دو نفر از افراد رده ميانى تشكيلات با هم صحبت ميكنند كه نفر مسئولشان آنها را ميبيند و از آنها سؤال ميكند چكار ميكنيد كه آنها جواب ميدهند داريم بحث برنامه خواهر مريم ميكنيم و اينكه نيازى نيست اينقدر در تلويزيون پخش شود . مسئولشان ميگويد براى اينكه رژيم را به زانو در بياوريم ، در جواب بدون ترس يكى از نفرات جواب ميدهد (با حالت عصبانى) من فكر ميكنم فقط براى سرگرمى است  و دستآوردى ندارد . مسئول مربوطه بدون عكس العمل ميرود . كه اين هم نشاندهنده شكستن  همين طلسم رجوى در درون تشكيلات است.

نمونه يعدى :

به يكى از افراد كه خانواده اش در پويش ديدار عزيز خود نامه نگارى به دولت آلبانى داشته است گفته اند بيا در سيماى آزادى بر عليه خانواده ات كه ضد مبارزه است موضع بگيرد اما اين دوست بهم ميريزد و جواب ميدهد كه من هيچوقت ضد خانواده ام حرفى نميزنم چون ميدانم قصد آنها فقط ديدن من است و مسئول مربوطه هم ديگر سكوت ميكند و اين برخورد به صورت محفلى در بين نفرات مطرح شده است.
به گفته دوستانى كه به بيرون از اشرف ٣ تردد دارند وضعيت تشكيلاتى در درون بسيار شكننده و مخالفتها بعد از مراسم و پويش خانواده ها بسيار زياد شده است و آشكارا افراد ناراضى بناى مخالفت ميگذارند و با مسئول خود و يا در نشست ها مطرح ميكنند .

به قول بكى از دوستان ، تشكيلات دچار اپورتونيست درون شده است و مريم رجوى عاجز از حل اين بحران است و فشار و پويش خانواده ها ميتواند تور پوسيده تشكيلاتى رجوى را از هم دريده و بگسلد .
دست و پا زدن مريم رجوى براى ديكته و به صحنه آوردن يكى دو نفر در تلويزيون فرقه و خواندن ديكته سران تشكيلات دردى از دردهاى بى درمان رحوى حل نخواهد كرد و اين سيل هجوم خانواده ها براى ديدار با عزيزان خود قطعا جواب ميدهد و عزيزانشان از بند رجوى خلاص خواهند شد .

لینک به منبع 

طلسم اختناق در تشكيلات رجوى شكسته ميشود

***

ترور خانواده ها توسط مریم رجوی، از حاج سیدجوادی تا اقبالکمیتهٴ آلمانی همبستگی برای ایران آزاد فرقه رجوی محرم تر ازخانواده؟!ا

 حال زار مريم رجوىBBC: The Strange World of the People’s Mujahedin(aka; MKO, MEK, Rajavi cult)

همچنین: