بازتاسیس ارتش خصوصی صدام در آلبانی، وحشت رجوی از صدور کارتهای هویت

بازتاسیس ارتش خصوصی صدام در آلبانی، وحشت رجوی از صدور کارتهای هویت

بازتاسیس ارتش خصوصی صدام در آلبانیغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، سی و یکم می 2021:… در هر سرفصل ها که تضادها همانند غده های چرکین بیرون می زنند. رجوی به فکر چاره کار می افتد که همانا روکردن یک شعبده جدید است که اسیران نگون بخت را برای چند صباحی در زیر یوغ خود نگه دارد و شعبده موسسان پنجم هم از همین قماش است .که افراد را در تشکیلات هرچه بیشتر در خود فرو ببرد این کارها و تبلیغات هیچ گونه کاربرد بیرونی ندارد بلکه صرفابرای مصرف داخلی و اعضا و هواداران اش است و مشخصا برای روحیه دادن به اسیران درون تشکیلات کاربرد دیگری ندارد. بازتاسیس ارتش خصوصی صدام در آلبانی، وحشت رجوی از صدور کارتهای هویت 

بازتاسیس ارتش خصوصی صدام در آلبانیپیام مسعود رجوی از قبر، تماما مداحی قدرت سپاه پاسدارن و شکست آپوزیسیون

بازتاسیس ارتش خصوصی صدام در آلبانی، وحشت رجوی از صدور کارتهای هویت 

بازتاسیس ارتش موهوم شکست و فضاحت تکراری رجوی

غفور فتاحیان پاریس

آقای غفور فتاحیان

رجوی شیاد در تنگنا و شکست های پی در پی اش در تمای عرصه های سیاسی ؛ خطی و استراتژیک اسیران نگونبخت در قلعه اشرف سه در آلبانی را باز هم مقصر جلوه داد .ارتش ناداشته اش را منحل کرد و به اصطلاج ارتش و موسسان پنجم را باز تاسیس کرد. و برای هزارمین بار از نفرات تعهد نامه گرفته و برای پنجمین بار ارتشی که وجود خارجی ندارد را منحل و مجدا باز تاسیس کرد. همیشه احزاب و سازمانهایی که در سرفصل ها با مشکلات عدیده ای مواجه می شدند به جمع بندی می نشستند و علل و عوامل انرا جست و جو می کنند  و در گام اول این رهبران و سران بودند که همه نارسایی ها و شکست ها و خسارات وارده را بخودشان نسبت می دادند و به سایرین و بدنه منتقل می کردند که علل اصلی عدم موفقیت یا شکست شان چه بوده است . اما در فرقه رجوی همه چیز برعکس است و همیشه طی چهار دهه گذشته تنها کسی که خودش را مبرا از هرخطا و ندانم کاری می داند شخص رجوی است. در مناسبات فرقه ای رجوی هر خطا اعم از کوچک و بزرگ به افراد تحت اسارت این فرقه نسبت داده می شود و هربار هم برای تو سری زدن افراد برای بیگاری کشیدن و محکم کردن بیشتر طوق بردگی فکری و جسمی طلبکار اعضا می شود. ایکاش رجوی حداقل این شرافت را داشت که ذره ای از ان شکست های وارده به فرقه اش را بخودش نسبت می داد  و مطرح میکردکه این اشتباه ناشی از عدم درست شناخت من از واقعیت های جامعه بوده است

موسسان پنجم مسعود رجوی چرا و چگونه؟

بدون شک رجوی نسبت بکارش واقف است و می داند که اگر حتی یک مورد از بن بست هایی را در تمام سرفصل ها گرفتارش شده را شخصا بر عهده بیگیرد دیگر نه از تاک نشان خواهت ماند نه از تاک نشان و به همین دلیل نمی خواهد در رهبری بلامنازع اش در فرقه کوچکترین شکافی ایجاد شود. و باید تا ته ان مسئولیت بپذیردو

هر بار که شکست می خورد علل شکست را به وابستگی افراد تحت نظام اش را به زن و زندگی نسبت می داد و انقدر این اراجیف را تکرار می کرد که افراد مستاصل درون فرقه هم دچار سرخوردگی می شدند و توی سرشان می زدند که باید به هر ترتیبی شده اثبات کنند که اشکالی متوجه رهبر نبوده است و تقصیر متوجه خود انهاست.

اما این بار که دولت آلبانی تصمیم به مشخص کردن استاتوی افراد خارجی مقیم کشورش و دادن کارت هویت به آنهاست را چگونه رجوی تفسیر و تبیین می کند. احتمالا هوای خوب البانی افراد را یاد هندوستان انداخته و باید در حضور رهبری برای بار هزارم توبه و استغفار کنند که چه اشتباهی کردن آب و هوای آلبانی آنها را به زندگی طلبی سوق داده است و اعتراف  کنند که هوای اینجا آنها را هوایی کرده است و لذا صلاحیت عضویت شان در فرقه را از دست داده اند و باید مجددا ثبت نام کنند.

این چه ارتشی است که پنج بار باز تاسیس شده است و کیلومتر های ماشین قراضه را صفر می کند. ایا رجوی نمی داند  که این خانه عنکبوتی اش از پای بست ویران است .؟ رجوی می داند اما چاره ای ندارد وی ناچار است سالی چند بار کیلومتر این ماشین قراضه را صفر کند و ظاهر انرا نو و خوش رنگ و لعاب نشان دهد و خودش هم می داند که در سرفصل بعد ی این ماشین دوباره درجا می زند .

این حرکت جدید رجوی نشان از ترس و وحشت این بزدل ترسوست که با اعلام خبر صدور کارت هویت برای افراد خارجی رعشه بر اندام فرسوده تشکیلاتش افتاد و برای رها شدن از این مخمصه با باز تاسیس و تعهد جدید ار نفرات می خواهد ولو مقطعی خودش را برهاند.

غلط‌ کردم گویی رجوی . پشیمانی از تشکیل ارتش پوشالی

که البته اینبار دیگر موفق نخواهد شد و در اینده با موج جدیدی از درخواست جدایی افراد از تشکیلات روبرو خواهد شد.

این شرایطی که برای افراد تحت ظلم و ستم تشکیلات فرقه رجوی ایجاد شده است یک موفقیت بزرگی است که یه یمن پایداری و افشاگری جداشده از این فرقه در سرتاسر دنیا و همچنین پایداری خانواده بدست امده است. رجوی بهتر از هرکس می داند که وقتی افراد به صورت انفرادی طرف حساب مقامات دولتی باشند دیگر رجوی نمی تواند نشخوار هایی که در عراق می کرد و می گفت ما اینجا بصورت گروهی مصونیت داریم و افراد بصورت فردی هیچ استاتویی ندارند و اگر امنیت عراق کسی را تنهایی در شهر های عراق ببیند دستگیر و اتوماتیک هشت سال زندانی در انتظارش هست. در البانی و اروپا نمی تواند ان نشخوار ها را بازنشخوار کند و ترسش هم از همین است.

در هر سرفصل ها که تضادها همانند غده های چرکین بیرون می زنند. رجوی به فکر چاره کار می افتد که همانا روکردن یک شعبده جدید است که اسیران نگون بخت را برای چند صباحی در زیر یوغ خود نگه دارد و

شعبده موسسان پنجم هم از همین قماش است .که افراد را در تشکیلات هرچه بیشتر در خود فرو ببرد این کارها و تبلیغات هیچ گونه کاربرد بیرونی ندارد بلکه صرفابرای مصرف داخلی و اعضا و هواداران اش است و مشخصا برای روحیه دادن به اسیران درون تشکیلات کاربرد دیگری ندارد.

البته دست رجوی برای همه رو شده و می دانند که این شعبده هم از همان مدل هزار اشرف و توسر زدن نفرات است. این ترفندهای تکراری سالیان است که تنها یک بازی درون تشکیلاتی است.

این عقیده و نظر من نیست بلکه تعداد زیادی از مسئولین بالای سازمان هم است و همواره در گفتگوی های خصوصی به هم می گفتیم که طرف دارد موج را از سر بدر می کند و چندهفته دیگر این داستان فراموش می شود و دنبال یک سناریو جدید می گردد.

فرمانده ارتش آزادیبخش از راه دور  پیام شماره ۱۸ را صادر کرد!!

رجوی این بار فیل موسسان پنجم را علم کرد البته این بازی صد بار تکرار شده است و قبلا هم در سال ۲۰۰۴ که رجوی به و عده های پوشالی که همان سرنگونی بود نرسید برای سر کوب کردن افراد و اینکه افراد و نیروهای خودش را مقصر و مانع خط و مشی سیاسی و نظامی خود معرفی کند نشستهای معروف حوض را برگزار کرد و همه را وادار کرد که تعهد بدهند که مانع سرنگونی هستن و اگر کسانی تعهد نمی داند در دادگاههای ساختگی جمعی دمار از روزگارش در می اوردند و با تهدید و فشار افراد را به نوشتن تعهد نامه می کردند و افراد باید اعلام ندامت و پشیمانی هم می کردند.

داستان جدید در آلبانی هم از همین سیاق است چون بعداز چهل سال رچوی به تمام وعده های دروغین خود نرسید این شعبده بازی صد بار استفاده شده را علم کرد که برای مدتی دهان مخالفین خود در داخل تشکیلات را ببند و وسیله ای باشد برای سرکوب داخلی ؛ بدون شک این ننگ دیگر ی برای رجوی است که می خواهد همانند عراق افراد اسیر در قلعه اشرف سه در البانی را هم از دنیای ازاد محروم کند و همه مطیع و فرمانبردار او درتشکیلات باشند. بحث نظامی کردن این شعبده هم به همین دلیل است که افراد را مطیع تر کنند. وهدف اش برای خریدن زمان است. که شاید تا ستونی دیگر فرجی حاصل شود. تازه نکته خنده دار آن هم این است که افراد داخل کشور هم  می خواهند ثبت نام کنند واقعا عجب احمقی است رجوی

با تبریک به همه دوستان سابق واعضا اسیر در قلعه اشرف سه در البانی ارزو می کنم شرایط جدید امکان خوبی برای بازیابی شان حتی در این اواخر عمرشان شود. و بتوانند خودشان مسئول سرنوشت شان شوند.

غفور فتاحیان
انجمن نجات از فرقه ها

پاریس 31 می 2021

بازتاسیس ارتش خصوصی صدام در آلبانی، وحشت رجوی از صدور کارتهای هویت

***

مسعود خدابنده - مدارک هویتی رهایی اعضای مجاهدین خلق در آلبانیمسعود خدابنده – مدارک هویتی رهایی اعضای مجاهدین خلق در آلبانی 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/غلط%e2%80%8c-کردم-گویی-رجوی-ارتش-پوشالی/

غلط‌ کردم گویی رجوی . پشیمانی از تشکیل ارتش پوشالی

غفور فتاحیان - غلط‌ کردم گویی رجوی . پشیمانی از تشکیل ارتش پوشالیغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، بیست و یکم می 2021:… رجوی گاه بی گاه از تشکیل این ارتش شکست خورده به غلط کردم گویی افتاده بود و هر بار به روش بسیار دجالگرانه می خواست از زیر آن شانه خالی کند که عملا در سلسله نشستهای سال ۷۴ معروف به نشستهای حوض! بارها می گفت که من می خواهم این ارتش دست ساز را منحل کنم زیرا جوابگوی سرنگونی نیست و من ناو هواپیمابرمی خواهم رجوی در همین حال که اب از لب و لوچش اویزوان می شده چنان از ناوهواپیمابر صحبت می کرد که گویا بر عرشه ـن آویزان است البته گرچه در آن زمان رجوی انقلاب مریم و خود مریم را در آن نشست ها قالب می کرد ولی موضوع اصلی صحبت او آویزان شدن به امریکا و سرویس های امنیتی منطقه بود که بتوان هر طور شده جایی برایش باز کنند. غلط‌ کردم گویی رجوی . پشیمانی از تشکیل ارتش 

غفور فتاحیان - غلط‌ کردم گویی رجوی . پشیمانی از تشکیل ارتش پوشالیدر دام فرضیه ها و استراتژی های  رجوی

غلط‌ کردم گویی رجوی . پشیمانی از تشکیل ارتشی که شکست خورد

خاطراتی از غلط کردم گویی مرحوم  رجوی از تشکیل ارتش پوشالی

نوشتۀ غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجوی

غفور فتاحیان سفارت آلبانی در پاریس

آقای غفور فتاحیان سفارت آلبانی در پاریس

فرقه رجوی از مدت ها پیش یعنی زمانی که در عراق بود به این نتیجه رسید که ارتش پوشالی و ورشکسته اش نه تنها پاسخ گوی سرنگونی نیست بلکه همین ارتش دست ساز که تشکیل شده از سه هراز اسیر سالخورده و مریض و متناقض به سیاست های دجالگرانه رجوی در امر موضع گیریهای سیاسی او هستند وبال گردن او هستند

رجوی گاه بی گاه از تشکیل این ارتش شکست خورده به غلط کردم گویی افتاده بود و هر بار به روش بسیار دجالگرانه می خواست از زیر آن شانه خالی کند که عملا در سلسله نشستهای سال ۷۴ معروف به نشستهای حوض! بارها می گفت که من می خواهم این ارتش دست ساز را منحل کنم زیرا جوابگوی سرنگونی نیست و من ناو هواپیمابرمی خواهم رجوی در همین حال که اب از لب و لوچش اویزوان می شده چنان از ناوهواپیمابر صحبت می کرد که گویا بر عرشه ـن آویزان است البته گرچه در آن زمان رجوی انقلاب مریم و خود مریم را در آن نشست ها قالب می کرد ولی موضوع اصلی صحبت او آویزان شدن به امریکا و سرویس های امنیتی منطقه بود که بتوان هر طور شده جایی برایش باز کنند.ولی با تمام مزدوریهای که می کرد ولی او را هر بار مانند دستمال توالت بعداز استفاده پرت می کردند

به همین خاطر و بر پایۀ عادت همیشگی او مبنی بر در شکاف زیستن؛ دست به دامن لابیهای جنگ طلب در امریکا  شد و با دادن پولهای  کلان سعی میکرد که از هر آب گل آلودی ماهی صید کند.

از این رو ماهیت ضد ایرانی این فرقه تروریستی برای همه روشن وعیان گردید زیرا در یک نشست درونی که مرحوم رجوی و همسرش مریم قجر صحنه گردان آن بودند بحث تحریم های جمهوری اسلامی پیش آمد که رجوی با افتخار می گفت که به دلیل تلاشهای شبانه روزی مریم تان  با دادن هزینه های زیاد به لابیهایمان توانسیتم تحریم رژیم را محقق کنیم.

در این میان محمد که از ناراضیان فرقه رجوی بود با ان لهجه اصفهانیش از میان صندلیها خودش را به میکرفون رسانید و به مسعود رجوی گفت کمک کردن به تحریم های مردم که هنر و افتخار نیست ما یک نیروی انقلابی هستیم و باید پشتیبان مردم و ملت باشیم نه اینکه انها را با دادن پول و اطلاعات به لابیها امریکایی تحریم کنیم. رجوی که افسار پاره کرده بود و پوزه اش بد جوری به خاک مالیده شد بود نعره کنان گفت ملت و مردم ایران همین شماها هستید که اینجایید دیگر کسی که اینجا نیست بگذارید به جایش درد تحریم بکشد!!.

دلقک های رجوی از جمله مهدی ابریشمچی و اسدالله مثنی معروف به اسکی لمپن به سمت محمد حمله کردند و او را جلوی چشم همه زیر مشت و لگد گرفتند.

در نشستهای درونی بیشتر افراد این خط مشی رجوی را قبول نداشتند و می گفتند تنها شانس پیروزی ما تکیه به ملت و مردم ایران است و نیروی خارجی هیچ دردی را دوا نمی کند و اکثرا در موضع گیریهایشان یاداوری می کردند که ما در این عراق و زیرگرمای پنجاه درجه از امکانات محدود برخورداریم و حتی غذای درست حسابی نداریم ومسئولین  سازمان می گویند که پول و امکانات نداریم ولی سازمان چطوری برای این همه لابی پول هزینه می کند ولی مسئولین در جواب این تناقضات و فضای افراد که به خوبی آن را می فهمیدند می گفتند این پولها که به لابیها و حامیانمان می دهیم درمسیر سرنگونی است!!!

البته هر روز که می گذاشت ماهیت کثیف این فرقه بیشتر برای افراد داخل تشکیلات مشخص می شد در ابتدای حمله امریکا به عراق رجوی خوش خوشان اولش می گفت که امریکا به عراق حمله نمی کند و بعدش هم گفت اگر امریکا یک تیر به سمت پایگاهای ما شلیک کند ما بلافاصله عملیات سرنگونی را انجام می دهیم

بعد از مدتی امریکا به عراق حمله کرد و پادگان بدنام اشرف و قرارگاه جلولا را هم بمباران کرد و  خیلی را هم کشت ولی رجوی نه تنها نتوانست عملیات سرنگونی انجام بدهد بلکه هیچ غلطی هم نتوانست بکند تازه بعداز مدتی هم سلاحها و تانک های ارتش ورشکسته اش را که بارها به زبان اشدش می گفت که این تانک ها و سلاح ها ناموس مریم و مجاهد خلق است را دو دستی تحویل امریکایها داد و امریکاها هم همه سلاح ها  را منهدم کردند

بعداز تحویل دادن سلاح ها همه اعضا و اسیران این فرقه منتظر بودند که شاید رجوی یک معذرت  خواهی ساده بابت این همه اشتباه و دروغ بکند که شاید مرهمی باشد بر این همه درد و رنج
ولی هیهات مسعود رجوی خائن در یک فرار به جلو پیام داد که باید همه نفرات بروند تمام موارد ترس از عملیات و واو شدند در زیر بمباران های امریکا را بنویسن و به مسئولین خود بدهند
ولی واقعیت این است که خود رجوی ترسو و بریده  و خسته از مبارزه بود و به همین خاطر با بی شرمی  تمام خراب کاریهای خودش را بر سر اسیران در بند خالی می کرد

غفور فتاحیان

انجمن نجات از فرقه ها پاریس

21.05.2021

غلط‌ کردم گویی رجوی . پشیمانی از تشکیل ارتش

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/ویزای-چندروزه-فرانسه-مریم-رجوی/

ویزای چندروزه فرانسه روی مدرک آلبانیایی مریم رجوی تایید اخراج مجاهدین خلق

غفور فتاحیان - تایید اخراج مجاهدین خلق - ویزای چندروزه مریم رجویغفور فتاحیان، انجمن نجات از فرقه ها، پاریس، نوزدهم آوریل 2021:… این همان فرقه ای است که دولت فرانسه پاسپورت و کارت پناهندگی سرانش از جمله مریم و اطرافیانش را باطل کرده و آنها را اخراج کرده است. اکنون مریم و شوهر سابقش و همه مسئولان فرقه ساکن سابق فرانسه کارتهای پناهندگی و پاسپورت پناهندگی دولت آلبانی را گرفته اند و برای رفت و آمد به فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی باید ویزای موقت بگیرند. چنانکه مریم رجوی برای پیام عید نوروز موقتا و با ویزا به فرانسه آمده و تند تند تمام کارهایش را در این مدت ویزا انجام می دهد مانند پیام نوروزی و جلسه ی شورا و تماس با لابیهای فرانسوی اش و برنامه ماه رمضان تا در مدت مشخص شده ویزا همه برنامه هایش را انجام بدهد و به آلبانی برگردد ویزای چندروزه فرانسه روی مدرک آلبانیایی مریم رجوی – تایید اخراج مجاهدین خلق

غفور فتاحیان - تایید اخراج مجاهدین خلق - ویزای چندروزه مریم رجویاخراج مریم رجوی و سران مجاهدین خلق از اروپا 

ویزای چندروزه فرانسه روی مدرک آلبانیایی مریم رجوی – تایید اخراج مجاهدین خلق

مزدور و وطن‌فروش واقعی خود مریم و مسعود رجوی است

فرقه رجوی به جای پاسخگو بودن به مخالفین خود با فرار به جلو و با بیشرمی تمام همه را مزدور خطاب می کند.

این نشانه به پیسی افتادن یک تشکیلات ورشکسته است که توان پاسخ گویی به کوچکترین انتقادها و مخالفتها را ندارد.

غفور فتاحیان پاریس

آقای غفور فتاحیان پاریس

من در خاطرم است که در یک نشست که خود مسعود رجوی گذاشته بود یکی از افراد خطاب به رجوی گفت درست نیست که هر کسی که کوچکترین انتقادی به سازمان دارد فورا او را مزدور وزارت اطلاعات خطاب کنیم. این عمل به ضرر سازمان و جنبش است چون اکثر این افراد قبلا عضو سازمان بودند و ممکن است که خیلی انتقاد به ما وارد باشد.

در این هنگام رجوی همچون گاو وحشی که از کشتارگاه فرار کرده باشد خطاب به این فرد گفت تو خودت هم باید بروی و در این رابطه خودت را بخوانی و نقطه اغاز خودت را پیدا کنی که چرا چینن موضوعی به ذهنت زده است. رجوی گفت اگر ما بخواهیم به این همه آدم جواب بدهیم از فردا باید یک تشکیلات عریض و طویل دیگری در اینجا یعنی عراق و خارجه درست شود که از صبح تا شبب به اینها پاسخ دهد بجای این کار ما آمدیم خودمان و سازمان را با همین یک کلمه مزدور خواندن این افراد در برابر تمام انتقادات و مخالفتها آب بندی کردیم لذا نیازی به پاسخگویی نیست.

البته فرقه رجوی در این زمینه تجربه بسیار زیادی دارد چه در زمان شاه که رجوی در ماشین ساواک می نشست و رهبران سازمان و خانه های تیمی شان را لو می داد و با همین شیوه توانست از شکنجه و اعدام جان کثیفش را نجات بدهد تا به همین امروز که مزدور کشورهای عربی است و همین لقب برازنده خود و سازمانش را نثار مخالفین خود می کند. این همان فرقه ای است که دولت فرانسه پاسپورت و کارت پناهندگی سرانش از جمله مریم و اطرافیانش را باطل کرده و آنها را اخراج کرده است. اکنون مریم و شوهر سابقش و همه مسئولان فرقه ساکن سابق فرانسه کارتهای پناهندگی و پاسپورت پناهندگی دولت آلبانی را گرفته اند و برای رفت و آمد به فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی باید ویزای موقت بگیرند. چنانکه مریم رجوی برای پیام عید نوروز موقتا و با ویزا به فرانسه آمده و تند تند تمام کارهایش را در این مدت ویزا انجام می دهد مانند پیام نوروزی و جلسه ی شورا و تماس با لابیهای فرانسوی اش و برنامه ماه رمضان تا در مدت مشخص شده ویزا همه برنامه هایش را انجام بدهد و به آلبانی برگردد و الا دولت فرانسه گوشش را گرفته و به جنوب اروپا پرتابش می کند.

به همین علت هم بود که مریم رجوی و سایتهایش در موقع پیام نوروزی و جلسات و برنامه های دیگرش صد بار تکرار می کردند که مریم در پاریس است در اورسوراواز است و روی دیوار جلوی دوربین هم می نوشتند «اورسوراواز» که این کارشان بی سابقه می باشد و دقیقا می خواهد با مردم فریبی و توهین به شعور مردم و ایرانیان خارج چنین وانمود کند که آزادانه می تواند هر وقت بخواهد بین آلبانی و فرانسه تردد کند و فکر کرده فرانسه و اروپا خانه پدربزرگ قاجاریش می باشد. اگر چنین نیازی نبود این قدر تکرار نمی کردند و نمی نوشتند که حضرتشان در فرانسه و اور است چنانکه در سالهای قبل چنین تأکیدی را نمی کردند.

غفورفتاحیان
انجمن  نجات از فرقه ها پاریس

19 . 04. 2021

ویزای چندروزه فرانسه روی مدرک آلبانیایی مریم رجوی – تایید اخراج مجاهدین خلق

***

اخراج مجاهدین از آلبانی به اریترهاخراج مجاهدین از آلبانی به اریتره

همچنین: