بازم هم یاد زنده شده ی برادرم سید مرتضی! (… اما نتوانم که آرزویت نکنم!)

Follow Share on Tumblrارسال – رضا اکبری نسب، تبریز، بیست و یکم آوریل 2015:… دراین مورد خاص فقط میتوام بگویم که نبرد نابرابر کسب قدرت که بین شخص رجوی و حکومت جریان دارد ، ارتباطی بمن نداشته واجازه نمیدهم که درمقابل آن درددل نویسی های مورد اشاره، باادبیاتی که خاص برادر من نیست ، با … Continue reading بازم هم یاد زنده شده ی برادرم سید مرتضی! (… اما نتوانم که آرزویت نکنم!)