بازهم دروغسازی واطلاعات تراشی فرقۀ رجوی بعد از حادثه!!

بازهم دروغسازی واطلاعات تراشی فرقۀ رجوی بعد از حادثه!!

قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، پاریس، چهاردهم اوت 2015:… فرقۀ رجوی طی اطلاعیه ای به تاریخ 21 مرداد 94 مثل همیشه با امضای «کمسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران» یک سری اسامی ردیف کرده و خواسته نشان بدهد که بخش اطلاعات و امنیت فرقه آن قدر قوی شده و با سرویسهای مخفی ابرقدرتهای جهان رقابت می کند که توانسته اسم سفیر ایران در فرانسه و معاونین او و مسئولین …

اور سور اواز مریم رجوی قربانعلی حسین نژاد:  سخنی با منتقدین رجوی. چرا در برابر شکنجۀ یک پدر و دختر جلوی مقر مریم رجوی سکوت کرده اید؟

لینک به منبع

بازهم دروغسازی واطلاعات تراشی فرقۀ رجوی بعد از حادثه!!

به قلم قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین

فرقۀ رجوی طی اطلاعیه ای به تاریخ 21 مرداد 94 مثل همیشه با امضای «کمسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران» یک سری اسامی ردیف کرده و خواسته نشان بدهد که بخش اطلاعات و امنیت فرقه آن قدر قوی شده و با سرویسهای مخفی ابرقدرتهای جهان رقابت می کند که توانسته اسم سفیر ایران در فرانسه و معاونین او و مسئولین سفارت را در پاریس که همه جای دنیا و در همۀ سفارتخانه های کشورها هم در سایت آن سفارت و هم در اسناد و گواهینامه های بیرون داده شده نوشته می شود شناسایی و معرفی کند و شماره تلفن سفارت را هم کشف کند!! ولی رویش نشده عکس سفارت ایران در فرانسه را که احتمالا یک قرن است در این کشور می باشد هم چاپ کند و بگوید محلش را هم شناسایی و کشف کرده ایم!! چنانکه در جهت معکوس آن هم در رابطه با مقرشان در اورسوراواز و یا کمپهای اشرف سابق و لیبرتی امروز در عراق که سالیان سال در یک محل ثابت و تحت حفاظت نیروهای کشور مربوطه بوده و خودشان هم بارها عکسها و مطالب مربوط به آن مقرها را پخش کرده اند هر کس غیر از خودشان به آن مقر و کمپ نزدیک می شود که اعتراضی بکند و یا خواستار دیدار با افراد خانواده اش در آنجا بشود می گویند برای شناسایی آمده تا ما را ترور کنند!!! خلاصه سروکار و مبارزه و فعالیت این فرقه به قول خودش «برای خدا و خلق»! تماما شده اطلاعات و امنیت و کشف و شناسایی و ترور و دروغ و تهمت و فضا سازی موهوم وو… آنهم در تبلیغات و در فضای مجازی و سایتهایش!

روشهای تقلب و دروغسازی و فضاسازی موهوم تبلیغاتی فرقۀ رجوی را ما که سالیان سال در آن بودیم به خوبی می شناسیم چرا که خودمان نیز ابزار اجرایی آنها و دست اندر کار پیشبرد این روشهای طراحی شده توسط مسئولین بالای سازمان بودیم. آنها بعد از هر حادثه اعم از عملیات تروریستی علیه افراد سازمان یا اقدامات تبلیغی و اعتراضی و انتقادی توسط جدا شدگان یا خانواده های افراد (و نه قبل از حادثه یا فعالیتها!!) روی یک سری اطلاعات و امور روشن و اسامی علنی انبوهی اطلاعات و مسائل و اسامی تقلبی و جعلی و موهوم سوار می کنند و با ادعای اینکه این اطلاعات را از داخل رژیم و اطلاعات رژیم به دست آورده ایم تلاش می کنند در ذهن افراد خودشان که در نتیجۀ ضربه و شکست و یا مسائل روی داده که به نفع فرقه نیست مسأله دار شده و یا به اصطلاح درون سازمانی «متناقض» شده اند خودشان را قوی و با نفوذ و رخنه کرده تا اعماق رژیم نشان بدهند!! تا به زعم خودشان بدینوسیله آن ضربه یا شکست را رفع و رجوع و جبران کنند و همیشه در این مواقع برای همۀ ما وقتی در داخل سازمان بودیم این سؤال پیش می آمد که اگر سازمان اینهمه نفوذی در داخل رژیم دارد و می تواند اینهمه اطلاعات به ظاهر دقیق با اسامی و مشخصات و… به دست بیاورد چرا این اطلاعات را قبل از حادثه یا اقدام رژیم (مانند حملات تروریستی به اشرف و نیروهای سازمان چه در زمان صدام و یا بعد از آن) را کشف و افشا نمی کند تا اقدام رژیم خنثی شود؟!

طی تمام سالیانی که در بخشهای سیاسی و دیپلماسی عربی و روابط خارجی سازمان مجاهدین کار می کردم بارها شاهد درست کردن اسامی دروغین اشخاص یا تشکلها و انجمنها با تمام مشخصات ساختگی بودم از جمله در سال 79 که بخش خارجۀ سازمان همۀ ما افراد قرارگاه پارسیان (پادگان الطارق عراق) واقع در استان الانبار در غرب بغداد بر سر راه مرز اردن را جمع کردند و در یک بسیج عمومی برای هر کدام یک دفتر پر از اسامی و شماره تلفنها و آدرسهای ساختگی و موهوم در تهران و دیگر شهرهای ایران دادند که هر قسمت اسامی و آدرسها شامل اسامی یک یا چند کودک با سن آنها و یک مبلغ پول بود با این متن که صاحب اسم و آدرس این مبلغ را از یک مؤسسۀ خیریه در آلمان بابت نگهداری این فرزندان افراد اعدام شده یا زندانی سیاسی دریافت کرده است!! ما بسیجی های رجوی در یک سالن بزرگ روی میزهای متعدد و مرتبی که چیده بودند و روی هر یک قلمهایی مخصوص نوشتن با جوهر نامرئی گذاشته بودند طبق توجیه عمومی مسئولین، هر یک از این متنهای دفترچه شامل اسامی افراد و کودکان و مبلغ نوشته شده را با آن قلم جوهر نا مرئی که توسط قسمتی در همان سالن با جوهر نامرئی (آب پیاز) پر می شدند در یک برگ کاغذ آ چهار می نوشتیم و بعد آنها را به قسمت مسئول ظاهر و خواناکردن این نوشته ها می دادیم که آنها با اتوهای برقی آماده که داشتند آنها را روی برگه ها می کشیدند و در نتیجۀ حرارت نوشتۀ آن برگه ها خوانا می شدند.

بعدا فهمیدیم که سازمان مجاهدین در آلمان یک مؤسسۀ خیریۀ پوششی برای جمع کردن کمکهای مالی به بهانۀ ارسال به ایران برای خانواده هایی که کودکان یتیم و بی سرپرست اعدام شدگان یا زندانیان را نگهداری می کنند درست کرده بوده که در نتیجۀ شکایت کمک کنندگان و مشکوک بودن عملکردهای افراد این مؤسسه و رفت و آمدهای مسئولین سازمان مجاهدین به آنجا پلیس به آن مشکوک شده و علیه آن پرونده درست کرده و موضوع به دادگاه کشیده بود و دادگاه آلمانی خواستار اسناد و مدارک و رسیدهای این پولها شده بود که سازمان برای اینکه نشان بدهد که این رسیدها به دلایل امنیتی با جوهر نامرئی نوشته شده و از ایران خارج می شده اند می خواسته دادگاه را متقاعد کند.

در بخش روابط خارجی سازمان در عراق که من به عنوان مترجم در آن بخش کار می کردم طی سالهای بعد از سقوط رژیم صدام حسین اسمها و بیانیه های انواع گروهها و شوراها و تجمعها و کانونهای سیاسی یا صنفی یا اجتماعی به اصطلاح شیوخ عشایر، نمایندگان پارلمان، حقوقدانان و وکلا، دانشجویان و استادان، دارندگان شغلهای آزاد، ورزشکاران و شهروندان مختلف را به زبان فارسی می ساختند و برای ترجمه به عربی به من می دادند و مواردی را که مترجمین پایینتر ترجمه می کردند و عربی آنها درست نبود می دادند من چک و تصحیح می کردم تا اسم و بیانیۀ عربی آنها درست باشد و اسم و بیانیۀ جعلی بعضیها را هم عجله می کردند و برای چک و تصحیح من که ضابطه کرده بودند نمی آوردند و به همان صورت غلط و مفتضح با تعبیرها و اصطلاحات فارسی و آنهم خاص فرقۀ رجوی منتشر می کردند به طوریکه می دیدی اسم فلان انجمن یا شورای عشایری عراقی در آرم ساختگی که بالای بیانیه می زدند با اسم امضای آن کاملا متفاوت است! و بعضی وقتها روی آرم بیانیه حتی پرچم ملغی شدۀ زمان صدام یعنی با سه ستاره را چاپ می کردند!! و حتی می دیدی مثلا اسم یک کانون استادان و دانشجویان و روشنفکران دیالی از لحاظ عربی کاملا غلط و خنده دار است!! عجب استادان دانشگاهی که حتی سواد ابتدایی عربی هم نداشتند!! که هر عراقی و عرب اسم این گروهها و انجمنهای ساختگی و بیانیه های آنها را می دید فورا می فهمید ساختگی است و جعل شده توسط مجاهدین خلق می باشد و از خودش می پرسید چرا این گروهها و انجمنهای عراقی فقط برای حمایت از اهداف مجاهدین خلق و ماندن در عراق بیانیه می دهند و اینهمه مسائل عراق را فراموش کرده اند؟ و نیز چرا حتی یکی از این انجمنها و گروهها و تشکلها روی انترنت سایت ندارند و حتی فاقد ایمیل برای تماس با آنها هستند!! زیرا تماما موهوم و ساختگی بودند و وجود خارجی نداشتند. مثلا به اصطلاح یک تجمع درست کرده بودند به نام تجمع حقوقدانان مستقل برای دفاع از حقوق بشر در عراق که حتی یک بیانیه را در طول این سالیان در مورد حقوق بشر در عراق و مسائل عراق صادر نکرده بود همۀ بیانیه های آن در مورد اشرف و حمایت از اهداف رهبری مجاهدین خلق در عراق و فراخوان به ابقای آنها در عراق بود که حتی این بیانیه ها هم به فارسی نوشته می شد و من آنها را به عربی ترجمه می کردم.

مسئولین فرقۀ رجوی حتی به اسم افراد شورای استان دیالی و نمایندگان پارلمان عراق بویژه از العراقیه و دیالی و شخصیتهای دیگر سیاسی و اجتماعی عراق مصاحبه های کاملا ساختگی به فارسی که هم سؤال و هم جواب آنها به فارسی بود که می دادند من به عربی ترجمه می کردم و منتشرش می کردند. آنها خودشان بیانیه های خودساخته به اسم عراقیان را می بردند به صورت لوحه در می آوردند و به دست چند عراقی مزدورشان می دادند که بیاورند آن را طی مراسمی بسیار مضحک و ساختگی تقدیم مژگان پارسایی و عباس داوری کنند!! و کتابهای نوشته شده به نام عراقیان را که از فارسی به عربی ترجمه شده بود چاپ می کردند و اسم یک نویسندۀ عراقی را روی آن می نوشتند و با پولی که به آن نویسنده می دادند کتاب را به دست خود او می دادند تا در مراسم و تجمع عراقیان بیاید آن را به رهبران اشرف اهدا کند!!

در این اطلاعیۀ فرقۀ رجوی هم مثل سایر اطلاعیه های اطلاعاتی! از اینگونه اش که مبتنی بر جنجال و فضاسازی برای گرفتن فرصت فکر و دقت کردن از خواننده (نوعی توهین به شعور و فهم مردم) می باشد کافی است خواننده به سؤالی که هر عبارت آن ایجاد می کند بیندیشد آن وقت می بیند که چقدر مضحک و متناقض و بی محتوا است. مثلا یک سری حرفها به عنوان «اطلاعات» ساخته پرداختۀ خودشان از زبان من نوشته که من آنها را به ژاندارمری یا پلیس فرانسه داده ام یعنی علیه خودم اعتراف کرده ام!! اینجا هر خواننده که کمی دقت کند از خودش می پرسد مگر ژاندارمری یا پلیس فرانسه فرد را آن هم فرد مراجعه کننده برای شکایت را شکنجه می کند که او اینگونه اطلاعات علیه خودش بدهد؟!! بعد هم نوشته ما علیه «مقاومت و پناهندگان ایرانی در فرانسه فعالیت و توطئه» کرده ایم!! «مقاومت» که اسم مستعار فرقۀ رجوی است درست همانند و با همان روش «اسلام» که اسم مستعار رژیم می باشد و پناهندگان ایرانی هم معلوم است که منظورشان سران فرقه می باشند!! که ما فقط علیه آنها اعتراض و مخالفت در کادر آزادی بیان داشته و داریم آنهم در رابطه با رفتن ما (اینجانب و آقای مصطفی محمدی) به اورسوراواز که یک شهر فرانسوی است (برخلاف تصور سردمداران فرقۀ رجوی که انگار دولت فرانسه شهر اور را مثل بخشیدن قرارگاه اشرف به آنها توسط صدام به آنها بخشیده است!!) فعالیت ما مشخصا بیان خواستمان مبنی بر انتقال فرزندانمان از عراق و اجازۀ دیدار دادن به آنها با خانواده هایشان بود و الا ما که خودمان اینجا پناهنده هستیم هر ایرانی و غیر ایرانی و هر فرد ژاندارم و پلیس فرانسوی هم از خودش می پرسد چگونه یک پناهنده علیه پناهندگان دیگر دست به فعالیت و «توطئه»!! می زند؟ و چرا بزند؟!

مشروح جوابیۀ اینجانب و آقای مصطفی محمدی به اطلاعیۀ قبلی فرقه که قسمتی از مطالب این اطلاعیۀ جدید تکرار مطالب آن می باشد با تصویر ورقۀ ثبت شکایت ما در ژاندارمری اورسوراواز که توسط مأمورین آنجا نوشته و تدوین شده و عناصر فرقۀ رجوی در آن گروگانگیر فرزندان ما و مهاجمین توصیف شده اند نیز در اطلاعیۀ جوابیۀ ما در لینگ زیر آمده است:

http://peyvande-rahaee.fr/index.php/typography/198-3

و سرانجام فکر کنم برای حسن ختام و تلطیف فضا با خنداندن خوانندگان در آخر اطلاعیه از دولت فرانسه می خواهد که «مأموران و جاسوسان وزارت اطلاعات رژيم را كه تنها مخل نظم عمومي و برهم زننده آسايش شهروندان فرانسوي و پناهندگان ايراني هستند اخراج کند»!!، این یکی دیگر واقعا «منتهای وقاحت» است که در کشوری به عنوان پناهنده باشی و برای دولت آن کشور بخواهی تعیین تکلیف کنی و رهنمود بدهی و نه بلکه به فهم و شعور مسئولین آن کشور اینگونه توهین کنی که در این کشور نه شما و پلیس شما بلکه ما تعیین می کنیم و تشخیص می دهیم چه کسی پناهنده است و چه کسی دیپلمات است و سفیر است و معاون سفیر است یا «جاسوس است و مخل نظم عمومی» و «برهم زنندۀ آسایش شهروندان فرانسوی و پناهندگان ایرانی»!! چون شهروندان شما یعنی مردم فرانسه و پناهندگان ایرانی خودشان خبرندارند و زبان و قلم هم ندارند و اینهمه سالها هم نداشتند که بگویند و بنویسند که عده ای در فرانسه مخل نظم و امنیتشان بوده اند ولی آنها بی اطلاع بودند یعنی احساس نکرده اند!! و این را مریم رجوی در قلعۀ اورسوراواز به تنهایی به جای همۀ آنها احساس کرده است!! لذا صبر کنید تا روزی با این اطلاعیه به شما بگوییم! تا بفهمید که چقدر اشتباه کرده اید کمیسیون ما را به عنوان یکی از کمیسیونهای پارلمان فرانسه یا مشاوران دولت فرانسه به ثبت نرسانده اید!!…

در حالیکه در تمام اروپا تنها جریان یا سازمان سیاسی خارجی علنی مقیم کشورهای آن که پرونده های متعدد تروریستی و اخلال در نظم عمومی و در امنیت و آسایش پناهندگان و شهروندان کشورهای این قاره (از جمله با اخاذی از مردم و ایجاد مزاحمت در خیابانهای شهرهای این کشورها تحت پوش جمع آوری کمک مالی برای کودکان!!) به علاوۀ پروندۀ پولشویی و دزدی مشخصا در کشور فرانسه دارد و مردم این کشور بارها از این جهت به نهادهای قضایی آن شکایت کرده اند فرقۀ رجوی و سردمداران ساکن قلعۀ آن در شهر اورسور اواز فرانسه نزدیکی پاریس می باشد و بس.

همچنین این در حالیست که حملۀ پلیس فرانسه به مقر مریم رجوی در سال 2003 و دستگیری او و بسیاری از سردمداران فرقه و طرح مجدد و متعدد این پرونده در دادگاه فرانسه طی این سالها و در جریان بودن اخیر پروندۀ تروریستی مهدی ابریشمچی در دادگاه ضد تروریستی پاریس و باز بودن دهها پروندۀ شکایت علیه ما پناهندگان در نزد ژاندارمری اور و پلیس پاریس و قضائیۀ فرانسه مبنی بر حمله و ضرب و جرح و تلاش برای ترور و رخنه به محل سکونت ما و تعقیب و مراقبت ما پناهندگان جدا شده از سازمان و شناسایی اماکن سکونت ما از سوی افراد رجوی مقیم اورسوراواز و افترا و دروغ پراکنی علیه ما و تهدید ما به قتل توسط رهبر عقیدتی غایبشان مسعود رجوی و مأموریت دادن او به آنان برای اجرا که سند این تهدیدات منتشر شده در سایتهای خود فرقه، ترجمه شده و در اختیار پلیس و مقامات فرانسوی گذاشته شده است و استقبال و حمایت گستردۀ شهروندان فرانسه از افشاگریهای ما علیه سران فرقۀ رجوی در فرانسه بویژه در اورسوراواز و حمایت ایرانیان و پناهندگان ایرانی هم در خیابانهای پاریس و هم در فضای مجازی از این افشاگریها از جمله از فعالیت تبلیغی اینجانب و آقای مصطفی محمدی به عنوان دو پدری که برای آزادی دخترانشان از قید اسارت این فرقه تلاش می کنند و موج انزجار آنان از یاوه های مسعود رجوی که در لینگهای زیر می توانید آنها را بخوانید:

http://peyvande-rahaee.fr/index.php/typography/207-2015-07-29-04-32-56

http://peyvande-rahaee.fr/index.php/typography/208-2015-07-31-04-32-99

…. همه و همه نشان می دهد که هم مردم و شهروندان فرانسوی و هم دولت و مقامات فرانسه و هم ایرانیان و پناهندگان ایرانی به خوبی کسانی را که مزاحم مردم و شهروندان فرانسوی و ایرانیان و پناهندگان ایرانی و مخل امنیت و آسایش آنان بوده و هستند شناخته اند.

(پایان)

Let’s stand up together and free our children from Rajavi and the MEK


https://youtu.be/Ij0AKRMPJAY

پرویز یعقوبییاد و شناخت بزرگترین جنبش درون تشکیلاتی علیه رجوی که توسط او سرکوب شد

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=19957

سوز و گداز “ایو بنه” از دیدار مصطفی محمدی با مشاور رئیس جمهور فرانسه و پاسخ آقای محمدی

پیوند رهایی، پاریس، بیست و چهارم ژوئیه ۲۰۱۵:… معلوم می شود که تمام نوشته های نویسندۀ مقاله دیکته شده از سوی فرقۀ مجاهدین خلق می باشد. یادآوری می شود که نویسندۀ این مقاله آقای ایو بونه در ماه مارس سال ۲۰۱۱ از سوی دستگاه قضائیۀ فرانسه به علت وارد کردن تهمت و دروغ علیه چند نفر از مخالفان فرقۀ مجاهدین خلق در فرانسه محکوم گردید …

دیدار آقای مصطفی محمدی با مشاور ارشد رئیس جمهور فرانسه در کاخ الیزه در پاریس

لینک به منبع

جوابیۀ مصطفی محمدی به مقالۀ لابی فرانسوی رجوی ایو بونه در مجلۀ هافینگتون پست در سوز و گداز از دیدار او با مشاور رئیس جمهور فرانسه

سردبیر محترم روزنامۀ هافینگتون پست Huffington PostLe

با درود و احترام؛

روزنامۀ شما در تاریخ ۶ ژوئیۀ ۲۰۱۵ مقاله ای به قلم آقای ایو بونه Yves Bonnet رئیس سابق سازمان امنیت محلی فرانسه (DST)

Direction de la Surveillance du Territoire

در لینگ زیر:

http://www.huffingtonpost.fr/yves-bonnet/desinformation-iranienne-nucleaire_b_7730454.html

منتشر کرده بود که در قسمتی از آن نویسنده تهمتهای ناروا و مطالبی کاملا دروغ و ساختگی علیه اینجانب مصطفی محمدی شهروند کانادا نوشته است. لذا لازم دیدم توضیح زیر را جهت روشن شدن واقعیت و تصحیح ذهن خوانندگانتان برای شما بفرستم تا طبق قانون مطبوعات آن را در همان صفحه که مقالۀ مذکور در آن منتشر شده است منتشر کنید:

اینجانب مصطفی محمدی بیش از ده سال است که برای آزادی دخترم سمیه محمدی از اسارت در فرقۀ مجاهدین خلق ایران در عراق تلاش می کنم و در همین راستا اخیرا به فرانسه که دفتر مرکزی و رهبری این سازمان در آنجا قرار دارد سفر کرده و به اقدامات قانونی و قضائی در این رابطه دست زده ام. همچنین با خبرنگاران رسانه ها و سازمانهای حقوق بشری تماس گرفته و صحبت می کنم تا صدای اعتراض خودم به نگهداری دخترم توسط این سازمان در عراق را به گوش مقامات فرانسه برسانم تا بر روی رهبری این سازمان برای آزاد کردن دختر من فشار بیاورند.

پیش از این گزارشها و مصاحبه های مفصلی از اینجانب در مطبوعات کانادا به چاپ رسیده از جمله روزنامۀ نشنال پست National Post در چندین شمارۀ مورخۀ خود از ۲۳ تا ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۰۶ چندین صفحۀ خودش را برای شرح ماجرای ربوده شدن و نگهداری دخترم توسط فرقۀ مجاهدین خلق در عراق و صحبتهای این جانب اختصاص داده است.

همچنین وقتی در عراق برای آزادی دخترم تلاش می کردم مطبوعات متعدد عراقی مصاحبه هایی با اینجانب را به چاپ رساندند.

اینجانب با تلاش شخصی خودم موفق شدم که با آقای برنارد پواگنانBernard Poignant مشاور ارشد رئیس جمهور فرانسه در محل کاخ الیزه ملاقات کرده و خواستۀ خودم را با او برای رساندن به گوش رئیس جمهور فرانسه مطرح نمایم که کاملا از حمایت او برخوردار شدم و قول داد که مدارک ارائه شده از سوی من را به دست رئیس جمهور فرانسه برساند.

من به هیچوجه مأمور وزارت اطلاعات ایران نیستم بلکه ساکن و شهروند کانادا می باشم و شغلم مدت ۲۵ سال است که کارگر تأسیساتی ساختمان در کانادا هستم و از دسترنج خودم نان می خورم و هیچ خواسته ای جز آزادی دخترم از قید گروگانی سازمان مجاهدین خلق ندارم و این خواسته ام نیز کاملا بر خلاف آنچه نویسندۀ این مقاله نوشته است مورد تأیید دستگاه قضائیۀ کانادا قرار گرفته است.

همچنین برخلاف سخن نویسندۀ این مقاله این عراق نیست که افراد اسیر این فرقه را در کمپ لیبرتی (که سابقا قرارگاه نیروهای آمریکایی در بغداد بود و این نام را هم آمریکایی ها به این کمپ داده اند) نگهداشته است بلکه دولت عراق با تمام توان خواستار انتقال این افراد از خاک خود به کشورهای دیگر می باشد و سازمان ملل متحد نیز در این راستا تلاش می کند ولی رهبری فرقۀ مجاهدین خلق با قطع کامل ارتباط افراد با دنیای بیرون و با خانواده هایشان و ترساندن افراد از خروج از این فرقه و از عراق در انتقال افراد آن از عراق به کشورهای دیگر اخلال می کند و اصرار در ماندن آنها در عراق می کند تا از فروپاشی این فرقه جلوگیری کند.

نویسنده همچنین در این مقالۀ خود به آقای مشاور ارشد کاخ الیزه نیز با فریب خورده توصیف کردن او توهین کرده است و به او نیز نسبتهای دروغ داده است و از اینجا و با ادبیات این مقاله معلوم می شود که تمام نوشته های نویسندۀ مقاله دیکته شده از سوی فرقۀ مجاهدین خلق می باشد.

یادآوری می شود که نویسندۀ این مقاله آقای ایو بونه در ماه مارس سال ۲۰۱۱ از سوی دستگاه قضائیۀ فرانسه به علت وارد کردن تهمت و دروغ علیه چند نفر از مخالفان فرقۀ مجاهدین خلق در فرانسه محکوم گردید.

با احترام

مصطفی محمدی – پاریس

۲۰ ژوئیۀ ۲۰۱۵

در زیر به ترجمۀ قسمتی از مقالۀ ایو بونه لابی فرانسوی مریم قجر در هفته نامۀ هافینگتون پست توجه کنید:

وزارت اطلاعات ایران یکی از مامورین خود را در قالب یکی از قرباینان سازمان مجاهدین به یکی از مشاورین ریاست جمهوری نزدیک کرده است. دختر این آدم الان خودش از اعضای این سازمان است و در حال حاضر ساکن کمپی است که نام عجیب “لبیرتی” را به خود گرفته است. یعنی همان جایی که عراق تحت کنترل ایران ۳۵۰۰ پناهنده سیاسی بی دفاع را دپو کرده است.

حالا این مشاور الیزه فهمیده چه کلاهی سرش رفته است و اعلان کرده که ماموران اطلاعات ایران او را فریب داده اند. این آدم شخصی است به نام مصطفی محمدی که ادعاهایی راجع به آزادی انتخاب دخترش را در کانادا مطرح کرده و با جواب رد سیستم قضایی آن کشور مواجه شده است و فرماندهی نظامی آمریکا در عراق ماهیت واقعی اش را آشکار کرده است. این آدم دو سال است که به طور شبانه روزی از ۳۲۰ بلندگو شعار و تهدید علیه اعضای اپوزیسیون پخش می کرد و الان هم خود را به عنوان قربانی جا می زند در حالی که عده ای را قربانی رفتار خودش کرده است.

خوشبختانه این فرد نزدیک به ریاست جمهوری فرانسه متوجه نقشه سوء استفاده می شود و همه چیز در همین جا تمام می شود اما همین ماجرای کوتاه به خوبی نشان می دهد که وزارت اطلاعات ایران سعی می کند از شخصیتهای و نمادها نظام جمهوری ما بر علیه اهداف ما استفاده کند به این امید که تنها مرجعی که قادر است اسنادی راجع به دورویی دولت ایران ارائه بدهد، خنثی شود.

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=19855

یورش اوباش مریم رجوی به منطقه و ساختمان محل اقامت مصطفی محمدی و دخترش

پیوند رهایی، پاریس، نوزدهم ژوئیه ۲۰۱۵:… روز سه شنبه ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ دسته ای از اراذل و اوباش اعزامی مریم قجر از اور سور اواز اقدام به پخش تراکتهایی حاوی تصاویر اینجانب مصطفی محمدی همراه با انواع تهمتها و دروغهای گوبلزی و ایجاد فضای رعب و وحشت در منطقه و ساختمان محل اقامت اینجانب مصطفی محمدی و دخترم کردند که با اطلاع فوری به …

حمله مزدوران رجوی به دختر مصطفی محمدیقربانعلی حسین نژاد:  سخنی با منتقدین رجوی. چرا در برابر شکنجۀ یک پدر و دختر جلوی مقر مریم رجوی سکوت کرده اید؟ 

لینک به منبع

اطلاعیۀ شماره ۴

دو پدر معترض به ربودن دخترانشان توسط فرقۀ رجوی

یورش اوباش مریم رجوی به منطقه و ساختمان محل اقامت مصطفی محمدی و دخترش

روز سه شنبه ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ دسته ای از اراذل و اوباش اعزامی مریم قجر از اور سور اواز اقدام به پخش تراکتهایی حاوی تصاویر اینجانب مصطفی محمدی همراه با انواع تهمتها و دروغهای گوبلزی و ایجاد فضای رعب و وحشت در منطقه و ساختمان محل اقامت اینجانب مصطفی محمدی و دخترم کردند که با اطلاع فوری به پلیس و حضور پلیس در محل ماهیت آنها بر همسایگان و اهالی منطقه بیش از پیش برملا گردید.

 

سازمانی با آن همه ادعاهایش ببینید به چه ابتذال و ذلت افتاده که تاب تحمل حضور یک پدر و دختر در فرانسه برای اعتراض به ربودن و اسیر کردن دختر و خواهرشان در عراق توسط رهبری فرقۀ رجوی را بر نمی تابد و این چنین در سوز و گداز از افشاگری جدا شدگان بویژه افشاگریها و اعتراضات اخیر ما دو پدر به نگهداری فرزندانمان در زندان لیبرتی در عراق و خواست آزادی فوری آنها از اسارت این فرقه دست به چنین اعمال مبتذل و تلاشهای مذبوحانه می زند تلاشهایی که نه تنها سودی برای سرمداران فرقه ندارد بلکه به دنبال حملات چاقوکشانش به ما دو پدر و برخی جدا شدگان دیگر و ضرب و جرح آنها و تشکیل پرونده علیه سران فرقه در این رابطه در پلیس و قضائیۀ عراق و محاکمۀ اخیر مهدی ابریشمچی از سردمداران و شکنجه گران این فرقه به اتهام ارتکاب اعمال تروریستی در دادگاه ضد تروریستی پاریس پرونده های این فرقه نزد قضائیه و دولت فرانسه را سنگین و سنگینتر می سازد.

درست دو ماه پیش از این نیز به همین منوال و به دنبال آکسیون افشاگرانۀ جدا شدگان از فرقه در میدان سن میشل پاریس همزمان با محاکمۀ مهدی ابریشمچی در دادگاه ضد تروریستی پاریس اراذل و اوباش مریم قجر علاوه بر پخش چنین تراکتهایی علیه تعدادی از جدا شدگان که ضمن نامه ای به قاضی دادگاه ضد تروریستی پاریس آمادگیشان را برای شهادت دادن در این دادگاه علیه مهدی ابریشمچی و بیان سوابق تروریستی وشکنجه گری او اعلام کرده بودند و ضرب و جرح یکی از آنان یعنی آقای منصور نظری در همان محل، به ساختمان محل سکونت اینجانب قربانعلی حسین نژاد رخنه کرده و اقدام به پخش چنین تراکتهایی علیه اینجانب کرده بودند که همانموقع ضمن شکایتی به پلیس محلی پرونده ای دیگر علیه سرمداران این فرقه در فرانسه گشوده شد که مقاله و اطلاعیه ها و تصاویر مربوط به آن را در لینگ زیر می توانید مشاهده کنید:

http://peyvande-rahaee.fr/index.php/typography/151

ما دو پدر دلسوخته و دردمند که دخترانمان بیست سال است اسیر این فرقۀ تروریستی می باشند و در این جهان و عصر پیشرفتۀ ارتباطات از هر گونه ارتباط گیری و تماس با دخترانمان محروم هستیم از مقامات فرانسوی و سیاستمداران فرانسه و سازمانهای حقوق بشری آن می خواهیم که جلوی این قلدریها و عربده کشی ها و لجن پراکنی ها و موارد نقض حاکمیت فرانسه توسط فرقۀ رجوی را که دفتر مرکزی آن در اورسوراواز در استان والداواز در خاک فرانسه قرار دارد بگیرند و سردمداران این فرقه و در رأس آن مسعود رجوی و بازوی اجرایی او مریم رجوی ساکن فرانسه را به آزاد کردن فرزندانمان از اسارت خودشان و بیرون بردن آنان از جهنم عراق و از زیر صدها خطر جانی در آنجا و دیدارشان با افراد خانواده شان از جمله ما دو پدر نگران وادار کنند.

قربانعلی حسین نژاد

مصطفی محمدی

۱۷ ژوئیۀ ۲۰۱۵ – ۲۶ تیر ۱۳۹۴

*

*

***

اطلاعیه شماره ۳ دو پدر معترض در شهر محل اقامت مریم رجوی در فرانسه

اور سور اواز مریم رجوی پیوند رهایی، پانزدهم ژوئیه ۲۰۱۵:…  نوشته اید که اینجانب حسین نژاد ترسیده بودم! از چه کسی ترسیده بودم؟ اگر از حمله و هجوم شما ترسیده بودم پس اعتراف می کنید که با قلدری و چاقوکشی و عربده کشی تان در کوچه ها و خیابانها

اطلاعیه های شماره یک و دو آقای مصطفی محمدی

پیوند رهایی، پاریس، دوازدهم ژوئیه ۲۰۱۵:…  من سکوت نمیکنم و به شما می گویم یا دخترم را آزاد کنید یا همۀ سازمانهای حقوق بشری و مقامات فرانسه و مطبوعات این کشور را علیه شما بسیج می کنم تا شما را از اور سور اواز نیز همانند اشرف و بلکه از خاک فرانسه اخراج کرده و به جای دیگری کوچ دهند. من هرروز

گزارش ویدئویی از تحصن آقایان محمدی و حسین نژاد. شهرک اور سور اواز، مقر فرماندهی مجاهدین خلق

ایران اینترلینک، پاریس، سیزدهم ژوئیه ۲۰۱۵:… روز جمعه ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۵ برابر با ۱۹ تیر ۱۳۹۴ آقایان مصطفی محمدی از هواداران و فعالان سابق سازمان مجاهدین خلق و قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین که سالیان متمادی در دهۀ شصت در مقر فرقۀ رج

حضور و افشاگری گستردۀ دو پدر ایرانی در اوسوراواز شهر مقر فرقۀ رجوی در نزدیکی پاریس

پیوند رهایی، پاریس، دوازدهم ژوئیه ۲۰۱۵:… روز جمعه ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۵ برابر با ۱۹ تیر ۱۳۹۴ آقایان مصطفی محمدی از هواداران و فعالان سابق سازمان مجاهدین خلق و قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان مجاهدین که سالیان متمادی در دهۀ شصت در مقر فرقۀ رجوی در اورس

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=19793

حمله فرقه رجوی به مصطفی محمدی. سوز مجاهدین از توافق اتمی جمهوری اسلامی با دنیا….

 مهندس مهدی جهانیان، تحلیلگر فرقه ها، چهاردهم ژوئیه ۲۰۱۵:…  در حالیکه توافق اتمی ایران با قدرتهای جهانی در حال شکلگیری است و و وطن فروشان مجاهدین و لابی هایشان هم نتوانستند با اطلاعات دریافتی از سرویس های جاسوسی اسراییل و ….کاری از پیش ببرند این فرقه سوز خود را با حمله به پدر ۲ دختر گروگان در لیبرتی نشان داد در ساعت ۳ عصر روز گذشته اقای مصطفی محمدی و دخترش …

اور سور اواز مریم رجوی قربانعلی حسین نژاد:  سخنی با منتقدین رجوی. چرا در برابر شکنجۀ یک پدر و دختر جلوی مقر مریم رجوی سکوت کرده اید؟

(با تشکر از آقای جهانیان دریافت شد – ایران اینترلینک)

لینک به صفحه فیسبوک مهندس جهانیان

حمله فرقه رجوی به مصطفی محمدی

سوز مجاهدین از توافق اتمی جمهوری اسلامی با دنیا….

مهدی جهانیاندر حالیکه توافق اتمی ایران با قدرتهای جهانی در حال شکلگیری است و و وطن فروشان مجاهدین و لابی هایشان هم نتوانستند با اطلاعات دریافتی از سرویس های جاسوسی اسراییل و ….کاری از پیش ببرند این فرقه سوز خود را با حمله به پدر ۲ دختر گروگان در لیبرتی نشان داد

در ساعت ۳ عصر روز گذشته اقای مصطفی محمدی و دخترش حوریه و اقای قربان حسین نژاد پدر سمیه و زینب که از تحصن روزانه درب اور باز میگشتند در میانه راه مورد حمله تروریستی اعضا این فرقه قرار گرفتند…..این حمله تاحدی بود ه فرقه با ماشین به ماشین اقای محمدی حمله کرد و شدیدا برخورد کرد….

سپس با حمله به دختر اقای محمدی ایشان را شدیدا مورد حمله قرار دادند…..

پرونده در ژاندارمری اور در حال برسی است…البته اگر این پرونده هم مثل پرونده حمله قبلی در دستگاه قضایی دموکرات فرانسه بایگانی نشود….

اکنون روی سخنم با سمیه است……..

حمله مزدوران رجوی به دختر مصطفی محمدی

سمیه….تویی که تحت مغز شویی این فرقه قرار گرفته ای….فقط بگو اگر خواهرت در این دو حمله کشته میشد جواب وجدان خودت رو چه میدادی؟؟؟؟؟این فرقه ای که شما عضو ان هستی از هیچ جنایتی ابایی ندارند…..این مرتبه دوم است که پدر و خواهرت را مورد حمله قرار میدهند….

حمله مزدوران رجوی به مصطفی محمدی و دخترش

این همان خواهری است که بریت شعر میگفت……

این همان خواهری است که برایت شعر میگفت…….

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=19142

کجای این دموکراسی و ازادی است…

مهدی جهانیانمهدی جهانیان، چهاردهم ژوئن ۲۰۱۵:… و خواسته امروز ما بعنوان عضو کوچکی از جامعه جهانی و یک دانجشوی حقوق اینست که این فرقه سمیه را به یک مکان بدون نظارت سازمانشان منتقل کند تا سمیه بدور از هرگونه فشار و …تصمیم گیری کند…این خواسته زیادی نیست……این فرصت را بدهید تا ازادانه فکر کند…دور از بازجویان اموزش دیده سازمانتان…..انگاه اگر سمیه باز به عقاید قبلیش پافشاری …

حمله تروریستی مجاهدین خلق فرقه رجوی در پاریس 2015عملیات ناموفق تروریستی فرقه رجوی علیه آقای مصطفی محمدی و دخترش در اور سور اواز فرانسه

(با تشکر از آقای جهانیان دریافت شد – ایران اینترلینک)

لینک به صفحه فیسبوک مهندس جهانیان

سلام به همه ازاد اندیشان دنیا……..امروز نه بعنوان دوست مصطفی محمدی بلکه بعنوان شخصی بیطرف و البته اشنا به قوانین حقوق بین الملل با شما صحبت میکنم..

کجای این دموکراسی و ازادی است…

حالا دیگر همه مصطفی محمدی را میشناسند….پدری که برای نجات دخترش سمیه تمام درهای دنیا را زد و چه هزینه ها که نکرد و حالا چه کتک ها که نخورد…..روز گذشته همانطور که در خبرها داشتیم مصطفی محمدی برای یک تحصن سکوت و برای نجات دخترش از دست ادمخواران داعشی رجوی به درب اور رفت و در همان لحظات اول مورد هجوم چماقداران رجوی قرار گرفت که با وساطت ژاندارمری اور نجات پیدا کرد…در حالیکه پلیس انجا شاهد بود و یکمرتبه یکی از چماقداران به حوریه دختر مصطفی و خواهر سمیه بصورت جفت پا حمله کرد….این اقایان و خانمهایی که بعنوان حامیان دروغین حقوق بشر به شوی ویلپنت رفته بودند چه جوابی برای این حرکت موکل خود دارند….جرم مصطفی فقط اینست که نمیخواهد دخترش داخل این فرقه باشد….

اینجای سخنم با سمیه محمدی است….سمیه خانم شاید تا بحال متوجه برخورد شدید سازمانی که سنگش را به سینه میرنی با خانواده ات شده ای….پدرت را مقصر میدانی بماند….تقصی خواهر جوانت حوریه که در این مله شدیدا مضروب شده چیست؟امیدوارم هنوز اندکی حس انساندوستی و خانواده دوستی در تو باشد……

سمیه خانم بدون اغراق میگویم کسانی که بخانواده شان عشق نمیورزند اصلا انسانهای قابل اعتمادی نیستن….احترام به خانواده تا انجا در اسلام و دین محمد مورد اهمیت و توجه است که رسول الله در جواب مسلمانی که درخواست کشتن پدر کافرش را کرد بشدت مخالفت و او را از عذاب الهی ترساند…

سمیه محمدی تا چند ساعت دیگه فیلم حمله به پدر و خواهرت منتشر میشود…این همان حوریه ای است که برای تو و دوری از تو ان شعرهای احساسی را گفت…چگونه میتوانی بپذیری کسی دست روی خانواده ات بلند کند….چطوری این را هضم میکنی؟؟؟؟؟؟

و در اخر و اصل موضوع روی سخنم با شما مدعیان دروغین ازادی است…شما که ادعا مینید دغدغه تان خلق است…

و خواسته امروز ما بعنوان عضو کوچکی از جامعه جهانی و یک دانجشوی حقوق اینست که این فرقه سمیه را به یک مکان بدون نظارت سازمانشان منتقل کند تا سمیه بدور از هرگونه فشار و …تصمیم گیری کند…این خواسته زیادی نیست……این فرصت را بدهید تا ازادانه فکر کند…دور از بازجویان اموزش دیده سازمانتان…..انگاه اگر سمیه باز به عقاید قبلیش پافشاری کرد من از طرف مصطفی محمدی قول میدهم که دیگر دنبال ازادی دخترش نباشد…ما پای قولمان هستیم…شما که ادعا میکنید سمیه به خواسته خود در انجا مانده این کار را کنید…… شما که میگویید اعضا سازمانتان انقلاب مریمی کرده اند پس چرا میترسید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟منتظر جواب شما هستیم….تا ببینیم باز مخفی میشوید و دیگران را مزدور میخوانید یا…………..

سمیه محمدی

LET SOMAYEH CHOOSE IN A FREE COUNTRY

مستندی ناتمام برای دختر سمیه (گرفتار در مجاهدین خلق، فرقه رجوی)Silencing the victims of Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult, PMOI, NCRI …) to promote Maryam Rajavi

محموبه حمزه محمدی دلتنگی های بی پایان برای دخترم سمیه (محبوبه: همیشه دلهره با من است)

همراه با مصطفی محمدی ودیگرخانواده اسیران فرقه رجوی