بازگشت محمود رحمانی از آلبانی به وطن بعد از 27 سال

بازگشت محمود رحمانی از آلبانی به وطن بعد از 27 سال

mek_albania_June2013انجمن نجات، مرکز خراسان رضوی، چهاردهم مارس 2015:…  مگر رجوی در 11 آبان 93 تعهد برگشت ناپذیر از همه اعضایش در لیبرتی نگرفته بود و در تلویزیونش اعلام نکرده بود که ما فقط 6 نفر داریم که خواستار جدایی آن هم از طریق سازمان هستند! پس این همه جدایی افراد در آلبانی از کجاست؟ چرا تا پای افراد به دنیای آزاد می رسد دیگر پروسه جدایی شان شروع می شود؟ از این عدم …

mek_albania_June2013مشکلاتی که مجاهدین خلق (فرقه رجوی) برای ما در تیرانا ایجاد می کنند – سازمانهای حقوق بشری کجایند؟

لینک به منبع

بازگشت محمود رحمانی از آلبانی به وطن بعد از 27 سال

– در یک شب رویایی و باور نکردنی

– نگاهِ خستگی ناپذیر و بی پایانِ مادری به فرزندش بعداز 27 سال فراق

– پایان انتظاری جانکاه و طاقت فرسای همسری دلسوز و مهربان

– دیدار فرزند30 ساله با پدر51 ساله (در حالی که پسر 3 سال بیشتر نداشته که پدر بعنوان سرباز در جبهه های دفاع از وطن به اسارت صدامیان، دوستان وحامیان رجوی خائن و مزدور در می آید )

شاهد دیداری بودیم که در آن اشک ها و لبخندها در هم آمیخته بود و نگاه های همه به نقطه ای دوخته شده بود که عزیزی بیش از ربع قرن در حلقه مهر و محبت اعضای خانواده اش گم شده بود. در میان این حلقه زیبا یک چیز تکان دهنده و شوکه کننده بود بطوریکه اشک همه را در آورده بود آن هم لحظه در آغوش کشیدن پدر و فرزند. اینجا بود که صدای هق هق گریه همه فضا انجمن را پر کرده بود. من در حال گریه به این موضوع فکر می کردم که آیا رجوی می تواند فقط پاسخگوی همین یکی از عملکردهای به غایت ضد انسانی خود باشد؟!! هرگز

راستی چرا رجوی این قدر ضد ارزش های خانواده است ؟

مگر رجوی در 11 آبان 93 تعهد برگشت ناپذیر از همه اعضایش در لیبرتی نگرفته بود و در تلویزیونش اعلام نکرده بود که ما فقط 6 نفر داریم که خواستار جدایی آن هم از طریق سازمان هستند! پس این همه جدایی افراد در آلبانی از کجاست؟ چرا تا پای افراد به دنیای آزاد می رسد دیگر پروسه جدایی شان شروع می شود؟ از این عدم پاسخگویی رجوی ذلیل و پست بگذریم چرا که واقعیت های بیرون از ذهن کودن رجوی در آینده ای نه چندان دور خودشان را بر او تحمیل خواهند کرد هر چند که او خود را به نفهمی زده باشد.

اما روی صحبت از پدری است که بیش از ربع قرن در چنگال اهریمنی رجوی و صدام ملعون اسیر بوده در این شب رویایی و باورنکردنی خود را در آغوش مادر ،همسر ، پسرو برادر و خواهران و دیگر اقوام و دوستان می بیند. همسری که بیش از 25سال را در انتظار بازگشت همسرش در حالیکه خانواده شوهرش به بازگشت فرزندشان امیدی ندارند از او می خواهند که به دنبال زندگی وآینده خودش برود ولی او با انتظاری جانکاه و طاقت فرسا نه تنها به بازگشت شوهرش امید وار است که تنها فرزند او را که هنگام رفتن کمتر از 3سال داشته با کار، و تحمل انواع سختی ها و فشارها بزرگ می کند که حالا در حالی که ازدواج کرده در آغوش پدر قرار می گیرد.

این هجران و این دیدار سر درازی دارد که باید بگذاریم برای بعد که انشالله بطور مفصل با محمود به آن خواهیم پرداخت .

رضا بهروزی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=14644

چرا رجوی از خانواده ها می ترسد؟

رضا بهروزی 2رضا بهروزی، انجمن نجات، مرکز خراسان رضوی، یازدهم دسامبر ۲۰۱۴:…  باز فرقه رجوی ترس و وحشت خود را از حضور خانواده ها این بار در مقابل اسارتگاه لیبرتی با دادن اطلاعیه بلند بالایی نشان داد. در این اطلاعیه که خطاب به صلیب سرخ جهانی است با سر هم بندی دروغ و تهمت، خانواده های اسیران را مأموران جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده و به صلیب سرخ جهانی گفته شما گول اینها را نخورید کسانی …

انحمن فراقخاطراتی از فعالیت خانواده ها برای رهایی فرزندانشان در جلوی کمپ اشرف

لینک به منبع

چرا رجوی از خانواده ها می ترسد؟

رضا بهروزی 2

باز فرقه رجوی ترس و وحشت خود را از حضور خانواده ها این بار در مقابل اسارتگاه لیبرتی با دادن اطلاعیه بلند بالایی نشان داد. در این اطلاعیه که خطاب به صلیب سرخ جهانی است با سر هم بندی دروغ و تهمت، خانواده های اسیران را مأموران جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده و به صلیب سرخ جهانی گفته شما گول اینها را نخورید کسانی که می خواهند بیایند خانواده نیستند. راستی چرا رجوی از حضور خانواده ها در مقابل لیبرتی می ترسد؟

رجوی همیشه مدعی بوده و هست که ما به سازمان های بین اللملی احترام می گذاریم و از گفتگو و تبادل نظر با آنها استقبال می کنیم و ترسی از بیان واقیعت های اشرف و لیبرتی نداریم حالا چه شده که دارید به این سازمان هایی که خودتان قبولشان دارید هشدار می دهید! سازمان هایی که تمام تبلیغاتتان با استناد به بیانیه ها و اطلاعیه های همین سازمان های حقوق بشری است هشدار می دهید گول جمهوری اسلامی را نخورید. واقعیت امر چیست و کجاست؟ چرا سازمانی که این قدر دم از مردمی بودن می زند از خانواده های اعضای خودش می ترسد. رجوی که می خواهد در فردای پیروزی موهوم خودش همه کرده و نکرده اش را برای خلق قهرمان بگوید چرا از گفتن واقعیت های فرقه اش حتی برای خانواده های اعضای گرفتار و دربند خودش این قدر وحشت دارد؟ خانواده ها برای آمدن به عراق معلوم است که از جمهوری اسلامی ایران وارد عراق می شوند و باید ویزا و گذرنامه ایران را داشته باشند و همه خانواده ها به این افتخار می کنند و مثل تو بی وطن و وطن فروش نیستند؛ تویی که مزدوری برای صدام و عرب های مرتجع، اسرائیل و امریکا جزء افتخاراتت بوده و هست. مگر این خانواده ها در یک دیدار چند ساعته با عزیزانشان که تو آنها را سال ها مغزشویی کردی چه می گویند که دستگاه پنجاه ساله ات را دچار بحران و تلاطم می کند؟ آخر مگر تو مجاهد برگشت ناپذیر تربیت نکردی؟ مگر تو گوهران بی بدیل نساختی؟ پس ترس و وحشت تو از حضور خانواده برای دیدار جگرگوشه هایشان چیست؟ مگر صلیب سرخ جهانی چشم و گوش بسته است که نداند این افرادی که می آیند کسی در لیبرتی دارند یا نه؟ و مگرها و سوال های زیادی که تو هیچ زمان پاسخ ندادی و توان پاسخ گفتن هم نداری چرا که این یکی از خصلت های رهبران فرقه هاست که به کسی پاسخ گو نیستند، چه رسد به تو که رهبر یک فرقه تروریستی مخوف و جنایت کار هستی. پس از تو توقع هیچ خیری نیست چرا که خودم سال ها در انتظار یکبار قبول حتی یک اشتباه تاکتیکی در تشکیلات فرقه ای ات عمرم را تلف کردم. اما بگذارید در رابطه با اولین گروه از خانواده ها که به داخل پادگان اشرف آمدند و به ترس و وحشت رجوی از آمدن خانواده ها اشاره کنم که فرقه آن را «بمباران خانواده ها نامید». یادم هست وقتی اولین گروه از خانواده ها بعد از سقوط صدام به اشرف آمدند فرماندهان فرقه چگونه به هم ریخته و عصبانی بودند.

ما نمی دانستیم خانواده ها به مقابل درب اشرف آمدند، اما وقتی وسط گرمای روز ما را برای نشست خواستند فهمیدیم باید خبر مهمی اتفاق افتاده باشد. وارد نشست که شدیم فرمانده زن از چهره اش ترس و وحشت می بارید همه تعجب کرده بودند که مگر چه اتفاقی افتاده جنگ که تمام شده، بمبارانی هم در کار نیست پس چرا این به اصطلاح «خواهر» این قدر به هم ریخته است؟ وقتی شروع به حرف زدن کرد فهمیدیم خانواده ها به داخل اشرف آمدند به محض گفتن این خبر یک لحظه انگار همه از روی صندلی ها بلند شدند و همه به همدیگر نگاه کردند. خودم در آن لحظه دچار احساس متناقضی شدم از یک طرف احساس کردم راهی به بیرون اشرف باز شد و ما وصل به دنیای خارج از اشرف شدیم که از این اتفاق ته دلم خیلی خوشحال بودم ولی از طرفی این احساس هرچند ضعیف را داشتم که این خود باعث فشاری مضاعف بر ما می شود و هم به خانواده ها. در حالی که نشست به سکوت معناداری فرو رفته بود او ادامه داد: برادر گفته(رجوی) ما از بمباران امریکا جان سالم بدر بردیم ولی از آمدن خانواده ها اگر شما خوب از آن عبور نکنید دچار مشکل خواهیم شد. در حالی که ما ته دلمان خوشحال بودیم، فرماندهان به خصوص زنان شورای رهبری می گفتند، بروید لحظه هایتان را در این رابطه دستگیر کنید و بنویسید و بیاورید که چرا از آمدن خانواده ها خوشحالید و اینگونه استقبال می کنید؟!

پس می بینید که رجوی با همان شمه ضد خانواده اش به خوبی فهمیده بود که حضور خانواده از بمباران امریکا برایش خطرناکتر است، و امروز به روشنی میتوان دید که تنها جایی که سلاح تزویر و ریا و لابی های گوناگون جهانی فرقه رجوی اثرش کمرنگ و می توان گفت اثر چندانی نداشته و ندارد، در رابطه با خانواده ها و حضورشان در مقابل لیبرتی است. چرا که رجوی ملعون در موضع گیری جدیدش در ۱۱آبان ۹۳ اوج درماندگی و بیچاره‌گی اش را در برابر حضور خانواده ها به نمایش گذاشته است. پس باید برای تحقق این مهم و در جهت هرچه کاراتر کردن این حضور که انشالله در این ایامی که به نام امام حسین(ع) هم است دعا کنیم که با حضور خانواده ها در مقابل لیبرتی برای همیشه این لکه ننگ و خیانت را از سرزمین امام حسین(ع) پاک کنیم. بدون تردید با برچیده شدن زندان لیبرتی که باعث آن رجوی خائن است عراق و ایران از خطرناکترین فرقه در سطح منطقه و جهان نجات پیدا خواهد کرد. اگرچه این فرقه خطرناک تا همین جا هم علاوه بر خسارتهای جانی و مالی فراوان باعث ضربه بزرگی به فرهنگ و تمدن این سرزمین شده است. و این از دست هیچ گروه و سازمانی بر نمی آمد الا فرقه رجوی که بدون شک یک فرقه وابسته به خارج است. اما در آخر یکبار در این ایام گرانقدر و والا و در آستانه اربعین حسینی بار دیگر خداوند را شاکرم که مرا از باتلاق متعفن این فرقه نجات داد، و این مّیسر نمی شد الا بخاطر عشق به امام حسین(ع) و اولاد او. در این روزها که مزین به نام امام حسین(ع) است دعا می کنیم که: خدایا، تو را به آبروی امام حسین(ع) اسیران در بند را ازچنگال رجوی پلید و مزدور نجات بده و چشم خانواده ها را به دیدن عزیزانشان روشن بگردان.

رضا بهروزی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=14467

نامه ۱۵ تن از اعضای جدا شده استان خراسان رضوی به آقای عبادی

انجمن نجات، مرکز خراسان رضوی، دوم دسامبر ۲۰۱۴:… ما جداشدگان از فرقه تروریستی رجوی که در استان خراسان رضوی زندگی می کنیم ضمن محکوم کردن این سخنان سخیف و جنون آمیز که ناشی از نیات پلید و عملکرد سراسر خیانت بار شخص رجوی بخصوص در رابطه با ملت و دولت عراق می باشد بطور جد خواهان دستگیری فرماندهان و مسئولان بالای فرقه تروریستی رجوی در لیبرتی هستیم تا در برابر عدالت …

پاسخ محمد حسین سبحانی به تهدیدات خشونت طلبانه مسعود رجوی در نوار صوتی ۱۱ آبان

لینک به منبع

نامه ۱۵ تن از اعضای جدا شده استان خراسان رضوی به آقای عبادی

جناب آقای عبادی نخست وزیر محترم دولت عراق

با سلام و احترام

حیدر العبادی نخست وزیر عراقدر روز ۲۷ آبان ماه از تلویزیون ماهواره ای فرقه تروریستی رجوی سخنرانی صوتی مسعود رجوی پخش شد که در ۱۱ آبان ۹۳ (۲ نوامبر۲۰۱۴) برای افراد مستقر در لیبرتی پخش شده است.

جناب نخست وزیر

با کمال تأسف و تعجب رجوی به صورت علنی و آشکار نه تنها افراد جدا شده از فرقه اش را تهدید به قتل می کند بلکه به طور مشخص از آقای مالکی اسم می برد و خواهان کیفر و مجازات ایشان می شود. در حالی که این سخنان را خطاب به افراد در لیبرتی در خاک عراق بیان داشته است.

ما جداشدگان از فرقه تروریستی رجوی که در استان خراسان رضوی زندگی می کنیم ضمن محکوم کردن این سخنان سخیف و جنون آمیز که ناشی از نیات پلید و عملکرد سراسر خیانت بار شخص رجوی بخصوص در رابطه با ملت و دولت عراق می باشد بطور جد خواهان دستگیری فرماندهان و مسئولان بالای فرقه تروریستی رجوی در لیبرتی هستیم تا در برابر عدالت قرار گیرند. ما جداشده ها از فرقه تروریستی رجوی حاضریم در هر دادگاه عادلانه ای به عنوان کسانی که مورد ظلم و شکنجه و فشارهای روحی و جسمی واقع شدیم حاضر شده، همچنین شهادت دهیم که چگونه در فرقه رجوی بطور مشخص بعد از سقوط صدام معدوم، رجوی خائن پادگان اشرف را محل آموزش، سازماندهی، حمایت های مالی و امکاناتی بازماندگان صدام تحت پوشش های عشایر و قبایل و … قرار داده بود. بدون شک فرقه رجوی عامل و سازمان ده اصلی تروریست در عراق بوده و می باشد.

جناب آقای عبادی

شما به خوبی می دانید که فرقه رجوی تروریست های جانی داعش را فرزندان انقلابی عراق خواند و بطور علنی در رسانه هایش با تمام قوا از آنها حمایت کرد. حتی رجوی در انتظار سقوط بغداد و بازگشت به اشرف بوده اما بعد از چرخیدن اوضاع علیه داعش، ۱۸۰ درجه تغییر موضع داد و این برای ما مشخص بود که رجوی مثل همیشه حسرت بدل خواهد ماند و همچنین برای ما مشخص بود که او بنده تعادل قوا می باشد چرا که طی سالیان دیده بودیم که او همیشه روی موج های ایجاد شده سوار شده و با فرصت طلبی و انگل وار از کرده دیگران سوءاستفاده می کند رجوی با بی شرمی و بی شرفی با پول های نفت ملت عراق که صدام به او به ازای دلالی گری بخشیده است (طبق فیلم های افشا شده) علیه دولت و ملت عراق توطئه و ترور کرده و می کند. ما از شما مصرانه درخواست می کنیم برای همیشه بساط این فرقه را با دستگیری سران و نجات بقیه اسیران در دست فرقه را که تبدیل به کانون فتنه در عراق شده را جمع کنید.

ما هم چنین از شما تقاضا داریم امکان دیدار خانواده هایی که سالهاست عزیزانشان را به دلیل ممانعت های رجوی ندیده اند، فراهم کنید چرا که این خانواده ها به شدت نگران وضعیت فرزندانشان می باشند که تحت شدیدترین مغزشویی های فرقه رجوی هستند و رجوی آنها را از هرگونه امکانات دنیای آزاد محروم کرده است.

با آرزو موفقیت و توفیق روزافزون برای شما

اسامی جداشده های استان خراسان رضوی از فرقه تروریستی رجوی:

۱- علی محمد خاتمی

۲- مهرام کریمدادی

۳- غلامرضا بهروزی

۴- غلامرضا موسوی

۵- غلامحسین صادقی آبکوه

۶- علی اصغر امینی

۷- غلامرضا یوسفی

۸- صادق باروتیان

۹- مجید عبداللهی

۱۰- محمد اکبرین

۱۱- غلامرضا قنبری

۱۲- حسن سلمانیان

۱۳- مهدی امینی

۱۴- غلامرضا اسحاق نیا

۱۵- رضا الماسی زاده

***

همچنین:

نامه ای به خانم ثریا عبداللهی؛ مادری چشم انتظار

جمیل، انجمن نجات مرکز تهران، اول فوریه ۲۰۱۴: …  براثر فشارهای بین‌المللی و سازمان ملل تاکنون نزدیک چهارصد نفر به کشورهای اروپایی اعزام شده‌اند. بدیهی است فضای اروپا با حصار لیبرتی تفاوتی کیفی دارد و افراد از دسترسی‌های زیادی برخوردار می‌شوند، از جمله ارتباط با خانواده و مستقل زندگی کردن و …

گفتگوی سایت نیم نگاه با خانم ثریا عبداللهی مادر آقای امیر اصلان ( تحت اسارت رهبری و سران فرقه ستیزه جوی مجاهدین خلق در کمپ لیبرتی ) ـ قسمت دوم

سایت نیم نگاه، شانزدهم ژوئیه ۲۰۱۳: …  پدر پیری که با صورت خونی روی خاکها نشسته خداخدا فریاد می زد. حتی به کودک چند ماهه هم افراد فرقه رجوی رحم نمی کردند. دختران و پسران جوانی که به دنبال پدر یا مادر آمده بودند ، با گریه و ضجه خاطره چگونه مفقود شدن عزیزانشان را تعریف می کردند  زنی که بعد از چندین سال

آمریکایی‌ها می‌دانستند در پادگان اشرف گروهک تروریستی خطرناکی وجود دارد

باشگاه خبرنگاران، تهران، بیست و ششم ژوئن ۲۰۱۳: …  وی ادامه داد: بعد از چند سال از دولت ایران درخواست کردم که می‌خواهم فرزندم را ببینم، دولت ایران هم موافقت کرد و گفت فرزندت در عراق است و مشکلی نداری، می‌توانی بروی و فرزندت را ببینی، من با چند خانواده از اردبیل راهی عراق شدیم، رفتیم اما