باز هم تمامی تخم مرغ های مجاهدین خلق، فرقه رجوی در سبد سلطه گران!ا

باز هم تمامی تخم مرغ های مجاهدین خلق، فرقه رجوی در سبد سلطه گران!ا

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هفدهم دسامبر 2018:… مجاهدین خلق (فرقه رجوی)!  از این سناتور قاضی لابی سابقه دارتان پرسید که کشتن هزاران نفر ازمردم ایران که توسط سازمان مجاهدین انجام شد، چیزی جز ترور نام دارد؟ اگر نه آیا قبول کرده اید که ترور مستشاران شما توسط آنها  هم ترور محسوب نمیشده و ” اعدام انقلابی ” بوده است؟!

آیا ترور امریکایی ها بدست مجاهدین خلق هم اعدام انقلابی بوددر رابطه با امریکایی هاای که برای لابی کردن قاتلین سربازانشان زیر پرچم مجاهدین خلق می ایستند چه باید گفت؟!!

http://iran-interlink.org

باز هم جمع کردن تمامی تخم مرغ ها در سبد سلطه گران!

26آذر1397 شمسی

درمورد اتهامات تروریستی بی منطق و بی اساس که به ایران نسبت داده شده که گویا دراروپا انجام شده والبته هیچ تلفات وضایعاتی هم نادشته و مقامات ذیصلاح ایران بطور موکد بر دروغ بودن آن تاکید دارند ، فرقه ی رجوی نشست هایی  با ساپورت شدن ازطرف سرویس های اسرائیل  و …برگزار میکند که هدف اصلی اش منحرف کردن افکار عمومی و دامن زدن به ایران هراسی که نسبت به سال های گذشته ازابعاد این هراس بیمار گونه کاسته شده ، میباشد

درگزارش یکی ازاین جلساتی که درتحلیل نهائی کشکی را هم صاحب رجوی ها نخواهد کرد ، آمده است :

” قطعنامه ۱۰۳۴ به آژانس‌های ذیربط دولت آمریکا فراخوان می‌دهد که با متحدان اروپایی آمریکا کار کنند تا مقامهای (رژیم) ایران را که در پشت این توطئه بوده‌اند شناسایی کنند و به پای میز عدالت بکشانند. سخنرانان در این کنفرانس ضمن حمایت از قیام و اعتراضات مردمی در ایران، سرکوب داخلی و تروریسم رژیم آخوندی را محکوم کردند، بر نقش محوری مجاهدین خلق ایران در قیام تأکید نمودند …”.

اولا ، خود آمریکا که ام الفساد است ، خود بخاطر کارهای اعمال وحشیانه وپرشمارش، عضو این نوع دادگاه ها نیست و قاعدتا نباید چنین توقعاتی هم ازآنها داشته باشد!

ثانیا ، هیچ سند ومدرکی درثبوت این ادعاهای مسخره وجود ندارد که کسی ازایران را باین دادگاه ها بخوانند ومحاکمه کنند!

ثالثا ، هم ماهیت برگزار کننده وترتیب دهنده ی چنین خیمه شب بازی هایی وهم شرکت کنندگان آن، ایجاب نمیکند که ازقیام مردمی حمایت کنند وبنابراین باید گشت وپیدا نمود که اینها با توجه باینکه قیام وتوطئه، خلق وضد خلق قابل جمع دریکجا نیستند ، ازچه چیزی میخواهند دفاع کنند ؟!

اگر دراین تحرکات، سازمان مجاهدین نقش محوری دارند ، لابد که این حرکات ، درتحلیل نهائی بر علیه منافع ملت ایران بوده والبته سلطه گران وظیفه دارند که درصورت صلاح دانستن اینکه آیا کمک به این جریان ، سودی نصیب آنها میکند ، این کار را انجام بدهند!

با این توضیح که ما هنوز نمیدانیم که آیا آنها با حمایت از این جریان منفور ایرانی ، حاضرند به ریسک بزرگی بنام انتخاب بین مردم ایران که دائما وجود خواهند داشت وجریانی که با کمترین بی مهری آمریکا فرو خواهد پاشید ، دست بزنند؟! 

همچنین :

” قاضی تد پو، رئیس زیرکمیته تروریسم در کنگره، گفت: «حملات و توطئه‌های تروریستی رژیم علیه مجاهدین نشان داد که تا چه میزان شما مؤثر بوده‌اید.  نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی حذف شد زیرا سازمان تروریستی نیست. ..”.

این ناقاضی از حقوق بگیران دیرین باند رجوی است و حرف او نمیتواند ملاک قضاوت باشد .

شهادت او بنفع فرقه ی رجوی از نوع شهادت دم روباه بنفع اوست که وجاهت قانونی و ارزش قضایی ندارد!

از این سناتور قاضی؟! باید پرسید که کشتن هزاران نفر ازمردم ایران که توسط سازمان مجاهدین انجام شد، چیزی جز ترور نام دارد!

آیا قبول کرده اید که ترور مستشاران شما توسط آنها ، ترور محسوب نمیشده و ” اعدام انقلابی ” بود؟!

سپس :

” نماینده جمهوریخواه کنگره تام مک‌کلینتاک…گفت: ما اکنون به یکی از آن لحظات نادر در تاریخ نزدیک می‌شویم که جهان می‌تواند یک‌شبه تغییر کند. آنهایی که در کشور ما و سراسر جهان به آزادی عشق می‌ورزند و آن را عزیز می‌دارند، در مبارزه شما با شما می‌ایستد “.

ازنظر اینکه تاریخ سرمایه داری سلطه گر ، با همچون وضعیتی روبرو نبوده و نیز ازاین دیدگاه که ابرازحماقت های بعضی ازافراد هیئت حاکمه ی آمریکا میتواند کار را به برخورد اتمی وتغییر یکشبه هدایت کند، با شما موافقم!

متاسفانه در کشور شما ، رسانه های مسلط جهانی وضع را طوری تغییر داده که افکار عمومی آنرا به یکی عقب مانده ترین افکار عمومی جهان تبدیل کرده و چیزی که شما را به عشق وا میدارد ، آن چیزی نیست که مثلا جلیقه زردهای مبارز فرانسه را!   

 واز آنجا که انس و الفتی با مبارزه ی رهائی بخش و مردمی ندارید، جای شما ایستادن در کنار توطئه ها واستبداد گری هاست …

ونیز :

” قطعنامه ۱۰۳۴ یک قطعنامه دوحزبی است و از حمایت نمایندگان هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در کنگره آمریکا برخوردار است …”.

و آیا این افتخاری بر شماست که با شعار جامعه ی بی طبقه توحیدی وارد میدان سیاست ایران شدید و حالا تمام تخم مرغ هایتان را در سبد هر دو جناح امپریالیرم – که دو جناح راستگر و ضد تهی دستان با نام های متفاوت بوده ودراصل حکم واحد را دارند – ریخته اید؟!

اگر جوابتان مثبت است ، این کار نوش جانتان باد!

صابر

*** 

سرود تروریستی”سر کوچه کمینه” سازمان مجاهدین خلق
(سروده شده بعد از انقلاب، بیاد بود ترور افسران امریکایی)
چند سند دیگر:
Lets create another Vietnam for America(pdf).
(Mojahedin English language paper April 1980)
Letter to Imam (Khomeini) (pdf). 
(Mojahedin English Language paper April 1980)

American servicemen killed by Mojahedin Khalq MEK MKO Rajavi Cult in IranThe MEK’s dirty past includes the anti-Imperialist inspired murder of six Americans in pre-revolution Iran which it later celebrated in songs and publications

Arron Merat: Ex members accuse Maryam Rajavi of coordinating routine sexual abuse

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/مریم-رجوی-مجاهدین-خلق-سم-مهلک-مطالبات-م/

این مضحکه ی ۳روزه، احتیاج به اینهمه نوشتن نداشت

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، پانزدهم دسامبر ۲۰۱۸:…  صدا و سیمای رجوی ، جلوه ای از مقاومت و مطالبات مردم نیست و بلکه بسان سم مهلکی است که بر این مطالبات مشروع زده میشود تا نامشروعشان جلوه دهد ! این رسانه ، به باز پخش صداهای قسی القلب ترین دشمنان مردم ایران و جهان مشغول بوده  ودر جوار رسانه های درخدمت صهیونیزم- امپریالیزم جهانی … 

همیاری سیمای مقاومت مجاهدین خلق مریم رجوی صدا و سیمای رجوی ، جلوه ای از مقاومت و مطالبات مردم نیست و بلکه بسان سم مهلکی است که بر این مطالبات مشروع زده میشود تا نامشروعشان جلوه دهد !

http://iran-interlink.org

این مضحکه ی ۳روزه، احتیاج به اینهمه نوشتن نداشت!

۲۴/۰۹/۱۳۹۷

حالا سه روزی مضحکه ای بنام ” همیاری ” براه انداخته اند وناچارند ۱۰ -۲۰ روز درباره اش تعریف وتمجید بنویسند والبته چاره ای هم ندارند واین کارهارا هم نکنند که بیکارتر میمانند!

ناهید همت‌آبادی بعنوان یک ترک حجاب کرده ی رجویست  و یکی ازمریدان پیر وپاتال او هم وارد میدان شده که درباره ی عظمت سیمای دروغ پراکنی آزادی رجوی ، قلم فرسایی کرده و از قافله ی چاپلوسان ، عقب نماند!

از زبان خودش بشنویم :

” در بحبوحه حیرت و هراس از سرقت هولناک انقلاب و سرکوب یکسر آزادی‌ها، هجوم ارتجاع و کشتار بی‌امان مردم اما ناگاه صدای رسایی که بغض فروخورده و ندای مصلوب شده آزادی را احیا و تکثیر و انگیزه ایستادگی و مبارزه‌ای پیگیر برای رهایی میهن و مردم را نوید می‌داد، طنین افکند که این صدای مجاهدین خلق ایران است “ !

خانم محترمه!

وقتی که بخود آمده ومشاهده نمودید که رهبر متوهم وخود شیفته وجوان شما – مسعود رجوی – بدون درک توازن قوا ، فرمان جنگ مسلحانه ی درحکم انتحار سازمان وتنگ کردن عرصه برای دیگر سازمان ها را صادر کرده وشکست خورد ، چرا اعتراضی باو نکردید؟!

 آیا بهتر نبود که بجای این بغض فرو خورده ، همت وشجاعتی نشان داده واشتباهات فاجعه بار مسعود جانتان را درطی یک محکمه ی تشکیلاتی ، باو گوش زد کرده وبقیه ی نیروهای خود را ازاین دام نجات داده وکمک میکردید که دیگران هم دراین آتش بپا کرده ی رجوی بسوزند!

مگر صدای مجاهد چه کرد؟

کاری جز کار رادیوهای سلطنت طلبان که شعر وشعار تحویل مردم میداد؟!

دراین مورد، کار رادیو مجاهد ویرانگر وخائنانه تر بود و با مشاهده ی بی پایه تر شدن درپیش مردم که ازعوارض تروها وانفجارها بود ، اعضای خانواده ی گرفتار شدگان در کردستان را که میتوانستند دربین مردم وخانواده ی خود زندگی کنند وکشته نشوند ، به کردستان وسپس عراق کشانید که فاجعه بار بودن اینگونه وعده ی سر خرمن دادن ها وکشاندن جوانان مردم به بیغوله های کردستان و سپس عراق ، اظهر و من الشمس است!

سپس :

” اینک پس از حدود چهل سال در جلوه‌ای جدید ” صداوسیمای آزادی“ مردم و مقاومت ایران است که با پخش امواج گسترده در سراسر میهن و جهان، رسانه‌ای یگانه و با برخورداری از استقلال آرمانی، سیاسی و مالی مطلق، شاید در جهان حتی نوعی نمونه باشد “.

صدا و سیمای رجوی ، جلوه ای از مقاومت و مطالبات مردم نیست و بلکه بسان سم مهلکی است که بر این مطالبات مشروع زده میشود تا نامشروعشان جلوه دهد !

این رسانه ، به باز پخش صداهای قسی القلب ترین دشمنان مردم ایران و جهان مشغول بوده  ودر جوار رسانه های درخدمت صهیونیزم- امپریالیزم جهانی ، به جعل اخبار  و  وارونه نشان دادن حقایق پرداخته و در وسع خود ، خاک برچشم مردم می پاشد!

ضمنا ، تاکیدات شما و دوستان تان درمورد استقلال مالی این رسانه ی ضد مردمی – در زمانی که طشت رسوایی وابستگی مالی اش بر دولت های دشمن مردم ایران ازبام ها افتاده – چیزی جز این را ثابت نمیکند که شما ازاینکه مردم جریان امر را میدانند، بشدت سراسیمه بوده و دلواپسید واین دروغ ها را ازسر این استیصال که پیدا کرده اید ، تکرار مینمائید!

خواننده ی محترم!

بقیه ی حرف های این خانم ، شعارگونه تر ازآنی بود که من برگزیده وجواب دادم وبنابراین برای رعایت حال ووقت خواننده ، بررسی ونقد آنها را خالی ازفایده دانسته ومطرح ونقد ننمودم!

صابر

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/دلواپسی-باند-رجوی-از-برای-چیست؟/

دلواپسی باند رجوی از برای چیست؟

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دهم دسامبر ۲۰۱۸:… ترس شما از موشک های ایران برای چیست ؟ اگر موشک خطرناک است ، نباید هیچکس داشته باشد و چون دارند، شما چرا یقه ی ایران را گرفته و از او میخواهید که ازداشتن آن صرفنظرکرده و دست بسته تسلیم ارباب شما شده تا بدینوسیله ، آنها هم ایران را مثل سیب رسیده ای در دامن شما بیافکنند؟! فکر نمیکنید که تصورات تان … 

مزدور مریم رجوی و مجاهدین خلق وطن فروش علیه ملت ایرانThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

http://iran-interlink.org

دلواپسی باند رجوی از برای چیست؟

۱۹/۰۹/۱۳۹۷

درمورد اقدامات کرده یا نکرده ی ایران درمورد تقویت بنیه ی دفاعی کشور- درزمانی که اجازه ی ورود کوچکترین امکانات فنی را بما نمیدهند و ما چاره ای جز تلاش مضاعف برای کسب تکنولوژی مربوطه را نداریم- دولت سلطه گرای آمریکا بیانیه ای داد و گفت که ایران به آزمایش مخفیانه ی موشک بالستیک دست زده و آمریکا قادر به هضم این مسئله نیست .

دراین اثنا، باند رجوی بطور تمام عیار وارد معرکه شد تا این حرف ارباب  بزرگترخود را تاییدی مکرر کرده و ارادت خود را برای هزارمین بار به این سرجنایتکار جهانی نشان دهد!

دریادداشتی با نام ” رژیم آخوندی – آزمایش موشک بالستیک در سایه برجام ” که ازطرف این گروه ضدملی منتشر شده ، چنین میخوانیم:

” همچنین تازه ترین داده های بین المللی سخن از آزمایش موشک های بالستیک با توان حمل کلاهک های هسته ای را دارند ، امری که به یقین نه تنها به پنهان کاری های دیکتاتوری خامنه ای در زمینه اتمی راه می برد ، بلکه برای نزدیک ترین شرکای تجاری رژیم نیز زنگ های خطر، مبنی بر هرگونه تلاش برای یاری رساندن به رژیم آخوندی را بصدا در می آورد “.

این امر در سازمان ملل متحد مطرح شد واکثریت مجمع ، ادعاهای آمریکا را قبول نکرده وتره ای برای او خرد نکردند !

ضمنا ، ترس شما از موشک های ایران برای چیست ؟

اگر موشک خطرناک است ، نباید هیچکس داشته باشد و چون دارند، شما چرا یقه ی ایران را گرفته و از او میخواهید که ازداشتن آن صرفنظرکرده و دست بسته تسلیم ارباب شما شده تا بدینوسیله ، آنها هم ایران را مثل سیب رسیده ای در دامن شما بیافکنند؟!

فکر نمیکنید که تصورات تان خام وابلهانه است؟!

ممکن است بگویید که غم حقوق بشری دارید و بقول خودتان میترسید حکومت ایران با این موشک ها مردم ایران را دراسارت نگه بدارد!

که دراین مورد بعرض تان رسانده شده که سرکوب مردم به اینگونه وسائل احتیاجی ندارد و تنها ارزش نظامی ودقاعی  آنها ست که مطرح است!

شما درجلوی چشمان خود میبینید که مردم فرانسه بپا خواسته اند و دولت این کشور ازاین امکانات موشکی وسیع خود کمترین سوء استفاده ای برای سرکوب عدالت خواهان انجام نمیدهد واصلا ممکن هم نیست که بتواند!

بنابراین درد شما ودلواپسی تان ازموشک های ایران چیزی است که درقسمت های اول این یادداشت معروض افتاد وغم سرکوب شدن مردم را بدروغ مطرح نموده اید!

سپس :

” وزیر خارجه آمریکا با انتشار پیامی در توییتر آنچه را که آزمایش موشکی ایران خوانده محکوم کرده و این اقدام را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل خوانده است. او در توییت خود که روز شنبه ۱۰ آذر (اول دسامبر) منتشر شده، نوشت: «رژیم ایران به تازگی یک موشک بالستیک میان‌برد را آزمایش کرده که قابلیت حمل کلاهک‌های چندگانه را دارد “.

او انحصار اعلام اینکه چه چیز ناقض قطعنامه ی ۲۲۳۱است نداشته وخودسرانه حرف زده و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد را قانع نکرده که راست میگوید.

فردی این حرف مسخره را مطرح کرده که  دولت اش با داشتن دهها پایگاه نظامی  درمنطقه وهزاران ابرار آلات نظامی درخلیج فارس، لشکر اتمی ۶۵۰۰ نفری را به منطقه اعزام کرده وعمدا فراموش کرده که ایران کلاهک هسته ای ندارد وکشور سلطه گر وجنگ طلب او، هزاران واحد ازاین ادوات را دارد واتفاقا تنها کشوری است که ازانرژی هسته ای برای نابودی بشریت استفاده کرده ودراین مورد بدهکاری بزرگی درمقابل جهانیان دارد!

خواننده ی محترم!

باند رجوی ازهمچون جنایتکارانی حمایت میکند وآنگاه خود را مدره ، ترقی خواه  ومیهن دوست معرفی میکند!!

صابر

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/باند-مریم-رجوی-پایداری-و-مقاومت-را-بسیج/

باند مریم رجوی پایداری و مقاومت مردمی را “بسیجی پسند” میداند

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هشتم دسامبر ۲۰۱۸:… یا توجه به سوابق امر و اینکه باند رجوی چه حرف هایی را بسیجی پسند میداند، ظاهرا اشاره ی مداوم رئیس جمهور به پایداری و مقاومت است که البته این راه را همه ی مردم غیر وابسته به اجنبی- که باند رجوی در راس این اندک مردم قرار دارد- دوست دارند. دراین راه هزینه داده اند و هنوز هم میدهند! بزعم آنکه فرقه ی رجوی … 

مجاهدین خلق مریم رجوی مسعود رجوی صدام حسین عربستان سعودی مزدوریWhy is this Iranian regime change cult ( Mojahedin-e Khalq) building a base … in Albania?

http://iran-interlink.org

باند مریم رجوی پایداری و مقاومت مردمی را “بسیجی پسند” میداند

۱۷آذر۹۷

در سر مقاله ی رسانه ی مجازی باند رجوی آمده است :

” روحانی در سفر به سمنان حداقل ۶ سخنرانی داشت و هدفش از این صحبتها هم عمدتاً گفتاردرمانی و امیددرمانی بود با همان ادعاها و دروغهای مسخره؛ اما در لابلای این حرافی‌ها و روضه‌خوانی‌ها، روی یک موضوع مهم هم انگشت گذاشت و آن هم این است که رژیم بر سر یک دو راهی گیر کرده و در یک جا از صحبتهایش دقیقاً به همین دو راهی که یک راه ذلت و تسلیم است و یک راه ایستادگی و پرداخت بهای آن اشاره کرده است…”.

گفتار درمانی درکار نبود والبته امیدواری دادن به مردم کار درستی است ومردمی که گرفتار بزرگترین تحریم وجنگ اقتصادی تا سطح نسل کشی – که سلطه گر اعظم براو تحمیل کرده –  با قطع امید محکوم به نابودی است والبته این امید باتوجه به پتانسیلهای بالقوه وبالفعل ایران،پشتوانه ی  واقعی  دارد ابدا واهی نیست!

گیر کردن بر سر دوراهی هم جزوی از حوادث زندگی است که مهم نیست!

مهم آنست که چگونه راه درست را انتخاب کرده وبه قضیه فیصله داد.

راه ایستادگی درمقابل زورگویان ، استفاده ی هوشمندانه ازامکانات موجود- که خوشبختانه با شکاف برداشتگی دنیای تک قطبی این امکانات بیشتر وبیشتر وبنفع ما تمام  شده – میباشد وراه تسلیم وذلت ، تن دادن به توقعات غیر قایبل عملی جهانخوار اعظم است و البته کسی دراینجا طرفدار اتخاذ این راه حل؟! نیست!

 درادامه :

” روحانی حرفهای بسیجی‌ پسندی زد ولی از آن طرف مجموعه علائمی وجود دارد که نشان می‌دهد راه مذاکره را هم کنار نگذاشته. نکته جدید در این حرفها و چه بسا شگرد روحانی این است که تسلیم و مذاکره را در این سخنرانیها مترادف هم به کار نبرده است. و این، نکته ظریف حرف‌های روحانی است “.

با توجه به سوابق امر و اینکه باند رجوی چه حرف هایی را بسیجی پسند میداند، ظاهرا اشاره ی مداوم رئیس جمهور به پایداری و مقاومت است که البته این راه را همه ی مردم غیر وابسته به اجنبی- که باند رجوی در راس این اندک مردم قرار دارد- دوست دارند. دراین راه هزینه داده اند و هنوز هم میدهند!

بزعم آنکه فرقه ی رجوی ، همواره درمذاکرات تسلیم بوده وتنها این نوع مذاکرات را می فهمد، انسان نرمال و آشنا به اصول سیاست وکشورداری ، مذاکره را راهی برای بهتر کردن اوضاع میداند وگرنه ، تسلیم شدن که احتیاج به مذاکره ی آنچنانی ندارد!

بازهم :

” علامت دوم این است که می‌گوید اعتماد شرط لازم مذاکره با آمریکا نیست و به‌عنوان مستند حرفش، مذاکره با صدام در زمان خمینی را که ۲سال هم ادامه داشت و همین‌طور مذاکرات برجام در عین این‌که می‌گوید به طرف مقابل اعتماد نداشتیم را ذکر می‌کند  “.

البته مذاکره بصورت جدی و کاملش، با دوست انجام نمیگیرد و بیشتر بمنظور ازبین بردن سوء تفاهمات و اختلافت با مخاف ویا دشمن انجام میگیرد و شرطش داشتن اعتماد نیست که اگر بود، با یک نشست ساده موانع موجود حل میشد!

ویتنام بعد از پیروزی قاطعش بر آمریکا- که مسلما اعتمادی درکار نبود- پای میز مذاکره با آمریکا نشست و کوبا که ۶۰ سال است مورد تحریم ظالمانه ی آمریکاست، با این سلطه گر مذاکره نمود ودچار این خوش خیالی هم نشد که اعتماد بین طرفین بوجود آمده است!

بطور کلی، مذاکرات با تحلیل سود و زیان حاصله از هر دو طرف انجام میگیرد و ربطی به اعتماد ندارد!

همینطور :

“روحانی با طرح این سؤال که می‌خواهیم با بانکهای دنیا همکاری کنیم یا نه؟ گفت: «در حال حاضر که آمریکا این همه فشار آورده است، ‌ده‌ها بانک دنیا از کشورهای دوست که با آنها تعامل داریم، به ما اعلام کردند که اگر در اف‌.ای‌.تی‌اف عضو نباشید، نمی‌توانیم همکاری کنیم “.

یعنی آن بانک ها ومخصوصا  موسسات مالی دولت های دوست ایران ، خواسته اند که بمنظور جلوگیری از بهانه گیری های بنی اسرائیلی آمریکا ، ایران این تعهدات بین المللی را بپذیرد تا مشکلاتی درکار بانک های آن ایجاد نشود.

بنظر سرمقاله نویس رجوی ، این کار چه عیبی دارد؟!

صابر

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/خانم-رجوی-حباب-همیاری-هم-خواهد-ترکید/

خانم مریم رجوی! حباب “همیاری” هم خواهد ترکید فکر دیگری بکنید

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، سوم دسامبر ۲۰۱۸:…  اگر براستی باز هم بر وجود این کمک های موهوم اصرار دارید، ابتدا نشان دهید که واقعا شایسته ی این کمک ها هستید و اولین گام دراین مورد، رها کردن اعضای در بند رجوی و فراهم کردن ملاقات آنها با خانواده هایشان است! و گر نه مردم ایران دیوانه نشده اند که به زندانبان های بیرحم فرزندان خود کمک کنند! و سرانجام اینکه خانم … 

همیاری مجاهدین خلق فرقه رجوی مریم رجوی عربستان مسعود رجوی صدام حسیناز گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجوی

http://iran-interlink.org

حباب “همیاری ” هم خواهد ترکید فکر دیگری بکنید!

۱۲آذر۱۳۹۷

این روزها سالگرد  یکی از فیل هوا کردن های باند رجوی که “همیاری ” نام دارد، میباشد!

تمام نوچه های درجه اول رجوی دراین برنامه حضور یافته وبه گزافه گویی میپردازند و شنوندگان دست چین شده ای را هم تدارک میبینند که ضمن ستایش از رهبری سازمان ، بخشیدن ارقام درشتی را بعنوان کمک مالی به سمع ونظر بینندگان وشنوندگان سیمای دروغپرداز رجوی می رسانند!

بعضی از این تماس گیرندگان ، ماموریت دارند که اعلام کنند که مهم ترین  چیز؟! خود را فروخته وصرف کمک به سازمان کرده اند و …

فرشته یگانه  که دشمنی اش با خانواده ها ی گرفتار مناسبات ننگین سازمان مجاهدین رجوی ، اظهرو من الشمس است، یکی از صخنه گردانان برنامه ی مضحک وعوامفریبانه ی ” همیاری ” بوده وطی آن دروغ های شگفت انگیزی بخورد شنوندگان داد!

هدف این برنامه، طرح نظریات رجویست های برخوردار تر، از زبان مردم موهوم از یک طرف و پنهان گردن منابع عظیم مالی واقعی  باند رجوی  ازطرف دیگر است!

البته ، درخواب نگه داشتن اعضای شکار شده وپرکنده ی سازمان، یکی دیگر ازاهداف- شاید هدف مهم – این خیمه شب بازی خسته کننده باشد!

فرشته خانم دربرنامه ی موصوف میگوید :

” … کسی به‌سادگی دسترنج و محصول کار و تلاش و زندگیش را تقدیم به جنبشی نمی‌کند مگر این‌که عمیقاً به آن جنبش اعتماد داشته باشد. عمیقاً به رهبری آن جنبش اعتماد داشته باشد. و این صفی است از اعتماد که نثار مقاومت می‌شود “.

منهم به تبعیت از حرف شما ، میخواهم نتیجه بگیرم که چنین تقدیمی درکار نیست!

شخصی که زندگی اش از محصول دسترنج اش میچرخد، مجاهدین رجوی را دشمن خود میداند و لاجرم چیزی بدان نمیدهد!

درمورد کسانی که داریی شان از راههای بی زحمت بوجود آمده، مسئله بدتر ازاین است !

چرا که این جماعت بسی حسابگرتر بوده وخسیس اند و روی اسب مرده شرط بندی یا سرمایه گذاری نمیکنند ونتیجه اینکه ادعای این خانم دشمن خانواده های اعضای دربند مجاهدین ، دروغ است!

بازهم :

” از مادر فاطمه که می‌گفت خانه‌اش را فروخته و به خانه کوچکتری در حومه نقل مکان کرده و پولی که از این طریق به دست آورده را تقدیم سیمای آزادی کرده است “.

ما که  میان مردم  زندگی کرده  ودرمورد روحیه ی مردم بیشتر میدانیم،  با کمال تاسف به اطلاعتان میرسانیم که مردم غرق شده درمصرف گرایی وتجمل محوری ایران ، اغلب درصدد بزرگ کردن خانه ی خود ونه کوچکتر نمودن آن هستند و اگر این فاطمه خانم فردی جعلی نباشد ، بنحوی که امنیت او بخطر نیافتد ، بما معرفی کنید تا دیگران را با لحاظ جمیع جهات ، باو معرفی نموده وبرای رفع آفت بزرگ تجمل گرایی درایران که منبع رنج ها وشکست های فراوان است، ازوجود بی مثال او استفاده کنیم!

همچنین :

” یا هموطنی که از داخل کشور زنگ‌ زده بود و می‌گفت با وجود این‌ که در وضع معیشتی بدی به‌سر می برد اما از یک وعده غذایش می‌زند و آن را به سیمای آزادی کمک می‌کند “.

هزار بار بشما توصیه کردیم که اینقدر دروغ نگفته وبه چوپان دروغگو تبدیل نشوید که اگر توصیه ی ما را پذیرفته بودید، ناچار بودیم که اقلا این یکی حرف شما را قبول کنیم و اینهمه پیش تان شرمنده نباشیم!

وایضا :

” تا اون هموطنی که بیش از ۲۰۰هزار پوند انگلیس کمک کرده بود اما به شیوه همه جوان‌مردان در فرهنگ غنی ایران حاضر نبود حتی اسمش عنوان بشود و می‌خواست به قول ما مجاهدین بی‌نام و نشان این کمک را اهدا کند “.

در زمانی که بقول زنده یاد صمد بهرنگی ، چشم راست به چشم چپ دروغ میگوید و اصطلاح “مشکل خودت هست” و … ، به اصطلاح غالبی دربین مردم تبدیل شده ، امکان این بذل وبخشش بصورت واقعی ، مقدور نیست مگر اینکه شرایطی داشته باشد:

۱-  خبر ازاساس دروغ باشد!

۲- دارنده ی چنین پولی ، جزو اقشار  بالای متوسط باشد ولابد خرپول تشریف دارد!

۳- درصورت درست بودن فرضیه ی ۲، باید این فرد بخوبی بداند که سازمان به گذشته ی خود وجامعه ی بی طبقه ی توحیدی خود تف کرده ونظر این مرد ثروتمند را بسوی خود معطوف کرده است!

۴- او عامل یکی ازکشورهایی بوده که به مجاهدین رجوی ، کمک مالی میرسانند!

درادامه :

“اما این‌که سؤال کردید که برآورد از وضعیت جامعه و تعادل بین جبهه رژیم و جبهه مقاومت چگونه است. فکر می‌کنم الآن این تعادل خیلی خیلی روشن است عواملی که قیام دیماه سال گذشته را ایجاد کرد پا برجا است لذا این قیام استمرار دارد و این نقطه‌عطف به عقب بر نمی‌گردد. مردم تمامیت این رژیم را نفی کرده‌اند “.

تحرکات دیماه سال گذشته ، اصالت چندانی  نداشت ومسائلی در میان بود که آنها که میتوانستند ، درک کنند، کردند!

ضمنا نفی یا تایید حاکمیت ازطرف مردم، هیچ ارتباطی با منافع و موقعیت شما ندارد وتاثیری ازاین بابت نمیگذارد!

مردم ایران بدرجات متعدد، مخالف  وحتی دشمن شماست و سرمایه گذاری بر روی این عامل، شرط عقل نیست!

سپس :

“… این هموطنان با حمایتهای ارزشمندشان نشان دادند که این مقاومت تا کجا در اعماق جامعه ایران ریشه دارد. بی‌شک تا جنبشی که حامیانی این چنین متعهد و مسئول دارد مسیر پیشرویش برای تحقق اهداف آزادیخواهانه‌اش باز و چشم‌انداز پیروزیش روشن است “.

با این توهمات و خود فریبی ها بود که خودتان را به این روز انداختید اخیه!

مردم درگیر با مشکلات متعدد که ریشه درحوادث ۴۰۰ ساله دارد ، به عنصری بنام مجاهدین خلق که روح وجانش پیش استعمار بوجود اورنده ی این وضعیت است ، وقعی نمی نهند ومسلما کمکی هم نمیکنند!

اگر براستی باز هم بر وجود این کمک های موهوم اصرار دارید، ابتدا نشان دهید که واقعا شایسته ی این کمک ها هستید و اولین گام دراین مورد، رها کردن اعضای درب ند رجوی و فراهم کردن ملاقات آنها با خانواده هایشان است!

و گر نه مردم ایران دیوانه نشده اند که به زندانبان های بیرحم فرزندان خود کمک کنند!

و سرانجام اینکه خانم فرشته یگانه!

شما سوابق ننگینی در دستگاه شستشوی مغزی این فرزندان مردم دارید وبارها مشاهده شده است که با سماجت تمام مانع ملاقات این تیره روزان با اعضای خانواده ی شان هستید!

موضعگیری شما، کار باند رجوی را خرابتر میکند وچه بهتر که به کنج عزلت خزیده ودرمورد این جنایات خود فکر کرده واگر توفیقی برایتان باقی مانده، جبران مافات نمایید!

صابر

*** 

مریم رجویجمشید برزگر، بی بی سی: تقابل عربستان و ایران؛ ارسال پیام از مقر سازمان مجاهدین خلق

Jamal_Khashoggi_Maryam_Rajavi_Saudi_TerrorismUS, MEK and Ahwazia Coordination

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/استراون-استیونسون-وقیح-ترین-مستخدم-مج/

همچنان دم روباه است که بنفع او شهادت میدهد!ا

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، اول دسامبر ۲۰۱۸:…  استراون استیونسون که زمانی در مجلس اروپا نمایندگی میکرد و بنام حمایت از عراق ؟! با وقاحت تمام جانبداری شدیدی از باند رجوی بعمل میآورد ، با اتمام قوا  درامور دخالی ایران دخالت میکرد و اکنون نیز میکند ، یکی ازمهمانان دائم مریم رجوی در خیمه شب بازی اخیر او درآلبانی بود. اوکسی است که بارها بخاطر دخالت بیجا توبیخ شده است … 

Self-Sacrifice-Struan-Stevenson-Rajavi-terroristsBehind Struan Stevenson’s book “Self Sacrifice”

لینک به منبع

همچنان دم روباه است که بنفع او شهادت میدهد!

۱۰/۰۸/۱۳۹۷

استراون استیونسون که زمانی درمجالس اروپا نمایندگی میکرد و بنام حمایت از عراق ؟! با وقاحت تمام جانبداری شدیدی از باند رجوی بعمل میآورد ، با اتمام قوا  درامور دخالی ایران دخالت میکرد واکنون نیز میکند ، یکی ازمهمانان دائم مریم رجوی در خیمه شب بازی اخیر او درآلبانی بود.

اوکسی است که بارها بخاطر دخالت خشن اش درامور ایران توسط پارلمان اروپا توبیخ شد وسرانجام ازتمامی سمت های رسمی برکنار شده ، با انتخاب بلژیک به اسکان دائمی خود، اینک به یک مامور رسمی فرقه ی رجوی تبدیل شده و هروقت کار مریم لنگ میشود، وارد میدان شده ومصاحبه وسخنرانی برای قوت قلب دادن باو ، انجام میدهد.

در اجرای این وظیفه ی خود، اخیرا با سیمای ضد آزادی ودروغ پرداز رجوی مصاحبه کرده که منهم وظیفه ی انسانی وملی خود دانستم که ضمن نقل حرف هایی ازاو، به افشای چهره ی کریه اش بپردازم!

او میگوید :

” البته رژیم در حال حاضر خود را در تله یک سقوط اقتصادی می‌بیند که لاینحل و لاعلاج است. آنها میلیاردها دلار را صرف حمایت از بشارالاسد کرده‌اند، آنها از حشدالشعبی، یعنی شبه‌نظامیان شیعه در عراق حمایت کرده‌اند، آنها سالانه ۷۵۰ میلیون دلار برای حزب الله لبنان می‌فرستند، از شورشیان حوثی حمایت می‌کنند. نتیجه‌اش چیست؟ در داخل ایران مردم گرسنه هستند “.

ما بارها تاکید کرده ایم که مشکلات اقتصادی ایران بشرط وحدت مردم و کسانی از حاکمیت ودولت قابل حل است وزمانی لاعلاج خواهد بود که این دوعنصر، نبض زمان را بدست نگرفته و بی تفاوتی پیشه کنند!

دیگر اینکه، هزینه های بعمل آمده در سوریه و …، جزو هزینه های دفاعی ما هستند واگر ازاین کار غفلت کنیم ، شاهد ایجاد خاورمیانه ی بزرگ خواهیم بود که کشور ما نیز ازقربانیان اصلی این توطئه ی شوم خواهد بود!

ضمنا ، با مبارزه با فساد اداری و اختلاس ها ، چنان مبلغ بزرگی بربودجه ی کشور افزوده میشود که هزینه های لبنان، سوریه و …، دربرابر آن رقمی بشمار نمیآید و مسئولین امر تلاش های زیادی دراین مورد میکنند.

بازهم :

” آنها تلاش کردند اشرفی‌ها را در زمانی که در اشرف بودند و در زمانی که به کمپ لیبرتی منتقل شدند نابود کنند. آنها ۱۶۸ نفر را در این دو کمپ به قتل رساندند. کمپ لیبرتی مثل یک اردوگاه مرگ بود. آنها بیش از ۱۷۰۰ نفر را مجروح کردند. بسیاری از مجروحان الان اینجا هستند و هنوز از عواقب آن رنج می‌برند. بنابراین تلاش آنها برای قتل عام خط مقدم جنبش مقاومت تحت رهبری شخصیتی فوق‌العاده و نافذ، یعنی خانم رجوی رهبری به شکست انجامیده است “.

این رجوی ها بودند که ول کن اشرف ولیبرتی نبودند ودخالت های آشکاری در امور داخلی عراق میکردند ودر زمانی که دولت عراق قادر به تامین امنیت مردم خود نبود، انتظار تحمل این تلفات ازطرف باند رجوی هم میرفت!

کار مریم – که این بار مهمتر از مسعود معرفی شده- چیزی جز ممانعت تمام قد از خارج شدن اعضای تیره روز سازمان ازعراق نبود و علت رانده شدن به آلبانی، فشار بی امان خانواده های گرفتار تشکیلات رجوی وبیزاری دولت عراق ازعملکرد آنها بود واین شخصیت اگر فوق العاده است ، ازپس است ونه پیش!

دوباره :

” یک مورد دیگر در ماه ژوئن امسال بود، یک تلاش برای ترور، برای انجام یک جنایت بزرگ علیه گردهمایی سالانه در ویلپنت، در حومه پاریس. موضوع عبارت بود از دستگیری یک دیپلمات به نام اسدالله اسدی از سفارت رژیم در وین، به این اتهام که ضمن تحویل بمب به دو مهاجر ایرانی به آنها دستور داده بود که با ماشین بروند و گردهمایی‌ای را که کسانی همچون رودی جولیانی و نیوت گینگریچ در آن شرکت داشتند منفجر کنند. من و تعداد زیادی از برادران و خواهران مجاهد در آنجا بودیم. در صورت انجام، این یک جنایت بزرگ در خاک فرانسه بود “.

این ادعاها توسط وزارت خارجه ی ایران رد شده و صرفا بصورت اتهامی که نمیگذارند با دخالت دولت های ذینفع وازجمله ایران ، کم وکیف وصحت وسقم قضیه روشن گردد، باقی مانده وتمسک باین ادعاهای غیرقابل اثبات ، آب درهاون کوبیدن است!

منطق حکم میکند که ایران دراین کارهای بچه گانه شرکت نمیکند ومسئله تنها ارزش یک شایعه سازی موذیانه را دارد!

مرگ وزندگی رودیها ونیوت ها و مزدبگیران رجوی ، نباید اهمیتی برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد!

این مزدبگیر رجوی، ناراحتی خود درمورد سیاست های اروپا را – که ازنظر نگارنده، چندان نیز جسورانه واستقلال طلبانه نیست  – بشکل زیر بنمایش میگذارد :

” … با وجود این، نماینده عالی ما در امور خارجی، فدریکا موگرینی هنوز فکر می‌کند ایران کشوری است که غرب باید با آن مماشات و معامله کند. او به تهران می‌رود و برای گرفتن عکس‌های سلفی با ملاها فیگور می‌گیرد. او روسری به سر می‌کند تا به زن‌ستیزی دیکتاتورهای عمامه‌به‌سر احترام بگذارد “.

منافع اروپا در اتخاذ چنین سیاست هایی است که من برعکس شما، سیاست های جاری را ضعیف میدانم!

اروپا زمانی معنی زورگویی های دونالد ترامپ را بهتر خواهد فهمید وآنگاه از رفتارهای هراس آلود با ایران، پشیمان خواهد شد!

ضمنا ، اگر استفاده ازروسری ، زن ستیزی است ، مریم بهمراه تمام زیردستانش ، ازاین وسیله استفاده میکنند وآیا ازنظر شما دیکتاتورند؟!

درادامه :

” آقای استیونسون: چیزی که می‌توانم بگویم این است که زندگی من یک کمبود دارد. من هیچوقت در ایران نبوده‌ام. نمی‌توانم به آنجا بروم. چون در لیست سیاه هستم. من می‌خواهم به ایران بروم و می‌خواهم همراه خانم رجوی و همراه سازمان مجاهدین خلق ایران بروم و می‌خواهم روحانی، خامنه‌ای و همچنین مالکی را به اتهام جنایت علیه بشریت در برابر دادگاه اروپایی عدالت در لاهه ببینم “.

این عین خوشبختی برای شماست که بااین طرز تفکر فاشیستی خود ، درایران حضور نیافته وگناهان کمتری را بر روی دوش خود حمل میکنید آقای وکیل مجلس اسبق!

اگر بازهم ، هوس ایران آمدنت فروکش نکرد، منتظر باش که مریم و نوکرانش به ایران بیآیند وتورا هم همراه خود بیآورند!

مشکل کار این است که قرائن وشواهد نشان میدهد که عمر شما کفاف تحمل این هجران ابدی را نخواهد کرد!

صابر

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/کمیتهٴ-آلمانی-همبستگی-برای-ایران-آزاد/

کمیتهٴ آلمانی همبستگی برای ایران آزاد فرقه رجوی محرم تر ازخانواده؟!ا

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و هشتم نوامبر ۲۰۱۸:… ایشان بجای اینکه کمکی به باند رجوی کند، از ترس اینکه فردی منبع این ریخت و پاش ها را بپرسد، دم خروس را نشان داده تا مسائل کثیف مالی این گروه ضد ملی، مطرح نگردد و گرنه او از کجا میدانست که مجاهدین اینهمه پول حلال؟! دارند؟! ضمنا آیا دراین جمع ، انسانی پیدا نشد که ازمناسبات داخلی این گروه سئوال کرده …

مزدور مریم رجوی و مجاهدین خلق تروریست تحت نظر ولینعمت جدیدشان موساد در آلبانیعبدالرضا نیک بین رودسری، عبدی از بنیانگذاران مجاهدین خلق : آنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند

http://iran-interlink.org

هیئت خارجی محرم تر ازخانواده؟!

۷ آذر۱۳۹۷خورشیدی

 برابر گزارش رسانه های رجوی، به همت کمیته ی آلمانی همبستگی برای ایران آزاد – که مجمع افرادی ازجیره خواران رجوی است – یک هیئت آلمانی ازکمپ ” مانز ” آلبانی دیدار کرده و این کمیته ی مورد اشاره، گزارشی ازاین دیدار تهیه نموده و رسانه های رجوی آنرا با آب وتابی که باین فرقه منحصر است، منتشر نموده است.

من بهتر دیدم که بجای نقل تمامی این گزارش بلند وبشدت چاپلوسانه ، قسمت هایی از آنرا انتخاب کرده و ملاحظاتی کوتاه برآنها داشته باشم تا سبب خستگی خواننده ی این یادداشتم نگردم.

باهم بخوانیم :

” …کمیتهٴ آلمانی همبستگی برای ایران آزاد در ۱۳سال گذشته (این جنبش را) در مسیر سنگلاخ، همراهی و تلاش کرده است تا مشکلات بشردوستانه را کاهش دهد. در شرایط سیاسی پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، امنیت پناهندگان ایرانی به قدری در خطر بود که انتقال از کمپ لیبرتی اجتناب‌ناپذیر بود”.

این کمیته چه نوع آزادی را برای ایران میخواهد تا مجبور شود در طی مسیر پرسنگلاخ ۱۳ساله دچار اینهمه زحمت شود ؟

تعریف او ازآزادی چیست و دلسوزیشان برای مردم ایران ازبهر چیست؟!

گرایشات سیاسی- اجتماعی شان چگونه است ودرک شان ازحقوق بشر ازچه قماشی است ؟

اگر قصد نجات این گروگان ها درمیان بود، چرا آنها را به کشور خود آلمان منتقل نکردند تا زندگی بهتری راتجربه کرده وبا مردم آلمان واروپا انتگره گردند وبجای آن کمک نمودند که درگوشه ی پرتی درکشور پرت آلبانی مجتمع شده و دور ازچشم بشریت آگاه، زیر سیطره ی کامل مسعود یا مریم رجوی قرار گیرند؟!

سپس :

” … هیأت آلمانی در روز ۲۱اکتبر، به یک دیدار پنج ساعته از محل جدید سکونت مجاهدین مبادرت کرد.. ایرانیان تأکید کردند که هزینه‌های جابه‌جایی، زندگی روزمره و مراقبت‌های پزشکی از سوی مجاهدین خلق تأمین شده است “.

کدام ایرانی را مشاهده کردند که هزینه های مختلف آنها را مجاهدین خلق متقبل شدند؟!

مگر دراین قلعه کسانی غیر ازاعضای مجاهدین ساکن اند که کسی دراینجا خبری ازوجود آنها ندارد؟!

همینطور :

“به هنگام غروب هیأت در یک تجمع اعضای مجاهدین شرکت کرد. در اینجا به‌طور خاص در مورد پیشداوری‌ها و اتهاماتی گفتگو شد که برای بی‌اعتبار کردن این گروه در بخشهایی از دولتها و رسانه‌های اروپایی مطرح می‌شود و هیچ‌گونه پایه و اساسی ندارند… “.

چه کسانی سئوال کردند وجواب دهندگان چه کسانی بودند؟

آیا ناظر بیطرفی که اطمینان حاصل کند که سئوال وجواب ها واقعی بود، دراین مدت ۵ساعت حضور داشت ؟

آیا اعضای این هیئت نمیدانست که قبلا این گروگان های رجوی با قبول کردن اینکه همه ی مامورین وارد شده به جمع آنها توسط رجوی خریداری شده و کوچکترین حرف آنها را بگوش او خواهند رسانید وبنابراین غیر ازتعریف وتمجید ازرجوی ، حرفی نباید زد ؟!

چه اتهاماتی بر رهبری باندرجوی وارد شده بود که مورد تکذیب این جلسه قرار گرفت؟!

درادامه :

” ریتا زوسموت گفت: برق چشمان شما و شوق زندگی در شما مشوق من است. این، اعتقاد شما را به هدفی که دنبال می‌کنید نشان می‌دهد. او گفت شما امروز حتی سرزنده‌ تر از اشرف و لیبرتی هستید؛ به مبارزهٴتان ادامه دهید “.

آیا ایشان روانشناس یا متخصص الکترونیک بودند که چنین حرفی زدند یا بخاطر پول هایی که گرفته بود چنین کرد؟!

زمانی که ما چین وچروک  زود هنگام پوست این گروگان های رجوی را با تماشای تلویزیون خود رجوی میبینیم و تیک های عصبی زیادی را مشاهده میکنیم، این متخصص باریک بین چگونه متوجه آن نشده وعلت آنرا جویا نشده است؟!

در زمانی که حاصل اقامت این بخت برگشتگان در پیش رجوی ها چیزی جز برباد دادن عمر خود وتبدیل شدنشان به ستون پنجم دشمنان مردم ایران نست ، آیا شما این موضوع را مبارزه دانسته وخواستار تداوم آن هستید؟!

بازهم :

” کریستیان سیمرمن گفت: من خودم را اشرفی می‌دانم. در حال حاضر در آلمان و در سراسر اروپا بحث در مورد آلترناتیو برای آخوندها، در جریان است. من می‌گویم: اگر کسی می‌خواهد آلترناتیو را بشناسد، باید به (اشرف ۳) بیاید “.

واقعا هم حق با توست !

اگر اشرف سودی داشت، آن سود درپرکردن جیب های شما بود وگرنه اکثریت مطلق ساکنان آنجا چیزی جز رنج ومرارت را درآنجا تجربه نکردند و غم بزرگی را بر جان افراد خانواده هایشان نثار کردند !

بلی اگر ما مردم ودولت ایران دیر جنبیده وکشور خود را از عقب ماندگی ها رها نسازیم،  شما اشرفی آلترناتیو هستید آقای سیمر من!

وایضا :

” در این کنفرانس ریتا زوسموت به دیدار هیأت آلمانی از «اشرف ۳» اشاره کرد، و گفت: مجاهدین خلق به استقلال مالی خود پایبندند؛ آنها خودشان تمامی هزینه‌ها، یعنی هزینه‌های ساخت و ساز را متقبل شده‌اند. آنها مدافعان دموکراسی، سرزنده و فعال هستند و عمیقاً متعهد به نفی دیکتاتوری و معتقد به آزادی هستند “.

ایشان بجای اینکه کمکی به باند رجوی کند، ازترس اینکه فردی منبع این ریخت وپاش ها را بپرسد، دم خروس را نشان داده تا مسائل کثیف مالی این گروه ضد ملی، مطرح نگردد و گرنه او ازکجا میدانست که مجاهدین اینهمه پول حلال؟! دارند؟!

ضمنا آیا دراین جمع ، انسانی پیدا نشد که ازمناسبات داخلی این گروه سئوال کرده ، مسائل ترورها وخود سوزی ها را مطرح کند و بپرسد که این چه نوع دموکراسی است که این جماعت حق دیدار با خانواده ی خود را نداشته و اجازه ی نوشتن یک نامه را هم همینطور؟!

اشاره ی او به چه نوعی ازآزادی است که تنها مسعود میتواند نظر دهد ، خط ومشی تعیین کند ودم به انتخابات درون سازمانی ندهد؟!

اگر آزادی نبود، وضع چطور میشد که حالا نیست ؟!

درخاتمه نهایت تاثر وتاسف خود را ازاینکه روسپیان سیاسی غرب باین سادگی میتوانند داخل مقر فرزندان دربند ما شده وما محروم ازاین کار، اعلام میدارم!

صابر

*** 

لاف پنجاه سالگی؛ در پی هویت نداشته

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/خر-داغ-میکنند-آقای-رحمان-کریمی/

خر داغ میکنند آقای رحمان کریمی!ا

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و ششم نوامبر ۲۰۱۸:…  کعبه ی آمالی دارید که سلطه گر و امپریالیزم جهانی نام دارد و تمام تخم مرغ هایتان را دراین سبد ریخته و احتیاجی به مبارزه نمی بینید! هیاهوی آنها و جنجال سازی های شما برای جلب نظر این سلطه گر است و البته باند رجوی هدف دیگری بنام آرام سازی اسرای دربند خود را هم دارد! ضمنا شما هم اخیرا “هخامنشی” شده … 

بوی کباب مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی داغ کردن خرWhy is this Iranian regime change cult ( Mojahedin-e Khalq) building a base … in Albania?

http://iran-interlink.org

خر داغ میکنند آقای رحمان کریمی!

۰۵/۰۹/۱۳۹۷

رحمان کریمی که یک پیر مریدرجوی مجهول المکان ومفقود الجسد است ، مانند دیگر همپالگی هایش ، با حضور رضا پهلوی در رسانه ها، بدجوری دچار پریشانی واغتشاش ذهنی شده وبا نوشتن متنی با عنوان ” چگونه می خواهند گذشته مغلوب را به آینده ببرند ؟ ! ” در رسانه های رجوی ، کوشیده است که این دلواپسی باند رجوی را از منظر افکار عمومی دورنگه دارد!

او مینویسد :

” … روشنفکر که ره به ارتجاع ببرد هرچه حرف های گُنده گُنده بزند اما نمی تواند تحلیل رفتن ظرفیت مغزی خود را انکار کند. شازده بهتر از آنان می داند که اگر به فرض ترسو نبودن و دل شیر داشتن به مجرد آنکه جدی به میدان مبارزه با رژیم ولایت فقیه درآید توسط یکی از محافظان پولی خود سربه نیست خواهد شد…”.

آیا خودتان که با پیوستن به باند رجوی وقبول ارادت واطاعت رجوی، درصفوف ارتجاع وقهقرا، این حالت را دروجود خود حس کرده اید ؟

دیگر اینکه این شازده هم مثل شما می اندیشد و روی کار آمدن توسط عوامل خارجی را برگزیده والبته این امر مبارزه نیست  وخیانت هم که احتیاج به دل وجرات ندارد!

آخر اوهم،مثل شما ، درصفوف مبارزات واقعی مردم جایی ندارد واحتیاجی به تحمل مرارت های لازمه ی مبارز ومیهن دوست بودن  راندارد!

درمورد سربه نیست شدن یا نشدن احتمالی این شازده ، من حرفی برای گفتن ندارم و اگر بگویم، حرف مفت وبی پشتوانه ای زده ام!

او درتمجید ازمریم که ظاهرا وسائل تمشیت زندگی های مهاجرتی اینگونه بدست او افتاده، مینویسد:

” بانوی پرچمدار شجاع و رزمنده مریم قهرمان بارها به صراحت گفته است : هرکه و هر جریانی می تواند رژیم ولایت فقیه را ساقط کند ، بفرما ! دراین بیان صادق و قاطع رگه پنهان طنز در فعل امر بفرما هست که برای رنود اهل سخن قابل فهم است “.

وخوب هم که تو نیز جزو رنود بوده ای ومعنای این سخن رندانه ی مریم را فهمیده ای!

اما ازمن که سئوال کنید، خواهم گفت که شما به حکم خصلت فرقه ای تان، ظرفیت تحمل یک نفر را هم که به چیزی جز شما بیاندیشد، ندارید واساسا به چیزی جز بدست گرفتن قدرت انحصاری توسط خودتان ، فکر نمیکنید و هراحتمال دیگر حتی نا ممکن دراین مورد را فاجعه ای برای خود میدانید!

پس تعارف دروغی است که مریم خانم کرده!

همچنین :

“چند سال پیش از ۸۸ بود که با یکی از مؤثرترین کادرهای تراز اول سازمان مجاهدین خلق فرصت گفتگو پیدا کردم . ضمن صحبت ایشان گفت : فلانی ! اگر این رژیم سقوط کند و دموکراسی برقرار شود ، ما آنقدر اعتماد به نفس سیاسی داریم که می توانیم به داشتن یک ساختمان برای دفتر سیاسی خود قانع باشیم “.

این دموکراسی توسط چه کسانی برقرار خواهد شد در زمانی که شما اعتقاد دارید هیچ نیروی دموکراتی غیر ازشما وجود ندارد؟!

چرا تعارف کرده وتواضع کاری میکنید؟!

ازنظر شما دموکراسی بدست شما برقرار خواهد شد ودراین صورت ، چرا به داشتن یک ساختمان برای دفتر سیاسی قناعت میکنید ومیگذارید بقیه ی ساختمان ها وکارها بدست دیگرانی که ازنظر شما ممکن نیست که دموکرات باشند ، بیافتد؟!

میبینید که یاوه گوئی ها وپرتضاد حرف زدن هایتان چگونه وبال گردنتان شده ومیگذارد که یک فرد – ازنظر بهره ی هوشی متوسط- درستتر زیر متوسط- مچ شمارابگیرد؟!

بازهم :

” پهلوی چی ها خودشان بهتر از هر کس می دانند که اهل میدان مبارزه نیستند. حتا فهمیده اند که از محاسبه قدرت های جهانی خارج و حذف شده اند . برای اظهار وجود صدور اطلاعیه و مصاحبه کردن کافی ست . این لفت و لیس کنندگان آرزو به دل اطرافیان اند که آنان را راحت نمی گذارند. در این چهل سال بارها دستخوش این جمعیت شدند و سرکیسه را شل کردند و بجایی نرسیدند . با تعداد قلیلی از هخامنشی زده ها هم مسلما به جایی نخواهند رسید “.

آنها و ایضا شما، کعبه ی آمالی دارید که سلطه گر و امپریالیزم جهانی نام دارد و تمام تخم مرغ هایتان را دراین سبد ریخته و احتیاجی به مبارزه نمی بینید!

هیاهوی آنها و جنجال سازی های شما برای جلب نظر این سلطه گر است و البته باند رجوی هدف دیگری بنام آرام سازی اسرای دربند خود را هم دارد!

ضمنا شما هم اخیرا “هخامنشی” شده و در باب کوروش که فکر میکنید استفاده ازن امش ، عایدی برایتان خواهد داشت، با دیگران رقابت میکنید و بنابراین ، دراین مورد نیز بی صداقتی نشان میدهید!

صابر

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/ازنظر-رجوی-ها،-تحریم-موجود-کافی-نیست/

ازنظر رجوی ها، تحریم موجود کافی نیست

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و یکم نوامبر ۲۰۱۸:… البته تحریم اقتصادی ایران از همان اوان انقلاب روی داد و نگرانی وتاسف هادی خان ازاین بابت، بیمورد است! منظور این بچه مرشد رجوی از مماشات، سیاست هایی است که اتحادیه ی اروپا درمورد باقی ماندن دربرجام انجام میدهد! او نمیتواند درک کند که سیاست جدید آمریکا ، گرفتن باج از هرکشور جهان است واخیرا اروپا هم … 

ولینعمتان مزدور مریم رجوی سازمان مجاهدین خلق ایران فرقه رجویThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

http://iran-interlink.org

ازنظر رجوی ها، تحریم موجود کافی نیست!

۲۹/۰۸/۱۳۹۷

هادی مظفری که برای توجیه جنایت های رجوی وحمایت از وطن فروشی های او مطلب مینویسد ، دریادداشت اخیر خود باعنوان “تحریم‌ها و یک فرصت استثنایی ” ، نظر خائنانه ی خود ودشمنی اش با مردم ایران را چنین نمایش میدهد:

” تحریم حکومتی که کارنامۀ سیاه و مشخصی در … و ساخت و تولید سلاح‌های کشتارجمعی و دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیم در امور کشورهای دیگر دارد، باید خیلی پیش‌تر از این‌ها به وقوع می‌پیوست. متأسفانه ملت ایران طی سال‌های سیاهِ این حاکمیت شوم، مهلک‌ترین ضربه‌ها را از سیاست مماشات دریافت کرده است. همان مماشات گرانی که امروز نیز چشم بر واقعیت‌ها بسته و برای ادامۀ بهره‌برداری از خوانِ نعمتی که آخوندهای ضد ایرانی برایشان گسترده‌اند، تلاش‌های فراوانی انجام داده‌اند، که خوشبختانه راه به‌جایی نبرده است “.

ظاهرا این هموطن، تفاوت سلاح های متعارف و سلاح های کشتار جمعی را نمیداند وازاین روست که ایران را که برای تقویت بنیان دفاعی خود ازاین سلاح های متعارف تولید میکند ، متهم به ساختن سلاح های نا متعارف وکشتار جمعی میکند!

این مرید سینه چاک رجوی ، نمیداند ویا نمیخواهد بداند که انحصار ساختن این سلاح ها دردرجه ی اول دردست آمریکاست و همین کشور است که از این سلاح ها در ژاپن و … استفاده کرد و نوع کم قدرت شده اش رادر تمامی درتمامی جنگ هایی که دراقصی نقاط جهان برپا میکند، بکار میبرد.

البته تحریم اقتصادی ایران از همان اوان انقلاب روی داد و نگرانی وتاسف هادی خان ازاین بابت، بیمورد است!

منظور این بچه مرشد رجوی از مماشات، سیاست هایی است که اتحادیه ی اروپا درمورد باقی ماندن دربرجام انجام میدهد!

او نمیتواند درک کند که سیاست جدید آمریکا ، گرفتن باج از هرکشور جهان است واخیرا اروپا هم شامل آن شده است!

بنابراین این مرید رجوی باید بداند که رهبران اروپا- اگرچه ترسان ولرزان – به درجات معینی باید درفکر منافع خود بوده و آلترناتیو های دیگری را هم برای روزهای سخت تر – که آمریکا درصدد فراهم کردن این سختی هاست- درنظر بگیرند والبته معنی این کار، مماسات نیست وبلکه کاری است که پس ازتحلیل سود وزیان انجام میگیرد!

البته دولت وملت ایران هم نمیتوانند حساب صد درصدی روی حمایت اروپا- مماشات ازنظر شما – بازکنند واین بمعنی دست روی دست گذاشتن و عدم استفاده ازتضادهای موجود نیست.

دوباره :

” وضعیت موجود فرصتی کم‌نظیر و مناسب را برای ملت ایران فراهم نموده است تا ضربۀ نهایی را بر پیکر رو به اضمحلالِ حکومتِ در گل ماندۀ آخوندها وارد نماید. این فرصت استثنایی را باید غنیمت شمرد و از آن به بهترین وجه ممکن استفاده نمود “.

این تحریم ها، بیش ازهمه توان ووقت ملت ایران را میگیرد ومانع بزرگی دربرابر حل معضلات آنها که باید دنبال روزمرگی برای تامین معاش باشند-  بحساب میآید!

مردم هنوز درفکر تغییر رژیم نیستند وآنقدر شعور سیاسی شان بالا رفته که میخواهند مشکلات خود را بطریق مسالمت آمیز  وبا تقبل کمترین هزینه رفع نمایند.

همینطور :      

” راه درست و صحیح در این شرایط را کامیون‌دارانِ قهرمان، معلمان و فرهنگیان و بازاریان همراه با کارگرانِ به‌جان‌آمدۀ فولاد اهواز و نیشکر هفت‌تپه، به جامعۀ تحت ستم و سرکوب، نشان داده‌اند. .. ثابت کرده‌اند که عدم دسترسی به سندیکاها و تشکیلات کارگری و صنفی مستقل، نمی‌تواند خللی در عزم وارده‌شان برای اتحاد، هم‌صدایی و همبستگی و مبارزه و پایداری تا نیل به اهداف نهایی ایجاد نماید “.

آنها کاری را که مورد انتظار شماست ( گلوله دربرابر گلوله  و…) انجام نداده وبه تظاهرات مسالمت آمیزی شبیه آنچه درکشورهای اروپا برگزار میشود ، بسنده کرده اند !

سخنگویان این تظاهرات ، فقط به بیان خواسته های مشخص خود میپردازند وکاری با تغییر رژیم و … ندارند که توصیه ی شما بدانها ، این است!

اینطور هم نیست که هیچ سندیکا وتشکلی نداشته باشند و نشان داده اند سخنگویانی دارند که این امر بمعنی داشتن تشکل است!

راه ندادن به شعار های منحرفانه که درسال ۹۶ ، این شعارها دیده شد، حکایت ازآگاهی این کارگران از حقوق مدنی خود دارد !

حقوقی که ربطی به توصیه های ترقه بازانه ی باند رجوی وحرف های گنده اش مانند ” قیام ” و … ندارد!

صابر

*** 

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/راه-حل-توحیدی-یا-توجیه-سیستم-برده-داری-ر/

راه حل توحیدی یا توجیه سیستم برده داری رجوی؟

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دهم نوامبر ۲۰۱۸:… دروغ است عزیز! باند رجوی فردگراترین جریان سیاسی ایران است! البته من میدانم که هدف شما ازطرح موذیانه ی این مسئله چیست! شما میگویید که ما با ” انقلاب مریم = دادن همه ی اختیارات زندگی خود به رجوی ” ، فردیت خود را کنار گذاشتیم؟؟!! با فردیت مسعود رجوی چه کردید؟؟!! تمام فردیت ها در رجوی جمع شد و … 

مریم رجوی تجاوز کمپ اشرفMaryam Rajavi helped Massoud Rajavi to abuse female MEK members over the years

http://iran-interlink.org

راه حل توحیدی یا توجیه سیستم برده داری رجوی؟!

۱۹آبان ۱۳۹۷ خورشیدی

پرویز مصباحی نامی که که برای توجیه کارهای رجوی قلم میزند، این بار هم خواسته یک مقاله ی ۱۰ صفحه ای مثلا تئوریکی نوشته و با ادبیات جدید وظاهرا متکی به کشفیات روانشناسی جدید؟! ، ثابت کند که جهان که غرق دربحران و جنایت و … است، برای راست وریست کردن خود،  چاره ای جزپذیرش نظریات فرقه ی رجوی ندارد.

از زبان خودش وبنقل از رسانه های باند رجوی بشنویم :

“جهانی که در آن زندگی میکنیم هر روز بیشتر از پیش در ورطه بی نظمی و آشوب فرو میرود…

در سطح اقتصاد کلان ،  جهان با حوادث غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل مالی رو برو است. در زمینه سیاسی ، سیاستمداران با چالشهای بسیار پیچیده مواجه هستند و هیچکس توانایی ارائه راه حل واقعی برای برون رفت از این سردرگمی را ندارد .در زمینه زیست محیطی تمامی محققین این حوزه با نگرانی و تاسف به آینده نگاه میکنند که چگونه بشر با دست خود و آگاهانه محیط زندگی خود را ویران میسازد “.

قسمت اول مسئله، تکرار بدیهیات است و عجالتا درموردش باید گفت که : ازکرامات شیخ ما این است/ شیره را خورد وگفت شیرین است !

چرا که همه میدانند که اینطوری است ولی اکثرا نمیتوانند ویا نمیخواهند بگویند که این وضع ماحصل کدامین تطورات تاریخی- اجتماعی است ودرنتیجه فرقی نمیکند گفتن ویا نگفتنش!

ثانیا ، اینکه هیچکس توانائی ارائه ی راه حل را ندارد ، حرف گنگی است!

درست تر آنست که راه حل های متنوعی ارائه میشود ودرستی ویا نادرستی هریک ار آنها را زندگی است که باید محک بزند .

البته راه حل ها هم شامل تحولات و تکامل خواهد شد و اینطور نیست که یک راه حل، نسخه ی تمام قدی برای ازبین بردن یکباره وتمام وکمال مشکلات عدیده ی موجود باشد!

نظریه ها  اگر بخواهند علمی باشند، درجریان برخورد خود با واقعیات ، اتعطاف لازم را پیدا خواهند کرد واینجاست که حقیقت نسبی با درکنار هم دادن واقعیات ، بدست خواهد آمد!

ثالثا، محیط زیست دروجه غالبش توسط اقلیتی مورد تخریب قرار میگیرند که درروند تاریخ ازمردم سلب مالکیت کرده و ثروت وامکانات زمین را به چنگ خود درآورده اند واگر مشاهده میشود که کم برخورداران هم دراین عمل دست دارند، باید گناه آنها را برعهده ی اقلیتی گذاشت که با تبلیغ مصرف گرائی ، این اکثریت بزرگ مردم را فریب داده تا چنین کنند وندانسته برای بفروش رفتن کالاهای این اقلیت ، کارهای ضد زیست محیطی کنند!

البته کار دسته ی اخیر – اکثریت مردم- برخلاف اقلیت نامبرده ، آگاهانه نیست و میتوان گفت که قربانی تبلیغات شده اند!

درادامه :

“…  در این میان بنیاد گرایی اسلامی هم گوی سبقت را در زمینه جنایت علیه بشریت ربوده است و هر روز جنایتی فجیع تر را در مقابل دیدگان جهانیان قرار میدهد. در همین حال کشورهای به اصطلاح مدرن و دمکرات بجای مبارزه جدی با این پدیده شوم ، در پشت پرده برای رسیدن به منافع کلان اقتصادی با آن همکاری هم میکند و چشم مبارک خود را بر جنایت های آنها می پوشانند. و این چیزی نیست بجز به تمسخر گرفتن حقوق بشر بدست همان کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند “.

البته قتل وکشتار تکفیری ها ومرتجعین بظاهر اسلام گرا، ابدا باندازه ی کشتاری که امپریالیزم وسلطه گران دریکصد سال گذشته انجام داده اند ، نمیتواند باشد!

بلی!

امپریالیزم دردهها کشور جهان ، کشتار دهها میلیونی براه انداخته و این روند را با توسل به حربه های جدید خود که گروه های تکفیری یکی ازآنهاست ، کماکان ادامه میدهد!

اعمال اسلام گرایان دست ساز امپریالیزم ، زشت وجنایتکارانه است ولی این اعمال درداخل مجموعه ای انجام میشود که یک مجموعه ی ” مادر ” است ونام این مجموعه ی بزرگ ، نظام سلطه وتابعیت برهبری هیئت حاکمه ی آمریکا در درجه ی اول است!

این کشورهای مدرن مورد نظر آقای مصباحی، تنها چشم خود را به این جنایات نمی بندند، بلکه مدام درحال ایجاد سازوکارهای لازم برای تداوم این جنایت هستند واین جنایت را بخاطر ادامه ی سلطه برجهان وجلوگیری ازفروپاشی نظام ظالمانه ی تک قطبی موجود انجام میدهند والبته قسمت کوچکترش  هم را بدست این اسلام گرایان قلابی و مزدور خودشان!

کشورهای مذکور، مشکلی بنام رعایت حقوق بشر ندارند و ازاین مسئله تنها برای درتنگنا گذاشتن کشورهای نافرمان که نمیخواهند کاملا تسلیم آنها شوند ، سوء استفاده میکنند!

شمشیر حقوق بشری این کشورها ، بیش ازهرچیز بربالای سر دولت هایی ازجهان است که بدرجات مختلف، باهمه ی امر ونهی های سلطه گران موافقت صد درصدی نشان نمیدهند!

این بچه مرشد رجوی، کم سوادی سیاسی خود را بشکل زیر نمایش میدهد :

“… چهار چوبهای کلاسیک اما سالهاست که توانایی خود برای حل مسائل بغرنج را از دست داده اند و دیگر نمیتوان از آنها معجزه و شفائی طلبید “.

علوم انسانی، مجبور به تبعیت ازچهارچوب خاص نیست وبنابراین چهارچوب کلاسیکی برای حل مسائل وجود نداشته که بخواهد ابراز ناتوانی کند!

هرجامعه ی بشری، مسائل ومشکلات خودش را دارد وراه حل ها باندازه ی این جوامع ، متنوع اند !

بعبارت دیگر وعلیرغم مشابهت ها، کشورها راه حل های خاص خود را دارند که این راه حل ها با نقد گذشته وبررسی موشکافانه وداشتن تحلیل مشخص از هر زمان مشخص بدست میآید!

بعبارت دیگر ، علیرغم استفاده های فراوانی که ازتجارب دیگران میشود، هر کشور باید برنامه های برون رفت ازبحران خویش را باتوجه به مسائل جنبی، حل وفصل کند و بنظر می رسد که جنبه ی بومی قضیه ، برجنبه ی جهانی آن میچربد!

مثلا قرار نیست که ما دقیقا همان راهی را برویم که بنگلادش باید برود ویا چین وژاپن رفته اند!

دوباره :

” در همین زمان نیرویی کوچک اما چابک و پویا بوجود آمد و در شرایطی که نیمی از جهان زیر سلطه فکری و نظری سوسیالیسمِ بود، پرچم نگرش توحیدی را به اهتزاز درآورد و با آگاهی عمیق و ایمانی قوی اصل اساسی خودش که موضوع «نفی استثمار انسان  از انسان » است را عرضه نمود…”.

نه حالا ونه درگذشته، تاریخ مدونی دراین مورد که نیمی ازجهان تحت سلطه فکری سوسیالیزم باشد، وجود ندارد و نظریه پردازان پیشروی وجود دارند وداشتند که شوروی را جامعه ای پسا انقلابی و هنوز تعیین تکیف نشده ی قطعی میدانستند که خاص روسیه  و… بود!

وانگهی، مگر شعار «نفی استثمار انسان  از انسان » اختراع مجاهدین خلق بوده وقبل ازآنها کسی باین موضوع توجه نداشته؟!

این شعار صدها سال قبل توسط انقلابیون وقت داده شده و این افراد ” سوسیالیست های تخیلی ” نامیده شده اند!

پس کشف تازه ای درکار نبوده وبنیانگذاران مجاهدین خلق ، چیزی جز تبعیت ازاین سوسیالیست های تخیلی- که درجای خود مورد احترام وارزشمند است – نکرده و تنها آنرا به زیور اسلام آراسته کردند ودرسرانجام کار ، جاه طلبی های مسعود رجوی مانع آن شد که ما ببینیم که این ایده ( سوسیالیزم تخیلی بنیانگذاران آن ) چه نتایج مثبتی میتوانست ببار آورد!

تمام این صغری کبری چیدن های ۱۰ صفحه ای بخاطر طرح موضوع زیر بوده است :

” مجاهدین با گذاشتن انگشت بر روی عنصر انسانی ، کاهش فردیت و خود محوری های شرورانه ، منبع عظیمی از انرژی را آزاد کردند تا بتوانند در مقابل ارتجاع مذهبی و سیاست مماشات غربی ها ایستادگی کنند “.

دروغ است عزیز!

باند رجوی فردگراترین جریان سیاسی ایران است!

البته من میدانم که هدف شما ازطرح موذیانه ی این مسئله چیست!

شما میگویید که ما با ” انقلاب مریم = دادن همه ی اختیارات زندگی خود به رجوی ” ، فردیت خود را کنار گذاشتیم؟؟!!

با فردیت مسعود رجوی چه کردید؟؟!!

تمام فردیت ها در رجوی جمع شد وشما از اختیارات انسانی تهی شدید و به موجودی پست تر ازبرده – که این یکی اقلا اختیارات زندگی فردی کم خود را داشت – تبدیل شدید!

به روبوت رجوی بدل گشتید وحالا میخواهید مشکلات عظیم جهان را حل کنید!

البته روبوت ها ابزار خوبی برای کمک به انسان درتسهیل کار خود است !

اما مشکل اینجاست که شماهای روبوت شده، توسط اپراتور متوهم و خود شیفته ای مانند مسعود رجوی اداره میشوید ونتیجه ی فرمان های او همین است که ملاحظه میکنیم!

همچنین :

” بن بست کنونی دهکده جهانی در حوزه سیاسی از یک سو ناشی از یکه تازی های سرمایه داری لجام گسیخته و از سوی دیگر گسترش بنیاد گرایی خشن در خاورمیانه و جهان است. از منظر انسانی اما حرص و طمع آدمی بوجود آورنده همین دو سیستمی است که ما شاهد ان هستیم. و تا وقتی که این تضاد حل نشده، هیچ تضاد دیگری حل نخواهد شد “.

قبلا معروض افتاد که بنیاد گرایی خشن ، فرزند خلف سرمایه داری یکه تازاست وبنابراین معضل همان امپریالیزم است!!

اگر شما برداشتن این معضل را دوست میدارید، چرا به کارهای هر روز مریم رجوی که سائیدن سر بربارگاه امپریالیزم است ، اعتراضی نمیکنید عمو؟!

شما با این نظر میخواهید با وضع موجود مبارزه کنید اخوی؟!

نظریه ی حرص وطمع انسانی ، نظریه ایست که ازطرف نظریه پردازان درخدمت چند درصدی های کوچک جهان اختراع شده تا وضع موجود وبغایت ظالمانه ی فعلی توجیه گردد وازبنیان علمی فارغ است!

تحقیقات معتبر نشان میدهد که حرص وآز درشرایط معینی بوجود آمده ودرمراحلی ازتاریخ بشری وجود نداشته است!

در این مورد به کتاب خاطرات کریستف کلمب ( کاشف وفاتح قاره ی آمریکا ) مراجعه کرده وببینید که انسان های اصلی آمریکا که قتل عام شدند، فاقد چنین خصوصیاتی بودند!

صابر     

*** 

Edi Rama, Prime Minister of Albania | CEEC-China 2018Open Letter to Prime Minister Edi Rama – Secure the lives of all current and former MEK members

همچنین:
http://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=33986

خوشحالی رجویها ازدشمنی دولت راستگرای دانمارک با مردم ایران !ا

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، چهارم نوامبر ۲۰۱۸:… دولت راستگرای دانمارک ، بهمراه شما موظف است که به این سئوال پاسخ داده و وبگویید چرا باید دولت ایران درزمانی که با اینهمه دشمنی سلطه گر جهان مواجه است، دشمن تراشی های خطرناکی انجام دهد ؟ اگر وجدانی داشته باشید،  دلیلی برای انجام این عمل ازطرف ایران نخواهید داشت وآنگاه لااقل درپیش خودتان … 

Mossad To Use MEK Maryam Rajavi For Fatal False Flag Op In AlbaniaMossad To Use Mercenary MEK For Fatal False Flag Op In Albania

http://iran-interlink.org

خوشحالی رجویها ازدشمنی دولت راستگرای دانمارک با مردم ایران !

۱۳/۰۸/۱۳۹۷

صحبت از جاروجنجال تروریست گیری؟؟ دولت راستگرای دانمارک است که وسیله ای برای تبلیغ برعلیه منافع ملی ایران ازطرف باند رجوی گشته است!

برای ریشه یابی موضوع اتهامی که دولت راستگرای دانمارک برعلیه ایران مطرح کرده ، لازم آمد که متن یک گزارش مختصری درباره ی درباره ی حزبی که بر سرکار آمده ونخست وزیری که انتخاب شده – که گویا برادر فرمانده سابق “ناتو ” هم هست – منعکس گردد:

” حزب راست میانه‌رو متعلق به لارس لوکه راسموسن، نخست‌وزیر جدید دانمارک معروف به حزب “ونستر” که در انتخابات پارلمانی ماه جاری میلادی در این کشور جایگاه سوم را به دست آورد، پس از شکست مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی با حزب مردم دانمارک که جایگاه دوم را به دست آورده بود، به تنهایی اقدام به تشکیل دولت کرد.با وجود آن که دولت‌های اقلیت در دانمارک کم‌سابقه نیستند، اما دولت حزب ونستر به این دلیل که تنها ۳۴ قانونگذار در پارلمانی دارد که متشکل از ۱۷۹ کرسی است، یکی از ضعیف‌ترین این دولت‌ها در دانمارک محسوب می‌شود. مذاکرات این حزب با حزب مردم دانمارک برای تشکیل دولت ائتلافی به این دلیل ناموفق ماند که حزب ونستر خواهان کاهش مالیات افرادی که بیشترین درآمد را دارند، بود. حزب مردم دانمارک تاکید داشت که نمی‌تواند این موضوع را پس از این همه تبلیغی که برای افزایش مستمری‌ بازنشستگی و اعتبارات بهداشت و درمان انجام داده، بپذیرد “.

ملاحظه فرمودید؟

حزبی با داشتن ۳۴کرسی از ۱۷۹ کرسی درپارلمان ، نخست وزیر انتخاب کرده و مخالف اخذ مالیات ازثروتمندان و افزایش مستمری بازنشستگان واعتبارات پزشکی است!

این  نوع احزاب درمجموعه ی خود چه نام دارند؟

چیزی جز نئو لیبرالیست؟!

کسانی که دشمن اقلا ۸۰درصد ازمردم جهان ودرخدمت اقلیت ممتاز جوامع که برای تحقق ایدئولوژی ضد بشری خود، مجبور به آدم کشی ، ویرانی محیط زیست ، توسعه ی مسابقات تسلیخاتی و …، میباشند!

این احزاب ، سیاست رسمی دولت سلطه گر آمریکا را به پیش میبرند و دولت دانمارک باید درهماهنگی با سرویس های امنیتی اسرائیل وعربستان ونشان دادن چاکری اش به آمریکا ، برای ایرانی که حاضر به تسلیم کامل دربرابر آمریکا نیست ، نقشه کشیده و مدرک جرم فراهم کند!

دراین میان، بیچارگی باند رجوی دراین است که ، حتی با تسلیم کامل ایران دربرابر این سلطه گر ، چیزی عایدش نشده وبلکه بعلت اتمام تاریخ مصرف اش ، وضعی وخیم تر را تجربه خواهد کرد!

رسانه های رجوی دراین مورد مینویسند :

” اینک سؤال این است: رژیم که تجربه افشای توطئه قبلی را داشت، پس چرا دوباره پایش در همان چاله قبلی رفت؟! و دوباره یک چنین رسوایی برای خودش به وجود آورد؟ آن هم در شرایطی که بیشتر از هر زمان دیگری به همدلی مماشات‌گران اروپایی و اساساً به همدلی هر عنصر دیگری در عالم سیاست محتاج است “.

دولت راستگرای دانمارک ، بهمراه شما موظف است که به این سئوال پاسخ داده و وبگویید چرا باید دولت ایران درزمانی که با اینهمه دشمنی سلطه گر جهان مواجه است، دشمن تراشی های خطرناکی انجام دهد ؟

اگر وجدانی داشته باشید،  دلیلی برای انجام این عمل ازطرف ایران نخواهید داشت وآنگاه لااقل درپیش خودتان بخاطر طرح این اتهام وقیحانه ، احساس شرمساری کنید!

این دولت ضعیف وراستگرای دانمارک، برای خشنودی جنگ طلبان آمریکائی ودنبالچه های اسرائیلی وعربستانی آن ، به انجام این کار احتیاج دارد و درمقابل، ایران احتیاجی به این کارها ندارد ودروغی این اتهام، اظهر من الشمس است!

همینطور :

“آخوندها بارها گفته‌اند که پیروزی در ارعاب است. در نتیجه، تحمیل ‌سکوت به‌ دولتهای غرب یک دستاورد مهم برای آن‌هاست…  “.

ایران نمیتواند اروپا را بترساند و نفعی هم دراین کار ندارد. اما مسلم است که داشتن روابط متقابلا سودمند بنفع هردوطرف است وسیاست های ایران درحول این منافع حرکت میکند.

ضمنا، شعار النصر وبالرعب یک شعار عربی است و تمامی گردنکشان وسلطه گران، ازآن استفاده میکنند  وایران کشور سلطه گری نیست که بخواهد جایی را اشغال کند وبرای این کار احتیاج به ترساندن دیگران داشته باشد!

بازهم :

” در همین زمینه ژنرال پترائوس، رئیس پیشین آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، می‌گوید:‌ من فکر می‌کنم که شما اکنون شاهد یک دولت آمریکایی هستید که مایل است با تمام قوا رژیم ایران را به عقب براند. این دولت با صرف بودجه دفاعی اضافی و رشد اقتصادی قوی و بنیادهای قوی‌تر و مشارکت جدید با متحدان خود در خلیج‌فارس می‌تواند آنها یعنی رژیم ایران را وادار به عقب‌نشینی کند “.

اولا ازکجا عقب براند؟

ثانیا ،رشد اقتصادی واقعی دردولت آمریکا دیده نمیشود والبته ازآنجا که درنقطه ای ازجهان واقع شده  احتیاجی به دفاع ازخود ندارد ، این افزایش بودجه برای تهاجم و تسخیر جهان انجام شده است!

ثالثا ، ناتوی عربی هم که با افتضاحاتی که عربستان در یمن وقتل قاشقچی ببآر آورد، به نتایج پیش بینی شده اش نرسید ودشوار که درآینده ی معلوم هم ، برسد !

دوباره :

” وی افزود: در حقیقت، ایران می‌خواهد، نه تنها لبنان، بلکه عراق و شاید سوریه و بقیه کشورها را لبنانیزه کند “.

اتفاقا قبل از وقوع انقلاب ۱۳۵۷ایران، لبنان بحد کافی لبنانیزه شده بود وتنها با همت مردم آنجا وکمک های ایران وسوریه ، به کشور واحدی تبدیل شد!

حرکت ایران در سرکوب داعش درعراق وهم سوریه، نشان داد که ایران علاقه ای به تجزیه ی این کشورها ندارد و دوست دارد که تمامیت ارضی وامنیت این کشورها ، تامین وحفظ شود.

صابر

(پایان)

*** 

Amir_S_Nasimeh_N_MEK_Terrorist_Maryam_RajaviUsing Mojahedin Khalq (aka MEK, MKO, Rajavi cult) to damage Iran EU relationship

False_Flaq_Albania_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MKO_MEKFalse Flag Op In Albania Would Drive A Wedge Between The EU And Iran

 

خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سال

مسعود خدابنده بی بی سیلینک به ویدئو در سایت بی بی سی

**

کیهان لندن – خداحافظ بغداد، سلام تیرانا

https://youtu.be/bQKaQTYVik4

از بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدیناز بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدین

یادی از مرحوم منفور مسعود رجوی. جوار میهن و بر افروختن آتش ها بر کوهستان ها چه شد؟

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

MSNBC_Massoud_KhodabandehThe MEK’s man inside the White House (Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq)

MEK_MKO_Maryam_Rajavi_Cult_Faking_Social_Media_Aljazeera_2018Mojahedin Khalq (MEK, MKO, NCRI, Rajavi cult) keyboard warriors target journalists, Academics, activists

Maryam_Rajavi_Mercenary_MEK_Saddam's_Private_Army_MEK_10مسئول سالن ویلپنت هم میتوانست این شو را برگزار کند. جامعه بی طبقه تان چه شد؟ا

Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_MKO_MEK_NCRI_Tirana_Albania_Trolling_Aljazeera_Sep_2018“Faking the online debate on Iran”(Mojahedin Khalq, Maryam Rajavi, MEK, NCRI Trolling base in Albania exposed)

Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainاز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

Channel4_News_Mojahedin_Khalq_Rajavi_Cult_MEK_MKO_تهدید مجاهدین خلق (فرقه رجوی) برای اعضای خودشان بیشتر از تهدیدشان برای جمهوری اسلامی است

Farid_Totounchi_Mahoutchi_MEK_Iraq_AlbaniaFarid Totounchi (Real name: Mahoutchi) Commander of Saddam’s Private army forcing Somayeh Mohammadi to do a “Forced confession” session in Terror camp in Albania 

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

سرود تروریستی”سر کوچه کمینه” سازمان مجاهدین خلق
(سروده شده بعد از انقلاب، بیاد بود ترور افسران امریکایی)

Guliani Maryam Rajavi Mojahedin Khalq terroristsFormer U.S. Officials Make Millions Advocating For Terrorist Organization (2011)

The Life of Camp Ashraf,
Mojahedin-e Khalq Victims of Many Masters

موساد مجاهدین خلق آلبانی تروریسم وطن فروشی مزدوری مریم رجویAlbanian Police No Match For MEK Commanders Trained By Saddam’s Mukhabarat

Albania: MEK rebrands by assassinating unwanted members

مریم رجوی مسعود رجوی سازمان مجاهدین خلق ایران تروریسم صدام حسین وطن فروشی Albanians angry that America dumps its terrorists on them (Mojahedin Khalq, MEK, ISIS, … )

کمپ اشرف 3 زندان گروگانهای مریم رجوی در تیرانا آلبانیFootage of the MEK’s secret base in Albania
(Mojahedin Khalq, MKO, NCRI, Saddam’s private army, Rajavi cult …)

Pandi Majko merr pjesë në takimin e xhihadistëve iranianëOpen letters to Albanian Government objecting Pandeli Mijko paid lobbying for Maryam Rajavi cult, Mojahedin Khalq, terrorism and violence

Am I a conman? asks MEK Spokesman Ali Safavi. Either I am right or you are wrong, there is nothing in between

Ali_Safavi_Baghdad_Washington_Terrorism_NCRI_MEKAli Safafi  Saddam’s Private Army commander, wanted for war crime in Iraq now harboured and protected by CIA in Washington DC

پشیمانی عربستان سعودی از پخش مستقیم کارناوال مریم رجوی (مجاهدین خلق) توسط شبکه ایران اینترنشنالپشیمانی عربستان سعودی از پخش مستقیم کارناوال مریم رجوی (مجاهدین خلق) توسط شبکه ایران اینترنشنالطناب صدامحامیان غربی صدام هنگام اعدام وی با طناب کشتی امریکایی کجا بودند؟ 

رجوی ویلپنت مجاهدین خلق اول ژوئیه 2014Which occasion is Maryam Rajavi celebrating in Paris? (letter to Emmanuel Macron)

ISIS ISIL Mojahedin Khalq Rajavi cult FlaqsMojahedin Khalq, Rajavi cult, Saddam’s Private Army, were trained by Mossad to assassinate Iranian scientists 

نمایندگان پارلمان اروپا جلسه بحث در مورد مجاهدین خلق فرقه رجویDebate in the European Parliament ‘What is to be done about the Iranian Mojahedin Khalq (MEK)?’

همچنین:

 •  Trump_Rouhani_Regime Change MEKصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و یکم سپتامبر ۲۰۱۷:… بدین ترتیب هم اشتباهات استراتژیک ، هم نیات واقعی اسرائیل روشن میشود وهم میزان وطن فروشی باند رجوی ، بیش از پیش چهره مینماید! بلی! تاریخ اجازه ی نشستن میان دوصندلی را به کسی نمیدهد وبخصوص اینکه این شخص وجریان ،  گروه زوار دررفته ا ی  بن

   پرویز خزایی صدام حسین مجاهدین خلق مزدوریصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هجدهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  این جمع بسیار اندک و درحاشیه قرار گرفته کیانند؟ به شخص بنده که برسیم ، درجوابت عرض می شود که من هرگز شاهد اقبال داخلی از شما نبوده ام که مثلا دچار حسادت گردم! اقبال خارجی تان البته که نشانه

  Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، شانزدهم سپتامبر ۲۰۱۷:… جالب است که درمراسم افتتاحیه ی این خیمه شب بازی ، اذانی با صدای مرضیه پخش شد و آن قسمت از اذان که مورد تایید غیر شیعیان نبود ، حذف شد ! این  نمایشکاری ها میتواند اهداف زیر را داشته باشد : ۱-  بگویند که حقوق زن در سازمان بیشتر از مردا

  Maryam Rajavi Baghdadi MEK ISIS terror Tehranصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، یازدهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  باند رجوی که احتمالا بعلت روابط تو درتوی خود با  بقایای ارتش صدام ، اطلاعاتی ازقضیه داشت ، با عجله وارد صحنه شد واعلام کرد که اشغالگران موصل ، کسانی جز ” عشایر انقلابی عراق ” نیستند وچه شادی ها در جریان این خاک پاشیدن بچشم مر

   Maryam_Rajavi_Massoud_Mojahedin_Khalq_MEK_fake_news_2صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، دهم سپتامبر ۲۰۱۷:…  جامعه ی آرمانی خلق ایران دیگر چه صیغه ایست؟ چطور ممکن است که این جامعه ی آرمانی با مساعدت جان بولتن ها ، شاهزاده ترکی الفیصل ها ، جان مک کین ها و … ، محقق شود؟! آیا این یگانگی با برداشته شدن نظام سلطه وتابعیت بدست

   صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هفتم سپتامبر ۲۰۱۷:… اگر بفرض محال این کمیته ی مرکزی وجود داشته باشد ، شورای رهبری ۱۰۰۰نفره برای حداکثر ۳۰۰۰ عضو ، چه صیغه ایست دیگر ؟ آیا این شورای عریض وطویل  کاملا انتصابی – آنهم توسط یک نفر- برراس این ۲۰ همردیف  ( مثلا کمیته ی مرکزی ) قرار دار

  محمد حنیف نژادصابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، ششم سپتامبر ۲۰۱۷:…  بنابراین چیزی بنام سازمان مجاهدین خلق با آرمان های بنیانگذارش وجود ندارد وآنچه که هست ، جریان ابتری است بنام باند رجویه با چرخش ۱۸۰درجه ای که از مواضع اولیه کرده واین سازمان را تبدیل به فرقه ای با عملکرد منحط وجنایتکارانه کرده و فدا وصدا

   forough_javidan_10صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، سی ام اوت ۲۰۱۷:… اگر شما رجوی ها با دادن مشروعیت آسمانی به حکومت مخالفید ، چرا رجوی را نائب امام زمان معرفی کرده و با داغ ودرفش القائات ذهنی وفیزیکی ، پذیرفته اید که ” رجوی بجز خدا ، پاسخگوی هیچکس نیست “!! مقامی که این بنیانگذار جمهوری اسلامی هرگز برای خود قایل نشد و حتی د

  Maryam_Rajavi_Massoud_Mojahedin_Khalq_MEK_fake_news_2صابر از تبریز، امضاء محفوظ، بیست و یکم اوت ۲۰۱۷:…  این تحریم ها برای چیست ؟ بخاطر مردم ایران و خوشبخت کردن آنها؟ چرا قرار است که هیئت حاکمه ی آمریکا برای مردم ایران دلسوزی کند؟! مگر در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، که امریکا وانگلستان به کمک ایادی درباری و ارتجاعی خو

  forough_javidan_10یکی از زندانیان دهه شصت، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، بیست و یکم اوت ۲۰۱۷:…  در موقع خود، این خانم منیره و شوهرش ، ازن ظر درخشش در تلویزیون و نثار بد وب یراه به رجوی ، زبانزد خاص وعام بودند! مهمتر اینکه منیره خانم درست قبل از عملیات فروغ جاویدان درمرخصی بود- مرخصی ای که به امثال من نمی د

  Cluster Munition Yemen MEK Rajavi Saudi Arabia3صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، نوزدهم اوت ۲۰۱۷:…  دولت عربستان به بهانه ی جلوگیری ازورود سلاح به یمن ، مانع رسیدن آذوقه ی کافی به مردم یمن بوده و هزاران نفر را براثر این محاصره ی سخت به مرگ محکوم کرده وکشته است ! هم اکنون صدها هزار نفر از کودکان  یمن به بیماری وبا مبتلا ه

  Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، شانزدهم اوت ۲۰۱۷:… درخضوص اعدام های سال ۱۳۶۷ نظر من این است که دفاع رجوی واربابان ازحقوق آنها ، حقوق احتمالا ضایع شده ی آنها را مورد تشکیک قرار خواهد داد و مریم خانم با این کارهایش ضمن اینکه سنگ را به ی

   American_delegation_Intergating_Maryam_Rajavi_Tirana_Albaniaصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، پانزدهم اوت ۲۰۱۷:… مثلا درزمانی که شما بطور وسیع تر ازگذشته ، بی شرمانه تر و آشکارتری با مهره های ریز ودرشت امپریالیزم نشست وبرخاست کرده وبدان افتخار هم میکنید ، به حکومت این مجال را میدهید که به مردم نشان دهد که چه اپوزیسیون حق

  صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، تبریز، سیزدهم اوت ۲۰۱۷:… شما که مدت های  دراز این مطلب را که قبول برجام بمنزله ی جام زهری است که درحلقوم سران حکومت ریخته شده ، تبلیغ میکردید ، چگونه در یک تغییر مسیر ۱۸۰ درجه ای اینگونه اظهار نظر میکنید ؟ آن موقع دروغ میگفتید یا حالا؟ حمله ی نظامی برعلیه ایران با برجام وبدون آن چنان

  طناب صدامصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، دهم اوت ۲۰۱۷:… مصاحبه ی اخیر آقای مهدی براعی که از فرماندهان درجه اول سازمان بوده ومیباشد ، نمونه ی بارزی ازصحت این ادعای ما ست : ” جنبش دادخواهی طناب دار سرنگونی را به گردن رژیم انداخته است “. این واژه ی خشن ( طناب دار ) یک واژه ی محبوب درادبیات رجویه است وبگونه ایست که گویا این

  Iran_President_Rohani_2017صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، هشتم اوت ۲۰۱۷:… یعنی مثل مراسم ” ویلپنتی ” شما فشفشه بازی وبادکنک هواکنی ورقص نور درکار نبود؟! یا برای این با شکوه نبود که دولت پولی را برای مجیزگویان کنار نگذاشته بود تا شاهنامه خوانی کرده و مقام وموقعیت این منتخب مردم را به عرش اع

   صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، دوم ژوئیه ۲۰۱۷:…  این فرقه ی مفلس کارش بدانجا رسیده که نقل قول از یک صهیونیست معروف را ، افتخاری برای خود میداند!  افتخار به صهیونیست غداری بنام ” جان بولتن ” که زمانی بصراحت گفته بود که سازمان ملل متحدمخل اقدامات آمریکا برای گسترش آزادی ها ؟! درجهان است و بهتر آنکه طبقات زیا

  مجاهدین خلق رجوی امام امریکاصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، سی و یکم ژوئیه ۲۰۱۷:…  آقای توحیدی میگوید :”… صورت مسأله اصلی در رابطه با محاصره بودن رژیم توسط یک مقاومتی است که در وجه سیاسی خطوطش در سطح بین‌المللی، از ۳۰سال پیش تأکید داشته که باید رژیم را تحریم و طرد کرد. منتها الآن دنیا هم دارد به همین نتیجه می‌رسد

  Saudi Israel Mojahedin Khalq Rajaviصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، بیست و نهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  این تحریم ها برعلیه هرچه هم که باشد، بخاطر حقوق بشر نیست که هم مریم خانم و هم هیئت حاکمه ی امریکا ، غم این یکی را ندارند! قانونی بودنش هم پیشکش مریم خانم که حکم دخالت عریان درامور داخلی کشورهای دیگر دارد وکاملا غیر قانونی است!! تو

  Kalkan_Nejat_against MEK Rajavi cult_3گروهی از خانواده های اسرای رجوی در آلبانی، ایران اینترلینک، تبریز، بیست و چهارم ژوئیه ۲۰۱۷:…  این باصطلاح رزمندگان ، مانند عروسک های خیمه شب بازی وفقط درزمانی که درجوار مرزهای کشور ودر کمپ اشرف بودند ، آلت دست کم وبیش موثر رجوی شمرده می شدند ،حال که با تلاش طاقت ف

  Mojahedin_Khalq_martyrs_Massoud_Maryam_Rajavi_MEK_Mccainصابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، بیست و سوم ژوئیه ۲۰۱۷:…  واقعا میخواهید باین مسئله افتخار کنید؟ سرود ” سرکوچه کمینه ” یادتان رفته یا دیگر جامعه ی بی طبقه را گور پدرش کرده اید؟! چرا باید جمهوری خواهان ودموکرات ها – یک حزب متعلق به ۵۰۰

  Mojahedin_Khalq_Paris_Carnaval_Terrorists_2ایران اینترلینک، ایران قلم و پیوند رهایی، تبریز، بیست دو دوم ژوئیه ۲۰۱۷:…  اینکه کسی بخواهد نام شوبازی را کهکشان مقاومت بنامد ، تحت تعقیب قانون نیست وسازمان براتعلی هم با استفاده ازاین خلآ قانونی ، میتواند چنین ادعایی بکند که باکی نیست! منهم درمقام و موقعیتی نیستم که به دولتهای فرانسه ا

  Camp Ashraf 90صابر از تبریز، امضاء محفوظ، ایران اینترلینک، هجدهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  ما این اطمینان قطعی را بشما میدهیم که خواب آخوندها به هردلیلی که آشفته شود ، بخاطر این نوشته ها وآن اقدامات سفیهانه وشوهای تهوع آور شما ، آشفته نمی شود. درعوض، خانواده های گرفتار شامل این ادعای شما هستند !! چرا که میبینند ، عزیزانشان در چه …