باز هم شکست رجوی در صحنه سیاسی و نظامی

باز هم شکست رجوی در صحنه سیاسی و نظامی

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، بیست و یکم دسامبر 2016:… آخر یکی نیست به این فرقه تروریستی بگوید تو را چه به دخالت کردن در امور سوریه  به تو چه ریطی دارد که از داعش سوریه دفاع می کنید چرا و به چه دلیل ساعتها برنامه های سیمای آزادی را به این جانیان و از خدا بی خبران اختصاص می دهید چرا و به چه دلیل از امکانات و وقت نیرو هایتان برای خود سازی پایه ها … 

از بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدیناز بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدین (کیهان لندن)

لینک به منبع

باز هم شکست رجوی در صحنه سیاسی و نظامی

باز هم شکست فرقه تروریستی رجوی در صحنه سیاسی و نظامی در روز های پایانی سال2016

درست در آستا نه سال جدید میلادی فرقه تروریستی رجوی در صحنه سیاسی و نظامی شکست دیگری را متحمل شد

اولا در صحنه سیاسی با انتخابات جدید در امریکا رجوی شروع به تعریف و تمجید از رئیس جمهور جدید امریکا  آقای  دونالد ترامپ  کرد و بد گویی کردن از رئیس جمهور قبلی آقای باراک اوباما که در  دوران ریاست جمهوریش سر سوزنی به مقاومت ایران بها نداده و یک پارچه خودش و سنا برای رو یا رو یی و نزدیکی  به ایران قدم بر داشتند و فرقه تروریستی رجوی را روز به روز بایکوت تر از روز قبل در صحنه سیاسی منزوی تر کردند .

بله از طرف دیگر فرقه رجوی شده بود بلند گوی تبلیغاتی تروریستهای سوریه در حلب که با شکست و تروریستها در حلب و پیرو زی دو لت بشار اسد و پاک سازی شهر از وجود کثیف جانیان و آدم کشان ترو ریستی  آه و ناله رجوی در آمد و شروع کرد به پارس کردن بر علیه دولت بشار اسد که  بشار اسد نیرو های انقلابی را از پای در نمی آورد بلکه مردم بی دفاع و غیر نظا میان هستند که در آتش شعله ور بشار اسد در حال سوختن می باشند .

آخر یکی نیست به این فرقه تروریستی بگوید تو را چه به دخالت کردن در امور سوریه  به تو چه ریطی دارد که از داعش سوریه دفاع می کنید چرا و به چه دلیل ساعتها برنامه های سیمای آزادی را به این جانیان و از خدا بی خبران اختصاص می دهید چرا و به چه دلیل از امکانات و وقت نیرو هایتان برای خود سازی پایه ها و بنیان در هم کوبیده تشکیلات فرقه ای خود استفاده نمی کنید .

بله در سال 2016تشکیلات رجوی به فرمان آل سعود خبر مرگ رجوی را اعلام کردند و این خود به خودی یعنی که این تشکیلات بی سر و ابتر در صحنه سیاسی و استرا تژیک فقط در حال دست و پا زدن می باشد و بس و حالا روز به روز برای همگان روشن و واضح خواهد شد که رجوی و پس مانده هایش باید که صحنه سیاسی را ترک کنند  همچون ترک کردن صحنه نظامی وایدولوژیکی که در عراق بعد از صدام دفن کردند و با خفت و خاری  فرار را بر قرار ترجیح دادند.

بله در سالهای 2000تا 2003که در عراق بودم همواره رجوی میگفت هر اتفاقی که در خاک عراق بیافتد ارتش آزادی بخش ولو با چنگ و ناخن و دندان هم که شده مریم مهر تابان را به ایران سر زمین شیر و خورشید خواهد برد و با الگوی عاشورای حسینی تا به آخر ایستا دگی خواهد کرد . 

 بله رجوی متاسفانه بر عکس نیروهایش برای عملیات کردن اول مریم را فراری دادند به ارو پا و بعد هم خودش را فراری دادند به اعماق سیاه چالهای زیر زمینی و در نهایت هم پس مانده نیرو هایش با خفت و خواری مجبور به ترک عراق شدند و به کشور آلبانی فرستاده شدند تا در آنجا بتوانند برای چند صباحی دیگر به حماقت های خود ادامه دهند و مریم قجر هم در اوج خفاء خودش را به آلبانی برساند و کمی مرهم گذارد بر دلهای شکسته و پاسیو نیرو های از پای در آمده .

و این بود ورق پاره فرقه ترو ریستی رجوی در ماه های پایانی سال 2016 به امید نابودی هر چه بیشتر این فرقه در صحنه های سیاسی و استراتژیکی و ایدولوژیکی

سید امیر موثقی آلمان کلن

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=27723

آه و نا له فرقه ترو ریستی رجوی از دست دانشجویان و گرو ه های فعال سیاسی در داخل کشور در آذر ماه ۱۳۹۵ 

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، دوازدهم دسامبر ۲۰۱۶:…  بله فرقه ترو ریستی رجوی بازهم همچون گذشته ابلهانه تر و دست از پا درازتر با خفت و خواری آذر ماه ۱۳۹۵ را پشت سر میگذارد و تیم ها و واحد ها و دسته های عملیاتی یکی پس از دیگری دست از پا دراز تر به لانه های خود میخزند.  بله مسعود رجوی که هرساله با پیغام و پسغام های مکرر و با فرامین پوشالی … 

محمد حنیف نژادلاف پنجاه سالگی؛ در پی هویت نداشته

لینک به منبع

آه و نا له فرقه ترو ریستی رجوی از دست دانشجویان و گرو ه های فعال سیاسی در داخل کشور  در آذر ماه ۱۳۹۵

بله فرقه ترو ریستی رجوی بازهم همچون گذشته ابلهانه تر و دست از پا درازتر با خفت و خواری آذر ماه ۱۳۹۵ را پشت سر میگذارد و تیم ها و واحد ها و دسته های عملیاتی یکی پس از دیگری دست از پا دراز تر به لانه های خود میخزند. 

بله مسعود رجوی که هرساله با پیغام و پسغام های مکرر و با فرامین پوشالی که برای خود تهیه و تدارک میدید و چند نفری را در گوشه و کنار بیابانها به گماشتگی میگرفت تا عکس ها و برو شور های خودش و مریم را پخش کنند و بعد عربده سر دهد امسال حتی یکی از جنبش های داخل کشور هم به میدان نیامد  تا شاید رجوی بتواند برای خود توشه ای و یا بیمه نامه ای  دست و پاند و چند صباحی را با آن بگذراند . 

بله باید به رجوی گفت که دیگر جنبش بی سر و ابتر جایی ندارددر میان توده ها که بخواهید خودتان را به آن بچسبانید و از خونهای به زمین ریخته شده برای خود آبرو و حیثیت دست و پا کنید امروز نیرو های آگاه و مبارز در داخل و خارج از ایران به خوبی با خلق و خوی شما یان آشنا هستند و هر گز گول حرفهای پوشال شما را نخواهند خورد .

آقا و خانم رجوی اگر فکر میکنید که با وعده و وعید های پو شالی میتوانید خط سیاسی  خود را به پیش ببرید باید بگویم که سخت در اشتباه هستید.چون دوران برای فرقه شما به سر امده است و هیچ گروه و حزبی  و حتی یک نفر هم دیگر تن به حرفهای پوشال شما نخواهند داد

من به عنوان یک فرد جدا شده از فرقه ترو ریستی رجوی در انتهای آذر ماه ۱۳۹۵ به مسعود و مریم رجوی میگویم که همواره با دروغ و کلک و فتنه خواستید که به خواسته های پوشال خود برسید اما دوران عوض شده است و دیگر هیچ فرد و گروه و جنبشی حتی برای لحظه ای هم که شده نه شما را میپذیرد و نه شما را بعنوان یک جنبش سیاسی قبول میکند و نه سر سوزنی ا رزش دارید برای دنیای امروز .

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=27571

آماده سازی های فرقه ترو ریستی رجوی در آستانه قیام دانشجویی

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، سی ام نوامبر ۲۰۱۶:… من بعنوان یک ایرانی و بعنوان یک جدا شده از این فرقه ترو ریستی که سالیان سال اسیر ایدیولوژی فاشیستی رجوی شده بودم به تمامی دانشجویان و مبارزان سیاسی در داخل کشورم ایران درود میفرستم و افتخار میکنم بعنوان یک ایرانی که فرقه ترو ریستی رجوی توسط همین دانشجویان و مبا رزین در داخل و  … 

مزدور مریم رجوی و ترکی الفیصل اربابشفراخوان بی محتوای فرقه رجوی در آستانه ۱۶آذر

لینک به منبع

آماده سازی های فرقه ترو ریستی رجوی در آستانه قیام دانشجویی   

هرساله فرقه ترو ریستی رجوی در آستانه قیام دانشجویی که در سال ۱۳۷۸ در تهران صورت گرفت خودش را به جست و خیز های ابلهانه به میدان میکشاند  تا شاید که بتواند خودش را از منجلاب ایدلوژیک تشکیلاتی که گریبانگیر فرقه  اش شده است نجات بدهد . بله رجوی چند سالی هست که در خفا به سر میبرد و مریم یکه تاز میدان شده است با تعدادی پیرو پاتال خارجه نشین که یکی پس از دیگری باید قبض های خودشان را از عزرائیل در یافت کنند و در گورستان اورسورواز مدفون شوند .

بله مریم رجوی هرساله در آستانه قیام دانشجویی با خرج کردن کمی دلار تعدادی را در ایران اجیر میکند تا عکسها و بروشورهای به اصطلاح رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت را در کوچه ها و خیا بانها و در محل های عمومی به نمایش بگذارند و از آن فیلم و عکس تهیه کنند و برای سیمای آزادی بفرستند و برای خانم رجوی به به و چه چه به راه بیندازند .

آری خود رجوی در سال۱۳۷۸میگفت که ارتش ازادی بخش باید که ادامه دهنده این جنبش گسترده دانشجویی باشد و مریم را به تهران برساند اما افسوس که اول خودش مریم را از عراق فراری داد و بعد هم خودش فرار را بر قرار ترجیح داد و بعد هم یکی یکی پایه های ارتش به اصطلاح آزادی بخش را منفجر کرد و تعداد بسیاری را به کشتن داد و خوددر آخر هم که همه دیدند برای خود چه مخفیگاهی تهیه و تدارک دیده بود .

بله قیام دانشجویی در ایران شکل گرفت و تعداد زیادی به دلیل نا رسایی های اجتماعی به پا خواستند و از جان و مال خود گذشتند تا برای دیگران هشیار شوند و به خواسته های خود برسند ولی در این میان مثل همیشه لاشخوری پیداشد و شروع به تغذیه کردن از خونهای به زمین ریخته کرد و در نهایت شروع کرد به عربده کشی های پوشالی و میخواست که  خودش را پرچم دار این نهضت بداند که با توسری و تو دهنی خوردن از دانشجویان و مبارزان در صحنه سیاسی در داخل ایران رو برو شد و دست از پا درازتر مجبور شد در لانه های خودش شروع به عروبه کشی کند .

من بعنوان یک ایرانی و بعنوان یک جدا شده از این فرقه ترو ریستی که سالیان سال اسیر ایدیولوژی فاشیستی رجوی شده بودم به تمامی دانشجویان و مبارزان سیاسی در داخل کشورم ایران درود میفرستم و افتخار میکنم بعنوان یک ایرانی که فرقه ترو ریستی رجوی توسط همین دانشجویان و مبا رزین در داخل و خارج از ایران بایکوت شده اند و هیچ گونه جایی برای نفوذ و رخنه به درون جنبش های آزادی خواهانه در داخل و خارج از ایران ندارند و همواره از همه طرف مورد باز خواست و پاسخگویی قرار میگیرند  که فرقه رجوی همواره فرار را بر قرار ترجیح میدهد  و و هیچگاه ودر هیچ شرایطی حاضر نشده به پای میز حسابرسی بیاید و پاسخگویی این همه جنایت و غارتگری که سالیان سال مسعود و مریم رجوی بنیان گذار آن بوده اند نیامده اند  به امید روزی که هر دو این جانیان به میز حسابرسی کشانده شوند .

سید امیر موثقی

آلمان کلن

*** 

رودی جولیانی مواجب بگیر سازمان مجاهدین خلق فرقه رجویبا حمایت مزورانه رجویه، جنبش دانشجوئی ایران متضرر می شود!ا

شهدای 16 آذرشانزدهم آذر سالروز مبارزه با امپریالیسم یا فرصتی برای خودنمایی مجاهدین

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=27383

پایکوبی و جشن فرقه ترو ریستی رجوی در فرانسه برای انتخاب ترامپ 

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، شانزدهم نوامبر ۲۰۱۶:… در هر صورت امروز فرقه تروریستی رجوی باز هم احمقانه تر از قبل فکر میکند که چهار نعل داره میتازد در مسیر مبارزه مسلحانه و برای رسیدن به قدرت اما غافل از اینکه رجوی ابترو بی دنباله تر از این حرفا می باشد که بخواهد در عرصه سیاست جایی داشته باشد و خودش هم خوب میداند که ملت ایران با تمام مشکلاتی … 

National Security: Could Maryam Rajavi (Mojahedin Khalq) blackmail her friends in high places – Rudi Giuliani, John Bolton and Newt Gingrich

لینک به منبع

پایکوبی و جشن فرقه ترو ریستی رجوی در فرانسه برای انتخاب ترامپ

در روزهای گذشته که بحث داغ انتخابات ریاست جمهوری در امریکا داغترین و پر جنجالترین خبر تمامی رسانه های دنیا بود مریم قجر برآن شد تا از قافله عقب نماند و با به راه انداختن نشستهایی در اور و تجزیه و تحلیل کردن دوران جدید بعد از دمکراتها در امریکا  و شروع دوران ریاست جمهوری جمهوری خواهان و تند رو ها در امریکا برای خود و فرقه خود اینچنین برنامه ریزی کردند که برای یک دوره مجدد شروع یک جنگ دیگر بین ایران و امریکا و سایر دولتهای تحت حمایت امریکا بر علیه حکومت ایران شکل خواهد گرفت و فرقه تروریستی رجوی باید که خودش را بر ای یک چالش  بزرگ آماده کند و سرفصل جدید را هم بند ترامپ نام گذاری کرده اند .

بله برای اینکه همه باید از این بند عبور کنند تا خانم مریم قجر بتواند بطور علنی و کامل خودش را در دامان رئیس جمهور جدید بیندازد و از این انزوای سیاسی و استراتژیکی خودشان را بیرون بکشند و در نهایت توسط دولت جدید امریکا به دامان عربها مجددا پرتاب شوند عربهای عربستان و امارات و سایر شیخ نشینهای نوچه امریکا تا شاید که دورانی همچون دوران حکومت صدام در عراق برایشان متصور شود .

بله مریم قجر با لایه لایه نیرو ها در اور به بحث و تبادل نظر پرداخت و تا به امروز تمام تلاش خودش را کرده تا بتواند به یک را حل برسد برای دستیابی به رئیس جمهور جدید امریکا و اینکه چگونه خوش خدمتی خودش را به این دولت جدید ابراز کند .

در چند سال گذشته که دمکراتها حکومت را در دست داشتند در امریکا تمام تلاششان این بود که روابط بین ایران و امریکا به یک نقطه کاملا کیفی و صلح طلبانه برسد اما فرقه رجوی تمام تلاش خودش را کرد تا این رابطه بینا بین شکل نگیرد و در دوران ریاست جدید در ایران و رابطه بین ایران وامریکا به خوبی بر همگان واضح و روشن بود که فرقه رجوی چطور مانع و سد ایجاد میکند برای اینکه این رابطه را بر هم بزند .

 در هر صورت امروز فرقه تروریستی رجوی باز هم احمقانه تر از قبل فکر میکند که چهار نعل داره میتازد در مسیر مبارزه مسلحانه و برای رسیدن به قدرت اما غافل از اینکه رجوی ابترو بی دنباله تر از این حرفا می باشد که بخواهد در عرصه سیاست جایی داشته باشد و خودش هم خوب میداند که ملت ایران با تمام مشکلاتی که با حکومت فعلی دارند هر گز حاضر نخواهند شد  حتی برای یک ثانیه هم که شده حضور فرقه تروریستی رجوی را در خاک ایران تجربه کنند چراکه زمان  دست این جانیان و آدم کشان را برایشان کاملا بر ملا کرده است و به رجوی و فرقه کثیفش تف  انداخته اند و از صحنه سیاسی طردشان کرده  اند .

سید امیر موثقی

آلمان کلن  

*** 

Bolton and the MEK

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=27282

فرقه تروریستی رجوی و رفتن به زیرحمایتهای عربستان 

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، هفتم نوامبر ۲۰۱۶:… از بعد از سر نگون شدن دولت عراق و همچنین تو سری خوردن های مکرر فرقه ترو ریستی رجوی در جوامع حقوق بشری مریم قجر بران شد تا از شرایط سیاسی که بین ایران و کشور عربستان پدید آمده است همچون مسعود رجوی خائن که در دوران جنگ بین ایران و عراق از فرصت استفاده کرد و خودش را تو بغل دولت صدام انداخت  و حالا …

معصومه ملک محمدی و عباس داوریبه مناسبت سالگرد کشتار ۱۹ فروردین سال ۹۰ اشرف. زمینه سازان واقعی فاجعه

لینک به منبع

فرقه ترو ریستی رجوی ورفتن به زیرحمایتهای عربستان

از بعد از سر نگون شدن دولت عراق و همچنین تو سری خوردن های مکرر فرقه ترو ریستی رجوی در جوامع حقوق بشری مریم قجر بران شد تا از شرایط سیاسی که بین ایران و کشور عربستان پدید آمده است همچون مسعود رجوی خائن که در دوران جنگ بین ایران و عراق از فرصت استفاده کرد و خودش را تو بغل دولت صدام انداخت  و حالا نوبت مریم قجر می باشد که خودش را عریان تر از مسعود تحویل دولت عربستان بدهد البته که اینبار شرایط ر ا دولت عربستان برای فرقه رجوی تهیه و تنظیم و در نهایت اعلام میکند . 

بله در اولین پیش پرداخت که دولت سعودی به مریم داد در تابستان گذشته در پاریس این بود که از طرف دولت عربستان اعلام شود در گرد همایی چند صد نفری در پاریس که مسعود رجوی فوت کرده است و ازین پس مریم قجر هست که بطور تمام و کمال مسئولیت کار های فرقه ای و خائنانه تشکیلات رجوی را بر عهده دارد و دولت عربستان هم با مریم قجر پیمان نامه هایی را به امضا می رساند تا بتوانند برای دولت سعودی به کار اید همچون دولت عراق از این رو باید که مریم قجر نقش بسیار کلیدی برای دولت عربستان داشته باشد تا بین روابط ایران و عربستان خوب بهم بخورد و عربها بتوانند شرایط خوبی را برای فرقه رجوی مهیا سازند تا همچون قبل فرقه رجوی که دولت عراق خوب به این فرقه سرویس میداد بتوانند از دولت سعودی هم خوب سرویس بگیرند و برای دولت عربستان جاسوسی و وطن فروشی و خیانت به خلق کنند

بله این ترفند رجوی سالیان سال هست که تکرار می شود و خودش را به شیوه ای به دامن عربها می اندازد تا بتواند ماهیت سیاسی خودش را حفظ کند و  تشکیلات از پاشیده شده اش را به هر قیمتی که شده سرپا نگه دارد امروز رجوی ها شیپور چی دولت عربستان بر علیه ایران شده اند و سینه چاکان داعش و ادم کشانی که در سوریه و عراق گردن میزنند و به نام خدا و رسولش هر جنایتی را مرتکب میشوند . بله براستی چرا باید فرقه رجوی بخش قابل توجه ای از برنامه های سیمای خودش را به کشتار سوریه و حمایت از داعش سوریه اختصاص دهد . چرا و به چه دلیل باید که رجوی همواره به خواسته های دولت عربستان که بر ضد منافع ملی و میهنی ایران و ایرانی هست تن بدهد .

امروزدولتهای امریکا و انگلیس و اسرائیل دیگر خود بطور مشخص دست از حمایتهای این فرقه بر داشته اند و اینها را به گماشته های خود تحویل داده اند  تا در زمانهای مشخص از این ابلهان استفاده های خودشان را ببرند و و بعد هم سیفون سیاسیتان را بکشند و از بوی تعفنشان خلاص شوند .

بله امروز دولت عربستان به خوبی از مریم قجر میز بانی و حمایت می کند تا شاید که همچون دولت صدام بتواند در زمان مشخص از این فرقه بر علیه ملت ایران استفاده کند

اما من به عنوان یک جدا شده از این فر قه رجوی به دولت عربستان و سایر دولتهای حمایت کننده از این فرقه جنایت کار و خائن و مزدور میگویم که از سرنگون شدن دولت صدام درس عبرت بگیرید و با اتش این فرقه بنیان خود را تبدیل به خاکستر نکنید .

سید امیر موثقی

آلمان کلن  

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26893

خروج غرور آفرین و پیروزی بزرگ فرقه رجوی سرش در گل فرو رفت

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، بیست و چهارم سپتامبر ۲۰۱۶:… در روز های گذشته فرقه ترو ریستی رجوی با جا رو جنجال و فریاد های پیروزی پیروزی سراسیمه به صحنه امدند و این چنین وانمود کردند که با خروج بی قید و شرط از خاک عراق یک پیروزی بزرگ به دست آورده اند و و حالا هزار اشرف می سازند و حرکتی نوین را آغاز می کنند اما غافل از اینکه این ترفند سوخته رجوی برای دنیای امروز دیگر جایی ندارد که بخواهد شکست را به پیروزی بزرگ بدل … 

از بغداد تا تیرانا، سه دهه دربدری مجاهدینخروج خفت بارپس مانده های رجوی از خاک عراق

لینک به منبع

خروج غرور آفرین  و پیروزی بزرگ فرقه رجوی سرش در گل فرو رفت

در روز های گذشته فرقه ترو ریستی رجوی با جا رو جنجال و فریاد های پیروزی پیروزی سراسیمه به صحنه امدند و این چنین وانمود کردند که با خروج بی قید و شرط از خاک عراق  یک پیروزی بزرگ به دست آورده اند  و و حالا هزار اشرف می سازند و حرکتی نوین را آغاز می کنند  اما غافل از اینکه این ترفند سوخته رجوی برای دنیای امروز دیگر جایی ندارد که بخواهد شکست را به پیروزی بزرگ بدل کند . بله همانطوری که قبلا هم گفتم فرقه رجوی مجبور شد با تو سری و خفت خاک عراق را ترک کند و به استرا تژی شکست خورده جنگ مسلحانه خاتمه دهد و این خود به خودی خود یعنی سر کشیدن جام زهر آتش بس ۱۳۶۷ که رجوی همواره از ان ترس و وحشت داشت و با تمام قوا میخواست که ارتش ورشکسته مریم را در خاک عراق نگه دارد و نان سیاسی آنرا در خارج از کشور بخورد ونه در داخل کشور چون جایی در میان توده ها برای خودش باقی نگذاشته است .

در روزهای اول که نیرو ها را خارج کردند از خاک عراق در فرانسه مریم قجر به صحنه آمد و شروع به سخن پراکنی کرد و با کف و سوت حضار صحنه را ترک کرد و بعد هم در سایر کشور های اروپایی و امریکا جشن پیروزی به راه انداختند و و این چنین به جهانیان نشان دادند که انگار همان طوری که در عملیات دروغ جاویدان میگفتند پیروز شده اند حالا هم با خروج از عراق یک پیروزی بزرگ دیگر به دست آورده اند .

اما واقعیت این بود که شکست و تو سری هر دو دستمایه رجوی بود وباید از عراق خارج می شد  و هیچ راهی و جایی هم برای ماندن در خاک عراق علی رغم همه دست و پا زدن های رجوی که برای ماندن در عراق می زد وجود نداشت .

در آخر باید به همه پدران و مادران و خواهران و برادران  و خانواده های مقاومی که با تحمل گرما و سرما برای آزادی عزیزانشان در پشت دیوار های کمپ لیبر تی گرد هم آمده بودند تا شاهد آزادی عزیزانشان باشند درود بفرستم و تبریک بگویم و این پیروزی بزرگ را که این عزیزان به دست آوردند بر علیه رجوی تبریک بگویم و دست تک به تکشان را ببوسم و خسته نباشید بگویم به همه این عزیزان وبرای تک به تکشان آرزوی سلامتی و تندرستی را از خداوند بزرگ خواستارم  خدا یا شکر که حق بر باطل رجوی پیروز شد  و خبر مرگ رجوی برای دنیا اعلام شد .

سید امیر موثقی
آلمان کلن

*** 

خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سال

مسعود خدابنده بی بی سیلینک به ویدئو در سایت بی بی سی

مرگ مسعود رجوی
The death of Massoud Rajavi
https://youtu.be/CBJ3XiaQwT4

DURRES – MUXHAHEDINET IRANIANE MEK

https://youtu.be/QMF6vf417vI

مجاهدین خلق مرگ مسعود رجوی را اعلام کردندبا گذشت چند روز از خروج کامل مجاهدین از عراق از پیام شادباش !! مسعود رجوی خبری نیست

سازمان مجاهدین خلق فرقه رجوی عراقتبریک بجای تسلیت! (ادعاهای مضحک سران فرقه رجوی بعد ازاخراج خفت بارشان ازعراق)

مجاهدین خلق فرقه رجوی آلبانی تیراناپیروزی یا شکست مفتضحانه؟

خروج سازمان مجاهدین خلق از عراق بعد از ۳۰ سال

کیهان لندن – خداحافظ بغداد، سلام تیرانا

https://youtu.be/bQKaQTYVik4

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26572

شعار های پوشالی رجوی به نا کجا آباد رسید 

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، بیست و هشتم اوت ۲۰۱۶:… شعار های پوشالی رجوی یکی پس از دیگری به نا کجا آباد رسید. اولین شعار اعلام مبارزه مسلحانه بود که از سال هزارو سیصدو شصت تا به امروز به هیچ کجا نرسید و فقط و فقط بسیاری از انسانهای بی گناه را در آتش خود ساخته رجوی صفتانه سوزاندند و بسیاری را هم زمینگیر کردند . بله رجوی شعار میداد „مریم مهر تابان رودوش قهرمانان میبریمش به تهران“ اما امروز مریم را به مدت بیش … 

مسعود رجوی و فروغ جاویدان حاج مسعود رجوی چند میگیری دیگه تحلیل آبکی نکنی؟

لینک به منبع

شعار های پوشالی رجوی به نا کجا آباد رسید

شعار های پوشالی رجوی یکی پس از دیگری به نا کجا آباد رسید.

 اولین شعار اعلام مبارزه مسلحانه بود که از سال هزارو سیصدو شصت تا به امروز به هیچ کجا نرسید و فقط و فقط بسیاری از انسانهای بی گناه را در آتش خود ساخته رجوی صفتانه سوزاندند و بسیاری را هم زمینگیر کردند .

بله رجوی شعار میداد „مریم مهر تابان رودوش قهرمانان میبریمش به تهران“ اما امروز مریم را به مدت بیش از پانزده سال در اروپا می بینیم که به اصطلاح پرچم مبارزه مسلحانه را وارونه در دست گرفته است و هزاران کیلو متر با ایران فاصله پیدا کرده است .

بله رجوی هرسال که میگذرد میگوید دریغ از پارسال! میگفت تا آخرین نفر در اشرف کشته میشویم اما اشرف را خالی نمی کنیم ولی دیدیم که چه طور با تو سری و خفت و زاری اشرف را رجوی بر باد داد و خود با لباس مبدل از اشرف هم گریخت و در مخفیگاه های خود در خفت و خاری مرگش را آل سعود اعلام کرد و تمام شد بله اشرف هم تخلیه شد و خبری از میبریمش به تهران نشد .

بله شعاربعدی در کمپ لیبرتی „یاهمه در اعتصاب های پوشالی میمیریم و یا به کمپ اشرف بر میگردیم و دو باره روز از نو روزی از نو“ اما افسوس که این شعار هم با شکست روبرو شد .

„شعاربعدی که خود مریم هم روی آن بسیار تاکید داشت این بود که „میتوان و باید لیبرتی راهم اشرفی دگر ساخت که حالا امروز داریم میبینیم که چطور ساختار های تشکیلاتی مجاهدین یکی پس از دیگری در لیبرتی هم نابود می شود و با خفت و خواری دسته دسته پایکوبان و دست افشان لیبرتی را به مقصد آلبانی ترک میکنند و همه نفرات به محض رسیدن به آلبانی با کوبیدن یک مشت آهنین به تشکیلات پوشالی رجوی به سراغ خواسته های خود میروند وتف بر فرقه تروریستی رجوی می اندازند و خودشان را رها میکنند .

بله باید به رجوی گفت که دیدی چطور بور شدی دیدی چطور از صحنه با مشت و لگد سیاسی بیرون انداختنت و حالا هم برای شادی روح خبیثت مرثیه خوانی به راه می اندازند! این بود آخر و عاقبت شعارهای پوشالی که من فقط به چند تایی از آنها اشاره ای مختصر کردم به راستی کجایی ای که آخر خط تشکیلات مجاهدین را ببینی که سر از آلبانی و اروپا و امریکا در آوردند و همه به دنبال زندگی خود و بهتر بگویم به زبان خودت و مریم به بنبال ج و ف میدوند و دیگر برایت هیچ ارزشی قائل نیستند. باشد تا چراغ دولت مریم سو سو زنان به آخر خط یعنی زباله دان تاریخ برسد

*** 

مسعود رجوی و تکرار حرکت های آشورا گونهحاج مسعود رجوی یک حرکت فرار عاشورائی را باید چند بار انجام بدهی و تکرار کنی ؟

مسعود رجوی و مجاهدین خلق و خانواده اسیرای لیبرتیحاج مسعود رجوی تمام ارکان وجودش ارحضور خانواده ها در جلو کمپ لیبرتی به لرزه افتاده است و با هجوم و کتک کاری خوی حیوانی خودش را به نمایش گذاشت

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26380

جنجال فرقه رجوی برای جلب توجه و جمع آوری حمایتهای پوشالی

Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، شانزدهم اوت ۲۰۱۶:… بله در مرداد ۱۳۶۷ماه فرقه تروریستی رجوی خودش را آماده حمله نهایی کرد برای فتح تهران اما با وعده های پوشالی دولت صدام مواجه شد و از طرفی هم با روبرو شدن با نیرو های سپاه و بسیج و ارتش و غیره در مرز ایران و متلاشی شدن و کمرشکن شدن ارتش آزادی بخش خود ساخته رجوی و بعد از گذشت چند روز اعلام شکست و عقب نشینی به داخل خاک عراق کردند و از ان طرف دوباره در زندان … 

ترکی الفیصل مجاهدین خلق فرقه رجوی وعده “سرنگونی” پس از صدام و جولیانی و … این بار توسط ترکی الفیصل (+ الفیصل: مسعود رجوی مرده است)

لینک به منبع

جنجال فرقه رجوی برای جلب توجه و جمع آوری حمایتهای پوشالی برای فرقه رجوی و خونخواری هرچه بیشتر فرقه ای

بله هرساله فرقه تروریستی رجوی در ماه مرداد اول از عملیات شکست خورده دروغ جاویدان شروع میکند و بعد ماه مرداد را با اعلام حمایت از کشتار زندانیان سیاسی توسط رژیم ایران به پایان می رساند. بله فرقه ها همواره چون با لاشخوری و خونخواهی بر سر کار خود مانده اند فرقه رجوی هم از همین شیوه برای بقای عمرننگین تشکیلاتش استفاده کرده و می کند .

بسیاری دردروغ جاویدان کشته و مجروح و ناپدید شدند و بسیاری از زنان به رحم هایشان آر پی جی خورد اما رجوی دست افشان و پای کوبان از تمامی این صحنه های خودساخته فیلم و عکس و غیره تهیه کرده بود و برای به نمایش گذاشتن این صحنه های فجیع از هیچ چیز .هم ابایی نداشت

بله در مرداد ۱۳۶۷ماه فرقه تروریستی رجوی خودش را آماده حمله نهایی کرد برای فتح تهران اما با وعده های پوشالی دولت صدام مواجه شد و از طرفی هم با روبرو شدن با نیرو های سپاه و بسیج و ارتش و غیره در مرز ایران و متلاشی شدن و کمرشکن شدن ارتش آزادی بخش خود ساخته رجوی و بعد از گذشت چند روز اعلام شکست و عقب نشینی به داخل خاک عراق کردند و از ان طرف دوباره در زندان های ایران موضوع یا رجوی یا جمهوری اسلامی به راه افتاد و همه باید در ان زمان انتخاب میکردند که چگونه مسیر مبارزه شکست خورده رجوی را ادامه دهند . بله تعدادی نه گفتند واعدام شدند و تعدادی هم به جمهوری اسلامی آری گفتند و ماندند وامروزهم هستند در تشکیلات رجوی کسانی که از آن کشتار ها جان سالم به در برده اند و حالا مورد بازجویی در تشکیلات رجوی قرارمیگیرند و و سوال اول و آخر آز آنها این بوده و هست که چه شد زنده از آن قتل عام بیرون آمدید و امروز درعراق و در تشکیلات مجاهدین هستید؟ چرا وبه چه دلیل کشته نشدید؟ من خودم به شخصه بارها و بارها در محکمه هایی که فرقه رجوی بنام عملیات جاری به راه انداخته بود شاهد و ناظر بودم که سوال اول و آخر از این نفرات همین بود و بس که چرا زنده مانده اید .

؟بله رجوی خود چرا بعد از بنیانگذا ران زنده ماند آیا کسی جرائت داشت این سئوال را از او بپرسد

اما امروز رجوی تعداد انگشت شماری را در کشور های مختلف جمع میکند و برای آن از دست رفته گان که هرگز رجوی را ندیدند و نشناختند مرثیه خوانی به راه می اندازد تا شاید عدو شود سبب خیر برای تشکیلات از هم پاشیده شده اش

بله روح آن کشته شدگان امروز به رجوی و تشکیلاتش تف می اندازند و نفرین میفرستند که چرا زندگیشان را رجوی بر باد داد وهمه پدران و مادران و خواهران و برادران آن از دست رفتگان هم چنین رجوی را لعنت و نفرین خواهند کرد که عزیزانشان را از دست داده اند. در آخر به زنده و یا مرده رجوی من هم لعنت میفرستم که با خود خواهی هایش چند نسل را به نابودی کشاند .

سید امیر موثقی

آلمان کلن – ۱۶ آگوست ۲۰۱۶

***

https://youtu.be/cML2aJVpFeA

Remember.Mojahedin Khalq (MKO, MEK, Rajavi cult) was one of the excuses of US attacking Iraq

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26293

درود بر تمامی خانواده هایی که برای آزادی عزیزانشان قیام کردند 

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، دهم اوت ۲۰۱۶:… بله کسانی همچون عباس داوری و معصومه ملک محمدی و فرشته شجاع و دیگر جنایت کارانی که به فرمان رجوی از هیچ جنایتی بر علیه نیرو های اسیر شده در خاک عراق توسط رجوی خائن کوتاهی نکرده و همواره خودشان را جزو سرسپرده های تشکیلات برای جلوگیری از ریزشهای نیرویی میپنداشتند . بله من به عنوان یک فرد جدا شده از تشکیلات رجوی … 

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsحاج مسعود رجوی با “پروژه شهید بازی” چه چیزی برای ایران و ایرانی آوردی؟

لینک به منبع

درود بر تمامی خانواده هایی که برای آزادی عزیزانشان قیام کردند

درودبر تمامی پدران و مادران و خواهران و برادرانی که برای آزادی عزیزانشان قیام کردند و به کمپ اسیران رجوی خودشان را رسانده اند و برای آزادی جگر گوشه هایشان هر رنج و مشقتی را با توجه به شرایط نا به سامان کشور عراق به جان خریدند .

بله امروز حضور گسترده خانواده های زندانیان کمپ لیبر تی باعث شده تا رجوی دست و پای خودش را گم کند و به تصمیم دولت عراق و دولت ایران که در هماهنگی کامل و با یک اتفاق نظر سیاسی دیپلماسی هماهنگ شده برای خروج بی قید و شرط این اسیران از کمپ لیبر تی در خاک عراق اتخاذ شده است لاجرم اول مثل همیشه با خارج کردن تعداد ۳۰۰ نفر در چند روز گذشته تعدادی از مزدوران و جنایتکا ران را با نامهای مختلف تحت عنوان نیرو های معمولی از عراق به آلبانی فرستاده اند و در لابلای این جنایت کاران باز تعدادی را قربانی کرده اند تا چهره این مزدوران جیره خوار رجوی صفت را پاک و معصوم جلوه دهند .

بله امروز دیگر زمان زمان کوتاهی هست برای اینکه رجوی بتواند جلو خروج نیرو ها را از کمپ لیبر تی بگیرد و باید که همه نیروهای پس مانده از رجوی در عراق خاک این کشور را ترک کنند حالا دو راه برای خرج این نیرو ها باقی مانده است یا باید که به کشور دیگری بروند و یا اینکه به آغوش خانواده های خود بر گردند و زندگی جدیدی را شروع کنند .

بله رجوی به گفته ترکی الفیصل ملعون شد و مریم هم گفته اورا تائید کردو حالا نوبت تخلیه اجباری و نا خواسته کمپ لیبر تی شده است که رجوی هرگز از این موضوع خوشش نیامده است و خودش را به هر دری میکوبد تا این نیروها از خاک عراق خارج نشوند و پایگاه خودش را به خیال خودش در عراق حفظ کند اما دوران دوران آچمز شدن رجوی صفتان هست و دوران دوران روشن شدن حقیقت ها ی نا آشکار که رجوی سالیان سال آنها را برای خود توشه و سرمایه کرده بود .

بله کسانی همچون عباس داوری و معصومه ملک محمدی و فرشته شجاع و دیگر جنایت کارانی که به فرمان رجوی از هیچ جنایتی بر علیه نیرو های اسیر شده در خاک عراق توسط رجوی خائن کوتاهی نکرده و همواره خودشان را جزو سرسپرده های تشکیلات برای جلوگیری از ریزشهای نیرویی میپنداشتند .

بله من به عنوان یک فرد جدا شده از تشکیلات رجوی به دو لت آلبانی و دیگر دولتهایی که به این قبیل مزدوران پناه میدهد هشدار میدهم که مواظب باشند که مبا دا اینها همچون موریانه زیر ساخت های کشورشان را خراب کنند و آلودگی های فرقه ای را از بدترین نوع موجودش را وارد خاک آنها کنند

سید امیر موثقی آلمان کلن

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=26123

ننگ ابدی فرقه ترو ریستی رجوی در دروغ جاویدان 

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، بیست و هفتم ژوئیه ۲۰۱۶:… آن زمان بعد از گذشت پنج روز که از عملیات میگذشت وبعد از کشته و مجروح شدن و از پای در آمدن بسیاری از نیروها رجوی با التماس کردن و خواهش و تمنا کردن و به دست و پای صدام افتادن فرمان عقب نشینی را صادر کرد دو نیرو های از هم پاشیده شده را مجددا به خاک عراق بر گرداند و … 

فروغ جاویدانفروغ خاموش جاویدان

لینک به منبع

ننگ ابدی فرقه ترو ریستی رجوی در دروغ جاویدان

هرساله فرقه تروریستی رجوی در سالگرد دروغ جاویدان شروع به پخش حرافی های رجوی ملعون میکند و از چنان و چنانهای آن تعریف و تمجید میکند. درمرداد ماه سال ۱۳۶۷ فرقه تروریستی رجوی برای یک عملیات بزرگ خودش را آماده کرد و با پائین ترین سطح از امکانات و تجهیزات نظامی که دولت صدام حسین در اختیارشان گذاشته بود و با وعده های سرخرمنی که به رجوی داده بود که پشتیبانی هوایی و زمینی شما با ارتش بعث آن زمان می باشد و به قول رجوی با تمام هست و نیست خود وارد یک کار زار شد که اسم آن عملیات فروغ جاویدان بود و میخواست که با دست خالی و با نیرو های پیاده که حتی نحوه استفاده از کلاشینکف را هم نمی دانستند یک کشور را آزاد کند و مریم مهر تابان را به سرزمین شیرو خورشید ببرد .

بله در آن زمان رجوی فکر میکرد که چون با هماهنگی و پشتیبانی دولت صدام درچند رشته عملیات موفق شده و نیروهای ایرانی را به اسارت گرفته و از طرفی هم مقداری سلاح و تجهیزات نظامی را درعملیات هایی به نام آفتاب و چهل چراغ بهغنیمت آورده است به خود مغرور شد که میتوان و باید که به تهران هم رسید اما غافل از اینکه رجوی خود با دست خود قبر خودش را کند و همه نیرو هایش را به قتل گاه فرستاد .

بله عملیات دروغ جاویدان صرفا برای دولت عراق یک برگ برنده بود تا ازدست مشتی نیروی زائد رهایی پیدا کند و از کرده خود پشیمان بود که چرا فرقه رجوی را به عراق کشاند و به آنها جا و مکان و تجهیزات داد .

فرقه رجوی حالا که خبر مرگ رجوی از طرف الفیصل در پاریس زبانزد تمام خبرگذاری های جهانی شده است امسال بر خلاف سالهای قبل با آب و تاب بیشتری این برنامه را تهیه و تنظیم کرده و با پخش فیلمها و خاطره ها و نشست با رجوی هم از کشته های عملیات و هم از خود سر کرده فرقه تروریستی یاد میکند و به نحوی یاد و خاطره رجوی را هم زنده میکنند

بله دروغ جاویدان صرفا یک هما هنگی دو لت عراق با امریکا در آن زمان بود تا از شر رجوی و دار و دسته آن رهایی پیدا کنند وبعد قطعنامه آتش بس راامضا کنند و صلح به اجرا گذاشته شود .

در آن زمان بعد از گذشت پنج روز که از عملیات میگذشت وبعد از کشته و مجروح شدن و از پای در آمدن بسیاری از نیروها رجوی با التماس کردن و خواهش و تمنا کردن و به دست و پای صدام افتادن فرمان عقب نشینی را صادر کرد دو نیرو های از هم پاشیده شده را مجددا به خاک عراق بر گرداند و در کمپ اشرف آنها را محصور کرد و از همه طلبکار شد که چرا نرفتید و چرا بر گشتید .چرا مجروح شدید چرا سالم ماندید و چرا کشته نشدید و با چنگ و ناخن دندان مریم را به تهران نرساندید .

بله این بود واقعیت فرقه رجوی که بعد همه را تنبیه ایدئولوژیکی کرد و انقلاب مریم را به میان کشاند و بحث تنگه و توحید و طلاق های اجباری را به راه انداخت و جدایی بچه ها از پدر و مادران و از هم پاچیدگی کانون گرم خانه و خانواده که مسبب همه این شکست ها رجوی بود در آن زمان و تا به امروز فرقه رجوی تاوان آن شکست را پس میدهد یعنی نابودی کامل ارتش پشمکی مریم و مردار شدن و به غضب خدا گرفتار آمدن مسعود و مریم و نا بودی کامل تشکیلات فرقه ای در عراق بعد از صدام.

سید امیر موثقی

آلمان

*** 

فروغ جاویدان مرصاد رجوی مجاهدین خلقحنیف حیدر نژاد: نگاهی به فروغ جاویدان، ۲۵ سال بعد- قسمت نهم و پایانی

گزارش سازمان ملل: ادامه نگرانی از نقض حقوق بشر توسط رهبری مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25829

مهمانهای پولکی و سیاهی لشکر های مریم قجر 

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، پنجم ژوئیه ۲۰۱۶:…  بله واقعا سئوال اینجاست که آیا اینها خبراز وضعیت درونی این فرقه دارند؟ آیا خبر از محدودیتهایی که مریم قجر دردرون این فرقه برای نیروها مقررکرده است خبر دارند؟ آیا از اعمال فشار های عقیدتی تشکیلاتی این فرقه که به نام بندهای انقلاب مریم قجر برای نفرات تشکیلات مشخص میشود آگاهی دارند ؟ آیا این سخنرانهای پولکی از جایگاه این فرقه در داخل ایران خبردارند که ملت ایران حتی هیچ … 

مزدور تروریست مریم رجوی در پاریسMaryam Rajavi – MEK propaganda queen – puts out again for Iran’s enemies

لینک به منبع

مهمانهای پولکی و سیاهی لشکر های مریم قجر

در روزها و ماه های گذشته فرقه تروریستی رجوی سعی بر آن داشته تا برای برگذاری مراسم سالگرد شکست در فرانسه از همه کشورها تعدادی حقوق بگیررااستخدام کند و به صحنه بکشاند تا نشان دهد که تا چه اندازه این فرقه تروریستی در میان ملتها جای دارد. بله پولهایی که باید خرج غذا و پوشاک و امکانات بهداشتی ورفاهی شود برای نیروهای اسیرشده در کمپ لیبرتی همه و همه خرج مهمانهای پوشالی میشود که با هزینه های چند ده هزاردلاری به گردهمایی مریم قجرمی آیند.

بله واقعا سئوال اینجاست که آیا اینها خبراز وضعیت درونی این فرقه دارند؟

آیا خبر از محدودیتهایی که مریم قجر دردرون این فرقه برای نیروها مقررکرده است خبر دارند؟

آیا از اعمال فشار های عقیدتی تشکیلاتی این فرقه که به نام بندهای انقلاب مریم قجر برای نفرات تشکیلات مشخص میشود آگاهی دارند ؟

آیا این سخنرانهای پولکی از جایگاه این فرقه در داخل ایران خبردارند که ملت ایران حتی هیچ اسم و رسمی از این وطن فروشان و خائنین بر زبان نمی آورند وحتی همین چندعکس وچند شعاری را هم که در زیر پلها و جاهای پرت و دورافتاده مینویسند وازآن عکس و فیلم تهیه میکنندهم همشان پوشالی هست؟

بله امروز با نزدیک شدن به روز گردهمایی مریم قجر در کشورفرانسه بر خلاف سالهای گذشته محدودیتهای زیادی برای این فرقه در نظر گرفته اند و ملت و دولت فرانسه اجازه نمی دهند که تروریستها درکشورشان جایگاهی داشته باشند .

به مریم قجر باید گفت که دیگر ساز و برگهای سیاسی تشکیلاتی فرقه ای از بین رفته است و باید به مریم قجر گفت که شما حتی توان بر گذاری میتینگهایی هم چون سالهای گذشته را هم ندارید و امسال باید به این شکست خود اعتراف کنید و از دولت و ملت فرانسه عذرخواهی کنید

دراینجا لازم به ذکر است که از اعضای جداشده در کشور فرانسه که با افشا گریهایشان که دراین روزها ماهیت این فرقه را برای همگان افشا میکنند تشکر کنم و به آنها بگویم واقعا که آخ رجوی را در آورده اید و مجالی برای هیچ حرکتی برایش باقی نگذاشته اید

سید امیر موثقی

آلمان کلن

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25655

از هفدهم ژوئن ۲۰۰۳ تا هفدهم ژوئن ۲۰۱۶ 

 Amir_Movwasseghiسید امیر موثقی، وبلاگ موثقی، بیستم ژوئن ۲۰۱۶:…  در هفدهم ژوئن ۲۰۱۶همه دیدند که چطور فرقه رجوی بدون سر و بی دنباله شده است و رجوی هم خود که همواره فرار را بر قرار ترجیح داده و میدهد تا مبادا سر سوزنی پاسخگوی اعمال ننگینش باشد و در صحنه سیاسی این مریم قجر هست که یک تنه خودش را برای احیاء فرقه به آب و آتش میزند و اما در اوج شکست و بن بست گرفتار شده است و راه پس و پیش ندارد. آری … 

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsحاج مسعود رجوی با “پروژه شهید بازی” چه چیزی برای ایران و ایرانی آوردی؟

لینک به منبع

از هفدهم ژوئن ۲۰۰۳ تا هفدهم ژوئن ۲۰۱۶

وبلاگ امیرموثقی

 فرقه تروریستی رجوی همواره برای نشان دادن ماهیت خود در ۱۳ سال گذشته یعنی بعد از شکست در عراق و دستگیری مریم قجر در فرانسه و همچنین خود سوزی ها و خود کشی هایی که به فرمان خود مریم در فرانسه سازماندهی شده بودند از قبل برای فراری دادن مریم قجر از کثافتکاری هایی که کرده بود به همین دلیل تعدادی خودشان را به آتش کشیدند و سوختند و جان خودشان را فدیه آزادی مریم قجر کردند و بسیاری هم بینه های نیمه سوخته و نیمه جان این داستان شدند که هنوز که هنوز هست دارند از طرف فرقه رجوی مورد سوء استفاده های فرقه ای قرار میگیرند. اما هر روز که از هفدهم ژوئن ۲۰۰۳ میگذرد لوث بودن این داستان برای همگان واضح تر و روشن تر میشود که واقعا چرا مریم دستگیر شد و چرا فرمان ایدئولوژیکی خود سوزی ها را در نشستهای درون فرقه ای از قبل و از طریق مسئولین تشکیلاتی فرقه به همه گان ابلاغ کرده بودند .

بله رجوی همواره با ایجاد یک چنین ترفند هایی توانسته خط و مشی تشکیلاتی اش را به پیش ببرد و خودش را در صحنه سیاست سر پا نگه دارد در حال حاضر هم امسال که داستان فرقه گرایی و بنیاد گرایی در فرانسه به راه افتاد و همچنین کشتار هایی که در خاک فرانسه رخ داد یک مانع جدی بر سر راه فرقه تروریستی رجوی قرار داده تا نتواند همچون گذشته با سوء استفاده های واهی خودش را سر پا نگه دارد و عرض اندام کند امسال در روز هفدهم ژوئن همه دیدند که فرقه رجوی چطور از مواضع خود عقب نشینی کرده و بدلیل محدودیتهای کشور فرانسه امسال بسیار با سالهای قبل متفاوت خواهد بود برایش و توان بر گزاری مراسم هایی همچون سالهای گذشته را نخواهد داشت و از طرف دولت و امنیت فرانسه و همچنین ملت داغدار فرانسه به زیر سوال برده شده است که چرا و به چه دلیل از خاک فرانسه برای فرقه گرایی و بنیادگرایی و پرورش داعش استفاده کرده و میکند. بله امسال مریم قجر با تمام تلاش خود نتوانست که در ویلپنت برنامه بر گذار کند و همچنین در سالگرد دستگیری خودش در کشور فرانسه بوق و کرنا به راه بیاندازد و قد علم کند و خودی نشان دهد

در هفدهم ژوئن ۲۰۱۶همه دیدند که چطور فرقه رجوی بدون سر و بی دنباله شده است و رجوی هم خود که همواره فرار را بر قرار ترجیح داده و میدهد تا مبادا سر سوزنی پاسخگوی اعمال ننگینش باشد و در صحنه سیاسی این مریم قجر هست که یک تنه خودش را برای احیاء فرقه به آب و آتش میزند و اما در اوج شکست و بن بست گرفتار شده است و راه پس و پیش ندارد. آری هر روز و هر ماه و هر سال که میگذرد در درون خودشان فریاد میکشند دریغ از پار سال و این خود بیانگر شکست و خفت و خواری رجوی در صحنه حاضر می باشد .

در آخر لازم به ذکر هست که اگر حضور و افشا گری های منتقدین و جداشدگان نبود فرقه رجوی این چنین به خاک نیافتاده بود و هنوز فریاد های پوشالی سر میداد و افکار عموم را تحت تاثیر قرار میداد و خودش را یک تازه میدان میدانست پس به امید روزی که در های لیبرتی باز شود و همه اسیران در بند فرقه از اسارت آزاد شوند و به آغوش گرم خانواده های چشم انتظارشان بر گردند و دل خانوادهایشان را شاد سازند و تو دهنی محکمی به رجوی و خاندانش بزنند به امید آزادی هر چه زودتر این عزیزان

سید امیر موثقی

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25562

نامه سرگشاده به آقای „برنار کازنوو“ وزیرکشورفرانسه 

 Amir_Movwasseghiامیر موثقی، وبلاگ موثقی، یازدهم ژوئن ۲۰۱۶:… توجه داشته باشید که فرقه ها هرگز برای رسیدن به منافع خودشان به امنیت و آسایش ملت شما فکر نمی کنند. چرا که در چند سال گذشته به اثبات رسیده است که خونریزی های زیادی را برای ملت شمابه بار داشته است. اینجانب از شما درخواست میکنم که مانع از بر گذاری هر گونه فعالیتهای تروریستی فرقه رجوی در خاک کشور خود شوید . امروز خطر بنیاد گرایی و فرقه گرایی … 

ارتش خصوصی صدام در فرانسهآقای اولاند، با آرزوی این که فرانسه و هیچ جای جهان اسیر ناامنی و مورد باجخواهی تروریستها نگردد،

لینک به منبع

نامه سرگشاده به آقای „برنار کازنوو“ وزیرکشورفرانسه

 با عرض صمیمانه ترین احترامات خدمت شما جناب آقای وزیر محترم کشورفرانسه با توجه به شرایط حاضر که خطرتروریست و تروریست پروری همه جای اروپا را فرا گرفته است و کشورشما درماه اینده از ترو ریستهای فرقه ای رجوی میز بانی خواهد کرد، لازم به ذکر می باشد که فرقه رجوی در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ در کشور شما به خاطر دستگیری مریم رجوی و با فرمان او چه ها که نکردند و ده ها نفر دست به خودکشی و خودسوزی وعمل انتحاری زدند. بله رجوی توسط نیروهای امنیتی و ضد تروریست در کشور فرانسه دستگیر شد و حالاهرساله درهمان روزدست به برگذاری یک همایش میزنند که با اصول و عقاید کشور شما هماهنگی و سازگاری ندارد. به همین دلیل اینجانب سید امیر موثقی که یکی از اعضای همین فرقه بوده و در حال حاضر از این فرقه جداشده هستم و برای حقوق از دست رفته خود و دیگر اعضای این فرقه در کشور آلمان فعالیتهای حقوق بشری دارم به شما اعلام مینمایم که به هیچ عنوان نباید اجازه فعالیتهای تروریستی را به این فرقه بدهید چرا که این فرقه رجوی کارکشته تروحرفه ای تراز داعش میباشد لذاباید حمایتهای خود را از این فرقه قطع نمائید چرا که برای کشور و ملت فرانسه که شما حافظ امنیت آن می باشید خطرات زیادی را برای امنیت شهروندان فرانسوی به وجود خواهید آورد .

بایدبه این نکته توجه داشته باشید که فرقه ها هرگز برای رسیدن به منافع خودشان به امنیت و آسایش ملت شما فکر نمی کنند. چرا که در چند سال گذشته به اثبات رسیده است که خونریزی های زیادی را برای ملت شمابه بار داشته است.

اینجانب از شما درخواست میکنم که مانع از بر گذاری هر گونه فعالیتهای تروریستی فرقه رجوی در خاک کشور خود شوید .

امروز خطر بنیاد گرایی و فرقه گرایی در جوامع دمکراتیک بسیار بسیار زیادشده و این خود به خودی یعنی ترویج و تکثیر داعش و تروریسم در جوامع دمکراتیک، بنابر این نباید اجازه دهید که اینگونه فعالیتها در جوامع دمکراتیک و فعال شکل بگیرد و پرورش پیدا کند

رونوشت برای وزیر اطلاعات و امنیت و ضد تروریست کشور فرانسه

رو نوشت برای دفتر ریاست محترم جمهوری فرانسه

سید امیر موثقی

آلمان کلن

جمعه ۱۰ ژوئن ۲۰۱۶

*** 

همچنین:

همسوئی فرقه تروریستی رجوی بادژخیمان وآدمکشان ضدبشرسوریه

سید امیر موثقی، کانون آوا، آلمان، سی ام می ۲۰۱۴: … امروزه فرقه تروریستی رجوی در اوج انزوای سیاسی استراتژیکی ودراوج درماندگی در پیشرفتهای رژیم ایران در حل مسله هسته ای و کمرنگ شدن بحران جنگ و خونریزی در ایران، حالا فرقه رجوی برآن شده آست تا مساله هسته ای را کنار بگذارند و به مساله حقوق بشر در ایران چنگ بیندازند و دادو فغان به
 
 
سید امیر موثقی، آوا، هفدهم می ۲۰۱۴: … فرقه رجوی همچون سی وپنج سال گذشته امسال نیز خود را برای اجرای نمایشنامه ای تکراری در پاریس آماده می کند، اما چه کسانی در تهیه و اجرای این نمایشنامه مضحک دست دارند: تهیه کنندگان: CIAوMossad کارگردان: مسعود رجوی، نقش اول : مریم رجوی، نقش های دوم و… به ترتیب پیر و پاتال های امریکائی کنار گذاشته شد
 
 
سید امیر موثقی، کانون آوا، بیست و نهم آوریل ۲۰۱۴: … اینجانب که امروزه مدت ۱۱سال است از این فرقه جدا شده‌ام و در کشور آلمان اقامت دارم از شما در خواست می‌کنم که نگذارید امنیت وآسایش ورفاه شهروندانتان بیشتر از این به خطر بیافتد. شما با رأی مردمی  که به شما اعتماد کرده‌اند انتخاب شده‌اید و نباید به خواسته‌های شهروندانتان که خر
 
 
کانون آوا، بیست و پنجم آوریل ۲۰۱۴: …  اولین مانعی که وجود دارد حصارذهنی خود افراد هست که این اجازه را بهشان نمی دهد که برای خودشان تصمیم بگیرند وازفرقه تروریستی رجوی جدابشوند. باید خودشان اقدام کنند، حرکتی انجام بدهند، از نیروهای صلیب