باز هم نمونه ای دیگر از فریبکاری فرقه رجوی (+ شادمانی رجوی در همسوئی با کنگره امریکا)

باز هم نمونه ای دیگر از فریبکاری فرقه رجوی (+ شادمانی رجوی در همسوئی با کنگره امریکا)

Sheikh_Ebrahimانجمن نجات، مراکز آذربایجان شرقی و مازندران، یازدهم ژوئن 2016:…  کدام پایداری وکدام آرمان هموطن؟! آیا ادامه ی زندگی نباتی در کمپ های لیبرتی و تیرانا، مقاومت شمرده میشود؟! اگر آری، پس اینهمه گیاه ودرخت دارند مقاومت میکنند واحتیاجی باین نوع مقاومت شما نیست که آنها میلیاردها برابر بیشترند و …. دراین میان شما بعنوان عنصر نباتی حقیر میمانید که گفته اند ” فرقی نمیکرد بود ونبودش”! ازپیوستن … 

رجوی و گروگانهافراخوان بنیاد خانواده سحر به جداشدگان. مسئله داری و مسئله سازی رو به افزایش است. مظلوم نمائی فرقه رجوی در اردوگاه لیبرتی

داعش رجوی تروریست 2ذوق زدگی منافقین (مجاهدین خلق) از تصرف موصل توسط داعش (مزدوران رجوی به القاعده پیوستند)

باز هم نمونه ای دیگر از فریبکاری فرقه رجوی

انجمن نجات، مرکز مازندران
لینک به منبع

دستگاه تبلیغاتی فرقه رجوی باز هم اقدام به فریبکاری دیگری نمود و برای سیاه نمایی علیه شیعیان عراق که مشغول جنگ با تروریست های داعشی می باشند، در اقدامی کثیف تصویری که مربوط به تخریب زیارتگاه های شیعیان توسط داعش در استان نینوای عراق می باشد را به عنوان تصویر تخریب خانه و مسجد اهل تسنن، توسط شیعیان، انعکاس داده اند.

جعل تصاویر توسط مجاهدین خلق فرقه رجوی

تصویر سمت راست در سایت فرقه به عنوان تخریب مساجد اهل سنت در خبر مربوط به آتش زدن منازل اهل تسنن استفاده شده است. حال آنکه این عکس (تصویر سمت چپ) در سال 1393 در خبر مربوط به تخریب اماکن مقدس شیعیان توسط داعش، همراه با چند عکس دیگر در خبرگزاری ها انتشار یافت. این عکس مربوط آرمگاه شیخ ابراهیم و یکی از زیارت گاههای شیعیان در استان نینوای عراق بود و تخریب آن توسط داعش را نشان داد.

رجوی ها با این کار نشان دادند که چه قرابتی با داعشی ها دارند. آنها در هنگام تصرف موصل توسط داعش با آب و تاب داعشی ها را «انقلابیون» و «عشایر» می نامیدند و فیلم‌های فجیعی که توسط داعشی برای ایجاد هراس در بین مردم در اینترنت قرار می گرفت را «کار تبلیغاتی جمهوری اسلامی» می‌خوانند تا از این طریق دوستی خود را به آنان اثبات کنند و حالا هم با این فریبکاری می خواهند جنایت آنها را به گردن شیعیان بیاندازند تا شاید در این کارزار تبلیغاتی داعش از نابودی نجات یافته و امید رجوی ها برای ماندن در عراق همراه با داعش نابود نشود.

اما باید به رجوی ها گفت:

این آروزی شیطانی شما نیز به زودی به دست مردم عراق به گور خواهد رفت همچنان که دیگر اوهام شیطانی تان توسط مردم ایران به گور رفت.

صالحی

اظهار شادمانی رجوی در همسویی با کنگره ی آمریکا!!

انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی
لینک به منبع

با این حساب، جامعه ی بی طبقه ی توحیدی که استقرارش مبارزه ی دائمی با امپریالیزم طبقه پرور است، باد هوا شد!

یعنی باند رجوی بصورت عیان و آشکار، این شعار استراتژیک بانیان مجاهدین خلق را نفی کرد و به کناری گذاشت و آنگاه بازهم از ما میخواهد که این فرقه ی تا خرخره رفته در مرداب امپریالیزم را ، همچنان سازمان مجاهدین خلق بدانیم!

بلی!

صحبت از قطعنامه ی 645 اخیر کنگره ی تمام قد قرار گرفته دراختیار نئون کان ها وصهیونیست هاست که براثر فشار لابی های قدرتمند صهیونیستی، مایل است تا آنجا که درتوان دارند، برسر توافقات برجام، دبه درآورده و تنور جنگ روانی برعلیه ایرانی را که رئیس جمهورش اعلام میکند قصد جلوگیری از ادامه ی انحطاط 400 ساله ی ایران را داشته و درراستای آن به سیاست همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان وهر کشور دیگری که قصدش دشمنی با ما نباشد، روی آورده است، میباشد. !

البته این سیاست اصولی دولت ما، موردخوشآیند صهیونیست های توسعه طلب ومتجاوز نیست!

باند رجوی بمنظور آماده کردن ذهنیات بعضی از افرادش که بصورت ساده لوحانه ای فکر میکنند که دربنگال های خود نشسته وبرای آزادی واستقلال کشورشان؟؟!! مبارزه میکنند ، هردم گوشه هایی ازماهییت واقعی خود را که همان دریوزگی به آستان گردانندگان جامعه ی طبقاتی است ، بروز داده وکم کم به راهشان میآورد!!
سوی دیگر موضعگیری های سرکردگان رجوی، ابراز ارادت مداوم به خداوندان زر و سیم، تفنگ وچماق است که مبادا درروز معینی که رجوی فکر میکند فرا خواهد رسید، به سیل چاکران فراموش شده تبدیل گردد!!

درمصداق مواردی که ذکر شد، رسانه های رجوی تحلیل گونه ای بنام ” دروغ بزرگ – آژیر خطر” وبا امضای هادی محسنی منتشر کرده که میخوانیم:

” ..براستی خطر کدام است و کدام خطر بزرگتر و برای ولایت فقیه تهدیدی جدی است. ایا جام زهر اتمی که زهرش را مقاومت ایران با افشاگریهایش بر پیکر کل سیستم ولایت فقیه وارد کرده، می باشد. آیا پیامد همین جام زهر اتمی است که باندها و جناحهای رژیم ایران رودرروی هم ایستاده و فساد افسار گسیخته همدیگر راا افشا می کنند هست؟ و یا… “.

عجب وقاحت و بی شرمی ای!

گر شما تا همین چند ماه پیش، درهمراهی با جناح خونریزتر امپریالیستی – صهیونیستی ، با تمام قوا برای شکست این توافق عمل نکردید؟؟

یعنی با آن و جام زهر نوشیدن (به تعبیر خودتان ) مخالف بودید ؟! و دراینجا آیا میتوان ازشما پرسید که آیا این کارهایتان برای نجات رژیم بوده است وبرای چه؟!

میبنید که نمیشود خدا وخرما را توامان خواست؟!

دگرباره:

” اما هر چه بیشتر صحبتهای هر دوجناح رژیم ولایی ایران و لابیهای رنگارنگ داخلی و بین المللی این حکومت مورد مطالعه قرار می گیرد نتیجه این میشود که: تنها ترس و احساس خطر رژیم ایران، مقاومت سازمان یافته ایران و پایداری اشرفیان و بقول مجاهدین، اشرف نشانان در زندانها وسراسر جهان است. بیشتر از این هم که به ریشه یابی این نتیجه گیری پرداختم یاد این جمله افتادم که: “اگر اشرف بایستد جهان در مقابل رژیم خواهد ایستاد”.

آیا منظور از اشرف نشانان درسراسر جهان، همان فرق مذهبی منحرف ویا گروه های مافیایی است؟!

اگر نباشد که باید قبول کنید مبارزان واقعی درسراسر جهان راهی برخلاف شما طی میکنند!!

دیگر اینکه رژیم ازبابت اینکه شما همه چیز را در میان مردم ایران ازدست داده اید، خیالی بسیار راحت دارد و درمعادلاتش به تنها چیزی که فکر نخواهد کرد، به اشرف واشرفیان موهوم است!

متاسفانه این خانواده های گرفتار دست رجوی هستند که اشرف و … برایشان مطرح است ودیگران بدون اطلاع ازاشرف و اشرف نشینی ونشانی، سرگرم زندگی خود هستند!!

پس قدرت شما درهمان حد است که توانسته اید 3هزار خانواده ی ایرانی را گرفتار ساخته و با سوء استفاده ازاین مشکل خانواده ها، اینگونه به لاف زنی بپردازید!!!

آیا عکس این قضیه را که اشرف نایستاد وفروریخت ، قبول دارید که جهان حقیقی ( کشورهای دارنده ی بیشترین مردم جهان ونه حکومت های نماینده ی یک درصدی ها) درمقابل رژیم نخواهد ایستاد؟! وچرا باید بایستد؟!

مشکلات داخلی مردم ایران به خودشان مربوط است و جهانیان حقیقی ( ونه نمایندگان یک دصد متنعم مدم جهان)هم سرگرم رتق وفتق امور خود و کشیدن گلیم شان از جهنم رابطه ایست که درنظام درحال پسرفت سلطه وتابعیت قرار دارد!

وخنده دارتر اینکه :

” این رهنمود و توصیه به نظر نگارنده حداقل دو پیامد هم داشته و دارد: الف – عزم جزم برای پایداری صد برابر با آرمان آزادی بعنوان پایه و مبنای تغییر و سرنگونی رژیم ولایت فقیه. حاصل این پیامد هم عزم جزم هواداران و حامیان مقاومت و پیوستن تعداد بیشتری از هموطنان در داخل و خارج ایران بعنوان هوادار و حامی آرمانها و خطوط سیاسی استراتژیک مجاهدین خلق و مقاومت سراسری ایران می باشد. ب – چرخش و همسویی سیاستهای منطقه ای و بین المللی با خطوط و آرمانهای مبارزاتی مقاومت ایران”.

کدام پایداری وکدام آرمان هموطن؟!

آیا ادامه ی زندگی نباتی در کمپ های لیبرتی و تیرانا، مقاومت شمرده میشود؟!

اگر آری، پس اینهمه گیاه ودرخت دارند مقاومت میکنند واحتیاجی باین نوع مقاومت شما نیست که آنها میلیاردها برابر بیشترند و ….

دراین میان شما بعنوان عنصر نباتی حقیر میمانید که گفته اند ” فرقی نمیکرد بود ونبودش”!

ازپیوستن کدام مردم سخن میگویید که کسی با چشمان انسانی وذکاوت بشری خود قادر به مشاهده ی آنها نیست وآیا این طایفه ای که مرتب بشما می پیوندند ازجنس یاجوج وماجوج هستند؟؟!!

یعنی میفرمائید که شما نه، بلکه این آمریکا وعربستان است که با شما همسو شده و آیا این حادثه را ازهرنوعی که باشد ، نقطه ی عطف مثبتی برای خود میدانید؟!

پس مسئله ی استقلال وآزادی ومبارزه با امپریالیزم که ماحصلی بنام ” جامعه ی بی طبقه ی توحیدی” قرار بود داشته باشد ، چه شد؟!

چرا جرات اعلام عدم پذیرش نطریات بنیانگذاران سازمان را ندارید؟!

وحید

*** 

خسرو گلسرخیدغلکارانی که سلام خالی را به گلسرخی میدهند و هدایای مادی را به سناتورهای آمریکائی!

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25513

دروغ بزرگ یا فروپاشی فرقه رجوی جنایتکار؟ (+ رادیوی کولتور از مناسبات داخلی رجوی سئوالی نکرد!!) 

 Maryam Rajavi clown1انجمن نجات، مراکز آذربایجان شرقی و مازندران، ششم ژوئن ۲۰۱۶:…  اما خنده دارترین جمله این نویسنده مفت خور در قسمت پایانی آن است که مدعی می شود : اما خطر سرنگونی اش توسط مقاومت سازمانیافته ایران زمین مراحل جدی خود را طی می کند. از بس این جمله مسخره است که دلم نیامد آنرا نیاورم چرا که بالاخره در کجای این به اصطلاح سرنگونی قرار داریم یک روز مدعی می شوند نزدیک است ، یک روز … 

مریم رجوی: سرفرازی بجای سرنگونیَشعار جدید مجاهدین در سال ۱۳۹۵، «سرافرازی» بجای «سرنگونی»

دروغ بزرگ یا فروپاشی فرقه رجوی جنایتکار؟

انجمن نجات، مرکز مازندران، 
لینک به منبع

اکنون هر روز شاهد هستیم قلم بدستان فرقه رجوی در سایت های بی خاصیت خود می نویسند و شعار می دهند و به اصطلاح در مطالب خود حکومت ایران را سرنگون می کنند و …
در این باره می توان به مطلب دروغ بزرگ هادی محسنی اشاره نمود که به واقع اگر قدری شعور سیاسی داشت اینگونه حرفهای رجوی حقه باز را نشخوار نمی کرد . ابتدا باید از وی سئوال نمود وقتی او از دروغ بزرگ حرف می زند بزرگترین دروغگو قرن خود رجوی فریبکار می باشد که با شعارهای رنگین و بی خاصیت ، افراد زیادی را به کشتن داده و تعداد دیگری را هم اکنون در عراق بحران زده نگهداشته است .

او در ادامه بیان می کند: تنها ترس و احساس خطر حکومت ایران به اصطلاح مقاومت سازمان یافته ایران و پایداری اشرفیان و اشرف نشانان و ….است!!! و به یاد این جمله افتادم که اگر اشرف بایستد جهان در مقابل رژیم خواهد ایستاد!!! .

اگر به حرفهای بی سرو ته ای که این نگارنده نوشته دقت کنیم اولاً از اشرف و اشرف نشانان چیزی باقی نمانده است و رجوی زن باره همه چیز اشرف را به باد داده و با خفت و خواری از آنجا فرار نمود . اگر از به اصطلاح مقاومت سازمان یافته وی حرف می زند اکنون این مقاومت سازمان یافته راه فرنگ در پیش گرفته و شاهد اراجیف رجوی شیاد هستیم . او از کدام به اصطلاح مقاومت حرف می زند نفرات فرقه که خودشان اعتقادی به این اباطیل ندارند و منتظر فرصتی هستند که خاک عراق را ترک و جان خود را در ببرند اگر نویسنده (هادی محسنی) مقداری خودش را به کودنی نمی زد متوجه می شد حرفهای نفرات جدا شده از فرقه در لیبرتی را می خواند متوجه می شد که نفرات با چه حسرتی به هواپیماهایی که از فرودگاه بغداد پرواز می کنند نگاه می کنند بهتر است شما از این اشرف نشانان که دیگر از آنان چیزی باقی نمانده حرف نزنید.

نویسنده مقاله انگار از دنیای اطلاعات خیلی به دور است او هنوز بر طبل توخالی به اصطلاح پایداری اشرف می کوبد اشرف این خانه عنکبوتی رجوی سالیان درازی است که فرو ریخته و فقط تنها چیزی که باقی مانده آثار جنایت و شکنجه است .

البته برای من و همه روشن است کسی که در فرنگ نشسته و در کافه های آنجا لبی تر می کند بایستی به یاد اشرف و اشرفیان بیفتد . اگر دلتان به حال اعضای فرقه می سوزد حداقل درخواست می دادید مدتی را در اشرف و مناسبات جهنمی آنجا می ماندید تا بعدا معلوم می شد که آیا اکنون هم این اباطیل را سر هم می کردید .

نویسنده مطلب در ادامه برای اینکه به افراد فرقه هم روحیه بدهد با آسمان و ریسمان بافتن سعی نمود این گونه نشان دهد که تمام خط و خطوط فرقه رجوی درست بوده و اکنون ج.ا.ا در آستانه به اصطلاح سرنگونی است و چرخش و همسویی سیاست های منطقه ای و بین المللی با خطوط فرقه یکی می داند . البته وی نمی گوید که منظورش از همسویی سیاست های منطقه ای منظور همان جاسوسی و همکاری همه جانبه رجوی با شیوخ مرتجع عربی منطقه است .

نویسنده مطلب قبل از اینکه به انبوهی سئوال جواب دهد بهتر است از رجوی ملعون سئوال نماید چرا وی به دنبال دم تکان دادن برای کشورهای مرتجع عربی منطقه است ؟ چرا به جای آسمان و ریسمان بافتن از وی نمی پرسد که اشرف این سمبل خالی بندی فرقه به کجا رفته است ؟ چرا رجوی زن باره جواب نمی دهد که این همه با ردیف کردن یک مشت اراجیف و چرندیات مبنی بر سرنگونی خیالی اکنون در کجای خط و خطوط مورد ادعایی خود قرار دارد .

اما خنده دارترین جمله این نویسنده مفت خور در قسمت پایانی آن است که مدعی می شود : اما خطر سرنگونی اش توسط مقاومت سازمانیافته ایران زمین مراحل جدی خود را طی می کند.

از بس این جمله مسخره است که دلم نیامد آنرا نیاورم چرا که بالاخره در کجای این به اصطلاح سرنگونی قرار داریم یک روز مدعی می شوند نزدیک است ، یک روز می گویند ما کی گفتیم سرنگونی ، یک روز مریم قجر این زن دست چندم می گویند سین به اصطلاح سرفرازی ، البته برای مردم ایران این گونه دشمنان احمق و کودنها بسیار خوب است چون از بس در منجلاب و هوسهای خود گیر کردند که همان بهتر از یک خائن و جاسوس و وطن فروش به نام رجوی ملعون تعریف کند .

هادی شبانی

رادیوی کولتور ( فرهنگ) فرانسه از مناسبات داخلی رجوی سئوالی نکرد!!

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی
لینک به منبع

این عزیز برادر، مریم رجوی ، باوجودی که دیگر پیر شده، با این حال ” تاب مستوری ندارد”!

بنظر می رسد که اعتیاد او به ظاهر شدن در رسانه هاآنچنان شدید است که اگر روزی مانع این کار شوند، دق کرده وجان به جان آفرین تسلیم خواهد کرد!

البته این حضور رسانه ای او باید طبق میل اش بوده وگرایش او هم درمتکلم الوحده بودن است!

یعنی او بجای مصاحبه کردن و اجازه دادن به خبرنگار ورسانه ی مستقل وقدری که بتواند سئوال هایش را درمورد کارهای او ومخصوصا شوهر دومش- مسعود رجوی- شجاعانه مطرح کرده و جوابی دریافت دارد، به ایراد سخنرانی میپردازد!

با این تفاوت که برای گرفتن قباحت مسئله، سئوال هایی را خود به زبان یک خبرنگار مفلس طرح کرده وبه جوابگویی آن میپردازد!

کسانی که سنی ازآنها گذشته ویا مانند من به خواندن خاطرات عادت داشته واز مشخصات رژیم محمد رضا شاه اطلاع دارند ، میدانند که وقتی خبرنگاری پر روئی کرده و سئوال هایی را مطرح میکرد که جواب دادن به آنها برای شاه دشوار وپرضرر بود، بجای پاسخگوئی طفره می رفت وبه نصیحت خبرنگار پرداخته و توسط آنها به رهبران اروپا وآمریکا هشدار می داد که قادر به رهبری جهان نیستند و بااین سیاست ها، دنیا را بدست شوروی خواهند سپرد!!

مریم رجوی اما، بسیار محتاطانه ومستبدانه تر از شاه عمل کرده واساسا با خبرنگاری مواجه نمیشود که پر رویی کرده وبخواهد اسرار صندوق خانه ی رجوی را روشن سازد!

او درمصاحبه؟! با رادیوی بی فرهنگ که نام خود را فرهنگ گذاشته به ترتیبی که ذکرش رفت ، ترهاتی را مطرح میکند که رسانه های باند رجوی به شکل زیر، متن آنرا به نمایش میگذارند:

” روز ۱۱خرداد ۱۳۹۵ (۳۱مه ۲۰۱۶)، رادیو فرانس کولتور، طی برنامه‌ای با عنوان صدای مقاومت ایران، به نقش زنان در مقاومت ایران پرداخت… در ابتدا خبرنگار با اشاره به اپوزیسیون شورای ملی مقاومت می‌گوید: این اپوزیسیون از زمان حاکمیت شاه موجودیت دارد و امروز توسط یک زن برگزیده، خانم مریم رجوی رهبری می‌شود. شورای ملی مقاومت ایران یک ائتلاف تشکیل شده از گروه‌های اپوزیسیون از جمله مجاهدین خلق ایران است. در مقر شورا، الیویه استنر با مقاومین بسیاری از مرد و زن ملاقات نمود “.

درمورد این خبرنگار باید گفت که حیف نان!

آیا این توهین به دموکراسی قرن ۱۹ فرانسه نیست که چنین خبرنگارانی بتوانند کارت و مجوز خبرنگاری دریافت داشته ودروغ بگویند؟!

در شورای باصطلاح ملی مقاومت ، کسانی جز اعضای تشکیلات گوش بفرمان ومجیز گوی رجوی وجود ندارد وادعای تکثر گرایی درآن عین دروغگویی است ازنوع دروغ های آدم های وقیح!!
دوباره بخوانیم:

” در قسمتی از این برنامه، مریم رجوی در پاسخ به سؤالات خبرنگار فرانس کولتور، در مورد وضعیت زنان در ایران و دیدگاههای مقاومت گفت: در ایران دیکتاتوری مذهبی بر زن‌ستیزی تکیه دارد. رژیم ایران یک ایدئولوژی مردسالانه و ضدانسانی را تبلیغ می‌کند. در قانون آنها زنان از نظر حقوق، نصف مردان تلقی می‌شوند. یکی از اولین اقدامات سرکوبگرانه رژیم ملایان حجاب اجباری بود. من با تحمیل حجاب به زنان قویاً مخالفم چه در کشور خودم و در هر جای جهان. هر زنی باید آزاد باشد که پوشش خود را انتخاب کند. آزادی پوشش مانند سایر آزادیها توسط شورای ملی مقاومت ایران مورد دفاع قرار گرفته است “.

ودر نظام دیکتاتوری بی همتای رجوی چطور؟!

اگر زنان ایرانی ازحقوق نسبتا کمتری به مردان ، برخوردارند، زنان حاضر درمناسبات رجوی این حقوق را ابدا ندارند:

شوهرشان سرباز وفدائی رجوی است، فرزندانشان مال اوست، صاحب هیچگونه مالکیتی نیستند – چنانکه مردانشان هم نیستند- اختیاری برای انتخاب نوع زندگی ولباس پوشیدن و… نداشته ومجبور به استفاده ازیونیفورم خاص تایید شده ازرجوی بوده وقس علیهذا!!

آیا این خبرنگار فرانسوی ، ازاین مسائل آگاهی نداشت که شمه ای ازآنرا برای مریم خانم مطرح کند وبگوید که زنان ایران حقوقی صدها برابر بیشتر اززنان زیردست وفرمان شوهر شما وخودتان به نیابت ازشوهرتان، دارند؟؟!!

مریم خانم میگوید:

” … تفاوتی بین دیدگاه داعشی و دیدگاه بنیادگرای ملاهای حاکم بر ایران وجود ندارد. امروز سوریه و عراق و سایر کشورهای خاورمیانه عرصه تاخت و تاز رژیم ایران و شبه‌نظامیان جنایتکار آن شده است. این رژیم، عامل اصلی کشتار مردم سوریه و آواره کردن آنها و روانه‌شدن سیل پناهندگان به اروپاست. کما این‌که جنایات این رژیم، زمینه ایجاد و رشد و گسترش داعش شده است “.

داعشی ها سنی متعصب، منحرف ودشمن سرسخت شیعیان بوده و ریختن خون آنها را حلال بلکه لازم میدانند وملایان ایران شیعه هستند وسریشمی وجود ندارد که بتواند آنها را بهم پیوند داده و متحدشان کند!

درمورد پس زمینه های پیدایش داعش هم باید گفت که این مسئله دلایلی مانند خشم ونفرت ازچپاول کشورهای مبدا توسط جهانخواران، توهین وتحقیری که این مناسبات به اهالی کشورهای تحت سلطه تحمیل کرده و بیکاری های حاصل این مناسبات ظالمانه، دارد و این گناه اسلام وملایان نباید باشد که حاکم کشورهای سلطه گر نبوده ونیستند!!!

قاتلان ودشمنان مردم سوریه هم مهمانان ناخوانده ای هستند که شرایط ایجاد آنها توسط همان جریاناتی که معروض افتاد ، بوده وشما درصدد کسب برائت برای آنها هستید!!!
مریم خانم ادعا دارد:

” … زنان نیروی تغییر در ایران هستند. … می‌خواهم در مورد یک دستاورد مقاومت ایران صحبت کنم. اولین بار است که یک جنبش مقاومت برابری زن و مرد را به اجرا در می‌آورد. به‌خصوص در رهبری سیاسی. حضور زنان جوان ایرانی در رهبری مقاومت ایران، گواه این خواست و اراده است. این تضمینی برای آزادی و دموکراسی در ایران فرداست و این ثروت و دارایی مردم ایران، برای ایران فرداست “.

کدام قشر از زنان؟!

آیا دراین قسمت مسائل طبقاتی وامثالهم کارکردی ندارند؟!

دیگر اینکه بطوری که بارها بشما گفته اند وگفته ایم، درتشکیلات نباتی شما، هم زن وهم مرد حقوقی ندارند واین برابری درنداشتن حقوق است!

رجوی برهمه ی شما- اعم از زن ومرد- حاکمییت بلامنازع دارد وهمگی حقوقی شبیه بردگان دارید وبیخود لاف آزادی وبرابری نزنید!

تصمیمات شما زنان شورای مرکزی یا رئیس جمهور برگزیده ی رجوی، حاصل اجزای دستورات بی چون وچرای رجوی است و بنابراین نمیتوانید از هژمونی زنان صحبت کنید وای کاش بعنوان یک زن، این مسئله را بطور دزدکی وخصوصی هم که شده باشد، به آن خبرنگار باوجدان؟! فرانسوی میگفتید!

همچنین:

” … مقاومت ایران از جدایی دین و دولت و برابری حقوق تمامی شهروندان ایرانی با هر تعلق مذهبی حمایت می‌کند. ما برابری کامل بین زن و مرد را در تمامی زمینه‌ها، سیاسی، اجتماعی و قضایی و به‌طور خاص شرکت برابر زنان در رهبری سیاسی کشور را به‌رسمیت می‌شناسیم…”.

شما از امام زمان (عج)- که همان مذهب باشد و رجوی را نماینده ی ایشان معرفی میکنید، بحد کافی سوء استفاده سیاسی و … مینمایید وحالا چگونه میتوانید التزام عملی خود را به جدایی دین ازدولت اثبات کنید؟؟!!

به کردها وسایر اقلییت ها هم که میرسیم، ممنوعیت زبان مادری آنها درتشکیلات خود را چگونه توجیه میکنید؟!

آیا این امر بمعنی بی اعتقادی شما به مقوله ی حقوق ملیت ها نیست؟!

صابر

” …شورای ملی مقاومت ایران طرحی برای خودمختاری کردستان ایران در این زمینه به تصویب رسانده است. و البته، ما مدافع و خواهان یک ایران غیرهسته‌یی هستیم “.

(پایان)

*** 

کمپ اشرف فوریه 2015جشن ارتش و سپاه بدر در کمپ عراق جدید (سابقا اشرف) در پی پاکسازی استان دیالی از تروریستها

از منتفی شدن بهانه پایان اعتصاب غذای مجاهدین خلق و حکم قاضی اسپانیایی تا گم شدن جورابهای رجوی و زنش در لیبرتی

تیرانا ژوئیه 2014اولین کسی که از اشرف فرار کرد

مریم رجوی عراق صدام حسینایرج شکری: توّهم بی پایان .

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25277

ساکنان محروم از هرگونه حقوق درلیبرتی ، چگونه میتوانند اموالی داشته باشند؟! (+ بازگشت آقای علی اصغر باباپور) 

 Mojahedin Khalq Gladiators 2انجمن نجات، مراکز آذربایجان شرقی و مازندران، بیست و سوم می ۲۰۱۶:…  اگر این قانون لغو شده و این بردگان منحصر بفرد قرن ۲۱ در کمپ لیبرتی، اختیار جان ومال ناموس شان را بدست گرفته و میتوانند ازحقوق مالکیت برخوردار باشند ، چگونه است که مسئله ی باین مهمی اعلام نشده است؟! درست تر آنست که رجوی فقط ازنام وعنوان این اسرا بهره میگیرد و تغییراتی در ساختار فرقه ای او ایجاد نشده … 

مجاهدین خلق فرقه رجوی صالحی: رجوی ها و بلایی که بر سر زنان فرقه آورده اند (قسمتهای اول و پایانی) 

رجوی بدنبال پولمزدور رجوی: اگر خواستار آزادی گروگانها هستید باید پول بیشتری بدهید

ساکنان محروم از هرگونه حقوق درلیبرتی ، چگونه میتوانند اموالی داشته باشند؟!

انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی
لینک به منبع

بازهم صحبت فروش ازاموالی است که گویا در لیبرتی و کمپ اشرف است و این اموال مال ساکنین آنجاست که میخواهند بفروشند وصرف انتقال خود به خارج از عراق کنند؟؟!!
دراین مورد ، اطلاعیه ی جدید دیگری از طرف باند رجوی بنام ” ممانعت از ورود تاجران برای خرید اموال ساکنان لیبرتی به رغم توافق رسمی دولت عراق” صادر شده وطی آن آمده است:

” در حالی که هفته گذشته برای دومین بار به ساکنان لیبرتی رسما اطلاع داده شد که دولت عراق با فروش اموال آنها در لیبرتی موافقت کرده است، روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۵ (۱۹ مه ۲۰۱۶) هفت تاجر عراقی که برای خرید اموال مراجعه کرده بودند اجازه ورود به لیبرتی نیافتند. آنها که به رغم شرایط دشوار امنیتی عراق به لیبرتی رفته بودند، توسط مأموران کمیته حکومتی سرکوب، مورد اهانت و بی احترامی قرار گرفته و پس از معطلی زیاد مجبور به بازگشت شدند “.

پرواضح است که جلوی یک معامله ی متعارف گرفته نمیشود و شما باید دلیل این ممانعت را از این مامورین- که درنهایت نخواهند توانست درمقابل قرارهای دولت عراق وسازمان ملل متحد مقاومت کنند- میپرسیدید تا بدانید آنها نیز شاید مانند ما کاسه ای زیر کاسه میبینند ویا موضوع چیز دیگری است!

دیگر اینکه ما بعنوان خانواده های اسرای رجوی درکمپ لیبرتی، بارها گفته و پیشنهاد کرده ایم که بعد ازاینکه این اموال با سیر مراحل قانونی خود، بعنوان اموال ساکنین لیبرتی مورد شناسائی و تصدیق قرار گرفت، آنگاه کمیته ای متشکل ازاعضای خانواده های فعال و آگاه به مسائل، نمایندگان دولت عراق، نمایندگان منتخب این اسرا، سازمان ملل متحد و … درمورد فروش آنها و هزینه کردنشان برای انتقال این اسرا تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.

ما بارها گفته ایم که رهبران بی اختیار سازمان مجاهدین رجوی ، انسان های بی طرفی بشمار نمیروند و درطول این ۴دهه نشان داده اند که از امانت داری تهی میباشند وبنابراین حضور آنها دراین کمیته – وبدتر سپردن زمام اختیار این اموال بدست آنها- مشروعیتی ندارد و شبیه سپردن گوسفندان به دست گرگ میباشد!!

اگر این اموال نقد شده ودراختیار رجوی قرار گیرد، او کاری جز پرداختن آنها به گروه های تروریستی، سناتورهای بازنشسته و دشمن سرسخت مردم ایران نکرده وقسمت عمده ی آنرا صرف مهمانی های هزار ویک شب گونه ی مریم رجوی کرده و برکلکسیون طلا وجواهرات اوخواهد افزود که این کار هم بضرر منافع ملی ایران وهم برعلیه ساکنین نگون بخت لیبرتی خواهد بود!!

درادمه میخوانیم:

” … روز گذشته مقاومت ایران فاش کرد سردژخیم محمود علوی وزیر اطلاعات رژیم آخوندی در سفر خود به عراق به فالح فیاض مشاور امنیت ملی عراق و رئیس کمیته سرکوب ساکنان ابلاغ کرده که رژیم ایران با فروش اموال مجاهدین در کمپ لیبرتی مخالف است و قرار شده است فالح فیاض در یک ظاهر سازی در برابر ملل متحد اجازه دهد فقط اقلام محدود و جزئی از اموال ساکنان به فروش برسد به نحوی که از این طریق درآمدی برای مجاهدین حاصل نشود. مأموران عراقی با ممانعت از فروش اموال که لازمه تأمین هزینه پروسه باز اسکان است در این پروسه اخلال می کنند. این ممانعت در عین حال زمینه سازی برای سرقت و غارت سیستماتیک اموال نیز می باشد …”.

اینکه چگونه رچوی ( همان مقاومت مردم ایران؟؟!! ) ، چگونه باین توصیه که باید سری باشد ، دست یافته قابل اثبات نیست وچه بسا دروغی باشد شبیه دروغ های همیشگی باند رجوی که بخواهد خود را قوی جلوه داده و ساکنان لیبرتی را وادارد که قبول کنند که علی آباد هم شهری است ونق زنی نکنند!!

البته این مسئله زیاد هم مهم نیست و مهم آنست که بموجب تعهدات هزاران باره ی اعضای سازمان، آنها نه صاحب جان ومالی هستند ونه اموالی دارند و تنها ادوات الکترونیکی در اختیار رجوی وتحت فرمان های نرم وسخت افزاری او قرار دارند وبنابراین ادعای داشتن اموال برای آنها دروغ ومزورانه است!

آنها بموجب قوانین رجوی، مالی ندارند که بخواهند تصرف هم بکنند !!!

اگر این قانون لغو شده و این بردگان منحصر بفرد قرن ۲۱ در کمپ لیبرتی، اختیار جان ومال ناموس شان را بدست گرفته و میتوانند ازحقوق مالکیت برخوردار باشند ، چگونه است که مسئله ی باین مهمی اعلام نشده است؟!

درست تر آنست که رجوی فقط ازنام وعنوان این اسرا بهره میگیرد و تغییراتی در ساختار فرقه ای او ایجاد نشده که اگر میشد ، این فرقه مدت ها پیش ازهم پاشیده شده واعضای دربند میتوانستند که سررشته ی زندگی خود را با کمک خانواده های خود بدست گرفته ودرانتخاب این یا آن راه از آزادی لازم برخوردار باشند که ما اثری ازآن نمیبینیم!!

درخاتمه، باردیگر مراتب اعتراض خود را به این دودوزه بازی های رجوی اعلام کرده و نظر دائمی خود را که این حقه بازی های رجوی درتداوم اسارات و مرگ تدریجی عزیزان مان میباشد، مجددا مطرح کرده ودراین مورد نظر وجدان های شریف وبشریت آگاه را به جنایاتی که رجوی درپناه این ریاکاری ها انجام میدهد ، جلب کرده ودرخواست مساعدت جدی داریم!!

گروهی ازخانواده های مرتبط با بردگان رجوی درکمپ لیبرتی و آلبانی

تبریز- ایران

بازگشت آقای علی اصغر باباپور به کانون گرم خانواده

انجمن نجات، مرکز مازندران
لینک به منبع

آقای علی اصغر باباپور بعد از ۲۷ سال اسارت در فرقه جهنمی رجوی در نهایت به کانون گرم خانواده خود بازگشت و مورد استقبال خانواده خود و دیگر خانواده و دوستان جدا شده در انجمن نجات استان مازندران قرار گرفت .

آقای علی اصغر باباپور طی سخنان کوتاهی گفت : ابتدا از خانواده خودم که سالیان سال برای ملاقات با من به اشرف و لیبرتی می آمدند تشکر نموده و بسیار خوشحال هستم که توانستم از فرقه جهنمی رجوی جدا شده و به نزد خانواده خود بازگردم و از اینکه مرا در جمع انجمن نجات و سایر خانواده ها قبول نموده بسیار تشکر کرده و آرزو می کنم روزی شاهد رهایی همه افراد از تشکیلات فرقه رجوی جنایتکار باشیم.

این مراسم که با حضور تعدادی از خانواده ها و دوستان جدا شده برگزار گردید بسیار انگیزاننده بود که گزارش کامل آن متعقابا اعلان می گردد

*** 

مجاهدین خلق فرقه رجوی و سوء استفاده از کودکانبه فرزندانمان قصه بگوییم که بیدار شوند و نخوابند

تعدادی از زنان نجات یافته از فرقه رجوی مجاهدین خلقنامه سرگشاده : مریم رجوی رهبر فرقه مجاهدین خلق بغایت ضد بشر و ضد زن است

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25214

این مبارزات ربطی به شما ندارد و یا برعلیه شماست! (+ اقتصاد مقاومتی و باند رجوی) 

 انجمن نجات، مرکز آذربایجان شرقی، بیستم می ۲۰۱۶:…  معنی این جمله این است که انسان هرچه درمحدودیت باشد، درک روشن تری ازاوضاع بدست میآورد و بطریق غیر مستقیم میشود ازآن نتیجه گیری کرد که مسعود رجوی ازاین تئوری طلایی؟! استفاده کرده وتمامی اعضای تشکیلات را دربند کرده تا درک و تحلیل درست تری از اوضاع داشته باشند و نگارنده ی این سطورهم اگر بخواهد به یک تحلیلگر تبدیل شود، باید کاری کند که … 

سایت کلمه: مجاهدین خلق ترور می‌کردند تا ماهیت «فتنه خاتمی» را روشن کنند

این مبارزات ربطی به شما ندارد و یا برعلیه شماست!

لینک به منبع

فروغ گلستان چهره ی دیگری ازباند رجوی است که مقاله ای بنام ” پایداری یک ملت برای آزادی ” نوشته وطی آن به اعتراضات کارگران و زندانیان اشاراتی داشته که ما این اخبار را درروزنامه های داخلی به وفور میبینیم و دراصل احتیاجی به خواندن مطالب تکراری این خانم نداریم وبا این حال، محض بررسی کوتاه چند کلام قصار این خانم ، مواردی از نوشته ی او را نقل میکنم:

” و… یقین دارم که زندانی درحصار، بیش از هر کس ضعف و درماندگی حاکم را می‌بیند “.

معنی این جمله این است که انسان هرچه درمحدودیت باشد، درک روشن تری ازاوضاع بدست میآورد و بطریق غیر مستقیم میشود ازآن نتیجه گیری کرد که مسعود رجوی ازاین تئوری طلایی؟! استفاده کرده وتمامی اعضای تشکیلات را دربند کرده تا درک و تحلیل درست تری از اوضاع داشته باشند و نگارنده ی این سطورهم اگر بخواهد به یک تحلیلگر تبدیل شود، باید کاری کند که به زندان برود و تا بعدها نانش توی روغن باشد!!!

دیگر اینکه بانوی گرامی!

اگر پایداری ای درملت باشد، این پایداری به ضرر فرقه ی رجوی تمام خواهد شد:

آنها آزادی فرزندانشان ازاسارت رجوی را طالب خواهند شد وبه مناسبات برده داری دراین تشکل اهریمنی پایان داده و رجوی را بی یار و یاور خواهند گذاشت و بنابراین این پایداری ها خرمن

وجود رجوی را آتش خواهد زد!!

ونیز:

” … ویکتور فرانکل، روانشناس اتریشی که سالها در اردوگاه آشویتس بود در کتابش به نام «انسان در جستجوی معنا»، در روایتی از زندان و زندانی مینویسد: (همه چیز را میتوان از یک فرد گرفت الا یک چیز، آخرین آزادی یعنی قدرت انتخاب) “.

حالا که نوبت عالم نمائی شد، باید ازاین خانم سئوال کرد که آیا آقای فرانکل ازسر داشتن ” قدرت انتخاب” بود که سر ازاردوگاه آشویتس برآورد یا اجباری درکار بود؟!
مسلما که اجباری در کار بود واستناد صرف این بانوی محترمه به یک نقل قول که بدون توجه به قانون نسبیت واوضاع موجود زمانی- مکانی بیان شده ، دارای پایه واساس چندان معتبری نیست!

ومنهم اگر بخواهم عالم نمایی کنم، به اظهار نظر فردی بمراتب بالاتر از فرانکل متوسل شده و باین هموطن کم سواد وکم تجربه میگویم که کجایی خواهر!  

“… بدون شک، انسان سرنوشت خود را خودش انتخاب میکند، اما نه لزوما طبق امیال خود! درانتخاب این سرنوشت، پارامترهای پیچیده ی انسانی و طبیعی مختلف عمل میکنند وانسان با تفکر کمتر توسعه یافته، فکر میکند که براستی هم قدرت انتخاب محض داشته ونمیتواند درک کند که اجبارهایی هم درانتخاب این راه برسر راهش بوده است “!!

سعید

اقتصاد مقاومتی و باند رجوی!

لینک به منبع

صحبت از اقتصاد است که مقوله ای است بسیار مهم و مقاومت که واژه ی شریفی بشمار میآید!

باند رجوی بعنوان نخود هرآش وارد این مقوله و واژه شده و نوشته ای با نام ” معنی ادعای روحانی: اقتصاد درون زا و برون گرا “؟ منتشر کرده وازجمله آورده است:

” …اما ادعای روحانی چه بود؟ ادعایی که تا کنون بارها آن را اعلام کرده است. در یک کلام حرفش این است: اقتصاد باید «درون زا و برون گرا» باشد. می‌گوید: این معنی واقعی اقتصاد مقاومتی است و مدعی است که این راه برون‌رفت رژیم از این اوضاع خراب است ..”.

من نیز باین مسئله ی مهم توجه کافی داشته وآنچه را که اززبان مسئولین و کارشناسان شنیده ودریافته ام، عبارت ازاین است که اقتصاد مقاومتی به آن روشی از مدیریت اقتصادی میگویند که تولید داخلی درارجحیت بوده وبا نظارت دقیق برگمرکات ، مانع ورود کالاهای غیر لازم- ودرراس همه ، کالاهای مصرفی – شده و تولید داخلی را تا سطح رسیدن به خودکفایی رونق میبخشند و ” درون زائی” باین راهکارها اطلاق میشود.

درون زائی ازاین سبب است که سرمایه گذاری وصدور ورود کالا براساس نیازهای واقعی کشور انجام میگیرد ودولت دراین مورد ، غم کسانی را نخواهد داشت که بدون توجه به منافع ملی، صرفا بخاطر سود شخصی خود اقدام به تجارت و … میکنند!!

برون گرا بمعنی این است که برای تحقق تولید بزرگ، به سرمایه گذاری های بزرگ احتیاج داریم که مسلما قسمتی ازاین سرمایه را راسا دراختیار نداریم وباید با تعامل با دنیای خارج و زدودن آثار زیانبار ایران هراسی ، تامین کنیم.

ما صنایع فولاد وذوب آهن، تراکتور سازی ، ماشین سازی و … را با همکاری دولت ها ویا شرکت های خارجی ایجاد کرده ایم و این کار درسراسر جهان رسم بوده وهست و خواهد بود.

من آرزو داشتم که ما باداشتن توان علمی درخور تحسین ونیروی انسانی کافی وماهر، خودمان به تنهایی این کارها را انجام میدادیم که جزئا عملی نیست و ازسر ناچاری و با رعایت منافع ملی ولحاظ احتیاط های لازم ، مجبور به قبول سرمایه های خارجی برای سرمایه گذاری درامر تولید هستیم واتفاقا آقای دکتر روحانی درملاقات با یکی ازهیئت های اقتصادی به آنها گفت ، با خودتان صنعت بیآورید و صرفا بخاطر صدور کالاهای مصرفی با ما به گفتگو ننشینید!!

در سایر نقاط جهان، ورود سرمایه های خارجی درامر تولید وکمک به خودکفایی کشور مفروض، مسبوق به سابقه است!

آمریکا برای استفاده ازکار ارزان به کشور مهمی مانند چین صدور سرمایه کرد واین صدور حتی به غلظتی بود که کارخانجات خود را برچیده ودر چین دایر کرد!!

درست است!

تعداد زیادی ازاین کارگران چینی درکارگاه های بزرگ عرق ریزی ، صدمه دیده و گاها هم درگذشتند که اگر چین اولیه دارای سرمایه وتکنولوژی لازم بود، مسلما که چنین نمیشد و چین مجبور به تحمل این هزینه ها نمی شد!!

اما حالا چی؟!

با رشد تولید ملی معجزه آسای چین، بالا رفتن دستمزدها و بیمه های کارگری دران کشور، آمریکا دیگر رغبتی به سرمایه گذاری درچین ندارد وچین نیز احتیاجی بدین کار احساس نکرده ومیگوید که تولید برای فروش داخلی وتامین رفاه شهروندان ۵/۱میلیاردی خود را کافی میداند و رفاه عمومی در سرلوحه ی کارش قرار گرفته ودیگر قربان صدقه ی آمریکا برای سرمایه گذاری درکشورش نمیرود!

پس سیاستمداران کشورها نه براساس رویاهای خود، که درتطابق با واقعیات عمل میکنند وچاره ای هم جز این ندارند!!

ژاپن وکره ی جنوبی برای علم کردنشان دربرابر شوروی سابق وکم وبیش چین، با حمایت زیاد غرب به خودکفایی وقدرت اقتصادی رسیدند و خود راسا قادر به انجام این کارها و کسب این ترقیات نبودند.

ژاپن برای این ژاپن شد که منابعی نداشت و قدرت های جهانی طمعی دراشغال آن نداشته و بجای آن صلاح دیدند که این کشور مخاصم را به متحد خود تبدیل کنند و تقویت اش کردند که مانعی دربرابر شوروی باشد و …

بنابراین دعوت ازسرمایه گذاری آنهم صرفا بر روی تولید، عرف متداولی است وسازمان مجاهدین رجوی، برای اینکه شیر فهم شده وبیخودی ننویسد، باید که ازاین مسائل بغرنج اجتماعی وواقعیات سر سخت اطلاع داشته باشد !

فرید

*** 

… 

تبریز جای رجوی ها نیست !

رضا اکبری نسبباند رجوی حق سوء استفاده از نام صمد بهرنگی را ندارد!! (+ اخراج از عراق و سکوت خفت بار رجوی)

خانواده ها بیرون کمپ لیبرتیکیهان لندن: لیبرتی، سودای ارتش آزادی و ماجراجویی رهبرانش

همچنین:

اگر مردم ایران تسلیم رژیم آخوندی نشده‌اند، چرا با آنها دشمنی میکنید؟

Paulo Casaca Struan Stevenson Alejo Vidal-Quadras - Rajavi cultصابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، دوازدهم فوریه ۲۰۱۵:…  درد اصلی این بانوی اول؟! خیالی کشور بشرح زیر برزبان آمده است: ” بر دولت آمریکا و ملل‌متحد و اتحادیه اروپاست که طبق تعهدات و وظائف قانونی خود برای لغو محاصره لیبرتی به‌
 
 
صابر از تبریز ( امضاء محفوظ)، نهم فوریه ۲۰۱۵:…  حرف های ناروائی مطرح کرده واتهام زنی میکنند وتوقع ساده لوحانه وخیالپردازانه ای هم دارند که تحلیل های ناشی ازاین بنای کج ، محقق گردد! حمید حاج حمزه از سینه چاکان اصلی باند رجوی است وخود را تحلیل گر هم میداند! نوشته ی او با عنوان ” وظیف
 
 
صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، سی و یکم ژانویه ۲۰۱۵:…  صرفنظر ازقلت جمعیت شرکت کننده دراین نوع تظاهرات ، از مسئولین آن دسته کشورها که براحتی اجازه ی این گونه تجمعات غیر متعارف را صادر میکنند، میباید پرسید که اگر شهروندان خودتان هم درکشور خودشان برای کسب سلاح تظاهرات نمایند، بی تفاوت خواهید بود وآن را جزو حقوق
 
 
Paulo Casaca Struan Stevenson Alejo Vidal-Quadras - Rajavi cultصابر ازتبریز ( مضاء محفوظ)، سی ام ژانویه ۲۰۱۵:…  این رژیم آمریکای معبود شماست که امتیاز انحصاری استفاده ازبمب اتمی درمقابل ژاپن کاملا تسلیم شده را دارد وتجربه ی دیگری غیر ازآن دردنیای واقعیات وجود نداشته است! دیگر این
 
 
صابر ازتبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و نهم ژانویه ۲۰۱۵:…  اونخستین کسی در جلسات سازمان بود که به زیر میز رفت تا میزان شرمندگی خود را ازمریم ودیگران نشان دهد واین سنت زشت ومادون انسانی تحقیر شخصیت خود را درفرقه ی رجوی بنیان گذاشت ! همو بود که دریکی ازنشست های مسعود رجوی درصدد حمله به م