باقر محمدی میهمان تلویزیون مردم تی وی

باقر محمدی میهمان تلویزیون مردم تی وی

باقر محمدی میهمان تلویزیون مردم تی ویکانون آوا (مردم تی وی)، دهم ژانویه 2021:… آقای باقر محمدی عضو جدیدا جدا شده فرقه مجاهدین در آلبانی دررابطه با – روند آشنایی و جذب در فرقه مجاهدین  – روند جدایی از تشکیلات فرقه مجاهدین در آلبانی- پیام به یاران سابق محصور در حصار فرقه صحبت کردند.  مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند. ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن ویاایمیل با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم. باقر محمدی میهمان تلویزیون مردم تی وی 

مزخرفات تکراری مزدور رجوی علیه اسیر جنگی خلیل انصاریانرجوی و حقوق بشر – امتناع اسیر جنگی صدام و رجوی خلیل انصاریان از موضعگیری قابل انتشار

باقر محمدی میهمان تلویزیون مردم تی وی

آقای باقرمحمدی عضو جدیدا جدا شده فرقه مجاهدین در آلبانی

برنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین در تلویزیون MardomTv.com

باقر محمدی میهمان تلویزیون مردم تی وی

آقای باقر محمدی

روز جمعه هشتم ژانویه 2021 برابر با 19 دی ماه 1399 ساعت 12 ظهربوقت واشنگتن، ساعت 18 بوقت آلمان و ساعت 20:30 بوقت ایران آقای باقر محمدی عضو جدیدا جدا شده فرقه مجاهدین در آلبانی دررابطه با

– روند آشنایی و جذب در فرقه مجاهدین
– روند جدایی از تشکیلات فرقه مجاهدین در آلبانی- پیام به یاران سابق محصور در حصار فرقه

صحبت کردند.  مجری برنامه آقای پارساسربی مدیر تلویزیون مردم بودند.

ببنندگان وشنوندگان تلویزیون مردم درطول برنامه از طریق تلفن ویاایمیل با مهمان برنامه تماس حاصل نموده و سئوالات خودرا مطرح کردند.توجه همه علاقمندان را بدیدن و شنیدن این برنامه جالب جلب می کنیم.

قابل ذکرمی باشد که این برنامه همزمان از صفحه فیسبوک تلویزیون مردم نیز پخش گردید

لینک به منبع

باقر محمدی میهمان تلویزیون مردم تی وی

***

داستان کمپ اشرف. مجاهدین خلق، قربانیان اربابانی بی شمارداستان کمپ اشرف. مجاهدین خلق، قربانیان اربابانی بی شمار

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/واکنش-عصبی-مریم-رجوی-و-پاسخ-باقر-محمدی/

واکنش عصبی مریم رجوی و پاسخ باقر محمدی با 32 سال سابقه عضویت در مجاهدین

واکنش عصبی مریم رجوی و پاسخ باقر محمدی با 32 سال سابقهباقر محمدی، نجات یافتگان در آلبانی، بیست و ششم نوامبر 2020:… یا اینکه به دستور رجوی باز هم سر خانواده به نفر گير مي دهد و براي خودشان فكر ميكنند که انگار فرد هنوز در تشكيلات است در اين راستا به بهانه هاي مختلف از نفرات تعهد و امضا ميگيرد كه نفر را زير سلطه خودش نگه دارد .   در این شرایط متاسفانه فرد هم مجبور است سکوت کند كه مبادا روزي و پول نا چيز او قطع شود ودر اين راستا د من چنين بودم . سرکرده های فرقه رجوی ميگفتند برادر تو با وزارت اطلاعات كار ميكند و تو بايد بر عليه او موضع گيري كنيد و گرنه پول تورا قطع ميكنيم و يا مادرم که براي ديدن من به اشرف وليبرتي آمده بود، مزذور است. مادر بيچاره من چه گناهي داشته است؟ او براي ديدن بچه اش آمده است ولي فرقه ضد بشر و ضد خانواده عكس مادر من را در سايت چاپ كرده و اورا مزدور لقب داده است . كسي نيست به اين فرقه جاني بگويد مادر 75 ساله چه ربطي به وزارت دارد.. واکنش عصبی مریم رجوی و پاسخ باقر محمدی با 32 سال سابقه عضویت در مجاهدین .

مریم رجوی بعد ترامپ . از اروپا رانده، از امریکا ماندهمریم رجوی بعد ترامپ . از اروپا رانده، از امریکا مانده

واکنش عصبی مریم رجوی و پاسخ باقر محمدی با 32 سال سابقه عضویت در مجاهدین

نقض حقوق بشر آشکار در فرقه مجاهدین خلق

پاسخ آقای باقر محمدی با سابقه 32 سال عضویت در مجاهدین به رجوی

باقر محمدی میهمان تلویزیون مردم تی وی

باقر محمدی ، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 24.11.2020

باسلام قبل از جواب دادن به داستان ياوه گوي فرقه رجوي بر عليه من سر هم بندي كرده است ودروغهاي زيادي سرهم كرده كه از غافله جانماند و از اعلام جدايی رسمي اين جانت باقر محمدي جا خورده و بطور اساسي سوخت كه فقط مي تواند با دروغ سرهم كردن جواب دهد ،و به قول معروف آبو بريز همون جايي كه ميسوزه.

ودراين راستا من خودم خيلي خوشحال هستم كه با اعلام جدايي رسمي به دنياي جديدي پا گذاشتم وخودم را از قيد وبند اسارت فرقه رجوي آزاد و رها كردم و اميدوارم ديگر نفرات كه در اسارت هستند چنين كاري را انجام دهند ولذت رها بودن را احساس كنندوپابه جامعه بيرون بگذارند وازآن چارديواري بيرون بزنند وخود را از سيطره فرقه رجوي آزاد كنند، در ضمن نفراتي كه از فرفه جدا ميشوند وچون جاي براي زندكي ندارند فرقه به آنها پول ناچيزو بخورو نمير ميدهد وفرد مجبور است با آن بسازد چون پناه ديگري ندارد و فرقه آنها را زير نظر و سيطره خود ميبرد و فرد مجبور است با آنها بسازد وبراي زنده ماندن از آنها مستمره بگيرد ودر اين راستا فرقه از او سو استفاده ميكند به بهانه هاي مختلف كه هر چيزي كه بگويد انجام دهند و دست از پا خطا نكنند چون ريششان در گرو آنها است و سر بهانه هاي مختلف به آنها گير ميدهد كع اگر فلان كار را نكنيد پول تو را قطع ميكنيم .يا فلان موضع گيري را نكنيد،يا با نفرات جدا شده رابطه نداشته باشيد ،و خلاصه همه را نسبت به هم بي اعتماد كرده است ،ويا موردهايي از اين قبيل .

واکنش عصبی مریم رجوی و پاسخ باقر محمدی با 32 سال سابقه

واکنش عصبی مریم رجوی و پاسخ باقر محمدی با 32 سال سابقه

یا اینکه به دستور رجوی باز هم سر خانواده به نفر گير مي دهد و براي خودشان فكر ميكنند که انگار فرد هنوز در تشكيلات است در اين راستا به بهانه هاي مختلف از نفرات تعهد و امضا ميگيرد كه نفر را زير سلطه خودش نگه دارد .   در این شرایط متاسفانه فرد هم مجبور است سکوت کند كه مبادا روزي و پول نا چيز او قطع شود ودر اين راستا خود من چنين بودم . سرکرده های فرقه رجوی ميگفتند برادر تو با وزارت اطلاعات كار ميكند و تو بايد بر عليه او موضع گيري كنيد و گرنه پول تورا قطع ميكنيم و يا مادرم که براي ديدن من به اشرف وليبرتي آمده بود، مزذور است. مادر بيچاره من چه گناهي داشته است؟ او براي ديدن بچه اش آمده است ولي فرقه ضد بشر و ضد خانواده عكس مادر من را در سايت چاپ كرده و اورا مزدور لقب داده است . كسي نيست به اين فرقه جاني بگويد مادر 75 ساله چه ربطي به وزارت دارد..  با هر چيز ديگري نفر را در منگنه ميگذارد و فرد را مجبور به اين كار ميكند كه بتواند روزي بر عليه او بكار بگيرد .واين هم يكي از شگرد هاي فرقه مجاهدین خلق است که نشان از تفکر استثمار گرایانه اندیشه رجوی بر عليه نفرات جدا شده است، یک نقض حقوق بشر آشکار.

لینک به منبع

واکنش عصبی مریم رجوی و پاسخ باقر محمدی با 32 سال سابقه عضویت در مجاهدین

باقر محمدی میهمان تلویزیون مردم تی وی 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/خانواده-ها-فاتحان-جنگ-نابرابر-با-فرقه-م/

خانواده ها فاتحان جنگ نابرابر با فرقه مجاهدین خلق

خانواده ها فاتحان جنگ نابرابر با فرقه مجاهدین خلق خواهند بودباقر محمدی، نجات یافتگان در آلبانی، بیستم نوامبر 2020:… نقش خانواده ها  و حضور مستمر آنان در پشت دیوارهای بلند اشرف و لیبرتی، در شکست فرقه مجاهدین خلق و اخراج از عراق و  فروپاشی قلعه اشرف ، همان که رجوی آن را ” کانون استراتژیکی نبرد ” می نامید، از از اهمیت بالایی برخوردار بوده است  رجوی از حضور خانواده ها در اشرف در هراس بود و می دانست که این خانواده ها هستند که می توانند ریشه ساختار فرقه گرایانه او را در عراق بخشکانند . این حضور مستمر خانواده ها بودند که توانستند قلعه اشرف را به فروپاشی برسانند ، مگر این شعارهای رهبران عقیدتی نبود که می گفتند : اشرف ناموس هر مجاهد خلق است  یا چو اشرف نباشد تن من مباد یا اگر کوهها بجنبند اشرف از جایش تکان نخواهد خورد ، پس چه شد؟ خانواده ها فاتحان جنگ نابرابر با فرقه مجاهدین خلق خواهند بود 

خانواده ها فاتحان جنگ نابرابر با فرقه مجاهدین خلق خواهند بودخانواده های گیلانی مجاهدین در آلبانی خطاب به نخست وزیر ادی راما

خانواده ها فاتحان جنگ نابرابر با فرقه مجاهدین خلق خواهند بود

عامل اصلی فرو پاشی قلعه اشرف در عراق خانواده ها بودند

باقر محمدی ، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 19.11.2020

نقش خانواده ها  و حضور مستمر آنان در پشت دیوارهای بلند اشرف و لیبرتی، در شکست فرقه مجاهدین خلق و اخراج از عراق و  فروپاشی قلعه اشرف ، همان که رجوی آن را ” کانون استراتژیکی نبرد ” می نامید، از از اهمیت بالایی برخوردار بوده است .

رجوی از حضور خانواده ها در اشرف در هراس بود و می دانست که این خانواده ها هستند که می توانند ریشه ساختار فرقه گرایانه او را در عراق بخشکانند . این حضور مستمر خانواده ها بودند که توانستند قلعه اشرف را به فروپاشی برسانند ، مگر این شعارهای رهبران عقیدتی نبود که می گفتند : اشرف ناموس هر مجاهد خلق است  یا چو اشرف نباشد تن من مباد یا اگر کوهها بجنبند اشرف از جایش تکان نخواهد خورد ، پس چه شد؟

خانواده ها بودند که با دست خالی دژ فرقه رجوی موسوم به اشرف را نابود کنند  .هر گاه خانواده ها در کنار باب اسد ( درب اصلی ) اشرف و در ضلع هایی جنوبی اشرف حضور پیدا می کردند خبرها در داخل فرقه می پیچید و همه در جریان بودند که خانواده ها آمده اند و هرگاه صدای بلند گو ها در فضای اشرف می پیچید ، حس خوبی به همه دست میداد و مشتاقانه تمایل داشتیم که به نزدیک آنها رفته و آنان را ببینیم و بدانیم که بستگان چه کسانی حضور دارند .

متاسفانه رهبری فرقه مجاهدین  به عناوین مختلف مانع میشد تا صدای خانواده ها در داخل اشرف به قربانیان نرسد . سران ارشد این فرقه  هر شب نشست هایی برگزار میکردند و طوری وانمود می کردندکه کسانی که جلوی درب اشرف هستند جاسوسان رژیم هستند و از طرف وزارت اطلاعات مامور شده اند که به عراق اعزام شده اند . این حرف ها برای همه ما تکراری بود و ارزشی نداشت و حضور خانواده ها بر روحیه اکثر اعضاء تاثیر گذاشته بود . خیلی ها دوست داشتند که خود را به خانواده ها برسانند ولی هر بار فرقه با ترفندی خاص مانع این کار میشد و فرقه به ما میگفت اگر بیرون بروید حکم اعدام خود را تایید کرده اید .

با این اوصاف خروج اعضاء به خارج از سازمان روز به روز قوت می گرفت و خیلی از دوستانم توانستند خود را به خانواده ها برسانند و مورد استقبال گرم خانواده ها قرار می گرفت. پایگاهی که از قبل بیابان بود و با حمایت های مالی بعث عراق و به پشتوانه آمریکایی ها و نوچه خودش در منطقه ( اسرائیلی ها ) و با بیگاری اعضاء  به دژ مستحکمی تبدیل شده بود یک شبه فرو پاشید و بر خلاف میلش عراق را ترک کرد.

این نابودی به نظر من چیزی جزء حضور پررنگ خانواده ها نبود و ضمن اینکه پایگاه به تل خاکی تبدیل شد خیلی  از اعضاء نیز از فرقه رجوی جدا شدند و به دامن گرم خانواده ها برگشتند .

رجوی  سایر اعضای در بند را وادار میکرد که علیه خانواده ها شعار دهند و آنان را جاسوس بخوانند و به این روش قانع نمی شدند و به طرف خانواده ها سنگ پرتاب می کردند .

پیامی که ما از خانواده ها می شنیدیم چیزی جزء اظهار محبت نبود متاسفانه در پاسخ به محبت های آنان سنگ پرتاب می کردیم .

این است مرام یک سازمان به اصطلاح مدافع خلق ، این فرقه به خانواده ها هم رحم نکرد و سازمانی که به پدر و مادر احترام قائل نشود چطور می تواند مدافع خلق شود .

در این مدتی که از فرقه رجوی جدا شده ام برایم کاملا روشن شده که مناسباتی که در درون فرقه مجاهدین حاکم است ، چیزی جزء دروغ و نیرنگ و وابستگی به سرویس های اطلاعاتی اسرائیل و عربستان سعودی نیست .

لینک به منبع

خانواده ها فاتحان جنگ نابرابر با فرقه مجاهدین خلق خواهند بود

واکنش عصبی مریم رجوی

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/اعلام-جدایی-باقر-محمدی-اسیر-جنگی-صدام-و/

اعلام جدایی باقر محمدی اسیر جنگی صدام و رجوی

اعلام جدایی باقر محمدی اسیر جنگی صدام و رجوینجات یافتگان در آلبانی، چهاردهم نوامبر 2020:…  من زمانی از این موضوع با خبر شدم که از فرقه بیرون زدم و در تماسهای خانواده فهمیدم که آنها چندین بار به اشرف و لیبرتی آمده اند ولی من هیچ گونه خبری نداشتم .الان میفهمم که رجوی هیچ موقع با نفرات و اعضای خودش صادق نبوده و همیشه با نیرنگ و فریبکاری و ایجاد رعب و وحشت در نشست های مغزشویی  در تلاش بوده است که اعضای سازمان را کنترل کند تا مبادا کسی از تشکیلات سازمان مجاهدین جدا شود. در پایان برای سایر دوستان اسیرم در زندان اشرف 3 در آلبانی  این توصیه را دارم که نترسید  از آن چار دیواری های تو در تو بیرون بزنید . هر وقت ماهی را از آب بگیرید، تازه است. فرصت ها را از دست ندهید. خانواده هایمان پشتیبان ما هستند. اعلام جدایی باقر محمدی اسیر جنگی صدام و رجوی

رجوی مزدور و تروریست است و ما نجات یافتگان از فرقهرجوی مزدور و تروریست است و ما نجات یافتگان از فرقه

اعلام جدایی باقر محمدی اسیر جنگی صدام و رجوی

باقر محمدی میهمان تلویزیون مردم تی وی 

اعلام جدایی باقر محمدی از فرقه مجاهدین خلق با  32 سال سابقه عضویت

باقر محمدی ، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 13.11.2020

اینجانب باقر محمدی که از مرداد ۱۳۶۷ به مدت 32 سال  عضو تشکیلات فرقه مجاهدین خلق بودم، جدایی خود را از فرقه خشونت طلب و تروریستی رجوی اعلام می کنم.

اعلام جدایی باقر محمدی اسیر جنگی صدام و رجوی

آقای باقر محمدی اسیر جنگی صدام و رجوی

من باقر محمدی سربازی بودم که برای حفاظت از خاک و ناموس میهنم در شوش در حال خدمت سربازی بودم . در هشتم فروردین 1367  سازمان مجاهدین  با کمک تسلیحاتی و لجستیکی ارتش صدام حسین عملیات نظامی را تحت عنوان ” عملیات آفتاب” در منطقه خوزستان ـ شوش انجام داد که من به همراه تعدادی دیگر اسیر شدیم و من  به مدت چند ماه در زندان فرقه مجاهدین بودم . رجوی با تبلیغات وسیع که با پخش سخنرانی های مختلف وی  همراه بود و همچنین دادن وعده آزادی در قبال همکاری موقت و شرکت تنها در یک عملیات نظامی سازمان تعدادی از اسرای این عملیات ها را جذب خودشان کردند، من هم متاسفانه فریب وعده های دروغین آنها را خوردم و  حرف های رجوی را باور کردم و به فرقه مجاهدین خلق پیوستم و در این مسیر متاسفانه 32 سال از عمر خودم را دور از خانه و خانواده و دور از همه چیز سپری کردم.

تبلیغات فرقه مجاهدین و مغزشویی های مستمر در نشستهای مختلف اراده هر تشخیص و تصمیم جدی را از  انسان می گرفت  و طوری وانمود میکردند که ترک سازمان مجاهدین   خیانت و بی مرزی با دشمن خدا و خلق است .

هدف از این حرفها جز اینکه انسان را از آگاهی و اختیار خودش تهی و بی محتوا کنند و ان محیط کذایی را مدینه فاضله جلوه دهند، چیز دیگری نبود. رجوی با راه اندازی طلاق های اجباری تحت عنوان ” انقلاب ایدئولوژیک ”  مسیر فرقه گرایی را تکامل بخشید تا جاییکه خانواده هم از سوی رجوی ” مزدوران ارتجاع ” نامیده شد.

در آن دوران که خانواده ها به اشرف می آمدند چندین بار خانواده من آمده بودند، برادر و مادرم آمده بودند ولی هیچ بار ابن را به من نگفته بودند و این از پنهان کاریهای فرقه رجوی با اعضای خودش بود که نکنه کسی باخبر شود . من زمانی از این موضوع با خبر شدم که از فرقه بیرون زدم و در تماسهای خانواده فهمیدم که آنها چندین بار به اشرف و لیبرتی آمده اند ولی من هیچ گونه خبری نداشتم .

الان میفهمم که رجوی هیچ موقع با نفرات و اعضای خودش صادق نبوده و همیشه با نیرنگ و فریبکاری و ایجاد رعب و وحشت در نشست های مغزشویی  در تلاش بوده است که اعضای سازمان را کنترل کند تا مبادا کسی از تشکیلات سازمان مجاهدین جدا شود.

اعلام جدایی باقر محمدی اسیر جنگی صدام و رجوی

آقای باقر محمدی نجات یافته از فرقه رجوی

در پایان برای سایر دوستان اسیرم در زندان اشرف 3 در آلبانی  این توصیه را دارم که نترسید  از آن چار دیواری های تو در تو بیرون بزنید . هر وقت ماهی را از آب بگیرید، تازه است. فرصت ها را از دست ندهید. خانواده هایمان پشتیبان ما هستند.

باقر محمدی

لینک به منبع

اعلام جدایی باقر محمدی اسیر جنگی صدام و رجوی 

باقر محمدی میهمان تلویزیون مردم تی وی

***

مسعود خدابنده آن سینگلتون پارلمان اروپا 2018مسعود خدابنده : مجاهدین خلق، فرقه رجوی به آخر خط رسیده اند

بولتون در برابر ظریف در خصوص مجاهدین خلقمسعود خدابنده: سازمان مجاهدین خلق نه حامی مالی، که انتقال‌ دهنده‌ی پول و عامل شستشو است

بولتون در برابر ظریف در خصوص مجاهدین خلقگفتگوی اختصاصی ندای حقیقت با مسعود خدابنده. واقعیتهایی از مریم رجوی، مسعود رجوی و مجاهدین خلق از درون

وبگاه البوابه از حمایت مالی عربستان سعودی از گروهک تروریستی منافقین که شامل اهدای سه تُن شمش طلا می‌شود، خبر داد.وبگاه البوابه از حمایت مالی عربستان سعودی از گروهک تروریستی منافقین که شامل اهدای سه تُن شمش طلا می‌شود، خبر داد.

Ali Safavi and MEK Fake News Exposed In AlbaniaAli Safavi and MEK Fake News Exposed In Albania

Mojahedin Khalq MEK Rajavi Iranian Cult The shadowy cult Trump advisors tout as an alternative to the Iranian government

Nobody Can Be “Comfortable” With Regime Change Involving MEKNobody Can Be “Comfortable” With Regime Change Involving MEK

Guardian_MEK_MKO_ALbania_Terrorism_Maryam_Rajavi_1Terrorists, cultists – or champions of Iranian democracy? The wild wild story of the MEK

The Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud KhodabandehThe Many Faces of the MEK, Explained By Its Former Top Spy Massoud Khodabandeh

مسعود خدابنده آن سینگلتون پارلمان اروپا 2018Secret MEK troll factory in Albania uses modern slaves (aka Mojahedin Khalq, MKO, NCRI ,Rajavi cult)

خاطرات محمد عظیم میش مست، خروج از زندان های صدام حسین و ورود به جهنم رجوی قسمت سوم و آخرخاطرات محمد عظیم میش مست، خروج از زندان های صدام حسین و ورود به جهنم رجوی قسمت سوم و آخر

همچنین: