باند رجوی مجاهدین اولیه را بلعید! – قسمت سوم و پایانی

Follow Share on Tumblrارسال – صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و دوم آوریل 2020:… درادامه گفتار ” من آنم که رستم بود پهلوان” این مقاله نویس فرقه ی رجوی آمده است : ” هنگامی که مسعود رجوی شنید که حکم اعدامش در اثر تلاشهای پیگیر دکتر کاظم، با یک درجه تخفیف به حکم ابد تبدیل … Continue reading باند رجوی مجاهدین اولیه را بلعید! – قسمت سوم و پایانی