باند مریم رجوی پایداری و مقاومت مردمی را “بسیجی پسند” میداند

Follow Share on Tumblrارسال – صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، هشتم دسامبر 2018:… یا توجه به سوابق امر و اینکه باند رجوی چه حرف هایی را بسیجی پسند میداند، ظاهرا اشاره ی مداوم رئیس جمهور به پایداری و مقاومت است که البته این راه را همه ی مردم غیر وابسته به اجنبی- که باند … Continue reading باند مریم رجوی پایداری و مقاومت مردمی را “بسیجی پسند” میداند