بایدن بر سر دوراهی : ایرانیان ترامپ را دیوانه می دانند، اما آمریکا را مقصر می بینند

مسعود خدابنده، آن سینگلتون، (ترجمه ایران اینترلینک)، بیست و یکم ژانویه 2021:… اگر رئیس جمهور جو بایدن بخواهد راهی دیپلماتیک را طی کند فقط چند ماه فرصت خواهد داشت تا تغییر ایجاد کند. او باید از طریق سیاست ها و اقداماتی نشان دهد که دوران ترامپ یک مغلطه گذرا بوده است، و بر خلاف آنچه نشان داده شد، ترامپ آمریکا نبود. اگر بایدن می خواهد گفتگو با ایران را آغاز کند، باید موقعیت فعلی ایران را مد نظر قرار دهد و نه موقعیت گذشته را، و مهار کردن ایران نمی تواند نقطه آغاز مذاکرات باشد.  باید امتیازات بیشتری داده شود. بایدن بر سر دوراهی .