با جاسوسان و تروریست های رجوی ، اینگونه برخورد میکنند!

با جاسوسان و تروریست های رجوی ، اینگونه برخورد میکنند!

با جاسوسان و تروریست های رجوی ، اینگونه برخورد میکنند!صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و چهارم اوت 2019:… سخن روز یکی از وبسایت های رجوی بعنوان ” خشم اشرف‌نشانها علیه ظریف قاتل و مماشاتگران ” منتشر شده که دربخش هایی از آن آورده شده است : ” مجموع این عوامل وضعیت را به نقطه‌ای رسانده که می‌توان اصطلاحا به آن گفت حالت «خفگی اقتصادی و اکنون رژیم تنها راه نجات از این خفگی را در اجرایی کردن «اینس‌تکس» جستجو می‌کند. به عبارت روشن‌تر رژیم بجز اینس‌تکس هیچ چشم‌انداز دیگری ندارد “. با جاسوسان و تروریست های رجوی ، اینگونه برخورد میکنند! 

با جاسوسان و تروریست های رجوی ، اینگونه برخورد میکنند!با این وضع، آیا امید مجاهدین خلق (مریم رجوی) بر روی کنفرانس مونیخ واهی نیست؟

با جاسوسان و تروریست های رجوی ، اینگونه برخورد میکنند!

2شهریور 1398

سخن روز یکی از وبسایت های رجوی بعنوان ” خشم اشرف‌نشانها علیه ظریف قاتل و مماشاتگران ” منتشر شده که دربخش هایی از آن آورده شده است :

” مجموع این عوامل وضعیت را به نقطه‌ای رسانده که می‌توان اصطلاحا به آن گفت حالت «خفگی اقتصادی و اکنون رژیم تنها راه نجات از این خفگی را در اجرایی کردن «اینس‌تکس» جستجو می‌کند. به عبارت روشن‌تر رژیم بجز اینس‌تکس هیچ چشم‌انداز دیگری ندارد “.

درتحلیل نهائی وطبق نظر کارشناسان اقتصادی مردمی داخل کشور، 70درصد مشکلات کشور با جلوگیری ازکارهایی که ازنظر آنها موجب این وضع شده ، حل خواهد شد وراهکارهای عملی خود را به دولت  وافکار عمومی ارائه داده اند ودولت نیز کارهایی درعدم تکرار اشتباهات  وبی تجربگی ها انجام میدهد تا اداره ی کشور را بهتر کنترل کند.

با این حساب و بازهم طبق نظر کارشناسان مورد اشاره ، علیرغم آنچه که عملا مشاهده میشود ،  فقط 30 درصد مشکلات ما ازبابت انتقام گیری سلطه گر اعظم و ایادی اش میباشد و کار با اروپا درداخل این مجموعه از مشکلات است که جایگاه خود را بدست میآورد ونه بیشتر!

اما همین مقدار که سهم اروپا باشد ، گره گشای پاره ای از مسائل هم هست که هیچ دولتی حاضر به عدم لحاظ آن نخواهد بود!

” اینس تکس “ ، حلال تمامی مشکلات ما نیست ولی اجرایی شدنش کمک قابل توجهی بما میکند وحتی در کمتر شدن تنش موجود درمنطقه کم وبیش کار سازاست و ایران  طبعا باید پیگیر آن باشد وبه انزوای هرچه بیشتر دشمن اصلی کمک کند واین کار باند رجوی را هم دماغ سوخته میکند!

بطوری که قبلا هم ذکر شد، تا ما کشور خود را با دقت و هوشیاری نسازیم ، این نوع تحریم ها تا زنده بودن سلطه گران، مانند شمشیر داموکلسی بر سر ما آویزان خواهد بود و مردم ایران اشراف کاملی باین موضوع دارند.

بازهم :

” تا این لحظه هیچ خبر یا نشانه‌ای دال بر موفقیت سفر ظریف مشاهده نشده است (نشانه‌ای متضمن دستیابی به اهدافی که فوقا گفته شد). ضمن این‌که آنچه که در خیابانهای سوئد توسط ایرانیان آزاده به‌وقوع پیوست و در رسانه‌های جهان بازتاب یافت خود به تنهایی حاکی از یک ضربه به سفر ظریف و مأموریتش است “.

دکتر ظریف وظیفه دارد که تمام اتمام حجت های ایران را به اروپائی ها بکند تا نگویند که ما درجریان نبودیم وایران به وظیفه ی اطلاع رسانی وتوضیح خطرات ناشی از بی عملی اروپا ، عمل نکرده است !

دراین صورت است که حل بقیه ی مسائل با اروپاست وتوپ درمیدان آنها انداخته شده واگر کاری جهت ایجاد صلح وثبات جهانی نکرد، جوابگویش ما نیستیم.

علیرغم این مسائل، ، اروپائیان هم تضادهای کافی با آمریکا دارد و منطق حکم میکند که ایران ازاین تضادها بسود منافع مشروع و ملی خود استفاده کند و دکتر ظریف  هم دقیقا همین کار را میکند.

البته ازاینکه این هیاهوی گماشتگان ومزدوران رجوی ممکن است در رسانه های ارباب بعنوان حافظ منافع نیم درصدی های مرفه جهان ودشمن مردم ایران ، بازتاب داشته باشد که این امر طبیعی است وربطی به جهان 5/7میلیاردی ندارد!

سپس :

” در اروپا راه سیاست و اقتصاد الزاماً یکی نیست آن‌چنان که در سیاست می‌گویند برجام باید حفظ گردد اما در حیطه اقتصادی هیچ قدمی برنمیدارند واقعیتی که کارگزاران رژیم نیز تحت عنوان «بی عملی اروپا» نسبت به آن زبان به شکوه و شکایت باز می‌کنند “.

حتما یکی است برادر و یا خواهر سرمقاله نویس رجوی !

اتخاذ سیاست ها در دنیای طبقاتی، با لحاظ منافع اغنیا صورت میگیرد وسیاست ها هم درهمین راستا عمل میکند وبه نعل ومیخ زدن اروپا ، اتفاقا این نظر مرا تایید میکند!

اروپا با تصور باطل اینکه ایران در صورت نقض برجام، درزمینه ی هسته ای قوی تر میشود، واهمه دارد وازطرف دیگر بازار ایران طوری بزرگ وبا اهمیت است که دل کندن ازآن سخت است!

بولتون در برابر ظریف در خصوص مجاهدین خلق

البته شما خواهید گفت که داد وستد برای اروپا با آمریکا بهتراز برقراری روابط حسنه با ایران است که ظاهرا درست است.

اما مشکل اینجاست که آمریکا به اروپا هم زور میگوید وحواس اروپا ازاین بابت راحت نیست وبدرستی نمیداند که آمریکا چه دبه هایی درمورد قرار دادهایش با آنها درخواهد آورد!

مجددا :

“ظریف گفت:همین ادمها که در بیرون ایستاده‌اند(اشاره به اشرف‌نشانها) از هر کدامشان بخواهید تا در هر یک از جلسات ایرانی شرکت کنند و ببینید اگر زنده ماندند؟آنها یک دقیقه زنده نمی‌مانند “.

یعنی فکر میکنید که مردم با تعدادی مزدور وجاسوس رفتاری بهتر ازآنچه که آقای ظریف مطرح کرده ، میکنند؟!

دراین صورت سخت اشتباه میکنید!!

همینطور :

” در پایان یکبار دیگر باید از تمامی اشرف‌نشانها و حامیان مقاومت تشکر کرد که صدای رسای مردم ایران بودند و با سیلی محکمی که به نماینده دیکتاتوری مذهبی زدند، مایه دلگرمی مردم بپا خاسته و پژواک صدای شورشی آنها شدند و به جهانیان یکبار دیگر نشان دادند که این جنایتکاران نمایندگان مردم ایران نیستند و رابطه با اینها بالاترین دشمنی با مردم ایران است و باید نمایندگان واقعی مردم ایران را به‌رسمیت بشناسند “.

خبری ازدفاع ازمنافع مردم درکار نبود وباید جستجو کرد ودید که چه کسی ازاین کار منتفع میشود؟!

جستجوی من نشان داد که این کارها – ولو درحد ناچیز – بنفع جنگ طلبان آمریکائی بود و مردم – حتی خود اعضای دربند مجاهدین- سودی دراین کار نداشته اند!

صابر  تبریزی

با جاسوسان و تروریست های رجوی ، اینگونه برخورد میکنند!

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/از-نظر-رجوی-مفقود-،-حرف-آنست-که-جنگ-طلبا/

از نظر رجوی مفقود ، حرف آنست که جنگ طلبان آمریکا میگویند

” style=”box-sizing: border-box; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 14px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: bottom; line-height: 1; display: inline-block; text-align: center; float: left !important; text-indent: 0px;”>
Email

از نظر رجوی مفقود ، حرف آنست که جنگ طلبان آمریکا میگویندصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هجدهم اوت 2019:… مسعود رجوی یا مترسک اش در پیام کتبی شماره 14 خود میگوید : ” اکنون وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: «جواد ظریف، وزارت‌خارجه‌یی را نظارت می‌کند که با یکی از بدنام‌ترین نهادهای دولتی یعنی نیروی قدس سپاه پاسداران هماهنگ کار می‌کند که مقاماتش پیشاپیش به‌خاطر تروریزم و حقوق‌بشر، نامگذاری شده‌اند “. این نوع معرفی شهود ، پشیزی ارزش ندارد ودرهیچ دادگاه صالحه ای پذیرفته نشده ودر جهان عرف هم کاری خنده دار بشمار میآید! از نظر رجوی مفقود ، حرف آنست که جنگ طلبان آمریکا میگویند 

از نظر رجوی مفقود ، حرف آنست که جنگ طلبان آمریکا میگویندجنگ طلبان امریکا: مجاهدین خلق را استحاله کردیم 

از نظر رجوی مفقود ، حرف آنست که جنگ طلبان آمریکا میگویند !

26/05/1398

رجوی امید ازدست داده  از ” خلق قهرمان ایران “، که یا مرده ویا درجایی ساکن شده که جرات پخش صدایش را هم ندارد ، بر سر بزنگاه هایی که بطور سفیهانه فکر میکند براستی هم بزنگاهی است ونقطه ی عطفی بنفع آمال ضد بشری وضد ملی او حاصل شده ، بطور نوشتاری در رسانه های خود ظاهر میشود و قول های فراوان به اعضای فریب خورده ی خود میدهد که دروغ ازآب درمیآید  ومنتظر فرصت خیالی دیگر میماند وباز روز از نو، روزی ازنو!

البته ممکن است که گماشتگان نزدیکش درغیاب او دست به چنین کارهایی میزنند وروح مدام معذب او، ازاین کارها خبر ندارد که تغییری درماهیت قضیه نمیدهد!

اخیرا مسعود یا مترسک اش، با تحریم  بشدت غیر قانونی وزیر خارجه ی ایران – بعنوان وزیر خارجه ی یکی ازکشورهای اصلی تاسیس کنندگان سازمان ملل متحد- مثل همیشه، کار را بنفع خود فیصله یافته انگاشته وبا عجله ای که خاص او وتشکیلات تحت امرش بوده ، بیانیه ی شماره 14 خود را صادرکرده که مثل همیشه به پرگویی پرداخته وازاین رو، لازم ندانسته شد که همه ی این ترهات بازگو ومورد نقد وبررسی قرار گیرد که کاری بود زحمت زا برای خوانندگان !

مسعود رجوی یا مترسک اش در پیام کتبی شماره 14 خود میگوید :

” اکنون وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: «جواد ظریف، وزارت‌خارجه‌یی را نظارت می‌کند که با یکی از بدنام‌ترین نهادهای دولتی یعنی نیروی قدس سپاه پاسداران هماهنگ کار می‌کند که مقاماتش پیشاپیش به‌خاطر تروریزم و حقوق‌بشر، نامگذاری شده‌اند “.

این نوع معرفی شهود ، پشیزی ارزش ندارد ودرهیچ دادگاه صالحه ای پذیرفته نشده ودر جهان عرف هم کاری خنده دار بشمار میآید!

برای اینکه این دشمن بشریت ودزد ناموس بهترین مریدان واعضای تشکیلات جهنمی خود ، برای ثبوت ادعا های خود به اظهارات قسی القلب ترین دشمنان مردم ایران توسل جسته وکاری جز ساختن رسوایی برای خود نکرده ومیزان وابستگی شدید خود به شارلاتانیزم وامپریالیزم را که زمانی میبایست سرکوچه بر علیه آنها کمین میکرد ، نشان داده و برحرف سعدی صحه گذاشته :

بیآر آنچه داری زمردی و زور / که دشمن بپای خود آمد بگور !

بهترین دستآورد این حرف واین ارائه ی شهود، رسوایی رجوی بوده است!

دیگر اینکه آیا وزارت خارجه ی آمریکا هیچ ارتباطی با سازمان سیا، اف. بی .آی، پنتاگون و … ندارد ودرجنایات آنها شریک نیست؟!

بازهم :

” وزیر خارجه آمریکا هم می‌گوید: «وزارت‌خارجه ایران صرفاً یک بازوی دیپلماتیک جمهوری اسلامی نیست بلکه همچنین ابزار پیشبرد بسیاری از سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده ولی‌فقیه می‌باشد. وزیر خارجه ظریف و وزارت‌خارجه‌ای که او اداره می‌کند دستوراتشان را از ولی‌فقیه و دفتر او می‌گیرند.وزیر خارجه ظریف کارچاق‌کن کلیدی سیاست‌های خامنه‌ای در کل منطقه و سراسر جهان است “.

آیا وزارت خارجه ی آمریکا از500کورپراسیون غالب برجهان که از صنایع نظامی گرفته تا فاحشه خانه وقمار خانه ها را اداره میکنند ، دستور نمیگیرد؟!

مگر دربرهم زدن حکومت های اقلا 70 کشور، وزرای خارجه ی آمریکا ، دخالت نداشتند؟!

یادتان نیست که برادران ” دالس ” بهنگام انجام کودتای شوم 28 مرداد 1332بر علیه استقلال وحق حاکمیت ایران ، وزیر خارجه و رئیس سازمان سیا نبودند؟!

آیا برادری که وزیر خارجه بود ، همکاری تنگاتنگی با برادری که رئیس سازمان سیا بود نداشت ومثلا وزیر خارجه برادرش را ازاین کار منع میکرد وبا او قهر بود؟!

بدین ترتیب، مسلم است که مانند هرکشور دیگر ، اینجاهم سلسله مراتبی وجود دارد وآیا شما که لابد انگلستان را مهد دموکراسی میدانید ، نشنیده اید درموارد تعیین کننده، بدون امضای ملکه ، کاری انجام میگیرد؟!

سپس :

” جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا نیز به درستی ظریف را «یک کلاهبردار و حقه‌باز بی‌سر و پا و بلندگوی رژیمی نامشروع» توصیف می‌کند “.

اگر میزان شرکت مردم درانتخابات ، یکی از معیارهای مشروعیت باشد ، میزان شرکت مردم درانتخابات درایران چندین برابر بالاتر ازانتخابات آمریکاست!

مسلماخواهید گفت که درایران موانعی برای نامزدها وجود دارد ودر این صورت ازشما خواهم پرسید که مگر درآمریکا نیست ونامزدها باعدم حمایت صدها میلیار دلاری شرکت های یاد شده، اصلا قادر به شرکت درانتخابات خواهند بود؟!

 جان بولتون هم تکلیف اش ازبابت نیت اش دایر بربمباران طبقات زیادی از سازمان ملل متحد ، مسیحی صهیونیست بودن ( آوانجلیست ) شهره ی آفاق است ودوست جان جانی شما!

درموقعی باید تعجب کرد که این جنایتکار بخواهد ازما تعریف کند!

همچنین :

” خامنه‌ای به این دل بسته است که با بمب‌گذاری و توقیف کشتی‌ها فشار آمریکا کم و یا متوقف خواهد شد والا باخت رژیم قطعی است “.

علیرغم اصرار ایران به تحقیق سازمان ملل متحد درموردانفجارهای مشکوک کشتی ها ، طرف های دعوای ما هیچ اقدامی دراین مورد نکرده است ورجوی تنها بر سر موضوعی موهوم که اربابانش بیش ازایران درمظان اتهام هستند ، شرط بندی کرده که تکلیف آن ازهمین حالا روشن است.

همینطور :

” اکنون سؤال این است که آیا رژیم ولایت‌فقیه می‌تواند وضعیت انفجاری جامعه و قیامهای در تقدیر را تا سرفصل انتخابات آمریکا که رژیم به آن چشم دوخته، مهار کند یا خیر؟ آیا می‌تواند با زدن و بستن و تصفیه حساب با مجاهدین، جلو قیام را بگیرد یا خیر؟ جواب بسیار روشن است: هرگز نمی‌تواند و نباید اجازه داد. این حرف خلق قهرمان، کانون‌های شورشی و ارتش آزادیست “.

اتفاقا آقای ظریف گفت که تحلیل او براین نیست که ترامپ انتخاب نخواهد شد وبنابراین این ادعا ی شما ، ازپایه واساس منطقی برخوردار نیست!

ثانیا ، دراینجا مجاهدی که رهرو بنیانگذاران آن باشد وجود ندارد واگراحیانا عکس و … دزدانه ای چسبانده شده و ما عملا آنها را نمیبینیم الا در سایت های شما ، از طرف معدود فریب خوردگان یا مواجب بگیران شماست که دربست دراختیار آمریکا قرار دارید وبا پر روئی خاص خود، خودتان به خودتان لقب مجاهد میدهید!

ضمنا موضوع قابل طرح دیگر اینکه ، سه سالی بود که سازمان رجوی ، با قطعی دانستن اینکه ایران مورد اشغال آمریکا قرار خواهد گرفت وآنها بخیر وخوشی و ” چلبی ” وار برمسند قدرت خواهند نشست به منتقدین خود که متشکل از خانواده های گرفتار وجداشدگان ازاین باند بودند ، کاری نداشت وحال که مشاهده میکند بوی نامربوطی را بجای کباب استنشاق میکرده ، دوباره خنجر را ازرو بسته وحملات خود به خانواده ها وجدا شدگان منتقد را آغاز کرده است!

کاری که درعرض 13 سال هیچ نتیجه ای برای باند رجوی نداشته  ومیتوان گفت که دوباره به دور باطل افتاده است!

صابر  تبریزی

از نظر رجوی مفقود ، حرف آنست که جنگ طلبان آمریکا میگویند !

***

مریم رجوی نعل وارونه و ادعای جنگ طلبی ایران و صلح طلبی امریکا در یمن و خلیج فارساز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم

رد پای فرقه رجوی در همه جریانات ضد ایران وایرانیخانم رجوی دکتر مصدق چه ربطی به شما دارد؟

پیام مرحوم مسعود رجوی ، توهم مریم رجوی و مجاهدینسازمان مجاهدین خلق ؛ از توهم تا واقعیت

همچنین: