با حمله یمن به عربستان کمر مریم رجوی شکست

با حمله یمن به عربستان کمر مریم رجوی شکست

با حمله یمن به عربستان کمر مریم رجوی شکستصابر تبریزی، ایران اینترلینک، هشتم اکتبر 2019:…باند رجوی بهمراه دوستان اسرائیلی اش ، باتمام توان تلاش میکنند که حمله ی یمنی ها به پالایشگاه عربستان را که یک عملیات نظامی کم نظیر است، به ایران نسبت دهند که این فتنه کاری های آنها بدلایل زیر جواب دلخواه آنها را نمیدهد واخبار منتشر شده روزبروز ثابت میکند که این ادعا دروغ محض است: 1-  حوثی ها ( یمنی ها) مسئولیت انجام این کار بسیار سترگ رابعهده گرفتند ومدارک متقنی در ثبوت ادعاهایشان ارائه دادند. 2- خود عربستان ابدا حاضر نشد که خبر را با صراحتی که باند رجوی بکار برده بود، تایید کند…. با حمله یمن به عربستان کمر مریم رجوی شکست 

با حمله یمن به عربستان کمر مریم رجوی شکستشیون مریم رجوی از درد شیخ عربستان سعودی

با حمله یمن به عربستان کمر مریم رجوی شکست 

حمله ی یمنی هابه پالایشگاه عربستان، کمر مجاهدین خلق و صهیونیست ها را شکست!

15مهر1398

باند رجوی به همراه دوستان اسرائیلی اش ، باتمام توان تلاش میکنند که حمله ی یمنی ها به پالایشگاه عربستان را که یک عملیات نظامی کم نظیر است، به ایران نسبت دهند که این فتنه کاری های آنها بدلایل زیر جواب دلخواه آنها را نمیدهد واخبار منتشر شده روزبروز ثابت میکند که این ادعای مجاهدین خلق و مریم رجوی دروغ محض است:

1-  حوثی ها ( یمنی ها) مسئولیت انجام این کار بسیار سترگ رابعهده گرفتند ومدارک متقنی در ثبوت ادعاهایشان ارائه دادند.

2- خود عربستان ابدا حاضر نشد که خبر را با صراحتی که باند رجوی بکار برده بود، تایید کند.

3- ایران با قاطعیت تمام، انجام این امر را بعهده نگرفت.

4- علیرغم فشارهای آمریکا، اروپا حاضر نشد که ایران را عامل اصلی حمله معرفی کند.

5- روسیه که روابط گرمی با عربستان دارد، با صراحت کامل اعلام کرد که انجام این کار مربوط به ایران نبوده و به طرفین قضیه توصیه کرد که با اتخاذ تدابیر سیاسی، مانع این برخوردهای شدید نظامی گردند.

همکاری دفتر مریم رجوی و عربستان در حمله به نفتکش ها

درکنار این موارد ، خبرهای دیگری وجود دارد که رسانه های جهانی که تحت تسلط صهیونیست ها آنها را منتشر نمیکنند!

مثلا روزنامه ی نیویورک تایمز که عمده ترین سخنگوی دولت پنهان امریکاست ، از مراسم با شکوه 70امین سالگرد انقلاب چین ، خبری منتشر نکرد ودرعوض تا بخواهی ، تصاویر اراذل واوباشی از هنکنگ را درسطح وسیع منتشر کرد که بقصد ضربه زدن به چین وتوسط آمریکا به میدان آمده اند!

خوشبختانه اما، سیر روزگار طوری نیست که مثل سابق این رسانه های صهیونیستی و خروجی های مجاهدین خلق و مریم رجوی بتوانند ما را در نااگاهی کامل نگه داشته وبا انتشار صرف دروغ ها ویا خبرهایی که فقط بنفع آنهاست ، فریب مان بدهند.

مجاهدین خلق عربستان سعودی و افشای جزئیات حمله موشکی به تاسیسات نفتی

بعضی ازخبرهای رسانه های آلترناتیو حاکی است که ازداخل خود عربستان باین حمله ی یمنی ها کمک شده وآنرا کوبنده تر وموفق تر کرده است.

بن سلمان درهمکاری کامل با صهیونیزم ، عرصه را برتمامی شاهزادگان عربستانی آنچنان تنگ کرده که راهی جز دشمنی با بن سلمان  برای آنها باقی نمانده وبا این وصف چرا آنها نخواهند گلیم از زیر پای او بکشند؟

بخصوص که دستگیر شده، تحت شکنجه های خشن قرار گرفته ویکصد میلیارد دلار ازآنها گرفته شده بود و …

ضمنا منطقه ی اصابت بمب ها وموشک ها ، یک منطقه ی شیعه نشین بوده وبعلت سرکوب شدیدی که ازآنها میشود ، گروه های مقاومت زیادی بوجود آورده و عملیات چندی را هم سازماندهی واجرا کرده اند!

چرا نباید پذیرفت که بدست آوردن موشک هایی با برد کوتاه – که به فراوانی دربازار قاچاق اسلحه یافت میشود- کار مشکلی برای این گروه های مقاومت نیست؟

حال با توجه به بهپادهایی که یمنی ها دارند وهمراه سایر ادوات جنگی خود آنها را به نمایش عمومی گذاشته بودند ، سلاح های مدرنی که درجنگ با عربستان وامارات بدست آورده ونیز کمک هایی که منبع بالقوه ی انها ذکر شد ، انکاراینکه  کار کار یمنی ها نبوده ، عاقلانه بنظر نمیرسد والبته اینهم درست است که کار مجاهدین خلق همواره غیر عاقلانه وشریرانه بوده وازآنها برمیآید که درکنار دشمنان مردم ایران وکسانی که خیر خود را در آغاز جنگ وسیع درمنطقه میبینند ، ایران را متهم به حمله ی مورد نظر بکنند!

قتل خاشقچی و منظره ای دیگر از حقوق بشر (عربستان، مریم رجوی، مجاهدین خلق)ا

البته این مسائل درکنار نرمش هایی که بن سلمان سوء ظن یافته به آمریکا برای صلح نشان میدهد ، نوید یک خبرخوب برای باند رجوی نیست و علت زیاده گویی های این وطن فروشان قهار، ازهمین روست!

صابر  تبریزی

با حمله یمن به عربستان کمر مریم رجوی شکست 

***رهبران مجاهدین خلق عقب مانده و سیاست بین المللمحمد محدثین شورای ملی مقاومت ایران یا عربستان؟

مریم رجوی نگران شاخ شکسته عربستان سعودیتلاش مجاهدین در کمرنگ کردن ضربه یمن به عربستان

قتل خاشقچی قاشقچی مجاهدین خلق مریم رجوی عربستان سعودی جنایت قتل خاشقجی، معیاری جهت سنجش ارزش ها

پیام  مسعود رجوی ،  اخبار کانالهای تلویزیونی آمریکارجوی پول شیخ عربستان و دیکتاتور عراق را خرج ترور مردان و تجاوز به زنان ایرانی کرد

همچنین: