بحران کرونا بی‌لیاقتی رجوی را به نمایش گذاشت

بحران کرونا بی‌لیاقتی رجوی را به نمایش گذاشت

بحران کرونا بی‌لیاقتی رجوی را به نمایش گذاشتزهرا معینی، بسوی آزادی، بیستم ژانویه 2021:… فرقه رجوی در حالی که سنگ مردم ایران را به سینه میزند لیاقت و شایستگی یک بهداشت مناسب برای افراد نگون بخت خود را ندارد. باید در اینجا به مریم قجر تاکید کنم که مردم ایران دراین چند دهه گذشته تاوان بی لیاقتی و خطا های سیاسی و خودمحوری شما (شما وملعون مسعود رجوی) را داده اند و میدهند . که تماما نتیجه آن فریبکاری ها و شعر و شعارهای حقوق بشری شما بوده و اکنون خودتان در زیر بار یک بیماری اپیدمی کمر خم کرده و هیچ راه حلی برای آن ندارید. این در حالی است که برای تبلیغات فرقه ای خود میلیونها هزینه میکنید و اما برای بهداشت افراد خود هیچ تمایلی نشان نمیدهید. بحران کرونا بی‌لیاقتی رجوی را به نمایش گذاشت 

ویروس کرونا و تحریم دارویی . مسعود رجوی و آپوزیسیون جعلیویروس کرونا و تحریم دارویی . مسعود رجوی و آپوزیسیون جعلی

بحران کرونا بی‌لیاقتی رجوی را به نمایش گذاشت

بحران کرونا و ماهیت پلید مریم قجر و فرقه

اگر این روزها به سایت های اصلی فرقه رجوی سری بزنید امار عحیب و غریبی را مشاهده میکنید.

علت اینکه سران فرقه رجوی در سایت رسمی خودشان آمار کرونا را عجیب غریب میدهند چیست ؟

* خانم مریم رجوی: آمار بهت انگیز و هولناک جان باختگان نتیجه سیاستهای جنایتکارانه و غارتگرانه رژیم است و مسئول مستقیم آن خامنهای و روحانی هستند. آنها با ممانعت از ورود واکسن فاجعه بزرگتری را رقم میزنند

آمار واقعی قربانیان، ایران را به نسبت جمعیت در صدر جدول جهانی قرار میدهد

عجبا خانم رجوی با چه سند و مدارکی به این نتیجه رسیدید که در ایران بالای 200000 هزار نفر قربانی شدند .

دریوزگی آپوزیسیون جعلی – همه مزدوران در یک قاب

ایران کشوراست با مساحت 1648000 کیلومتر و با جمعیتی بالای 84 میلیون نفر، از اینکه رژیم ایران بفکر مردم ایران نیست و صلاحیت اداره کردن ایران را ندارد جای هیچ شک و تردیدی ندارد. آیا شما صداقت وصلاحیت دارید ؟ تشکلات فرقه در اشرف 3 در البانی بیش از 2000 نفر نیست،چرا امار مرگ و میر در کمپ اسیران اشرف سه اینقدر بالاست ؟

مریم قجر دائم به سران جمهوری اسلامی انتقاد می کند و ایراد میگیرد که به فکر مردم ایران نیستند و واکسن کرونا نمی خرند و …….

تشکیلات فرقه در آلبانی که به لحاظ مالی هیچ مشکلی ندارد که حتی خدمات عمومی به مردم آلبانی هم میدهد ! و نه مثل مردم ایران که در تحریم های کمرشکن هستید. چرا برای این افراد واکسن نمی خرید ؟

چرا شما برای افراد که سالیان سال در اسارت هستن کاری نمیکنید ؟ و اسیران در بند بخاطر نبودن امکانات اینطور دارند تلف می شوند !

بحران کرونا بی‌لیاقتی رجوی را به نمایش گذاشت

بحران کرونا بی‌لیاقتی رجوی را به نمایش گذاشت

Akbar_Moiزهرا معینی سازمان ملل ژنور

خانم زهرا معینی ، سازمان ملل ، ژنو

یادم هست که مسعود رجوی همیشه در نشست ها میگفت که مااب را گل آلود میکنیم برای خودمان آیا علت این همه جیغ بنفش کشیدن شما برای این نیست که شما میخواهید روی آمار مرکها بر اثر کرونا در فرقه هست سر پوش بگذارید؟ شما که نمیتوانید از جان 2000 نفر محافظ کنید، چطور میتوانید مرحمی بر زخمهای 84 میلیون جمعیت باشید ! البته ناگفته نیست که عامل تمام بدبختیهای مردم ایران شما هستید .

یادم هست بعد از اینکه حفاظت اشرف در عراق را امریکا به نیروهای عراقی داد و در آن زمان به قرارگاه اشرف حمله شد دولت نوری المالکی برای افراد تجهیزات پزشکی و مواد غذایی میفرستاد و به دستور شما ممانعت میکردید و تحویل نگرفتید !

آیا انتشار اخبار کذب در رسانه وسایت های شما فقط برای سر پوش گذاشتن بر آمار تلفات اشرف 3 در آلبانی نیست ؟

این در حالیست که دولتهای غربی بخاطر کم کردن استرسها و …از اعلام امار واقعی سر باز میزنند .

فرقه رجوی در حالی که سنگ مردم ایران را به سینه میزند لیاقت و شایستگی یک بهداشت مناسب برای افراد نگون بخت خود را ندارد. باید در اینجا به مریم قجر تاکید کنم که مردم ایران دراین چند دهه گذشته تاوان بی لیاقتی و خطا های سیاسی و خودمحوری شما (شما وملعون مسعود رجوی) را داده اند و میدهند . که تماما نتیجه آن فریبکاری ها و شعر و شعارهای حقوق بشری شما بوده و اکنون خودتان در زیر بار یک بیماری اپیدمی کمر خم کرده و هیچ راه حلی برای آن ندارید. این در حالی است که برای تبلیغات فرقه ای خود میلیونها هزینه میکنید و اما برای بهداشت افراد خود هیچ تمایلی نشان نمیدهید. افرادی که به دلیل سن بالا به طور مضاعف نیاز به رعایت بهداشت و درمان دارند. افرادی که چه جوان و چه پیر به دلیل فشارهای روانی و روحی و جسمی فر سوده شده و ایمنی بسیار پایینی در قبال انواع امراض و بخصوص ویروس کرونا را دارند.از سوئی دیگر تغذیه بسیار بد که خیلی عارضه ها بابت سوتغذیه پیش اورده اید. برهمگان روشن است این هم از نیرنگ های رنگ باخته شما است که به عمد با درست کردن جنگ روانی می خواهید روحیه مردم ایران را بیشتر تضعیف کنید .در حالی که مردم ایران پشزی برای شما ارزش قائل نیستند و این تبلیغات شما اب در هاونگ کوبیدن است . بجای این هیاهو بهتر به فکر اسیران نگون بخت درون تشکیلات خود برسید

زهرا معینی 19.01.2021

لینک به منبع

کرونا دلیل مرگ مجاهدین خلق در آلبانی است . تایید مسئولین بیمارستان تیرانا

بحران کرونا بی‌لیاقتی رجوی را به نمایش گذاشت

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مرگ-سعیده-شاهرخی-و-خاطره-ای-از-زمان-اسار/

مرگ سعیده شاهرخی و خاطره ای از زمان اسارت

مرگ سعیده شاهرخی و خاطره ای از زمان اسارتزهرا معینی، بسوی آزادی، یازدهم ژانویه 2021:…سران شرکت کننده در دادگاه  مهوش سپهری (نسرین سر جلاد) ،محبوبه جمشیدی (آذر) کبری طهماسبی (هاحر) ، معلون سعیده شاهرخی ، ملعون حمیده کوزه گران، مژگان همایونفر ،مریم اکبر زادگان ،…..و بقیه ای زنان اعضا که بعنوان ابزار مورد استفاده قرار میگرفتن . دونفر که دستهای من را گرفته بودند که دیگران با آب دهان به صورتم پرتاب میکنند  نتوانم دستانم را جلوی صورتم بگیرم و صورتم را پاک کنم بعد از دوساعت که دادگاه من بی نتیجه ماند کبری طهماسبی گفت در جهت اثبات حرف نفرات باید فاکت و پروژه بنویسم و مجداد در نشست بخوانم . بعد از جریان دادگاه برای ادامه تنبیه قرار شد که با هوداران به کار مالی (گدایی محترمانه )و قانون این بود که هر جا میرفتم دونفر میبایست همراهیم میکردند حتی دستشویی که اجازه نداشتم درب را ببندم. مرگ سعیده شاهرخی و خاطره ای از زمان اسارت 

مرگ سعیده شاهرخی و خاطره ای از زمان اسارتسعیده شاهرخی شکنجه گر صدام و رجوی در آلبانی مرد

مرگ سعیده شاهرخی و خاطره ای از زمان اسارت 

مرگ سعیده شاهرخی …در آلبانی مرد و خاطری از دادگاهی شدن من در فرقه رجوی

زهرا معینی پارلمان اروپا

خانم زهرا معینی ، پارلمان اروپا

سران شرکت کننده در دادگاه  مهوش سپهری (نسرین سر جلاد) ،محبوبه جمشیدی (آذر) کبری طهماسبی (هاحر) ، معلون سعیده شاهرخی ، ملعون حمیده کوزه گران، مژگان همایونفر ،مریم اکبر زادگان ،…..و بقیه ای زنان اعضا که بعنوان ابزار مورد استفاده قرار میگرفتن .

جلسه دادگاهی که در سال 1373 برای من تشکیل شد و سران دادگاه عبارت بودند از سران شرکت کننده در دادگاه  مهوش سپهری (نسرین سر جلاد) ،محبوبه جمشیدی (آذر) کبری طهماسبی (هاحر) ، معلون سغیده شاهرخی ، ملغون حمیده کوزه گران، مژگان همایونفر ،مریم اکبر زادگان ،…..و بقیه ای زنان اعضا که بعنوان ابزار مورد استفاده قرار میگرفتن .

در سال 1373 که در فرقه ی رجوی بودم آن زمان من از عراق به آلمان انتقال داده شده بودم اما همیشه سازمان به خاطر دلایلی که داشت دائما نفرات را جابجا میکرد و من رااز آلمان فرستاده بودن نروژ، و از موضع مسئول کشور نروژ انتقاد  زنان ایرانی مقیم نروژ در رابطه با حجاب و پوشش در نشست از مریم قجر کردم و خواهان پاسخ برای هموطنان شدم با پاسخ مریم قجر فانع نشدم و بر روی پیامها اصرار ورزیدم پس از برگشتن به نروژ با توظئه سازمان باعث شد توسط پلیس دستگیر شدم وپس از مدتی به آلمان مسترد شدم که بخاطر عمل کرد در نشست با مریم قجر برای من دادگاه تشگیل دادن در آلمان برای تنبیه کردن من را با هوداران برای جمع آوری کمک مالی میفرستادند .

** دادگاه در پایگاه نیک حسینی در کلن آلمان **

تهمت هایی که در دادگاه بمن نسبت دادن عبارت است

دوزدی پول ، شکستن حریم رهبری ،زبان درازی ،تهمت های اخلاقی …..و در آن نشست سعیده شاهرخی دهانش را باز کرد و هر انچه لایق مریم قجر و خواهران خودش بود را بمن نسبت داد از جمله بی عفتی اینکه من هتور در مورد مسله جنسی با رهبری یکی نشدم و از ایدلوژیک رهبری پیروی نمیکنم و در این موارد افرادیکه در آن جلسه بودن میبایست فاکت میاوردند حتی شده  به دورغ که من مثلا دوزدی کردم ویا با فلان برادر نظر دارم و به مردی نگاه کردم و زمانیکه رفته بودیم کار مالی من اصولی که باید رعایت میکردم را رعایت نکردم و مهمترین  اتهام من این بود که در زمان کار قهوه زیاد میخورم .

**صحنه ای از مهمترین بخش دادگاه **

دونفر که دستهای من را گرفته بودند که دیگران با آب دهان به صورتم پرتاب میکنند  نتوانم دستانم را جلوی صورتم بگیرم و صورتم را پاک کنم بعد از دوساعت که دادگاه من بی نتیجه ماند کبری طهماسبی گفت در جهت اثبات حرف نفرات باید فاکت و پروژه بنویسم و مجداد در نشست بخوانم .

بعد از جریان دادگاه برای ادامه تنبیه قرار شد که با هوداران به کار مالی (گدایی محترمانه )و قانون این بود که هر جا میرفتم دونفر میبایست همراهیم میکردند حتی دستشویی که اجازه نداشتم درب را ببندم

این است نمونه ای از دادگاههای جامعه بی طبقه توحیدی مریم قجر ؟!!

در حالی که من پناهنده کشور آلمان بودم و هر آنچه که به یک پناهنده تعلق میگرفت بمن هم تعلق داشت که میبایست تماما به تشکیلات میدادم …دزد و بی عفت کیست

زهرا معینی
10.01.2021

لینک به منبع

مرگ سعیده شاهرخی و خاطره ای از زمان اسارت 

بحران کرونا بی‌لیاقتی رجوی را به نمایش گذاشت 

*** 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?attachment_id=46155

آیا سران فرقه رجوی نمی توانند ویروس کرونا را کنترل کنند؟

ادوارد ترمادو - آسران فرقه رجوی و ویروس کروناادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، چهاردهم ژانویه 2021:… چرا فرقه رجوی بجای این همه اربده کشی و تفرقه افکنی در درون جامعه ایران و دروغ پردازی در مورد واکسن وووو فکری به حال اعضای دربند خود نمی کند؟ چرا به جای اشک تمساح ریختن برای مردم ایران برای اعضای خود که در گیر این ویروس کشنده هستند دستی بالا نمی زند؟ اعضای مجاهدین در درون کمپ مانز آلبانی حدودآ 2000 نفر بیش نیستند که در دو ماه اخیر مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا سر به فلک کشیده و برای شهرکی که 2000 ساکن داشته باشد وحشتناک است، در دوماه اخیر تعدادی از سران سازمان هم در بین همین افرادی که از ویروس کرونا مردند بودند، آیا سران فرقه رجوی نمی توانند ویروس کرونا را کنترل کنند؟ 

ادوارد ترمادو - آسران فرقه رجوی و ویروس کرونابی بی سی: اسرای جنگی سازمان مجاهدین خلق . از عراق تا آلبانی

آیا سران فرقه رجوی نمی توانند ویروس کرونا را کنترل کنند؟

وبلاگ ادوراد، 14.01.2021

با همه گیر شدن ویروس مرگبار کرونا در کل جهان شاهد مرگ ومیر بی سابقه ای در تمام کشورها هستیم، مرگ و میر و مبتلا شدن را هم بر اساس جمعیت هر کشوری مورد سنجش قرار می دهند و سپس رده بندی می کنند که کدام کشور در کجای جدول قرار دارد، امروز امریکا در صدر جدول از نظر مرگ و میر و ابتلا به ویروس قرار دارد و پس از آن هندوستان در رده دوم قرار دارد.

هندوستان با اینکه بزگترین تولید کننده واکسن بشمار می رود هنوز تزریق واکسن به مردم خود را آغاز نکرده، ایران بایستی برای خرید واکسن انتخاب کند که از چه نوع واکسنی استفاده خواهد کرد یا از کدام کشور خریداری خواهد کرد، با وجود تحریم های مرگبار و غیر انسانی امریکا با رهبری ترامپ دیوانه که به کشور ما اعمال نموده که البته این تحریم ها با حمایت فرقه رجوی همراه بودهخرید واکسن ممکن است با مشکلاتی مواجه شود اما در نهایت این کار شدنی است و خواهد شد.

فرقه رجوی همیشه و همیشه در تمام عرصه ها تلاش نموده تا از آب گل آلود ماهی بگیرد، هر گاه به هر دلیلی هر اتنفاقی در کشور افتاده فرقه رجوی در ساختن کوه از کاه جلودار بوده و این در شرایطی بوده و هست که هرگز به اوضاع بهم ریخته فرقه خود نگاهی نکرده و خود و شرایط داخلی وسیاسی خود را مورد ارزیابی قرار نداده.

امروزه شرایط بیشتر کشورها از نظر اپیدمی ویروس کرونا تقریبآ یکسان است، اما اگر در فضای مجازی دیگر کشورها وارد شوید و در مورد این ویروس بخوانید متوجه می شوید که بیشتر سایت های فرقه مجاهدین هستند که هر دم با دجالیت و پاشیدن تخم نفاق تلاش می کنند تا مردم را به جان هم بیاندازند و از جریان ویروس به سود خود بهره ببرند، شخصآ از شرایط کشوری مثل ارمنستان مطلع هستم، علی رقم اوضاع لرزان سیاسی در ارمنستان پس از پایان جنگ اخیر و اعتراضات مردم و توطعه های احزاب سیاسی بر علیه دولت قانونی ارمنستان هیچ حزب یا گروهی نیست که از موضوع واکسن و ویروس سؤاستفاده نماید و مانند فرقه رجوی تلاش کند تا با این موضوع جامعه را از هم بپاشد.

فرقه رجوی  موضوع کرونا را نان دانی خود کرده و تلاش می کند به جامعه ایران تحمیل کند که نظام حاکم بر ایران قصد خریدن واکسن ندارد و نمی خواهد برای نجات جان مردم اقدام عملی کند، همه ما می دانیم که واکسن های موجود در تمام دنیا و به تمام ومردم دنیا تزریق خواهد شد، شاید در آینده نزدیک قوانینی تصویب کنند، بطور مثال، هر کسی که کارت تزریق واکسن نداشته باشد نمی تواند با هواپیما سفر کند و به کشور دیگری وارد شود کسی چه می داند، پس خرید واکسن از سوی ایران حتمی است .

اما سؤال اینجاست، چرا فرقه رجوی بجای این همه اربده کشی و تفرقه افکنی در درون جامعه ایران و دروغ پردازی در مورد واکسن وووو فکری به حال اعضای دربند خود نمی کند؟ چرا به جای اشک تمساح ریختن برای مردم ایران برای اعضای خود که در گیر این ویروس کشنده هستند دستی بالا نمی زند؟ اعضای مجاهدین در درون کمپ مانز آلبانی حدودآ 2000 نفر بیش نیستند که در دو ماه اخیر مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا سر به فلک کشیده و برای شهرکی که 2000 ساکن داشته باشد وحشتناک است، در دوماه اخیر تعدادی از سران سازمان هم در بین همین افرادی که از ویروس کرونا مردند بودند،

اگر سازمان بهداشت جهانی فرقه رجوی را در صدر جدول قرار نمی دهد به این دلیل است که فرقه رجوی را با کشور آلبانی حساب می کند ، اگر مستقل حساب کند حتمآ در صدر جدول خواهد بود.

سؤالات دیگر این است که آیا فرقه رجوی توان مالی برای مقابله با ویروس  برای اعضای خود را ندارد؟ طبعآ پاسخ منفی است، چرا که فرقه رجوی برای محکم کردن تحریم های امریکا بر علیه مردم ایران لابی های گردن کلفت مفتخور فراوانی در امریکا دارد و بطور طبیعی لابی هم برای کسی مجانی کار نمی کند، فرقه رجوی با پرداخت ده ها هزار دلار بولتون ها و مک کین ها ووو به پاریس می آورد تا ده دقیقه به طرفداری فرقه و علیه مردم ایران عربده بکشند، فرقه رجوی برای اینکه جای پای خود را در آلبانی محکم کند با خرج های نجومی تیم پزشکی برای مداوای مردم آلبانی از امریکا اعزام می کرد، پس توان مالی دارد.

آیا فرقه رجوی نمی تواند این اپیدمی را مدیریت و کنترل کند؟  اگر چنین است پس این نشانگر بی کفایتی مسؤلین فرقه رجوی است و از این پس نبایستی خود را آلترناتیو معرفی کند و به مدیریت درون کشور هم نبایستی ایراد آنچنانی بگیرد چون مدیریت مردم ایران که تقریبآ حدود 84000000 می باشند و در ضمن زیر شدیدترین تحریم ها کار آسانی نیست، و بایستی پرسید آیا فاصله دو متری بین افراد رعایت می شود یا فضا و آسایشگاه به اندازه کافی ندارند و در هر اسایشگاه افراد زیادی مستقر هستند؟ چون اردوگاه اشرف تفاوت داشت و این فضا هم وجود داشت، آیا از ماسک استفاده می کنند؟ 

و آخرین سؤال، آیا سران فرقه رجوی نمی خواهند از این مرگ و میر جلوگیری کنند و آیا اینان با آگاهی نشسته و منتظر مرگ اعضای خود هستند و آیا فکر می کنند با مرگ و میر ناشی از این ویروس از دست معترضین درون تشکیلات خلاص خواهند شد؟ 

پاسخ هر چه باشد از نظر اینجانب فرقه رجوی وسرانش با این همه مرگ و میر در درون اردوگاهی دوهزار نفری که توان مدیریت آنرا به هر دلیلی ندارند و بااین کار بی کفایتی خود را نشان دادند حق ایراد گرفتن به کشوری پهناور و با جمعیتی چند ده میلیونی با شدیدترین تحریم های غیر انسانی که یکی از حامیان تحریم خودشان بودند ندارند.

لینک به منبع

آیا سران فرقه رجوی نمی توانند ویروس کرونا را کنترل کنند؟

بحران کرونا بی‌لیاقتی رجوی را به نمایش گذاشت 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/فوت-اعظم-طالقانی-و-سکوت-مریم-رجوی/

فوت اعظم طالقانی و سکوت مریم رجوی

فوت اعظم طالقانی و سکوت مریم رجویزهرا معینی، زنان ایران، دهم نوامبر 2019:… اگر دقت کرده باشید مریم رجوی وقتی کسانی مثل ملک عبدالله ، جان مک کین ، موگنز کامره، و …وقتی فوت کردن به سرعت برای خانواده های آن‌ها پیام تسلیت فرستاد، برای کشته شدگان در سوریه و عراق پیام تسلیت میفرسته اما سؤال من از خانم مریم رجوی این است که چرا بعد ازشنیدن خبر فوت مرحومه اعظم طالقانی سکوت اختیار کرده و برای خانواده ایشون یک پیام ساده هم نفرستاد مگر این خانم دختر پدر طالقانی نبود. فرقه رجوی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش بسیاری کرد تا آیت‌الله طالقانی را جذب خودشان کنند و از آن به بعد ایشان را «پدر طالقانی» خطاب کردند تا ایشان را به عنوان پدر معنوی و سیاسی خود جلوه دهند. فوت اعظم طالقانی و سکوت مریم رجوی 

مریم رجوی عذرا علوی طالقانیعذراعلوی طالقانی و مریم رجوی . هیچکدام از  سوابق طالقانی در کارنامه مریم رجوی یافت نمیشود

چرا مریم رجوی پیام تسلیت برای خانواده مرحومه اعظم طالقانی نفرستاد

خانم زهرا معینی، زنان ایران، آلمان 10.11.2019

اگر دقت کرده باشید مریم رجوی وقتی کسانی مثل ملک عبدالله ، جان مک کین ، موگنز کامره، و …وقتی فوت کردن به سرعت برای خانواده های آن‌ها پیام تسلیت فرستاد، برای کشته شدگان در سوریه و عراق پیام تسلیت میفرسته اما سؤال من از خانم مریم رجوی این است که چرا بعد ازشنیدن خبر فوت مرحومه اعظم طالقانی سکوت اختیار کرده و برای خانواده ایشون یک پیام ساده هم نفرستاد مگر این خانم دختر پدر طالقانی نبود.

فوت اعظم طالقانی و سکوت مریم رجوی

فرقه رجوی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش بسیاری کرد تا آیت‌الله طالقانی را جذب خودشان کنند و از آن به بعد ایشان را «پدر طالقانی» خطاب کردند تا ایشان را به عنوان پدر معنوی و سیاسی خود جلوه دهند.

 با توجه به اینکه عذرا علوی طالقانی( خواهر اعظم ) زمانی جانشین ( مسعود رجوی ) فرمانده کل قوا بود آیا این سکوت شما نشان از آن نداره که به شدت بخاطر بعضی از موضعگیرهای پدر طالقانی زاویه داشتید تا چه برسد به خانم اعظم طالقانی که خیلی نسبت به شما موضع داشت و شما شهامت این را نداشتید که یکبار به او انتقاد کنید.

 حالا هم که فوت کرده نمیتوانید پیام تسلیت به خانواده‌ای او بدهید بله خانم رجوی کسانی مثل جان مک کین و موگنزکامره را میتوانید با پول بخرید چون آن‌ها از ماهیت واقعی شما را نمیدانند به ملک عبدالله پادشاه فقید هم پیام تسلیت فرستادید برای او هم مثل دیکتاتور عراق مزدوری میکردید.

زهرا معینی آلمان

خانم زهرا معینی آلمان

 سران سازمان مجاهدین که برای ادامه خیانتهای خود نیاز به آیت الله طالقانی داشتند وبر آن شدند تا از حسن نیت وی سوء استفاده نموده و سعی در به انحصار کشیدن ایشان در راستای منافع حزبی و گروهی خود کنند که البته آیت الله طالقانی با درایتی که داشتند این موضوع را فهمیده و حتی در خطبه های نماز عیدسعیدفطر تهران بی محابا فریاد زدند که” من خودم را برای اینها (سازمان مجاهدین خلق) داشتم فدا میکردم. حتی بعضی از تنگ نظرها و اندک بین ها مرا متهم میکردند

طالقانی پدر ملت بود و مصادره شدنی نبود و سران فرقه ای رجوی در اویل انقلاب ضد سلطنتی می خواستند بگویند برای ماست و به همین دلیل به او میگفتید پدر طالقانی اعظم طالقانی معترض همیشگی به رجال سیاسی بود و از او چهره یک زن سیاستمدار مسلمان آزادیخواه را ساخت او منتقد شما بود او با شما مخالف بود و زاویه داشت به همین دلیل تا زمانیکه او زنده بود شما نتوانستید انتقادی کنید و حالا هم که دارفانی را وداع کرد نتوانستید یک پیام تسلیت ساده به خانواده ی او بکنید

زهرا معینی، آلمان

09.11.2019

بحران کرونا بی‌لیاقتی رجوی را به نمایش گذاشت

***

نگاهی به زندگی عذرا علوی طالقانیطلاق های اجباری درفرقه رجوی و ریزشی که همچنان ادامه دارد ـ نگاهی به زندگی عذرا علوی طالقانی

همچنین: