بخشش از منظر رجوی و مریدش جمشید پیمان

بخشش از منظر رجوی و مریدش جمشید پیمان

بخشش از منظر رجوی و جمشید پیمانصابر تبریزی، ایران اینترلینک، پنجم آوریل 2021:… آقای جمشید پیمان. بد بختی دراینجاست که درمیان سرنگون طلبان ایرانی ، آزادیخواهی وجود ندارد که فردی از جبهه ی جمهوری اسلامی جدا شده وبه آنها بپیوندد! این واقعیت جامعه ی ایرانی است ضمنا ازآقا جمشید پیمان سئوال میشود که آیا چنین فردی که چنین مشخصاتی دارد واگر بنفع خود دید که با رهاکردن جمهوری اسلامی، دنبال زندگی خصوصی خود برود ، چگونه است که مورد رافت  و بخشش شما قرار نمیگیرد و حتی بطوری که گفته اید، تا حد اعدام شدن مجازات میشود؟ آیا جز این است که شما درخودی وغیر خودی کردن مردم مقام اول را دارید وغیر خودی را دشمن خود میدانید؟ آیا این طرز نگرش ، خصلت عمیقا فرقوی شما را نشان نمیدهد. فرقه ای که سرنگونی طلب هست اما کوچکترین نشانه ای ازآزادیخواهی ندارد؟ بخشش از منظر رجوی و مریدش جمشید پیمان

بخشش از منظر رجوی و مریدش جمشید پیمانروانشناسی خود شیفتگی رجوی ها (واکنش عصبی مریم رجوی به کتاب عکس)ا

بخشش از منظر رجوی و مریدش جمشید پیمان 

ازنظر این مرید رجوی، بخشش تنها شامل سرنگون طلبان است ولاغیر!

15/01/1400

آقا جمشید پیمان هم از عمله واکره های مسعود رجوی است وصحبتی در رسانه های باند رجوی با عنوان بخشش وانتقام بازکرده و بدون اینکه قادر باشد که سروته قضیه را دربیآورد ، سرانجام میگوید که من راه و روش مسعود رجوی را میپذیرم.

بخشش از منظر رجوی و جمشید پیمان

از زبان خودش بشنویم :

 ” مقدمه کوتاه: آقای مسعود رجوی سرمشق زیبایی به من داده! مضمون و جوهره‌ی سخنش این است: هرکس را که از جبهه‌ی رژیم جمهوری اسلامی یکسره ببُرد و به جبهه‌ی آزادی‌خواهان سرنگونی طلب بپیوندد، پذیرا باش!”

بد بختی دراینجاست که درمیان سرنگون طلبان ایرانی ، آزادیخواهی وجود ندارد که فردی از جبهه ی جمهوری اسلامی جدا شده وبه آنها بپیوندد! این واقعیت جامعه ی ایرانی است

ضمنا ازآقا جمشید سئوال میشود که آیا چنین فردی که چنین مشخصاتی دارد واگر بنفع خود دید که با رهاکردن جمهوری اسلامی، دنبال زندگی خصوصی خود برود ، چگونه است که مورد رافت  و بخشش شما قرار نمیگیرد و حتی بطوری که گفته اید، تا حد اعدام شدن مجازات میشود؟

آیا جز این است که شما درخودی وغیر خودی کردن مردم مقام اول را دارید وغیر خودی را دشمن خود میدانید؟

آیا این طرز نگرش ، خصلت عمیقا فرقوی شما را نشان نمیدهد. فرقه ای که سرنگونی طلب هست اما کوچکترین نشانه ای ازآزادیخواهی ندارد؟

میثمی: رجوی را نمیدانم ولی سازمان مرحوم استمیثمی: رجوی را نمیدانم ولی سازمان مرحوم است

دوباره :

” هر فرد و جریانی که ادعا می کند این رژیم را قبول ندارد و حتا در اسناد رسمی اش اعلام می کند که خواستار یک رژیم سکولار است، اما به درست یا غلط، به عمد یا سهو در کادر قبول قانون اساسی این رژیم حرف می زند و عمل می کند( مثل نهضت آزادی یا سازمان معروف به “اکثریت”)، برای من کارش بی ارزش است و هیچگونه تاییدش نمی کنم. حال چه این فرد داخل زندان جمهوری اسلامی باشد، چه بیرون از آن. چه اجازه فعالیت آزاد در ایران داشته باشد چه نداشته باشد!”

میزان مقبولیت واصولی بودن یک طرز تفکر را شما تعیین نمیکنید.

این ضرورت زمان وتناسب نیروهای سیاسی- اجتماعی است که چنین کاری میکند وهر جریانی بسته به ارزیابی خود ازقضایا، خط ومشیی برای خود برمیگزینند واین زندگی ومحک تجربه است که درستی یا کژی راهی را نشان میدهد.

من کاری با گروه هایی که شما ازآنها نام بردید ندارم وفرض را برآن میگذارم که خط مشی آنها غلط باشد وراه بجایی نبرد.

دراین صورت آنها ازاینکه هزینه ی کمتری پرداخت کرده وبقدر شما رسوا نشده اند ، برنده تر از شما که از همان اوان کار شکست خورده ورسوا شدید ، خواهند بود وتایید وتکذیب شما موضوعی را حل نخواهد کرد.

بازهم :

” من بهانه ها و سفسطه و مغلطه هایی از قبیل فلانی در ایران زندگی می کند، دستش زیر ساطور است، معذوریت دارد واز این قبیل مغلطه ها را نمی پدیرم و آنها را نادرست می دانم! “

شما که درفرنگ نشسته اید ومخارجتان با مالیات زحمتکشان غرب وبخصوص دلارهای بی زبان عربستان تامین میشود ، طبیعی است که وضع داخل نشینان را درک نکنید .

ضمنا چطور است برای سنجش میزان اعتبار این سخن خود قدم رنجه فرموده و به ایران بیایید تا صحت گفتارتان را ثابت کرده باشید ودرعمل نشان دهید که ” تا سیه روی شود آنچه دراو غش باشد.”

درهر صورت، من هرچه فکر کردم ، منطقی درسخنان این آقا جمشید ندیدم.

شما چطور خواننده ی محترم؟

صابر تبریزی

بخشش از منظر رجوی و مریدش جمشید پیمان

***

جمشید پیمان مزدور عربستان در سایت آفتابکارانسفسطه یا مغلطه جمشید پیمان درسایت آفتابکارن

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/هدف-مجاهدین-از-سرنگونی/

هدف مجاهدین از سرنگونی ؟ چه مرامی، چه وسیله ای ؟

هدف مجاهدین از سرنگونی ؟ چه مرامی، چه وسیله ای ؟صابر تبریزی، ایران اینترلینک، بیست و دوم نوامبر 2020:… رجوی میگوید:” برنامه بایدن برای ایران بسیار سخت تر از برنامه ترامپ است…همین جان کری که بند ناف آقایان را به او بسته اند، پس از خروج ترامپ از برجام گفت که اگر ما هم بودیم یک روز از برجام خارج می شدیم “…. .”پس شما اشتباه میکردید که رفتن ترامپ را بنفع جمهوری اسلامی وبصلاح خود میدانستید؟ دلیل این تحلیل جدیدتان چیست که در رابطه با قبلی ها اینهمه چرخش بچشم میخورد؟ من یکی از دلایل این تغییر نظر را مرتبط با خصلت فرقوی شما میدانم که با رفتن ترامپ خود را شکست یافته دیدید ولی ازآنجایی که طبق اصول اعتقادی خود هرگز نباید شکست بخورید، قضیه باین صورت مسخره در آمده است. هدف مجاهدین از سرنگونی ؟ چه مرامی، چه وسیله ای ؟ 

هدف مجاهدین از سرنگونی ؟ چه مرامی، چه وسیله ای ؟از ادعای سرنگونی تا وحشت از دیدار یک مادر

هدف مجاهدین از سرنگونی ؟ چه مرامی، چه وسیله ای ؟

هدف مجاهدین از سرنگونی، با کمک کدامین نیرو و با چه هدف ومرامی؟

01/09/1399

فرقه ی رجوی که استحاله یافته ی سازمان مجاهدین اسبق است ، ازبس که سرگرم سرنگونی است، فرصت خاراندن سرهم ندارد و مطالب متنوعی دراین باب مینویسد.

اما ازنظر عقلا، کار سرنگونی به ابزار ولوازمی مانند تشکل های مقتدر، پایگاه اجتماعی و… یک طرف قضیه است و عدم دسترسی حکومت به امکانات کشور و قادر نبودن استفاده از امکانات بالفعل وبالقوه طرف دیگر آن.

در یکی ازنوشته های متعدد وزنجیره ای رسانه های باند رجوی چنین آمده است :

” آخوندها برای خروج از مخمصه سرنگونی راه‌حلی ندارند. آن‌ها بی‌صبرانه در انتظار تغییر سیاست در آمریکا هستند و در این خیال‌ها سیر می‌کنند که از این نمد برای خود کلاهی بدوزند. غافل از این‌که حالا دیگر به نقطه‌یی رسیده‌اند که این، بالمآل بر بحران‌هایشان از سر تا پای رژیم خواهد افزود و گرهی از مشکلات نظام پوسیده و فاسد ولایت فقیه باز نمی‌کند. هم‌چنان‌که وقتی زمان سرنگونی رژیم شاه فرا رسیده بود به‌ رغم این‌که تحریمی هم در کار نبود و پول و حمایت کامل آمریکا و اروپا را هم داشت، در برابر قیام مردم ایران یارای ایستادگی نداشت “.

این امر خیر؟؟!! سرنگونی، قراراست توسط  کدام نیرو و با چه هدفی انجام گیرد؟

توسط شما که در سوراخ موش ایجاد کرده ی تان درآلبانی خزیده و وجرات وامکان یک قدم زدن چند ساعته در شهرهای خوش آب وهوای آنجا راندارید واعتمادی به غلامان وکنیزان خود نیز وتنها درکنار مراقبت های دائمی پشت کامپیوترها نشسته وبه نوشتن اراجیف مشغولید که توجهی درایران به این اراجیف نشده ویا جواب های دندان شکنی ازطرف خوانندگان مطالب تان دریافت میکنید و حتی قادر نیستید توسط آن کامپیوترها با اعضای خانواده ی خود ودوستان قدیمی تماس گرفته وخوش وبشی بکنید ؟

ضمنا ایجا کسی برای عوض شدن رئیس جمهور آمریکا حساب آنچنان باید وشایدی باز نمیکند و خوشحالی های احتمالی مرتبط با کنار رفتن ترامپ بعنوان یک بد دهن و فاشیست هیتلری ،نژاد پرست وزن ستیز و … است:

زهر طرف که شود کشته ازعدو باشد

وگرنه ما میدانیم که شخصیت های خونخوار تر حزب جمهوریخواه به سمت حزب دموکرات وبایدن روی آورده وترامپ را که میگفت من فقط رئیس جهمر آمریکا هستم ونه جهان، هرگز نبخشیدند که بزعم اینها- وازجمله جوبایدن واعضای احتمالی کابینه اش- رئیس جمهور آمریکا را بمنزله ی رئیس جمهور کل جهان میدانند واین بدان معناست که چیزی جز تسلط بلا منازع برجهان را قبول ندارند ونظر لطف بیشتری به اسرائیل نشان میدهند.

دکتر ظریف با مسائلی مشابه آنچه را که من عنوان کردم ، نشان داد که دولت حسابی برروی رفتن ترامپ بازنکرده و با گفتن اینکه شرط مذاکره با آمریکا صرفا با بازگشت بی قید وشرط او به برجام است ، مسئله را دراینکه در سیاست خارجی ایران تغییری رخ نداده ، روشن ساخت ونشان داد که دولت با آمدن بایدن ابدا دچار خوش خیالی نخواهد شد و بجای آن برداشتن گام های مشخص وقابل قبول ایران را که مسلما این گام ها باید حق حاکمیت ملی ما را بدون قید وشرط محترم بشمارد ، وظیفه ی دولت جدید آمریکامیداند و حاضر به معامله برسر منافع ملی ایران با کسی نیست.

همچنین :

” برنامه بایدن برای ایران بسیار سخت تر از برنامه ترامپ است…همین جان کری که بند ناف آقایان را به او بسته اند، پس از خروج ترامپ از برجام گفت که اگر ما هم بودیم یک روز از برجام خارج می شدیم …. .”

پس شما اشتباه میکردید که رفتن ترامپ را بنفع جمهوری اسلامی وبصلاح خود میدانستید؟

دلیل این تحلیل جدیدتان چیست که در رابطه با قبلی ها اینهمه چرخش بچشم میخورد؟

من یکی از دلایل این تغییر نظر را مرتبط با خصلت فرقوی شما میدانم که با رفتن ترامپ خود را شکست یافته دیدید ولی ازآنجایی که طبق اصول اعتقادی خود هرگز نباید شکست بخورید، قضیه باین صورت مسخره در آمده است.

البته خروج آمریکا ازپیمان ها کار همیشگی اوست وما به این پیمان شکنی های این سلطه گر عادت داریم وبعید هم نیست که این حرف ازطرف آن شخص که شب وروز بدنبال جلوگیری ایران از فعالیت های هسته ای که اسرائیل را نگران میکرد ، باشد.

چرا که زمان تعهدات ایران روبه اتمام است ومسئله بصورت روز از نو و روز ی از نو درآمده و تشویش ونگرانی اسرائیل دوباره عود کرده است!

همنطور:

” مردم ایران قیام کبیر آبان ۹۸ را با تقدیم ۱۵۰۰ شهید قیامی، پشت سرگذاشتند. این قیام درست بمانند قیام ۳۰ خرداد، آزمون بزرگ تمامی خطوط مبارزاتی و مدعیان تازه به دوران رسیده فعلی هستند که بعد از ۴۰ سال حاکمیت وطن فروشانه ، تازه اعلام آلترناتیوی و وطن پرستی را به نمایش می گذارند “.

این عمل، یک تظاهرات مسالمت آمیز بود که با دخالت نا اهلان به خشونت گرائید وابدا همجنس تحرکات تروریستی خام خیالانه ی 30خرداد1360 نبود.

اگر حضور شما دزدانه نبوده وبجایش چشمگیر بود، ما تصاویر نکبت مریم ومسعود را در بین تظاهر کنندگان میدیدیم که ندیدیم و شعاری هم بنفع شما ودر ذکر خیر واعلام محبت به باند رجوی ابدا شنیده نشد.

امسال هم که علیرغم بوق وکرناهای چند ماهه ی شما، آب ازآب تکان نخورد ومردم خود را آماده ی قیامی نشان ندادند که شما ازآنها توقع اش را داشتید!

صابر تبریزی

هدف مجاهدین از سرنگونی ؟ چه مرامی، چه وسیله ای ؟

***

مریم رجوی سرنگونی را به 2021 موکول کردسرنگونی ؛ استراتژی یا وسیله فریب اعضا 

With Trump gone , is the MEK finishedWith Trump gone , is the MEK finished

همچنین: