بخشعلی علیزاده از مجاهدین میگوید: از اسارت تا روز تلخ

Follow Share on Tumblrارسال – بخشعلی علیزاده، سایت تاریخ شفاهی ایران، هشتم اوت 2019:… من جزء کسانی بودم که رفته بودم تا از کشورم دفاع کنم، اما بعد از مدت اندکی متوجه شدم که به یکی از عناصری تبدیل شده‌ام که علیه کشورم فعالیت می‌کنم. زمانی که من رفتم، با بعد از عملیات مرصاد، که … Continue reading بخشعلی علیزاده از مجاهدین میگوید: از اسارت تا روز تلخ