برادران مجاهد خلق و روسپی خانه های آلبانی – سالگرد 22 بهمن بدون مرحوم مسعود رجوی

برادران مجاهد خلق و روسپی خانه های آلبانی – سالگرد 22 بهمن بدون مرحوم مسعود رجوی

فحشا و فساد در میان مجاهدین خلق فرقه رجوی در کمپ اشرف سه در تیرانا آلبانیعلی اکرامی، انجمن نجات، مرکز خوزستان، بیست و یکم فوریه 2019:… مهدی ابریشم چی (شریف) گوشزد کرده که مقامات امنیتی دولت البانی به گزارش کرده اند که اعضای شما به محض خروج از مقراشرف سه به محل های فروش مشروب و یا ارتباط گیری با جنس مخالف اقدام میکنند. باید مراقب باشید ادامه این کارها ممکن است منجر به بیماری شما شود. این گونه موارد بحدی گسترده شده و درمیان اعضا شیوع پیدا کرده که مهدی ابریشم چی اصل قضیه را پذیرفته.

Maryam Rajavi is the acting leader of the People's Mujahedin. Her husband has not been seen since 2003گزارش دویچه وله آلمان از تحقیق اشپیگل از وضعیت مجاهدین خلق در آلبانی و سابقه این گروه

1- نقض مرز سرخ های تشکیلاتی توسط اعضای مستقر در اشرف 3

توسط انجمن نجات مرکز خوزستان آخرین بروزرسانی 2 اسفند 1397
لینک به منبع

بر اساس خبرهای دریافتی و کاملا موثق از مقر اشرف سه، مسئولین رده بالای فرقه از نقض مرزهای سرخ تشکیلاتی توسط اعضا به هنگام خروج از مقر اشرف سه کاملا مستاصل و درمانده شده اند. و وحشت از احتمال گسترش درسطح وسیع تشکیلات سراپای انها را گرفته است. درطی سالیان و بخصوص بعد از بحث های انقلاب و طلاق ارتباط باجنس مخالف واستفاده از مشروبات الکی برای اعضا مرز سرخ و بمثابه نقض عهد و خیانت به رهبری محسوب می گردید. بعد از انتقال اعضا از فضای بسته عراق به آلبانی که شرایط آن با عراق کیفا متفاوت بود اعضا بدلیل قرار گرفتن در ملا اجتماعی و برقراری تماس بامردم البانی درمعرض تغییر رفتاری قرار می گرفتند وبدین ترتیب محدودیت ها و جبرواجباری که بعنوان یک ارزش طی سالیان برانها تحمیل شده بود به مرور زمان رنگ باخت.

فحشا و فساد در میان مجاهدین خلق فرقه رجوی در کمپ اشرف سه در تیرانا آلبانی

درابتدا این تغییر رفتار و عملکرد در کردار در شکل و میزان محدود نمود عینی پیدا میکرد ولی اکنون به لایه های بالاتر تشکیلات هم نفوذ پیدا کرده است. بطوریکه که مسولین رده بالای فرقه را مجبور به واکنش درقبال این پدیده نوظهور نموده است. بنا به گزارشات مهدی ابریشم چی (شریف) درجلسه ای که برای لایه های مختلف اعضا گذاشته به انها گوشزد کرده که مقامات امنیتی دولت البانی به انها گزارش کرده اند که اعضای شما به محض خروج از مقراشرف سه به محل های فروش مشروب و یا ارتباط گیری باجنس مخالف اقدام میکنند. باید مراقب باشید ادامه این کارها ممکن است منجر به بیماری شما شود .این گونه موارد بحدی گسترده شده ودرمیان اعضا شیوع پیدا کرده که مهدی ابریشم چی اصل قضیه را پذیرفته و فقط توصیه میکند مراقب سلامتی خود باشید واین نشان می دهد که کنترل اوضاع از دست وی ودیگر مسئولین خارج شده است. به گفته برخی اعضای جداشده میل مصرف مشروبات الکی به بالاترین فرماندهان هم رسوخ پیدا کرده وانها بهنگام امدن به شهر اقدام به مصرف میکنند. البته برای اعضایی که سالیان طولانی بدلیل انقلاب مزخرف مریم مجبور به جدایی از همسرانشان شده اند وکانون خانواده انها از هم گسسته این موارد بخصوص دریک فضای ازاد کاملا طبیعی وقابل پیش بینی است.

مریم رجوی درنشست های کذایی موسوم به انقلاب ادعا کرد که می خواهد مسله غرائز جنسی را دربین مردان وزنان برای اولین بار درتاریخ به یمن انقلابش حل کند. البته اعضایی که دراین فرقه بوده اند بخوبی میدانند که اصرار مریم رجوی به تحمیل این تز و طلاق اجباری تا کجا تشکیلات را در فساد فرو برد و اعضا تحت فشار و اجبار و برای حل مشکل خود دست به کارهای ناصوابی میزدند. تمایلات و کشش عناصر به اصطلاح انقلابی و گوهرهای بی بدلیل انقلاب کرده حتی به حیوانات و پرندگان و خزندگان هم کشیده شد. به نحوی که موج سرکوب و تبعید حیوانات از پادگان اشرف در دستور کار قرار گرفت. درپادگان اشرف بدلیل شرایط خفقان و حصارهای فیزیکی و جو امنیتی و از همه مهم تر برخورداری از حمایت سیستم های امنیتی صدام تاحدودی رجوی می توانست غرائز جنسی اعضا را سرکوب نماید ولی درفضای البانی چنین امری امکان ندارد وبحث ها و نشست های ایدئولوژیکی هم کارایی گذشته را ندارد. به همین دلیل تمایلات وکشش های طبیعی اعضا که درسرشت هرانسانی است این چنین سرباز میکند وکاری هم از دست مریم رجوی ودیگرسرکردگان ساخته نیست این یک پدیده جدید درتشکیلات فرقه بعداز سالیان است که تمایلات اعضا از شکل تصور و خیال، شکل عمل بخود می گیرد. در کنار معضلات سیاسی و بن بست تشکیلاتی مبارزه با تمایلات بحق ومشروع اعضا چالش دیگری است که منبعد مریم جوی با ان روبرو خواهد بود. واقعیت این است دیگر نسخه ای که مریم درطی سالیان برای سرکوب میل به غرائز جنسی اعضا پیچده بود کارایی خودرا از دست داده است و از طرف اعضا دیگر مرز سرخ محسوب نمیشود.

علی اکرامی

2- بیست و دو بهمن دیگری آمد و باز رجوی نیامد

توسط انجمن نجات مرکز خوزستان آخرین بروزرسانی 24 بهمن 1397
لینک به منبع

به تقویم که نگاه کردم دوشنبه 22 بهمن را نشان میداد، رجوی وعده داده بود که در چنین روزی به ایران خواهد آمد و حکومت را سرنگون و امپراطوری خود را بنا خواهد گذاشت. براساس تحلیل و محاسباتش کانون های شورشی باسازماندهی مردم شرایط را برای ورود او فراهم خواهند کرد. مردم فرش های قرمز در قدومش گسترده و شهرها را آذین بندی و چراغانی خواهند کرد. قرار بود قهرمانان ارتش فرتوت به اصطلاح ازادی با چنگ و دندان مهر تابانش را بردوش گرفته و با عبور از کشورهای مختلف اروپایی به قلب تهران بیاورند. قریب به 40سال است که رجوی این چنین اعضای تحت اسارت و نگون بخت را به بازی گرفته است. چندین نسل تحت تاثیر شیوه های فریبنده و دروغ های او سالیان از بهترین روزها و سال های خود را از دست دادند وجوانی انها به خزان گرایید.

رجوی این بار هم همانند گذشته که هیچگاه روی نیروی مردمی حساب باز نکرده و محاسباتش عمدتا روی شکاف عوامل و عناصر خارجی و تکیه به وعده ها و حمایت های انها بود تحت تاثیر موضع گیرهای سیاستمداران ورشکسته همانند جان بولتن و مک کین و اشتباه محاسبه درشناخت مردم و حرکت های اعتراضی انها در راستای مطالبات بحق شان دردیماه گذشته چنین تحلیل کرد که شرایط سرنگونی فرارسیده است و بار دیگر بوی کباب قدرت بمشامش رسید غافل از اینکه این بار هم همانند گذشته خر داغ می کنند.

از سر کنجکاوی و برای اینکه قضاوت زودرس نکرده باشم به خیابانها رفتم تا تظاهرات مردمی درحمایت از بازگشت رجوی و کانون های شورشی را ببینم. جمعیت موج می زد. زن و مرد و پیر و جوان همانند روزهای انقلاب بامشت های گره کرده مرگ امریکا ارباب رجوی را ارزو میکردند. مردم علیرغم تمامی مشکلات اقتصادی ونابسامانی های اجتماعی و یاداوری مطالبات بحق شان برای گرامیداشت انقلابشان امده بودند. انقلابی که تجسم و تبلور خواسته های برحق شان اعم از ازادی، استقلال وعدالت اجتماعی بود و اصولا باهمین هدف و نیت به ان گرویده بودند. فرقه رجوی که خود درتنگنای بن بست تشکیلاتی واوج مسئله داری نیروهایش دست و پا میزند و در ضعیف ترین دوران خود بسر می برد این بار فکر می کرد با اویزان کردن خود به ایادی شیطان بزرگ و امپریالیسم سابق و دم تکان دادن برای انها می تواند تکه استخوان پرتاب شده را نشخوار کند. البته برای رهبران فریبکار وناصادق فرقه بخوبی مشخص است که حنایش حتی برای جنایتکاران امریکایی هم رنگی ندارد و به انها بمثابه یک ابزار نگاه می کنند. ولی با شیادی و فرصت طلبی هرچه تمام تر این واقعیت را از اعضای تحت اسارت ونگون بخت خود پنهان می کنند و به انها واقعیت ها را نمی گویند. بعداز سخنرانی جان بولتن که گفت انقلاب ایران جشن چهل سالگی خود را نخواهد دید. سرکردگان فرقه توهم برشان داشت که شاید خبری باشد سریعا به نیروها اماده باش دادند که برای 22بهمن اماده باشند واین روز را بعنوان سرفصل وضرب الاجل سرنگونی دولت ایران اعلام کردند. و حتی به نیروهای معترض و خواهان جدایی گوشزد کردند که اگر تاسرفصل 22بهمن امسال نظام ایران سرنگون نشد می توانند بدنبال زندگی خود بروند. سران این فرقه هرچه به سرفصل 22بهمن نزدیک تر میشدند از این وعده عقب نشینی میکردند. ولی علیرغم دبه دراوردن مریم رجوی که “ما زمان سرنگونی اعلام نکردیم “.اعضا هرچه به 22بهمن نزدیک تر میشدند مسئله دارتر خود را نشان میدادند.

واقعیت این است که فرقه رجوی بخاطر عمق پرت افتادگی از توده های اجتماعی وعمق نفرت مردم بخاطر کارنامه سیاه وخیانت امیز گذشته هیچگاه درمیان مردم ایران جایگاهی نداشته و ندارند. حافظه قوی تاریخی مردم ایران جنایت وخیانت هایشان را فراموش نخواهند کرد. حضور و مشارکت مردم در تظاهرات 22بهمن امسال چنان گسترده و باشکوه بود که بهت و حیرت جهانیان را برانگیخت و رسانه های گروهی و شبکه های تلویزیونی و خبرگزاری های گاها مغرض هم ناچار به اعتراف به حضور گسترده مردم شدند. سردمداران جبهه استعمار و ضداستقلال مردم ایران هم به واقعیت ها اعتراف کردند .سرکردگان فرقه رجوی کماکان درخفقان مطلق بسر می برند .انها که از ماهها پیش سناریو بازگشت مریم ومسعود به تهران را به نیروهایشان وعده داده بودند باز همانند گذشته درصحنه حاضرنشدند وموجب تمسخرواستهزا قرار گرفتند. برخی می گفتند مریم به پرواز البانی تهران نرسید. برخی می گفتند مریم دارد از مرز بوسنی می اید ومحافل دیگر از تغییر برنامه و زمانبدی سرنگونی به 22بهمن سال اینده خبردادند. اما واقعیت این است که انها هیچگاه مردم ایران را نشناخته و نخواهند شناخت چون همیشه تکیه انها به قدرت های استعماری ودیکتاتورهای منطقه ای بوده است. بعداز تودهنی محکمی که رجوی از مردم ایران وبرای صدمین بار دریافت کرد می بایست درانتظار تاثیرات این شکست مفتضحانه دردرون تشکیلات فرقه ودر مقراشرف سه درالبانی بود تجربه نشان داده است که درشرایط کنونی نیروها دراوج تناقض ومسئله داری بسر می برند واحساس می کنند یک بار دیگر فریب خورده اند ودرچنین شرایطی باید قاطعانه گفت آلبانی آغازی برپایان پروسه نکبت بار وخیانت امیزشان خواهد بود بی شک بعد از 22بهمن امسال پروسه تلاشی و فروپاشی فرقه رجوی روند شتابان تری بخود خواهد داشت.

علی اکرامی

(پایان)

***

مریم-قجر-عضدانلو-ابریشمچی-رجوی-ابریشمچی-مسعود-رجویمریم قجر عضدانلو از زبان تصاویر

نگاهی به گزارش عملیات جاری مهدی ابریشمچی؛ بی‌مسئولیتی، خیانت و جنایت

مهدی ابریشمچی مزدور مریم قجر عضدانلو و مسعود رجوی مهدی ابریشمچی را بیشتر بشناسیم!

مسعود رجوی، مهدی ابریشمچی، ژنرال حبوش و کشتار اکراد عراقی

مزدور مهدی ابریشمچی وطن فروشی که در زندانهای صدام و رجوی شکنجه گر بودرمز گشایی از نماد «مهدی ابریشمچی»

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/نامه-مادر-علی-هاجری-به-مریم-رجوی/

نامه مادر علی هاجری به مریم رجوی (+ نامه های شکایت از مجاهدین خلق به سازمان ملل )ا

انجمن نجات، مرکز خوزستان، سوم فوریه ۲۰۱۹:… زمانی که علی ازسازمان منفورت جدا شد اولین حرفم به علی چه بود؟ به او گفتم لباسها و وسایلی که ازاین سازمان با خودت آوردی همه را آتش بزن تا آثاری از آنها باقی نماند . مریم عفریته تو این همه خرج اجنبی ها برای مراسم و جشنها میکنی در توانت نبود یک دست لباس مناسب تن این نفرات نگون بخت اسیرت کنی؟

آقای علی هاجریآقای علی هاجری: قرنطینه مجاهدین در آلبانی، همان زندان است

۱- نامه مادر علی هاجری خطاب به مریم قجر و سازمان مجاهدین

توسط انجمن نجات مرکز خوزستان آخرین بروزرسانی ۸ بهمن ۱۳۹۷
لینک به منبع

سکینه عوض زاده مادر علی هاجری

خانم سکینه عوض زاده، مادر علی هاجری

من سکینه عوض زاده مادر علی هاجری جداشده از سازمان مجاهدین، ساکن آبادان هستم. ۳۲ سال چشم براه فرزندم علی بودم. شما سرکردگان مجاهدین ضد خلق، پسرم را با نیرنگ و دروغ جذب سازمان ضد خلق تان کرده، عمر و جوانی و سلامتیش را گرفتید. الان چون از شما جدا شده میگویید، ما گفتیم دنبال زندگیت برو خودت خواستی نرفتی؟ ما که بارها نامه زدیم گفتیم فرزند ما اسیر جنگی بوده نامه به صلیب سرخ و همه ارگانهای دولتی فرستادیم و برایمان افتخار بود که فرزندم اسیر جنگی است اما تو مریم و آن شوهر مفقود الاثرت او را در اردوگاههای صدام فریب دادی و به کمپ خراب شده خودتان بردید. الان بعداز ۳۲سال چون از شما جدا شده و جنایتتان را افشا می کند آتش گرفته اید! غلط زیادی میکنی ومی گویی او مزدور اطلاعات است ؟ زندگی دردنیای آزاد از نظر شما جرم است ؟ اگر به اشرف نیامده بودم واز نزدیک دیکتاتوری و مناسبات شما را ندیده بودم میگفتم شاید درست میگویی! میدانی چرا فرزندانم برای رهایی برادرشان تلاش میکردند؟ به این دلیل که وقتی ازعراق برگشتم تمام جنایات شمارا برایشان توضیح دادم و گفتم علی اجازه یک کلام حرف زدن بامن را نداشت. تمام روز یک نفر محافظ کنارمان بود و هر نیم ساعت یکبار علی را میبردن و شستشو مغزی میدادند حالا چه شده که علی بد شده؟ اگر اسیران جنگی بد بودند چرا آزادشان نمیکنی و چرا علی را با من به ایران نفرستادین؟! شماها دستتان برای ما خانواده ها رو شده عجوزه خون آشام!!!

اگر د راین سالها یکبار علی با من تماس گرفته بود و یا اگر علی را با آن ‌وضعیت با لباسهای چند سایز بزرگتر و شلوار وصله شده ندیده بودم شاید باورت میکردم …امادر مورد این برچسب هایی که به فرزندان من میزنی از نظر من افتخار است. مریم قجر خدا را شکر که لااقل بچه های من برای مردم شان مزدوری میکنن نه برای آمریکا و اسراییل و عربستان….میدانی زمانی که علی ازسازمان منفورت جدا شد اولین حرفم به علی چه بود؟ به او گفتم لباسها و وسایلی که ازاین سازمان باخودت آوردی همه را آتش بزن تا آثاری از آنها باقی نماند . مریم عفریته تو این همه خرج اجنبی ها برای مراسم و جشنها میکنی در توانت نبود یک دست لباس مناسب تن این نفرات نگون بخت اسیرت کنی؟ حداقل برای نرفتن آبروی سازمانت وقتی جدا میشوند یک دست لباس آبرومند تنشان کنند ؟ وقاحت هم حدی داردبی شرف بگذار دهانمان بسته باشد درایران گدا لباس وصله شده نمیپوشد جلاد کثیف…این همان آزادیست که داری به ملت ایران وعده میدهی خائن اجنبی …عجب زن بی شرمی هستی ما مزدوریم یا تو که در آغوش دشمنان ایران جا گرفته ای ؟؟

برو شرم کن عفریته علی من ۲۸سال از بهترین روزهای عمرش را فدای تو و سازمان و ایدیولوژی کثیفت کرد، نه تنها پسر من بلکه همه اسیران بخاطر بیگاری ها وکارهای یدی سنگین دارای کلکسیونی از درد شده اند. در گرمای ۷۰درجه عراق و کارهای سنگین در سازمان خراب شده ات همه به انواع بیماری گرفتار شده اند. چطور شد که الان مزدور اطلاعات شده ؟ بازگشت به دنیای ازاد و اغوش گرم خانواده وعصای دست مادر پیر و سالخورده بعداز سالیان چشم انتظاری مزدوری اطلاعات است؟

براستی عجب مزدوری پرافتخار و شر افتمندانه، ایا بهتراز این نیست که باقیمانده عمرش را به پای دروغها و وعده های پوچ تو صرف کند. ای کاش فریب وعده های پوچ تورا نمیخورد و با اسرا آمده بود. اسرای جنگی درمیان مردم ایران سمبل فداکاری واز جان گذشتگی دردفاع از خاک وناموس هستند واکنون زندگی شرافتمندانه توام با رفاه وافتخار را پشت سر می گذرانند. ولی پسرمن که یک اسیرجنگی سابق بود چی؟ پسر من و بقیه در سازمان خراب شده تو جز دروغ چه عایدشان شد؟ از کمترین امکانات محرومشان کردی ای مزدور پلید…و اماااا در مورد سه یا چهار حقوقی که به پسر من دادی، مگر ارث پدرت را دادی ؟بابت حضور انها درعراق سالیان از صدام مستمری پناهندگی گرفتی ولی تماما انها راخرج عیاشی ها وجشن ها وعمل های جراحی زیبایی خودت و جلب حمایت اربابان خارجی خودت کردی، پسرمن وصدها نفرامثال او کم زحمت و مرارت در سازمان تو نکشیدن. بیچاره اگر نفس میکشی صدقه سر اینهاست. کفتار پیر تو با همدستی امریکا و برای نگه داشتن افراد که بتوانی از منافع مالی حضورشان ازاین بیچاره ها استفاده کنی و با پول این نفرات لباسهای ساتن ابریشمی و عملهای جورواجور زیبایی انجام میدهی و دریغ از یک دلار هزینه برای این افراد! تف برتو باد. شرم میکنیم که تورا به عنوان یک زن ایرانی معرفی کنیم. باعث افتخاراست برای من و خانواده وتمام خانواده های اسرا که فرزندم از سازمان نفاق جدا شد ولی مریم قجر چوب خدا بی صداست آه و ناله پدران و مادران دامنت را گرفت رذل دربدر ..تو بشدت از خانواده ها میترسی اگر نمیترسیدی مانع آمدن آنها و دیدار با فرزندانشان نمیشدی .فکر نکن خانواده ها از جنایات تو وشوهرت چشم پوشی میکنند هرگز، جنگ خانواده ها ادامه دارد انتقام این همه سال چشم‌ براهی و چشم انتظاری را باید پس بدی مثل حامیت صدام و اون شوهر فراریت مسعود ملعون هر کجای دنیا بروی، باز خانواده ها دست ازسرت برنخواهند داشت! لعنت برمریم و مسعود جنایتکار و ضدخلق

سکینه عوض زاده مادر علی هاجری ازآبادان

۲- نامه تعدادی از خانواده های خوزستانی به دبیرکل محترم عفو بین الملل

توسط انجمن نجات مرکز خوزستان آخرین بروزرسانی ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
لینک به منبع

آقای کومی نایودو دبیرکل محترم عفو بین الملل
با عرض سلام
من شهلا کله جویی هستم. پدر اینجانب بنام نورمراد کله جویی در اوایل جنگ ایران و عراق اسیر ارتش عراق شد. سالها از اردوگاه اسرای جنگی برایمان نامه می نوشت ولی از سال ۶۸ متوجه شدیم دیگر خبری از نامه های او نیست تا اینکه به طریقی متوجه شدیم او در کمپ سازمان مجاهدین خلق است . در واقع سازمان مجاهدین او را از اسارتی به اسارتی دیگر برد که بدتر از زمان اسارت در اردوگاه عراق بود و خانواده ما طی سالیان در درد و رنج دوری از پدر بسر برده .
عالیجناب
پدرم الان بیش از ۷۰ سال سن دارد که بنا به اطلاع او در مقر اشرف ۳ درکشور آلبانی روزگار سخت پیری را می گذراند. ولی متاسفانه ما نمی توانیم اورا ببینیم چون مسئولان مجاهدین خلق چنین می خواهند. البته در هماهنگی شرم آور با دولت آلبانی که این یک عمل ضد انسانی و مغایر با منشور حقوق بشر که متاسفانه در گزارش نهاد شما اصلا اشاره ای به آن نشده! بنابراین ازشما تقاضا دارم هرچه در توان دارید برای کاستن آلام من و خانواده ام دریغ نکنید. باشد تا گزارشگران شما با دادن گزارش واقعی ویکسان وفارغ از زدوبندهای سیاسی گزارش جامعی از وضعیت حقوق بشر ارائه کنند تا امثال سازمان مجاهدین خلق در سایه زدوبند های سیاسی والبته با بکارگیری سیاست مزدوری نتوانند حقوق امثال پدر مرا نقض کنند. من منتظر پاسخ شما هستم .
با تشکر از شما شهلا کله جویی الوار – ایران – خوزستان – شهرستان اندیمشک
رونوشت :
-آقای فیلیپ لوتر
-نویسندگان گزارش منصوره و رها

.
دبیرکل محترم عفو بین الملل جناب آقای کومی نایودو
با عرض ادب و احترام
اینجانب سید سعید علویان هستم برادرم بنام سید هادی علویان در جنگ ایران وعراق اسیر شد. متاسفانه بعد از سالها اسارت در اردوگاههای عراق مسئولان سازمان مجاهدین خلق با حمایت دولت صدام و با سوء استفاده از حسن نیت مسئولان وقت صلیب سرخ او و تعداد زیادی از اسرای جنگی را به پادگان اشرف به بهانه واهی آزادی زودرس و فرستادن به ایران به کمپ اشرف درعراق کشاندند . اما اکنون قریب به ۳۰ سال می گذرد و برادر من همچنان در اسارت ذهنی سازمان مجاهدین خلق است و در این سالیان علیرغم تلاش زیاد مسئولان مجاهدین حتی یکبار هم نگذاشتند ما برادرمان را ببینیم.
منشوری که برای رعایت حقوق بشر در سازمان ملل تنظیم شده برای همه انسان هاست. اما متاسفانه طی سالیان سازمان مجاهدین خلق بدیهی ترین حقوق اعضای خود وما خانواده های انها را نقض کرده است. اما هیچ نهادی تاکنون آن سازمان را مورد بازخواست قرارنداده ، آیا چون این سازمان نورچشمی برخی قدرت های جهان ازجمله آمریکاست ؟ بنابراین من ازشما انتظار دارم که عملکرد سازمان مجاهدین خلق که برخلاف معیارهای انسانی بوده وهست را بررسی کرده و با اقدامات عاجل زمینه آزاد سازی برادرم را فراهم سازید.
با تشکر
سید سعد علویان – ایران – خوزستان – خرمشهر
رونوشت :
فیلیپ لوتر
نویسندگان گزارش منصوره و رها

.
دبیرکل محترم عفو بین الملل
باسلام
من کاظم شهیدی از استان خوزستان ایران هستم. درجریان گزارشی که عفو بین الملل درباره نقض موارد حقوق بشرتنظیم کرده بود قرارگرفتم. اما متاسفانه در ان هیچ اشاره ای به وضعیت بیش از ۲۰۰۰ نفرازافرادی که سالها سازمان مجاهدین خلق حقوق اساسی آنها را نقض می کند نشده است که برادرمن بنام لفته شهیدی یکی از اعضای مجاهدین است. بنابراین اگر این ۲۰۰۰ نفر هرکدام ۵ عضو خانواده داشته باشند می شود ۱۰ هزار نفر! می بینید که سازمان مجاهدین خلق به راحتی طی سالیان حقوق حقه این تعداد نفر را نادیده گرفته است . رهبران این سازمان فرزندان ما را با حیله ونیرنگ به عراق کشاند وازآنها سوء استفاده کرد، آنهارا طی سالیان از حق ارتباط با خانواده محروم ساخت ، ازتشکیل زندگی قانونی محروم کرد و به ما خانواده های آنها حتی یکبار هم اجازه ملاقات نداد و نگذاشت ما ازعزیزانمان کسب خبر کنیم وبنظر شما اینها ازموارد نقض حقوق بشر نیست؟
بنابراین از شما می خواهم ترتیبی اتخاذ نموده تا هرچه زودتر وضعیت امثال برادرم که زیر فشارهای خرد کننده درکمپ سازمان مجاهدین خلق می باشد نجات یافته و بتوانند زندگی بهتری را برای خود انتخاب کنند .
باتشکر
کاظم شهیدی
رونوشت :
آقای فیلیپ لوتر
نویسندگان گزارش

.
دبیرکل محترم عفو بین الملل آقای کومی نایودو
با عرض ادب واحترام
جناب آقای نایودو دبیرکل محترم، گزارش عفو بین الملل را درمورد نقض حقوق بشر در اقصی نقاط جهان و از جمله کشورم ایران را مطالعه کردم. اما بعنوان یک شهروند ایرانی لازم دیدم نکاتی را در خصوص این گزارش بیان کنم. اولا آیا ظلمی که دیگر کشورها ازجمله دولت آمریکا برما بعنوان مردم ایران درخصوص اجرای تحریم های ناعادلانه کرده خود ازمصادیق نقض آشکار حقوق بشر نیست؟ ثانیا گروههای تحت حمایت آمریکا ازجمله سازمان مجاهدین خلق که ابتدایی ترین حقوق اعضای خود وما بعنوان خانواده های آنها را سالهاست نقض می کند نباید درگزارش شما منظور شود؟ برادرم بنام حیدر پیرزادی سالهاست که رهبران مجاهدین خلق او را فریب داده و نزد خود برده اند. اما در این سالیان نه به او اجازه ارتباط با خانواده اش نه اینکه به ما اجازه دیدار با او دادند! بنابراین ازشما تقاضا دارم به موضوع نقض حقوق اساسی اعضای مجاهدین خلق ازجمله برادرمن که گرفتار آنهاست پرداخته شود. امیدوارم که پاسخ روشنی از سوی شما دریافت کنم .
با تشکر
فتح الله پیرزادی – ایران – خوزستان – شهرستان شوشتر.
رونوشت :

آقای فیلپ لوتر
نویسندگان گزارش
.
آقای کومی نایودو دبیرکل محترم عفو بین الملل
باعرض سلام
من امین زارع برادرزاده فریدون زارع هستم. فریدون از جمله اسرای جنگی ایران وعراق بود که رهبران سازمان مجاهدین خلق او را بعد از اسارت فریب داده و عضو سازمانشان می کنند. مدتی بعد اورا برای انجام یک ماموریت تروریستی به مرز ایران می فرستند که متاسفانه قطع نخاع شده و برای همیشه مجبور شده روی ویلچر بنشیند .
آقای دبیر کل
متاسفانه پدرم که سالها پیگیر وضعیت برادرش فریدون بود سال گذشته درگذشت و من به پدرم قول دادم تا کارپیگیری وضعیت برادرش را دنبال کنم .
بنابراین همانطور که نهاد شما طی گزارشی نسبت به موارد نقض حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است تقاضا دارم نمایندگان خود را هم به کمپ مربوط به سازمان مجاهدین خلق در کشور آلبانی بفرستید تا ببینند افراد درون آن از جمله عموی من درچه وضعیت غم انگیزی بسر می برند. آنها سالهاست که بدلیل اجرای قوانین ضد انسانی ازسوی رهبران سازمان مجاهدین خلق معنی آزاد زیستن و آزاد فکر کردن را نمی دانند وهمواره بعنوان یک اسیر ازآنها سوء استفاده شده . بنابراین تقاضا دارم تمامی توان خودتان را برای کاستن آلام ودردهای آنها و ما بعنوان خانواده هایشان بکار گیرید.
منتظر پاسخ شما هستم
با تشکر
امین زارع – ایران – خوزستان – شهرآزادی
رونوشت :
-آقای لوتر

نویسندگان گزارش عفو بین الملل

(پایان)

***

تلویزیون انگلستان اردوگاه تروریستی مجاهدین خلق فرقه رجوی تیرانا آلبانی 3گزارش کانال ۴ تلویزیون انگلستان از اردوگاه مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در حومه تیرانا-آلبانی

Ex members accuse @Maryam_Rajavi of coordinating routine sexual abuse. Many of these women lost their wombs.Terrorists, cultists – or champions of Iranian democracy? The wild wild story of the MEK

Sir_David_Amess_MP__Maryam_Rajavi_Cult_MEK_Mojahedin_Khalq_Saddam_TerrorismSir David Amess MP, paid head lobby for Mojahedin khalq terrorists
(aka Maryam Rajavi cult, MKO, MEK, Saddam’s private army)
in British Parliament

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/چرا-فرزندان-به-گروگان-گرفته-شده-مان-در-آ/

چرا فرزندان به گروگان گرفته شده مان در آلبانی ممنوع التماس و ممنوع الملاقات شده اند (خانواده بهمن اکبری)ا

Akbari_Bahman_Family_2انجمن نجات، مرکز خوزستان، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۷:… بهمن عزیز پدر و مادرمان که خیلی برای دیدن تو انتظار کشیدند به رحمت خدا رفتند ،عمرما هم دارد تمام می شود اما همچنان ازتو خبری نداریم وموفق به دیدن دوباره تو نشدیم .نمی دانم خبرداری یا نه چندین بار با همسرم فقط برای دیدن تو به اطراف کمپ اشرف ولیبرتی آمدیم اما متاسفانه هربار با بی مهری مسئولین کمپ روبرو … 

احسان بیدی سیاوش رستارCan Albania Meet its Obligations and De-radicalize an Influx of Terrorists into Europe?

چرا فرزندان به گروگان گرفته شده مان در آلبانی ممنوع التماس و ممنوع الملاقات شده اند (خانواده بهمن اکبری)ا

دیدار آقای بهروز اکبری مطلق با اعضای انجمن نجات شعبه خوزستان

انجمن نجات مرکز خوزستان شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
لینک به منبع

مورخه ۲۵/۱۰/۹۵ آقای بهروز اکبری مطلق که برادرش بهمن سالهاست اسیر فرقه رجوی است به منظور کسب آخرین خبر از وضعیت برادرش در آلبانی در دفتر انجمن نجات شعبه خوزستان با اعضای آن دیدارکرد .

خانواده بهمن اکبری گروگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در آلبانی

دراین دیداراعضای انجمن نجات ضمن خوش آمدگویی به آقای بهروز اکبری وی را درجریان آخرین خبرها مربوط به وضعیت اسفبار اعضای دربند فرقه ساکن درکشور آلبانی قرارداده و گفتند سرکردگان فرقه رجوی محلی را که برای اسکان اعضا در نظر گرفتند همانند مقر سابق خود درعراق از هر لحاظ محصور کرده و اجازه ورود و خروج را به کسی نمی دهند و کماکان همان سیستم فرقه ای  خود را به منظور کنترل، سرکوب و مغزشویی اعضا دنبال می کنند سرکردگان فرقه علاوه براین اعضا را نیز تهدید می کنند که در صورت جدایی از فرقه حقوق آنها را قطع و یا درمسائل اقامتی و پناهندگی آنها اخلال ایجاد خواهند کرد. بنابراین می توان این نتیجه را گرفت که فقط محل اسکان اعضا عوض شده اما متاسفانه آنها هنوزاسیر و گرفتار فرقه تروریستی و ضد انسانی رجوی هستند که می بایست همه ما به هرطریق ممکن به تلاش های خودمان برای افشای ماهیت فرقه و نجات اعضای دربند آن ادامه دهیم .

آقای اکبری ضمن تشکر از زحمات انجمن نجات با بیان خاطراتی از برخورد ضد انسانی مسئولین فرقه رجوی با خانواده های افراد اسیر در دورانی که دراطراف لیبرتی تحصن کرده بودند گفت واقعا شنیدن آه وناله ها وشرح درد و رنج مادران و پدران و دیگر خانواده های افراد اسیر دل هرانسانی را بدرد می آورد اما دریغ ازیک جو انسانیت درنهاد مسئولین کمپ گروه رجوی . بهرحال ما هم مثل بقیه خانواده ها ازاینکه برادرمان با انتقال به آلبانی جان سالمی بدر برد خوشحال شدیم اما بنظر من این خوشحالی زمانی تکمیل می شود که ببینیم برادرمان آزاد و برای خودش زندگی مستقلی دست و پا کرده است نه اینکه باز درآلبانی هم گرفتارگروه رجوی باشد .برادرمن الان حدود ۶۸ سال سن دارد واقعا چرا نمی گذارند که او بقیه عمرش را لااقل برای خودش باشد؟! بهرحال من و خانواده ام برادرمان بهمن را خیلی دوست داریم امیدواریم که او هم بتواند با درک صحیح ازشرایطی که درآن قراردارد مسیرزندگی جدیدی را برای خودش انتخاب کند و طبعا ما هم بعنوان خانواده وی این را وظیفه دینی و اخلاقی خودمان می دانیم تا هرکاری که برای رسیدن برادرمان بهمن به یک زندگی توام با آرامش و مستقل لازم باشد انجام دهیم زیرا او هم مثل بقیه انسانها حق دارد زندگی کند.

درپایان این دیداراعضای انجمن نجات ضمن تشکر ازحضور و حسن توجه آقای اکبری مطلق خبر جدایی و نجات تعدادی از اعضای اسیر از دست جنایتکاران باند رجوی طی روزهای اخیرا را به فال نیک گرفته و به همراه وی ابراز امید واری کردند تا هرچه زودتر بهمن و امثال وی که سالهاست رنج اسارت در فرقه رجوی را می برند آزاد و به زندگی واقعی برسند .

نامه بهروز اکبری مطلق به برادرش بهمن اسیر در فرقه رجوی

انجمن نجات مرکز خوزستان سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵
لینک به منبع

باسلام به برادر خوبم بهمن اکبری

خانواده بهمن اکبری گروگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در آلبانی

بهمن جان سلام من و بقیه خانواده را از راه دور بپذیر امیدواریم که همیشه خوب و خوش باشی. دراین لحظه که دارم نامه می نویسم تمامی اعضای خانواده درکنارم نشستند هاجر و کیامرث که حتما خبر داری به رحمت خدا رفتند! اما بقیه خواهر و برادرانت به تو سلام می رسانند .بهمن عزیز باورکن دراین سالیان همه ما همواره به یاد تو بودیم .چقدرزود می گذرد ایام یادت هست که وقتی درسد کار می کردی آمدیم پیش تو و با دوستانت می نشستیم بازی شاه دزد را با هم بازی می کردیم الان همان دوستانت مرتب سراغ تو را ازما می گیرند بخصوص باقری که خیلی با تو صمیمی بود هر بار که مرا می بیند می گوید از بهمن چه خبر زنگ نزده ؟ که من فقط با حسرت به او می گویم هیچ خبری ازاو نداریم .

خانواده بهمن اکبری گروگان فرقه رجوی مجاهدین خلق در آلبانی

بهمن عزیز پدر و مادرمان که خیلی برای دیدن تو انتظار کشیدند به رحمت خدا رفتند ،عمرما هم دارد تمام می شود اما همچنان ازتو خبری نداریم وموفق به دیدن دوباره تو نشدیم .نمی دانم خبرداری یا نه چندین بار با همسرم فقط برای دیدن تو به اطراف کمپ اشرف ولیبرتی آمدیم اما متاسفانه هربار با بی مهری مسئولین کمپ روبرو شدیم . بهمن عزیز به خدا درسالهایی که عراق بودی وقتی خبرهای ناگواری درمورد شما می شنیدیم دلمان می لرزید و دعا می کردیم که تو صحیح و سالم باشی البته با رفتن تو از عراق کمی از بابت امنیت جانی تو آسوده خاطر شدیم اما حیف وقتی که درعراق بودی و ما می توانستیم به راحتی به آن کشور سفر کنیم نگذاشتند تو را ببینیم و الان که تو را به کشوری دور بردند دیدن دوباره تو برای ما یک آرزوی دست نیافتنی شده واقعا چرا باید اینطور باشد؟!.برادرخوبم حتما توهم همیشه به فکر و یاد ما بودی اما می دانم که راه کسب خبری از ما نداشتنی ولی هرچه بود گذشت الان تو  حدودا ۶۸ سال سن داری و می دانم که از نظر روحی خسته ای شاید به همین خاطر نگاه نامیدانه ای به زندگی داشته باشی ولی باورکن این تفکر درستی نیست چراکه هرانسان باید ازلحظه لحظه های زندگی اش استفاده کند خوشبختی و زندگی که درب های خودش را به روی تو نبسته است بنابراین بعنوان برادر کوچکتر تو این نصیحت مرا بپذیر که سالها درد بدری، آوارگی و برای دیگران زندگی و نفس کشیدن بس است، سالها فاصله گرفتن و بی خبری از خانواده وعزیزانت بس است ما به نبودنت عادت نکردیم هرلحظه منتظر نشستیم تا شاید تو را دوباره در کنار خودمان ببینیم یا لااقل صدای تورا بشنویم باورکن  ما برادرمان را که درکشوری غریب و دورافتاده است فراموش نکرده ونخواهیم کرد واگر بدانم که آزاد و زندگی مستقلی برای خودت پیدا کردی درهرکشوری که باشی خودم برای دیدنت خواهم آمد وهرکمکی که ازدستم ساخته باشد برایت دریغ ندارم اما متاسفانه چون ما به تو دسترسی نداریم باید خودت هم تلاش کنی تا بتوانی آزاد زندگی کنی .دیگر عرضی جز آرزوی سلامتی وتندرستی تو ندارم شماره موبایل خودم را درپائین نامه برایت می گذارم وازتو خواهش می کنم که با ما تماس بگیر تا حداقل صدای نازنین تورا بعد ازسالیان بشنویم به امید حق خدا پشت و پناهت باشد .درضمن عکس پدرومادر را برای تجدید خاطرات برایت گذاشتم .

برادرت بهروز – اهواز

شماره موبایل ۰۹۱۶۹۰۴۵۲۱۵

(پایان)

***

anne-khodabandeh-singleton-albanian-gazeta-impkt-2017آن سینگلتون: کلید معمای بازپروری گروگان های مجاهدین خلق در آلبانی در دست خانواده هاست

Anne Singleton: Key to de-radicalization of MEK hostages in Albania are their families

IMPAKT 55 – Muxhahedinet iraniane ne Shqiperi. Interviste eksluzive me Anne Singleton

https://youtu.be/8v-Q7UWfN3M

Shqipëri: John Kerry sjell terroristët, John Bernnan paralajmëron rrezikun e tyreShqipëri: John Kerry sjell terroristët, John Bernnan paralajmëron rrezikun e tyre

همچنین: