برادر بولتون و برادر جولیانی غبار از چهره اسلام زدودند

Follow Share on Tumblrارسال – علی شیرزاد، وطنم ایران، بیست و چهارم می 2019:… چون غبار از رخ دین زدوده و انقلابی و تراز مکتب شده است و کاری کرده که آدمخواران امریکایی هم به جرگه خودش پیوسته و شده اند برادر بولی و برادر جولی که این برادر اولی همراه با سبیلهاش در حال … Continue reading برادر بولتون و برادر جولیانی غبار از چهره اسلام زدودند