براندازان آمدند ؟ خیر مزدوران رفتند

براندازان آمدند ؟ خیر مزدوران رفتند

براندازان آمدند ؟ خیر مزدوران رفتندمیر باقر صداقی، سایت وطنم، سوئیس، بیست و سوم فوریه 2020:… در سایت آفتابکاران فرقه رجوی  با مقاله آقای توتونچیان برخورد کردم با تیتر براندازان آمدند .  متاسفانه در دنیای امروز فرقه ها و افراد کُند ذهنی مثل تو و سازمانت وقتی بلندگوی یکطرفه داشته باشید تنها حرف و حدیث میبافید و بیرون میدهید بدون اینکه محتوای پشت حرفها خوابیده باشد این حرف اما حسین علیه السلام در روز عاشورا در مورد رجوی مصداق خوبی است اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید در ذیل جمله من ,  دفاع از صدام حسین دیکتاتور سابق عراق تلقی نشود ولی صدام هر چه بود مرد بود و تا روز آخر علی الرغم صدها بار درخواست ایران رجوی ملعون را به ایران تحویل نداد و تا آخر پاش ایستاد اما رجوی همان روز اول صدام را فروخت از مهناز شهنازی بپرس در امام ویس عراق  به فرمان چه کسی اکیپ اسکورت برای نظامیان آمریکائی راه انداخته بود و اطلاعات روستاها و عشایر منطقه را به آمریکائیها میداد. براندازان آمدند ؟ خیر مزدوران رفتند 

خانم رجوی آن صبو بشکست و آن پیمانه ریختاز گلریزان و گدایی تا سه تن طلای عربستان برای مهریه مریم رجوی

براندازان آمدند ؟ خیر مزدوران رفتند

محمد حسین توتونچیان حسین جان تو و شما خاک انداز هم نیستید

میر باقر صداقی انجمن وطنم سوئیس بیست وسه نوامبر2020

در سایت آفتابکاران فرقه رجوی  با مقاله آقای توتونچیان برخورد کردم با تیتر براندازان آمدند .  متاسفانه در دنیای امروز فرقه ها و افراد کُند ذهنی مثل تو و سازمانت وقتی بلندگوی یکطرفه داشته باشید تنها حرف و حدیث میبافید و بیرون میدهید بدون اینکه محتوای پشت حرفها خوابیده باشد این حرف اما حسین علیه السلام در روز عاشورا در مورد رجوی مصداق خوبی است اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید در ذیل جمله من ,  دفاع از صدام حسین دیکتاتور سابق عراق تلقی نشود ولی صدام هر چه بود مرد بود و تا روز آخر علی الرغم صدها بار درخواست ایران رجوی ملعون را به ایران تحویل نداد و تا آخر پاش ایستاد اما رجوی همان روز اول صدام را فروخت از مهناز شهنازی بپرس در امام ویس عراق  به فرمان چه کسی اکیپ اسکورت برای نظامیان آمریکائی راه انداخته بود و اطلاعات روستاها و عشایر منطقه را به آمریکائیها میداد.  یادم هست وقتی من اعتراض کردم و گفتم  , وقتی دیدم سربازان آمریکائی را اسکورت میکنیم شرم کردم رقیه عباسی در جواب من گفت گو خوردی  شرم کردی  تعصب ارتش آزادیبخش پس چی شد, غیرت هم غیرت مردهای قدیم وقتی یک تار مو از سبیلهاشون میکندند حرف حجت بود حسین جان یادت باشد تو از توابان سال 67 هستی چرا راستی سال 67 اعدام نشده ای چرا سر اصول نایستادی و دوستانت را فروختی  حال من عینا نوشته تو را اینجا میاورم  بعدا جواب تک تک آنها را خواهم داد .

خبر را اینطور به خامنه ای اطلاع دادند براندازان آمدند

نه دو روز بعد بلکه همان ساعت اول خروش دانشجویان و او زیر لب غرید که تقصیر از خودمان بود

ویژگی خروش اینبار براندازان این است که این حرکت کمتر از یک هفته بعد از عظیم ترین نمایش قدرت رژیم در جریان خاک سپاری ابر تروریست منطقه و جهان قاسم سلیمانی با فریاد دیکتاتورسپاهی داعش ما شمائید تمامی آن تبلیغات کاذب را نقش بر آب کرد

قدرت این خیزش به حدی بود که ابر قدرتی را که بعد از کشتن سلیمانی از طریق سفارت سوئیس در تهران بر سر موشک خوری و قبول پیش شرط با رژیم به مذاکره کشانده بود را مجبور کرد که تویت فارسی بزند و بنویسد ما آعتراضات شما را از نزدیک دنبال میکنیم شجات شما الهام بخش است

بر عهده گرفتن مسولیت شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوضاع را صدبار برای رژیم بحرانی کرد اگر این مسولیت را نمی پذیرفت و به دروغ ادامه میداد باز هم اوضاع صدبار برای رژیم بحرانی میشد و این یعنی بن بست استراتژیکی

نتیجه اینکه تضاد مردم ایران با جمهوری اسلام ترمیم پذیرنیست چون این رژیم همه موئلفه های آنرا پیش خوری کرده و از بین برده است تنها راه پیش روی مردم حذف کامل این رژیم در تمامیت آن است چنین به نظر میرسد که مردم مصمم هستند تا این مهم را به سر انجام برسانند.

براندازان آمدند ؟ خیر مزدوران رفتند

آیا وقتی عده ای آشوبگر و  هرج مرج طلب و وابسته به خیابانها میریزند و بانکها را آتش میزنند میتوان به آنها برانداز گفت هنوز دستگیری سه ساعته راب مک ایرسفیر انگلیس در مقابل دانشگاه امیر کبیر را فراموش نکرده ایم راستی این دانشجویان چه رابطه صمیمی با سفیر انگلیس داشتند و سقوط هواپیما اکراینی  به او چه ربطی داشت , چه معمای نهفته در جعبه سیاه اکراینی هست چرا دولتهای غربی حاضر نیستند تجهیزات لازم خواندن  آنرا به ایران بدهند تا معما حل شود , چرا در لیبی و سوریه هم آشوبگران با سرویسهای غربی سرو کار داشتند, براندازان در لیبی الان در ناز و نعمت زندگی میکنند آقای قذافی که سرنگون شده آیا به هر کسی که فکر براندازی دارد باید پاداش داد و به به کرد ,  شکنجه های سال 73 و 74 در اسکان قرار گاه اشرف را به پای چه کسی باید نوشت آیا رجوی با چنین سابقه ای لیاقت صدارت را دارد ؟ تاریخ نشان داده مردم خیلی اشتباه میکنند باید با هر اشتباهی همراه شد مسلما نه .

حسین جان معلوم خیلی عاشق ترامپ شدی سردار سلیمانی هر چه بود یک وطن پرست واقعی بود چهل سال تمام از این مرز وبوم دفاع کرد و در مقابل این شرف باید پا چسباند قمپز ترامپ قبل از موشک باران عین الاسد و بعدش را هم دیدیم بیچاره جرات نداره تعداد کشته هایش را بگوید حال به 129 موجی رضایت دادیم تا ببینم در آینده چند تا مجروح و کشته داده اند دیدی روی ابرها هستی

و از برانداز امروز حتی خاک انداز هم در نمیاد اما تجربه تخلیه نیروهای آمریکایی از اشرف نشان داد براندازها بیشتر به درد دستمال کاغذی میخورند یادت هست وقتی که آمریکائیها رفتند سازمان برای مظلوم نمائی پروژه کشتار اشرفیان را راه انداخت .

میر باقر صداقی

براندازان آمدند ؟ خیر مزدوران رفتند

لینک به منبع

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/رسالت-مزدوری-مریم-رجوی-و-خود-کم-بینی-غری/

رسالت مزدوری مریم رجوی و خود کم بینی غریزی و ذاتی مجاهدین خلق

رسالت مزدوری مریم رجوی و خود کم بینی غریزی و ذاتی مجاهدین خلقمیر باقر صداقی، سایت وطنم، سوئیس، دهم فوریه 2020:… واقعا چرا باید اپوزسیون برانداز  و مجاهدین خلق اینهمه دروغ بگویند و از غرب و وابستگی حمایت کنند؟  از کجا این دین و رسالت بر گردن مجاهدین گذاشته شده است تااخبار مورد علاقه بیگانه را نشخوار کند یا باید باور کرد این موضوع تصادفی است یا اینکه این نشخوار لاجرم و ناگریز از وظیفه مزدوری است . امروز در سایت افتابکاران مجاهدین با این چهار سرتیتر خبر برخورد کردم و یاد ضرب المثل پیراهن عثمان افتادم وکیلان کانادایی علیه خامنه ای و سپاه شکایت کردند پرواز 752 غرامت 1.1 میلیارد دالاری علیه ایران در کانادا احضار 21 خبرنگار بعد از افشای دروغ حکومتی در باره هواپیمای اوکراینی ایران کاربری که ویدئوی بستری شدن فردی در کردستا را به علت بیماری کرونا منتشر کرده بود , دستگیر شد.  رسالت مزدوری مریم رجوی و خود کم بینی غریزی و ذاتی مجاهدین خلق .

رسالت مزدوری مریم رجوی و خود کم بینی غریزی و ذاتی مجاهدین خلقخانم یا آقای رجوی ! این نیز بگذرد

رسالت مزدوری مریم رجوی و خود کم بینی غریزی و ذاتی مجاهدین خلق

بیگانه پرستی و خود کم بینی ذات غریزی مجاهدین و فرقه رجوی ,

مرغ همسایه غازه

میر باقر صداقی انجمن وطنم سوئیس نهم فوریه 2020

حدود 12 سال است  که من در اروپا زندگی میکنم به تجربه میتوانم هزاران نکته

منفی و مثبت محیطی که درآن زندگی میکنم را بیان کنم اما دراین 40 سال گذشته

از روزیکه با مجاهدین آشنا شدم و به آنها پیوستم در مورد ایران هر آنچه که شنیدم جز سیاه نمائی چیز دیگری نبوده و نیست واقعا چرا باید اپوزسیون برانداز  و مجاهدین اینهمه دروغ بگویند و از غرب و وابستگی حمایت کنند  از کجا این دین و رسالت بر گردن مجاهدین گذاشته شده است تااخبار مورد علاقه بیگانه را نشخوار کند یا باید باور کرد این موضوع تصادفی است یا اینکه این نشخوار لاجرم و ناگریز از وظیفه مزدوری است .

امروز در سایت افتابکاران مجاهدین با این چهار سرتیتر خبر برخورد کردم و یاد ضرب المثل پیراهن عثمان افتادم

وکیلان کانادایی علیه خامنه ای و سپاه شکایت کردند

پرواز 752 غرامت 1.1 میلیارد دالاری علیه ایران در کانادا

احضار 21 خبرنگار بعد از افشای دروغ حکومتی در باره هواپیمای اوکراینی

ایران کاربری که ویدئوی بستری شدن فردی در کردستا را به علت بیماری کرونا منتشر کرده بود , دستگیر شد

راز بقاء  مجاهدین خلق در چیست؟مجاهدین خلق (فرقه رجوی)؛ دوستان پرسش‌برانگیز واشینگتن

اما کاربرد ضرب المثل پیراهن عثمان  , بعضي افراد براي غلبه برحريف به هر دستاويزي متمسك مي شوند و هر لغزش و اشتباه ناچيز از ناحيه رقيب را گناهي نابخشودني جلوه مي دهند . تلاش آنها صرفا غلبه و پيروزي بر حريف نيست بلكه ناظر به اين موضوع است كه مبارزاتشان را قبلا توجيه كنند و هر گونه توهم و اشابه ذهني را مرتفع نمايند تا اذهان و انظار ديگران را به سوي خود جلب كرده باشند.به همين جهات و ملاحظات كوچكترين نقطه ضعف حريف را امري خطيروكمترين انحراف را ذنبي لايغفر جلوه مي دهند.

پرواز مسافربری شماره ۶۵۵ شرکت هواپیمایی ایران‌ایر با شناسه «IR655» از تهران به مقصد دوبی در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۶۷  پس از توقف بین راهی در بندرعباس به سمت دوبی در حرکت بود که با شلیک دو موشک استاندارد از ناو یواس‌اس وینسنس متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در ارتفاع ۱۲ هزار پایی بر فراز خلیج فارس سرنگون شد و تمامی ۲۹۶ سرنشین آن که شامل ۴۶ مسافر غیر ایرانی و ۶۶ کودک (زیر ۱۳ سال) بودند، جان باختند.

دولت آمریکا مبلغ ۱۳۱/۸ میلیون دلار در توافقی به دولت ایران پرداخت کرد که شامل ۶۱/۸ میلیون دلار برای بازماندگان ۲۴۸ نفر ایرانی کشته شده در حادثه بوده است. این مبلغ به صورت بلاعوض و بدون قبول مسئولیت حادثه پرداخت شد و هیچ‌کدام از خدمه ناو وینسنس محکوم نشدند؛ حتی ویلیام راجرز فرمانده ناو جنگی آمریکا در پایان خدمت خود برای گذراندن طول دوره عملیاتی چند ساله خود در منطقه، مدال شجاعت گرفت و به درجات بالاتر ارتقا یافت.

در آنزمان نه مجاهدین و نه دولت کانادا این عمل شنیع دولت آمریکا را محکوم نکردند و کاسه داغ تر از آش نشدند در حالیکه ما میدانیم ایران مسئولیت این تصادف غم بار را بعد از سه روز پذیرفت و نه آقای خامنه ای پشت سیستم موشکی نشسته بود و نه کل سیستم سپاه هر چه بود اشتباه بخشی از یک سایت پدافندی در شرایط جنگی خاص که سیستم پدافند بعد از حمله موشکی به عین الاسد منتظر حمله احتمالی آمریکا بود راستی  چرا بعد از یکماه هنوز تنور  سقوط هواپیمای اکراینی داغ است , راستی نباید به نیت گردانندگان این سایت خبری و ا خبار درج شده  شک کرد  در هفته گذشته آنچه در بی بی سی , رادیو فردا و و آ شندیم و خواندم این بود که بیماری کرونا در ایران شیوع داشته ولی دولت ایران سعی در انکار آن است در یک نگاه ساده  دربزرگی شیوع بیماری ویروس کرونا در چین به راحتی میتوان فهمید اگر کرونا درایران شیوع پیدا کرده  نه دولت و نه هیچکس دیگر قادر به مهار درز خبر نخواهند بود چون زودتر از خبر بیماری .ویروس  خودش را در جامعه نشان خواهد داد . این پیش داوری برای بی اعتماد کردن مردم و حکومت در ایران چیزی جز دشمنی آشکار نیست .

 میر باقر صداقی

عبدالرضا نیک بینآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)اآنها نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند (به مناسبت درگذشت عبدالرضا نیک بین رودسری – عبدی)ا

رسالت مزدوری مریم رجوی و خود کم بینی غریزی و ذاتی مجاهدین خلق

لینک به منبع

(پایان)

***


برنامه کلید واژه، بررسی آینده محور مقاومت پس از سردار سلیمانی و سقوط هواپیمای اوکراین

رد پای سازمان مجاهدین خلق رجوی از محمدرضاکلاهی قاتل تا علی معتمد مقتولرد پای سازمان مجاهدین خلق رجوی از محمدرضا کلاهی قاتل تا علی معتمد مقتول

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/سالروز-آزادی-مسعود-رجوی-و-جعلیات-مریم-ع/

سالروز آزادی مسعود رجوی و جعلیات مریم عضدانلو

سالروز آزادی مسعود رجوی و جعلیات مریم عضدانلومیر باقر صداقی، سایت وطنم، بیست و هفتم ژانویه 2020:… به گفته ثابتي وی در زماني كه خواهان استخدام در آموزش و پرورش بوده با برادرمسعود یعنی  كاظم رجوي به مدت چند ماهي دوست بوده , آقاي ثابتي براي انجام امور اداري به سوئيس می رود و با عنايت به اينكه از سوابق آقای کاظم رجوی به اقتضای شغلش کاملا آگاه بوده به سراغ وي كه عضو يكي از نهادهاي دانشجويي ضد رژيم بود  می رود و نیتش هم از رفتن به قول معروف سلام گرگ بي‌طمع نيست جذب وي بوده  بعد از يادآوري خاطرات گذشته كاظم رجوي محل كار ثابتي را از او جويا مي‌شود و آقاي ثابتي هم آنرا نخست‌وزيري اعلام مي‌نمايد . كاظم رجوي هم از او ميپرسد که منظورش از نخست‌وزيري ساواك مي‌باشد آقاي ثابتي هم آن را تاييد مي‌نماید آقاي ثابتي در ادامه خاطراتش اعلام مي‌دارد كه ديدم ميان صحبت ها دَم آقاي كاظم رجوي سست است او را با قرار ماهي 1000 فرانك در سوئيس به عنوان منبع به استخدام ساواك درآوردم  , پرویز ثابتی از خبرچيني کاظم رجوی در سوئيس رضايت داشت. سالروز آزادی مسعود رجوی و جعلیات مریم عضدانلو 

سالروز آزادی مسعود رجوی و جعلیات مریم عضدانلومسعود رجوی کیست ؟

سالروز آزادی مسعود رجوی و جعلیات مریم عضدانلو

سی دی روز آزادی مسعود رجوی , مجموعه نشستهای طعمه سال 80 و فشار

رجوی روی زندانیان سابق که چرا اعدام نشده اید

میر باقر صداقی انجمن وطنم سوئیس بیست و شش ژانویه 2020

سخنرانی مریم رجوی برای سالروز ۳۰دی، آزادی آخرین دسته زندانیان سیاسی زمان شاه

خانم مریم رجوی به دروغ  میگوید 30 دی ۱۳۵۷، روزی است که مسعود، اشرف، موسی و شمار دیگری از مجاهدین و فدایی‌ها از زندان رژیم شاه آزاد شدند ,مسعود از فرط شکنجه‌ و اعتصاب غذاها بسیار نحیف شده بود و اشرف، از شکنجه‌ و فشارهای زیاد در زندان زخم‌ها بربدن داشت. ولی مثل همیشه شاداب و پرشور و بامحبت و با روحیه‌یی بسیار بالا در صف سایر زندانیان بود. انگار نه انگار که سالیان زیر شکنجه و بازجویی بوده است .

مسعود رجوي فرزند حسین اهل طبس عضو سازمان مجاهدين خلق، به گفته ثابتي وی در زماني كه خواهان استخدام در آموزش و پرورش بوده با برادرمسعود یعنی  كاظم رجوي به مدت چند ماهي دوست بوده , آقاي ثابتي براي انجام امور اداري به سوئيس می رود و با عنايت به اينكه از سوابق آقای کاظم رجوی به اقتضای شغلش کاملا آگاه بوده به سراغ وي كه عضو يكي از نهادهاي دانشجويي ضد رژيم بود  می رود و نیتش هم از رفتن به قول معروف سلام گرگ بي‌طمع نيست جذب وي بوده  بعد از يادآوري خاطرات گذشته كاظم رجوي محل كار ثابتي را از او جويا مي‌شود و آقاي ثابتي هم آنرا نخست‌وزيري اعلام مي‌نمايد .

 كاظم رجوي هم از او ميپرسد که منظورش از نخست‌وزيري ساواك مي‌باشد آقاي ثابتي هم آن را تاييد مي‌نماید آقاي ثابتي در ادامه خاطراتش اعلام مي‌دارد كه ديدم ميان صحبت ها دَم آقاي كاظم رجوي سست است او را با قرار ماهي 1000 فرانك در سوئيس به عنوان منبع به استخدام ساواك درآوردم  , پرویز ثابتی از خبرچيني کاظم رجوی در سوئيس رضايت داشت . صفحه 282کتاب در دامگه حادثه

بعد از ضربه 1350 به پيكره مجاهدين ,  طي برگه‌هاي بازجويي موجود در كميته مشترك آقاي مسعود رجوي در شناسايي دوستان خود به نيروهاي ساواك ذره ای کوتاهی نمی نماید، و تا آنجا وقاحت را به پیش میبرد كه حتي كروكي منزل شخص اول و بنيانگذار سازمان مجاهدين آقاي حنيف‌نژاد را هم در اختيار كميته مشترك قرار مي‌دهد و اولین گام را در رهایی از چوبه اعدام بر می دارد، با درخواست آقاي كاظم رجوی از پرویز ثابتی  برای رهایی برادرش و درخواستهاي مکرر شخص ثابتي و تيمسار نصيري از اعلیحضرت برای استفاده از عفو ملوكانه، آنهم بخاطر همکاری بی دریغ مسعود رجوی در کمیته مشترک با ساواک، آقاي مسعود رجوي از مرگ رهیده ومشمول عفو ملوکانه می گردد .

قبل از  مرگ کاظم رجوی یادم هست که کاظم رجوی به عراق آمده بود  و آنجا مریم رجوی که تازه مسئول اول سازمان شده بود کاظم را مجاب کرد تا اسناد مربوط به فعالیتهایش برای آزادی مسعود رجوی را گردآوری و بصورت یک کتاب در اختیار عموم قرار دهد  و معلوم هست هیچوقت کاظم نخواهد گفت که من خبر چین ساوک در سوئیس بودم .

این در خواست مریم رجوی از کاظم آنزمان برایم سئوال برانگیز بود که چرا مریم رجوی نگران هست و اصرار دارد تا کاظم چنین کتابی را بنویسد تا اینکه خاطرات آقای پرویز ثابتی در کتاب در دامگه دامگه حادثه  منتشر شد و نگرانی مسعود و مریم از برملا شدن حقیقت برایم روشن شد   , و جالب تر اینکه سال 1380 در مجموعه نشستهای طعمه رجوی   چوب در آستین  تمامی نفراتی که در زندان بودند کرد و آنها را وادار میکرد تا پروسه زندان خود را بازخوانی کنند و بگویند که کجا خیانت کرده اند تا اعدام نشوند و علنا میگفت زندانی مجاهد  آزاد شده نداریم مجاهد زندانی شده در صورتی مجاهد است که اعدام شده باشد  و اگر سالم از زندان بیرون آمده است معنی اش آن است که در زندان با ماموران همکاری کرده است . راستی رجوی در زندان شاه به تجربه چه کرده و

چه دیده  بود که اعتقاد داشت زندانی مجاهد آزاد شده دیگر مجاهد نیست و معنیش این است که در زندان با سیستم امنیت همکاری کرده است .

میر باقر صداقی انجمن وطنم

سالروز آزادی مسعود رجوی و جعلیات مریم عضدانلو

لینک به منبع

***

محمد حنیف نژاد بنیانگذار سازمان مجاهدین خلق ایران تاریخچه ۵۰ ساله سازمان مجاهدین خلق

مرگ مسعود رجوینارضايتى و فرار بعد از پيام منتسب به مسعود رجوى

پیام مرحوم مسعود رجوی ، توهم مریم رجوی و مجاهدینسازمان مجاهدین خلق ؛ از توهم تا واقعیت

پیام  مسعود رجوی ،  اخبار کانالهای تلویزیونی آمریکارجوی پول شیخ عربستان و دیکتاتور عراق را خرج ترور مردان و تجاوز به زنان ایرانی کرد

همچنین: