برای رفع مشکلات مطرح شده ، کمپ ترا نزیتی لیبرتی را ترک کنید!

برای رفع مشکلات مطرح شده ، کمپ ترا نزیتی لیبرتی را ترک کنید!

صابر از تبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و هفتم ژانویه 2015:…  چرا این مشکلات را با نماینده ی کمیساریای عالی مستقر در لیبرتی مطرح نمی کنید وچگونه است که ازدرمانگاه وامکانات موجود در اختیار آنان استفاده نمیکنید؟؟!! درکشوری که شما حکم اسرای رجوی را دارید، چراباید این توقع را داشته باشید که حق تعیین اسکورت ها و مترجمین درترددهای خارج ازکمپ با شماست ودولت عراق ازچنین حقی برخوردار …

رجوی و ترس از شورش ساکنان کمپ لیبرتی؛ بحران سازی برای فرار از بحران!

گزارش کمپ لیبرتی 6مسعود رجوی_ از گله وشکایت از ارباب جدید ( امریکا ) تا تقاضای اسلحه برای سالمندان لیبرتی ( ! )

کمپ لیبرتی ژوئیه 2014در سماجت برای به کشتن دادن اسرای لیبرتی

(با تشکر از صابر، دریافت شد. ایران اینترلینک)
https://iran-interlink.org

برای رفع مشکلات مطرح شده ، کمپ ترا نزیتی لیبرتی را ترک کنید!

07/11/93

زمانی که کمپ اشرف تخلیه شد و اسرای آن به کمپ لیبرتی منتقل شدند تا برای انتقال آنان به کشورهایی که امنیت جانی شان بیشتر حفط می شد ، محل اسکان موقتی باشد، سران فرقه ی رجوی ادعا کردند که باکی نیست ! ما درمقابل یک اشرف ازدست داده، هزاران اشرف دیگر میسازیم که درمناسبت های مختلف وازجمله حذف شورای رهبری وانتخاب شورای مرکزی هزار نفره!! اعلام کردند که 1000اشرف موعود بوجود آمده وتمامی مشکلات باند رجوی حل شده که هیچ، بلکه سازمان وارد فازنوینی ازترقی و تکامل خود شده است!

اما با ورود مجدد آمریکا به خاک عراق که عمدتا هوائی ودر سطح مشاورین نظامی بود ، فرقه ی رجوی آن پیروزی های مشعشع اش را درساختن 1000 اشرف فراموش کرد وچسبید به پافشاری برای ماندن دائمی در عراق وبدتر ازآن مسلح شدن وخروج از کنترل نیروهای امنیتی عراق وتردد آزادانه درخاک عراق به هرنحوی که خود مایل است که مسلما این میل چیزی جز دخالت مسلحانه در امور داخلی عراق ویا احیانا وارد کردن تیم های خرابکاری اش به ایران و… نبود؟!

تمامی شواهد نشان میدهد که آمریکا بدنبال وارد کردن نیروهای بیشتر خود به عراق است که فعلا مقدمات آن را با تبلیغ شدید وایجاد اسلام هراسی بیشتر فراهم میآورد والبته تعدادی ازافراد نیروی زمینی کانادا را بعنوان طلایه داروارد معرکه ی عراق کرده که با لحاظ ماهیت حکومت کانادا، بعنوان کپی برابر بااصل عمل میکنند!

تمام هیاهوی فرقه ی رجوی درراستای استفاده از وضعیتی است که آرزو دارد درعراق وسوریه بوجود آید تا بتواند درجوار ارتش آمریکا ومتحدانش که فکر میکند عراق وسوریه را تسخیر خواهند کرد ، مجددا به فعال مایشائی خود درعراق دست یابد ودراین مورد زمینه سازی های ممکن را مینماید!

از نظر باند رجوی که هنوز مخالفان دولت وملت سوریه به موقعیت مناسبی دست نیافته اند و آمریکا هنوز آن طوری که باید وشاید بطور زمینی درعراق وسوریه مستقر نشده ، چاره ای جز پافشاری مداوم برماندن درعراق ندارد والبته مسئله ی درخواست سلاح برای لاپوشانی این قضیه است وخود بهتر میداند که چنین درخواستی دور ازحکم عقل سلیم وتحقق ناپذیر است!

پس چه بهتر که باطرح درخواست ها وشکایات متعدد وبهانه آوردن تنگناهای موجود وناموجود درکمپ لیبرتی ، برمسئله ی حقوق بشری ؟؟!! قضیه پای بفشارد تا بهرنحوی که شده مدت این اقامت را طولانی کرده تا روز موعود وحضور نیروهای زمینی ارباب درعراق ملموس ترو حقیقی تر شود!

روزی نیست که نوشته ای دررسانه های این گروه نمامیت خواه درمورد امکانات رفاهی ودرمانی کمپ لیبرتی قلم فرسائی نشود وآقای مهرداد هرسینی بعنوان یکی ازگماشتگان وفادار رجوی ها ، دراین مورد- مانند سایر موارد- به یکی از میدان داران این گربه رقصانی های مسعود ومریم رجوی تبدیل شده ودرنوشته اش با عنوان ” به محاصره ضد انسانی کمپ لیبرتی پایان دهید ” درصدد کمک موثر برای چیدن پازل های این بازی است!

او درنوشته اش آورده است:

” کمیته سرکوب اشرف که همچنان به جور و ستم علیه ساکنان بی‌دفاع و بی‌سلاح کمپ لیبرتی مشغول است، در اقدامی ضد انسانی ماه‌ها است که محاصره دارویی، پزشکی و خدماتی آنرا تشديد كرده است. همچنین سیاست زجرکش کردن قطره‌ای ساکنان که خود را در قطع آب، برق، پمپاژ آب، مواد غذایی، سوخت‌رسانی متمرکز کرده است، بر درد و رنج ساکنان زندان کوبلر ساخته که متأسفانه بر آن نام ”آزادی“ گذاشته‌اند، ضریب زده است تا جائیکه اکنون به یمن افشاگری‌های مقاومت ایرانیان و فعالیت‌های اشرف نشانان، به مسئله‌ای جهانی برای مدافعان حقوق انسانی، شخصیت‌های سیاسی و همچنین ایرانیان و خانواده‌های ساکنان تبدیل‌شده است “.

البته ایشان ازماهیت کمیته ی سرکوب واعضای آن واینکه نقش خودشان ودولت عراق دراین مسئله چیست اشاره ای نکرده و سایر مدارک موجود هم نشان میدهد که هزینه های قابل توجهی برای درمان لیبرتی نشینانی که ماهها قبل باید آنجا را ترک میکردند، انجام گرفته است!

دراینجا از نگرانی مدافعان حقوق بشر و خانواده ها صحبت بمیان آمده که اینجانب باردیگر درخواست های متعدد خانواده ها درجهت دعوت شان بدانجا ومشاهده ی وضعیت موجود را خاطر نشان ساخته واین سئوال را ازشما دارم که ازکجا میدانید که این فامیلان ” الدنگ ” چنین نگرانی ای دارند واگر دارند چرا با پیشدستی برعلیه آنها شاخ وشانه کشیده و ازمراجعه به عراق برای مشاهده ی اوضاع واقعی فرزندانشان برحذر میدارید؟!

برادر هرسینی!

چرا این مشکلات را با نماینده ی کمیساریای عالی مستقر در لیبرتی مطرح نمی کنید وچگونه است که ازدرمانگاه وامکانات موجود در اختیار آنان استفاده نمیکنید؟؟!!

درکشوری که شما حکم اسرای رجوی را دارید، چراباید این توقع را داشته باشید که حق تعیین اسکورت ها و مترجمین درترددهای خارج ازکمپ با شماست ودولت عراق ازچنین حقی برخوردار نیست؟؟

اسرای شما مشکل مراجعه به بیمارستان و… را ندارند ، بلکه مشکلات احیانا موجود ، درتعیین تکلیف به صاحب خانه روی میدهد !!

توقعات بیجای باند رحوی با قلم هرسینی چنین مطرح میگردد:

” … باز سخن از بی‌تفاوتی و به بازی گرفتن ارزش‌های جهان‌شمول انسانی است که بر سر میز مذاکره با دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهنمان مورد معامله و مماشات قرار می‌گیرند.

به‌راستی سؤال اینجاست که چرا طرف‌های ذی‌ربط در این امر مهم و انسانی تاکنون از مسئولیت‌های خود برای حفاظت و امنیت جان پناهندگان ایرانی در کمپ لیبرتی سرباز زده‌اند؟ به‌راستی در این وانفسای ”مذاکره و معامله“، دیگر چه بلایی باید برسر فرزندان و خواهران و برادرانمان در عراق بیاید تا قدری دنیای ”بی‌مروت“ ز خواب خرگوشی بیدار شده و نسبت به وظایف صرفاً انسان دوستانه خود اقدام لازم به عمل آورد؟ چه تعداد دیگری از ساکنان باید شهید، اسیر و زجرکش شوند تا این کمپ به‌عنوآن‌یک ”کمپ پناهندگی“ تحت نظر کمیساریای عالی پناهندگی ملل متحد قرار گیرد؟

این ازخواص گروه های منحط وتمامیت خواه فرقه هاست که مانند یک بچه سوسول متوقعند که خواسته هایشان بدون کم وکاست مورد اجابت قرار گیرد وگرنه طرف مقابل ” اخ” میشود و ” مزدور” و گاهی “مماشات” گر!

شما به چه دلیل فکر میکنید که دولت وملت عراق موظفند درمقابل هردرخواست شما سر تعظیم فرود آورده وتوجهی به قوانین خود ومنافع ملی شان نداشته باشند؟

درکدام قانون عراق شما بعنوان پناهنده ی سیاسی برسمیت شناخته اید؟! که آنها با زیر پا گذاشتن این قوانین ، حق شما را پایمال میکنند؟!

حقیقت عبارت ازاین است که ورود شما به عراق بدون دریافت مجوزهای قانونی ودرحکم یک طرف دعوا درجنگ برعلیه ایران بود وبس!

حال که حکومت ساقط شده ی عراق وجهه ی قانونی اش را ازدست داده، موافقت شفاهی آن هم مبنی برحضور شما درعراق و تبدیل شدن به زوائد دولت ساقط شده ، فاقد ارزش بوده و سازمان های حقوق بشری هم صاحب این اختیارات نیستند که هرامر ونهی یی بردولت عراق بکنند واین درحالیست که شما بعضا به این سازمان های بین المللی انگ های ” مزدوری بنفع ایران ” را هم زده و دولت عراق هم که شما را یک گروه تروریستی میشناسد وبرابر قوانین خود نمیتواند این مهمانان تحمیلی را درخاک خود جای دهد!

نهایت اینکه آقای هرسینی!

شما که اینهمه ازمماشات گله دارید ، چگونه درتضییع کامل حقوق اعضای سازمان که توسط مسعود رجوی بعمل آمد، به این روند ضدانسانی اعتراض نکرده وراه ” مماشات” را برگزیدید؟!

مناسبات موجود درداخل سازمان اسبق مجاهدین خلق ایران ، بشدت ضدبشری بوده وشما با استمرار ” مماشات ” دربرابر این تضییقات خشن ، کار را با مجیز گویی رجوی بعنوان ناقض بزرگ حقوق بشر، آنرا به جنایت تبدیل کردید !

شیطان بدون عمله اش قادر به انجام فساد های خود نیست!

***

Camp Ashraf Iraq January 13 2014


http://youtu.be/zrl9D14Wlw8

گزارش کمپ لیبرتی 4گزارش چهارم ایران اینترلینک از بغداد،

خانواده ها: نفرت در نوشته های اخیر رجوی نگران ترمان می کند (نامه سرگشاده)

همچنین:

پیام تسلیت داریم تا پیام تسلیت!

صابر از تبریز ( امضاء محفوظ)، بیست و پنجم ژانویه 2015:…  پیام تسلیت خانم مریم رجوی به‌مناسبت درگذشت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی ، دارای صفات ومشخصاتی که ذکر شد نبوده و دلیلی برای صدورش وجود �

ریاکاری باند رجوی درمسائل هسته ای!

صابر ازتبریز( امضاء محفوظ)، بیست و یکم ژانویه 2015:…  میبینید که مردم ایران با چه منطق سخیفانه ای مواجه بوده وتحت فشارند که مجبور گردند اخراج 25 هزار مستشار آمریکائی دوران محمد رضا شاه را که برتمامی عرصه های هستی اجتماعی ایران حکم می راندند ، محکوم کرده و احتمالا آنها را با گفتن ” کرم نما وفرود آ

درجواب هیاهوهای ضد سوری فرقه ی رجوی، شنیدن از زبان بشار اسد هم خالی ازفایده نیست!

Maryam Rajavi terrorist syriaصابرازتبریز ( امضاء محفوظ)، نوزدهم ژانویه 2015:…  من روزی را سراغ ندارم که رسانه های وابسته به گروه مافیایی رجوی کینه ی شدی خود برعلیه مردم ودولت سوریه را نشان ندهد! بموجب این اخبار، هر روز هواپیمایی است که ” ارتش باصطلاح آزاد سوریه ” سرنگون میشود ، استانی را درآن کشور وآنه�

برخلاف تبلیغ فرقه ی رجوی، داعش، کماکان دشمن بشار اسد نافرمان است!

صابر ازتبریز( امضاء محفوظ)، هفدهم ژانویه 2015:…  خسته شدم از شنیدن دروغ های فرقه ی رجوی! عرق شرم برتنم نشست وقتی دیدم که این هموطنان من ، چگونه درخدمت نظام جهانی سلطه گر ، هیچ قاعده ی انسانی را رعایت نکرده وهرآنچه اخلاقیات است را زیر پا گذاشته و در کسب برائت برای جهان سلطه گر غ�