بررسی اطلاعیه مسعود رجوی – قسمت اول

بررسی اطلاعیه مسعود رجوی – قسمت اول

بررسی اطلاعیه مسعود رجوی صابر تبریزی، ایران اینترلینک، هشتم سپتامبر 2020:… مسعود رجوی !! این قلم نیست که دردست تو به عقرب تبدیل شده، بلکه اوهامات و کج اندیشی ها هستند که مغزت را خورده اند. اگر قرار است مردم سرکوب شود، احتیاج به این سلاح های سنگین نیست وسلاح های سبک است که دراین موارد بکار گرفته میشود وایران ازاین سلاح ها به وفور تولید میکند وبنابراین داشتن سلاح سنگین هیچ منافاتی با منافع ملی ندارد وبلکه ازاوجب واجبات است و تو با همراهی با آمریکای سلطه گر، به منافع ملی خیانت میکنی و بیشرمانه آنرا بحساب دفاع از مردم میگذاری! بررسی اطلاعیه مسعود رجوی – قسمت اول 

صدای جنازه مسعود رجوی در سایتهای مجاهدین خلقجناب رجوی ، ضیافتی در کار نیست ، خر داغ می کنند !

بررسی اطلاعیه مسعود رجوی – قسمت اول

بررسی اجمالی اطلاعیه ی شماره ۲۸مسعود رجوی (ارتـش آزادیبخـش مـلی ؟!ایــران )

 قسمت 1

18/06/1399

بررسی اطلاعیه مسعود رجوی

این مردک باوجود اینکه 16 صفحه نوشته وآنرا کم دانسته ،بعنوان فرمانده ارتش پیر وپاتالی خود چنین مینویسد:

“تلاش می‌کنم بنویسم. اما تصور صدهزار پیکر جان‌باخته، آرام و قرار باقی نمی‌گذارد. خشکم زده. گویی قلم در دستم عقرب است. در پنجاه سال گذشته ضربه‌ها، شکنجه‌ها، شهادت‌ها، صدمات و تلخ‌کامی‌های بسیار دیده‌ام. اما این یکی انگار فرق می‌کند. نمی‌دانم چه بگویم. احساس می‌کنم در برابر خلق اسیر و مردم دردمند که در گرداب کرونا و ویروس ولایت گرفتارند و چاره‌ای نمی‌یابند، سراپا غرق در خجالتم  “.

این قلم نیست که دردست تو به عقرب تبدیل شده، بلکه اوهامات و کج اندیشی ها هستند که مغزت را خورده اند.

تو ازبابت شکنجه چندان هم بدشانس نبودی و تمام این سختی ها را به رهبران وسپس زیردستان خودت منتقل کردی و درعوض حلاوت های نامشروعی درکار بوده که تو ازآنها حظی وافر یافتی!

درست است که درمقابل مردم باید شرمنده باشی  ولی این شرمندگی ازبابت آن باید باشد که تعداد زیادی از فرزندان خلق را به کشتن دادی واطلاعاتی بیش از دانسته هایت را ازاسرائیل و … گرفته ودراختیار دشمنان 99درصدی های مردم جهان قرار دادی تا برعلیه آنها ودر درجه ی اول ملت ایران بکار برند.

تو درمورد ویروس کرونا که نه زورت به آن میرسد ونه مسئول شیوع آنی، ازکسی شرمنده نیستی واین شرمندگی نابجا را برای آن مطرح میکنی که شرمندگی هایت درمقابل اعضای سازمان وخانواده های گرفتار فراق چند دهه ای ازیادها بزدایی و البته این امر زمانی درست است که مقوله ای بنام شرمندگی در مغز وروح تو وجود داشته باشد!!

مسعود رجوی کیست ؟ زنده یا مرده، کجاست ؟ (قست دوم)

بازهم :

” در نیمه اسفند گذشته وقتی آمار قربانیان کرونا به ۲هزار نفر رسید، زنگ‌های فاجعه به صدا در آمد. در آن زمان ‌گفتیم که امکانات بهداشتی و درمانی را باید از چنگ رژیم بیرون کشید و در اختیار مردم گذاشت “.

به اعتقاد متخصصان و آگاهان ، علیرغم اینکه مردم باید در جلوگیری از شیوع این نوع بلایا نقش مهمی داشته باشند ، مقابله ی ریشه ای و تقسیم وسازماندهی امکانات ، تنها ازدست دولت برمیآید ومردم سازمان نیافته قادر به انجام کارهایی نیستند که دولت- هرچه که هم خوب نباشد-  با آن تشکیلات عظیم اش میتواند انجام دهد.

برگترین ضعف دولت ما نداشتن منابع مالی است که یک علت عمده اش مواجه شدن با تروریزم اقتصادی است که شما شبانه روز به این جنایت علیه بشریت دامن زده وازارباب خود میخواهید که برمیزان این جنایتکاری خود بافزاید ودرعوض برای ما اشک تمساح میریزید!

تو دراصل ازآنارشی گری که هرگز نتیجه ی خوبی نمیدهد، دفاع میکنی و برضد مردم وبنفع ویروس کرونا عمل میکنی و جزو ادوات کرونا (هرچیز خطرناک ومضر) بشمار میروی:

کند همجنس با همجنس پرواز / کبوتر با کبوتر باز با باز!

روسیاهی فرقه مزدور رجوی مداوم باد

درادامه :

” این رژیمی است که روی کلان بازی مرگ سرمایه‌گذاری کرده تا سرنگونی را برای ما دست‌نیافتنی کند. اما شورشگران سردی و سکون و خاموشی نمی‌پذیرند. برمی‌شورند و راه قیام می‌گشایند. پیوسته گفته‌ایم که باید صد بار بیشتر بجنگیم و ایران را پس بگیریم”.

بجان تو ومریم تابان نه!

حکومت ابدا درگسترش ویروس کرونا نفعی ندارد.

این بیماری هزینه های سرسام آوری برای حکومت دارد وحتی این هزینه ها میتواند باعث توقف طرح هایش شده وزبان امثال شماها را درازترنموده والبته با تنگناهای بوجود آمده به مردم مواجه میشود که  سبب تضعیف موقعیت دولت میشود.

ضمنا ما بارها غیر عملی بودن شعارهای تو را دیده ایم واعتمادی باین شعار دهی ها تو حتی بفرض اینکه مخالف دولت باشیم ویا برانداز ، نداریم.

مسعود رجوی از گور گم شده اش باز منم منم دیگری کرد

سپس :

” یک دستگاه، دستگاه «نه‌جنگ» و عزا و ماتم است، زانوی غم در بغل گرفتن و نمی‌توان و نباید. در این دستگاه که کمال مطلوب خامنه‌ای است رژیم این پا و آن پا می‌کند تا بایدن بیاید و فرجی حاصل شود. در این دستگاه، کرونا ماده مخدر ضدسرنگونی و باعث انفعال و یأس و افسردگی است تا بعداً رژیم و دنبالچه‌هایش جشن بگیرند و بگویند دیدید امسال هم سرنگون نشدیم “.

علیرغم تمامی این سختی ها، زندگی با بی مروتی هم که باشد، جریان دارد و کسانی که فکر میکنند حقوقی را ازدست داده ومیدهند، درشکل اعتراضات مدنی که حکم مرگ امثال ترا دارد ، این حقوق خود را مطالبه میکنند و یاس وافسردگی ازنوع فلج کننده اش درکار نیست وبجای آن شماها خشمگین شده ودچار جنون بیشتر خواهید شد.

دوباره :

” … ما باید کرونا را به اهرمی برای قیام و سرنگونی تبدیل کنیم. رژیم هر سال و هر بار باید شانس بیاورد تا سرنگون نشود اما برای ما یکبار، کافیست “.

خودت که گفتی با وجود کرونا این کار عملی نیست؟

آیا میخواهی ابتدا میخواهی کرونا را ازبین ببری که ارباب بزرگت جازده وسپس کار سرنگونی را آغاز کنی؟

آیا کارهای 40 ساله ات که ابدا ببار ننشست ، در راستای غیر سرنگونی ومسلمت جویانه ومدنی بود؟؟!!

ویا :

” آیا مخالفت با تمدید تحریم تسلیحاتی این رژیم و روا داشتن سلاح و پول برای این رژیم، به‌رغم ۶۶بار محکومیت به‌خاطر سرکوب و کشتار فرزندان مردم ایران به‌ویژه در قیام آبان، شرم‌آور نیست “.

ایران هم مثل سایر کشورها حق دارد که بنیه ی دفاعی خود ازنظر داشتن سلاح سنگین ومخصوصا هواپیما را تقویت کند و دراین میان اربابت آمریکا بود که میخواست که ایران را ازاین حق خود محروم کند که به درخواستش رای نداده ونشان دادند که کار جهان تک قطبی که تمام محاسبات تو بر روی اقتدار آن است، ترک بزرگی برداشته است.

اگر قرار است مردم سرکوب شود، احتیاج به این سلاح های سنگین نیست وسلاح های سبک است که دراین موارد بکار گرفته میشود وایران ازاین سلاح ها به وفور تولید میکند وبنابراین داشتن سلاح سنگین هیچ منافاتی با منافع ملی ندارد وبلکه ازاوجب واجبات است و تو با همراهی با آمریکای سلطه گر، به منافع ملی خیانت میکنی و بیشرمانه آنرا بحساب دفاع از مردم میگذاری!

جسد مسعود رجوی کجاست ؟ چالش فرقه در درون و بیرون

وایضا :

” راستی کدام فرد یا جریان سیاسی خواهان تغییر و سرنگونی این رژیم را می‌توان یافت که در عین‌حال دشمن و تضاد اصلی‌اش مجاهدین و مقاومت ایران باشد که ۹۰درصد کل شهیدان مسیر سرنگونی و آرمان آزادی را در این ۴۰سال تقدیم کرده است”.

بفرض که این آمار تو درست باشد، این 90 درصد ازکل شهیدان قربانی بوالهوسی ها تو هستند و ومتاسفانه مرگ وزندگی آنها تاثیری درحال مردم نداشته است.

بله دیگران باندازه ی تو قربانی های این چنینی ندادند ودراین مورد حق با شماست!

در اصرار مجدد به انحصار طلبی غیر قابل علاج که این انحصار طلبی ازنوع فرقه ایست، مسعود رجوی چنین مینویسد :

” اپوزیسیون‌نمایی و رنگ و لعاب مخالفت با رژیم فقط برای این خوبست که رژیم به حساب خودش بریزد و ادعا کند اپوزیسیون آن متفرق و پراکنده و در جنگ و دعوا با یکدیگر است حال اگر تضاد اصلی و دشمن اصلی فرد یا جریانی، مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران است و بالفعل رژیم را ترجیح می‌دهد، اپوزیسیون نیست بلکه یک نوع «پزی‌سیون» همین رژیم و نیروی تقویت راه دور آن است”.

غیر از تو، تمامی رهبران اپوزیسیون قبول دارند که متفرق هستند واگر جمهوری اسلامی هم این حرف را مطرح کرده، کاری پر بیجا نکرده است.

اپوزیسیون ناتوان ایران مدعی اند که نتیجه ی دامن زدن به شورش درزمانی که آلترناتیوی موجود نیست وتوازن قوایی درکار نیست، مستقیما به جیب اسرائیل وآمریکا ریخته میشود و ظاهرا فکر میکنند در زمانی که پیروزی برحکومت را درچشم انداز نمیبینند، درست تر است که اقلا با دامن زدن به تنش بیشتر که نتیجه اش را گفتم، متهم به خیانت به منافع ملی نشوند!

مرگ مسعود رجوی و سکوت مریم عضدانلو چرا؟

ونهایت اینکه :

” اکنون حرف ما این است که سپاه پاسداران باید منحل شود. بودجه و دارایی‌های آن باید به مقابله با کرونا و بهداشت و درمان مردم اختصاص یابد”.

منهم در تبعیت ازتو، برنامه هایی را دراین مورد به عمه جانم پیشنهاد کرده ومنتظر تایید ازطرف او هستم  .

درموقع خود خبرت میکنم آقا مسعود!

صابر تبریزی

بررسی اطلاعیه مسعود رجوی – قسمت اول

صدای جنازه مسعود رجوی هر روز جوانتر ، جفنگیاتش هر روز وقیح تر

*** 

عضو شورای ملی مقاومت : پیام اخیر مسعود رجوی گریبان سازمان را گرفته استمرحوم رجوی ماموریت سرنگونی و هزار سوال

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/درمان-کرونا-با-اغتشاشات-پیام-شماره-22-مس/

درمان کرونا با اغتشاشات . پیام شماره 22 مسعود رجوی

درمان کرونا با اغتشاشات. پیام شماره 22 مسعود رجویصابر تبریزی، ایران اینترلینک، یازدهم مارس 2020:… مرحوم مسعود رجوی در پیام شماره 22 خود میگوید: “مبادا در وانفسای کرونا و اینهمه مصیبتها قرار از کف بدهید و آنچنانکه خلیفه ارتجاع می‌خواهد کنج عُزلت بگزینید و صبر و انتظار انفعالی پیشه کنید. «نه‌جنگ» راهکار نیست. لازمه پیروزی شورش و جنگ صد برابر است “. یعنی تن به قرنطینه که مهمترین بخش مبارزه با ویروس کرونا است ، نداده، به مسافرت بروید ودر مبادی شهرها با نیروهای انتظامی که بدستور مقامات بهداشتی وبرای جلوگیری ازانتقال بیشتر کرونا مستقرند ، درگیر شوید وحتی با تعدادی ازمردم آن شهر که دردروازه ها مستقر شده ومانع ورود دیگران به شهرشان هستند ، به زد وخورد بپردازید، زخمی وکشته شوید واین ویروس را درسطح گسترده تری منتشر کنید! درمان کرونا با اغتشاشات . پیام شماره 22 مسعود رجوی 

ویروس کرونا و مجاهدین خلقمریم رجوی و کرونا . وعده سرنگونی از صدام تا بولتون. از ارتش آزایبخش تا ویروس کرونا

درمان کرونا با اغتشاشات . پیام شماره 22 مرحوم مسعود رجوی

پیام شماره۲۲ مسعود رجوی مخالفت با قرنطینه و دعوت به هرج ومرج است!

20/12/1398

او گفته است :

” مجاهدان پیشتاز آزادی و کانون‌های دلاور شورشی با الهام از ابراهیم بت‌شکن و حیدر جنگاور و صف‌شکن سوگند خورده‌اند … بت‌های شرک و جاهلیت زمانه را واژگون کنند و بند از بند این رژیم بگسلند “.

هیچکس باندازه ی شخص مسعود رجوی خود را به بت تبدیل نکرده واگر این مجاهدین سابق چیزی ازخود داشته وصاحب اراده گردند، باید که دروهله ی اول ، مسعود رجوی را بشکنند که ظاهرا آمادگی این کار را زمانی پیدا خواهند کرد که تحت نظر روانپزشکان معالجه شوند وبا ازسرگرفتن روابط خود با دنیا وخصوصا اعضای خانواده ی خود وبدست آوردن حق تعیین سرنوشت خویش وکسب مجال برای مطالعه  یدرمان کرونا با اغتشاشات. پیام شماره 22 مسعود رجوی

آزاد ورها شدن از تکرار طوطی وار آموزش های ضد بشری ، قادر بانجام آن نیستند!

سپس :

“مبادا در وانفسای کرونا و اینهمه مصیبتها قرار از کف بدهید و آنچنانکه خلیفه ارتجاع می‌خواهد کنج عُزلت بگزینید و صبر و انتظار انفعالی پیشه کنید. «نه‌جنگ» راهکار نیست. لازمه پیروزی شورش و جنگ صد برابر است “.

یعنی تن به قرنطینه که مهمترین بخش مبارزه با ویروس کرونا است ، نداده، به مسافرت بروید ودر مبادی شهرها با نیروهای انتظامی که بدستور مقامات بهداشتی وبرای جلوگیری ازانتقال بیشتر کرونا مستقرند ، درگیر شوید وحتی با تعدادی ازمردم آن شهر که دردروازه ها مستقر شده ومانع ورود دیگران به شهرشان هستند ، به زد وخورد بپردازید، زخمی وکشته شوید واین ویروس را درسطح گسترده تری منتشر کنید!

هرج ومرج براه بیاندازید تا رجوی که خودش قادر به انجام این کار نیست، به دشمنان خارجی ایران و اربابان رجوی کمک کنید که کشور را با ویروس های دیگر و شورش های کور برباد دهند!

بازهم :

”  در هر کوی و برزن فریاد اعتراض سر دهید. ایران فریاد شعله‌ور است. بگذارید دنیا ببیند و بشنود. ببیند و بشنود که مردم ایران کرونا و آخوند نمی‌خواهند “.

این کار باعث شیوع هرچه بیشتراین بیماری خطرناک شده واساسا مردم رغبتی باین کار ندارند وهمینکه باندازه ی قابل توجهی به وضع بهداشت عمومی وفردی خود توجه دارند، نشاگر آنست که تا پایان غلبه بر کرونا (با قرنطینه کردن داوطلبانه ی خود ورعایت مسائل بهداشتی )، به خیابان ها نخواهند آمد وعملا نشان داده ومیدهند که کرونا را نمیخواهند!

همچنین :

” امکانات بهداشتی و درمانی را باید از چنگ رژیم بیرون کشید و در اختیار مردم گذاشت “.

هیچ ملتی بدون داشتن دولتی که متولی اصلی بهداشت جامعه است، نمیتواند بدون سازمان یافتگی، با این بلیه ها مبارزه کند ومردم اینقدر احمق نیستند که تشکیلات عملا موجود بهداشتی را ازبین برده وسالها زحمت بکشند که راسا سازمان بهداشت جامعه را مجددا بسازند واجازه دهند که کرونا کار خودش را بکند ودلخوشی به مسعود رجوی بدهد.

ضمنا، امکانات بهداشتی دروهله ی اول دراختیار پزشکان وپرستاران است وما دیوانه نشده ایم که با بیرون راندن آنها، میدان فراخی برای اراذل واوباش جهت غارت کردن اموال عمومی فراهم کنیم!

مجددا :

” انبارهای سپاه و بسیج و انتظامی و ارتش و همه دوایر و مؤسسات حکومت و دولت ولایت فقیه باید شناسایی و به نفع مردم و برای مردم تسخیر و تصاحب شود. پولهای غارت شده مردم در بانکهای سپاه و دولت ولایت فقیه باید به نفع مردم و برای مردم مصادره شود “.

چه کسانی قرار است که این عمل خیر ودموکراتیک؟! را انجام دهد؟

چه تضمینی هست که این اموال غارت شده بدست مردم برسد و ثروتمندان حریص آنها رابه ثمن بخس از اراذل واوباش نخریده وانبار نکنند و وضع دهها بار بدتر از حالا نشود؟!

درادامه :

“مراکز حکومتی به ویژه سپاه، بسیج،دادگاههای ارتجاع و حوزه های جهل و جنایت که تسلیم اراده خلق نمی‌شوند باید در هم کوبیده شود. حق گرفتنی است. باید برشورید و آنرا از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون کشید “.

ما نای حرکت از خستگی ناشی از مبارزه با کرونا نداریم پسر!

تو دراین وضعیت میخواهی که ما به تسخیر مراکز قدرت بپردازیم؟

واقعا کم عقلی مسعود وحیف از رایی که یکبار درانتخابات مجلس بتو دادم!

صابر  تبریزی

پایان

درمان کرونا با اغتشاشات . پیام شماره 22 مرحوم مسعود رجوی

***

اراجیف رجوی و انتخابات دوره جدید مجلس در ایرانمشکل مریم رجوی با کلمه “انتخابات” است. خواه در سازمان مجاهدین باشد، خواه در ایران و یا آلبانی


برنامه کلید واژه، بررسی آینده محور مقاومت پس از سردار سلیمانی و سقوط هواپیمای اوکراین

After Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in TehranAfter Soleimani’s Assassination, There Will Be No Regime Change in Tehran

همچنین: