“برنامه همياري با سيماي آزادي – پيامهاي ارسالي هموطنان” یا سلسله دروغهای فرقه رجوی

“برنامه همياري با سيماي آزادي – پيامهاي ارسالي هموطنان” یا سلسله دروغهای فرقه رجوی

زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، تهران، سی ام اوت 2014: … زمانی که من دراین فرقه حضورداشتم وهنوزموفق به فرارنشده بودم،در “ستاد داخله کشور”بودم واین ستاد کارش ارتباطات با داخل وحتی کانال هایی هم با خارج کشورداشت ،دراین شرایط واجراء این برنامه ها برای اینکه به عناصرداخل فرقه وهواداربیرونی وخارج کشوربگویند ما ازجامعه جدا نیستیم ومردم ایران وعناصر اجتماعی از ما حمایت مالی می کنند و بر جاسوسی …

مریم رجوی کمپ لیبرتی اوت 2014حامد صرافپور: گرمازدگی ساکنان لیبرتی، یا بهانه های مریم رجوی برای بازی های جدید سیاسی؟

لینک به منبع

“برنامه همياري با سيماي آزادي – پيامهاي ارسالي هموطنان” یا سلسله دروغهای فرقه رجوی

چندروزی است یکی ازسایتهای فرقه رجوی، خبرهایی را ازسیمای آزادی تلویزیون فرقه منعکس می کند ودرآن اعلام می کند :

“دومين روز از هجدهمين برنامه همياري با سيماي آزادي تلويزيون ملي ايران از ساعت14:30 آغاز شد. هجدهمين همياري با سيماي آزادي روز جمعه آغاز شد و تا بامداد امروز بجز ساعت پخش اخبار شامگاهي، بطور بي وقفه ادامه يافت و هموطنانمان با شور و شوق ميهني، ضمن تماس با خطوط تلفني اين برنامه و همچنين از طريق شبكه هاي اجتماعي بر روي اينترنت كمكهاي خود را به سيماي آزادي اعلام و در اين گلريزان همياري شركت كردند.”

از آنجا که این فرقه نزد مردم ایران روسیاه و آبروباخته است وهیچگونه پایگاهی نزد ملت ایران ندارد بلکه عنصراجتماعی ازمناسبات آن بیزار و فراری است، برای سرپوش گذاشتن براین کمبود جدی برای نیرویی که خود را اپوزسیون می نامد، بناچار از شیوه های کنترل ذهن داخل فرقه و مناسبات آن، با زور و فریب و مغزشویی سوء استفاده می کند، زمانی که من دراین فرقه حضورداشتم وهنوزموفق به فرارنشده بودم،در “ستاد داخله کشور”بودم واین ستاد کارش ارتباطات با داخل وحتی کانال هایی هم با خارج کشورداشت ،دراین شرایط واجراء این برنامه ها برای اینکه به عناصرداخل فرقه وهواداربیرونی وخارج کشوربگویند ما ازجامعه جدا نیستیم ومردم ایران وعناصر اجتماعی از ما حمایت مالی می کنند و بر جاسوسی برای صدام و دلارهای نفتی آن و عربستان سعودی و بقیه طرفها، را سرپوش بگذارند، هرازچند گاهی برنامه هایی بنام “همیاری “را ازتلویزیون فرقه پخش می کردند. دراین راستا ازخانواده های اعضایی که در فرقه بودند نیزسوء استفاده می کردند ازاعضاء می خواستند با تماس با خانواده هایشان به دروغ و غیر واقعی بخواهند که آنها به شماره تلفن داده شده ازقبل، زنگ بزنند وبگویند مبلغی را کمک مالی به سازمان می کنند وآنها را وادارمی کردند که به تعریف وتمجید دروغین ازسازمان به پردازند . وهمچنین با اسم های مستعاروغیرواقعی به اعضاء می گفتند با “برنامه همیاری” تماس بگیرند وبه دروغ مبلغی را بگویند که می خواهند کمک مالی کنند ، تا بدین وسیله ازسر استیصال ودرماندگی ازدرگـِل ماندن استراتژی سرنگونی مسعود رجوی ، بگویند برنامه همیاری خیلی فعال است وازهمه نقاط کشور وجهان به سازمان کمک مالی می کنند .وبه این گونه نیروهای روحیه باخته ومنفعل و پاسیو ومعترض را فریب بدهند و با نگهداشتن اعضای اسیرشان در جهنم امروز عراق و در زیر خطر مرگ از رسیدن آنها به دنیای آزاد و در نتیجه فروپاشی فرقه شان جلوگیری کنند.

زهراسادات میرباقری

***

همچنین:

مردان ما در ایران؟

مجاهدین خلق رجوی امام امریکااز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم

Paulo Casaca Struan Stevenson Alejo Vidal-Quadras - Rajavi cultPaulo Casaca, Struan Stevenson and Alejo Vidal-Quadras lost their seats as MEPs over support for terrorism
(پائولو کازاکا، آلجو ویدال کوادراس و استراون استیونسون هر سه بخاطر لابیگری برای تروریسم و رجوی کرسی هایشان در پارلمان اروپا را از دست داده اند)

فراخوان فوری : بازاسکان فوری و نجات جان ساکنان لیبرتی

زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، بیستم اوت 2014: …  خانم جین هال لوت عزیز “مشاور ویژه دبیر کل ملل متحد جهت انتقال ساکنان اردوگاه لیبرتی به خارج از عراق” درودهای مرا پذیرا باشید . اینجانب زهراسادات میرباقری کاندیدای شورای رهبری سابق سازمان مجاهدین (فرقه رجوی) بودم و در سال 2011 از بیمارستان عراق جدید

واکنش رجوی “در برابر مستند ناتمامی برای دخترم “

زهرا میر باقریزهرا سادات میرباقری، انجمن نجات، مرکز تهران، هفدهم اوت 2014: …،در سایت رجوی بنام ایران افشاگر درتاریخ 24 مرداد فقط چند سطرازطرف سمیه چاپ شده است بقیه نوشته ها کپی نامه های واداشته شده گذشته است که اکثر آنها در زمان حفاظت امریکایی ها دراشرف بوده است .این شیوه رجوی در قبال تمام افشاگریهای خانواده ها

رجوی ها درمخالفت با توافق هسته ای ایران، بدنبال چه چیز هستند؟

زهرا میر باقریزهرا سادات میر باقری، انجمن نجات، مرکز تهران، چهاردهم اوت 2014: … همان طورکه در سطور بالا مشخص است رجوی ها علیرغم شعارهای دمکراسی وصلح دوستی که درمجامع وسایتهای خود می دهند دربحث هسته ای ایران و روابط جهانی با ایران با مخالفت های بی وقفه ای که برای توافق هسته ای وبرهم زدن میزمذاکرات هسته ای می کنند، بدنبال ایج

اشتباه در آمدن تحلیل های سازمان (مجاهدین خلق، فرقه رجوی)

زهرا میر باقریزهرا السادات میر باقری، انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و هشتم ژوئیه 2014: … در جریان پذیرش قطعنامه 598 توسط جمهوری اسلامی و قبول آتش بس با عراق ،رجوی تحلیل می کرد که صلح با عراق طناب دار جمهوری اسلامی است و زهر آتش بس باعث سرنگونی جمهوری اسلامی می شود . رجوی می گفت زمان ضربه نهایی وزمان سر