بزرگترین خانه سالمندان جهان یا بزرگترین قبرستان مجاهدین خلق

Follow Share on Tumblrارسال – خبرگزاری فارسی به نقل از تیرانا تایمز، آلبانی، سی ام سپتامبر 2019:… من یکی از اهالی روستای مانز (manez)هستم که در نزدیکی تیرانا پایتخت آلبانی به همراه خانواده کشاورزم زندگی می کنم . چند سال قبل که بخشی از زمین های کشاورزی را از مردم اینجا خریدند و مشغول ساخت … Continue reading بزرگترین خانه سالمندان جهان یا بزرگترین قبرستان مجاهدین خلق