بزرگداشت روز کوروش و مجاهدین خلق استحاله یافته

بزرگداشت روز کوروش و مجاهدین خلق استحاله یافته

بزرگداشت روز کوروش و مجاهدین خلق استحاله یافتهصابر تبریزی، ایران اینترلینک، سوم نوامبر 2020:… هدف من عریان کردن چهره ی سازمان مجاهدین استحاله یافته است که مدت زمانی – تقریبا تا سالهای دهه ی 1360 با اعلام التزام به جامعه ی بی طبقه ی توحیدی ، از هر چه شاه بود – چه خوب وچه بد – اظهار برائت ونفرت میکردند و دستگیری تمام رهبران آنها مصادف بود با برگزاری جشن های 2500 ساله ی شاهنشاهی که مجاهدین آن کار را یک ولخرجی تمام برای تداوم نظام شاهنشاهی و ممانعت از  پیشرفت کشور ارزیابی کرده و در جریان تدارک برهم زدن این مراسم پرهزینه، با انجام خرابکاری در نیروگاه های برق ، به تور ساواک افتادند و … بزرگداشت روز کوروش و مجاهدین خلق استحاله یافته 

بزرگداشت روز کوروش و مجاهدین خلق استحاله یافتهسالگرد تاسیس سازمان مجاهدین – مدعیان نه تنها شکست خوردند که سقوط اخلاقی کردند

بزرگداشت روز کوروش و مجاهدین خلق استحاله یافته

کوروش خوب یا یک جهانگشا یک مسئله و فرصت طلبی باند رجوی مسئله ی دیگر!

08/08/1399

تا کنون آموخته بودیم که یک پادشاه میتواند مقتدر و مدیر باشد و حتی بما گفته بودند که انوشیروان ساسانی عادل است که بعد از سالها اندک اندک درمتون تاریخی آلترناتیو خواندیم که توانگری خدمت بزرگی باو کرده بود و وزیر او درخواست کرده بود که دربرابر این خدمت بزرگ این تاجر، اجازه دهد که پسر او سواد یاد بگیرد.

این درخواست وزیر مورد خشم زیادا نوشیروان قرارگرفته و به وزیر خود گفته بود که اگر خدمات بی شمار تو نبود، همین حالا دستورمیدادم بخاطر این سنت شکنی ات گردنت زده شود.

مریم رجوی در روز کوروش ، دخالت در امور داخلی عراق و جاسوسی از ایرج مصداقی

لازم به ذکر است که آن موقع فقط درباریان ومغان حق تحصیل داشتند ودیگران حتی درسطح یک عمده التجار اجازه ی این کار را نداشت.

با این وجود من درک نمیکنم که چرا عده ای از هموطنانم در سالهای اخیر اصرار بر دموکرات بودن بعضی از پادشاهان دارند و اتفاقا عده ای ازاین دسته هموطنان، حسن نیت هم دارند و در حالت خصوصی میگویند که میدانند که شاهان نمیتوانند ماهیتا وتاریخا دموکرات و طرفدار عدالت اجتماعی باشند ولی با استفاده از افسانه هایی که برای شاهان ساخته شده، ایجاد غرور درمردم کرده و به وحدت ملی کشور کمک میرسانند؟!

مسئله ی کوروش و حقوق بشری که رعایت اش را با و نسبت میدهند و من بخاطر رعایت حال آن دسته از هم میهنانی که گفتم چگونه فکر میکنند، نمیخواهم به روند علمی تطورات تاریخ پرداخته و بگویم که کوروش بد یا خوب بوده و اساسا دراین نوشته ی کوتاه  طرح این مسائل به چیزی کمک نمیکند.

بزرگداشت روز کوروش و مجاهدین خلق استحاله یافته

بزرگداشت روز کوروش و مجاهدین خلق استحاله یافته

هدف من عریان کردن چهره ی سازمان مجاهدین استحاله یافته است که مدت زمانی – تقریبا تا سالهای دهه ی 1360 با اعلام التزام به جامعه ی بی طبقه ی توحیدی ، از هر چه شاه بود – چه خوب وچه بد – اظهار برائت ونفرت میکردند و دستگیری تمام رهبران آنها مصادف بود با برگزاری جشن های 2500 ساله ی شاهنشاهی که مجاهدین آن کار را یک ولخرجی تمام برای تداوم نظام شاهنشاهی و ممانعت از  پیشرفت کشور ارزیابی کرده و در جریان تدارک برهم زدن این مراسم پرهزینه، با انجام خرابکاری در نیروگاه های برق ، به تور ساواک افتادند و …

بازمانده های این جریان که ابدا مثل گذشته فکر نمیکنند ، اینک با فرصت طلبی زیاد درصد استفاده ازاین یا آن کار فلان پادشاه درآمده وحالا که میبینند طرفداری درمیان مردمی که بجای نظام شاهنشاهی به جمهوری ارجحیت میدهند بوده تا اقلا افرادی را که طرزتفکر باستان گرایی دارند را بسوی خود بکشند و مهمتر اینکه این سلاح را که سلطنت طلبان در دست دارند، ازدست آنها خارج کنند.

گردانندگان سازمان استحاله یافته ی مجاهدین خلق باید به اعضای  خود توضیح دهند که طبق کدام تحلیل میخواهند از کوروش و شاید درآینده از مشابهین او که در گذشته  سخت برعلیه آنها بودند ، استفاده ی سیاسی کنند.

این خط مشی سازمان مجاهدین رجوی ، درکدام کنگره ی سازمانی به تصویب رسیده واینک بطور روزافزونی ازان تبعیت میکنند؟

عوامفریبی دراین سطح و اندازه فقط از باند رجوی ماکیاولیست بر میآید.

صابر  تبریزی

قربانیان توهم مسعود رجوی . دهم شهریور 1392

بزرگداشت روز کوروش و مجاهدین خلق استحاله یافته 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/مجاهدین-و-کوروش-بزرگ-کوروش-چکمه-لیس-دشم/

مجاهدین و کوروش بزرگ (کوروش چکمه لیس دشمنان ایران نبود)ا

 ادوارد ترمادو، وبلاگ ترمادو، چهارم نوامبر 2017:… کوروش چکمه لیس دشمنان ایران نبوده، کوروش اطلاعات فروش هم نبوده، کوروش همسران را از هم جدا نکرده، کوروش شورای رهبری زنانه هم نداشته تا با آنان تحت عناوین مختلف هر کاری انجام دهد. اگر به منشور کوروش بزرگ باور داریم نبایستی اجازه دهیم کسانی که سالها به ایران و ایرانی خیانت کرده اند نام کوروش را به زبان بیاورند، کوروش بزرگ قسمت … 

کوروش کبیر؟ و باند رجوی، غاصب سازمان مجاهدین ضد سلطنت ؟!کوروش کبیر؟ و باند رجوی، غاصب سازمان مجاهدین ضد سلطنت ؟!

لینک به منبع

مجاهدین و کوروش بزرگ

وبلاگ ادوارد
03/11/2017

آیا میتوان حتی سر سوزنی مجاهدین و راه و روش خیانتکارانه و جنایتکارانه مجاهدین را با راه و روش کوروش بزرک و فرهنگ باستانی ایران گره زد؟

سازمان مجاهدین یا در اصل همان فرقه نکبت بار تاریخ ایران در طول بیش از سه دهه برای به قدرت رسیدن با کمال روداری و دریوزگی با تمام کسانی که دشمن ایران و ایرانی بوده اند دست به دست بوده،تا دیروز با صدام جنایتکار و امروز هم بطوریکه برای همگان روشن است با جنگ طلبان امریکا و سعودی هم پیمان و همراه شده، مجاهدین برای رسیدن به حکومت هزاران نفر را با فریب و نیرنگ هم به کام مرگ کشانده اند و هم اینکه تا کنون در بند اسارت تشکیلاتی منحوس خود دارند،مجاهدین به اجبار در تشکیلات خود خانواد ها را از هم پاشیدند، مجاهدین در قرارگاه های خود در دوران صدام با فشار روحی روانی به افراد خود باعث خودکشی ها شدند، مجاهدین اطلاعات نظامی کشور را در دوران جنگ به صدام می دادند، مجاهدین برای بقای خود هنوز هم آماده هستند تا از کیسه مردم ایران بخشش کنند و حاضرند برای به قدرت رسیدن دست به هر جنایتی بزنند، مجاهدین اجازه نمی دهند خانواده های اعضای دربندشان با آنان ملاقات کنند ووو هزاران جنایت و خیانت و رفتارهای ضد انسانی دیگر که تنها در مجاهدینی یافت میشود که سودای حکومت کردن بر ایران را دارند که البته خواب پنبه دانه است.

اما سئوال اینجاست،کوروش بزرگی که شماها در سایت خود با نام کوروش کبیر نام برده اید کدام رفتاری را داشته که در بالا گفته شد؟

کوروش چکمه لیس دشمنان ایران نبوده، کوروش اطلاعات فروش هم نبوده، کوروش همسران را از هم جدا نکرده، کوروش شورای رهبری زنانه هم نداشته تا با آنان تحت عناوین مختلف هر کاری انجام دهد.

اگر به منشور کوروش بزرگ باور داریم نبایستی اجازه دهیم کسانی که سالها به ایران و ایرانی خیانت کرده اند نام کوروش را به زبان بیاورند، کوروش بزرگ قسمت مثبت تاریخ ایران را از آن خود کرده در حالیکه مجاهدین قسمت بزرگ منفی و تاریک تاریخ این مرزو بوم هستند، مجاهدین در واقع به کوروش و فرهنگ باستانی ایران هیچگونه بارو ندارند، اما برای سو استفاده از روز کوروش در سایت های خود تلاش دارند تا خود را ایرانی جلوه کنند که فرهنگ و تمدن باستان ایران را باور دارند، غافل از اینکه برای تمام مردم ایران ضد ایرانی بودنشان سالهاست اثبات شده،همان بهتر که نام هلاکو و مغول را با نام سازمان خود گره بزنند، چون تاریخ ایران از شما هم نفرت دارد.

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/کوروش-کبیر؟-و-باند-رجوی،-غاصب-سازمان-مج/

کوروش کبیر؟ و باند رجوی، غاصب سازمان مجاهدین ضد سلطنت ؟!

 صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، دوم نوامبر 2016:… درآن موقع تیزبینان وتحلیلگران مردمی با درایتی که از تکیه به مردم حاصل میشود نوشتند که معنی عملی این شعار ” نه غزه، نه لبنان، جانم فدای اسرائیل ” میباشد! واینکه آزادی باید بدون ریش وپشم باشد، حرف احمقانه ایست واتفاقا بزرگترین قهرمانان مبارزه درراه آزادی با ریش وپشم بودند ودرمقابل فاشیست هایی مانند هیتلر ومستبدین چاکر منشی … 

از قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویواز قلاده های طلائی صدام تا قلاده های چرمی تل آویو

عادل اعظمی، انگلستان: کس اینجا به امید هوسی می آیدعادل اعظمی، انگلستان: کس اینجا به امید هوسی می آید

https://iran-interlink.org

کوروش کبیر؟ و باند رجوی، غاصب سازمان مجاهدین ضد سلطنت ؟!

11/08/95

البته ما میدانیم که لقب کبیر به کوروش ودیگران توسط رضا خان داده شد واین صفت برتر را رضا خان به خودش هم داد!

اگر میپذیریم که رضاخان- بعنوان برباد دهنده ی مشروطیت که با فداکاری های زیاد وبطور نصف نیمه مستقر شده بود- لایق لقب ” کبیری بود، بطریق اولی میتوان گفت که کوروش هم کبیر بوده است!!

جریان ازاین قرار است که فرقه ی رجوی درسوء استفاده از گردهم آیی تعدادی ازمردم بیخبر ازتاریخ، درپاسارگاد-  محل ادعایی مقبره ی کوروش- که واقعی بودن آن بلحاظ اینکه این پادشاه در آسیای میانه کشته شده وسرش بریده ودرداخل طشت عمیق پرخون نهاده شده وفاتح این نبرد به سر بریده ی کوروش گفته است که تو درطول زندگی ات لشکر کشی های فراوان کرده وازخونریزی سیر نشدی واینک باشد که درحالت مرگ سیر شوی –  مورد شک وتردید فراوان است ، بارها دست به نوشتن مطالبی زده وتصور نموده که این آب گل آلود هم میتواند محلی برای گرفتن ماهی باشد!

دلیل من در مورد نامعین بودن قبر کوروش آنست که درموقعیتی که لشکریان او شکست خورده ومتواری شده بودند وخودش کشته شده وسرش بریده شده بود ، علتی نمی بینم که لشکر  پیروز به  لشکر درحال هزیمت وفرار کوروش مراجعه کرده وازآنها بخواهد که لطف کرده وجسد کوروش را به پاسارگاد ببرید وآنرا با احترام وخوشی دفن نمایید!!!

فرقه ی رجوی دریکی ازچندین گزارشی که درباره ی این گردهم آئی نوشته ، چنین گفته است:

” غیظ رژیم آخوندی از مراسم سالانه گرامیداشت کورش کبیر در پاسارگاد و شعارهای مردمی و ضدحکومتی تحت عنوان هدف قرار دادن اصل نظام ولایت فقیه – رسانه‌های حکومتی از هر دو باند حاکمیت گردهمایی سالانه مردمی در پاسارگاد را حرکتی علیه نظام آخوندی توصیف کردند و خواستار اقدامات مقابله جویانه رژیم با چنین تجمعاتی شدند “.

برخورد رسانه های حکومتی دراین مورد، از ماهیت ترقی خواهانه و ضد سلطنتی برخوردار بوده ومن بعنوان یک شرکت کننده در انقلاب بزرگ ضد سلنتی مردم ایران، ازاین موضع استقبال میکنم!

ازدید من که دستی درعالم تاریخ وتطورات عجیب آن دارم، هرحرکت مردم به تنهائی مقدس وقابل دفاع نیست و محل تجمع آنها  هم درکنار شعارهای آبکی این بی خبران ویا مغرضین آگاه نمیتواند مورد حمایت یک تحلیلگر سیاسی ای باشد که جهت گیری مردمی دارد!

اگر این تعداد اندک مردم جمع شده درپاسارگاد، جواب مثلا مشکلات لمپنی خود را درگردهم آمدن دریک محلی که اصالت آن بخوبی روشن نیست ، میدانند و حل مشکل خود را در بازگشت به گذشت میدانند ، چرا این کار را در مراقد پیشوایان مذهبی خود که هزار سال بعد ازآنها حضور داشته ومسلما ازنظر عقاید پیشرفته تر از کوروش ها هستند ، جمع نشدند؟!

اگر جواب این باشد که  اسلام کهنه شده وبدرد حل مسائل معاصر نمی خورد، باید گفت که بطریق اولی متشبث شدن به کوروش بدتر است ( عذر بدتر ازگناه) وبخصوص اینکه صهیونیزم علاقه ی زیادی باین شخصیت تاریخی نشان میدهد و من بدون آنکه بخواهم یا مصلحت بدانم اظهار نظر صریحی دراین مورد بکنم، در عوض براحتی میتوانم بگویم که این موضوع ( ابراز علاقه های صهیونیزم) نمیتواند ازدید یک تحلیگر بدور باشد!!

ما حرف هایی مانند ” همه ی مسلمانان باهم برادرند ودربین آنها اتحاد ایجاد کنید  و کسب دانش برای هرزن ومرد مسلمان واجب است و ….” ازبزرگان دینی خود گرفته ایم که اخیر تر ازسخنان کوروش خطاب به مردم بابل بوده است واگر سخن گفتن صرف دردها را حل میکند، چرا بجای توسل به بزرگان دینی خود که متاخرترند ، این شخصیت نظامی 2500 سال پیش را الگو قرار دهیم که محمد رضا پهلوی هم این کار را میکرد وتوام با آن، جوانان سرسبد جامعه را  به جوخه های زندان می سپرد ویادر زندان ها دق مرگ ویا پیرشان می ساخت!

حالا بگذریم که بعضی مورخان بر صحت حقوق بشری بودن این کتیبه ی کوروش وحتی وقت نگاشتن آن شک وتردید دارند ومیگویند که این منشور ، منشور آزادی تجار حریص یهودی بود که بدست کوروش بابل را به خاک وخون کشیده ومتصرف شدند!

بازهم:

” … این رسانه رژیم افزود: شعارهای «نه غزه، نه لبنان» به علاوه «آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه»، از خیابانهای تهران به بیابانهای مرودشت منتقل شده است. یک رسانه دیگر رژیم نوشت: نامگذاری روزی به نام روز کوروش دور از انتظار نیست. چنان‌چه مجلس و متولیان فرهنگی کشور نسبت به این امر مهم مبادرت ورزند، راه تخریب و دوقطبی‌سازی روی برخی بسته خواهد شد “.

از همان روز هم معلوم بود که  شعار انحرافی نه غزه ونه لبنان ، جانم فدای ایران ، شعار اقلیتی ازناسیونالیست ها وکسانی بود که عملا ازدولت ایران میخواستند که با عدم توجه به غزه و لبنان ( واکنون بیشتر به سوریه) دست از حمایت متحدین بالفعل وبالقوه ی خود برداشته، بگذاردآنها شکست بخورند و ایران با اسرائیل همسایه شود!

درآن موقع تیزبینان وتحلیلگران مردمی با درایتی که از تکیه به مردم حاصل میشود نوشتند که معنی عملی این شعار ” نه غزه، نه لبنان، جانم فدای اسرائیل ” میباشد!

واینکه آزادی باید بدون ریش وپشم باشد، حرف احمقانه ایست واتفاقا بزرگترین قهرمانان مبارزه درراه آزادی با ریش وپشم بودند ودرمقابل فاشیست هایی مانند هیتلر ومستبدین چاکر منشی مثل رضاخان وپسرش عاری ازریش وپشم وبنابراین پیدا کنید میزان استلزام منطقی سردهندگان این گونه شعار هارا!!

صابر  

*** 

همچنین: