مجاهدین رجوی ، پاد زهر آزادی درقد وقامت خودشان – بمناسبت سالگرد تاسیس مجاهدین خلق

مجاهدین رجوی ، پاد زهر آزادی درقد وقامت خودشان – بمناسبت سالگرد تاسیس مجاهدین خلق

بمناسبت سالگرد تاسیس مجاهدین خلقصابر تبریزی، ایران اینترلینک، پنجم سپتامبر 2021:… صرفنظر ازاینکه دراعلام تاریخ تاسیس سازمان زیاده روی شده ، سازمان مجاهدین خلق که اینک بطور تمام وکمال به باند روی استحاله یافته ( باند مافیایی که نوعی دلقک سیاسی هم میتوان به او گفت)، قدمتی که در این مقاله برایش قایل شده است ، ندارد واساسا این باند مافیایی که اندک اندک به تشکل دلقکان سیاسی با رهبری مستبد تبدیل شده ، کارش وارونه جلوه دادن حقایق وآنهم در راستای تبلیغ بنفع خودشان بوده که خوشبختانه مشاهده میشود این بزرگ نمائی ها بیش ازهمه به خود ضدمردمی شان لطمه میزند. بمناسبت سالگرد تاسیس مجاهدین خلق 

پیام مرحوم مسعود رجوی ، توهم مریم رجوی و مجاهدینسازمان مجاهدین خلق ؛ از توهم تا واقعیت

مجاهدین رجوی ، پاد زهر آزادی درقد وقامت خودشان

بمناسبت سالگرد تاسیس مجاهدین خلق

14/06/1400

مجاهدین، پادزهر بنیادگرایی دینی ” نام مقاله ایست که باند رجوی منتشر کرده ومن برآنم که قسمت های اساسی این مقاله ی تماما سفسطه آمیز را نقل کرده ونقد کوتاه خود را برآن ارائه کنم.

باهم بخوانیم :

” در پنجاه‌ و هفتمین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران، از دریچه‌های مختلف می‌توان به تحلیل این دیرپاترین نیروی اپوزیسیون در تاریخ میهنمان نشست. آنچه در این برش مورد بحث قرار می‌گیرد، نقش اخص مجاهدین در رویارویی با بنیادگرایی دینی است. بی‌اغراق می‌توان گفت مجاهدین ضدارتجاعی‌ترین نیروی تاریخ معاصر ایران هستند…”

صرفنظر ازاینکه دراعلام تاریخ تاسیس سازمان زیاده روی شده ، سازمان مجاهدین خلق که اینک بطور تمام وکمال به باند روی استحاله یافته ( باند مافیایی که نوعی دلقک سیاسی هم میتوان به او گفت)، قدمتی که در این مقاله برایش قایل شده است ، ندارد واساسا این باند مافیایی که اندک اندک به تشکل دلقکان سیاسی با رهبری مستبد تبدیل شده ، کارش وارونه جلوه دادن حقایق وآنهم در راستای تبلیغ بنفع خودشان بوده که خوشبختانه مشاهده میشود این بزرگ نمائی ها بیش ازهمه به خود ضدمردمی شان لطمه میزند.

بمناسبت سالگرد تاسیس مجاهدین خلق

مجاهدین اسبق با رساندن مسعود رجوی به مقام اولوهیت نشان دادند که هیچ مشکلی با مسائلی بنام ارتجاع وبنیاد گرائی ندارند وبرعکس خود تا بخواهی بنیاد گرا میباشند وتنها با این تفاوت که وابستگی فکری این جریان به ماکیاولیزم، موضوع تحلیل دقیق از ساختارآنها را قدری پیچیده تر میکند .


برخی از سرودهای ضد امریکایی مجاهدین خلق (تولید شده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و قبل از شکست کودتای سی خرداد و فرار رجوی):


درهر صورت، جریان هرچه باشد ، تشکیلات رجوی باوجود هراسمی که برایش بگذاریم ، مرتجع ترین جریان ایرانی است که باوجود نقاط ضعف های جدی ذکر شده، بی شرمانه خود را یک جریان سیاسی معرفی میکند.

دوباره :

“جنگ اول و آخر مجاهدین با این رژیم بر سر آزادی و حاکمیت مردم است.”

لعنت به دروغگو!

مشکل شما کسب قدرت به هر قیمتی است واین حاکمیت ذره ای اجازه نمیدهد که این آرزوی 40ساله ی شما برآورده شود ودشمنی تان با حاکمیت موجود ازاین بابت است.

وگرنه اگر شما ذره ای علاقه به آزادی داشتید، به همرزمان خود که اینک به اسیر جنگی شان تبدیل کرده اید ، اجازه میدادید که حق انتخاب کردن وشدن داشته باشند، ازنوع زندگی ای که اعضای تمامی احزاب سیاسی- اعم از مردمی وغیر مردمی- بطور مسلم دارند، برخوردار باشند و … که عملا وباتمام جزئیات برخلاف آن عمل میکنید!

این بزرگ کردن ها صرفا برای توجیه مسعود رجوی و تحقیرحنیف نژاد  است

مجددا:

” نظرگاه مجاهدین هر نوع استثمار را به هر بهانه و توجیه نفی می‌کند. مدافع آزادی و پلورالیسم است.”

بازهم حرفی جز اینکه بگویم لعنت بر دروغگو ، ندارم وناچارم بگویم شما تهمت زنانی هستید که به خودتان هم تهمت میزنید؟!

شما تمام اختیارات مادی ومعنوی اعضای تشکیلات را به فرد خودشیفته ومستبدی بنام مسعود رجوی که سخنگویی بنام مریم دارد، تفویض کرده اید وآنگاه ازپلورالیزم ( جمع گرایی ) حرف میزنید؟

این چه آزادی است که یک وابسته ی شما حق تماس باخانواده های خود را ندارد وقادر نیست روزهایی محدود ازعمر 40سال هدر رفته درتشکیلات شما را درمرخصی باشد؟

امتیازی که زندانیان درایران ازآن بهره میبرند.

بازهم :

” بنیاد گرایی نوع آخوندی، توسعه‌طلبی خود را تحت عنوان «صدور انقلاب»! و «نقش مستشاری» یا… هرگز پنهان نکرده است. در نقطهٔ مقابل مجاهدین، این سیاست ضدایرانی و تروریسم افسارگسیختهٔ ناشی از آن را قدم به قدم افشا کرده و مانع شده‌اند بازوان اختاپوس‌گونهٔ خود را بگستراند و کشورهای مسلمان منطقه را به کام بکشد.”

آرایش توازن قوای جهانی طوری ترتیب یافته که به کشوری مانند ایران اجازه داده نمیشود که یک دهکده ی شوره زار مال کشورهای دیگران را تصرف کند وبنابراین آنچه را که شما مانع تصرفش توسط ایران باشید، درعالم واقعی وجود ندارد وحرف مفت وتهمت بیجایی است که دراین مورد مطرح میکنید!

مریم رجوی بلندگوی تجاوز‌گران به مرزهای میهن

همچنین :

” بنیادگرایی و زن‌ستیزی دو روی یک سکه هستند. مجاهدین و مقاومت ایران با پیشتازی سلسله‌ای از زنان انقلابی و تابوشکن، مسیر رهایی را برای زن ایرانی هموار نموده‌اند. اکنون پیشتازی زنان و دختران شجاع را در اعتراضها، قیام‌ها و نیز در پراتیک کانون‌های شورشی می‌توان مشاهده کرد.”

زنان ساکن ایران هربدبختی هم که داشته باشند، با زور سیاسی وتشکیلاتی ازشوهران خود جدا نمیشوند تا همگی از هرحیث وهرجهت دراختیار بوالهوس خائنی مانند مسعود رجوی قرار گیرند.

شما با سابقه ی ننگینی که درمورد زنان دارید ، نمیبایست این نوع حرف ها را پیش کشیده وخود را رسواتر کنید.

مگر نشنیده اید که ساکنان خانه های شیشه ای بسوی دیگران سنگ پرتاب نمیکنند؟!

حضور زنان ودختران ایرانی دراعتراضات مدنی هم هیچ ارتباطی بشما ندارد و در عوض، چیزی که باید زنان تحت تصرف رجوی وتحت فرمان مریم انجام دهند ، دست زدن به اعتراضات مدنی برای کسب حقوق شان است که عملا نمیتوانند یا طوری مسخ شده اند که اصلا سرشان نمیشود که چنین حقوقی دارند!

صابر  تبریزی

مجاهدین رجوی ، پاد زهر آزادی درقد وقامت خودشان 

بمناسبت سالگرد تاسیس مجاهدین خلق

***

مریم رجوی نعل وارونه و ادعای جنگ طلبی ایران و صلح طلبی امریکا در یمن و خلیج فارساز «جان نثاری و دعای سلامت برای آیت الله خمینی» علیه امپریالیزم تا «خوشرقصی برای امپریالیزم

رد پای فرقه رجوی در همه جریانات ضد ایران وایرانیخانم رجوی دکتر مصدق چه ربطی به شما دارد؟

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/استحاله-سازمان-مجاهدین-خلق-هم-چاره-کار/

استحاله سازمان مجاهدین خلق هم چاره کار رجوی نشد

استحاله سازمان مجاهدین خلق هم چاره کار رجوی نشدصابر تبریزی، ایران اینترلینک، دوم فوریه 2021:… مجاهدین خلق استحاله یافته عمده تلاش شان این است که نظام جور وسلطه ی آمریکائی اورا بعنوان نوکر اصلی خود برسمیت بشناسد و با تسخیر ایران این فرقه ی ضد مردمی را بعنوان کدخدا ومباشر خود برسرکار بگمارد که تاکنون موفقیتی نداشته و با این منفوریتی که درایران دارد، بعدها هم نخواهد داشت! پس با این وجود این مفلس وتفاله ی جریانهای سیاسی ایران چکار کند؟ نظر من این است که بروند کشک اش را بسابند. استحاله سازمان مجاهدین خلق هم چاره کار رجوی نشد 

بزرگداشت روز کوروش و مجاهدین خلق استحاله یافتهبزرگداشت روز کوروش و مجاهدین خلق استحاله یافته

استحاله سازمان مجاهدین خلق هم چاره کار رجوی نشد 

این تئوری عاریه گرفته از دیگران را بارها مطرح کرده اید

14/11/99

مجاهدین خلق استحاله یافته عمده تلاش شان این است که نظام جور وسلطه ی آمریکائی اورا بعنوان نوکر اصلی خود برسمیت بشناسد و با تسخیر ایران این فرقه ی ضد مردمی را بعنوان کدخدا ومباشر خود برسرکار بگمارد که تاکنون موفقیتی نداشته و با این منفوریتی که درایران دارد، بعدها هم نخواهد داشت!

پس با این وجود این مفلس وتفاله ی جریانهای سیاسی ایران چکار کند؟

نظر من این است که بروند کشک اش را بسابند.

استحاله سازمان مجاهدین خلق

استحاله سازمان مجاهدین خلق

اماخودشان باین نتیجه رسیده اند که سراغ لنین رفته و با نقل دست وپا شکسته ی تئوری های انقلاب او ، راهی برای خود درمیان روشنفکران باز کنند و یک ماکیاول بازی تمام عیار براه اندازند.

این مریدان دست اول رجوی با نقل قول نظریه های لنین- والبته بدون اشاره بنام ومواضع او- جنین جملاتی را در وبسایت های فرقه ی رجوی نوشته اند:

” وضعیت انقلابى، اصولا شرایطى است که وقوع انقلاب، به عنوان آخرین راه حل براى تغییر وضع موجود، شدنى و در دسترس است. اما عوامل مکملى لازم است تا انقلاب را از پتانسیل و قابلیت شدن به واقعیت شدن سوق بدهد. چنین عوامل لازمه اى را، عمدتاً و در اصطلاح، در حوزه عوامل ذهنى- یعنى رهبرى کننده، مى شمارند “.

بلی لنین نوشته است که برای فراهم شدن شرایط انقلاب ، علاوه براینکه اوضاع اقتصادی یک کشور باید طوری وخیم باشد که سران آن حکومت ( بالایی ها) نتوانند کاری درترمیم اوضاع بکنند ودرضمن قدرت سرکوب خودراازدست بدهند ( شرایط عینی انقلاب ) ، اقشار وطبقات پایین خلق هم بقدری متشکل وسازمانیافته  وتحمل ناپذیرباشند که انقلاب بکنند ( شرایط ذهنی انقلاب) ، شرط لازم وکافی است.

اما برخلاف تصورات واراده گرایی های باند رجوی ، حکومت ایران قادر است ودر سربزنگاه از پتانسیلهای بسیار بالای کشور استفاده کرده و سر رشته ی امور را با کیفیتی بهتر دردست گیرند.

اعتراضات اقشار فرودست جامعه جنبه ی ابتدائی دارد و حکومت قادر به کنترل ومدیریت آنست و معترضین هم درعدم ارتباط تشکیلاتی با هم قرار گرفته واحزاب وسازمان هایی که قادر به کنترل وهدایت این اعتراضات باشد،وجود خارجی ندارد.

استحاله مجاهدین خلق ایران از آپارتمان بلور کشاورز تا کمپ تیرانا

دوباره :

” حال در نظر بگیرید دو جامعه را که به لحاظ اقتصادى، طبقاتى، آزادى‌هاى سیاسى و اجتماعى و یا عدم آن، در شرایط نسبى مشابه قرار دارند. چرا در یک جامعه، شرایط عینى انقلابى به وجود میاید ولى نه در دیگرى یعنى اینکه، در دو جامعه با شرایط نسبى مادى یکسان، یکى ممکن است در شرایط انقلابى بسر ببرد، و دیگرى شاید در خواب. چه چیز و یا عواملى این دو جامعه را از هم متمایز، و باعث میشود که رفتارى کیفاً متفاوت از خود بروز دهند؟”

منظور نویسنده این است که در چند جامعه ای با شرایط یکسان، ممکن است اتفاقات عین همی روی ندهد تا او بتواند نتیجه گیری کند که شرایط عینی یکسان بدون وجود دیگر شرایط ( ذهنی ) روی ندهد وبطوریکه لنین تاکید کرده ، سبب انقلاب دربعضی ها نمیشود.

که چی؟

باند رجوی که عمده نیرویش صرف  آستان بوسی امپریالیزم متاخر ( آمریکا) بعنوان ضد انقلاب ناب جهانی است  وگرفتن قدرت با دخالت مستقیم این امپراطور متمایل به زوال را دارد، چه احتیاجی به یاد گرفتن این تئوری ها دارد؟

مگر اینکه به حکم سابقه وماهیت علاج ناپذیر فرقه ای اش ، ادعا کند که انقلاب وضد انقلاب جملگی مال او میباشد ودر این صورت احتیاجی به این نوشته ها نیست!

استحاله تدریجی میراث محمد حنیف نژاد به فرقه ای ،موسوم به فرقه رجوی

سپس :

” پس چه عامل یا عواملى میتوانند به هویت جامعه شکل، و به آن آمادگى‌هاى لازم انقلابى را بدهند؟ بى‌تردید تاریخچه مبارزاتى و هویت نیروهاى شرکت کننده در آن، نقشى اساسى را در شکل‌گیرى این وجه پایه اى از هویت ملى خواهند داشت. پس مشروعیت و پشتوانه عنصر “ذهنى” رهبرى کننده در اصل به قبل از وقوع شرایط انقلابى بر میگردد، وقتى که او متعهد میشود که نه به لحاظ “ذهنى”، بلکه به صورت عملى و “عینى” با اتکاء به خود، در جهت تسریع شکل‌گیرى شرایط انقلابى- از جمله با تاثیرگذارى مثبت بر هویت ملى، کوشا و مسئول باشد “.

شما نمیتوانید که این عنصر ذهنی تعیین کننده را به خواننده ی خود وآنهم درجامعه ی ایران نشان دهید و اگر زمانی موفق به نشان دادن این عنصر ذهنی شدید، ناچارید که نام خود را از این فهرست حذف کنید!

بدان خاطر حذف کنید که بعنوان یک نیروی میرا و دنبالچه ی ضد انقلاب وارتجاع جهانی ، جایی را دراین صف پیدا نخواهید کرد و این نوشته ی شما ارزشی درحد اظهار لحیه دارد!

صابر تبریزی

استحاله سازمان مجاهدین خلق هم چاره کار رجوی نشد 

بمناسبت سالگرد تاسیس مجاهدین خلق 

***

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/استحاله-مجاهدین-خلق-،-لجن-پراکنی-یا-واق/

استحاله مجاهدین خلق ، لجن پراکنی یا واقعیت

استحاله مجاهدین خلق ، لجن پراکنی یا واقعیت صابر تبریزی، ایران اینترلینک، پانزدهم ژوئن 2020:… حسین یعقوبی بعنوان یکی ازکارگزاران قلم بدست رجوی ، برای اثبات اینکه دروغ میگویند که سازمان مجاهدین خلق استحاله یافته ( باند رجوی ) درجامعه ی ایران به هیچ شمرده میشود ویا توسط تعداد کمی ازمردم ( ودر راس آنها خانواده های این مجاهدین؟! ورها یافتگان ازاین مناسبات غیر انسانی ) مورد تنفر زیاد است ، اقدام به نوشتن مقاله ای کرده که با وجود صغری کبری کردن های زیاد، موفق به اینکار نشده است. استحاله مجاهدین خلق ، لجن پراکنی یا واقعیت 

استحاله مجاهدین خلق ، لجن پراکنی یا واقعیت باند رجوی مجاهدین اولیه را بلعید!

استحاله مجاهدین خلق ، لجن پراکنی یا واقعیت

بمناسبت سالگرد تاسیس مجاهدین خلق

برای اینکه هراتهام زشتی به باند رجوی میچسبد!

26/03/1399

حسین یعقوبی بعنوان یکی ازکارگزاران قلم بدست رجوی ، برای اثبات اینکه دروغ میگویند که سازمان مجاهدین خلق استحاله یافته ( باند رجوی ) درجامعه ی ایران به هیچ شمرده میشود ویا توسط تعداد کمی ازمردم ( ودر راس آنها خانواده های این مجاهدین؟! ورها یافتگان ازاین مناسبات غیر انسانی ) مورد تنفر زیاد است ، اقدام به نوشتن مقاله ای کرده که با وجود صغری کبری کردن های زیاد، موفق به اینکار نشده است.

 

او در رسانه های مجازی رجوی نوشته است :

” به یقین می توان گفت که هیچ سازمان سیاسی اپوزیسیون در سطح جهان به اندازه “سازمان مجاهدین خلق” مورد لجن پراکنی، تبلیغات دروغ و جنگ روانی رژیم یاغی حاکم بر کشورمان قرار نگرفته است. برای صحت و سقم این ادعا کافی است واژه “مجاهدین خلق” را در اینترنت به زبانهای رسمی دنیا جستجو کنید و نتیجه آنرا با تحقیق در مورد دیگر سازمانهای اپوزیسیون در همین زمینه مقایسه کنید. در کانون این جنگ روانی گسترده، تکرار و تکرار و باز هم تکرار یک ترم جنگ روانی، بسیار برجسته است: “مجاهدین یک فرقه بشدت منفور و فاقد هرگونه پایگاه در بین مردم ایران هستند”!

من با خواندن این متن به یاد دزدی که درمنطقه ی ما زندگی میکرد افتادم.

او میگفت : ” هردزدی ای که دراین منطقه اتفاق میافتد ، مالباخته و پلیس به خانه ی من مراجعه میکنند و بدبختانه مال مسروقه را از خانه ی من پیدا میکنند که از سر بدشانسی من است “!

مجاهدین خلق هم وضعی مشابه دزد یاد شده دارند واز بس که مستندات وادله وشواهد زیادی برعلیه شان وجود دارد ، هرشخص کم وبیش مطلعی همواره اینقدرفاکت و ماتریال دراین مورد دارد که براحتی میتواند برعلیه این تشکیلات مطلب بنویسد.

ازنظر من ، این شخص بجای حل مسئله، صورت مسئله را پاک میکند که البته ره بجایی نمیبرد!

اوباید بفکر نشسته ودریابد  که چرا نفی ونقد مجاهدین رجوی ، اینقدر ساده است ودلیل نام برده شدن زیاد از این باصطلاح سازمان را دریابد و بیخودی بسراغ صغری کبری چیدن سفسطه آمیز نرود!

 

دوباره :

” اما آیا سازمان مجاهدین خلق بطور واقعی فاقد پایگاه اجتماعی بوده و مورد تنفر مردم است؟ و یا اینکه برعکس، این تشبثات و جنگ روانی بی سابقه در تاریخ جنبش های آزادیبخش، تلاش‌های یک رژیم بکلی مطرود و محتضری است که سرنگونی حتمی خود را تنها و تنها در پیوند مردم ایران با ظرفیت و توان منحصر بفرد موجود در همین سازمان مجاهدین خلق می بیند “.

شق اول قضیه درست است!

اما به شق دوم که میرسیم ، عملا میبینیم که رجوی با کاری که برعلیه مردم ایران وبخصوص خانواده های اعضای خود کرده ، مورد تنفر است.

رژیم هم بخوبی باین موضوع آگاه است که ساختار وطرز تفکر مجاهدین خلق فعلی، طوری نیست که قادر به پیوند با مردم باشد و ودرمقابل، سازمان ادامه ی حیان اینچنینی خود را دردروری ازمردم وگریختن از محک ارزیابی  جستجو میکند.

ضمنا ، بطوری که دیگران هم بارها گفته اند ، اگر حکومت هم تک وتوک خبرهایی برعلیه شما منتشر میکند برای آنست که با داشتن مستندات بیحد،  کاری راحت تر از آن نمیتواند بکند تا به جهانیان نشان دهند که مجاهدین خلق که خود را اپوزیسیون اصلی معرفی میکند ازچه قماشی است وبسادگی پیروز میدانی میشود که شما  بطور سبک سرانه برای حکومت بازکرده اید!

در دنباله :

” حال در یک نگاه منطقی و به اصطلاح دیالکتیکی به این تناسب اجتماعی، آیا می توانند مردم بستوه آمده ای که در صدر آرزوهایشان نابودی و سرنگونی این رژیم جنایت پیشه و قرون وسطایی است از مجاهدین و یا هر نیروی داخلی دیگری که با تمام قوا بر آن بتازد متنفر باشند “؟

صورت مسئله ی تو غلط است هموطن بی وطن!

بشرط تنفر مردم از حکومت، هیچ قشر وطبقه ای ازمردم ایران به همکاری با شما- که شرط اولیه اش آقا بالاسر تمامیت خواه  ومستبدترقبول کردن است- غلط است.

مسلما مردم درمقابل نارسائی ها حرفی خواهند داشت ولی شکل این اعتراضات طوری نخواهد بود که مورد خوشآیند رجوی بوده وسودی برایش داشته باشد.

بار دیگر :

” اگر بطور عام مردم یک جامعه که اسیر چنگال یک دیکتاتور خونریز و بی رحم بوده و در عین حال از قهرمانان جان برکف خود که چیزی جز نابودی آن هیولای وحشی را در سر ندارند، نفرت داشته باشند، پس بطور منطقی آن مردم نمی بایست از بلوغ کافی سیاسی – اجتماعی و فرهنگ لازم برای پذیرش یک حاکمیت مردمگرا و دمکراتیک برخوردار باشند “.

مردم سراغی  از قهرمانان جان برکفی که درصفوف شما باشد وبنفع آنان کاری بکند، ندارند.

قهرمانی های مریدان رجوی که برای کمک به ارضای شهوات فرماندهی یا جنسی مسعود رجوی جان باخته اند ارتباطی به مردم ندارد وآن دسته ازمردمی که فرزندانشان اینگونه فدای بوالهوسی های رجوی شده اند، مسلما از شما ها متنفر اند.

ضمنا سعی نکنید که بطور غیر مستقیم مردم را که حمایتی از شما نمیکنند ، دچار احساس گناه کرده ویا تهدید به بی شعوری کنید.

میزان سطح آگاهی مردم خیلی فراتر ازتصورات مغزهای فسیلی شماست وبادیدن اینگونه دوپهلو نویسی ها برعلیه خود، بیش از گذشته از شما متنفر خواهندشد.

بعبارت دیگر ، برخورد اینچنینی با افکار عامه، بضرر شماست!

یا اگر بدرستی سخنان خود پای میفشارید، باید این دموکراسی ومردم گرایی را در تشکیلات خود برقرار نموده وازما هم دعوت کنید که برای درک این دموکراسی که تاحال ضد دموکراسی بوده، به کمپ مانز آلبانی بیآییم.

همینطور :

” حتی اگر پایگاه اجتماعی مجاهدین در دهه شصت را ملاک قرار ندهیم و فقط به یک دهه اخیر بنگریم… بیشترین زندانیان سیاسی و کسانیکه توسط رژیم آخوندی به شهادت رسیده اند، از هواداران سازمان مجاهدین خلق بوده اند “.

عمدتا نوجوانان و جوانان عادت به مطالعه ویاد گرفتن تاریخ نداشته پایگاه اجتماعی مجاهدین را تشکیل میدادند که اتفاقا خیلی ضعیف تر ازپایگاهی بود که جمهوری اسلامی ایران دربین این صنوف داشتند و بدین علت این پایگاه شما درهم کوبیده شد وکار به مراحل بدی از قبیل همداستانی وهمکاری با دشمن متخاصم وسپس سلطه گران خارجی وکنار گذاشتن شعارها واهداف بنیانگذاران سازمان رسیدکه شرح وبسط این حوادث ، ازحوصله ی این یادداشت کوتاه خارج است!

صابر  تبریزی

استحاله مجاهدین خلق ، لجن پراکنی یا واقعیت

بمناسبت سالگرد تاسیس مجاهدین خلق 

***

باند رجوی مجاهدین اولیه را بلعیداز کمین مجاهدین سر کوچه ها برای کشتار مستشاران امریکائی تا گماشتگی برای جنگ طلبان امریکائی

همچنین:
لینک 

استحاله مجاهدین خلق ایران از زبان جولیانی

استحاله مجاهدین خلق ایرانصابر تبریزی، ایران اینترلینک، یازدهم اوت 2019:… شما در خیمه شب بازی های ویلپنت و … هم حضور داشتید وبانام بردن ازحضور 50کشور ، به اهالی این 50 کشور توهین میکنید وبهتر بود بگویید که روسپیان سیاسی حاضر درمراسم مریم، از 50 کشور جهان بودند! حضور ژنرال های بازنشسته ی آمریکائی که اگر تفحص شود، همگی قاتلین انسان ها هستند ، ازیک طرف طمع ورزی آنها را نشان میدهد وازسوی دیگر استیصال باندرجوی را بنمایش میگذارد! چرا که یک جریان سابقا مدعی استقلال ایران ، بطور طبیعی ازحضور نظامیان کشوری که دشمن مردم ایران هستند ، ابا دارد! حضور این نظامیان سند کافی دراین مورد است که سازمان مجاهدین خلق استحاله کامل شده و حق با کسانی است که آنرا باند مافیایی رجوی میدانند! استحاله مجاهدین خلق ایران 

استحاله مجاهدین خلق ایرانرجوی بازیگری خیالی در دنیای سیاست امروزی

استحاله مجاهدین خلق ایران

شهردار حقوق بگیر رجوی ، چیزی را گفته که باید میگفت!

20مرداد1398

سرود های ضد امریکایی مجاهدین خلق  و بزرگداشت قتل امریکایی ها منتشر شده بعد از انقلاب ضد سلطنتی: 

بهمراه جان بولتون آوانجلیست ( صهیونیست مسیحی ) و … ، رودی جولیانی بعنوان شهردار اسبق نیویورک که به فساد مالی و اخلاقی شهره است وحق وحساب گرفتنش از رجوی ها بارها بثبوت رسیده ، از حامیان اصلی باند رجوی است که تقریبا درتمامی خیمه شب بازی های مریم شرکت میکند وعلاوه بر سخنرانی هایی که دارد ، مصاحبه های متعاقب را نیز انجام میدهد تا بعنوان کسی که یکی از بیشترین دریافت کنندگان حق الزحمه!! است ، ادای دین کند!

برابر اظهارات صریح پاتریک کندی که اوهم بنفع مجاهدین رجوی سخنرانی میکند ، مبلغ دریافتی این بازنشستگان وروسپیان سیاسی غرب از مجاهدین، بین 40 تا 200هزار دلار برای هرشرکت درمراسم وایراد سخنرانی در آن است!

برابر اظهارات صریح پاتریک کندی که اوهم بنفع مجاهدین رجوی سخنرانی میکند ، مبلغ دریافتی این بازنشستگان وروسپیان سیاسی غرب از مجاهدین، بین 40 تا 200هزار دلار برای هرشرکت درمراسم وایراد سخنرانی در آن است!

در نشریات مجازی باند رجوی چنین آمده است :

” شهردار رودی جولیانی: «من این امکان را داشته ام که به مدت ۴ روز در آلبانی باشم و در کنفرانسی در آنجا شرکت داشتم. در این کنفرانس ۵۰کشور شرکت کرده بودند و نماینده داشتند که شامل تعداد قابل توجهی از شخصیتهای نظامی ما از جمله چندین ژنرال آمریکایی و ژنرال های ۴ستاره شرکت کردند در واقع دو ژنرال ۴ستاره شرکت داشتند “.

شما در خیمه شب بازی های ویلپنت و … هم حضور داشتید وبانام بردن ازحضور 50کشور ، به اهالی این 50 کشور توهین میکنید وبهتر بود بگویید که روسپیان سیاسی حاضر درمراسم مریم، از 50 کشور جهان بودند!

حضور ژنرال های بازنشسته ی آمریکائی که اگر تفحص شود، همگی قاتلین انسان ها هستند ، ازیک طرف طمع ورزی آنها را نشان میدهد وازسوی دیگر استیصال باندرجوی را بنمایش میگذارد!

چرا که یک جریان سابقا مدعی استقلال ایران ، بطور طبیعی ازحضور نظامیان کشوری که دشمن مردم ایران هستند ، ابا دارد!

حضور این نظامیان سند کافی دراین مورد است که سازمان مجاهدین خلق استحاله کامل شده و حق با کسانی است که آنرا باند مافیایی رجوی میدانند!

همینطور :

” شما همچنین می توانید علائم دیگر را ببینید از جمله مردهایی که کلیه خودشان را به قیمت ۵۰۰دلار می فروشند تا خانواده شان را غذا برسانند. به یاد داشته باشید رژیم ایران الان ۴۰سال است در قدرت است و صدها هزار جنایت علیه بشریت انجام داده و مردم را در خیابانها کشتار کرده است “.

و دولت شما این مردم بااین وضع را محاصره ی کامل اقتصادی میکنید که کلیه های خود را ارزانتر ازاین بفروشند؟!

وبا این وجود بازهم بطور بی شرمانه ای ادعا دارید که درطرف مردم ایران قرار دارید؟!

وشما که علاوه برکشتار اقصی نقاط مردم جهان ، برای تداوم سیاست کثیف نژاد پرستی وتامین منافع کارخانه های اسلحه سازی وآزاد گذاشتن حمل اسلحه برای سفید پوستان نژادپرست ، شاهد کشتار هر روزه ی مردم آمریکا بدست نژاد پرستان هستید ، خود را بیگناه میدانید؟!

درایران اتفاق نمیافتد که شاگردان کلاسی را به رگبار مسلسل بسته و کشتار نمایند ولی این روند درکشور شما به یک سنت رایج تبدیل شده و چه دلیلی دارد که دلتان برای این هموطنان خودتان نسوزد وبرای ما بسوزد؟؟!!

همچنین :

 “من تصاویری از ۱۲۰هزار نفر از آنها را دیدم و کتابی در خانه ام دارم که اسامی۲۰هزار نفرشان را لیست کرده و کاملا مستند است “.

پس از 100 هزار بقیه چی؟!

شما ادعا دارید که برای 20 هزار نفرشان سند دارید که مسلما بیش از چند هزار نفر آنها درعملیاتی که ازخاک عراق به سربازان ایرانی شده ، کشته شده اند !

با این حساب شما، حدود 10هزار نفر میماند که خود محل شک وشبهه است واین تعداد دربرابر 17هزار نفری که براثر ترروهای مجاهدین رجوی درایران جان باخته اند ، کم است و حرف شما در جواب این حرف حساب من چیست؟!

 بازهم :

” از زمانی که روحانی به سر کار آمده حدود دو برابر تعدادی که … کشت را کشته است. لذا این آدم یک قاتل دیگر است، او مسئول قتل عام است اینها جنایات علیه بشریت کرده اند و اروپا به همینها پول می دهد و ما هم بیش از یک میلیارد دلار دادیم. این یک میلیارد دلار برای کشتن اینها هزینه شد و اوباما و بایدن باید از این کارشان شرم کنند “.

البته روحانی رئیس دادگاه ها نیست و اختیارات کشتن کسی را ندارد .

اغلب اعدام شدگان بخاطر قصاص بوده که به هر صورت درقوانین اسلامی وجود دارد وعربستان ودیگران هم این کار را انجام میدهند و البته مورد اعتراض شما نیست ودراین مورد میگویید که درامور داخلی کشورهایدیگر دخالت نمیکنید؟؟!!

درکشور شما هم اعدام وجود دارد و افشاکنندگان جنایت های هیئت حاکمه ی آمریکا تا ابد درزندان میمانند  و …!

ضمنا اوباما فقط قسمتی از پول های بلوکه شده ی ما را پس داد وشق القمری نکرد!

این مسئله درجریان توافق برجام انجام گرفت واوباما دربرابر دادن این پول ما به خودمان ، امتیازاتی هم ازما گرفت که البته ازروش های مذاکرات است !

سپس :

“و حالا آلترناتیوی هست و این آلترنایتو سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران است. که یک دولت آلترناتیو هستند و آنها آماده اند تا وارد شوند و کار اصلی و سخت را انجام دهند. آنها تنها حمایت ما را می خواهند “.

اولا آلترناتیو جریانی است که تعداد قابل توجهی ازمردم طرفدارش باشند که این مسئله درمورد مجاهدین صدق نمیکند واغلب مردم آنرا نه آلترناتیو که درشکل وشمایل یک دشمن حقیر میپندارند!

ثانیا ، میخواهید چه نوع حمایتی ازمجاهدین بکنید؟!

آیا ازنوع ونزوئلایی است که عده ای ( اغلب اروپایی تبار واز فرزندان استعمارگران ) را به خیابان ریخته و کسی را خودخوانده رئیس جمهورش کنید ودست به انواع کودتاهای فعلا ناموفق بزنید؟!

اما درایران نمیتوان چنیدین هزار نفر را جمع کرد تا بگویند که مریم را رئیس جمهور خود میدانند  ومریم هم قادربه حضور درایران وسخنرانی برای این عده ی مفروض نیست!

ازطرف دیگر، بزرگترهای شما درمورد ” احمد چلبی ” سازی درایران ، سبک و سنگین میکنند که برابر اخبار موجود، ازاین بابت هم  رجوی ها ازکمترین شانس- که همواره بسوی صفر میل میکند- برخوردارند!

صابر  تبریزی

استحاله مجاهدین خلق ایران

*** 

همچنین: