بند” ف”. ما به تهد خود رسیدم اما رجوی کوتوله هنوز نرسیده

بند” ف”. ما به تهد خود رسیدم اما رجوی کوتوله هنوز نرسیده

احمد. م خ. اروپا، نوزدهم فوریه 2014: … در شروع نشست برای اینکه از احساسات ما استفاده کند یک عکس نشان داد که دو بچه داشتن با هم کشتی می گرفتن و یکی از کودکان  طرف مقابلش را به زمین خوابانده بود و پشتش را به زمین زده بود رجوی کوتوله هم با یک شبیه سازی کودکانه گفت بین دعوای خودش با رژیم ایران بر سر قدرت  آن کس که پشتش به خاک رسیده خودش هست مثل کودک افتاده است و آن زیر گیر کرده و …

آیا قربانیان کمپ اشرف طعمه ای جهت دستیابی به اهدافی شیطانی تر بوده اند؟

(با تشکر از آقای احمد.م خ،  نجات یافته جدید الورود به اروپا، دریافت شد)

بند” ف” . ما به تهد خود رسیدم اما رجوی کوتوله هنوز نرسیده

با تشکر از آقای کریم غلامی که در مقاله ای بنام بند” ف” یاد آوری کردن که نحو شستو شوی مغزی در درون فرقه تحد نام انقلاب ایدولوژیک مرحله مبارزه با فردیت بن ” ف “

یاد م هست در همین نشست های رهبر فرقه که در اثر به بن بست رسیدن سیاست ها واستراتژی اعلام شده اش مواجه شده بود و در معرض انبوهی سوالات از لایه های مختلف قرار گرفته بود فیلی هوا کرد و همه ما اعضا را هم گناه کار کرد که بانی و باعث پیش نرفتن خط استراتژیکی اش ما اعضا هستیم که با تمایلات شخصی و فردی خط پیش نمی بریم و به فکر فردیت خودمان هستیم

در شروع نشست برای اینکه از احساسات ما استفاده کند یک عکس نشان داد که دو بچه داشتن با هم کشتی می گرفتن و یکی از کودکان طرف مقابلش را به زمین خوابانده بود و پشتش را به زمین زده بود رجوی کوتوله هم با یک شبیه سازی کودکانه گفت بین دعوای خودش با رژیم ایران بر سر قدرت آن کس که پشتش به خاک رسیده خودش هست مثل کودک افتاده است و آن زیر گیر کرده و مغلوب کودک دیگر است و شما اگر بلند شدن من را می خواهید باید تمام سوالات و ابهامات خود را درمورد من و خط من کنار بگذارید و به فکر این باشید من از آن زیر طرف مقابل خلاص شوم و بلند شوم .

و در شرایطی که من کشتی را باختم و آن زیر هستم هر سوال و ابهامی در درون تشکلیلات خیانت و کمک به کشتی گیر غالب است .

با این روش ابلهانه همه ما را خفه کرد و طی سالهای سال متاسفانه سکوت کردیم در مقابل توهمات این بیمار قدرت طلبی اما جالب است بدانید در همان سلسله نشست ها تاکید کرد که اگر شما به

تهدتان عمل کنید من هم قول می دهم رژیم ایران را سرنگون کنم و اگر من به قول و تهد خودم نرسیدم برای اینکه دفتر کارمان خوب بسته شود و پاسخ گو هیچ کس نباشیم من اول از همه خود کشی می کنم و تمام مسئولیت شکست ها و ضربه فنی شده در این زور آزمایی شخصا به عهده می گیرم و دفتر سازمان را خوب می بندم .

حالا بعد از سالهای طولانی که همه عالم و آدم به چشم دیدن که آقای کوتوله در اثر توهمات و شهوات قدرت طلبی تو” رجوی” خزیده” در سوارخ موش در دامن اجنبی “شکست خوردی و تمام حرفهایت پوچ از آب در آمده و ما اعضای قبیله ات که بیست تا سی سال تمام عمر و نیروی جوانی خود را با نام مبارزه با فردیت خود در اختیار تو گذاشیم که ببینیم چه غلطی می کنی حال که به تهد خود رسیدم اما تو نرسیدی بیا و این دم آخر روی حرفت بمان و ذره ای از ما یاد بگیر و به حرف و قولی که به ما دادی عمل کن و خودت را بکش و هم ما جدا شدگان را خلاص کن که دیگر این همه مقاله علیه گند کاری های تو ننویسم وبریم دنبال زندگی عادی خود و درس بخوانیم و جبران عمر گذشته را بکنیم و هم باقی مانده دوستان اسیرمان در لیبرتی و اور سوراواز را خلاص کن بیایند در دنیای آزاد نفسی بکشن و دیداری با عزیزانشان داشته باشند .

هم خودت خلاص می شوی از مخفی شدن و غرق شدن در امورات جنسی که تا خرخره گیر کردی و زنانت را هم خلاص میکنی که هر کدام یک شوهر داشته باشند وبقول بانوی اولت مریم قجر اینهمه گیس گیس کشی نداشته باشند .

بیا و به بقولی که دادی عمل کن

هر چند می دانم گوش شنوا نداری و من وسایر دوستان داریم زیر گوش خر یاسین می خوانیم

اما بگذار همان خلق قهرمان که تو سنگش را به سینه می زدی خاطرات ما جدا شدگان و رها شدگان از چنگالت را بخوانند و برای تاریخ کشورمان نوشته های ما باقی بماند که ما در عالم مردانگی و جوانمردی که رسم دو کشتی گیر اصیل است مروت را بجا آوردیم و با فردیت خود که شامل تمام طبیعی ترین و مبرم ترین نیاز یک انسان برای زنده ماندن است که خداوند هم با هدیه زندگی به اشرف مخلوقات خودش این اختیار را داده که از مواهب اش استفاده بکنیم اما هر کدام بیش از بیست سال سی سال پای تهدمان و حرفی که با تو زدیم بودیم حالا که به ته خط رسیدم و از سازمان و اشرف و ارتش آزادی بخش و…… چیزی نمانده لطفا بیاید به قول و حرف زده خودت شما هم عمل کنید و خود را سر بنیست کنید و از شر دادگاه های آینده در برابر خلق قهرمان در جنوب تهران که شعارش را همواره می دادی و می گفتی روزی در جنوب تهران در برابر جمع مردم جوابگوی عملکرد خود هستی خلاص کن خلاص خلاص خلاص

Massoud Rajavi and Saddam Hussain


(Rajavi from Saddam to AIPAC)

همچنین:

در حاشیه تظاهرات ده ها فرانسوی علیه فرقه تروریستی رجوی در اورسوراواز

Massoud Rajavi and Saddam Hussainاحمد. م خ. اروپا، سیزدهم فوریه 2014: …  ما هم مجبور بودیم به جای مراورده و تماس با مردم خودمان و خانواده های خودمان که به ذن خود برای تغییر وضعیت سیاسی و اجتماعی آنها مبارزه می کردیم  در این مهمانی ها شرکت کنیم وبا این افراد پیر و پاتال  تاریخ گذشته دیسکو

رجوی از چه واژه های برای سرکوب ما استفاده می کرد

احمد. م خ. اروپا، هشتم فوریه 2014: …  رجوی همچون  عضدی مخالف آزاد کردن و خارج شدن اعضای قبیله اش  بود و به هر قیمت  نمی گذاشت کسی دنبال زندگی خودش و انتخاب های خودش خارج از عراق  باشد به همین منظور تمام ارتباطات افراد را با خانوادهایمان قطع کرده بود شخصا برای خارج شدن و آزاد شدن از دست این خود

جامعه بسته {فرقه } و جامعه باز (جنگ، جنگ، جنگ)

احمد. م خ. اروپا، دوم فوریه 2014: …  یکی دیگر از ویژه گی های جامعه بسته که به شکل بسیار کهنه آن در قبیله ها یافت می شود جنگ طلبی و دشمن فرضی درست کردن در اذهان اعضای قبیله است تا افراد گیر کرده در این محیط بسته سر گرم جنگ ذهنی باشند و با دشمن خیالی در حال جنگ باشند . لطف به تعدادی از کلمات یا جملات