بهزاد جان خوش آمدی (جداشدگان فقط یک جرم دارند جرم افشاگری کردن و آگاهی دادن)

بهزاد جان خوش آمدی (جداشدگان فقط یک جرم دارند جرم افشاگری کردن و آگاهی دادن)

 Behzad_Alishahi_Massoud_Khodabandehحسن پیرانسر، فرانسه، بیست و پنجم می 2016:… رجوی بعد از عملیات فروغ جاویدان که یک عملیات خودکشی بود و شکست سنگینی را از جمهوری اسلامی ایران متحمل شد بوضوع شکست استراتژی جنگ مسلحانه و ارتش آزادیبخش خود را مشاهده کرد ولی این شکست استراتژیک را یک پیروزی قلمداد کرد در صورتیکه هم درمناسبات فرقه و هم در بیرون از فرقه همه این عملیات را شکست استراتژیک … 

بهزاد علیشاهی مسعود خدابندهشد غلامی که آب جوی آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد

لینک به صفحه فیسبوک آقای پیرانسر

جداشدگان فقط یک جرم دارند جرم افشاگری کردن و آگاهی دادن

بهزاد جان خوش آمدی

شکستهای نظامی و استراتژی و ایده الوژیک و تشکیلاتی و سیاسی فرقه رجوی:

 رجوی بعد از عملیات فروغ جاویدان که یک عملیات خودکشی بود و شکست سنگینی را از جمهوری اسلامی ایران متحمل شد بوضوع شکست استراتژی جنگ مسلحانه و ارتش آزادیبخش خود را مشاهده کرد ولی این شکست استراتژیک را یک پیروزی قلمداد کرد در صورتیکه هم درمناسبات فرقه و هم در بیرون از فرقه همه این عملیات را شکست استراتژیک رجوی میدانستند . کشتی استراتژیک رجوی در عراق به گل نشست.

رجوی در کودتای سال۱۳۶۴ که انقلاب ایده الوژیک درونی آن را نام نهاد تمامی زیرساختهای سازمان مجاهدین دهه ۴۰ را بکلی منهدم کرد و فرقه رجوی را با این کودتا بر قدرت نشاند و در این کودتای درونی همه اعضا را گوهران بیبدیل و سلاح و یونیفورم نظامی را ناموس مجاهد نامید و قرارگاه اهدایی صدام حسین را شهر اشرف و شهر شرف مجاهدین به لحاظ ایده الوژیک نامگذاری کرد . بعد از سرنگون شدن صدام حسین و باز شدن فضا و شکسته شدن فضای خفقان و سرکوب در مناسبات فرقه رجوی بیش از یکهزار گوهر بیبدیل از فرقه رجوی جدا شدند سلاح و یونیفورم نظامی فرقه از آنها گرفته شد و شهر اشرف نیز تخلیه شد . خلع سلاح و خلع یونیفورم و بسته شدن درب شهر شرف اشرف و ریزش شدید گوهران بیبدیل که همگی از بیّنات انقلاب ایده الوژیک بود شکست ایده الوژیک فرقه رجوی را مهر کرد که نتیجه این شکست را در کمپ لیبرتی و انحلا ل آن در آینده نزدیک را بخوبی میتوان مشاهده کرد. در واقع خروج نیروها از عراق و رفتن آنان به کشور آلبانی پایان و شکست ایده الوژیکی کودتای سال ۱۳۶۴ میباشد چون شرف و ناموس و گوهران بیبدیل و لم یر تابو و برگشت ناپذیر در کشور عراق که شاخصهای این انقلاب یا کودتای ۶۴ بودند همه واگذار شدند و شکست ایده الوژیک را مهر کردند.

در صحنه سیاست فرقه رجوی که تقریبا ۳ دهه از حضور فعال آنان در خارج کشور و در اروپا و آمریکا میگذرد و از همه امکانات مالی و ارتباطی و تشکیلات بطور کامل برخوردار هستند فقط توانسته اند چند صد نفر مثلا حدود ۱۰۰۰ نفردر کل اروپا و آمریکا و آمریکای شمالی را جذب خود کنند در صورتیکه طبق آمار گوگل حود ۴ الی ۵ میلیون ایرانی در اروپا و آمریکا و آمریکای شمالی زندگی میکنند که همین اعداد و ارقام شکست سیاست فرقه رجوی در جذب ایرانیان خارج کشور را بخوبی نشان میدهد و در نتیجه این شکست و عدم محبوبیت در بین ایرانیان خارج کشور فرقه رجوی مجبور است با هزینه کردن میلیونی دلار و یورو مردم غیرایرانی را در تجمعات و میتینگها و مراسمهایش شرکت دهد و از آنها به عنوان ایرانیان شرکت کننده در مراسم خود یاد کند مانند مراسم ۱۷ ژوین در ویلپنت پاریس.

سیاست فرقه رجوی در جذب نیرو در داخل کشور هم بخصوص پس از دهه ها همکاری اطلاعاتی و نظامی با دشمن مردم ایران یعنی صدام حسین و حمله و هجوم به خاک ایران در جریان جنگ ۸ ساله بین دو کشور ایران و عراق به شکست انجامید و میزان محبوبیتی را که در سال ۱۳۵۷ بعد از انقلاب ضد سلطنتی بدست آورده بود از ۱۳۶۴ به بعد از دست داد.
رجوی بدلیل شکستهای سیاسی و تشکیلاتی و ایده الوژیک و نظامی مجبور به رفتن به اختفا شد و هم اکنون مدت ۱۳ سال است که از اختفای وی میگذرد مسعود رجوی که فردی بسیار مغرور و خودشیفته است برای خود القاب مختلف بکار میبرد رهبر عقیدتی ٬ فرمانده کل ٬ و با حضرت علی ع ارتباطاتی داشت و نقش امام زمان را نیز در مناسبات فرقه بازی میکرد و تنها کسی بود که به هیچ کس جوابگو نبود به جز خدا ٬ او اساسا فکر نمیکرد چنین حوادثی مانند سرنگونی صدام حسین و خلع سلاح و …………………. غیره اتفاق بیفتد وقتی چشم خود را باز کرد متوجه شد بیش از ۱۰۰۰ تن از گوهران بیبدیل فرقه اش از او و فرقه اش جدا شدند و چون میدانست که دیگر نمیتواند دهانها را با مشت آهنین ببندد و سرکوب کند به اختفا رفت حالا به یمن دهانهای باز شده جداشدگان و منتقدین چهره و ماهیت اینفرقه هم برای مردم ایران و هم مردم و دولتهای اروپایی و آمریکایی هر چه بیشتر آشکا شده است چون این جداشدگان و منتقدین بودند که با بیان واقعیتها و به عنوان شاهدین زنده پرده ها را کنار زدند و شکستهای سیاسی و تشکیلاتی و نظامی و استراتژیک و ایده الوژیک اینفرقه را با بیان واقعیتها کالبدشکافی کردند و در اختیار مردم قرار دادند . شکستهایی که مسعود رجوی از همه آنها به عنوان پیروزی یاد میکرد ولی افشاگریهای جداشدگان و منتقدین از فرقه رجوی جدا شده بود که دست رجوی را رو کردند و پرده ها را کنار زدند.

بله جدا شدگان و منتقدین از نظر و دیدگاه مسعود رجوی مجرم هستند چون جداشدگان و منتقدین پرده ها را کنار زدند و واقعیتها را برملا کردند

*** 

بهزاد علیشاهیزالوی مجاهدین وسرخ رگ مسئله پناهندگی

بهزاد علیشاهیتشکر از پیامهای شادباش و نکته ای مهم

قربانیان رجوی پاریسبهزاد علیشاهی: چرا سازمان مجاهدین یک” فرقه ” خطرناک است و یک سازمان سیاسی نیست؟

تبلیغ شامپو، تالیف کتاب و تحلیل سیاسی

تیمسار مسعود رجوی،همسرش و آقای خزایی گماشته اشتیمسار مسعود رجوی،همسرش و آقای خزایی گماشته اش

مریم رجوی و آنجلاتفاوت آنجلا و خانم رجوی

مجاهدین خلق فرقه رجوی تروریسمپیام مسعود رجوی به لشکرهای ارتش آزادیبخش

همچنین:

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25134

هفدهم جون و شوی خالی از ایرانی 

 حسن پیرانسر، فرانسه، پانزدهم می ۲۰۱۶:… امسال هم طبق معمول هر سال فرقه منحوس و ضد بشری و ضد ایرانی رجوی شوی مسخره و تهوع آور ۱۷ جون را برگزار میکند و میلیون یورو هزینه این شوی مسخره که تمامی افراد شرکت کننده در آن اجاره ای میباشند و از کشورهای مختلف با هزینه های پرداخت شده به پاریس می آیند میباشد افرادی از لهستان و پناهجویان و پناهندگان افغانی عربهای مقیم فرانسه و رنگین پوستان افریقایی و … 

ویلپنت خالى از ایرانى چه معنایى دارد خانم رجوى

لینک به صفحه فیسبوک آقای پیرانسر

هفدهم جون و شوی خالی از ایرانی

امسال هم طبق معمول هر سال فرقه منحوس و ضد بشری و ضد ایرانی رجوی شوی مسخره و تهوع آور ۱۷ جون را برگزار میکند و میلیون یورو هزینه این شوی مسخره که تمامی افراد شرکت کننده در آن اجاره ای میباشند و از کشورهای مختلف با هزینه های پرداخت شده به پاریس می آیند میباشد افرادی از لهستان و پناهجویان و پناهندگان افغانی عربهای مقیم فرانسه و رنگین پوستان افریقایی و…………..شرکت کنندگان این شوی مسخره و ضد ایرانی میباشند و طبق سیاق ثابت فقط ۲۰۰ الی ۳۰۰ ایرانی در این شو هر ساله شرکت میکنند
این شو که هر ساله با سیاستمردان عمدتا بازنشسته و از دور خارج شده اوروپایی و آمریکایی با هزینه های پرداخت شده مزّین میشود با حضور رییس جمهور مادام العمر شورای مزدبگیران مقاومت که با لباسی گرانقیمت و با پرچم شیروخورشید نشان در دست بر روی سن بزرگ سالن شروع میشود

این شو فقط مصرف تبلیغاتی و عوامفریبانه دارد و فرقه مزبور جهت قدرتنمایی و ژست سیاسی هر ساله آن را به نمایش میگذارد

لازم میدانم که نکته ای در مورد پرچم شیر و خورشید اینفرقه از قول آقای مسعود رجوی بیان کنم چون سران اینفرقه برای پیشبرد اهداف ضدبشری خود از هر ابزاری برای فریب اذهان استفاده میکند و یکی از این ابزار پرچم شیر و خورشید است آقای مسعود رجوی در مورد پرچم شیروخورشید مجاهدین چنین میگفت

مجاهدین با انتخاب پرچم شیروخورشید این پرچم را از دست و مالکیت اضداد و سلطنت طلبها و بورژوازی

بیرون کشید و از آن خود کرد. ولی شیروخورشید پرچم ما اساسا محتوی و تعریف خودش را دارد و ۱۸۰ درجه با تعریف و محتوای اضداد فرق بنیادی و اساسی دارد نقش شیر در پرچم ما حضرت علی ع است و آن شمشیر در دست شیر همان ذولفقار حضرت علی ع است و خورشید در پشت شیر همان حضرت فاطمه است.

فرقه رجوی متاسفانه تمامی عملکردهایش در بیرون فرقه فقط مصرف تبلیغات و عوامفریبی دارد و تمام تلاش خود را میکند که از خود یک چهره دمکراتیک و آزادیخواه نشان دهد مثلا در این شو و سایر شوهای فرقه خانم رجوی با کت و دامن و با صورت آرایشکرده بر روی سن میرود در صورتیکه در مناسبات درونی فرقه رجوی پوشیدن دامن و آرایش کردن برای زنان مطلقا ممنوع است

صحبت از جدایی دین و دولت که در این شو و شوهای دیگر اینفرقه که از خانم مریم رجوی شنیده میشود فقط جنبه تبلیغاتی دارد چون در مرامنامه و اساسنامه شورای ملی مقاومت یا شورای مزدبگیران مقاومت

نام دولت مجاهدین دولت جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران ثبت و تثبیت شده است

آخر سوال اینجاست که

چرا عوامفریبی و شارلاتانیزم؟ چرا دروغ ؟ چرا عدم شفافیت باخلق قهرمان ایران؟ چرا با دروغ و با عوامفریبی میخواهید به هدف خود که همان تصاحب قدرت و ایجاد اختناق و سرکوب خلق قهرمان است برسید؟خجالت بکشید و شرم کنید شرم یک احساس انقلابی است چرا در شو های شما فقط افراد خارجی آنهم با پرداخت هزینه شرکت میکنند و فقط ۲۰۰ تا ۳۰۰ ایرانی آنهم با پرداخت پول و هزینه سفر یا ترس از افشای مسایل خصوصی آنها شرکت میکنند؟خجالت بکشید

این را بدانید که با این شوها فقط باعث تمسخر خود میشوید به خود آیید و کله کبکی خود را از زیر برف شارلاتانیزم و دروغگویی خارج کنید و واقعیت دنیا و جهان و خودتان را ببینید آنوقت متوجه میشوید که در تعادل قوا شما پشه هم نیستید !

*** 

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIهمایش ویل پنت؛ به نام مجاهدین خلق به کام داعش

گردهمایی بزرگ یا لشکرکشی عظیم دروغ

سفر به پاریس، از جیب سازمان مجاهدین خلق؟

لوموند: شو مجاهدین خلق به سبک آمریکایی

گزارش سازمان ملل: ادامه نگرانی از نقض حقوق بشر توسط رهبری مجاهدین خلق (فرقه رجوی)

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24161

خانواده و رویکرد فرقه رجوی نسبت به آن 

حسن پیرانسر، فرانسه، دوازدهم مارس ۲۰۱۶:…  اینروزها مقابل درب کمپ لیبرتی خانواده های بیشماری که هر یک جگر گوشه ای در اینفرقه دارند تحصن کرده اند و خواهان دیدار با عزیز خود هستند دیداری که حق هر پدر و مادر و خانواده ای است حقی که حتی زندانیان در سرتاسر دنیا از آن بهره مند هستند که در زندان با خانواده خود ملاقات داشته باشند ولی این حق مانند سایر حقوق اولیه انسانی در این فرقه نادیده گرفته شده و لگد مال شده است … 

https://youtu.be/tpaXueZ9WAc

لینک به صفحه فیسبوک آقای پیرانسر

خانواده و رویکرد فرقه رجوی نسبت به آن

هیچ گلی عطر، رنگ و زیبایی مادر را ندارد.((ارنست همینگوی))

ای مهر مادری که مقدس ترین محبتها هستی، زبان زمینی ما ناتوان از وصف عظمت آسمانی تو است.((وباهاروف)

خانواده بخصوص پدر و مادر در تمامی جوامع بخصوص در فرهنگ ما ایرانیان نقش و جایگاه و مرتبت بالایی دارذ چون خانواده بخصوص پدر و مادر بیشترین عشق و عاطفه و حمایت نسبت به فرزندان خود را دارند . متاسفانه فرقه رجوی ماهیت واقعی خود را در مقابل حضور چشمگیر خانواده ها سابقا در مقابل درب پادگان اشرف و حال در مقابل درب کمپ لیبرتی در کشور عراق نشان داده و میدهد و در مقابل خواسته بحق خانواده ها که دیدار و ملاقات حضوری با جکر گوشه هایشان است اینطور افسار پاره میکند و بجای نشان دادن مهر و عطوفت به خانواده ها و نگه داشتن حرمت و احترام آنان ماهیت واقعی خود را بروز میدهد و با فحش و تهمت و افترا از خانواده ها پذیرایی میکنند . آنوقت خانم مریم رجوی از آزادی و دمکراسی صحبت میکند !!

اینروزها مقابل درب کمپ لیبرتی خانواده های بیشماری که هر یک جگر گوشه ای در اینفرقه دارند تحصن کرده اند و خواهان دیدار با عزیز خود هستند دیداری که حق هر پدر و مادر و خانواده ای است حقی که حتی زندانیان در سرتاسر دنیا از آن بهره مند هستند که در زندان با خانواده خود ملاقات داشته باشند ولی این حق مانند سایر حقوق اولیه انسانی در این فرقه نادیده گرفته شده و لگد مال شده است

فرقه رجوی که خود را مسلمان میداند و کلیه آثار و علایم اسلامی مانند حجاب و شعایر و آیین های اسلامی  را در خود دارد در مقابل ارزش و جایگاه خانواده بخصوص پدر و مادر که در کتاب قرآن بدان اشاره و تاکید شده است آن را نادیده میگیرد و عکس عمل میکند

قرآن در وصف احترام به خانواده و پدر و مادر چنین میگوید

قرآن کریم پس از فرمان به پرستش خداوند و نهی از شرک ورزیدن، به احسان و نیکی کردن به پدر و مادر فرمان می‏دهد: »وَاعْبدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِکوُا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوالِدَیْنِ اِحْساناً؛ خدا را بپرستید و به او شرک نورزید و به پدر و مادر خود احسان کنید« )نساء، ۳۶).

نظیر آن آیه »و لا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احساناً؛ هیچ چیز را شریک خداوند قرار ندهید و به والدین خود احسان کنید« )انعام، ۱۵۱) و آیه دیگر که می‏فرماید: »وَ قَضی رَبُّکَ اَلاّ تَعْبُدُوا اِلاَّ اِیَّاهُ وَ بِالْوالِدَیْنِ اِحْسانَا؛ پروردگارت حکم کرده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر خود احسان کنید« )اسراء، ۲۳).

قرآن کریم در آیه‏ای دیگر، با تعبیری جالب توجه شکر والدین را در کنار شکر به خداوند قرار داده و با یک فعل، سپاسگزاری نسبت به خداوند و والدین را دستور می‏دهد: »اَنِ اشْکُرْلِی وِ لِوالِدَیْکَ؛ مرا و پدر و مادرتان را سپاس‏گزارید.« )لقمان، ۱۴).

.جایگاه خانواده و پدر و مادر را در کتاب آسمانی قرآن مشاهده کردیم ولی فرقه رجوی نه تنها هیچ احترامی به خانواده و پدر و مادر ندارد بلکه با تمام قوا در مقابل خانواده ایستاده است و هر آن چیزی که برازنده رهبران فرقه رجوی است را نثار خانواده ها کرده و میکند از فحش و تهمت و افترا گرفته تا  سنگ پرانی به سمت خانواده ها ؍ خانواده هایی که فقط طالب دیدار و ملاقات ساده ای با عزیز و جگر گوشه خود هستند .

بله متاسفانه ما با فرقه ای طرف هستیم که همه چیز را به خدمت خود گرفته تا فقط به قدرت برسد و فقط به قدرت فکر میکند و در این مسیر جز خود و فرقه اش به هیچ چیز دیگر اهمیت نمیدهد و تمامی ارزشها را زیر پا میگذارد و نادیده میگیرد ولی جنگ با عاطفه و عشق و محبت و غرایز انسانی محکوم به شکست است  و در این جنگ این عشق و عاطفه است که پیروز و رو سفید بیرون می آید و دیگری که فرقه منحوس رجوی است شکست خورده و رو سیاهی را برای چندمین بار تجربه خواهد کرد.

مجاهدین خلق فرقه رجوی کمپ لیبرتی 2016سفرنامه انتظار و امید- قسمت پایانی

آشور ورشی بغداد فوریه 2016ملاقات آشور ورشی با برادرش بعد از ۲۸ سال

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22162

خانم رجوی چرا ۱۱ سپتامبرو حملات تروریستی القاعده را در پادگان باقرزاده جشن گرفتید؟ 

حسن پیرانسر، پاریس، بیست و دوم نوامبر ۲۰۱۵:…  فرقه رجوی و رهبری آن طبق معمول وطبق عادت موج سواری که در آن حرفه ای شده اند اینروزها بی وقفه به برگزاری مراسم و جلسه و شرکت در مراسم سوگواری و ۰۰۰۰۰۰۰۰۰در پاریس و سایر کشورها اقدام میکنند تا خود را مدافع آزادی و دمکراسی جا بزنند و برای خود وجهه سیاسی در بین فرانسویان ایجاد کنند۰ برای افرادی مانند من و کسانی که در فرقه مذهبی رجوی …

مهدی ابریشمچی ابوالقاسم رضا سروناز چیت سازعزاداری مریم قجرعضدانلو برای چی هست ؟کاسه های داغ تر از آش

مریم رجوی داعش تروریسم تروریستی که حمله به پاریس را محکوم کرد

خانم رجوی چرا ۱۱ سپتامبرو حملات تروریستی القاعده را در پادگان باقرزاده جشن گرفتید؟

اینروزها پاریس درگیر تروریسم واعمال تروریستی یک مشت آدمخوار مغزشویی شده و زامبی های فرقه ای میباشد و آسایش و امنیت به خاطر اعمال این زامبی های آدمخوارتحت الشعاع قرار گرفته است۰

القاعده و داعش و الشباب و بوکوحرام و طالبان و۰۰۰۰۰۰۰۰۰ همه یک مشت جانی خونریز و آدمکشی هستند که بخاطر رسیدن به اهداف خود به هر رذالتی و جنایتی دست میزنند تا آزادی و دمکراسی را در جهان از بین ببرنند و دیکتاتوری مذهبی و آنارشیسم را جایگزین آن کنند ولی بشر وبشریت در مقابل این جانیان قد اعلم کرده و ضمن محکوم کردن این جانیان و ایده اولوژی مرگ و نیستی آنها اجازه سر بریدن دمکراسی و آزادی را به این وحوش ایده الوژیک نمیدهد

فرقه رجوی و رهبری آن طبق معمول وطبق عادت موج سواری که در آن حرفه ای شده اند اینروزها بی وقفه به برگزاری مراسم و جلسه و شرکت در مراسم سوگواری و ۰۰۰۰۰۰۰۰۰در پاریس و سایر کشورها اقدام میکنند تا خود را مدافع آزادی و دمکراسی جا بزنند و برای خود وجهه سیاسی در بین فرانسویان ایجاد کنند۰

برای افرادی مانند من و کسانی که در فرقه مذهبی رجوی عضویت داشته ایم و از نزدیک با ایده الوژی و سبک فکر این افراد آشنا هستیم حالمان از اینهمه عوامفریبی و موج سواری و انطباق کار کردن رهبران اینفرقه بهم میخورد ۰ از خانم رجوی این سوال را میکنم و چون ایشان خود را یک زن مسلمان میداند و خودش بهتر میداند که دروغ و دروغگویی در اسلام حرام است پس باید در اینمورد درست جواب بدهد سوال اینست خانم رجوی آیآ شما و همسرتان آقای مسعود رجوی در حملات تروریستی القاعده که بیش از ۳۰۰۰ زن و مرد آمریکایی در داخل آسمانخراشهای نیویورک WORLD TRADE CENTER

در ۱۱ سپتامبر کشته شدند در پادگان باقرزاده در حوالی بغداد در حضور تمامی ارتش آزادیبخش که بنده هم بودم به افتخار کشته شدن آن ۳۰۰۰ زن و مرد آمریکایی فرمان جشن و پایکوبی صادر نکردید؟ مگر به فرمان شما و شوهرتان شیرینی و آبمیوه به خاطر پیروزی القاعده در به کشته دادن بیش از ۳۰۰۰ تن در آمریکا در چندین نوبت بین افراد ارتش آزادیبخش پخش نشد؟ مگر شما مرتب با پخش صحنه های برخورد هواپیماها به آسمانخراشها دست نمیزدید و نمیخندیدید؟ مگر نگفتید که آمریکا ببر کاغذی است و ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

اگر در ذات شما و درسبک فکر شما و در ایده الوژی شما تروریسم و اعمال تروریستی جایی ندارد پس چرا در پادگان باقرزاده آن اعمال تروریستی القاعده را محکوم نکردید؟ چرا فرمان جشن و پایکوبی صادر کردید و چرا به جای آن فرمان ا دقیقه سکوت برای ۳۰۰۰ زن و مرد آمریکایی کشته شده صادر نکردید؟ اگر تروریسم و بنیادگرایی ۲ روی یک سکه هستند و شما مدعی آن هستید پس چرا آن تروریسم القاعده را در ۱۱ سپتامبر راکف دف زدید ؟

خودتان بهتر از هر کسی میدانید که تمامی این موج سواری ها فقط و فقط برای رسیدن به هدفی است که در سر دارید و برای تحقق اهداف خود روی هر موجی سوار میشوید وخود را انطباق میدهید و خود را به هر رنگی در می آورید۰من فقط در یکصورت سوگواری شما برای اعمال تروریستی پاریس را قبول میکنم که صادقانه و بدون ذره ای دروغ جشن و پایکوبی پادگان باقرزاده را برای کشتار آمریکایی ها در ۱۱ سپتامبررا بازگو کنید و بگویید چرا جشن گرفتید و چرا به افتخار آن اعمال کثیف و ضد بشری و تروریستی دست زدید و شیرینی پخش کردید واز کار خود انتقاد کنید چون شما مدعی هستید که تروریسم و بنیادگرایی ۲ روی یک سکه هستند پس ۱۱ سپتامبر نیزتروریسمی است که از دل بنیادگرایی درآمده پس نمیتوان در ۱۱ سپتامبر جشن گرفت و در۱۳ نوامبر سوگوار بود این ۲ در تناقض است پس میتوان نتیجه گرفت همه این اعمال تصنعی و عوامفریبی و موجسواری است۰

آقای پیرانسر، پارلمان اروپا. عضو قدیمی و باسابقه مجاهدین خلق از این سازمان میگوید

آقای اولاند، فرانسه بخاطر مردم خودش هم که شده دست از حمایت از فرقه تروریستی رجوی بردارد

Maryam Rajavi Saddam's private army NCRIمشاور سیاسی پارلمان اروپا: باید به نقش انگلی مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در ساختمانهای پارلمان پایان داد

مریم رجوی و خودسوزی های سال 2003آیا خودسوزی ندا حسنی بایستی به فراموشی سپرده شود؟

***

همچنین
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=21876

آقای رجوی!! ف = فردیت

حسن پیرانسر، ایران قلم، نهم نوامبر ۲۰۱۵:… آقای رجوی آیا کشور عراق با دولت جدیدش به شما امکان هر گونه مبارزه ای با دولت جمهوری اسلامی را میدهد؟ آقای رجوی مگر با بسته شدن در مبارزه مسلحانه در کشور عراق با سرنگونی صدام حسین امکان مبارزه سیاسی در کشورهای آزاد و دمکراتیک اروپایی وجود ندارد ؟ مگر شما بارها نگفتید که که همه افراد در سازمان و فرقه شما افسران انقلاب کرده و زاده مریم و …

کمپ لیبرتی مجاهدین خلق اکتبر 2015پیرانسر: شعار ساکنان لیبرتی را مسلح کنید ، دومین اشتباه بزرگ رجوی بعد از عملیات فروغ است

کمپ لیبرتی مجاهدین خلق فرقه رجویاغلب افراد تحت سیطره فرقه مجاهدین در کمپ لیبرتی دچار بیماریهایی روحی و جسمی شده اند

لینک به منبع

آقای رجوی!! ف = فردیت

حسن پیرانسر ـ ۰۹٫۱۱٫۲۰۱۵ باز متاسفانه خبر حمله دیگر به لیبرتی و تکه و پاره شدن اسیران در بند فرقه رجوی را در سایتها خواندم و ناراحت شدم چون تک تک آن کشته شدگان را میشناختم و با تعداد کثیری از آنها سالها در یک قرارگاه و در یک قسمت بودم و آنها را از نزدیک میشناختم . ولی ناراحتی و افسوس خوردن چه فایده ای دارد و چه کمکی به آن ۲۰۰۰ و اندی انسان در خاک جنگزده عراق میکند . جالب اینجاست که رهبران فرقه رجوی هر دو کاملا آگاه از خطرات موجود در خاک عراق میباشند ولی اقدام جدی برای خروج این ۲۰۰۰ و اندی انسان از خاک عراق را با امکانات کلان و انبوه لابیهای رنگارنگ انجام نمیدهند و به هرکس و هر جریان و گروه و…………. که خواستار خروج فوری این انسانها از قتلگاه لیبرتی هستند مارک مامور وزارت اطلاعات و سپاه قدس و…………..زده میشود ولی واقعا چرا رجویها آنقدر مصر هستند که در عراق باقی بمانند؟

اینروزها همه میدانند که عراق یک کشور خارج از کنترل میباشد که هم قتل و کشتارهای قومی و مذهبی در آن بشدت وجود دارد و هم جولانگاه آدمخوارهای داعش شده است و هیچ عقل سالمی حکم نمیکند که ۲۰۰۰ و اندی زن و مرد ایرانی خلع سلاح شده در یک پادگان سیبل در خاک عراق باقی بمانند و هر چند وقت یکبار ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ تن از آنها تکه تکه شوند و عده کثیری هم زخمی و معلول شوند . اگر ما با سازمان و فرقه ای روبرو بودیم که امکانات مادی و انواع و اقسام لابیهای گردن کلفت را نداشت میتوانستیم این را برای خودمان توجیه کنیم که امکان و توان جابجایی را ندارند ولی فرقه رجوی یک فرقه بسیار ثروتمند و دارای لابیها و انبوه وکلای گردن کلفت میباشد که براحتی میتواننداین انسانهای اسیر را از خاک عراق به کشور یا کشورهای امن جابجا کنند ولی چرا این فرقه و رهبران آن اینکار را نمیکنند؟!

برای پاسخ به این سوال ۴ سوال اساسی و بنیادی را مطرح میکنم .

۱. آقای رجوی هدف شما از نگهداشتن نیروهای فاقد سلاح و تجهیزات آنهم در سنین میانسالی و پیری با انواع و اقسام بیماریهای جسمی و روانی در خاک عراق چیست؟ آیا ماندن این ۲۰۰۰ و اندی مرد و زن بدون سلاح و تجهیزات آنهم در دوران پیری برای سرنگون کردن رژیم جمهوری اسلامی است؟

۲. اگرجواب شما به سوال ۱ مثبت است یعنی میخواهید با این ۲۰۰۰ و اندی زن و مرد پیر و فرتوت و مریض آنهم با دست خالی رژیم جمهوری اسلامی را قهرآمیز سرنگون کنید این سوال پیش میاید که مگر آنموقع که ارتش آزادیبخش با آن همه سلاح های سبک و نیمه سنگین وسنگین و توپخانه و تانک و نفربر و هلیکوپتر و………………….مجهز بود و میانگین سنی افراد حدااقل۲۰ سال کمتر از حالا بود توانستید که سرنگون کنید!!؟ تازه پشتیبانی همه جانبه صدام حسین را به لحاظ امکانات مادی و تسلیحاتی و نظامی بطور کامل داشتید که الان دیگر او و دولتش در عراق به زباله دانی تاریخ پیوسته ست. ابزار رسیدن به این هدف در خاک عراق چیست ؟ آیا اساسا ابزاری برای رسیدن به هدف خود در عراق دارید ؟!!

۳. آقای رجوی آیا کشور عراق با دولت جدیدش به شما امکان هر گونه مبارزه ای با دولت جمهوری اسلامی را میدهد؟

۴. آقای رجوی مگر با بسته شدن در مبارزه مسلحانه در کشور عراق با سرنگونی صدام حسین امکان مبارزه سیاسی در کشورهای آزاد و دمکراتیک اروپایی وجود ندارد ؟ مگر شما بارها نگفتید که که همه افراد در سازمان و فرقه شما افسران انقلاب کرده و زاده مریم و انقلاب او هستند پس اگر به این حرف خود ایمان دارید بجای تکه تکه شدن این افراد آنها را به کشورهای امن و آزاد متنقل میکردید تا ابزار مبارزه سیاسی شما در مقابل جمهوری اسلامی شوند چرا اینکار را نکردید؟

آقای رجوی از نظر من که یک کادر ۲۵ ساله فرقه شما بودم و با شناختی که از شما دارم فردیت شما بسیار کلفت و زمخت است شما خوب میدانید و خوب هم آگاه هستید که عراق بدون صدام حسین دیگر جای فرقه شما نیست و بخوبی میدانید که عربها دشمن خونی فرقه شما در خاک عراق هستند ولی نمیخواهید این فردیت زمخت خود را بشکنید و گذشته خود بخصوص در عراق را نقد کنید و بیایید صادقانه بگویید که تحلیلها و استراتژی شما در عراق اشتباه بود و استراتژی جنگ و خشونت آنهم در همدستی با صدام حسین دشمن ایران و ایرانی به گل نشست و اگر دلیل نگه داشتن آن ۲۰۰۰ و اندی اسیر را در لیبرتی و در عراق از من بپرسید من به صراحت میگویم که شما نمیخواهید به روی مبارک خود بیاورید که استراتژ ی شما از اساس و پایه غلط بود و حاضرید هر چند وقت یکبار ۱۰ ها تن از این اسیران تکه تکه شوند ولی نگویید که تحلیلها و استراتژی شما در خاک عراق اشتباه بوده و نمیخواهید از مردم عراق و مردم ایران عذرخواهی کنید.

من نمیدانم آیا برای نقد کردن گذشته خود و فرقه خود دیر شده است یا نه چون تا به امروز هزاران نفر به خاطر تحلیلهای غلط و استراتژی به گل نشسته شما در عراق و از همه مهمتر بخاطر نقد نکردن گذشته خود و استراتژی به گل نشسته کشته و زخمی و معلول و آواره و بی آینده و …….شده اند ولی این را میدانم اگر بخواهید و تصمیم بگیرید که آن ۲۰۰۰ و اندی زن و مرد بیدفاع را از قتلگاه عراق نجات دهید میتوانید چون همه امکانات لازم حتی بیشتر از آن را دارید پس این گوی و این میدان .

آقای رجوی سلاح را برای چه کاری و برای چه کسی می خواهی؟

همچنین:

تشکر و قدردانی به سبک آقای رجوی ،بروید گم شو ید !!!

حسن پیرانسر ، ایران قلم، پاریس، چهاردهم اوت ۲۰۱۳: … البته این فرهنگ لمپنی و چاله میدانی که آقای رجوی دارند برای جدا شده ها از اینفرقه تازگی ندارد چون این فرهنگ لمپنی و چاله میدانی در مناسبات درونی اینفرقه متداول و روزمره میباشد و هر روز توسط شورای رهبری   بر علیه اعضای اینفرقه استفاده میشده  و میشود. در یکی از م
 
 
حسن پیرانسر، ایران قلم، پاریس، سی ام ژوئیه ۲۰۱۳: …  مستعار جهانگیر و هوشنگ دودکانی بدستور خانم!!! مهناز شهبازی از زنان حرم رجوی، ماموریت داشتند بنده را در استخر قرارگاه بدنام اشرف خفه کنند که با هوشیاری و فرار بنده از فرقه مافیایی رجوی این توطئه عقیم مان. بله رجوی دستش به خون و توطئه و آدمکشی آغشته و آلوده است و به همین دلیل
 
 
حسن پیرانسر، کانون قلم، پاریس، پانزدهم ژوئیه ۲۰۱۳: …  اینروزها رجوی افسارپاره کرده است ، البته مدتی است که این رهبر مالیخولیایی  و دیوانه سکس !و قدرت !،افسار پاره کرده است و به لجن پراکنی و تهمت و اتهام زدن بر علیه هر جنبنده ای که دهان بر انتقاد علیه او وزنان حرم او و شهوات جنسی او بگشاید، اقدام میکند ، حالا باید دید دلیل