به محکمه کشیدن مهدی ابریشمچی توسط دادگاه پاریس

به محکمه کشیدن مهدی ابریشمچی توسط دادگاه پاریس

غفور فتاحیان، یاران ایران، پاریس، پانزدهم می 2015:…  حال عجبا که سایتهای ریز و درشت فرقه رجوی خبرهای هر عدس فروشی را از شرق اسیا تا شاخ افریقا را پخش می کند ولی خبر محکمه و به دادگاه کشیده شدن مهدی ابریشمچی مرد شماره دو این فرقه را در سکوت کامل گذاشته انگار برای این فرقه مهدی ابریشمچی یا همان بهمن تهرانی به اندازه ان عدس فروش ارزش ندارد یا ترس سروپای این فرقه تروریستی را گرفت …

محاکمه مهدی ابریشمچی تروریسم پاریسامروز ، مهدی ابریشمچی در دادگاه پاریس به اتهام فعالیت های تروریستی محاکمه شد (آکسیون میدان سن میشل)

لینک به منبع

به محکمه کشیدن مهدی ابریشمچی توسط دادگاه پاریس

روز پنج شنبه گذاشته دادگاهی در پاریس مهدی ابریشمچی معروف به بهمن تهرانی همسر سابق مریم قجرعضدانلو را به جرم تروریست و اعمال جنایتکاران و نزدیکترین فرد به مسعود رجوی و رابط مستقیم سازمان مجاهدین با استخبارات عراق . و همچینن دها جرم دیگر به پای میز محکمه کشاند

امیدوارم که دستگاه قضای فرانسه عدالت را رعایت کرده و این جانی و دیگر همدستانشان را به سزای اعمال جنایتکارشان برساند

حال عجبا که سایتهای ریز و درشت فرقه رجوی خبرهای هر عدس فروشی را از شرق اسیا تا شاخ افریقا را پخش می کند ولی خبر محکمه و به دادگاه کشیده شدن مهدی ابریشمچی مرد شماره دو این فرقه را در سکوت کامل گذاشته انگار برای این فرقه مهدی ابریشمچی یا همان بهمن تهرانی به اندازه ان عدس فروش ارزش ندارد یا ترس سروپای این فرقه تروریستی را گرفت .و نمی تواند انرا علنی کند چون می ترسد تمام نیروهایش یک شبه ریزش کند

حال این مهدی یا بهمن تهرانی کیست

مهدی ابریشمچی لمپنترین و بی عفت کلامترین شررو در دستگاه فرقه رجوی در ارودگاه اشرف بود این موجود از شکنجه گران سالهای هفتاده سه و هفتاده چهار بود که درطی این پروسه دها نفر سربه نیست و کشته شدن این جانور درنده که در کمپ سابق اشرف به مهدی بی غیرت معروف بود و علت انتخاب این لقب این بود که همسرش مریم را دو دستی تقدیم مسعود رجوی کرد و از ان موقع تا الان مریم شریک زندگی مسعود رجوی است

و مسعود رجوی هم به عنوان پاداش خواهر موسی خیابانی را که ان موقع تنها نوزده سال داشت به عقد مهدی که بیش از چهل سال داشت دراورد راستی اگر موسی زنده بود چکار می کرده ولی مسعود در حق نزدیکترین کسان خود چطوری از پشت خنجر می زند و خواهر موسی را به عقد مهدی در می اورد و اسم ان را هم فدای حداکثر از جانب رهبری می نمامید

مهدی ابریشمچی در دستگاه سرکوب رجوی مسئول سر به نیست کردن افراد ناراضی ویا تحویل انها به زندان ابوغریب در زمان صدام و رها کردن ناراضیان دردسته های ده و پانزده نفره در میدانها مین در مرزهای ایران وعراق بود وی از عوامل کشتار و شکنجه افراد ناراضی در درون فرقه رجوی است که حتی شخص رجوی در یک نشست درونی به این موضوع اعتراف کرد و گفت از این پس تمام بریده یعنی کسانی که جدا می شوند . و سازمان با این افراد اتمام حجت می کند و از ان پس دیگر مسئولیتشان با مهدی است که خدا به دادشان برسد وی همچینن از عوامل طلاقهای اجباری و جدا کردن مردان از همسرانشان بود

ومهدی ابریشمچی بعداز امدن به فرانسه و برای رد گم کنی تغیر نام داد و اسم خود را بهمن تهرانی گذاشت و فکر می کنم بیشتر همین بهمن تهرانی به ایشان می اید با این تفکر لمپنی و بی شرفی سیاسی که ایشان از همه نوع ان دارند

گرچه امروز خیلی خیلی با تاخیر عدالت فرانسه این تروریست شناخته شده را به پای میز محکمه کشاند ولی مطمئن روزی فرا خواهد رسید که تمامی سران این فرقه تروریستی منجمله مسعود و مریم به پای میز عدالت کشانده شوند و تاوان تمام جنایتشان را پس دهند ان روز دیر نیست و من و شما شاهد ان روز خواهیم بود

غفور فتاحیان

انجمن یاران پاریس

مهدی ابریشمچی را بهتر بشناسیم

مسعود رجوی، مهدی ابریشمچی، ژنرال حبوش و کشتار اکراد عراقی

نگاهی به گزارش عملیات جاری مهدی ابریشمچی؛ بی‌مسئولیتی، خیانت و جنایت

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=18079

آشنای با شیادیهای رجوی دجال (رجوی ننگ تاریخ)

غفور فتاحیان، یاران ایران، پاریس، بیست و هشتم آوریل ۲۰۱۵:…  رجوی به شکلهای مختلف برنامه های و سیاستهای دجالگرانش را برای اعضا در بند و اسیرش را طوری تئوریزه می کرد که گویا همین امروز به دروازهای تهران رسیده و مهرتابیش هم منتظر فرود با هواپیما در تهران هست اگر بخواهیم رجوی را در یک کلمه تعریف کنید رجوی مساوی است با ننگ تاریخ …

 mek_albania_June2013پایان غم انگیز یک عمر مبارزه در سازمان مجاهدین خلق ایران

لینک به منبع

آشنای با شیادیهای رجوی دجال

قسمت دوم

رجوی به شکلهای مختلف برنامه های و سیاستهای دجالگرانش را برای اعضا در بند و اسیرش را طوری تئوریزه می کرد که گویا همین امروز به دروازهای تهران رسیده و مهرتابیش هم منتظر فرود با هواپیما در تهران هست

اگر بخواهیم رجوی را در یک کلمه تعریف کنید رجوی مساوی است با ننگ تاریخ

شیادیهای رجوی ابتدا و انتها نداشت و هر روز و در هر سر فصل یک فیل هوا می کرد و همه نیروها را مجبور به قبول و پذیرش بی چون و چرای همین خط مشی سیاسی غلط می کرد و هر کسی هم در مقابل خط و خطوط رجوی می ایستاد مزدور و بریده و خائن نامیده می شده

در سال شصت و چهار رجوی تمام نیروها و حتی نزدیکترین اطرافیانش را در ایران تنها گذاشت و به فرانسه فرار کرد و هنوز بسیاری از جوانان در زندان و زیر اعدام بودن که مسعود رجوی با مریم همسر مهدی ابریشمچی ازدواج کرد و اسم ان را انقلاب سال شصت و چهار گذاشت و این هم یک اهرمی بود برای سرکوب مخالفین و فرقه ای کردن سازمان

همچینن رجوی برای نگه داشتن هر چه بیشتر اسرای فرقه خود در قید اسارت و جلوگیری از فروپاشی تشکیلات سرکوب و شکنجه و به کشتن دادن و تباه کردن هر چه بیشتر وقت و عمر بهترین جوانان و نیروهای کارامد مردم ایران و التماس و گدایی از امریکا برای خروج از لیست تروریستی سالهای سال می گفت استراتزی سرنگونی پشت لیست تروریستی گیر کرده است

در حالیکه مدت حدود ۲۰ سال در اوج عملیات و ارتش و دم و دستگاهش مجاهدین خلق هیچوقت در هیچ لیست تروریستی نبودن پس ان موقع و در فروغ سرنگونی پشت چه چیزی گیر کرده بود … برای همین هم رجوی پاسخ داشت و می گفت چون ان موقع یعنی در عملیات فروغ شما زن داشتید سرنگونی پشت جیم .. یعنی احساسات جنسی شما گیر کرده بود و برای همین نتوانستید از تنگه چهارزبر عبور کنید

و از همین جا بود که رجوی استارت طلاقهای اجباری را طراحی و در سال ۷۰ به مرحله اجرا گذاشت و اسم ان را انقلاب مریم گذاشت و هدف رجوی از این شگرد کثیف به زانو در اوردن و از هم پاشیدن خانواده های بوده که ان موقع در پادگان اشرف حضور داشتن و این یک خار بزرگی در چشمان رجوی بود و خلاصه رجوی با اوردن این خط و روش همه را زمین گیر کرد و مجبور به اجرای این فرمان غیر انسانی و ضدبشری کرد و هر جا هم که رجوی کم می اورد و می خواست از زیر بار سوالات فرار کند و همه را نسبت به خودش ولو به طور فرمالیستی هم باشد بدهکار کند می گفت اگر ما انقلاب سال ۷۰ را چند سال عقب تر انجام می دادیم سرنگونی چندین سال جلو می افتاده

غفور فتاحیان

انجمن یاران پاریس

***

تهدید به مرگ آن خدابنده توسط مریم رجوی مجاهدین خلقآن خدابنده (سینگلتون): در جوامع دموکراتیک ما از تروریستها تقاضا نمی کنیم که ما را نکشند (نامه ای به پرزیدنت اولاند) 

گزارش سحر، ۲۰۰۹: پادگان مریم رجوی (فرانسه) از بیرون و از درون 

قرارگاه اروپایی سازمان مجاهدین خلق در نزدیکی شهرک حومه ای اورسورواز Auvers-sur-Oise در استان سرژی پونتواز Cergy-Pontoise در کشور فرانسه از زمان پیدایش خود با تأیید دولت وقت فرانسه نقش مقر سرفرماندهی جنگ مسلحانه این سازمان را به اشکال مختلف ایفا کرده است.

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=17777

شیادیها و فریبکاریهای رجوی برای فریب افکار عمومی و نگه داشتن اعضای اسیر خود در جهنم عراق

غفور فتاحیان، یاران ایران، پاریس، سیزدهم آوریل ۲۰۱۵:… با یکی از دوستانم نشسته بودم و گفتیم بد نیست برای خندیدن نگاهی به سایت های رنگارنگا فرقه رجوی بیاندازیم نکته قابل توجه که در سایت اصلی فرقه توجه ام را جلب کرد خبری بود مربوط پیروزی انقلابیون و عشایر یمن در عدن بود واقعا با خواندن این خبر تازه به اوج شیادی و فریبکاری رجوی پی بردم …

 

گزارش کمپ لیبرتی 6مسعود رجوی_ از گله وشکایت از ارباب جدید ( امریکا ) تا تقاضای اسلحه برای سالمندان لیبرتی ( ! )

لینک به منبع

شیادیها و فریبکاریهای رجوی برای فریب افکار عمومی و نگه داشتن اعضای اسیر خود در جهنم عراق

با یکی از دوستانم نشسته بودم و گفتیم بد نیست برای خندیدن نگاهی به سایت های رنگارنگا فرقه رجوی بیاندازیم نکته قابل توجه که در سایت اصلی فرقه توجه ام را جلب کرد خبری بود مربوط پیروزی انقلابیون و عشایر یمن در عدن بود واقعا با خواندن این خبر تازه به اوج شیادی و فریبکاری رجوی پی بردم .وبه دوستم گفتم همین شیادیهای و کلاشی رجوی بود که توانست تمام جوانی و هست و نیست این جوانان این مرز وبوم را بگیرد و با دروغ و دغل همه را برای سالیان دراز به سر بدوند و واقعا باید گفت شخص رجوی یک شیاد بی همتاست

و گفتم بد نیست برای اشنای خوانندگان با شیادیهای رجوی نمونه ها که دیدیم یا شنیده ام را باز گو کنم البته اضافه کنم که این ذره ای از دریای فریب و دروغ رجوی دغکار است

دوستانی که قبلا از کمپ لیبرتی بیرون امده بودند برایم تعریف می کردن و می گفتن که مسعود رجوی در یک پیام داخلی که برای افراد اسیر در این کمپ پخش شده با نشان دادن تصویر دو نفری که با هم کشتی می گیرند و یک نفر دیگری را بر روی زمین خوابانیده می گوید ان زیری من هستم و برای نجات و غلبه بر طرف مقابل نیاز به کمک و پشتیبانی شما دارم و اگر کمکم نکنید شکست خواهم خورد و من همیشه در ان زیر خواهم ماند

البته این شیادی رجوی نکته جدیدی نبود در سالهای قبل هم که ما در اشرف بودیم رجوی دست به چینن فریبی می زد در سالهای هفتاده یک یا هفتاده دو بود که یک روز همه را صدا زدن و گفتن بدوید پیام رهبری است ما که زودتر به سالن رسیده بودیم متوجه شدم که بر روی شیشه درب ورودی سالن غذا خوری عکس دو کودک را که با هم گلاویز شده بودند را زدن و زیر ان نوشته بود ان زیری من هستم ما که از دیدن عکس این دو کودک که با لباسهای پاره با هم گلاویز شده بودن سر در نیاوریدیم تا اینکه یکی از زنان به نام مریم اکبری که سواد درست و حسابی نداشت نامه رجوی را خواند و در ان اشاره کرده بود که ان زیری من هستم که فقط با انقلاب شما رو می ایم ان موقع هم بحث های انقلاب ایدولوزیک را راه انداخته بود و چون مخالفین زیادی داشت لذا برای اینکه کسی جرات نکند جلوی این خط ننگین بایست چینن شیادی را علم کرد تا اینکه خودش را از مسئولیت تمام شکستها و بن بستهای سازمان تبرئه کرده و همه تقصیرها و مسئولیتهای این شکستها را به گردن افراد بیندازد تا همه خودشان را مقصر شمرده و اذهانشان متوجه مسئول اصلی یعنی رهبری سازمان و شخص رجوی نشود

چنانکه رجوی بعد از قیام سال۸۸ در داخل ایران طی نشستی در اشرف گفت ملت ما ویروس سبز گرفته اند و در زمان خاتمی می گفت پدر سوخته این دانشجویان را باید سینه دیوار گذاشت دانشجوی سوسول چرا شعار می دهید خاتمی استعفا استعفا چرا نمی گویی مرگ بر خاتمی

عین جملات رجوی که کاملا به یاد دارم بدون اینکه علتش و مقصرش را بگوید همه اشتباهات و شکستهای خودش را به گردن مردم می انداخت

رجوی به شکلهای مختلف اعضای اسیر خود را فریب می داد مثلا در سال ۷۳ بیش از ۷۰۰ نفر ازاعضای ناراضی که بر سر خط و خطوط رجوی به نوعی تناقض داشتن را دستگیر و زندانی کرد و سپس برای رد گم کنی و این کسی سراغ نفراتی که در طی روز ناپدید می شدن نگیرد اعلام می کرد که این نفرات به ماموریتهای داخل کشور رفتن تا اینکه بعد از چندین ماه مشخص شده که همه نفرات ماموریت رفته در همین پادگان اشرف در زندان و زیر شدیدترین شکنجه ها بودند رجوی تبدیل به جانور وحشی شده بود که حتی به نزدیک ترین نفراتش رحم و مروتی نداشت و به بهانی مختلف از میان برمیداشت و یا انها را به پایین ترین رده تشکیلاتی می برد

ادامه دارد

غفور فتاحیان

انجمن یاران پاریس

***

همچنین:

خانم رجوی کجایی؟

غفور فتاحیان، یاران ایران، پاریس، نوزدهم آوریل 2015:… مطابق گزارش ها دو مامور فرودگاه جده دو نوجوان چهارده و پانزده ساله ایرانی را به بهانه بازرسی بیشتر از بقیه مسافران جدا و به انها تجاوز کرده اند. این عمل بسیار وقیح قلب تمام ایرانیان را به درد اورد که واکنش های خشم الوده زیادی در داخل و خارج کشور را بدنبال د

شیادیها و فریبکاریهای رجوی برای فریب افکار عمومی و نگه داشتن اعضای اسیر خود در جهنم عراق

غفور فتاحیان، یاران ایران، پاریس، سیزدهم آوریل 2015:… با یکی از دوستانم نشسته بودم و گفتیم بد نیست برای خندیدن نگاهی به سایت های رنگارنگا فرقه رجوی بیاندازیم نکته قابل توجه که در سایت اصلی فرقه توجه ام را جلب کرد خبری بود مربوط پیروزی انقلابیون و عشایر یمن در عدن بود واقعا با خواندن این خبر تازه به اوج شیادی �

نامه سرگشاده به مریم رجوی در اعتراض به نگه داشتن اسیران لیبرتی

غفور فتاحیان، یاران ایران، چهارم آوریل 2015:…  وظیفه انسانی خودم می دانم که هر کاری که از دستم برمی اید برای ازادی دوستانم و کسانی که سالیان سال با هم بودیم انجام بدهم و می دانم که با نوشتن این نامه جزئ فحش و ناسزا چیزی نصیب من نخواهد شده ولی به هر حال تصمیم گرفتم نامه ای خطاب به شما بنویسم شاید …  اخر وقتی که

درخواست عاجل برای نجات جان اسیران (نامه به فرانسوا اولاند)

غفور فتاحیان، انجمن یاران ایران، پاریس، بیست و پنجم مارس 2015:…  آقای رئیس جمهور. تعداد بسیاری از دوستان سابق ام در کمپ ترانزیت لیبرتی اسیر فرقه تروریستی رجوی هستند. از شما درخواست دارم که برای نجات دوستانم تلاش کرده و رهبران مجاهدین بخصوص مریم قجرعضدنلو را تحت فشار قرار دهید که افراد کمپ لیبرتی را ازاد کند

اعتراض به حضور مریم رجوی در آلمان (نامه های آقایان غلامی و فتاحیان به آنگلا مرکل)

سایتهای فانوس و یاران ایران، دوازدهم مارس 2015:…  و همچینن اخیرا از طریق دوستان قدیمی ام که به تازگی از سازمان مجاهدین جدا شدن و از کمپ لیبرتی فرار کردن مطلع شدم که مسعود رجوی به همه افراد در لیبرتی دستور و پیام داده که همه باید تعهد بدهند که در عراق بمانند و هر کس هوس کشور ثالث کرد

حمایت از انشعاب وظیفه هر انسان آزاده است (+ نگاهی به ضد تبلیغ در فرقه رجوی)

غفور فتاحیان، یاران ایران، پاریس، دوم مارس ۲۰۱۵:…  روز چهارشنبه گذشته سه تن از اعضای قدیمی سازمان مجاهدین خلق ایران آقایان قربانعلی حسین نژاد عضو قدیمی و مترجم ارشد جدا شدۀ بخش روابط خارجی سازمان و داوود باقروند و عیسی ازاده از فرماندهان باسابقۀ پیشین مجاهدین با حضور و سخنرانی روشنگرانه شان در پارلمان اروپ

قابل توجه مریم قجر

غفور فتاحیان، یاران ایران، پاریس، بیستم فوریه ۲۰۱۵:…  مدیر اجرایی شرکت هواپیمایی کره به علت تأخیر بیست دقیقه ای یک پرواز از سمت خود کنار گیری کرد و به صورت رسمی عذر خواهی نمود چون یک مهماندار شرکت تحت مدیریتش را به خاطر عدم سرو کردن آجیل در کاسه اخراج کرد و باعث تأخیر بیست دقیقه ای این پرواز شد. این موضوع زمان�

ملاقات هیأتی از انجمن «یاران ایران» با مسئولین سفارت آلبانی در پاریس

انجمن یاران پاریس سفارت آلبانییاران ایران، پاریس، پنجم فوریه ۲۰۱۵:… هیأتی از طرف انجمن «یاران ایران» متشکل از گروهی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق شامل آقایان علیرضا نصر اللهی، قربانعلی حسین نژاد و غفور فتاحیان صبح روز چهارشنبه ۴ فوریه ۲۰۱۵ با مسئولین سفارت آ�

به دوستان و همبندان سابقم در آلبانی

غفور فتاحیان، یاران ایران، پاریس، دوم فوریه ۲۰۱۵:…  آیا فکر نمی کنید اکنون موقعیت و فرصت طلایی برای برگشتتان به دنیای آزاد می باشد؟ آیا زمان افشای ماهیت رجوی و شکنجه های روحی و درد و رنج و فشار جسمی و روانی که او و نوچه ها و درباریان و ملیجکهایش بر سر تک تک شما آورده اند نیست؟ آیا وقت آن نرسیده که همانند ماها و

بازم یک دورغ شاخدار دیگر فرقه رجوی (مجاهدین خلق)

غفور فتاحیان، یاران ایران، بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۵:…  در این اطلاعیه یک سری ارقام عجیب و غریب را هم سرهم کرده و بخورد اسیران لیبرتی داده است که فرقه چنان و جنین کرده و هزاران دلار هزینه بیماران کرده است. در تامین این هزینه ها مدعی است که بخش اعظم آن توسط رئیس جمهور سرکرده فرقه یعنی مریم قجر تامین شده است .و بخش