بورژوازى، خارجه گرائى = طعمه و انحلال، كابوس كنونى رهبرى مجاهدين

بورژوازى، خارجه گرائى = طعمه و انحلال، كابوس كنونى رهبرى مجاهدين

 عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و پنجم می 2016:…  ما فتح الله همچنان استوار بود و با قرار گرفتن پشت ميكروفن فهميد كه چگونه رجوى را شير فهم كند و صداى افراد سالن را بخواباند، با يك كلمه اينكه گفت، در اين لحظه انقلاب خواهر مريم پيروز شد. صداى سالن قطع شد و ادامه داد و باز چنان تحليلى از شرائط ارائه داد و حرفش كه آمريكا به عراق حمله خواهد كرد، در واقع رجوى را بور نمود. رجوى خوب معنى حرفهايش … 

مهدی افتخاری مجاهدین خلقElimination Projects in the MKO – Mehdi Eftekhari
Rajavi’s top military commandant on top of his elimination list

لینک به منبع

بورژوازى، خارجه گرائى = طعمه و انحلال، كابوس كنونى رهبرى مجاهدين

مسعود رجوى در قرارگاه اشرف و باقرزاده افراد تشكيلاتش را با بحث هاى به اصطلاح ايدئولوژى ضد بورژوايى و خارجه گرائى و طعمه بورژوازى نداريم، غربال ميكرد و شستشوى مغزى ميداد و هر گونه صداى مخالفتى را با اين بحث، طعمه و بريده و مزدور خطاب ميكرد و به شيوه هاى غير انسانى، سركوب مينمود. نميدانم آن رهبر به سوراخ موش خزيده و اين خانم فرنگ نشسته اش، چه حال زارى دارند از اينكه بالاخره بورژوازى و زندگى طلبى در خارجه، جاى اشرف را گرفت و نيروها بتدريج به كشور آلبانى منتقل ميشوند و رجوى ديگر به هيچ عنوان قادر نيست چنان كه در اشرف و زير حمايت همه جانبه بعث عراق، افراد را مجبور كرده كه به خواسته هايش تن دهند و يا با تهديد سركوب ميكرد، الان آن توان و اختيار و هژمونى را نخواهد داشت و اصلاً دنياى متمدن اين اجازه را به او نخواهد داد و نيرو در آلبانى و هر كشور اروپايى بالاخره از جهل اسارت بيرون خواهد آمد.

به ياد دارم، نقطه اوج اين بحث ها و سركوب مطلق افراد در نشست هاى طعمه سال ١٣٨٠ در قرارگاه باقر زاده بود. اين سلسله نشستها كه استارت آن را خود مسعود و مريم رجوى زدند، براى زهر چشم از افراد ناراضى درون تشكيلات بود كه همه را در بر گرفت.

در اين نشستها كه به نشست طعمه و ديگ معروف بود و شيوه هاى وحشتناكى براى تحقير افراد و سركوب آنها بكار ميگرفتند، از جمله صدور حكم اعدام از طرف اوباش رجوى، كتك كارى، حرفهاى زشت و ناسزاهاى ركيك و در نهايت كسى كه به خواست رجوى گردن نمى نهاد، زندان ابو غريب و تحويل به ايران يا سربه نيست كردن در انتظار داشت.

اين اعمال فشار و سركوب افراد تشكيلات از برجسته ترين لكه هاى ننگ تاريخى است كه بر پيشانى مسعود و مريم رجوى از شقاوت و بيرحمى خواهد ماند و هيچوقت فراموش نخواهد شد و با گذشت بيش از ربع قرن از آن جنايات رجوى، هنوز آثار روحى و روانى آن را در خودم احساس ميكنم.

يكى از سوژه هايى كه خيلى در ذهنم برجسته است و شخصا مسعود و مريم براى خرد كردن شخصيت او سوژه عمومى كرده بودند، فرمانده فتح الله( مهدى فتح افتخارى) بود كه وقتى مسعود او را جلوى جمع به اصطلاح ارتش آزاديبخش، در سالن اجتماعات باقر زاده، پشت ميکروفن آورد، اولين حرفى كه به او زد گفت، اين طعمه ديوانه است و روزها سيب زمينى و نان خشك بر ميدارد و زير خاك قايم ميكند و تحليل ميكند كه آمريكا به عراق حمله خواهد كرد و از ترس جانش ديوانه شده است. سپس اوباش هميشه در صحنه يعنى مهدى ابريشم چى و محمد محدثين و جابرزاده، بلند شده و پشت ميکروفن حرفهاى رجوى را تصديق و چنان اين بنده خدا را زير تهمت و ناسزا گرفتند كه آدم از گفتن حرفها شرم ميكند. اين كار هم براى اين بود كه چراغ سبز به بقيه اوباش بدهد و سالن يك صدا ميگفتند “طعمه” و صداى اعدام و اعدام سالن رو از جا ميكٓند.

اما فتح الله همچنان استوار بود و با قرار گرفتن پشت ميكروفن فهميد كه چگونه رجوى را شير فهم كند و صداى افراد سالن را بخواباند، با يك كلمه اينكه گفت، در اين لحظه انقلاب خواهر مريم پيروز شد. صداى سالن قطع شد و ادامه داد و باز چنان تحليلى از شرائط ارائه داد و حرفش كه آمريكا به عراق حمله خواهد كرد، در واقع رجوى را بور نمود. رجوى خوب معنى حرفهايش را ميفهميد و چون حرفهایش در دل جمع نشسته بود، رجوى چاره اى جز تمكين نداشت.

اما رجوى كينه سختى نسبت به او داشت و او هم از راه و انتخابى كه داشت و در مخالفت تام و تمام با رجوى و انقلاب كذايى او بود، هيچوقت كوتاه نيامد و النهايه قربانى اين جانيان شد.

الان كه ياد فتح الله افتادم و بحثهاى طعمه را مرور ميكردم و خاطرات وحشت گذشته را در ذهنم مى آمد، ياد حرفهاى رجوى و سرانش ميافتادم كه دنياى بورژوايى را ضد مبارزه و ذوب شدن در زندگى ميدانستند و به اين بهانه نشستهاى طويل المدتى براى زدودن گرد بورژوازى و زندگى طلبى براى تشكيلات ميگذاشتند و چه نفراتى كه قربانى رجوى شده و سر از أبوغريب در آورده و زير شكنجه هاى سران فرقه قرار گرفتند.

بايد از اين خانم(مريم رجوى) پرسيد، آهاى عفريته جهل و جنايت، الان كه ديگر در عراق جايى نداريد و بيشتر افرادتان به خارج منتقل شده و بساط داعش هم دارد در عراق برچيده ميشود و فلوجه هم دارد بدست ارتش عراق ميافتد و مجبوريد سرافكنده عراق را ترك كنيد و به آلبانى بروید و به قول خودت در دل بورژوازى و در معرض زن و زندگى قرار دارید، چطور ميتوانيد از ريزش و بريدگى افراد جلوگيرى كنيد. تا كى ميخواهيد روى اين آتش خاكستر بپاشيد، بيائيد عاقلانه وارد شده و حق انتخاب بدهيد و راه ملاقات افراد با بستگان شان را باز بگذاريد تا رسواى بيشتر در جنايت در حق افراد خود نشويد.

“پایان”

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25181

وضعیت بحرانى فرقه رجوى و چشم انداز تحولات منطقه خاورمیانه 

 عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هجدهم می ۲۰۱۶:…  چرا ایرانیها در این شو تبلیغاتى رجوی شرکت نمیکنند؟ معلوم است که شما با عملکرد بغایت ضد ایرانى خود در میان ایرانیها چهره اى تنفرانگیز هستید و معلوم است به خاطر این سابقه سیاهى که دارید، خوشبختانه هیچ ایرانى وطن پرست و آزاده اى شرکت نخواهد کرد که چون به ملت خود پشت میکنند و این رجوى و سران جنایتکار او هستند که ثابت کرده اند، ایرانى نیستند و در کنار دشمن مردم … 

مریم رجوی ویلپنت سالگرد گرامیداشت تروریسم در فرانسه توسط مجاهدین خلقفراخوانهای شوی سالانۀ مریم قجر به خلق قهرمان لهستان!!

لینک به منبع

وضعیت بحرانى فرقه رجوى و چشم انداز تحولات منطقه خاورمیانه

رهبرى فرقه تروریستى رجوى و سران تشکیلاتش، اینروزها در بحرانى ترین شرائط و سهمگین ترین فشارهاى ناشى از وضعیت تشکیلاتى نیروهایشان در عراق و آلبانى که نارضایتى و تمرد به دنبال خود داشته است و فرار افراد در زنجیر از تور تشکیلاتى در لیبرتى و همچنین نارضایتى گسترده در تشکیلات آلبانى، بنا بر اخبار رسیده و کنترل شدید و ندادن اجازه به افراد جهت دیدار با خانواده در عراق و آلبانى نارضایتى را به اوج خود رسانده است.

درز اخبار تعامل ایران با کشورهاى اروپایى و آمریکا که رجوى روى حمله آمریکا علیه ایران حساب باز کرده و افراد تشکیلات را سر پا نگه داشته بود و فریب میداد و اینکه بحث اتمى ایران به شیوه درست حل و فصل شد و سرمایه گذارى رجوى روى آن بر باد رفت و پیامدهاى بعدى تفاهم اتمى ایران که میتوان در منطقه بحران زده خاورمیانه شاهد بود، یک نوع تعامل همگانى براى نابودى ترور و تروریسم است و چشم انداز یک سویه کردن دیدگاهها بر ضد تروریست و تروریست پرورى و نیز رو شدن تمام تعاملات با گروههاى تروریستى و فاصله گرفتن یکى بعد از دیگرى حامیان آنها و موضع ضد تروریستم گرفتن در حرف و محکوم کردن جنایات داعش و امثالهم روى این اصل صحه میگذارد که واقعیتهاى موجود چاره اى جز قطع حمایت و مقابله مشترک تمام کشورهاى منطقه و فرامنطقه اى با پدیده تروریسم باقى نمیگذارد.

اختلافات قومى و مذهبى در نهایت کنار گذاشته خواهد شد. چون پدیده تروریسم حد و مرزى نمیشناسد و لاجرم حامیان امروز و دیروز آنها هم در آینده از شرشان در أمان نخواهند ماند و این واقعیت را همه دریافته اند.

کشورى همچون عربستان که اختلاف دیرینه مذهبى با ایران دارد و در رقابت براى کسب برترى سیاسى و مذهبى در منطقه است و به همین دلیل پدید آورنده القاعده و داعش و .. بود و بجان مردم منطقه انداخت، بخصوص شیعیان و حامى اصلى آنها بود و در راستاى منافع خود از تروریستها بهره میبرد، الان به این واقعیت رسیده که هر چند در کوتاه مدت این تروریستها به سود او عمل خواهند کرد اما بعدا استخوان در گلوى او خواهند بود و دارد کم کم در حرف هم شده از تروریسم و عملکرد آن فاصله میگیرد و همچنین ترکیه که منافع کوتاه مدت خود را با تروریستها پیش میبرد، به این نتیجه رسیده است که باید از تروریسم فاصله بگیرد، چرا که تروریسم بلاى جان خودش هم خواهد شد و وقایع و رخدادها و موضع گیری دولت مردان ترکیه مبین این واقعیت است.

هر چه زمان بگذرد، تروریسم و داعش صفتان در تنگنا قرار خواهند گرفت و النهایه بساطشان در ترور و کشت و کشتار جمع خواهد شد.

در کشور عراق هم به همت مردمى که بر علیه داعش اسلحه بدست گرفته اند، گلوکاه داعش هر روز تنگ تر شده و بزودى بساط شان در عراق برچیده خواهد شد و تروریسم در آنجا جایى براى مانور پیدا نخواهد کرد و قطعا پدر خوانده داعش یعنى فرقه رجوى که زیر حمایت همین جماعت و کشورهاى حامى آن براى دولت قانونى عراق شاخ و شانه میکشید و در امور سیاسى این کشور دخالت میکرد، دیگر در عراق جایى نخواهد داشت. بنابر این لرزه نابودى، تار و پود رجوى و مسئولانش را فرا گرفته که فروپاشى تمام عیار عنقریب خواهد بود و کنش و واکنشها و حرکات بوزینه وار مریم خانم و سرانش، بیانگر این واقعیت است که فرقه به ته خط رسیده و مرده اى بیش نیست. تبلیغات اخیرشان حول برگذارى شو تبلیغاتى ویلپنت و بیانیه پشت بیانیه دادن تبلیغات شیطان سازى عفریته جهل و جنایت به زبانهاى مختلف براى شرکت و به میدان آوردن افرادى از کشورهاى اروپاى شرقى بخصوص کشور لهستان، این واقعیت را نشان میدهد که رجوى در میان ایرانیان هیچگونه جایگاهى ندارد. زیرا اگر رجوى ذره اى عُرق ملى داشت، کم نیستند شخصیتهاى سیاسى و مردمى که در خارج کشور هستند. چرا اینها در شو تبلیغاتى رجوی شرکت نمیکنند؟

چرا ایرانیها در این شو تبلیغاتى رجوی شرکت نمیکنند؟

معلوم است که شما با عملکرد بغایت ضد ایرانى خود در میان ایرانیها چهره اى تنفرانگیز هستید و معلوم است به خاطر این سابقه سیاهى که دارید، خوشبختانه هیچ ایرانى وطن پرست و آزاده اى شرکت نخواهد کرد که چون به ملت خود پشت میکنند و این رجوى و سران جنایتکار او هستند که ثابت کرده اند، ایرانى نیستند و در کنار دشمن مردم ایران و حتى جلوتر از او بر ضد مردم و منافع ملى ایران حرکت میکنند.

اى لعن و نفرین ابدى یک ملت هشتاد میلیونى بر شما رهبرى فرقه باد که با فریب دادن عده اى از فرزندان رشید مردم ایران را در چنگال خود اسیر کرده اید و عده زیادى هم قربانى منافع فرقه گرایانه و نامشروع خود نموده و عده اى را هم خودتان کشته و سر به نیست کرده و باز هم به جنایاتتان ادامه میدهید، نزدیک است روزى که در دادگاهى عادلانه تاوان جنایاتتان را پس بدهید. به امید آنروز.

“پایان”

*** 

مزدور مریم رجوی گزارش رادیو فردا: حضور پر رنگ و پر شمار افراد غیر ایرانی همراه با جان بولتون در تظاهرات مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در امریکا

Rajavi cult New Yorkگروه رجوی و دستاوردهای نیویورک

سفر به پاریس، از جیب سازمان مجاهدین خلق؟

لوموند: شو مجاهدین خلق به سبک آمریکایی

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=25060

سى خرداد و خیمه شب بازى عفریته جنایت 

 عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دوازدهم می ۲۰۱۶:…  هر چه تبلیغ بود در راستاى وصف ریاست جمهورى مریم قجر، پیش میرفت تا جایى که در اذهان چنان مریم رو بالا بردند که گویى در آینده نه تنها ایران بلکه خیلى از کشورها در قیمومیت و تحت سلطه او قرار خواهند گرفت و از افاضات و بهره هاى این عفریته سود خواهند برد و حاکم بلا منازع زنان عالم خواهد بود. از این عفریته جهل و جنایت چنان چهره قدسى براى افراد تشکیلات درست کرده … 

مزدور مریم رجوی مریم قجر و تکرار حرفهای پوچ و بی محتوا در ویلپنت پاریس (اول، دوم و پایانی)

لینک به منبع

سى خرداد و خیمه شب بازى عفریته جنایت

رهبرى فرقه مجاهدین هر ساله مراسم سى خرداد را با زرق و برق هر چه تمام تر و با خرجهاى میلیونى از پولهاى باد آورده در قرارگاه بدنام اشرف براى سرگرم کردن و مغزشوئى افراد بر پا میکردند. کارنوالهایى درست میکردند که تقریبا دو ماه، تمام تشکیلات در آماده سازى آن بسیج میشدند تا یک ساعت فیلم آن رو آنتن تبلیغاتى فرقه قرار گیرد و از طرف دیگر افراد تحت اسارت را بیشتر برده و بنده خود کنند.

بعد از سال ١٣٧٢ که مسعود رجوى، مریم را رئیس جمهور شورا قرار داد، تبلیغات هیستریکى درون تشکیلات براه انداختند و جشنهاى کذائى و برنامه هاى جمعى در قرارگاه اشرف ترتیب دادند. بصورتى که بحث سى خرداد و مراسم هایى که سالهاى قبل بدین منظور برگذار میشد، از اولویت ذهنى افراد انداختند و بجاى آن سى خرداد شد، روز عفریته جنایت و روز به اصطلاح مهر تابان، یعنى روز مریم رجوى.

هر چه تبلیغ بود در راستاى وصف ریاست جمهورى مریم قجر، پیش میرفت تا جایى که در اذهان چنان مریم رو بالا بردند که گویى در آینده نه تنها ایران بلکه خیلى از کشورها در قیمومیت و تحت سلطه او قرار خواهند گرفت و از افاضات و بهره هاى این عفریته سود خواهند برد و حاکم بلا منازع زنان عالم خواهد بود.

از این عفریته جهل و جنایت چنان چهره قدسى براى افراد تشکیلات درست کرده بودند و چنان قابل پرستش که از خود امامت مسعود خان هم گوى سبقت گرفته بود و لقب مریم عذرا، سرور زنان عالم(سیده نساء العالمین)، جوهر بهار، مادر عقیدتى و …. به این هند جگر خوار و شقى ترین و بى رحم ترین موجود روى کره خاکى داده بودند که خود رجوى در نشستهاى ایدئولوژیکى همه افراد را به اطاعت بدون چون و چرا از او مجبور میکرد و اطاعت از خودش را منوط به اطاعت از مریم میدانست که مجاهدین براى رسیدن به قله عقیدتى(مسعود) باید بار دیگر از مریم متولد شوند و از طریق مریم در مسعود خان ذوب شوند و الا مجاهد معنى ندارد.

این یاوه ها خوراک ایدئولوژیکى بود که بخورد افراد داده میشد تا افراد هیچ گونه هویتى از خود نداشته و اختیار از همه سلب شود.

این از برنامه هاى مربوط به سى خرداد و جشنهاى عفریته جنایت بر مسند ریاست جمهورى خودخوانده که بجاى سى خرداد، روز مریم را براى آن انتخاب کرده بودند و تشکیلات را با آن سر گرم و در بند نگه میداشتند. اما بعد از اینکه تشکیلات ضربه اساسى بلحاظ نیرویى، خورد و نیروى زیادى از تشکیلات فرار کرده و خود را به آمریکائیها تسلیم میکردند و قطعا معلوم بود که تشکیلات رو به زوال است و فشارهاى دولت عراق براى تخلیه اشرف افزایش می یافت، رجوى به حیله دیگرى متوسل شد و اجراى این شو تبلیغاتى را به نیروى خارج از عراق خود سپرد که مشخصا مقر مریم رجوى در فرانسه بود. برنامه هاى ویلپنت حومه پاریس براى پر کردن این خلا بود که چون دیگر نمیتوانست درون تشکیلات از هم پاشیده آن تمرکز داشته باشد و بعلت روحیه بسیار پائین افراد که انگیزه و تمایلى نداشتند، ذوج جنایت و شقاوت با خرج هاى سرسام آور و خرید افراد مختلف براى حضور و سخنرانى در این مراسم و نیز جمع کردن سیاهى لشکر از پناهندگان در سراسر اروپا که محتاج نان شب خود هستند، در واقع میخواهد تنور تبلیغاتى اش رو رونق دهد و بلحاظ سیاسى در دل دولتمردان رخنه کرده و نیت شوم خود را بر آنان تحمیل نماید، از طرف دیگر بشدت بفکر روحیه دادن به اندک افراد خود در لیبرتى و آلبانى است تا بتوانند چند صباحى بیشتر آنها را سر پا نگه داشته و در اسارت خود نگهدارند.

رجوى امسال خیلى خرج کرده است که سیاستمداران از رده خارج شده را به این همایش بیاورد و رونقى به آن بدهد و دوستان جدا شده ما هم در افشاى جنایات رجوى و ارائه مستندات این جنایات با نامه نگارى به افرادى که قصد شرکت در این مراسم را دارند، وجدان انسانى آنها را در معرض قضاوت گذاشته اند و معلوم است هیچ انسان شریف و آزاده اى که از جنایات این فرقه آگاهى داشته باشد، در آن شرکت نخواهد داشت و این واقعیت در مراسمات گذشته به وضوح نمایان و آشکار بود که اکثر شرکت کنندگان در این شو تبلیغاتى، ملیت ایرانى ندارند و با پول به این مراسم آورده میشوند.

بعنوان نمونه من خودم پارسال در یکى از کمپهاى پناهندگى در آلمان، شاهد بودم و با چشم خودم دیدم که دو عضو مجاهدین یکى ماجد کریم که سالیان سال در اشرف با هم بودیم و یک فرد دیگر به اسم حمید، وارد کمپ شده و علنا از افراد افغانى و افریقایى تبارها ثبت نام میکردند براى شرکت در مراسم ویلپنت و روز قرار هم اتوبوس درب کمپ آمده و افراد را سوار کرد و برد. بعدا من با یکى از این افریقایى تبار صحبت کردم، گفت که پول هتل و خوراک با آنها است و تازه پول تو جیبى هم میدهند، ما از خدا میخواهیم حداقل از این کمپ میتوانیم بدون خرج کردن از جیب خود به فرانسه برویم و یک تفریح داشته باشیم.

من جنایات این فرقه را برایش توضح داده و قانع شد که دوستانش هم توجیه کند که دیگر در مراسمات مجاهدین شرکت نکنند.

بهر حال این زوج جهل و جنایت به هر ترفندى متوسل شوند، براى فریب افکار عمومى راه به جایى نخواهند برد و دردى از آنها دوا نخواهد کرد. آنها دیگر در عراق جایى ندارند و بزودى بساطشان در عراق جمع خواهد شد و از آنجا اخراج میشوند، در آلبانى هم با معضل تشکیلاتى مواجه هستند. افرادى با تناقضات عدیده در برابر خود دارند که دیگر قادر به سرکوب و کنترل آن نیستند و بزودى شاهد از هم پاشیدگى کامل تشکیلات رجوى خواهیم بود و آنوقت است که سران جنایت پیشه و در رآس آنها مریم و مسعود در دادگاههاى عادلانه جوابگوى اعمال ضد انسانى خود خواهند بود.

“پایان”

*** 

قربانیان رجوی پاریساین عکس کسانی است که در جریان خودسوزی برای مریم رجوی خود را ناقص کردند

رجوی نتانیاهوابراهیم خدابنده: نگاهی به سخنرانی مریم رجوی در گردهمائی در پاریس با عنوان “ایران غیر اتمی!”

جان بولتون مجاهدین خلق تروریسممهندس میثمی: مسعود رجوی کجاست؟ مسعود رجوی امروز هم آنجاست که پرسش‌ها را پاسخ نگوید

مسعود خدابنده، نشریه سیاست آسیا: مجاهدین خلق و روش های تولید و انتشار اخبار جعلی در مطبوعات
مسعود خدابنده، نشریه سیاست آسیا: مجاهدین خلق و روش های تولید و انتشار اخبار جعلی در مطبوعات
 Massoud Khodabandeh
Article first published online: 27 JAN 2015
DOI: ۱۰٫۱۱۱۱/aspp.12164

Self Sacrifice Struan Stevenson Rajavi terroristsBehind Struan Stevenson’s book “Self Sacrifice

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24885

جنگ سوریه و سیرت روباه صفتى رجوى 

 عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، دوم می ۲۰۱۶:…  جنگ هایى که اربابان ثروت و سلاح و با اهرم تروریستهایى چون داعش و القاعده و امثالهم در منطقه خاورمیانه ، با براه انداختن حمام خون از مردم مظلوم و بیگناه آن صورت میگیرد، وجدانهاى بیدار را به درد مى آورد تا جایى که تحمل این وضعیت حتى براى خود اربابان و دستور دهندگان و تأسیس و تأمین کنندگان همین گروههاى تروریستى چه سخت و دشوار کرده است … 

مریم رجوی کشتار یمنفرقه رجوی٬ فاحشه سیاسی (گدایی رجوی از مقامات سعودی در ازای ترور در ایران)

Rajavi cult terrorists Paris Feb 2016رسوایی بزرگ فرقۀ ضد ایرانی رجوی در تظاهرات اخیرش در پاریس

لینک به منبع

جنگ سوریه و سیرت روباه صفتى رجوى

جنگ هایى که اربابان ثروت و سلاح و با اهرم تروریستهایى چون داعش و القاعده و امثالهم در منطقه خاورمیانه ، با براه انداختن حمام خون از مردم مظلوم و بیگناه آن صورت میگیرد، وجدانهاى بیدار را به درد مى آورد تا جایى که تحمل این وضعیت حتى براى خود اربابان و دستور دهندگان و تأسیس و تأمین کنندگان همین گروههاى تروریستى چه سخت و دشوار کرده است که در صدد رفع رجوع آن هستند.

جنگ سوریه نمونه بارز این بى عدالتى و دخالت در سرنوشت ملت آن است که با به راه انداختن جنگى خونین توسط وحشى ترین تروریست هاى دست پرورده خود یعنى داعش و القاعده و …. میباشد که قربانیان اصلى آن مردم مظلوم سوریه است. برخى از سران مرتجع کشورهاى عربى با هزینه کردن خرجهاى هنگفت از پول باد آورده نفت و روانه کردن آن به سمت این گروههاى تروریستى، این واقعیت را به اثبات میرساند که سران مرتجع این کشورها، سگهاى قلاده به گردن ارباب قدرت و سلاح خود هستند که ثروت هاى ملى آنها را به یغما برده و با استراتژى براه انداختن جنگ و کشتار میخواهند همچنان ثروت ملى مردم این منطقه را چپاول کرده و به این روند بى عدالتى ادامه دهند.

به این خاطر است که قدرتى چون آمریکا پشتیبان سران مرتجع این کشورهاست و با جو رعب و وحشت و سرکوب اجازه نداده اند که مردم خود حق تعیین سرنوشت داشته باشند و ارباب آنان که خود ادعاى آزادى و دمکراسى دارد، فقط و فقط به تأمین منافع خود فکر میکند و ارزشهایى چون آزادى و دمکراسى بهانه چپاول مردم این کشورهاست که سرشار از طلاى سیاه هستند. این همه لشکرکشى و تروریست پرورى و کشتارهاى وحشیانه و قتل عام براى تأمین همین نیت شوم بوده و تأمین هزینه مالى و لجستیگى و تسلیحاتى در همین راستاست. اما بشارت است بر اینکه دیگر نمیشود حق و عدالت را کشت و سر برید و سرکوب کرد. همین قرن و از اواسط همین دهه است که جٓرٓس پایان بى عدالتى بتدریج نواخته شده و مردم صاحب سرنوشت خود خواهند شد، نمیشود با زور منافع نامشروع از جیب دیگران تأمین کرد، حتما ملتها خود سرنوشت خود را رقم خواهند زد و خود سرنوشت خود را بدست خواهند گرفت و مردم مظلوم منطقه خاورمیانه از شر حکام مرتجع خود رها شده و در سایه آسایش و برابرى و برادرى زندگى مسالمت آمیزى را شاهد خواهند بود.

ورود روسیه در ماجراى سوریه ابتداى راهى است که تعادل را بر ضد تروریستها رقم زده است و آنها در این کشور ضربه اساسى خورده اند و اینجا آن نقطه و شالوده اى است که پایه هاى تروریسم و دخالت سست میشود و هیچ قدرتى دیگر نخواهد توانست با دست باز از تروریسم و تروریست پرورى حمایت کند.

کشاندن تروریستها و حکومت سوریه پاى میز مذاکره، پذیرفتن بناچار اربابان قدرت و تأمین کنندگان تروریستها به واقعیتهاى موجود، صحت این تحلیل را واضح میکند.

اما در این روزها در پى جدى شدن این روند و ضربه اساسى بر پیکره تروریسم در کلیت آن و عزم روسیه و آمریکا بر ادامه مذاکره و نفوذ بر دو طرف دعوا، هر چند که این مذاکرات شکننده است و به کندى پیش میرود، اما در نهایت به توازنى در توافق منجر خواهد شد که واقعیات و خواست ملت سوریه را در بر میگیرد. آتش بس شکننده اى که در جریان است، بازى این دو سر طیف را نشان میدهد که کار دشوار است اما شدنى و بنده هم به شخصه آرزوى به ثمر نشستن این مذاکرات را دارم که مردم سوریه خودشان انتخاب کنند و سرنوشت خودشان بدست خود رقم بخورد و دیگر از کشتار و قتل عام نه فقط در این کشور مصیبت زده بلکه در تمام جهان این آفت و بلاى تروریسم اثرى نباشد.

در این میان باید به فرقه رجوى نگاهى انداخت که بخاطر کشتار حلب سوریه چطور اشک تمساح میریزد و در بوق تبلیغاتى خود آنرا برجسته میکند. کسى که خودش پدر و مادر خوانده تروریسم باشد(رجوى) و این وحشیگریهاى داعش از وراثت اعمال خودش و حزب بعث عراق و امنیت و استخبارات آن است، چطور الان چنین وقیحانه براى مردم حلب سینه درى میکند( بماند که منظور رجویها از مردم حلب تروریستهاى داعش است) آیا هدف مردم است یا تروریست به درک واصل میشود؟. اگر واقعا شما مردمى و مردم دوست هستید، چرا در قتل عامهایى که اربابتان صدام حسین از کردهاى عراق در شمال و شیعیان در جنوب داشت، همدست و مجرى آن سیاست غیر انسانى شدید؟

اى تف بر این همه حیله گرى و بى وجدانى که در شما انسان نماها وجود دارد، الحق که وحوش درنده هم در ترحم از شما جلوتر هستند، آنجا که یک شیر وحشى یک نوزاد غزال را در پناه خود میگیرد و بطور واقعى از او حمایت میکند، اما شما بى رحم ترین موجودات روى کره زمین هستید، جایى که قتل عام کردید بى کناهان را و زیر شکنجه بردید، مخالفین را سر به نیست کرده و در بیرون از خود دست به کشتار میزدید و الان با فریب و ریا چهره خود را انسانى نشان میدهید، ولى همه واقف هستند در پس این چهره بزک شده یک گرگ درنده خو خوابیده است.

خانم رجوى اینقدر از کشتار در حلب که مأمن تروریستهاست آه و فغان میکنى! آیا از کشتار زن و مرد و کودک و پیر یک کشور به اسم یمن که توسط پیشرفته ترین سلاحهاى اربابانت روزانه به خاک و خون کشیده میشود، یادى خواهى کرد؟

خانم و آقاى رجوى، اینقدر چهره خودتان را مظلوم نشان ندهید و داد حلب و فریاد حلب سر ندهید، مگر شهر حلب چقدر جمعیت دارد، با مقایسه اى گذرا با تمامیت مردم مظلوم عراق که زیر شدیدترین کشتارهاى داعش قرار دارند یا مردم مظلوم یمن که توسط مؤسسین داعش و القاعده روزانه زیر شدید ترین بمباران بودند و در عرض چند ماه به هزار برابر مردم حلب کشته داده است و کودک و پیر و جوان مردم بیگناه قربانى هستند، چى میگوئى؟ آیا چهره ریا و نیرنگتان هویدا نیست؟

“پایان”

*** 

داعش رجوی تروریست 2ذوق زدگی منافقین (مجاهدین خلق) از تصرف موصل توسط داعش (مزدوران رجوی به القاعده پیوستند)

رجوی و تروریستهای سوریهآرزوی محال!

پارلمان بریتانیا علیه تروریسم مجاهدین خلق فرقه رجویتابلوی ورود ممنوع پارلمان انگلیس مقابل منافقین

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24551

دروغهاى شاخدار رجوى و افاضات بى محتوا

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، یازدهم آوریل ۲۰۱۶:… اقا و خانم و سران جهل و جنایت دستگاه پوچ و بى محتواى رجوى ، خطابم به شماست این ترفندها و دروغهاى شاخدار که در آستانه کامل فروپاشى تشکیلاتتان به آن رو میآورید ، دردى از شما دوا نخواهد کرد ، باور کنید پذیرش شکست و عذرخواهى از عده اى نیروى کم که اسیر در چنگال خود دارید یک فرصت در کاستن از عذاب وجدانتان خواهد بود هر چند میدانم شما جانیان ذره اى … 

تبلیغ شامپو، تالیف کتاب و تحلیل سیاسی

لینک به منبع

دروغهاى شاخدار رجوى و افاضات بى محتوا

هذیانگویى و پریشان حالى و ادعاهاى دروغین و خودساخته سران تشکیلات رجوى مبنى بر فعالیت و استقبال رزمندگان به اصطلاح ارتش آزادیبخش در داخل کشور از افاضات پوچ و بدون مستمع رهبرى سازمان مجاهدین (فرقه رجوى) بخصوص پیام نوروزى عفریته جنایت و رئیس جمهور باسمه اى و مادام العمر خود انتخابى مسعود ، مرغ پخته را هم به خنده وادار میکند.

طنزى خنده دار که این ذوج جهل و جنایت بدروغ روى آنتن میبرند و خجالت هم نمیکشند که چنین موهومات پوچ و بدور از واقعیت به خورد عده اى اسیر و مغزشوئى شده و گرفتار در چنگال خود و براى فریب و دلدارى بیشتر و تحت تسلط خود نگه داشتن آنها ، میدهند .

اهاى خانم باسمه اى و در فرهنگ نشسته رجوى ! آیا با دو یا سه تصویر پلاکادر و تراکت که آنهم معلوم نیست در کجاى لیبرتى طراحى و عکس و فیلم بردارى شده است و شخصا بارها شاهد چنین فیلم بردارى و عکس بردارى به اسم جوانان هوادار داخل کشور در اشرف بودم به روى آنتن شیطان سازى تبلیغات خود میبردید ، جز خودت و شوهر فراریت آن حیوان نجیب نخواهند شد ، دروغ و فریب دیگر چاره ساز نیست .

خانم و آقاى رجوى دیگر بس کنید و از بالاى شاخه درخت که اصطلاح و ابداع خود شماست پائین آمده و واقعیات را درک و به آن تن بدهید . مدت سى سال دروغ و ریا و دادن وعده و گفته هایى که هیچوقت به واقعیت نپیوستند و یا با بر پا کردن به اصطلاح ارتش آزادیبخش که چه ألقاب رنگارنگى به آن دادید و با آن هر سه ماه تا شش ماه سرنگونى محقق میکردید و دست به چه خیانت و جنایاتى براى سرپا نگه داشتن آن زدید ، حال به کجا رسیدید و در چه نقطه اى هستید که دست به دروغهاى چنان بزرگى میزنید که جز خود و خانم شیادت خریدارى ندارد.

آیا از آن ارتش آزادیبخش ات چیزى باقى مانده است؟

آیا ژئوپولیتیک منطقه همانى است که در دوره ارباب به گور رفته ات بوده است؟

آیا به قول خودت کانون استراتژیک و ظرف سرنگونى که آنقدر جوانان در چنگالت قربانى آن کردید یعنى اشرف در اختیار دارى که کنار مرزهاى ایران باشید؟

بگذریم از اینکه الان هیچى برایت باقى نمانده و کچل و تاس شده اید ، اما همه اشراف دارند که حرف و ادعاى شما در باره ارتش آزادیبخش در داخل ایران گزافه گویى و علف هرز خوردن است و حتى ده نفر ایدئولوژیک در داخل ایران ندارید ، چند عکس و پوستر هم که نشان میدهید کار یک یا دو نفر مزد بگیر است که از طریق شبکه هاى اجتماعى و ارتباطاط امروزى با پرداخت حقوق زیادى فعال میکنید و روى آن چنین ناجوانمردانه مانور میدهید که از اربابانت مزدى بیشتر بگیرید و تا بیشتر شما زیر پر و بال خود بگیرند.

اقا و خانم و سران جهل و جنایت دستگاه پوچ و بى محتواى رجوى ، خطابم به شماست این ترفندها و دروغهاى شاخدار که در آستانه کامل فروپاشى تشکیلاتتان به آن رو میآورید ، دردى از شما دوا نخواهد کرد ، باور کنید پذیرش شکست و عذرخواهى از عده اى نیروى کم که اسیر در چنگال خود دارید یک فرصت در کاستن از عذاب وجدانتان خواهد بود هر چند میدانم شما جانیان ذره اى وجدان انسانى و انسانیت در وجودتان پیدا نخواهد شد ، اما بدانید دوران جنایات شما به سر آمده و به هر دروغ و ترفندى رو بیاورید بیشتر دستتان رو خواهد شد و قطعا به زودى سزاى جنایتتان را خواهید دید و به عدالت سپرده خواهید شد ، این حکم عادلانه در حق جنایتکاران است که تاوان اعمال خود را در دادگاههاى عادلانه دریافت نمایند .

پایان

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=24329

خاطره اى تلخ و فراموش نشدنى 

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هشتم مارس ۲۰۱۶:…  خلاصه در وسط گذرکاه افتاده نمیتونستم ادامه دهم که ثریا خانم آمد بالاى سرم و گفت، ادامه بده، من نمیتوانستم، جواب رد دادم و او با لگد کوبید به باسنم و با فحش هاى رکیک که شرم از گفتنش دارم، به من گفت، مجاهدین دارن در داخل عملیات میکنن و جان میدهند، آنوقت تو دارى اینجا امن و أمان تمارض میکنى!؟ من هر چه قسم برایش خوردم، فایده نداشت تا اینکه تمرین … 

مقتولین کمپ لیبرتی اکتبر 2015محمد رضا روحانی: رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند

لینک به منبع

خاطره اى تلخ و فراموش نشدنى

در تشکیلات فرقه رجوى افراد هیچگونه ارزشى ندارند، تمام هویت انسانى از آنها به اسم انقلاب مریم گرفته شده و فقط رهبرى فرقه است( مسعود و مریم ) که به آنها هویت میدهد.

با انواع و اقسام توهین و تحقیرها و تهمت بستن به افراد در واقع آنها را از هویت خود خالى کرده و مطیع بدون چون و چراى این دو(مریم و مسعود) درنده خوى و پدر و مادر خوانده داعشى صفتان کرده اند.

تعریف و تمجیدها همه اش مثل بقیه کارهاى سازمان، صورى و پوشال بوده و خطاب قرار دادن افراد به اسمهایى همچون گوهران بى بدلیل و نوامیس ایدئولوژیکى و ….. فقط شیره مالیدن و فریب افراد است ولاغیر.

افرادى که در تشکیلات، سرسپرده محض هستند و هویت خود را در ید اختیار به اصطلاح رهبرى گذاشته اند، در این مسیر پتک دست شوراى رهبرى تشکیلات بر سر دیگران بوده و از آنها در سرکوب افراد استفاده میشود و همیشه بصورت مشمئزکننده اى مورد تشویق و دادن مسئولیتهاى صورى براى دلخوش کردنشان قرار میگیرند و در تشکیلات این روند ادامه داشته است و با این اهرم سرکوب و خفقان مطلق در فرقه حاکم است و افراد هیچگونه حق اظهار نظر مخالف نداشته و این امر به یک تابوى تقدس نما براى مغزشوئى افراد به اسم انقلاب ایدئولوژیکى و مجاهد انقلاب کرده، تبدیل کرده اند و تخطى از این امر عواقب وحشتناکى براى فرد بدنبال خواهد داشت که در نهایت، سر به نیست کردن و یا مبتلا کردن فرد به درد و بیمارى ناشناخته که چند صباحى بیشتر دوام نخواهد آورد و رجوى پست فطرت حتى از جسد او که خود قربانى کرده است، نمیگذرد و در راستاى اهداف شومش بهره بردارى سیاسى و استفاده تبلیغاتى میکند. در صورتى که خود باعث و بانى اصلى و مجرم اصلى است، اما با شیادى تمام ١٨٠ درجه خلاف واقعیت وانمود مینماید.
نمونه اى از برخورد تشکیلات با خودم بعنوان فاکت مى آورم و قضاوت را به خود خوانندگان محترم واگذار مینمایم.

بعلت فشار کارهاى سنگین و طاقت فرساى فیزیکى، دچار زانو درد و سائیدگى شدید کشک زانو شده و از سال ٧۴ به بعد این مشکل مرا بشدت آزار میداد، بطورى که گاهى وقتها زانویم قفل کرده و از شدت درد دست خودم را گاز میگرفتم، اما مشکل من هیچ تأثیرى در خواستهاى ناحق مسئولین تشکیلات در انجام کارهاى سنگین یومیه نداشت و با هزاران تهمت و ناسزا و انواع و اقسام فشارهاى روحى و روانى، باید پابه پاى بقیه کار میکردم و بدون اعتراضى وارد کار و مسئولیت میشدم، بهانه تشکیلات هم همین بود که مجاهد براى فدا کردن آمده، خون و جسمش متعلق به مسعود و نفس اش متعلق به مریم است و هر کس که بیش از دو ماه بیشتر زنده مانده است، اضافه زندگى میکند، ما چریک و رزمنده مسعود براى خودمان بریدیم که در رکاب رهبرى دو ماه بیشتر عمر نداشته باشیم و طلبکار هم نداریم. با این استدلالهاى پوچ، دهن همه را میبستند. پس باید با هر مشکل جسمى تا زمانى که نفس میکشى در انقلاب و کار و مسئولیت( منظور محدودیتهاى ایدئولوژیکى و کتک کاریها و فشارهاى طاقت فرساى روحى و روانى و جسمى) با تمام وجود و توان وارد شوید، اینجاست که به رهبرى وفادار میمانیم و سرنگونى را محقق میکنیم، در غیر این صورت یک فسیل و مانعى در مسیر خواست رهبرى و انقلاب و سرنگونى بیشتر نیستیم. اینها همه پاسخهایى بود که از مسئولینم در تشکیلات میگرفتم و اصلا مشکلات جسمى و مریضى در تشکیلات نباید مانع انجام کار و مسئولیت شود، در غیر اینصورت مارک تمارض است و بحث ایدئولوژیکى و نشست دیگ و فحش و بد و بیراه که آدم را از گفته خود پشیمان میکند و میگوید درد و فشار را تحمل کردن و مردن، صد بار بِه از این فشارهاى روحى و روانى است.

سال ٧٧ بود که در فرقه به اسم ” آ-٧٧”

نامگذارى شده بود که به معنى آمادگى براى سرنگونى در این سال بود.
همگى را وارد آموزش کرده بودند، اسم آموزشها را هم گذاشته بودند A – ۷۷

و نیز تعدادى جدا کرده بودند، آموزش مخصوص میدیدند و اعزام میشدند داخل براى بمب گذارى و خمپاره زدن، تقریبا أواخر خردادماه بود من در یکان مهندسى مرکز ده بودم، یک سرى از هم یکانی هایم رفته بودند مرز براى باز کردن میدان مین جهت عبور واحدهاى عملیاتى، چند نفرى هم مشغول آموزش در زمین پشت میدان تیر اشرف تمرین باز کردن معبر و گذرگاه داشتیم، حین سیخ زدن زانویم قفل کرد، واقعا نمیتوانستم تکان بخورم، مسئول تمرین هم فردى به اسم ثریا بود که مسئولیت مهندسى به اصطلاح ارتش آزادیبخش را یدک میکشید، البته این خانم درنده خو و دیو صفت فرمالیستى این پست رو تصاحب شده بود و هیچ علمى در زمینه مهندسى نظامى نداشت. این سعید مهندسى بود که خیلى خبره و مهارت کافى داشت و بعد از انقلاب درونی مجاهدین این خانم را بالاى سرش بصورت مترسک گذاشته بودند.

خلاصه در وسط گذرکاه افتاده نمیتونستم ادامه دهم که ثریا خانم آمد بالاى سرم و گفت، ادامه بده، من نمیتوانستم، جواب رد دادم و او با لگد کوبید به باسنم و با فحش هاى رکیک که شرم از گفتنش دارم، به من گفت، مجاهدین دارن در داخل عملیات میکنن و جان میدهند، آنوقت تو دارى اینجا امن و أمان تمارض میکنى!؟ من هر چه قسم برایش خوردم، فایده نداشت تا اینکه تمرین تمام شد و سعید آمد دستم رو گرفت با ماشین برد براى امداد اشرف، سابقه مشکلم را دکتر حمید میدانست و برایش توضح دادم، منو بسترى کردند، روز بعد مجددا رفتم عکس انداختم و حمید گفت، در شوراى پزشکى قرار شده عمل بشى، فعلا اینجا بسترى هستى تا بفرستیم بغداد.

بعد از تقریبا یک هفته، صبح دکتر وحید براى ویزیت آمد و گفت، آماده شو الان میان دنبالت ببرن یکان خودت، من اعتراض کردم که اون هم با وقاحت فقط حرف بى ربط زد. در این حین آمدند که باهاشون برم یگان. شب براى نشست عملیات جارى بردن کلا میز رو چیده بودند تقریبا من چهار ساعت زیر شدیدترین انتقادهاى پوچ و خود ساخته و فحش و تهمت هاى رکیک قرار داشتم و مرا متهم به تمارض کردند. هر چه گفتم عکس گرفتم و خود دکتر حمید با شوراى پزشکى مشورت کرده است، تو گوش کسى نمیرفت و مسئول نشست میگفت، بقیه دارند داخل عملیات میکنن و جان میدهند، تو بفکر خودت هستى و مشکل پایت.

هیچوقت این خاطره از ذهنم نمیره و همیشه بر رجوى و رجوى صفتان لعن و نفرین میفرستم.

(سعید مهندسى یکى از افراد قدیمى سازمان بود که مهارت خاصى در ساختن بمب و کارهاى مربوط به مهندسى نظامى داشت و رجوى ملعون ایشان را هم قربانى مطامع نامشروع خود کرد و همراه پنجاه نفر دیگر از فرماندهان فرقه در آخرین درگیرى اشرف به کشتن داد)

“پایان”

*** 

همچنین:
https://iran-interlink.org/wordpressfa/?p=22826

موقعیت رجوى و وضعیت تشکیلاتش در عراق 

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هشتم دسامبر ۲۰۱۵:…  تحولات اخیر بر علیه گروه تروریستى داعش و ضربات پى در پى بر پیکره این گروه و همچنین پیروزیهاى اخیر ارتش و مردم عراق بر داعش در کشورشان و بازپسگیرى شهرهاى تحت سلطه داعش یکى بعد از دیگرى این واقعیت را نمایان میسازد که عراق با انسجام ملى توان غلبه بر ترفند و توطئه هاى بیرونى و درونى را دارد و از این پس، عراق جایى …

مسعود رجوی، مهدی ابریشمچی، ژنرال حبوش و کشتار اکراد عراقی

لینک به منبع

موقعیت رجوى و وضعیت تشکیلاتش در عراق

تحولات اخیر بر علیه گروه تروریستى داعش و ضربات پى در پى بر پیکره این گروه و همچنین پیروزیهاى اخیر ارتش و مردم عراق بر داعش در کشورشان و بازپسگیرى شهرهاى تحت سلطه داعش یکى بعد از دیگرى این واقعیت را نمایان میسازد که عراق با انسجام ملى توان غلبه بر ترفند و توطئه هاى بیرونى و درونى را دارد و از این پس، عراق جایى براى جولان دادن هیچ گروه تروریستى نخواهد بود، حتى گروههاى شورشى کردى و گروههاى تروریستى که در این منطقه عراق حضور دارند به نقطه تعیین و تکلیف خواهند رسید.

اما در این میان، سازمان مجاهدین چه میشود که بیش از ربع قرن در این کشور ارتزاق کرده و دست به هر کشتار و جنایتى زده است، اما بعد از سرنگونى اربابش با وضعیت بسیار أسفبارى گریبانگیر است.

بیشتر نیروى تشکیلاتش جدا شده و موى دماغ رجوى شده اند و از طرف دیگر رجوى و سرانش با به کشته دادن عده اى از افراد تشکیلات، باز هم نعره ماندن در عراق سر میدهند و با کمیساریاى پناهندگى مستقر در عراق، نه اینکه همکارى نمیکند بلکه مانع عمل کرده و چوب لاى چرخ انتقال افراد از عراق به یک کشور امن می اندازد.

این وضعیت در حالى است که رهبر سازمان یعنى مسعود رجوى، بعد از سقوط دیکتاتور عراق در سوراخ موش خزیده و یک دهه است که در انظار دیده نشده و یا تصویرى از خود بیرون نمیدهد، انگار که حفظ جانش از اهم واجبات بوده و جان بقیه برایش اعتبارى ندارد.

بنابراین میتوان گفت که:

مسعود رجوی شخصیتی است حقه باز، فتنه گر، خودفروش، حراف، متوهم و تخیلگرا که کیش شخصیت از او یک بیمار روحى- روانى به تمام معنا با خصلت سادیسم وحشیانه، ساخته است که کشتار و شکنجه و حتى آزار و اذیت نیروى تشکیلات خودش با انواع و أقسام ترفندها و خرد کردن شخصیت دیگران از سرگرمى هاى ایشان محسوب میشود.

از طرف دیگر خود را صنم ساختن و اجبار به پرستش بى چون و چرا و از خود تقدس ساختن و از همه مهمتر اعتیاد به سکس و داشتن حرمسرا و اعمال هژمونى مطلق در سازمان در دورانى که زیر سایه ارباب جولان میداد و ًکسى جرأت نفس کشیدن بدون اجازه او را نداشت، گذشت.

چنین شخصیتى، مطمئنا در انزوا بغایت ترسو و بزدل است و براى حفظ جان خود به هر زبونى و خودفروشى سیاسى تن میدهد.

از طرف دیگر، سابقه جنایات تروریستى رجوى در حق مردم ایران و کردکشى و شیعه کشى مردم کشور عراق و حتى جنایاتش در حق اعضاى تشکیلات، بارى است که بر گرده این جانى بزدل و ترسو است و انتظار نیست که رجوى شجاعت آنتنى کردن خود را بعد از سقوط ارباب و حامى اش صدام حسین را داشته باشد.

بنابراین رجوى زیر بیرق و حمایت هر سازمان امنیتى که خود را از ترس جان محبوس کرده باشد، یک جسم بی روحى بیش نیست و نخواهد بود و از دست دادن اشرف و عراق و بالطبع هژمونى دیکتاتور مأبانه خود در سازمان از هم پاشیده کنونى و بدون چشم انداز فردایى بهتر، خواه و ناخواه حتى اگر بخواهد در انظار خود را علنى کند، مردارى است که هر چه بگذرد بوى تعفنش همه را آزار خواهد داد و کسانى هم که به اصطلاح او را زیر چتر حفاظتى- امنیتى خود گرفته اند، تحمل بوى تعفن او را نداشته و عاقبت اسفبارى را براى او رقم خواهند زد.

“پایان”

آیا خودسوزی ندا حسنی بایستی به فراموشی سپرده شود؟

مریم رجوی قاتل ندا و فروغ حسنی

مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در گزارش سالانهی تروریسم ۲۰۰۷ امریکا

مریم رجوی قاتل ندا حسنی و دیگر قربانیان ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳

همچنین:

توافق هسته ای اضمحلال فرقه رجوی

عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس نوزدهم ژوئیه ۲۰۱۵:… ناراحتی مسعود و مریم رجوى از توافق هسته ای به خاطر موجودیت تشکیلاتشان است، چرا که این توافق در کل منطقه اثراتش را خواهد گذاشت و منطقه در تعادل قبلى که رجوى آنرا هوا هوا میکرد و جو ضد رژیم بود، از بین میرود و رابطه ها ا
 
 
عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، هفتم ژوئیه ۲۰۱۵:…  در فرقه رجوى سوء استفاده از مقدسات و شعائر اسلامى از جمله روزه گرفتن، یک دسیسه و نیرنگ بیش نیست که رجوى بصورت فرمالیستى با اجبار کردن افراد تشکیلات به انجام آن، آنها را برده و بنده خود میکند. سوء استفاده رجوى از روزه 
 
 
عبدالکریم ابراهیمیعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، چهارم می ۲۰۱۵:…  راستى چرا رجوى و سران تشکیلاتش اینقدر از خانواده و اسم آن میترسند؟ دلیل این همه رذالت رجوى و سران تشکیلاتش در حق این پدر و مادرهاى پیرى که با بجان خریدن تهدیدات امنیتى به امید دیدار عزیزانشان به عراق میروند، اما با رفتا