بوقچی های سازمان بنیاد گرای مجاهدین خلق ( بازارگرمی رودی جولیانی برای مجاهدین خلق، فرقه رجوی)ا

Follow Share on Tumblrارسال – دانیل لاریسون، امریکن کانسرواتیو (ترجمه آریا نیوز)، سی و یکم اکتبر 2018:… استدلال رودی جولیانی که مجاهدین خلق یک سازمان قدرتمند و تاثیرگذار می باشند، به این دلیل است که حکومت ایران از آنان متنفر می باشد، و این تستی است که برانگیزاننده خنده است. چرا که دولت ایران به دلایل … Continue reading بوقچی های سازمان بنیاد گرای مجاهدین خلق ( بازارگرمی رودی جولیانی برای مجاهدین خلق، فرقه رجوی)ا